...
 
......@@ -8,7 +8,7 @@
# Estefanía Mediavilla <e.mediavilla@ixiam.com>, 2014
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2013-2017
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2013
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2017-2018
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2017-2019
# ixiam <info@ixiam.com>, 2016-2017
# Josep Maria Huguet <jhuguet@aalba.cat>, 2017
# LAURA IZQUIERDO <laursit@gmail.com>, 2017
......@@ -19,7 +19,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-02 17:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-09 12:06+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -2149,7 +2149,7 @@ msgstr "Elimina el tipus de relació"
#: CRM/Admin/Page/ScheduleReminders.php
msgid "Edit Schedule Reminders"
msgstr "Editar els recordatoris programats"
msgstr "Edita els recordatoris programats"
#: CRM/Admin/Page/ScheduleReminders.php
msgid "Enable Label Format"
......@@ -2161,7 +2161,7 @@ msgstr "Desactiva el format d'etiqueta"
#: CRM/Admin/Page/ScheduleReminders.php
msgid "Delete Schedule Reminders"
msgstr "Eliminar els recordatoris programats"
msgstr "Elimina els recordatoris programats"
#: CRM/Admin/Page/Setting.php
msgid "Global Settings"
......@@ -6882,7 +6882,7 @@ msgid ""
"recurring basis. Messages used for membership renewal reminders, as well as "
"event and activity related reminders should be created via <a "
"href=\"%1\">Schedule Reminders</a>."
msgstr "Les plantilles de missatge us permeten crear correus electrònics o lletres semblants de manera recurrent. Els missatges utilitzats pels recordatoris de renovació de contactes, així com recordatoris relacionats amb esdeveniments i activitats, s'han de crear a través de Schedule Reminders."
msgstr "Les plantilles de missatge us permeten crear correus electrònics o lletres semblants de manera recurrent. Els missatges utilitzats pels recordatoris de renovació de contactes, així com recordatoris relacionats amb esdeveniments i activitats, s'han de crear a través de Recordatoris programats."
#: templates/CRM/Admin/Page/MessageTemplates.tpl
msgid ""
......
......@@ -19,7 +19,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-04 09:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-09 14:55+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -640,7 +640,7 @@ msgstr "Medi de l'activitat"
#: CRM/Activity/BAO/Activity.php CRM/Activity/Tokens.php
#: CRM/Core/SelectValues.php
msgid "Activity Details"
msgstr "Detalls d'activitat"
msgstr "Detalls de l'activitat"
#: CRM/Activity/BAO/Activity.php
msgid "Activity Auto-generated?"
......@@ -22171,23 +22171,23 @@ msgstr "Relació de voluntariat."
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Head of Household for"
msgstr "Cap de la llar de"
msgstr "és responsable de la llar de"
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Head of Household is"
msgstr "Té de cap de la llar a"
msgstr "té de responsable de la llar a"
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Head of household."
msgstr "Cap de la llar."
msgstr "Responsable de la llar."
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Household Member of"
msgstr "Membre de la llar de"
msgstr "és membre de la llar de"
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Household Member is"
msgstr "Té de membre de la llar a"
msgstr "té de membre de la llar a"
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Household membership."
......@@ -24994,7 +24994,7 @@ msgstr "Envia els recordatoris programats"
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Sends out scheduled reminders via email"
msgstr "Enviar recordatoris de programació"
msgstr "Envia els recordatoris programats per correu electrònic"
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Update Participant Statuses"
......
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-21 16:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-09 12:08+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -166,7 +166,7 @@ msgstr "Tipus de contacte B"
#: templates/CRM/Admin/Page/APIExplorer.tpl CRM/PCP/DAO/PCPBlock.php
#: templates/CRM/PCP/Form/Event.hlp
msgid "Entity"
msgstr ""
msgstr "Entitat"
#: CRM/Admin/Form/ScheduleReminders.php CRM/Pledge/BAO/Query.php
#: CRM/Pledge/Form/Pledge.php CRM/Pledge/Form/PledgeView.php
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-04 09:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-09 12:05+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -845,7 +845,7 @@ msgstr "Informació i configuracions"
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/TabHeader.php CRM/Event/Page/ManageEvent.php
msgid "Schedule Reminders"
msgstr "Programació de recordatoris"
msgstr "Recordatoris programats"
#: CRM/Event/Form/ManageEvent.php
msgid "Configure Event"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2013-2016
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2013
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2012-2013
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2017-2018
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2017-2019
# ixiam <info@ixiam.com>, 2016
# Jaume Planas <jaumeplan@gmail.com>, 2011
# Marti Prat <m.prat@ixiam.com>, 2013
......@@ -18,7 +18,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-05 10:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-09 12:54+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -544,7 +544,7 @@ msgstr "Plantilles de missatges"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Schedule Reminders"
msgstr "Programació de recordatoris"
msgstr "Recordatoris programats"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -1837,7 +1837,7 @@ msgstr "Proporciona informació relacionada amb els contactes en les contribucio
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Activity Details"
msgstr "Detalls d'activitat"
msgstr "Detalls de l'activitat"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......