contribute.po 232 KB
Newer Older
1
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2015
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
2 3 4
# This file is distributed under the same license as the CiviCRM package.
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
5
# Translators:
6
# njakub <fiilozof@gmail.com>, 2014
7
# Gimbus <maciek.dabrowski@wspolpracownia.pl>, 2013
8
# Jakub Karczyński <karczynski.jakub@staroflife.pl>, 2017
9 10
# Karolina Pomarańska <karolina@caltha.pl>, 2015,2019
# Marcin Lewandowski <email.marcina.lewandowskiego@gmail.com>, 2016-2019
11
# Piotr Kaczyński <www@skrzydla.lublin.pl>, 2015
12
# Piotr Strębski <strebski@gmail.com>, 2017
13
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011
14 15
# Robert Cieloszczyk <robinc.pl@gmail.com>, 2013
# Robert Cieloszczyk <robinc.pl@gmail.com>, 2013
16
# Scardinius <scardinius@chords.pl>, 2017
17
# Sergey <kovalski1601@gmail.com>, 2015
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
18 19 20
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
21
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
22
"PO-Revision-Date: 2019-05-08 19:29+0000\n"
23
"Last-Translator: Marcin Lewandowski <email.marcina.lewandowskiego@gmail.com>\n"
24
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/pl/)\n"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
25 26 27 28
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: pl\n"
29
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
#: CRM/Contribute/ActionMapping/ByType.php
msgid "Contribution Type"
msgstr "Rodzaj wpłaty"

#: CRM/Contribute/ActionMapping/ByType.php
msgid "Soft Credit Role"
msgstr "Rola darczyńcy pośredniego"

#: CRM/Contribute/BAO/Contribution/Utils.php
msgid "Paid later via page ID: %1. %2"
msgstr ""

43 44
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution/Utils.php
msgid "transaction already processed."
45
msgstr "transakcja została przetworzona"
46

47 48
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution/Utils.php
msgid "ContributionProcessor: %1 API"
49
msgstr "Procesor transakcji: %1 API"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
50

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
51 52
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "- Contribution Fields -"
53
msgstr "- pola wpłat -"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
54 55

#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
msgid "Soft Credit For Contribution ID"
msgstr ""

#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Soft Credit For Contact ID"
msgstr ""

#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Payment failed at payment processor"
msgstr "Błąd płatności w procesorze płatności"

#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Soft Credit Contact ID"
msgstr ""

#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.php
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Tab.hlp
msgid "Online Contribution"
76
msgstr "Wpłata online"
77 78 79 80

#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Recurring contribution"
msgstr "Wpłata cykliczna"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
81

82 83
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Cannot change contribution status from %1 to %2."
84
msgstr "Nie można zmienić statusu wpłaty z %1 na %2."
85

86 87
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Edit Payment"
88
msgstr "Edytuj płatność"
89

90 91 92 93 94
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid ""
"One or more line items have a different financial type than the "
"contribution. Editing the financial type is not yet supported in this "
"situation."
95
msgstr "Jeden lub kilka elementów ma inny rodzaj finansowania niż wpłata. Edytowanie typu finansowania nie jest jeszcze obsługiwane."
96

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Offline Recurring Contribution"
msgstr ""

#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Membership for %1 has been Cancelled."
msgstr "Członkostwo dla %1 zostało anulowane."

#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Membership for %1 has been Expired."
msgstr "Członkostwo dla %1 wygasło."

#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Membership for %1 has been updated. The membership End Date is %2."
msgstr "Członkostwo dla %1 zostało zaktualizowane. Członkostwo upływa z dniem: %2."

#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Event Registration for %1 has been Cancelled."
msgstr "Rejestracja na wydarzenie %1 została anulowana."

#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Event Registration for %1 has been updated."
msgstr "Rejestracja na wydarzenie %1 została zmodyfikowana."

#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Pledge Payment for %1 has been Cancelled."
msgstr "Deklaracja wpłaty %1 została Anulowana."

#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Pledge Payment for %1 has been Failed."
msgstr "Deklaracja wpłaty %1 - niepowodzenie."

#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Pledge Payment for %1 has been updated."
msgstr "Deklaracja wpłaty %1 została Zaktualizowana."

133 134 135 136
#: CRM/Contribute/BAO/ContributionPage.php
msgid "Automatically Generated"
msgstr "Wygenerowany automatycznie"

137 138
#: CRM/Contribute/BAO/ContributionRecur.php
msgid "Automatic renewal of %1 membership cancelled."
139
msgstr "Automatyczne odnowienie %1 członkostwa anulowane."
140

141 142 143
#: CRM/Contribute/BAO/ContributionRecur.php
#: CRM/Contribute/Form/CancelSubscription.php
msgid "The recurring contribution of %1, every %2 %3 has been cancelled."
144
msgstr "Odnawiająca się wpłata %1, każdego %2, %3 została anulowana."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
145

146 147 148
#: CRM/Contribute/BAO/ContributionRecur.php
#: CRM/Contribute/Form/CancelSubscription.php
msgid "Recurring contribution cancelled"
149
msgstr "Wpłata cykliczna anulowana"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
150

151 152 153 154
#: CRM/Contribute/BAO/ContributionRecur.php
msgid ""
"Please enter a number for how often you want to make this recurring "
"contribution (EXAMPLE: Every 3 months)."
155
msgstr "Proszę wprowadzić,jak często chcesz dokonywać odnawiających się wpłat (Na przykład: Co 3 miesiące). "
156 157 158 159 160

#: CRM/Contribute/BAO/ContributionRecur.php
msgid ""
"Please select a period (e.g. months, years ...) for how often you want to "
"make this recurring contribution (EXAMPLE: Every 3 MONTHS)."
161
msgstr "Proszę wybrać okres (Np. miesiąc, lata ...) jak często chcesz dokonywać odnawiających się wpłat (Na przykład: Co 3 miesiące)."
162

163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
#: CRM/Contribute/BAO/ContributionRecur.php
msgid "All recurring contributions"
msgstr "Wszystkie cykliczne darowizny"

#: CRM/Contribute/BAO/ContributionRecur.php CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid "Recurring contributions with at least one payment"
msgstr "Wpłaty cykliczne z przynajmniej jedną płatnością."

#: CRM/Contribute/BAO/ContributionRecur.php
#: CRM/Contribute/DAO/ContributionRecur.php
#: templates/CRM/Contribute/Page/ContributionRecur.tpl
msgid "Processor ID"
msgstr "ID procesora płatności"

#: CRM/Contribute/BAO/ContributionRecur.php
msgid "Recurring Contribution Start Date"
msgstr "Data początkowa wpłaty cyklicznej"

#: CRM/Contribute/BAO/ContributionRecur.php
msgid "Next Scheduled Recurring Contribution"
msgstr "Następna zaplanowana wpłata cykliczna"

#: CRM/Contribute/BAO/ContributionRecur.php
#: CRM/Contribute/DAO/ContributionRecur.php
msgid "Recurring Contribution Cancel Date"
msgstr "Data anulowania wpłaty cyklicznej"

#: CRM/Contribute/BAO/ContributionRecur.php
#: CRM/Contribute/DAO/ContributionRecur.php
msgid "Recurring Contribution End Date"
msgstr "Data końcowa wpłaty cyklicznej"

#: CRM/Contribute/BAO/ContributionRecur.php
msgid "Failed Recurring Contribution Retry Date"
msgstr "Nieprawidłowa data powtórzenia wpłaty"

#: CRM/Contribute/BAO/ContributionSoft.php
msgid "View related contribution"
msgstr "Zobacz powiązane wpłaty"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
202 203 204 205 206

#: CRM/Contribute/BAO/Premium.php
msgid "Selected Option"
msgstr "Wybrana opcja"

207 208 209 210
#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid ""
"The contribution type criteria is now obsolete, please update your smart "
"group"
211
msgstr "Ten typ wpłaty jest już przestarzałe. Proszę zaktualizować swoją sprytną grupę."
212

