install.po 23.1 KB
Newer Older
1
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2015
2 3 4 5
# This file is distributed under the same license as the CiviCRM package.
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
# Translators:
6
# Aputsiak Niels Janussen (Skjalden) <aj@isit.gl>, 2014-2015
7 8 9
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
10 11
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-11 15:17+0000\n"
12
"Last-Translator: Mathieu Lu <mathieu@bidon.ca>\n"
13
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/da/)\n"
14 15 16 17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: da\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

20 21
#: install/index.php
msgid "Oops! Please correct your install location"
22
msgstr "Ups! Skift venligst placeringen for din installation"
23 24 25 26 27

#: install/index.php
msgid ""
"Please untar (uncompress) your downloaded copy of CiviCRM in the "
"<strong>%1</strong> directory below your Drupal root directory."
28
msgstr "Foretag venligst en untar (udpakning) af din hentede kopi af CiviCRM i <strong>%1</strong>-mappen under din Drupal-rodmappe."
29 30 31

#: install/index.php
msgid "Oops! CiviCRM is already installed"
32
msgstr "Ups! CiviCRM er allerede blevet installeret"
33 34 35

#: install/index.php
msgid "[your Drupal root directory]"
36
msgstr "[din Drupal-rodmappe]"
37

38 39 40 41
#: install/index.php
msgid "[your Backdrop root directory]"
msgstr ""

42 43
#: install/index.php
msgid "Installation Guide"
44
msgstr "Installationsvejledning"
45 46 47 48 49 50

#: install/index.php
msgid ""
"CiviCRM has already been installed. <ul><li>To <strong>start over</strong>, "
"you must delete or rename the existing CiviCRM settings file - "
"<strong>civicrm.settings.php</strong> - from <strong>%1</strong>.</li><li>To"
51 52 53
" <strong>upgrade an existing installation</strong>, refer to the online "
"documentation: %2.</li></ul>"
msgstr ""
54 55 56

#: install/index.php
msgid "Oops! Incorrect CiviCRM version"
57
msgstr "Ups! Forkert CiviCRM-version"
58 59 60

#: install/index.php
msgid "This installer can only be used for the Drupal version of CiviCRM."
61
msgstr "Denne installationsfunktion kan kun bruges til Drupal-versionen af CiviCRM."
62

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
#: install/index.php
msgid "You don't have permission to access this page"
msgstr ""

#: install/index.php
msgid ""
"The installer can only be run by a user with the permission to administer "
"site configuration."
msgstr ""

73 74
#: install/index.php
msgid "Oops! Incorrect Drupal version"
75
msgstr "Ups! Forkert Drupal-version"
76 77 78 79 80

#: install/index.php
msgid ""
"This version of CiviCRM can only be used with Drupal 6.x or 7.x. Please "
"ensure that '%1' exists if you are running Drupal 7.0 and over."
81
msgstr "Denne version af CiviCRM kan kun bruges sammen med Drupal 6.x eller 7.x. Sørg venligst for at sikre, at \"%1\" eksisterer hvis du kører Drupal 7.0 eller højere."
82

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
#: install/index.php
msgid "This installer can only be used for the Backdrop version of CiviCRM."
msgstr ""

#: install/index.php
msgid "Oops! Incorrect Backdrop version"
msgstr ""

#: install/index.php
msgid ""
"This version of CiviCRM can only be used with Backdrop 1.x. Please ensure "
"that '%1' exists if you are running Backdrop 1.0 and over."
msgstr ""

97 98
#: install/index.php
msgid "This installer can only be used for the WordPress version of CiviCRM."
99
msgstr "Denne installationsfunktion kan kun bruges med WordPress-versionen af CiviCRM."
100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
#: install/index.php
msgid "PHP Configuration"
msgstr "PHP-konfiguration"

#: install/index.php
msgid "MySQL support"
msgstr "MySQL-understøttelse"

#: install/index.php
msgid "MySQL support not included in PHP."
msgstr "MySQL-understøttelse er ikke inkluderet i PHP."

113
#: install/index.php install/template.html
114 115 116 117 118 119 120 121
msgid "MySQL %1 Configuration"
msgstr "MySQL %1-konfiguration"

#: install/index.php
msgid "Does the server exist?"
msgstr "Eksisterer serveren?"

#: install/index.php
122
msgid "Can't find the a MySQL server on '%1'."
123
msgstr "Kan ikke finde en MySQL-server på \"%1\"."
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

#: install/index.php
msgid "Are the access credentials correct?"
msgstr "Er adgangsakkreditiverne korrekte?"

#: install/index.php
msgid "That username/password doesn't work"
msgstr "Dette brugernavn/adgangkode fungerer ikke"

#: install/index.php
msgid "MySQL version at least %1"
msgstr "MySQL-version på mindst %1"

137 138
#: install/index.php
msgid "MySQL version %1 or higher is required, you are running MySQL %2."
139
msgstr "Der kræves MySQL-version %1 eller højere - du kører MySQL %2."
140 141 142

#: install/index.php
msgid "MySQL %1"
143
msgstr "MySQL %1"
144 145 146

#: install/index.php
msgid "Is auto_increment_increment set to 1"
147
msgstr "Er auto_increment_increment angivet til 1"
148 149 150 151 152

#: install/index.php
msgid ""
"An auto_increment_increment value greater than 1 is not currently supported."
" Please see issue CRM-7923 for further details and potential workaround."
153
msgstr "En værdi for auto_increment_increment som er større end 1 understøttes ikke på nuværende tidspunkt. Se venligst sagsnummer CRM-7923 for flere oplysninger og en mulig håndtering af dette."
154

155 156 157 158 159 160
#: install/index.php
msgid "Is the provided database name valid?"
msgstr ""

#: install/index.php
msgid ""
161 162
"The database name provided is not valid. Please use only 0-9, a-z, A-Z, _ "
"and - as characters in the name."
163 164
msgstr ""

165 166
#: install/index.php
msgid "Does MySQL thread_stack meet minimum (%1k)"
167
msgstr "Imødekommer MySQLs thread_stack mindstekravet (%1k)"
168 169 170

#: install/index.php
msgid "Can I access/create the database?"
171
msgstr "Kan jeg tilgå/oprette databasen?"
172 173 174

#: install/index.php
msgid "I can't create new databases and the database '%1' doesn't exist."
175
msgstr "Jeg kan ikke oprette nye databaser og databasen \"%1\" findes ikke."
176 177 178

#: install/index.php
msgid "Can I access/create InnoDB tables in the database?"
179
msgstr "Kan jeg tilgå/oprette InnoDB-tabeller i databasen?"
180 181 182 183 184

#: install/index.php
msgid ""
"Unable to create InnoDB tables. MySQL InnoDB support is required for CiviCRM"
" but is either not available or not enabled in this MySQL database server."
185
msgstr "Kan ikke oprette InnoDB-tabeller. MySQL InnoDB-understøttelse er påkrævet for CiviCRM, men er enten ikke tilgængelig eller ikke aktiveret i denne MySQL-databaseserver."
186 187 188

#: install/index.php
msgid "Can I create temporary tables in the database?"
189
msgstr "Kan jeg oprette midlertidige tabeller i databasen?"
190 191 192 193 194

#: install/index.php
msgid ""
"Unable to create temporary tables. This MySQL user is missing the CREATE "
"TEMPORARY TABLES privilege."
195
msgstr "Kan ikke oprette midlertidig tabeller. Denne MySQL-bruger mangler priviligiet CREATE TEMPORARY TABLES."
196 197 198

#: install/index.php
msgid "Can I create lock tables in the database?"
199
msgstr "Kan jeg oprette låsetabeller i databasen?"
200 201 202 203

#: install/index.php
msgid ""
"Unable to lock tables. This MySQL user is missing the LOCK TABLES privilege."
204
msgstr "Kan ikke låse tabeller. Denne MySQL-bruger mangler privilegiet LOCK TABLES."
205 206 207

#: install/index.php
msgid "Can I create triggers in the database?"
208
msgstr "Kan jeg oprette udløsere i databasen?"
209 210 211 212 213

#: install/index.php
msgid ""
"Unable to create triggers. This MySQL user is missing the CREATE TRIGGERS  "
"privilege."
214
msgstr "Kan ikke oprette udløsere. Denne MySQL-bruger mangler privilegiet CREATE TRIGGERS. "
215

216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236
#: install/index.php
msgid "PHP5 installed"
msgstr "PHP5 er installeret"

#: install/index.php
msgid "File permissions"
msgstr "Filrettigheder"

#: install/index.php
msgid "Does the webserver know where files are stored?"
msgstr "Véd webserveren hvor filerne opbevares?"

#: install/index.php
msgid "The webserver isn't letting me identify where files are stored."
msgstr "Webserveren oplyser mig ikke om, hvor filerne er opbevaret."

#: install/index.php
msgid "Does the CiviCRM path contain PATH_SEPARATOR?"
msgstr "Indeholder CiviCRM-stien PATH_SEPARATOR?"

#: install/index.php
237
msgid "The path %1 contains PATH_SEPARATOR (the %2 character)."
238
msgstr "Stien %1 indeholder PATH_SEPARATOR (det %2. tegn)."
239 240

#: install/index.php
241
msgid "Folder '%1' exists?"
242
msgstr "Findes mappen \"%1\"?"
243 244

#: install/index.php
245
msgid "There is no '%1' folder."
246
msgstr "Der er ingen \"%1\"-mappe."
247 248 249 250 251 252 253 254 255

#: install/index.php
msgid "Is the %1 folder writeable?"
msgstr "Kan der skrives i mappen %1?"

#: install/index.php
msgid "I can't tell what webserver you are running"
msgstr "Jeg kan ikke afgøre hvilken webserver du kører"

256 257
#: install/index.php
msgid "Webserver config"
258
msgstr "Webserver-konfiguration"
259 260 261

#: install/index.php
msgid "Recognised webserver"
262
msgstr "Genkendte webserveren"
263 264 265 266 267

#: install/index.php
msgid ""
"You seem to be using an unsupported webserver. The server variables "
"SCRIPT_NAME, HTTP_HOST, SCRIPT_FILENAME need to be set."
268
msgstr "Det lader til at du bruger en webserver som ikke understøttes. Servervariablerne SCRIPT_NAME, HTTP_HOST og SCRIPT_FILENAME skal være angivet."
269

270 271 272 273 274 275 276 277
#: install/index.php
msgid "SimpleXML support"
msgstr ""

#: install/index.php
msgid "SimpleXML support not included in PHP."
msgstr ""

278 279 280 281 282 283 284 285
#: install/index.php
msgid "JSON support"
msgstr "JSON-understøttelse"

#: install/index.php
msgid "JSON support not included in PHP."
msgstr "JSON-understøttelse er ikke inkluderet i PHP."

286 287 288 289 290 291 292 293
#: install/index.php
msgid "Multibyte support"
msgstr ""

#: install/index.php
msgid "Multibyte support not enabled in PHP."
msgstr ""

294 295
#: install/index.php
msgid "XCache compatibility"
296
msgstr "XCache-kompabilitet"
297 298 299 300 301 302

#: install/index.php
msgid ""
"XCache is installed and there are known compatibility issues between XCache "
"and CiviCRM. Consider using an alternative PHP caching mechanism or disable "
"PHP caching altogether."
303
msgstr "XCache er installeret og der er kendte problemer med kompabiliteten mellem XCache og CiviCRM. Overvej at benytte en alternativ mekanisme til PHP-mellemlagring, eller slå mellemlagring af PHP fra, i det hele taget."
304

305 306 307 308 309
#: install/index.php
msgid "Memory allocated (PHP config option 'memory_limit')"
msgstr "Hukommelse allokeret (PHP-konfigurationstilvalget \"memory_limit\")"

#: install/index.php
310 311
msgid ""
"CiviCRM needs a minimum of %1 MB allocated to PHP, but recommends %2 MB."
312
msgstr "CiviCRM kræver at mindst %1 MB er allokeret til PHP, men der anbefales %2 MB."
313 314

#: install/index.php
315
msgid "You only have %1 allocated"
316
msgstr "Du har kun %1 allokeret"
317 318 319 320

#: install/index.php
msgid ""
"We can't determine how much memory you have allocated. Install only if "
321
"you're sure you've allocated at least %1 MB."
322
msgstr "Vi kan ikke fastslå hvor meget hukommelse, du har allokeret. Installér kun, hvis du er sikker på at du som minimum har allokeret %1 MB."
323 324 325 326 327

#: install/index.php
msgid "The following problems are preventing me from installing CiviCRM:"
msgstr "De nedenstående problemer forhindrer mig i at installere CiviCRM:"

328 329
#: install/index.php
msgid ""
330 331 332 333
"This webserver is running an outdated version of PHP (%1). It is strongly "
"recommended to upgrade to PHP %2 or later, as older versions can present a "
"security risk. The preferred version is %3."
msgstr ""
334 335 336

#: install/index.php
msgid ""
337 338 339
"You need PHP version %1 or later, only %2 is installed. Please upgrade your "
"server, or ask your web-host to do so."
msgstr "Du har brug for PHP i version %1 eller senere, men der er kun installeret %2 . Opgradér venligst din server, eller spørg din hostingvært om at gøre det."
340 341 342

#: install/index.php
msgid "file '%1' not found"
343
msgstr "filen \"%1\" blev ikke fundet"
344 345 346

#: install/index.php
msgid "file '%1' found"
347
msgstr "filen \"%1\" blev fundet"
348 349 350 351 352

#: install/index.php
msgid ""
"The user account used by your web-server %1 needs to be granted write access"
" to the following directory in order to configure the CiviCRM settings file:"
353
msgstr "Brugerkontoen som bruges af din webserver %1, kræver at få tildelt skriveadgang til følgende katalog, før det er muligt at konfigurere filen med CiviCRM-indstillinger:"
354 355 356 357 358

#: install/index.php
msgid ""
"Cannot determine the version of MySQL installed. Please ensure at least "
"version %1 is installed."
359
msgstr "Kan ikke fastslå hvilken version af MySQL, der er installeret. Sørg venligst for at sikre, at der som minimum er installeret version %1."
360 361 362

#: install/index.php
msgid "Could not determine if MySQL has InnoDB support. Assuming no."
363
msgstr "Kunne ikke fastslå om MySQL har understøttelse af InnoDB. Der antages at den ikke har det."
364 365 366

#: install/index.php
msgid "MySQL server does have InnoDB support"
367
msgstr "MySQL-serveren har ikke InnoDB-understøttelse"
368 369 370

#: install/index.php
msgid "Could not determine if MySQL has InnoDB support. Assuming no"
371
msgstr "Kunne ikke fastslå om MySQL har understøttelse af InnoDB. Der antages at den ikke har det"
372 373 374

#: install/index.php
msgid "Could not login to the database."
375
msgstr "Kunne ikke logge ind til databasen."
376 377 378

#: install/index.php
msgid "Could not select the database."
379
msgstr "Kunne ikke vælge databasen."
380 381 382

#: install/index.php
msgid "Could not create a temp table."
383
msgstr "Kunne ikke oprette en midlertidig tabel."
384 385 386

#: install/index.php
msgid "Could not create a table in the database."
387
msgstr "Kunne ikke oprette en tabel i databasen."
388 389 390

#: install/index.php
msgid "Could not create a database trigger."
391
msgstr "Kunne ikke oprette en database-udløser."
392 393 394

#: install/index.php
msgid "Could not connect to the database server."
395
msgstr "Kunne ikke tilslutte til databaseserveren."
396 397 398

#: install/index.php
msgid "Could not obtain a write lock for the database table."
399
msgstr "Kunne ikke indhente en skrivelås til databasetabellen."
400 401 402

#: install/index.php
msgid "Could not release the lock for the database table."
403
msgstr "Kunne ikke frigive låsen til databasetabellen."
404 405 406

#: install/index.php
msgid "Could not query database server variables."
407
msgstr "Kunne ikke forespørge variabler i databaseserveren."
408 409 410

#: install/index.php
msgid "MySQL server auto_increment_increment is 1"
411
msgstr "MySQL-serverens auto_increment_increment er 1"
412 413 414

#: install/index.php
msgid "Could not get information about the thread_stack of the database."
415
msgstr "Kunne ikke hente information om thread_stack for databasen."
416 417 418

#: install/index.php
msgid "MySQL \"thread_stack\" is %1 kb"
419
msgstr "MySQLs \"thread_stack\" er %1 kb"
420 421 422

#: install/index.php
msgid "The database: '%1' does not exist."
423
msgstr "Databasen: \"%1\" findes ikke."
424 425 426

#: install/index.php
msgid "Able to create a new database."
427
msgstr "Kan oprette en ny database."
428 429 430

#: install/index.php
msgid "user '%1' doesn't have CREATE DATABASE permissions."
431
msgstr "brugeren \"%1\" har ikke rettigheden CREATE DATABASE."
432 433 434

#: install/index.php
msgid "the following PHP variables are missing: %1"
435
msgstr "de følgende PHP-variabler mangler: %1"
436 437 438

#: install/index.php
msgid "Oops! Could not create database %1"
439
msgstr "Ups! Kunne ikke oprette databasen %1"
440 441 442 443 444

#: install/index.php
msgid ""
"We encountered an error when attempting to create the database. Please check"
" your MySQL server permissions and the database name and try again."
445
msgstr "Vi stødte på en fejl under forsøg på at oprette databasen. Tjek venligst dine rettigheder på MySQL-serveren og databasenavnet, og forsøg påny."
446 447 448 449 450 451 452 453 454

#: install/index.php
msgid ""
"Have you registered this site at CiviCRM.org? If not, please help strengthen"
" the CiviCRM ecosystem by taking a few minutes to <a %1>fill out the site "
"registration form</a>. The information collected will help us prioritize "
"improvements, target our communications and build the community. If you have"
" a technical role for this site, be sure to check Keep in Touch to receive "
"technical updates (a low volume mailing list)."
455
msgstr "Har du tilmeldt dette websted på CiviCRM.org? Hvis ikke, kan du hjælpe med at styrke CiviCRM-økosystemet ved at bruge et par minutter til at <a %1>udfylde registreringsformularen for websteder</a>. De indsamlede oplysninger vil hjælpe os med at prioritere forbedringer, målrette vores kommunikation og opbygge samfundet. Hvis du har en teknisk rolle for dette websted, skal du sørge for at afkrydse \"Keep in Touch\" for at modtage tekniske opdateringer (en lav-volume postliste)."
456 457 458 459 460

#: install/index.php
msgid ""
"We have integrated KCFinder with CKEditor and TinyMCE. This allows a user to"
" upload images. All uploaded images are public."
461
msgstr "Vi har integreret KCFinder med CKEditor og TinyMCE. Dette giver brugeren mulighed for at uploade billeder. Alle billeder som uploades vil være offentligt tilgængelige."
462 463 464

#: install/index.php
msgid "CiviCRM Installed"
465
msgstr "CiviCRM er installeret"
466 467 468

#: install/index.php
msgid "CiviCRM has been successfully installed"
469
msgstr "Installationen af CiviCRM blev gennemført"
470 471 472 473 474 475 476

#: install/index.php
msgid ""
"Drupal user permissions have been automatically set - giving anonymous and "
"authenticated users access to public CiviCRM forms and features. We "
"recommend that you <a %1>review these permissions</a> to ensure that they "
"are appropriate for your requirements (<a %2>learn more...</a>)"
477
msgstr "Rettighederne for Drupal-brugeren er blevet angivet automatisk - hvilket giver anonyme og godkendte brugere adgang til offentlige CiviCRM-formularer og egenskaber. Vi anbefaler at du <a %1>gennemgår disse rettigheder</a>, for at sikre at de stemmer overens med dine krav (<a %2>få mere information...</a>)"
478 479 480 481 482

#: install/index.php
msgid ""
"Use the <a %1>Configuration Checklist</a> to review and configure settings "
"for your new site"
483
msgstr "Benyt <a %1>Tjekliste for konfiguration</a> til at gennemse og konfigurere indstillingerne for dit nye sted"
484

485 486 487 488 489 490 491 492
#: install/index.php
msgid ""
"Backdrop user permissions have been automatically set - giving anonymous and"
" authenticated users access to public CiviCRM forms and features. We "
"recommend that you <a %1>review these permissions</a> to ensure that they "
"are appropriate for your requirements (<a %2>learn more...</a>)"
msgstr ""

493 494 495 496 497 498
#: install/index.php
msgid ""
"WordPress user permissions have been automatically set - giving Anonymous "
"and Subscribers access to public CiviCRM forms and features. We recommend "
"that you <a %1>review these permissions</a> to ensure that they are "
"appropriate for your requirements (<a %2>learn more...</a>)"
499
msgstr "Rettighederne for Drupal-brugeren er blevet angivet automatisk - hvilket giver anonyme og godkendte brugere adgang til offentlige CiviCRM-formularer og egenskaber. Vi anbefaler at du <a %1>gennemgår disse rettigheder</a>, for at sikre at de stemmer overens med dine krav (<a %2>få mere information...</a>)"
500 501

#: install/index.php
502 503
msgid "Refer to the online documentation for more information: "
msgstr ""
504

505 506 507 508
#: install/template.html
msgid "CiviCRM Installer"
msgstr "CiviCRM-installeringsfunktion"

509 510
#: install/template.html
msgid "Version %1"
511
msgstr "Version %1"
512

513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569
#: install/template.html
msgid ""
"Thanks for choosing CiviCRM! Please follow the instructions below to install"
" CiviCRM."
msgstr "Tak fordi du valgte CiviCRM! Følg venligst følgende instrukserne, for at installere CiviCRM."

#: install/template.html
msgid ""
"We are not able to install the software. Please <a "
"href=\"#requirements\">see below</a> for details."
msgstr "Vi kan ikke installere softwaren. Se venligst <a href=\"#requirements\">nedenfor</a> for detaljerne."

#: install/template.html
msgid ""
"There are some issues that we recommend you look at before installing, "
"however, you are still able to install the software.  Please see below for "
"details."
msgstr "Der er nogle sager, som vi anbefaler du kigger på forud for installationen. Dog vil du stadig være i stand til at installere softwaren. Gennemgå venligst detaljerne nedenfor."

#: install/template.html
msgid "You're ready to install!"
msgstr "Du er klar til at installere!"

#: install/template.html
msgid "Check Requirements and Install CiviCRM"
msgstr "Tjek systemkrav og installér CiviCRM"

#: install/template.html
msgid "Installing CiviCRM..."
msgstr "Installerer CiviCRM ..."

#: install/template.html
msgid "(this will take a few minutes)"
msgstr "(dette vil tage nogle få minutter)"

#: install/template.html
msgid "Language and Region Settings"
msgstr "Indstillinger for sprog og region"

#: install/template.html
msgid ""
"CiviCRM has been translated to many languages, thanks to its community of "
"translators. By selecting another language, the installer may be available "
"in that language. The initial configuration of the basic data will also be "
"set to that language (ex: individual prefixes, suffixes, activity types, "
"etc.). <a href=\"%1\">Learn more about using CiviCRM in other languages.</a>"
msgstr "CiviCRM er oversat til mange sprog - tak til fællesskabet af oversættere. Ved valg af et andet sprog, er det muligt at installeringsfunktionen fås på dette sprog. Den oprindelige konfiguration for de grundlæggende data, vil også være angivet i dette sprog (eks.: individuelle præfikser, suffikser, aktivitetstyper, osv.). <a href=\"%1\">Lær mere om brug af CiviCRM på andre sprog.</a>"

#: install/template.html
msgid "Language of basic data:"
msgstr "Sprog for grundlæggende data:"

#: install/template.html
msgid "Change language"
msgstr "Skift sprog"

#: install/template.html
570
msgid "Database Version and Connection Settings"
571
msgstr "Databaseversion og forbindelsesindstillinger"
572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592

#: install/template.html
msgid ""
"CiviCRM stores its content in a MySQL database. Please provide the username "
"and password to connect to the server here.  If this account has permission "
"to create databases, then we will create the database for you; otherwise, "
"you must give the name of a database that already exists."
msgstr "CiviCRM lagrer sit indhold i en MySQL-database. Angiv venligst brugernavn og adgangskode, for at tilsluttte til serveren her. Hvis denne konto har tilladelse til at oprette databaser, så vil vi oprette databasen for dig; hvis ikke, skal du angive navnet på en database som findes i forvejen."

#: install/template.html
msgid ""
"Your database settings don't appear to be correct. Please check the <a "
"href='%1'>Database Details</a> below for specific errors."
msgstr "Dine databaseindstillinger lader ikke til at være korrekte. Tjek venligst <a href='%1'>Database-detaljerDetails</a> nedenfor for specifikke fejl."

#: install/template.html
msgid ""
"Database version and connection settings have been verified and look "
"correct!"
msgstr "Databaseversion og forbindelsesindstillinger er blevet verificeret og ser ud til at være korrekte!"

593 594 595 596
#: install/template.html
msgid "CiviCRM Database Settings"
msgstr "Databaseindstillinger for CiviCRM"

597 598 599 600
#: install/template.html
msgid "MySQL server:"
msgstr "MySQL-server:"

601 602 603 604 605 606
#: install/template.html
msgid ""
"If your mysql server is running on other port than default 3306, provide "
"server info as server:port (i.e. localhost:1234) "
msgstr ""

607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622
#: install/template.html
msgid "MySQL username:"
msgstr "MySQL-brugernavn:"

#: install/template.html
msgid "MySQL password:"
msgstr "MySQL-adgangskode:"

#: install/template.html
msgid "MySQL database:"
msgstr "MySQL-database:"

#: install/template.html
msgid "Drupal Database Settings"
msgstr "Indstillinger for Drupal-database"

623 624 625 626
#: install/template.html
msgid "Backdrop Database Settings"
msgstr ""

627 628 629
#: install/template.html
msgid "Other Settings"
msgstr "Andre indstillinger"
630 631 632

#: install/template.html
msgid "Re-check requirements"
633
msgstr "Tjek systemkrav påny"
634 635 636

#: install/template.html
msgid "CiviCRM Database Details"
637
msgstr "Detaljer om CiviCRM-databasen"
638 639 640

#: install/template.html
msgid "Drupal Database Details"
641
msgstr "Detaljer om Drupal-databasen"
642 643

#: install/template.html
644
msgid "Backdrop Database Details"
645 646 647
msgstr ""

#: install/template.html
648 649
msgid "Requirements"
msgstr "Systemkrav"