Commit 5c14b542 authored by Michael Svarrer's avatar Michael Svarrer Committed by CiviCRM Publisher

po: update po/da_DK/event.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 36710c2b
......@@ -7,14 +7,15 @@
# Aputsiak Niels Janussen (Skjalden) <aj@isit.gl>, 2013-2016
# Aputsiak Niels Janussen (Skjalden) <aj@isit.gl>, 2012
# thoudahl <christian@thoudahl.com>, 2012
# Michael Svarrer <skolegade4@gmail.com>, 2019
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011
# tine <tinethorup@gmail.com>, 2012
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-11 15:09+0000\n"
"Last-Translator: Mathieu Lu <mathieu@bidon.ca>\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-13 08:52+0000\n"
"Last-Translator: Michael Svarrer <skolegade4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/da/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -24,7 +25,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Event/ActionMapping.php
msgid "Event Template"
msgstr ""
msgstr "Arrangement skabelon"
#: CRM/Event/ActionMapping.php CRM/Event/DAO/Event.php
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
......@@ -98,7 +99,7 @@ msgstr "Inkludér arrangementer som gentages"
#: CRM/Event/BAO/Query.php
msgid "Participant is %1"
msgstr ""
msgstr "Deltager er %1"
#: CRM/Event/BAO/Query.php CRM/Event/DAO/Participant.php
msgid "Fee level"
......@@ -141,11 +142,11 @@ msgstr "Der var en fejl under oprettelse af en event_in_cart"
#: CRM/Event/Cart/BAO/EventInCart.php
msgid "Remove from Cart"
msgstr ""
msgstr "Fjern fra kurv"
#: CRM/Event/Cart/BAO/EventInCart.php
msgid "Add to Cart"
msgstr ""
msgstr "Tilføj til kurv"
#: CRM/Event/Cart/BAO/MerParticipant.php
msgid "There was an error creating a cart participant"
......@@ -153,15 +154,15 @@ msgstr "Der var en fejl under oprettelse af kurv-deltager"
#: CRM/Event/Cart/DAO/Cart.php
msgid "Cart ID"
msgstr ""
msgstr "Kurv ID"
#: CRM/Event/Cart/DAO/Cart.php
msgid "Complete?"
msgstr ""
msgstr "Færdig?"
#: CRM/Event/Cart/DAO/EventInCart.php
msgid "Event In Cart"
msgstr ""
msgstr "Arrangement i kurv"
#: CRM/Event/Cart/Form/Cart.php
msgid "Online Registration for %1"
......@@ -262,7 +263,7 @@ msgstr "vis sted"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Default Role"
msgstr ""
msgstr "Standard rolle"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Confirmation Title"
......@@ -334,7 +335,7 @@ msgstr "Tillad flere tilmeldinger"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Maximum number of additional participants per registration"
msgstr ""
msgstr "Maksimale antal af yderligere deltagere pr. tilmelding, registrering"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Does Event allow multiple registrations from same email address?"
......@@ -354,11 +355,11 @@ msgstr "Udløbsdato"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Allow Self-service Cancellation or Transfer"
msgstr ""
msgstr "Tillad selv-betjening for afbestilling eller overflytning"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Self-service Cancellation or Transfer Time"
msgstr ""
msgstr "Selv-betjening for afbestilling eller overflytning tid"
#: CRM/Event/DAO/Event.php templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.hlp
msgid "Waitlist Text"
......@@ -418,7 +419,7 @@ msgstr "Skal vente på listen"
#: CRM/Event/DAO/Participant.php
msgid "Transferred to Contact ID"
msgstr ""
msgstr "Overflyttet til Kontaktperson"
#: CRM/Event/DAO/ParticipantStatusType.php
msgid "Participant Status Type ID"
......@@ -652,7 +653,7 @@ msgid ""
" selected. If this is not a paid event, please select the \"No\" option at "
"the top of the page. If this is a paid event, please select at least one "
"payment processor and/or enable the pay later option."
msgstr ""
msgstr "Du har indikeret at dette er et betalt arrangement, men der er ikke valgt nogen betalings metode. Hvis dette ikke er et betalt arrangement, vælg venligst \"Nej\" øverst på siden. Hvis det er et betalt arrangement, venligst vælg mindst en betalingshåndtering og/eller slå til, aktivér betal senere muligheden. "
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Location.php
msgid "Create new location"
......@@ -707,7 +708,7 @@ msgstr "Registrer flere deltagere?"
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Maximum additional participants"
msgstr ""
msgstr "Maksimum antal yderligere deltagere"
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Same email address?"
......@@ -735,11 +736,11 @@ msgstr "Angiv venligst varigheden som antal af minutter (kun tal)"
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Allow self-service cancellation or transfer?"
msgstr ""
msgstr "Tillad selv-betjening for afbestilling eller overflytning?"
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Cancellation or transfer time limit (hours)"
msgstr ""
msgstr "Afbestilling eller overflytning tidsbegrænsning (timer)"
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Introductory Text"
......@@ -1108,7 +1109,7 @@ msgid ""
"Sorry, it looks like this event only has %2 spaces available, and you are "
"trying to register %1 participants. Please change your selections "
"accordingly."
msgstr ""
msgstr "Desværre, det ser ud til at arrangementet kun har %2 pladser tilbage og at du forsøger at tilmelde %1 deltagere, så vælg venligst indstillinger som passer."
#: CRM/Event/Form/Registration/AdditionalParticipant.php
msgid ""
......@@ -1324,7 +1325,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Event/Form/Registration/Register.php
msgid "Please select a Payment Method"
msgstr ""
msgstr "Vælg venligst en betalingsmetode"
#: CRM/Event/Form/Registration/Register.php CRM/Event/Form/SelfSvcTransfer.php
msgid ""
......@@ -1472,7 +1473,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Event/Form/SelfSvcTransfer.php CRM/Event/Form/SelfSvcUpdate.php
msgid "Thanks"
msgstr ""
msgstr "Tak"
#: CRM/Event/Form/SelfSvcUpdate.php
msgid ""
......@@ -3801,25 +3802,25 @@ msgstr "Hent iCalendar-fil:"
#: xml/templates/message_templates/event_online_receipt_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/event_online_receipt_text.tpl
msgid "Thank you for your participation."
msgstr ""
msgstr "Tak for din tilmelding."
#: xml/templates/message_templates/event_online_receipt_html.tpl
msgid ""
"This letter is a confirmation that your registration has been received and "
"your status has been updated to <strong> %1</strong>."
msgstr ""
msgstr "Denne email er en bekræftelse af at din tilmelding, registrering er modtaget og din status er ændret til <strong>%1</strong>."
#: xml/templates/message_templates/event_online_receipt_html.tpl
msgid ""
"This letter is a confirmation that your registration has been received and "
"your status has been updated to <strong>waitlisted</strong>."
msgstr ""
msgstr "Denne email er en bekræftelse af at din tilmelding, registrering er modtaget og at du er registreret på vores <strong>venteliste</strong>."
#: xml/templates/message_templates/event_online_receipt_html.tpl
msgid ""
"This letter is a confirmation that your registration has been received and "
"your status has been updated to <strong>registered<strong>."
msgstr ""
msgstr "Denne email er en bekræftelse af at din tilmelding, registrering er modtaget og at du er registreret som <strong>deltager</strong>."
#: xml/templates/message_templates/event_online_receipt_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/event_online_receipt_text.tpl
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment