...
 
...@@ -19,7 +19,7 @@ msgid "" ...@@ -19,7 +19,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n" "Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n" "POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-11 16:21+0000\n" "PO-Revision-Date: 2019-02-04 09:17+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n" "Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n" "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -5361,7 +5361,7 @@ msgstr "Edita l'URL del contacte" ...@@ -5361,7 +5361,7 @@ msgstr "Edita l'URL del contacte"
#: CRM/Contact/Page/AJAX.php #: CRM/Contact/Page/AJAX.php
msgid "flip" msgid "flip"
msgstr "" msgstr "capgira"
#: CRM/Contact/Page/AJAX.php #: CRM/Contact/Page/AJAX.php
msgid "merge" msgid "merge"
...@@ -7333,7 +7333,7 @@ msgstr "" ...@@ -7333,7 +7333,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Core/DAO/LocBlock.php templates/CRM/Contact/Page/DedupeFind.tpl #: CRM/Core/DAO/LocBlock.php templates/CRM/Contact/Page/DedupeFind.tpl
msgid "Email 2" msgid "Email 2"
msgstr "" msgstr "Correu electrònic 2"
#: CRM/Core/DAO/LocBlock.php #: CRM/Core/DAO/LocBlock.php
msgid "Phone 2" msgid "Phone 2"
...@@ -18145,7 +18145,7 @@ msgstr "Contacte 1" ...@@ -18145,7 +18145,7 @@ msgstr "Contacte 1"
#: templates/CRM/Contact/Page/DedupeException.tpl #: templates/CRM/Contact/Page/DedupeException.tpl
#: templates/CRM/Contact/Page/DedupeFind.tpl #: templates/CRM/Contact/Page/DedupeFind.tpl
msgid "Contact 2" msgid "Contact 2"
msgstr "" msgstr "Contacte 2"
#: templates/CRM/Contact/Page/DedupeException.tpl #: templates/CRM/Contact/Page/DedupeException.tpl
msgid "Contact 2 (Duplicate)" msgid "Contact 2 (Duplicate)"
...@@ -18157,23 +18157,23 @@ msgstr "Elimina l'excepció" ...@@ -18157,23 +18157,23 @@ msgstr "Elimina l'excepció"
#: templates/CRM/Contact/Page/DedupeFind.tpl #: templates/CRM/Contact/Page/DedupeFind.tpl
msgid "Email 1" msgid "Email 1"
msgstr "" msgstr "Correu electrònic 1"
#: templates/CRM/Contact/Page/DedupeFind.tpl #: templates/CRM/Contact/Page/DedupeFind.tpl
msgid "Street Address 1" msgid "Street Address 1"
msgstr "" msgstr "Adreça 1"
#: templates/CRM/Contact/Page/DedupeFind.tpl #: templates/CRM/Contact/Page/DedupeFind.tpl
msgid "Street Address 2" msgid "Street Address 2"
msgstr "" msgstr "Adreça 2"
#: templates/CRM/Contact/Page/DedupeFind.tpl #: templates/CRM/Contact/Page/DedupeFind.tpl
msgid "Postcode 1" msgid "Postcode 1"
msgstr "" msgstr "Codi postal 1"
#: templates/CRM/Contact/Page/DedupeFind.tpl #: templates/CRM/Contact/Page/DedupeFind.tpl
msgid "Postcode 2" msgid "Postcode 2"
msgstr "" msgstr "Codi postal 2"
#: templates/CRM/Contact/Page/DedupeFind.tpl #: templates/CRM/Contact/Page/DedupeFind.tpl
msgid "Post Code" msgid "Post Code"
...@@ -18181,7 +18181,7 @@ msgstr "" ...@@ -18181,7 +18181,7 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Contact/Page/DedupeFind.tpl #: templates/CRM/Contact/Page/DedupeFind.tpl
msgid "Conflicts" msgid "Conflicts"
msgstr "" msgstr "Conflictes"
#: templates/CRM/Contact/Page/DedupeFind.tpl #: templates/CRM/Contact/Page/DedupeFind.tpl
msgid "Within Selections" msgid "Within Selections"
......
...@@ -7,13 +7,13 @@ ...@@ -7,13 +7,13 @@
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2013-2017 # Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2013-2017
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2013 # Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2013
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2012 # Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2012
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2017-2018 # Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2017-2019
# ixiam <info@ixiam.com>, 2016-2018 # ixiam <info@ixiam.com>, 2016-2018
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n" "Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n" "POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-29 20:17+0000\n" "PO-Revision-Date: 2019-02-04 09:13+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n" "Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n" "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -2317,11 +2317,11 @@ msgstr "Utilitzeu aquest formulari per configurar la localització i la informac ...@@ -2317,11 +2317,11 @@ msgstr "Utilitzeu aquest formulari per configurar la localització i la informac
#: templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/Location.tpl #: templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/Location.tpl
msgid "Email 1:" msgid "Email 1:"
msgstr "" msgstr "Correu electrònic 1:"
#: templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/Location.tpl #: templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/Location.tpl
msgid "Email 2:" msgid "Email 2:"
msgstr "" msgstr "Correu electrònic 2:"
#: templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/Location.tpl #: templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/Location.tpl
msgid "Phone 1:" msgid "Phone 1:"
......