Commit f40bd388 authored by Marcin Lewandowski's avatar Marcin Lewandowski Committed by CiviCRM Publisher

po: update po/pl_PL/contribute.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent b2378a89
...@@ -6,8 +6,8 @@ ...@@ -6,8 +6,8 @@
# njakub <fiilozof@gmail.com>, 2014 # njakub <fiilozof@gmail.com>, 2014
# Gimbus <maciek.dabrowski@wspolpracownia.pl>, 2013 # Gimbus <maciek.dabrowski@wspolpracownia.pl>, 2013
# Jakub Karczyński <karczynski.jakub@staroflife.pl>, 2017 # Jakub Karczyński <karczynski.jakub@staroflife.pl>, 2017
# Karolina Pomarańska <karolina@caltha.pl>, 2015 # Karolina Pomarańska <karolina@caltha.pl>, 2015,2019
# Marcin Lewandowski <email.marcina.lewandowskiego@gmail.com>, 2016-2018 # Marcin Lewandowski <email.marcina.lewandowskiego@gmail.com>, 2016-2019
# Piotr Kaczyński <www@skrzydla.lublin.pl>, 2015 # Piotr Kaczyński <www@skrzydla.lublin.pl>, 2015
# Piotr Strębski <strebski@gmail.com>, 2017 # Piotr Strębski <strebski@gmail.com>, 2017
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011 # Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011
...@@ -19,7 +19,7 @@ msgid "" ...@@ -19,7 +19,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n" "Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n" "POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-20 07:35+0000\n" "PO-Revision-Date: 2019-05-08 19:29+0000\n"
"Last-Translator: Marcin Lewandowski <email.marcina.lewandowskiego@gmail.com>\n" "Last-Translator: Marcin Lewandowski <email.marcina.lewandowskiego@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/pl/)\n" "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -73,7 +73,7 @@ msgstr "" ...@@ -73,7 +73,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php #: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Tab.hlp #: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Tab.hlp
msgid "Online Contribution" msgid "Online Contribution"
msgstr "" msgstr "Wpłata online"
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php #: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Recurring contribution" msgid "Recurring contribution"
...@@ -85,7 +85,7 @@ msgstr "Nie można zmienić statusu wpłaty z %1 na %2." ...@@ -85,7 +85,7 @@ msgstr "Nie można zmienić statusu wpłaty z %1 na %2."
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php #: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Edit Payment" msgid "Edit Payment"
msgstr "" msgstr "Edytuj płatność"
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php #: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "" msgid ""
...@@ -864,7 +864,7 @@ msgstr "Wprowadź poprawny dodatkowy dzień przypomnienia" ...@@ -864,7 +864,7 @@ msgstr "Wprowadź poprawny dodatkowy dzień przypomnienia"
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php #: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
msgid "No payment information found for this record" msgid "No payment information found for this record"
msgstr "Nie ma wpłaty znalezionej dla tego rejestru" msgstr "Nie znaleziono płatności do tego rekordu."
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php #: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
msgid "Credit card payment is not for Refund payments use" msgid "Credit card payment is not for Refund payments use"
...@@ -903,7 +903,7 @@ msgstr "" ...@@ -903,7 +903,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php #: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
msgid "The payment record has been processed." msgid "The payment record has been processed."
msgstr "Rejestr płatności został przetworzony." msgstr "Rekord płatności został przetworzony."
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php #: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
#: CRM/Contribute/Form/Contribution.php #: CRM/Contribute/Form/Contribution.php
...@@ -1018,7 +1018,7 @@ msgstr "Potwierdź płatność." ...@@ -1018,7 +1018,7 @@ msgstr "Potwierdź płatność."
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php #: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "I want to contribute this amount" msgid "I want to contribute this amount"
msgstr "Chcę wpłacić tą kwotę" msgstr "Chcę wpłacić tę kwotę"
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php #: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "Frequency must be a whole number (EXAMPLE: Every 3 months)." msgid "Frequency must be a whole number (EXAMPLE: Every 3 months)."
...@@ -2719,7 +2719,7 @@ msgstr "Chcę dokonywać wpłaty o tej wartości co %1 %2." ...@@ -2719,7 +2719,7 @@ msgstr "Chcę dokonywać wpłaty o tej wartości co %1 %2."
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.tpl #: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.tpl
msgid "I want to contribute this amount every %1." msgid "I want to contribute this amount every %1."
msgstr "Chcę dokonywać dotacji o tej wartości każdego %1." msgstr "Chcę dokonywać wpłaty o tej wartości co %1."
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.tpl #: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.tpl
msgid "" msgid ""
...@@ -2731,7 +2731,7 @@ msgstr "Twoja początkowa wpłata zostanie przetworzona po potwierdzeniu. Możes ...@@ -2731,7 +2731,7 @@ msgstr "Twoja początkowa wpłata zostanie przetworzona po potwierdzeniu. Możes
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.tpl #: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.tpl
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/ThankYou.tpl #: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/ThankYou.tpl
msgid "I pledge to contribute this amount every %1 %2s for %3 installments." msgid "I pledge to contribute this amount every %1 %2s for %3 installments."
msgstr "Deklaruję, że będę dokonywać wpłat tej kwoty każdego %1 %2 w 3 ratach." msgstr "Deklaruję, że będę dokonywać wpłat tej kwoty co %1 %2 w 3 ratach."
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.tpl #: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.tpl
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/ThankYou.tpl #: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/ThankYou.tpl
...@@ -4071,7 +4071,7 @@ msgstr "Wysłano pokwitowanie" ...@@ -4071,7 +4071,7 @@ msgstr "Wysłano pokwitowanie"
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionView.tpl #: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionView.tpl
msgid "Payment Summary" msgid "Payment Summary"
msgstr "" msgstr "Podsumowanie płatności"
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionView.tpl #: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionView.tpl
msgid "Personal Campaign Page Contribution Information" msgid "Personal Campaign Page Contribution Information"
...@@ -4228,7 +4228,7 @@ msgstr "" ...@@ -4228,7 +4228,7 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Contribute/Form/PaymentInfoBlock.tpl #: templates/CRM/Contribute/Form/PaymentInfoBlock.tpl
msgid "No payments found for this %1 record" msgid "No payments found for this %1 record"
msgstr "Nie znaleziono płatności dla %1 ." msgstr "Nie znaleziono płatności dla tego rekordu %1 ."
#: templates/CRM/Contribute/Form/PaymentInstrument.tpl #: templates/CRM/Contribute/Form/PaymentInstrument.tpl
msgid "New Payment Method" msgid "New Payment Method"
...@@ -4270,7 +4270,7 @@ msgstr "Pełna lub częściowa nazwa strony wpłat." ...@@ -4270,7 +4270,7 @@ msgstr "Pełna lub częściowa nazwa strony wpłat."
#: templates/CRM/Contribute/Form/Selector.tpl #: templates/CRM/Contribute/Form/Selector.tpl
msgid "(Recurring)" msgid "(Recurring)"
msgstr "" msgstr "(Cykliczna)"
#: templates/CRM/Contribute/Form/SoftCredit.tpl #: templates/CRM/Contribute/Form/SoftCredit.tpl
msgid "another soft credit" msgid "another soft credit"
...@@ -4709,7 +4709,7 @@ msgstr "Automatyczne odnowienie?" ...@@ -4709,7 +4709,7 @@ msgstr "Automatyczne odnowienie?"
#: templates/CRM/Contribute/Page/ContributionRecurPayments.tpl #: templates/CRM/Contribute/Page/ContributionRecurPayments.tpl
msgid "Recieved" msgid "Recieved"
msgstr "" msgstr "Otrzymana"
#: templates/CRM/Contribute/Page/ContributionRecurPayments.tpl #: templates/CRM/Contribute/Page/ContributionRecurPayments.tpl
msgid "No contributions have been recorded for this recurring contribution." msgid "No contributions have been recorded for this recurring contribution."
...@@ -5056,7 +5056,7 @@ msgstr "Logo" ...@@ -5056,7 +5056,7 @@ msgstr "Logo"
msgid "" msgid ""
"A contribution / membership signup was made on behalf of the organization " "A contribution / membership signup was made on behalf of the organization "
"listed below." "listed below."
msgstr "Wpłacającego/członka rejestracja została dokonana na rzecz organizacji z listy poniżej." msgstr "Wpłata/rejestracja członkostwa została dokonana na rzecz organizacji wymienionej poniżej. "
#: xml/templates/message_templates/contribution_dupalert_html.tpl #: xml/templates/message_templates/contribution_dupalert_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/contribution_dupalert_text.tpl #: xml/templates/message_templates/contribution_dupalert_text.tpl
...@@ -5282,7 +5282,7 @@ msgstr "Możesz zaktualizować wartość cyklicznej dotacji lub zmienić liczbę ...@@ -5282,7 +5282,7 @@ msgstr "Możesz zaktualizować wartość cyklicznej dotacji lub zmienić liczbę
msgid "" msgid ""
"Billing details for your recurring contribution of %1, every %2 %3 have been" "Billing details for your recurring contribution of %1, every %2 %3 have been"
" updated." " updated."
msgstr "Detale bilingów dla odnawiających się wpłat za %1, każda %2 %3 zostanie odnowiona. " msgstr "Szczegóły płatności dla odnawiających się wpłat za %1, co miesiąc %2 %3 zostały zaktualizowane. "
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_billing_subject.tpl #: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_billing_subject.tpl
msgid "Recurring Contribution Billing Updates" msgid "Recurring Contribution Billing Updates"
...@@ -5293,7 +5293,7 @@ msgstr "Uaktualnienie bilingu wpłaty cyklicznej." ...@@ -5293,7 +5293,7 @@ msgstr "Uaktualnienie bilingu wpłaty cyklicznej."
msgid "" msgid ""
"Your recurring contribution of %1, every %2 %3 has been cancelled as " "Your recurring contribution of %1, every %2 %3 has been cancelled as "
"requested." "requested."
msgstr "Odnawiająca się wpłata %1, każdego %2, %3 została anulowana." msgstr "Odnawiająca się wpłata %1, co %2, %3 została anulowana."
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_cancelled_subject.tpl #: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_cancelled_subject.tpl
msgid "Recurring Contribution Cancellation Notification" msgid "Recurring Contribution Cancellation Notification"
...@@ -5338,7 +5338,7 @@ msgstr "To członkostwo będzie odnawiane automatycznie każdego %1 %2(y)." ...@@ -5338,7 +5338,7 @@ msgstr "To członkostwo będzie odnawiane automatycznie każdego %1 %2(y)."
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_html.tpl #: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_text.tpl #: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_text.tpl
msgid "Thanks for your recurring contribution sign-up." msgid "Thanks for your recurring contribution sign-up."
msgstr "Dziękujemy za twoją rejestrację cyklicznej wpłaty " msgstr "Dziękujemy za Twoją deklarację cyklicznej wpłaty."
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_html.tpl #: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_text.tpl #: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_text.tpl
...@@ -5374,7 +5374,7 @@ msgstr "Automatyczne przedłużenie rejestracji członkostwa zostało zakończon ...@@ -5374,7 +5374,7 @@ msgstr "Automatyczne przedłużenie rejestracji członkostwa zostało zakończon
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_html.tpl #: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_text.tpl #: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_text.tpl
msgid "Your recurring contribution term has ended." msgid "Your recurring contribution term has ended."
msgstr "Twoje warunki odnawiającej się wpłata zakończyły się." msgstr "Okres Twojej wpłaty cyklicznej zakończył się."
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_html.tpl #: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_text.tpl #: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_text.tpl
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment