Commit 4ed28267 authored by Zaruhi Andreasyan's avatar Zaruhi Andreasyan Committed by CiviCRM Publisher

po: update po/hy/countries.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 31c896b9
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-08 12:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-10 13:44+0000\n"
"Last-Translator: Zaruhi Andreasyan <zandreasyan@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Armenian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/hy/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -179,59 +179,59 @@ msgstr "Բուրկինա Ֆասո"
msgctxt "country"
msgid "Myanmar"
msgstr ""
msgstr "Մյանմա"
msgctxt "country"
msgid "Burundi"
msgstr ""
msgstr "Բուրունդի"
msgctxt "country"
msgid "Cambodia"
msgstr ""
msgstr "Կամբոջա"
msgctxt "country"
msgid "Cameroon"
msgstr ""
msgstr "Կամերուն"
msgctxt "country"
msgid "Canada"
msgstr ""
msgstr "Կանադա"
msgctxt "country"
msgid "Cape Verde"
msgstr ""
msgstr "Կաբո Վերդե"
msgctxt "country"
msgid "Cayman Islands"
msgstr ""
msgstr "Կայմանյան կղզիներ"
msgctxt "country"
msgid "Central African Republic"
msgstr ""
msgstr "Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն"
msgctxt "country"
msgid "Chad"
msgstr ""
msgstr "Չադ"
msgctxt "country"
msgid "Chile"
msgstr ""
msgstr "Չիլի"
msgctxt "country"
msgid "China"
msgstr ""
msgstr "Չինաստան"
msgctxt "country"
msgid "Christmas Island"
msgstr ""
msgstr "Սուրբ Ծննդյան կղզի"
msgctxt "country"
msgid "Cocos (Keeling) Islands"
msgstr ""
msgstr "Կոկոսյան (Քիլինգ) կղզիներ"
msgctxt "country"
msgid "Colombia"
msgstr ""
msgstr "Կոլումբիա"
msgctxt "country"
msgid "Comoros"
......@@ -239,808 +239,808 @@ msgstr ""
msgctxt "country"
msgid "Congo, The Democratic Republic of the"
msgstr ""
msgstr "Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն"
msgctxt "country"
msgid "Congo, Republic of the"
msgstr ""
msgstr "Կոնգոյի Հանրապետություն "
msgctxt "country"
msgid "Cook Islands"
msgstr ""
msgstr "Կուկի կղզիներ"
msgctxt "country"
msgid "Costa Rica"
msgstr ""
msgstr "Կոստա Ռիկա"
msgctxt "country"
msgid "Côte d’Ivoire"
msgstr ""
msgstr "Կոտ դ'Իվուար"
msgctxt "country"
msgid "Croatia"
msgstr ""
msgstr "Խորվաթիա"
msgctxt "country"
msgid "Cuba"
msgstr ""
msgstr "Կուբա"
msgctxt "country"
msgid "Cyprus"
msgstr ""
msgstr "Կիպրոս"
msgctxt "country"
msgid "Czech Republic"
msgstr ""
msgstr "Չեխիայի Հանրապետություն"
msgctxt "country"
msgid "Denmark"
msgstr ""
msgstr "Դանիա"
msgctxt "country"
msgid "Djibouti"
msgstr ""
msgstr "Ջիբութի"
msgctxt "country"
msgid "Dominica"
msgstr ""
msgstr "Դոմինիկա"
msgctxt "country"
msgid "Dominican Republic"
msgstr ""
msgstr "Դոմինիկյան Հանրապետություն"
msgctxt "country"
msgid "Timor-Leste"
msgstr ""
msgstr "Արևելյան Թիմոր"
msgctxt "country"
msgid "Ecuador"
msgstr ""
msgstr "Էկվադոր"
msgctxt "country"
msgid "Egypt"
msgstr ""
msgstr "Եգիպտոս"
msgctxt "country"
msgid "El Salvador"
msgstr ""
msgstr "Սալվադոր"
msgctxt "country"
msgid "Equatorial Guinea"
msgstr ""
msgstr "Հասարակածային Գվինեա"
msgctxt "country"
msgid "Eritrea"
msgstr ""
msgstr "Էրիթրեա"
msgctxt "country"
msgid "Estonia"
msgstr ""
msgstr "Էստոնիա"
msgctxt "country"
msgid "Ethiopia"
msgstr ""
msgstr "Եթովպիա"
msgctxt "country"
msgid "Falkland Islands (Malvinas)"
msgstr ""
msgstr "Ֆոլկլենդյան կղզիներ (Մալվիններ)"
msgctxt "country"
msgid "Faroe Islands"
msgstr ""
msgstr "Ֆարերյան կղզիներ"
msgctxt "country"
msgid "Fiji"
msgstr ""
msgstr "Ֆիջի"
msgctxt "country"
msgid "Finland"
msgstr ""
msgstr "Ֆինլանդիա"
msgctxt "country"
msgid "France"
msgstr ""
msgstr "Ֆրանսիա"
msgctxt "country"
msgid "French Guiana"
msgstr ""
msgstr "Ֆրանսիական Գվիանա"
msgctxt "country"
msgid "French Polynesia"
msgstr ""
msgstr "Ֆրանսիական Պոլինեզիա"
msgctxt "country"
msgid "French Southern Territories"
msgstr ""
msgstr "Ֆրանսիական Հարավային Տարածքներ"
msgctxt "country"
msgid "Gabon"
msgstr ""
msgstr "Գաբոն"
msgctxt "country"
msgid "Georgia"
msgstr ""
msgstr "Վրաստան"
msgctxt "country"
msgid "Germany"
msgstr ""
msgstr "Գերմանիա"
msgctxt "country"
msgid "Ghana"
msgstr ""
msgstr "Գանա"
msgctxt "country"
msgid "Gibraltar"
msgstr ""
msgstr "Ջիբրալթար"
msgctxt "country"
msgid "Greece"
msgstr ""
msgstr "Հունաստան"
msgctxt "country"
msgid "Greenland"
msgstr ""
msgstr "Գրենլանդիա"
msgctxt "country"
msgid "Grenada"
msgstr ""
msgstr "Գրենադա"
msgctxt "country"
msgid "Guadeloupe"
msgstr ""
msgstr "Գվադելուպա"
msgctxt "country"
msgid "Guam"
msgstr ""
msgstr "Գուամ"
msgctxt "country"
msgid "Guatemala"
msgstr ""
msgstr "Գվատեմալա"
msgctxt "country"
msgid "Guinea"
msgstr ""
msgstr "Գվինեա"
msgctxt "country"
msgid "Guinea-Bissau"
msgstr ""
msgstr "Գվինեա - Բիսաու"
msgctxt "country"
msgid "Guyana"
msgstr ""
msgstr "Գայանա"
msgctxt "country"
msgid "Haiti"
msgstr ""
msgstr "Հաիթի"
msgctxt "country"
msgid "Heard Island and McDonald Islands"
msgstr ""
msgstr "Հերդ Կղզի և Մակդոնալդ Կղզիներ"
msgctxt "country"
msgid "Holy See (Vatican City State)"
msgstr ""
msgstr "Սուրբ Աթոռ (Վատիկան քաղաք-պետություն)"
msgctxt "country"
msgid "Honduras"
msgstr ""
msgstr "Հոնդուրաս"
msgctxt "country"
msgid "Hong Kong"
msgstr ""
msgstr "Հոնկոնգ"
msgctxt "country"
msgid "Hungary"
msgstr ""
msgstr "Հունգարիա"
msgctxt "country"
msgid "Iceland"
msgstr ""
msgstr "Իսլանդիա"
msgctxt "country"
msgid "India"
msgstr ""
msgstr "Հնդկաստան"
msgctxt "country"
msgid "Indonesia"
msgstr ""
msgstr "Ինդոնեզիա"
msgctxt "country"
msgid "Iran, Islamic Republic of"
msgstr ""
msgstr "Իրանի Իսլամական Հանրապետություն"
msgctxt "country"
msgid "Iraq"
msgstr ""
msgstr "Իրաք"
msgctxt "country"
msgid "Ireland"
msgstr ""
msgstr "Իռլանդիա"
msgctxt "country"
msgid "Israel"
msgstr ""
msgstr "Իսրայել"
msgctxt "country"
msgid "Italy"
msgstr ""
msgstr "Իտալիա"
msgctxt "country"
msgid "Jamaica"
msgstr ""
msgstr "Ջամայկա"
msgctxt "country"
msgid "Japan"
msgstr ""
msgstr "Ճապոնիա"
msgctxt "country"
msgid "Jordan"
msgstr ""
msgstr "Հորդանան"
msgctxt "country"
msgid "Kazakhstan"
msgstr ""
msgstr "Ղազախստան"
msgctxt "country"
msgid "Kenya"
msgstr ""
msgstr "Քենիա"
msgctxt "country"
msgid "Kiribati"
msgstr ""
msgstr "Կիրիբատի"
msgctxt "country"
msgid "Korea, Democratic People's Republic of"
msgstr ""
msgstr "Կորեայի Ժողովրդա-Դեմոկրատական Հանրապետություն"
msgctxt "country"
msgid "Korea, Republic of"
msgstr ""
msgstr "Կորեայի Հանրապետություն "
msgctxt "country"
msgid "Kuwait"
msgstr ""
msgstr "Քուվեյթ"
msgctxt "country"
msgid "Kyrgyzstan"
msgstr ""
msgstr "Ղրղզստան"
msgctxt "country"
msgid "Lao People's Democratic Republic"
msgstr ""
msgstr "Լաոսի Ժողովրդական Դեմոկրատական Հանրապետություն"
msgctxt "country"
msgid "Latvia"
msgstr ""
msgstr "Լատվիա"
msgctxt "country"
msgid "Lebanon"
msgstr ""
msgstr "Լիբանան "
msgctxt "country"
msgid "Lesotho"
msgstr ""
msgstr "Լեսոտո"
msgctxt "country"
msgid "Liberia"
msgstr ""
msgstr "Լիբերիա"
msgctxt "country"
msgid "Libya"
msgstr ""
msgstr "Լիբիա"
msgctxt "country"
msgid "Liechtenstein"
msgstr ""
msgstr "Լիխտենշտեյն"
msgctxt "country"
msgid "Lithuania"
msgstr ""
msgstr "Լիտվա"
msgctxt "country"
msgid "Luxembourg"
msgstr ""
msgstr "Լյուքսեմբուրգ"
msgctxt "country"
msgid "Macao"
msgstr ""
msgstr "Մակաո"
msgctxt "country"
msgid "Macedonia, Republic of"
msgstr ""
msgstr "Մակեդոնիայի Հանրապետություն"
msgctxt "country"
msgid "Madagascar"
msgstr ""
msgstr "Մադագասկար"
msgctxt "country"
msgid "Malawi"
msgstr ""
msgstr "Մալավի"
msgctxt "country"
msgid "Malaysia"
msgstr ""
msgstr "Մալազիա"
msgctxt "country"
msgid "Maldives"
msgstr ""
msgstr "Մալդիվներ"
msgctxt "country"
msgid "Mali"
msgstr ""
msgstr "Մալի"
msgctxt "country"
msgid "Malta"
msgstr ""
msgstr "Մալթա"
msgctxt "country"
msgid "Marshall Islands"
msgstr ""
msgstr "Մարշալյան կղզիներ"
msgctxt "country"
msgid "Martinique"
msgstr ""
msgstr "Մարտինիկ"
msgctxt "country"
msgid "Mauritania"
msgstr ""
msgstr "Մավրիտանիա"
msgctxt "country"
msgid "Mauritius"
msgstr ""
msgstr "Մավրիկիոս"
msgctxt "country"
msgid "Mayotte"
msgstr ""
msgstr "Մայոտ"
msgctxt "country"
msgid "Mexico"
msgstr ""
msgstr "Մեքսիկա"
msgctxt "country"
msgid "Micronesia, Federated States of"
msgstr ""
msgstr "Միկրոնեզիայի Ֆեդերատիվ Նահանգներ"
msgctxt "country"
msgid "Moldova"
msgstr ""
msgstr "Մոլդովա"
msgctxt "country"
msgid "Monaco"
msgstr ""
msgstr "Մոնակո"
msgctxt "country"
msgid "Mongolia"
msgstr ""
msgstr "Մոնղոլիա"
msgctxt "country"
msgid "Montserrat"
msgstr ""
msgstr "Մոնսերրատ"
msgctxt "country"
msgid "Morocco"
msgstr ""
msgstr "Մարոկկո"
msgctxt "country"
msgid "Mozambique"
msgstr ""
msgstr "Մոզամբիկ"
msgctxt "country"
msgid "Namibia"
msgstr ""
msgstr "Նամիբիա"
msgctxt "country"
msgid "Nauru"
msgstr ""
msgstr "Նաուրու"
msgctxt "country"
msgid "Nepal"
msgstr ""
msgstr "Նեպալ"
msgctxt "country"
msgid "Netherlands"
msgstr ""
msgstr "Նիդերլանդներ"
msgctxt "country"
msgid "New Caledonia"
msgstr ""
msgstr "Նոր Կալեդոնիա"
msgctxt "country"
msgid "New Zealand"
msgstr ""
msgstr "Նոր Զելանդիա"
msgctxt "country"
msgid "Nicaragua"
msgstr ""
msgstr "Նիկարագուա"
msgctxt "country"
msgid "Niger"
msgstr ""
msgstr "Նիգեր"
msgctxt "country"
msgid "Nigeria"
msgstr ""
msgstr "Նիգերիա"
msgctxt "country"
msgid "Niue"
msgstr ""
msgstr "Նիուե"
msgctxt "country"
msgid "Norfolk Island"
msgstr ""
msgstr "Նորֆոլկ կղզի "
msgctxt "country"
msgid "Northern Mariana Islands"
msgstr ""
msgstr "Հյուսիսային Մարիանյան կղզիներ"
msgctxt "country"
msgid "Norway"
msgstr ""
msgstr "Նորվեգիա"
msgctxt "country"
msgid "Oman"
msgstr ""
msgstr "Oman "
msgctxt "country"
msgid "Pakistan"
msgstr ""
msgstr "Պակիստան"
msgctxt "country"
msgid "Palau"
msgstr ""
msgstr "Պալաու"
msgctxt "country"
msgid "Palestine, State of"
msgstr ""
msgstr "Պաղեստին պետություն"
msgctxt "country"
msgid "Panama"
msgstr ""
msgstr "Պանամա"
msgctxt "country"
msgid "Papua New Guinea"
msgstr ""
msgstr "Պապուա Նոր Գվինեա"
msgctxt "country"
msgid "Paraguay"
msgstr ""
msgstr "Պարագվայ"
msgctxt "country"
msgid "Peru"
msgstr ""
msgstr "Պերու"
msgctxt "country"
msgid "Philippines"
msgstr ""
msgstr "Ֆիլիպիններ"
msgctxt "country"
msgid "Pitcairn"
msgstr ""
msgstr "Պիտկիրն"
msgctxt "country"
msgid "Poland"
msgstr ""
msgstr "Լեհաստան"
msgctxt "country"
msgid "Portugal"
msgstr ""
msgstr "Պորտուգալիա"
msgctxt "country"
msgid "Puerto Rico"
msgstr ""
msgstr "Պուերտո Ռիկո"
msgctxt "country"
msgid "Qatar"
msgstr ""
msgstr "Կատար"
msgctxt "country"
msgid "Romania"
msgstr ""
msgstr "Ռումինիա"
msgctxt "country"
msgid "Russian Federation"
msgstr ""
msgstr "Ռուսաստանի Դաշնություն"
msgctxt "country"
msgid "Rwanda"
msgstr ""
msgstr "Ռուանդա"
msgctxt "country"
msgid "Reunion"
msgstr ""
msgstr "Ռեյունիոն կղզի"
msgctxt "country"
msgid "Saint Helena"
msgstr ""
msgstr "Սուրբ Հեղինեի կղզի"
msgctxt "country"
msgid "Saint Kitts and Nevis"
msgstr ""
msgstr "Սենթ Քիթս և Նևիս"
msgctxt "country"
msgid "Saint Lucia"
msgstr ""
msgstr "Սանտա Լուչիա"
msgctxt "country"
msgid "Saint Pierre and Miquelon"
msgstr ""
msgstr "Սեն Պիեռ և Միքելոն"
msgctxt "country"
msgid "Saint Vincent and the Grenadines"
msgstr ""
msgstr "Սենթ Վինսենթ և Գրենադիններ"
msgctxt "country"
msgid "Samoa"
msgstr ""
msgstr "Սամոա"
msgctxt "country"
msgid "San Marino"
msgstr ""
msgstr "Սան Մարինո"
msgctxt "country"
msgid "Saudi Arabia"
msgstr ""
msgstr "Սաուդյան Արաբիա"
msgctxt "country"
msgid "Senegal"
msgstr ""
msgstr "Սենեգալ"
msgctxt "country"
msgid "Seychelles"
msgstr ""
msgstr "Սեյշելյան կղզիներ"
msgctxt "country"
msgid "Sierra Leone"
msgstr ""
msgstr "Սիերա Լեոնե"
msgctxt "country"
msgid "Singapore"
msgstr ""
msgstr "Սինգապուր"
msgctxt "country"
msgid "Slovakia"
msgstr ""
msgstr "Սլովակիա"
msgctxt "country"
msgid "Slovenia"
msgstr ""
msgstr "Սլովենիա"
msgctxt "country"
msgid "Solomon Islands"
msgstr ""
msgstr "Սողոմոնյան կղզիներ"
msgctxt "country"
msgid "Somalia"
msgstr ""
msgstr "Սոմալի"
msgctxt "country"
msgid "South Africa"
msgstr ""
msgstr "Հարավային Աֆրիկա"
msgctxt "country"