Commit 86a16d39 authored by Sergiy's avatar Sergiy Committed by L10n scripts on biryani

po: update po/uk_UA/contribute.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent eab95a74
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-25 16:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2015-07-15 07:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-07-16 08:09+0000\n"
"Last-Translator: Sergiy <shemet.s@ua.fm>\n"
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/p/civicrm/language/uk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -937,7 +937,7 @@ msgstr "Причина скасування / відшкодування"
#: CRM/Contribute/Form/Contribution.php
msgid "Payment Processor is a required field."
msgstr "Платіжна Система є обов'язковим для заповнення полем."
msgstr "\"Платіжний процесор\" є обов'язковим полем."
#: CRM/Contribute/Form/Contribution.php
msgid "The sum of fee amount and net amount must be equal to total amount"
......@@ -991,7 +991,7 @@ msgstr "На сторінці для внесків потрібно обрат
msgid ""
"A payment processor configured for this page might be disabled (contact the "
"site administrator for assistance)."
msgstr "Платіжна система, налаштована під цю сторінку, може бути відключена (по допомогу звертайтесь до адміністратора сайту)."
msgstr "Платіжний процесор, налаштована під цю сторінку, може бути відключена (по допомогу звертайтесь до адміністратора сайту)."
#: CRM/Contribute/Form/ContributionBase.php
msgid ""
......@@ -2629,7 +2629,7 @@ msgid ""
"contributions, you will need to <a href='%1'>configure a Payment "
"Processor</a>. Then return to this screen and assign the processor to this "
"Contribution Page."
msgstr "Жодна Платіжна Система не була налаштована / ввімкнена для Вашого сайту. Якщо Ви використовуєте тільки CiviВнески, щоб послати запит про негрошові пожертвування / внески, Вам необхідно <a href='%1'>налаштувати Платіжну Систему</a>. Потім поверніться до цього вікна і призначте систему для даної Сторінки внесків."
msgstr "Жодний Платіжний процесор ще не був налаштований/увімкнений для Вашого сайту. За виключенням ситуації, коли Ви використовуєте CiviВнески тільки для того, щоб розсилати запити про негрошові пожертвування / внески, Вам необхідно <a href='%1'>налаштувати Платіжний процесор</a>. Потім поверніться до цього вікна і призначте процесор для даної Сторінки внесків."
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Amount.tpl
msgid ""
......@@ -3809,7 +3809,7 @@ msgstr "Оберіть \"Організація\" або \"Домогоспод
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.tpl
msgid ""
"Select a saved field mapping if this file format matches a previous import."
msgstr "Оберіть збережене поле маппінгу якщо цей формат файлу відповідає попередньому імпорту."
msgstr "Оберіть збережену картографічну інформацію, якщо цей формат файлу відповідає попередньому імпорту."
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/Preview.tpl
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/Summary.tpl
......@@ -4036,7 +4036,7 @@ msgid ""
"code which can be used to map contributions to codes in your accounting "
"system. Commonly used financial types are: Donation, Campaign Contribution, "
"Membership Dues..."
msgstr "Фінансові типи використовуються для того, щоб категорізувати внески з метою подальшого створення звітів та для бухгалтерських цілей. Вони також можуть бути визначені як <strong> Фонди </strong>. Ви можете визначити стільки типів, скільки потрібно. Кожен тип може мати обліковий код, який може бути використаний для маппінгу внесків до кодів в Вашій системі бухгалтервського обліку. Часто використовані фінансові типи це: Пожертвування, Внески на кампанію, Членські внески, тощо."
msgstr "Фінансові типи використовуються для того, щоб категоризувати внески з метою подальшого створення звітів та для бухгалтерських цілей. Вони також можуть бути визначені як <strong> Фонди </strong>. Ви можете визначити стільки типів, скільки потрібно. Кожен тип може мати обліковий код, який може бути використаний для співставлення внесків до кодів у Вашій системі бухгалтерського обліку. Часто використовані фінансові типи це: Пожертвування, Внески на кампанію, Членські внески, тощо."
#: templates/CRM/Contribute/Page/DashBoard.hlp
msgid "Contribution Dashboard"
......@@ -4060,7 +4060,7 @@ msgid ""
"contribution details for these commonly used search periods. To run your own"
" customized searches - click <a href='%1'>Find Contributions</a>. You can "
"search by Contributor Name, Amount Range, and a variety of other criteria."
msgstr "В таблиці переліку внесків <strong>Коротка інформація по внесках</strong> наводиться підсумок останніх місячних та річних загальних сум внесків, який включає в себе посилання, щоб можна було переглянути докладні відомості про внески в ці найбільш часто вживані періоди пошуку. Для створення власного персоналізованого пошуку - натисніть <a href='%1'>Знайти внески</a>. Ви можете проводити пошук за ім'ям внескодавця, кількісним діапазоном, а також за рядом інших критеріїв."
msgstr "В таблиці переліку внесків <strong>Коротка інформація по внесках</strong> наводиться підсумок останніх місячних та річних загальних сум внесків, який включає в себе посилання, щоб можна було переглянути докладні відомості про внески в ці найбільш часто вживані періоди пошуку. Щоб запустити власний складний пошук - натисніть <a href='%1'>Знайти внески</a>. Ви можете проводити пошук за ім'ям внескодавця, кількісним діапазоном, а також за рядом інших критеріїв."
#: templates/CRM/Contribute/Page/DashBoard.tpl
msgid "view details"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment