Commit f7ff2957 authored by bgm's avatar bgm Committed by Jenkins

po: update po/da_DK/install.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent a8dafc0b
......@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-20 02:37+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-11 15:17+0000\n"
"Last-Translator: Mathieu Lu <mathieu@bidon.ca>\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/da/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -35,6 +35,10 @@ msgstr "Ups! CiviCRM er allerede blevet installeret"
msgid "[your Drupal root directory]"
msgstr "[din Drupal-rodmappe]"
#: install/index.php
msgid "[your Backdrop root directory]"
msgstr ""
#: install/index.php
msgid "Installation Guide"
msgstr "Installationsvejledning"
......@@ -44,9 +48,9 @@ msgid ""
"CiviCRM has already been installed. <ul><li>To <strong>start over</strong>, "
"you must delete or rename the existing CiviCRM settings file - "
"<strong>civicrm.settings.php</strong> - from <strong>%1</strong>.</li><li>To"
" <strong>upgrade an existing installation</strong>, <a href='%2'>refer to "
"the online documentation</a>.</li></ul>"
msgstr "CiviCRM er allerede blevet installeret. <ul><li>For at <strong>starte påny</strong>, så skal du slette eller omdøbe den nuværende CiviCRM-fil med indstillinger - <strong>civicrm.settings.php</strong> - fra <strong>%1</strong>.</li><li>For at <strong>opgradere en eksisterende installation</strong>, <a href='%2'>så tjek onlinedokumentationen</a>.</li></ul>"
" <strong>upgrade an existing installation</strong>, refer to the online "
"documentation: %2.</li></ul>"
msgstr ""
#: install/index.php
msgid "Oops! Incorrect CiviCRM version"
......@@ -56,6 +60,16 @@ msgstr "Ups! Forkert CiviCRM-version"
msgid "This installer can only be used for the Drupal version of CiviCRM."
msgstr "Denne installationsfunktion kan kun bruges til Drupal-versionen af CiviCRM."
#: install/index.php
msgid "You don't have permission to access this page"
msgstr ""
#: install/index.php
msgid ""
"The installer can only be run by a user with the permission to administer "
"site configuration."
msgstr ""
#: install/index.php
msgid "Oops! Incorrect Drupal version"
msgstr "Ups! Forkert Drupal-version"
......@@ -66,6 +80,20 @@ msgid ""
"ensure that '%1' exists if you are running Drupal 7.0 and over."
msgstr "Denne version af CiviCRM kan kun bruges sammen med Drupal 6.x eller 7.x. Sørg venligst for at sikre, at \"%1\" eksisterer hvis du kører Drupal 7.0 eller højere."
#: install/index.php
msgid "This installer can only be used for the Backdrop version of CiviCRM."
msgstr ""
#: install/index.php
msgid "Oops! Incorrect Backdrop version"
msgstr ""
#: install/index.php
msgid ""
"This version of CiviCRM can only be used with Backdrop 1.x. Please ensure "
"that '%1' exists if you are running Backdrop 1.0 and over."
msgstr ""
#: install/index.php
msgid "This installer can only be used for the WordPress version of CiviCRM."
msgstr "Denne installationsfunktion kan kun bruges med WordPress-versionen af CiviCRM."
......@@ -130,8 +158,8 @@ msgstr ""
#: install/index.php
msgid ""
"The database name provided is not valid. Please use only 0-9, a-z, A-Z and _"
" as characters in the name."
"The database name provided is not valid. Please use only 0-9, a-z, A-Z, _ "
"and - as characters in the name."
msgstr ""
#: install/index.php
......@@ -189,10 +217,6 @@ msgstr "Kan ikke oprette udløsere. Denne MySQL-bruger mangler privilegiet CREAT
msgid "PHP5 installed"
msgstr "PHP5 er installeret"
#: install/index.php
msgid "PHP version %1"
msgstr "PHP-version %1"
#: install/index.php
msgid "File permissions"
msgstr "Filrettigheder"
......@@ -243,6 +267,14 @@ msgid ""
"SCRIPT_NAME, HTTP_HOST, SCRIPT_FILENAME need to be set."
msgstr "Det lader til at du bruger en webserver som ikke understøttes. Servervariablerne SCRIPT_NAME, HTTP_HOST og SCRIPT_FILENAME skal være angivet."
#: install/index.php
msgid "SimpleXML support"
msgstr ""
#: install/index.php
msgid "SimpleXML support not included in PHP."
msgstr ""
#: install/index.php
msgid "JSON support"
msgstr "JSON-understøttelse"
......@@ -251,6 +283,14 @@ msgstr "JSON-understøttelse"
msgid "JSON support not included in PHP."
msgstr "JSON-understøttelse er ikke inkluderet i PHP."
#: install/index.php
msgid "Multibyte support"
msgstr ""
#: install/index.php
msgid "Multibyte support not enabled in PHP."
msgstr ""
#: install/index.php
msgid "XCache compatibility"
msgstr "XCache-kompabilitet"
......@@ -287,15 +327,16 @@ msgstr "De nedenstående problemer forhindrer mig i at installere CiviCRM:"
#: install/index.php
msgid ""
"You need PHP version %1 or later, only %2 is installed. Please upgrade your "
"server, or ask your web-host to do so."
msgstr "Du har brug for PHP i version %1 eller senere, men der er kun installeret %2 . Opgradér venligst din server, eller spørg din hostingvært om at gøre det."
"This webserver is running an outdated version of PHP (%1). It is strongly "
"recommended to upgrade to PHP %2 or later, as older versions can present a "
"security risk. The preferred version is %3."
msgstr ""
#: install/index.php
msgid ""
"PHP version %1 is not supported. PHP version earlier than %2 is required. "
"You might want to downgrade your server, or ask your web-host to do so."
msgstr "PHP i version %1 understøttes ikke. Der kræves en PHP-version, der er før %2. Du bør eventuelt nedgradere din server, eller spørge din hostingvært om at gøre det."
"You need PHP version %1 or later, only %2 is installed. Please upgrade your "
"server, or ask your web-host to do so."
msgstr "Du har brug for PHP i version %1 eller senere, men der er kun installeret %2 . Opgradér venligst din server, eller spørg din hostingvært om at gøre det."
#: install/index.php
msgid "file '%1' not found"
......@@ -441,6 +482,14 @@ msgid ""
"for your new site"
msgstr "Benyt <a %1>Tjekliste for konfiguration</a> til at gennemse og konfigurere indstillingerne for dit nye sted"
#: install/index.php
msgid ""
"Backdrop user permissions have been automatically set - giving anonymous and"
" authenticated users access to public CiviCRM forms and features. We "
"recommend that you <a %1>review these permissions</a> to ensure that they "
"are appropriate for your requirements (<a %2>learn more...</a>)"
msgstr ""
#: install/index.php
msgid ""
"WordPress user permissions have been automatically set - giving Anonymous "
......@@ -450,8 +499,8 @@ msgid ""
msgstr "Rettighederne for Drupal-brugeren er blevet angivet automatisk - hvilket giver anonyme og godkendte brugere adgang til offentlige CiviCRM-formularer og egenskaber. Vi anbefaler at du <a %1>gennemgår disse rettigheder</a>, for at sikre at de stemmer overens med dine krav (<a %2>få mere information...</a>)"
#: install/index.php
msgid "<a %1>Refer to the online documentation for more information</a>"
msgstr "<a %1>Konsultér online-dokumentationen for mere information</a>"
msgid "Refer to the online documentation for more information: "
msgstr ""
#: install/template.html
msgid "CiviCRM Installer"
......@@ -549,6 +598,12 @@ msgstr "Databaseindstillinger for CiviCRM"
msgid "MySQL server:"
msgstr "MySQL-server:"
#: install/template.html
msgid ""
"If your mysql server is running on other port than default 3306, provide "
"server info as server:port (i.e. localhost:1234) "
msgstr ""
#: install/template.html
msgid "MySQL username:"
msgstr "MySQL-brugernavn:"
......@@ -565,6 +620,10 @@ msgstr "MySQL-database:"
msgid "Drupal Database Settings"
msgstr "Indstillinger for Drupal-database"
#: install/template.html
msgid "Backdrop Database Settings"
msgstr ""
#: install/template.html
msgid "Other Settings"
msgstr "Andre indstillinger"
......@@ -582,39 +641,9 @@ msgid "Drupal Database Details"
msgstr "Detaljer om Drupal-databasen"
#: install/template.html
msgid "Requirements"
msgstr "Systemkrav"
#: install/index.php
msgid "[your Backdrop root directory]"
msgstr ""
#: install/index.php
msgid "This installer can only be used for the Backdrop version of CiviCRM."
msgstr ""
#: install/index.php
msgid "Oops! Incorrect Backdrop version"
msgstr ""
#: install/index.php
msgid ""
"This version of CiviCRM can only be used with Backdrop 1.x. Please ensure "
"that '%1' exists if you are running Backdrop 1.0 and over."
msgstr ""
#: install/index.php
msgid ""
"Backdrop user permissions have been automatically set - giving anonymous and"
" authenticated users access to public CiviCRM forms and features. We "
"recommend that you <a %1>review these permissions</a> to ensure that they "
"are appropriate for your requirements (<a %2>learn more...</a>)"
msgstr ""
#: install/template.html
msgid "Backdrop Database Settings"
msgid "Backdrop Database Details"
msgstr ""
#: install/template.html
msgid "Backdrop Database Details"
msgstr ""
msgid "Requirements"
msgstr "Systemkrav"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment