Commit def38bbb authored by Sergiy's avatar Sergiy Committed by L10n scripts on biryani

po: update po/uk_UA/member.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent e9b277a9
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-25 16:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2015-05-04 14:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-05-13 09:31+0000\n"
"Last-Translator: Sergiy <shemet.s@ua.fm>\n"
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/projects/p/civicrm/language/uk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1410,7 +1410,7 @@ msgstr "ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Видалення цієї опції при
msgid ""
"Display name for this Membership status (e.g. New, Current, Grace, "
"Expired...)."
msgstr "Відображає назву цього статусу Членства (напр., Нове, Поточне, Відкладене, Закінчилося тощо)."
msgstr "Відображає назву цього статусу Членства (наприклад, Нове, Поточне, Відкладене, Закінчилося тощо)."
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStatus.tpl
msgid ""
......@@ -1484,7 +1484,7 @@ msgstr "ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Видалення цієї опції при
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid "e.g. 'Student', 'Senior', 'Honor Society'..."
msgstr "напр., \"Студент\", \"Старший\", \"Почесна спілка\" тощо."
msgstr "наприклад, \"Студент\", \"Старший\", \"Почесна спілка\" тощо."
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
......@@ -1498,7 +1498,7 @@ msgid ""
"this is for membership in 'Save the Whales - Northwest Chapter'). NOTE: This"
" organization/group/chapter must exist as a CiviCRM Organization type "
"contact."
msgstr "До якої організації належать члени цього типу членства (напр., це члени з \"Зберегти Китів - Північне відділення\"). ПРИМІТКА: Оргагнізація/група/відділення повинні існувати як тип контакту CiviCRM."
msgstr "До якої організації належать члени цього типу членства (наприклад, це члени з \"Зберегти Китів - Північне відділення\"). ПРИМІТКА: Оргагнізація/група/відділення повинні існувати як тип контакту CiviCRM."
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
......@@ -1511,7 +1511,7 @@ msgid ""
"Select the financial type assigned to fees for this membership type (for "
"example 'Membership Fees'). This is required for all membership types - "
"including free or complimentary memberships."
msgstr "Оберіть фінансовий тип, пов’язаний з внесками для цього типу членства (напр., \"Членські внески\"). Це необхідно для усіх типів членства - включаючи безкоштовні та почесні членства."
msgstr "Оберіть фінансовий тип, пов’язаний з внесками для цього типу членства (наприклад, \"Членські внески\"). Це необхідно для усіх типів членства - включаючи безкоштовні та почесні членства."
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
......@@ -1523,7 +1523,7 @@ msgstr "Вам треба обрати і налаштувати платіжн
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
"Duration of this membership (e.g. 30 days, 2 months, 5 years, 1 lifetime)"
msgstr "Тривалість цього членства (напр., 30 днів, 2 місяці, 5 років, 1 довічний)"
msgstr "Тривалість цього членства (наприклад, 30 днів, 2 місяці, 5 років, 1 довічний)"
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
......@@ -1993,7 +1993,7 @@ msgid ""
"Honor Society Member...), a description, a minimum fee (can be $0), and a "
"duration (can be 'lifetime'). Each member type is specifically linked to the"
" membership entity (organization) - e.g. Bay Area Chapter."
msgstr "Типи членства використовуються для виокремлення категорій членів. Ви можете задати необмежене число типів. Кожен тип містить \"назву\" (Золотий член, Почесний член товариства тощо), опис, мінімальний внесок (може становити $0) та тривалість (напр., довічна). Кожен тип членства певним чином пов’язаний з суб’єктом (організацією) членства - напр., Відділення міста Бей."
msgstr "Типи членства використовуються для виокремлення категорій членів. Ви можете задати необмежене число типів. Кожен тип містить \"назву\" (Золотий член, Почесний член товариства тощо), опис, мінімальний внесок (може становити $0) та тривалість (наприклад, довічна). Кожен тип членства певним чином пов’язаний з суб’єктом (організацією) членства - наприклад, Відділення у Одеській області."
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipType.tpl
msgid ""
......@@ -2047,7 +2047,7 @@ msgid ""
"an existing contact or enter a new one. The resulting contribution record will\n"
"be linked to the payer, and a soft credit for that contribution will be linked to\n"
"this contact (the member)."
msgstr "Увімкніть цей перемикач, якщо за дане членство сплачує не член, а хтось інший (напр., членство або підписка у подарунок), і Ви бажаєте прив'язати платіж до особи, яка платить в дійсності. Ви зможете обрати існуючий контакт або ввести новий. Підсумковий запис внеску буде пов'язано з платником, а м'який кредит для цього внеску буде пов'язано з цим контактом (членом)."
msgstr "Увімкніть цей перемикач, якщо за дане членство сплачує не член, а хтось інший (наприклад, членство або підписка у подарунок), і Ви бажаєте прив'язати платіж до особи, яка платить в дійсності. Ви зможете обрати існуючий контакт або ввести новий. Підсумковий запис внеску буде пов'язано з платником, а м'який кредит для цього внеску буде пов'язано з цим контактом (членом)."
#: templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
msgid "Click <a href='%1'>Add Membership</a> to record a new membership."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment