Commit d6447496 authored by Sergiy's avatar Sergiy Committed by L10n scripts on biryani

po: update po/uk_UA/member.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 1a4f6505
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-25 16:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2015-05-21 12:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-05-26 03:49+0000\n"
"Last-Translator: Sergiy <shemet.s@ua.fm>\n"
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/projects/p/civicrm/language/uk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -86,7 +86,7 @@ msgstr "Оброблено %1 записів членства. Оновлено
msgid ""
"This membership status cannot be deleted as memberships exist with this "
"status"
msgstr "Цей статус членство не може бути видалений, оскільки існують членства з цим статусом."
msgstr "Цей статус членства не може бути видалений, оскільки існують членства з цим статусом."
#: CRM/Member/BAO/MembershipType.php
msgid "This membership type cannot be deleted due to following reason(s):"
......@@ -118,7 +118,7 @@ msgstr "Джерело %2 %1"
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership Status %1"
msgstr "Статус Членства %1"
msgstr "Статус членства %1"
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is a Test"
......@@ -178,7 +178,7 @@ msgstr "Дата закінчення Членства"
#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Membership Status Id"
msgstr "ID статусу Членства"
msgstr "ID статусу членства"
#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Status Override"
......@@ -422,7 +422,7 @@ msgstr "АБО Ви можете подати заявку, встановивш
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Membership Status Error"
msgstr "Помилка Статусу Членства"
msgstr "Помилка статусу членства"
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the Member Since."
......@@ -559,7 +559,7 @@ msgstr "Будь ласка, оберіть принаймні один Тип
msgid ""
"You cannot select more than %1 choices. For more complex functionality, "
"please use a Price Set."
msgstr "Ви не можете обирати більше, ніж %1 вибір (виборів). Для більш розвиненої функціональності, будь ласка, використовуйте Ціновий Набір."
msgstr "Ви не можете обирати більше, ніж %1 вибір (виборів). Для більш розвиненої функціональності, будь ласка, використовуйте Ціновий набір."
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Add status rules, before configuring membership"
......@@ -803,7 +803,7 @@ msgstr "Переглянути Членство для"
#: CRM/Member/Form/Search.php
msgid "Member Name or Email"
msgstr "Ім'я або електронна адреса члена"
msgstr "Ім'я або Е-мейл члена"
#: CRM/Member/Form/Search.php
msgid "Find Memberships"
......@@ -986,7 +986,7 @@ msgstr "ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо Ви відміните повтор
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "Cancel Auto Renew Subscription"
msgstr "Відмінити підписку щодо автоматичного подовження"
msgstr "Скасувати підписку щодо автоматичного подовження"
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "Members"
......@@ -1366,7 +1366,7 @@ msgstr "змінити тип членства"
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRenewal.tpl
msgid "Status of this membership."
msgstr "Статус Членства"
msgstr "Статус членства"
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRenewal.tpl
msgid "Renewal Payment and Receipt"
......@@ -1398,7 +1398,7 @@ msgstr "Введіть повідомлення, яке повинно бути
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStatus.tpl
msgid "New Membership Status"
msgstr "Новий Статус Членства"
msgstr "Новий статус членства"
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStatus.tpl
msgid ""
......@@ -1452,7 +1452,7 @@ msgid ""
"and End Event settings are ignored for Administrator statuses. EXAMPLE: This"
" setting can be useful for special case statuses like 'Non-expiring', "
"'Barred' or 'Expelled', etc."
msgstr "Увімкніть цей перемикач, якщо даний статус призначений лише для адміністративного персоналу. Якщо увімкнено, цей статус не буде автоматично призначатися модулем CiviЧленство. ВІн надається Членству контакту шляхом увімкнення перемикача <strong>Змінити Статус</strong> під час додавання чи редагування запису Членства. Налаштування Початку та Закінчення події ігноруються для статусів Адміністраторів. ПРИКЛАД: Це налаштування може бути корисним для спеціальних статусів \"Не має терміну закінчення\", \"Захищений\", \"Виключений\" тощо."
msgstr "Увімкніть цей перемикач, якщо даний статус призначений лише для адміністративного персоналу. Якщо увімкнено, цей статус не буде автоматично призначатися модулем CiviЧленство. ВІн надається Членству контакту шляхом увімкнення перемикача <strong>Змінити статус</strong> під час додавання чи редагування запису Членства. Налаштування Початку та Закінчення події ігноруються для статусів Адміністраторів. ПРИКЛАД: Це налаштування може бути корисним для спеціальних статусів \"Не має терміну закінчення\", \"Захищений\", \"Виключений\" тощо."
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStatus.tpl
msgid ""
......@@ -1900,7 +1900,7 @@ msgstr "Правила статусів, визначені за умовчан
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipStatus.tpl
msgid "Add Membership Status"
msgstr "Додати Статус Членства"
msgstr "Додати Статус членства"
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipStatus.tpl
msgid ""
......@@ -2449,7 +2449,7 @@ msgid ""
"If this recurring payment uses a processor which has support for integrated "
"cancellation, click \"Cancel\" on this form, and use the \"Cancel Auto-renew"
" Subscription\" action (click \"more\" in the membership listing row)."
msgstr "Якщо цей повторюваний платіж використовує процесор, який підтримує вбудовану відміну, натисніть \"Відмінити\" на цій формі, і використовуйте дію \"Відмінити автоматичне подовження підписки\" (натисніть \"Більше\" у рядку переліку членств)."
msgstr "Якщо цей повторюваний платіж використовує процесор, який підтримує вбудовану відміну, натисніть \"Скасувати\" на цій формі, і використовуйте дію \"Скасувати автоматичне подовження підписки\" (натисніть \"Детальніше\" у рядку переліку членств)."
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.hlp
msgid ""
......@@ -2457,7 +2457,7 @@ msgid ""
"need to cancel the associated Recurring Contribution record from the "
"Contributions tab. <strong>In this case you must also manually cancel the "
"recurring payment from the payment processor website</strong>."
msgstr "Якщо Ви не бачите дію \"Відмінити автоматичне подовження підписки\", Вам необхідно відмінити пов'язаний запис Повторюваний Внесок на вкладці Внески. <strong>У цьому випадку Вам також необхідно вручеу відмінити повторюваний платіж на веб-сайті процесора платежів</strong>."
msgstr "Якщо Ви не бачите дію \"Скасувати автоматичне подовження підписки\", Вам необхідно відмінити пов'язаний запис Повторюваний Внесок на вкладці Внески. <strong>У цьому випадку Вам також необхідно вручну скасувати повторюваний платіж на веб-сайті процесора платежів</strong>."
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Over-ride end date"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment