Commit ebad6619 authored by bgm's avatar bgm

Merge branch 'master' of github.com:civicrm/l10n

parents 3bd2f302 f9e19b4c
......@@ -8,7 +8,7 @@
# Estefanía Mediavilla <e.mediavilla@ixiam.com>, 2014
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2013-2017
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2013
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2017
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2017-2018
# ixiam <info@ixiam.com>, 2016-2017
# Josep Maria Huguet <jhuguet@aalba.cat>, 2017
# LAURA IZQUIERDO <laursit@gmail.com>, 2017
......@@ -19,7 +19,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-23 18:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-30 17:21+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -647,24 +647,24 @@ msgstr "Configuració del component CiviCampaign"
#: CRM/Admin/Form/Preferences/Campaign.php
msgid "Tag for Unconfirmed Petition Signers"
msgstr "Etiqueta els signants no confirmats "
msgstr "Etiqueta els firmants no confirmats de la petició"
#: CRM/Admin/Form/Preferences/Campaign.php
msgid ""
"If set, new contacts that are created when signing a petition are assigned a"
" tag of this name."
msgstr "Si està configurat, els nous contactes que es creen al signar una petició s'assignen una etiqueta d'aquest nom."
msgstr "Si està configurat, els nous contactes que es creen al firmar una petició s'assignen a una etiqueta d'aquest nom."
#: CRM/Admin/Form/Preferences/Campaign.php
msgid "Petition Signers Group"
msgstr "Grup de signants de petició"
msgstr "Grup de firmants de la petició"
#: CRM/Admin/Form/Preferences/Campaign.php
msgid ""
"All contacts that have signed a CiviCampaign petition will be added to this "
"group. The group will be created if it does not exist (it is required for "
"email verification)."
msgstr "Tots els contactes que hagin signat la petició CiviCampaign seran afegits a aquest grup. El grup serà creat en cas que no existeixi encara (es requereix un correu electrònic de verificació)."
msgstr "Tots els contactes que hagin firmat una petició de CiviCampaign seran afegits a aquest grup. El grup serà creat en cas que no existeixi encara (es requereix un correu electrònic de verificació)."
#: CRM/Admin/Form/Preferences/Contribute.php
msgid "CiviContribute Component Settings"
......@@ -4893,7 +4893,7 @@ msgstr "Explosions de correu electrònic personalitzades i bolletins."
msgid ""
"Link together events, mailings, activities, and contributions. Create "
"surveys and online petitions."
msgstr "Enllaça esdeveniments, enviaments, activitats i contribucions. Crea enquestes i peticions en línia."
msgstr "Enllaceu entre ells esdeveniments, mailings, activitats i contribucions. Creeu enquestes i peticions en línia."
#: templates/CRM/Admin/Page/ConfigTaskList.tpl
msgid "Integrated case management for human service providers"
......
......@@ -5,14 +5,14 @@
# Translators:
# Estefanía Mediavilla <e.mediavilla@ixiam.com>, 2014
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2014-2017
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2017
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2017-2018
# ixiam <info@ixiam.com>, 2016
# Josep Maria Huguet <jhuguet@aalba.cat>, 2017
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-26 13:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-30 17:20+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -35,7 +35,7 @@ msgstr "El paràmetre sid no existeix. No es pot processar."
#: CRM/Campaign/BAO/Petition.php
msgid "Petition Id and/or Activity Id is not of the type Positive."
msgstr "L'identificador de la petició i/o l'identificador de l'activitat no és del tipus Positiu."
msgstr "L'identificador de la petició i/o l'identificador de l'activitat no és del tipus positiu."
#: CRM/Campaign/BAO/Query.php
msgid "Survey - %1"
......@@ -225,7 +225,7 @@ msgstr "No s'ha pogut trobar les enquestes."
#: CRM/Campaign/Form/Petition/Signature.php
msgid "Sign the Petition"
msgstr "Signar la petició "
msgstr "Signa la petició "
#: CRM/Campaign/Form/Petition.php
msgid "Edit Survey"
......@@ -238,19 +238,19 @@ msgstr "Elimina l'enquesta"
#: CRM/Campaign/Form/Petition.php
msgid "Edit Petition"
msgstr "Editar petició "
msgstr "Edita la petició "
#: CRM/Campaign/Form/Petition.php CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Delete Petition"
msgstr "Eliminar petició"
msgstr "Elimina la petició"
#: CRM/Campaign/Form/Petition.php
msgid "Petition Dashboard"
msgstr "Panell de control de peticions "
msgstr "Tauler de peticions "
#: CRM/Campaign/Form/Petition.php
msgid "Petition Title"
msgstr "Títol de petició "
msgstr "Títol de la petició "
#: CRM/Campaign/Form/Petition.php
msgid "Contact Profile"
......@@ -282,7 +282,7 @@ msgstr "Aquest títol ja està associat amb la campanya seleccionada i el tipus
#: CRM/Campaign/Form/Petition.php
msgid " Petition has been deleted."
msgstr "La petició ha estat eliminada "
msgstr "La petició ha estat eliminada."
#: CRM/Campaign/Form/Petition.php
msgid "Petition has been saved."
......@@ -298,7 +298,7 @@ msgstr "Cercar campanyes "
#: CRM/Campaign/Form/Search/Petition.php
msgid "Find Petition"
msgstr "Cercar petició "
msgstr "Cerca una petició"
#: CRM/Campaign/Form/Search/Survey.php
msgid "Find Survey"
......@@ -556,7 +556,7 @@ msgstr "administra el CiviCampaing"
#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "Create new campaign, survey and petition types and their status"
msgstr "Crear nova campanya, enquesta i tipus de petició i els seus estats."
msgstr "Crea una nova campanya, enquesta i tipus de petició i els seus estats."
#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "manage campaign"
......@@ -564,7 +564,7 @@ msgstr "admnistrar la campanya"
#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "Create new campaigns, surveys and petitions, reserve respondents"
msgstr "Crear nova campanya, enquesta i peticions, reservar enquestats."
msgstr "Crea noves campanyes, enquestes i peticions, reserva enquestats."
#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "reserve campaign contacts"
......@@ -572,7 +572,7 @@ msgstr "reservar contactes de campanya"
#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "Reserve campaign contacts for surveys and petitions"
msgstr "Reservar contactes de campanya per enquestes i peticions."
msgstr "Reserva contactes de campanya per enquestes i peticions."
#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "release campaign contacts"
......@@ -580,7 +580,7 @@ msgstr "alliberar contactes de campanya"
#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "Release reserved campaign contacts for surveys and petitions"
msgstr "Alliberar contactes de campanya reservats per enquestes i peticions."
msgstr "Allibera contactes de campanya reservats per enquestes i peticions"
#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "interview campaign contacts"
......@@ -588,7 +588,7 @@ msgstr "entrevistar contactes de campanya"
#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "Record survey and petition responses from their reserved contacts"
msgstr "Registrar enquesta i peticions de resposta dels seus contactes reservats."
msgstr "Registra respostes d'enquesta i petició dels contactes reservats"
#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "GOTV campaign contacts"
......@@ -600,7 +600,7 @@ msgstr "Registrar que els contactes han votat"
#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "sign CiviCRM Petition"
msgstr "signar Petició de CiviCRM"
msgstr "signa la petició de CiviCRM"
#: CRM/Campaign/Page/AJAX.php
msgid "Respondent Reserved."
......@@ -640,7 +640,7 @@ msgstr "Activa l'enquesta "
#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Update Petition"
msgstr "Actualitzar petició "
msgstr "Actualitza la petició "
#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Disable Petition"
......@@ -648,7 +648,7 @@ msgstr "Desactiva la petició"
#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Enable Petition"
msgstr "Activar petició"
msgstr "Activa la petició"
#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Sign"
......@@ -691,7 +691,7 @@ msgstr "Incomplet. Feu clic per a configurar el conjunt de resultats."
#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Search Petition"
msgstr "Cercar petició "
msgstr "Cerca una petició"
#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Surveys"
......@@ -749,7 +749,7 @@ msgstr "Alliberats."
#: templates/CRM/Campaign/Form/Petition/Signature.tpl
#: templates/CRM/Campaign/Page/Petition/ThankYou.tpl
msgid "You have already signed this petition."
msgstr "Ja ha signat aquesta petició prèviament."
msgstr "Ja heu firmat aquesta petició prèviament."
#: templates/CRM/Campaign/Form/Petition/Signature.tpl
msgid ""
......@@ -780,7 +780,7 @@ msgstr "Els camps relatius al contacte del que vol recollir."
#: templates/CRM/Campaign/Form/Petition.tpl
msgid "Fields about the petition."
msgstr "Camps de petició."
msgstr "Camps referents a la petició."
#: templates/CRM/Campaign/Form/Petition.tpl
msgid "Click here for new profile"
......@@ -806,7 +806,7 @@ msgstr "Aquesta petició està activa?"
#: templates/CRM/Campaign/Form/Petition.tpl
msgid "Is this the default petition?"
msgstr "Es aquesta la petició per defecte?"
msgstr "És aquesta la petició per defecte?"
#: templates/CRM/Campaign/Form/ResultOptions.tpl
msgid ""
......@@ -844,7 +844,7 @@ msgstr "Si esteu buscant pel nom de l'enquestat, reviseu com ho ha escrit "
#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Petition.tpl
msgid "Add Petition"
msgstr "Afegir petició "
msgstr "Afegeix una petició"
#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Petition.tpl
msgid "Petition ID"
......@@ -860,7 +860,7 @@ msgstr "Tipus de petició "
#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Petition.tpl
msgid "Search Petitions"
msgstr "Cercar peticions "
msgstr "Cerca peticions "
#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Survey.tpl
#: templates/CRM/Campaign/Page/Petition.tpl
......@@ -1052,7 +1052,7 @@ msgstr "S'ha trobat un problema en el procés de verificació del email. Poseu-v
#: templates/CRM/Campaign/Page/Petition/Confirm.tpl
msgid "Thank you for signing the petition."
msgstr "Gràcies per signar la petició."
msgstr "Gràcies per firmar la petició."
#: templates/CRM/Campaign/Page/Petition/ThankYou.tpl
msgid "STEP 2: Please Check Your Email"
......
......@@ -19,8 +19,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-04 12:20+0000\n"
"Last-Translator: Calbasi <joan@calbasi.net>\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-30 17:22+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -18456,7 +18456,7 @@ msgstr "Si aquest grup s'utilitza en perfils CiviCRM, es restabliran els camps."
msgid ""
"You can edit the Name and Description for this group here. Click <a "
"%1>Contacts in this Group</a> to view, add or remove contacts in this group."
msgstr ""
msgstr "Podeu editar aquí el Nom i la Descripció per aquest grup. Cliqueu a <a %1>Contactes en aquest Grup</a> per visualitzar, afegir o eliminar contactes en aquest grup."
#: templates/CRM/Group/Form/Edit.tpl
msgid ""
......@@ -21117,7 +21117,7 @@ msgstr "Recorregut"
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Petition Signature"
msgstr "Signatura de petició"
msgstr "Firma de petició"
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Mass SMS"
......@@ -22072,15 +22072,15 @@ msgstr "Només l'autor"
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Direct Mail"
msgstr "Correu directe"
msgstr "Publicitat per correu"
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Referral Program"
msgstr "Programa de referència"
msgstr "Programa de recomenacions"
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Constituent Engagement"
msgstr "Interacció amb contactes"
msgstr "Implicació dels contactes"
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Planned"
......@@ -23185,7 +23185,7 @@ msgstr "Plantilla de flux de missatges per a perfils "
#: xml/templates/civicrm_msg_template.tpl
msgid "Message Template Workflow for Petition"
msgstr "Plantilla de flux de missatge per a petició"
msgstr "Plantilla de flux de missatge per a peticions"
#: xml/templates/civicrm_msg_template.tpl
msgid "Cases - Send Copy of an Activity"
......@@ -23305,11 +23305,11 @@ msgstr "Perfils - Administració de notificació"
#: xml/templates/civicrm_msg_template.tpl
msgid "Petition - signature added"
msgstr "Petició - Signatura afegida "
msgstr "Petició - firma afegida "
#: xml/templates/civicrm_msg_template.tpl
msgid "Petition - need verification"
msgstr "Petició - es necessita verificació "
msgstr "Petició - necessita verificació "
#: xml/templates/languages.tpl
msgid "List of Languages"
......@@ -25489,7 +25489,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Core/Form/ShortCode.php
msgid "Petition"
msgstr ""
msgstr "Petició"
#: CRM/Core/Form/ShortCode.php
msgid "Event Info Page"
......
......@@ -7,15 +7,15 @@
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2013-2017
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2012
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2017
# ixiam <info@ixiam.com>, 2016-2017
# ixiam <info@ixiam.com>, 2016-2018
# Josep Maria Huguet <jhuguet@aalba.cat>, 2017
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-11 14:51+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-20 13:50+0000\n"
"Last-Translator: ixiam <info@ixiam.com>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -284,7 +284,7 @@ msgstr "Data de programació del mailing"
#: CRM/Mailing/DAO/Mailing.php
msgid "Approved By"
msgstr ""
msgstr "Aprovat per"
#: CRM/Mailing/DAO/Mailing.php
msgid "Mailing Approved Date"
......@@ -292,11 +292,11 @@ msgstr "Data d'aprovació del mailing"
#: CRM/Mailing/DAO/Mailing.php CRM/Mailing/Form/Approve.php
msgid "Approval Status"
msgstr ""
msgstr "Estat d'aprovació"
#: CRM/Mailing/DAO/Mailing.php
msgid "Approval Note"
msgstr ""
msgstr "Nota d'aprovació"
#: CRM/Mailing/DAO/Mailing.php
msgid "Is Mailing Archived?"
......@@ -313,7 +313,7 @@ msgstr "Campanya de mailing"
#: CRM/Mailing/DAO/Mailing.php
msgid "No Duplicate emails?"
msgstr ""
msgstr "Sense correus electrònics duplicats?"
#: CRM/Mailing/DAO/Mailing.php
msgid "Mailing SMS Provider"
......@@ -321,75 +321,75 @@ msgstr "Proveïdor d'SMS de mailing"
#: CRM/Mailing/DAO/Mailing.php
msgid "Mailing Hash"
msgstr ""
msgstr "Hash del correu"
#: CRM/Mailing/DAO/Mailing.php CRM/Mailing/Form/Group.php
msgid "Email Selection Method"
msgstr ""
msgstr "Mètode de selecció de correu electrònic"
#: CRM/Mailing/DAO/MailingAB.php
msgid "MailingAB ID"
msgstr ""
msgstr "Identificador correu AB"
#: CRM/Mailing/DAO/MailingAB.php
msgid "Mailing ID (A)"
msgstr ""
msgstr "Identificador correu (A)"
#: CRM/Mailing/DAO/MailingAB.php
msgid "Mailing ID (B)"
msgstr ""
msgstr "Identificador correu (B)"
#: CRM/Mailing/DAO/MailingAB.php
msgid "Mailing ID (C)"
msgstr ""
msgstr "Identificador correu (C)"
#: CRM/Mailing/DAO/MailingAB.php
msgid "Testing Criteria"
msgstr ""
msgstr "Criteris de prova"
#: CRM/Mailing/DAO/MailingAB.php
msgid "Winner Criteria"
msgstr ""
msgstr "Criteris del guanyador"
#: CRM/Mailing/DAO/MailingAB.php
msgid "URL for Winner Criteria"
msgstr ""
msgstr "URL del criteri del guanyador"
#: CRM/Mailing/DAO/MailingAB.php
msgid "Declaration Time"
msgstr ""
msgstr "Temps de declaració"
#: CRM/Mailing/DAO/MailingAB.php
msgid "Group Percentage"
msgstr ""
msgstr "Percentatge del grup"
#: CRM/Mailing/DAO/MailingAB.php
msgid "AB Test Created By"
msgstr ""
msgstr "Prova AB creada per"
#: CRM/Mailing/DAO/MailingAB.php
msgid "AB Test Created Date"
msgstr ""
msgstr "Data de creació de la prova AB"
#: CRM/Mailing/DAO/MailingGroup.php
msgid "Mailing Group ID"
msgstr ""
msgstr "Identificador del grup d'enviament"
#: CRM/Mailing/DAO/MailingGroup.php
msgid "Mailing Group Type"
msgstr ""
msgstr "Tipus de grup de l'enviament de correu"
#: CRM/Mailing/DAO/MailingGroup.php
msgid "Mailing Group Entity Table"
msgstr ""
msgstr "Taula d'entitats del grup de l'enviament de correu"
#: CRM/Mailing/DAO/MailingGroup.php
msgid "Mailing Group Entity"
msgstr ""
msgstr "Entitat del grup de l'enviament de correu"
#: CRM/Mailing/DAO/MailingGroup.php
msgid "Mailing Group Search"
msgstr ""
msgstr "Cerca de grup de l'enviament de correu"
#: CRM/Mailing/DAO/MailingGroup.php
msgid "Mailing Group Search Arguments"
......@@ -1172,7 +1172,7 @@ msgstr "Adreça de correu electrònic"
#: ang/crmMailing/BlockMailing.html
msgid "Unsubscribe Group"
msgstr ""
msgstr "Anul·la la subscripció al grup"
#: ang/crmMailing/BlockPreview.html
msgid "No content to preview"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2013-2016
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2013
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2012-2013
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2017
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2017-2018
# ixiam <info@ixiam.com>, 2016
# Jaume Planas <jaumeplan@gmail.com>, 2011
# Marti Prat <m.prat@ixiam.com>, 2013
......@@ -18,7 +18,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-11 14:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-20 18:38+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -531,7 +531,7 @@ msgstr "Adreça de l'organització i informació del contacte"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "From Email Addresses"
msgstr "Adreces de correu electrònic del remitent"
msgstr "Adreces de correu electrònic de remitent"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -1591,7 +1591,7 @@ msgstr "Comunicacions"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "FROM Email Addresses"
msgstr "Adreces de correu electrònic del remitent"
msgstr "Adreces de correu electrònic de remitent"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-06 11:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-19 13:01+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -2074,7 +2074,7 @@ msgstr "Exporta com un CSV"
#: CRM/Report/BAO/ReportInstance.php CRM/Report/Page/InstanceList.php
msgid "Delete report"
msgstr "Elimina l'inform"
msgstr "Elimina l'informe"
#: CRM/Report/BAO/ReportInstance.php CRM/Report/Page/InstanceList.php
msgid ""
......
......@@ -9,7 +9,7 @@
# Hartmut Holzgraefe <hartmut@php.net>, 2011
# Jens-Erik Weber <JensErikWeber@gmail.com>, 2014
# juliane Welp <welp@systopia.de>, 2017
# Martin Peth <peth@systopia.de>, 2014-2015,2017
# Martin Peth <peth@systopia.de>, 2014-2015,2017-2018
# Matthias Baernthaler <matthias.baernthaler@mitgruenden.at>, 2017
# Martin Peth <peth@systopia.de>, 2012
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011
......@@ -20,8 +20,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-27 21:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-08 15:45+0000\n"
"Last-Translator: Thomas Schuettler\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-23 14:34+0000\n"
"Last-Translator: Martin Peth <peth@systopia.de>\n"
"Language-Team: German (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/de/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -374,15 +374,15 @@ msgstr "Profil-Listen und -Formulare"
#: CRM/Core/Permission.php
msgid "profile create"
msgstr "Profil erstellen"
msgstr "Profil im Erstellmodus verwenden"
#: CRM/Core/Permission.php
msgid "profile edit"
msgstr "Profil bearbeiten"
msgstr "Profil im Bearbeitungsmodus verwenden"
#: CRM/Core/Permission.php
msgid "profile view"
msgstr "Profil ansehen"
msgstr "Profil im Lesemodus verwenden"
#: CRM/Core/Permission.php
msgid "access all custom data"
......
......@@ -12,7 +12,7 @@
# David Cereceto Martínez <dcereceto@gmail.com>, 2015
# Estefanía Mediavilla <e.mediavilla@ixiam.com>, 2014
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2014-2015
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2017
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2017-2018
# Fran Sanchez <fsanchezmac@gmail.com>, 2013
# ixiam <info@ixiam.com>, 2013,2015-2017
# ixiam <info@ixiam.com>, 2011
......@@ -34,8 +34,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-24 16:29+0000\n"
"Last-Translator: ixiam <info@ixiam.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-16 10:58+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"Language-Team: Spanish (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/es/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -2520,7 +2520,7 @@ msgstr "ADVERTENCIA: Borrar esta opción provocará la pérdida de todos los reg
#: templates/CRM/Admin/Form/LocationType.tpl
msgid "WARNING: Do NOT use spaces in the Location Name."
msgstr "ATENCIÓN: No use espacios en el nombre de la localidad."
msgstr "ATENCIÓN: No use espacios en el nombre de la ubicación."
#: templates/CRM/Admin/Form/MailSettings.tpl
msgid ""
......@@ -5178,7 +5178,7 @@ msgid ""
"location(s). Administrators may define as many additional types as "
"appropriate for your constituents (examples might be Main Office, School, "
"Vacation Home...)."
msgstr "Los tipos de localidad proveen convenientes etiquetas para las diferentes localizaciones de los contactos. Los administradores pueden añadir tantos como sea necesario."
msgstr "Los tipos de ubicación proveen las etiquetas convenientes para las diferentes ubicaciones de los contactos. Los administradores pueden añadir tantos como sea necesario."
#: templates/CRM/Admin/Page/MailSettings.tpl
msgid "Port"
......
......@@ -44,8 +44,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-11 12:52+0000\n"
"Last-Translator: ixiam <info@ixiam.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-30 16:52+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"Language-Team: Spanish (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/es/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -20130,7 +20130,7 @@ msgstr "Por favor, ayúdenos a que sus amigos, colegas y seguidores sepan sobre
#: templates/CRM/common/SocialNetwork.tpl
msgid "You can also share the below link in an email or on your website."
msgstr "También puede compartir el enlace debajo por correo electrónico o en su página web."
msgstr "También puede compartir el enlace siguiente por correo electrónico o en su página web."
#: templates/CRM/common/TabHeader.js
msgid "Your changes in the <em>%1</em> tab have not been saved."
......@@ -22105,7 +22105,7 @@ msgstr "Programa de referencia"
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Constituent Engagement"
msgstr "Interaccion con contactos"
msgstr "Interacción con contactos"
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Planned"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@
# fmcooke <fmcooke@yahoo.com>, 2012
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2015,2017
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2017-2018
# ixiam <info@ixiam.com>, 2013,2016-2017
# ixiam <info@ixiam.com>, 2013,2016-2018
# ixiam <info@ixiam.com>, 2011
# Javier Monterroso <jmonterroso@ndi.org>, 2015
# Maria Dolores Vallenilla <mvallenilla@ndi.org>, 2015
......@@ -26,7 +26,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-09 08:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-04 11:32+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"Language-Team: Spanish (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/es/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -479,7 +479,7 @@ msgstr "Evento eliminado"
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
msgid "This event is currently full."
msgstr "Este evento está actualmente completo"
msgstr "Este evento está actualmente completo."
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
#: CRM/Event/Form/Registration/Register.php
......@@ -3335,7 +3335,7 @@ msgstr "Lista de participantes sin contar"
#: templates/CRM/Event/Page/EventInfo.tpl
msgid "Show large map"
msgstr "Mostar mapa más grande"
msgstr "Mostrar mapa más grande"
#: templates/CRM/Event/Page/ICalendar.tpl
msgid "Category"
......
......@@ -15,7 +15,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-03 07:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-19 18:10+0000\n"
"Last-Translator: Lasse Miettinen\n"
"Language-Team: Finnish (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/fi/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -351,11 +351,11 @@ msgstr "Pudotusvalikon asetukset"
#: CRM/Admin/Form/OptionGroup.php
msgid "Selected option group has been deleted."
msgstr "Valittu vaihtoehtojen ryhmä on poistettu."
msgstr "Valittu monivalintaryhmä on poistettu."
#: CRM/Admin/Form/OptionGroup.php
msgid "The Option Group '%1' has been saved."
msgstr "Vaihtoehtojen ryhmä \"%1\" on tallennettu."
msgstr "Monivalintaryhmä \"%1\" on tallennettu."
#: CRM/Admin/Form/Options.php
msgid ""
......
......@@ -24,7 +24,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-11 11:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-31 18:44+0000\n"
"Last-Translator: Lasse Miettinen\n"
"Language-Team: Finnish (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/fi/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -3867,7 +3867,7 @@ msgstr "Mikä tahansa"
#: CRM/Contact/Form/Search/Criteria.php
msgid "Permissioned Relationship?"
msgstr "Valtuutettusuhde?"
msgstr "Valtuutussuhde?"
#: CRM/Contact/Form/Search/Criteria.php
msgid "Target Contact(s) in Group"
......@@ -5194,20 +5194,20 @@ msgid ""
"Email Greeting must be one of the configured format options. Check "
"Administer >> System Settings >> Option Groups >> Email Greetings for valid "
"values"
msgstr "Sähköpostitervehdys pitää olla yksi asetetuista muotoiluvaihtoehdoista. Katso Hallinnoi >> Järjestelmän asetukset >> Vaihtoehtojen ryhmät >> Sähköpostitervehdysten muodot kelvollisen arvon löytämiseksi"
msgstr "Sähköpostitervehdyksen pitää olla yksi etukäteen asetetuista muotoiluvaihtoehdoista. Katso Hallinnoi >> Järjestelmän asetukset >> Monivalintaryhmät >> Sähköpostitervehdysten muodot nähdäksesi, mitä arvoja on käytettävissä"
#: CRM/Contact/Import/Parser/Contact.php
msgid ""
"Postal Greeting must be one of the configured format options. Check "
"Administer >> System Settings >> Option Groups >> Postal Greetings for valid"
" values"
msgstr "Postitervehdys pitää olla yksi asetetuista muotoiluvaihtoehdoista. Katso Hallinnoi >> Järjestelmän asetukset >> Vaihtoehtojen ryhmät >> Postitervehdysten muodot kelvollisen arvon löytämiseksi"
msgstr "Postitervehdys pitää olla yksi asetetuista muotoiluvaihtoehdoista. Katso Hallinnoi >> Järjestelmän asetukset >> Monivalintaryhmät >> Postitervehdysten muodot kelvollisen arvon löytämiseksi"
#: CRM/Contact/Import/Parser/Contact.php
msgid ""
"Addressee must be one of the configured format options. Check Administer >> "
"System Settings >> Option Groups >> Addressee for valid values"
msgstr "Vastaanottajan pitää olla yksi asetetuista muotoiluvaihtoehdoista. Katso Hallinnoi >> Järjestelmän asetukset >> Vaihtoehtojen ryhmät >> Vastaanottajan muotoilut kelvollisen arvon löytämiseksi"
msgstr "Vastaanottajan pitää olla yksi asetetuista muotoiluvaihtoehdoista. Katso Hallinnoi >> Järjestelmän asetukset >> Monivalintaryhmät >> Vastaanottajan muotoilut kelvollisen arvon löytämiseksi"
#: CRM/Contact/Import/Parser/Contact.php
msgid "Email Greeting - Custom"
......@@ -5231,11 +5231,11 @@ msgstr "minuuttia"
#: CRM/Contact/Import/Parser.php
msgid "seconds"
msgstr "sekunttia"
msgstr "sekuntia"
#: CRM/Contact/Import/Parser.php
msgid "%1 of %2 records - %3 remaining"
msgstr "%1 / %2 merkintää - %3 jäljellä"
msgstr "%1 / %2 tietuetta - %3 jäljellä"
#: CRM/Contact/Import/Parser.php
msgid "View Contact URL"
......@@ -6142,7 +6142,7 @@ msgstr "Ei voi käyttää tätä kenttää, sillä käytetty kustomoitu kenttä
#: CRM/Core/BAO/UFField.php
msgid "Check Custom Field"
msgstr "Tarkasta räätälöity kenttä"
msgstr "Tarkasta lisäkenttä"
#: CRM/Core/BAO/UFField.php CRM/UF/Form/Field.php
msgid "Phone and Extension"
......@@ -10065,11 +10065,11 @@ msgstr ""
#: CRM/Custom/Form/DeleteField.php CRM/Custom/Page/Field.php
msgid "Delete Custom Field"
msgstr "Poista räätälöity kenttä"
msgstr "Poista lisäkenttä"