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
213
#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
214
msgid "Contribution Thank-you Sent"
215
msgstr "Podziękowanie za wpłatę zostało wysłane"
216 217 218

#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid "Contribution Thank-you Not Sent"
219
msgstr "Podziękowanie za wpłatę nie zostało wysłane"
220 221 222

#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid "Contribution Receipt Sent"
223
msgstr "Pokwitowanie wpłaty zostało wysłane"
224 225 226

#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid "Contribution Receipt Not Sent"
227
msgstr "Pokwitowanie wpłaty nie zostało wysłane"
228

229 230 231 232 233 234
#: CRM/Contribute/BAO/Query.php CRM/Contribute/Form/Contribution.php
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionView.tpl
#: templates/CRM/Contribute/Form/Search/Common.tpl
msgid "Cancelled / Refunded Date"
msgstr "Data anulowania/zwrotu"

235
#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
236
msgid "Contributions OR Soft Credits? - Soft Credits Only"
237
msgstr "Wpłaty czy darowizny pośrednie? - tylko darowizny pośrednie"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
238 239

#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
240
msgid "Contributions OR Soft Credits? - Soft Credits with related Hard Credit"
241
msgstr ""
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
242 243

#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
244
msgid "Contributions OR Soft Credits? - Both"
245
msgstr "Wpłaty czy pośrednie darowizny? - Obie"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
246 247

#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
248
msgid "Only Display Test Contributions"
249
msgstr "Wyświetl tylko testowe wpłaty"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
250 251 252

#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid "Find Pay Later Contributions"
253
msgstr "Znajdź odroczone wpłaty"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
254 255

#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
256
msgid "Exclude Pay Later Contributions"
257
msgstr "Wyklucz odroczone wpłaty"
258 259 260

#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid "Find Recurring Contributions"
261
msgstr "Znajdź płatności cykliczne"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
262

263
#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
264
msgid "Exclude Recurring Contributions"
265
msgstr "Wyklucz płatności cykliczne"
266

267 268 269 270 271 272 273 274
#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid "All recurring contributions regardless of payments"
msgstr "Wszystkie wpłaty cykliczne niezależnie od płatności."

#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid "Recurring Contribution Status %1 '%2'"
msgstr ""

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
275 276
#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid "Contribution Note %1 %2"
277
msgstr "Notatka do wpłaty %1 %2"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
278 279

#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
280
msgid "Personal Campaign Page Honor Roll"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
281 282
msgstr ""

283 284 285 286
#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid "NOT Personal Campaign Page Honor Roll"
msgstr ""

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
287
#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
288
msgid "Batch Name %1 %2"
289
msgstr "Nazwa serii %1 %2"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
290

291 292 293 294 295 296 297 298
#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid "Card Type %1 %2"
msgstr ""

#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid "Card Number %1 %2"
msgstr ""

299 300 301 302
#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid ""
"We did not recognize the search field: %1. Please check and fix your "
"contribution related smart groups."
303
msgstr "Nie rozpoznajemy pola do szukania: %1. Proszę sprawdź i napraw Twoje wpłaty powiązane ze sprytną grupą."
304

305 306 307 308 309
#: CRM/Contribute/BAO/Query.php CRM/Contribute/Form/Contribution.php
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionView.tpl
msgid "Cancellation / Refund Reason"
msgstr "Powód anulowania/zwrotu."

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
310 311
#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid "Currency Type"
312
msgstr "Typ Waluty"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
313 314

#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
315
msgid "Thank-you sent?"
316
msgstr "Wysłać podziękowanie?"
317 318 319

#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid "Receipt sent?"
320
msgstr "Wysłać pokwitowanie?"
321 322 323

#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid "Contribution is Pay Later?"
324
msgstr "Transakcja \"Zapłać później\"?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
325 326

#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
327
msgid "Contribution is Recurring?"
328
msgstr "Wpłata jest cykliczna?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
329 330

#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
331
msgid "Contribution is a Test?"
332
msgstr "Wpłata testowa?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
333 334

#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
335
msgid "Personal Campaign Page Honor Roll?"
336
msgstr "Lista honorowa osobistej strony kampanii?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
337

338 339 340 341 342 343
#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid "Soft Credits with related Hard Credit"
msgstr ""

#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid "Contributions OR Soft Credits?"
344
msgstr "Wpłaty czy darowizny pośrednie?"
345

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
346 347
#: CRM/Contribute/BAO/Widget.php
msgid "Campaign is ongoing"
348
msgstr "Kampania jest w toku"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
349 350 351

#: CRM/Contribute/BAO/Widget.php
msgid "Campaign starts on %1"
352
msgstr "Kampania startuje od %1"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
353

354 355
#: CRM/Contribute/BAO/Widget.php
msgid "Campaign ended on %1"
356
msgstr "Kampania zakończona %1"
357

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
358 359
#: CRM/Contribute/BAO/Widget.php
msgid "Campaign ends on %1"
360
msgstr "Kampania kończy się %1"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
361

362 363
#: CRM/Contribute/BAO/Widget.php
msgid "Raised %1 of %2"
364
msgstr "Zebrano %1 z %2"
365

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
366 367
#: CRM/Contribute/BAO/Widget.php
msgid "Raised %1"
368
msgstr "Zebrano %1"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
369 370 371

#: CRM/Contribute/BAO/Widget.php
msgid "Donors"
372
msgstr "Darczyńcy"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
373 374 375

#: CRM/Contribute/BAO/Widget.php
msgid "Learn more."
376
msgstr "Dowiedz się więcej."
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
377

378 379
#: CRM/Contribute/DAO/Contribution.php CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
msgid "Contribution Page ID"
380
msgstr "ID strony transakcyjnej"
381 382

#: CRM/Contribute/DAO/Contribution.php
383 384
msgid "Payment Method ID"
msgstr ""
385

386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398
#: CRM/Contribute/DAO/Contribution.php
msgid "Cancel Reason"
msgstr "Powód anulowania"

#: CRM/Contribute/DAO/Contribution.php
msgid "Thank-you Date"
msgstr "Data podziękowania"

#: CRM/Contribute/DAO/Contribution.php
msgid "Amount Label"
msgstr "Opis Kwoty"

#: CRM/Contribute/DAO/Contribution.php
399 400 401 402 403 404
#: CRM/Contribute/DAO/ContributionRecur.php
msgid "Recurring Contribution ID"
msgstr "Identyfikator wpłaty cyklicznej"

#: CRM/Contribute/DAO/Contribution.php
msgid "Contribution Status ID"
405
msgstr "ID statusu transakcji"
406 407 408

#: CRM/Contribute/DAO/Contribution.php
msgid "Contribution Address"
409
msgstr "Adres transakcyjny"
410 411 412

#: CRM/Contribute/DAO/Contribution.php CRM/Contribute/Form/AdditionalInfo.php
msgid "Credit Note ID"
413
msgstr "Numer identyfikacyjny noty"
414 415 416

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
msgid "Contribution Page Introduction Text"
417
msgstr "Tekst wstępu strony transakcyjnej"
418

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
419
#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
420
msgid "Is Credit Card Only?"
421
msgstr "Tylko karta kredytowa?"
422 423 424

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
msgid "Is Monetary"
425
msgstr "Jest pieniężna"
426 427 428

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
msgid "Is Recurring"
429
msgstr "Jest okresowe"
430 431 432

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
msgid "Confirmation Page?"
433
msgstr "Strona potwierdzenia?"
434 435 436

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
msgid "Recurring Frequency"
437
msgstr "Częstotliwość powtarzania"
438 439 440

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
msgid "Support Recurring Intervals"
441
msgstr "Wsparcie powtarzających się interwałów"
442 443 444

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
msgid "Recurring Installments?"
445
msgstr "Powtarzające się raty?"
446

447 448 449 450 451 452 453 454
#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
#: CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Amount.php
msgid "Adjust Recurring Start Date"
msgstr "Dostosuj datę startową cyklu."

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
#: CRM/Contribute/Page/ContributionRecurPayments.php
#: CRM/Contribute/Selector/Search.php
455 456 457 458
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution.tpl
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionView.tpl
msgid "Pay Later"
msgstr "Zapłać później"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
459

460 461
#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
msgid "Pay Later Receipt"
462
msgstr "Potwierdzenie \"opłać później\""
463

464 465
#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
msgid "Allow Partial Payment"
466
msgstr "Pozwolić na częściowe płatności"
467

468 469
#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
msgid "Min Initial Amount"
470
msgstr "Minimalna początkowa kwota wpłaty"
471

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
472
#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
473
msgid "Allow Other Amounts"
474
msgstr "Pozwól na dowolną kwotę"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
475 476

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
477
msgid "Default Amount"
478
msgstr "Domyślna kwot"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
479 480

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
481
#: CRM/Contribute/Form/ContributionPage/ThankYou.php
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
482 483 484
msgid "Thank-you Footer"
msgstr "Stopka podziękowania"

485
#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
486
msgid "Send email Receipt"
487
msgstr "Wyślij potwierdzenie mailem"
488 489 490

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
msgid "Receipt From email"
491
msgstr "Potwierdzenie e-mail od"
492

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
493
#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
494
msgid "Receipt cc"
495
msgstr "Potwierdzenie DW:"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
496 497

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
498
msgid "Receipt bcc"
499
msgstr "Potwierdzenie UDW"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
500 501 502 503 504 505

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
msgid "Receipt Text"
msgstr "Tekst pokwitowania"

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
506
msgid "Is Page Active?"
507
msgstr "Strona jest aktywna?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
508 509

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
510
msgid "Is Amount Block Active?"
511
msgstr "Czy blokada kwoty aktywna?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
512 513 514

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
msgid "Contribution Page Start Date"
515
msgstr "Data Początkowa Strony Wpłaty"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
516 517 518

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
msgid "Contribution Page End Date"
519
msgstr "Data Końcowa Strony Wpłaty"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
520 521

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
522
msgid "Contribution Page Created By"
523
msgstr "Strona wpłaty utworzona przez"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
524

525 526
#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
msgid "Contribution Page Created Date"
527
msgstr "Data Utworzenia Strony Wpłaty"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
528

529 530
#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
msgid "Contribution Page Currency"
531
msgstr "Waluta strony wpłaty"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
532

533 534
#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
msgid "Contribution Page Campaign ID"
535
msgstr "ID Kampanii strony wpłaty"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
536

537 538
#: CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
msgid "Is Contribution Page Shared?"
539
msgstr "Strona wpłaty jest udostępniona?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
540

541 542 543 544 545 546 547 548
#: CRM/Contribute/DAO/ContributionProduct.php
msgid "Contribution Product ID"
msgstr "ID produktu wpłaty"

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionProduct.php CRM/Contribute/DAO/Product.php
msgid "Product ID"
msgstr "ID produktu"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
549 550 551 552 553 554 555 556
#: CRM/Contribute/DAO/ContributionProduct.php
msgid "Product Option"
msgstr "Opcja produktu"

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionProduct.php
msgid "Fulfilled Date"
msgstr "Data wypełnienia"

557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
#: CRM/Contribute/DAO/ContributionProduct.php
msgid "Start date for premium"
msgstr "Początkowa data dla nagrody"

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionProduct.php
msgid "End date for premium"
msgstr "Końcowa data dla nagrody"

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionProduct.php
msgid "Premium comment"
msgstr "Komentarz do nagrody"

569 570
#: CRM/Contribute/DAO/ContributionRecur.php
msgid "Interval (number of units)"
571
msgstr "Interwał (liczba lub jednostka)"
572 573 574

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionRecur.php
msgid "Recurring Contribution Started Date"
575
msgstr "Data rozpoczęcia wpłaty cyklicznej"
576 577 578

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionRecur.php
msgid "Recurring Contribution Created Date"
579
msgstr "Data utworzenia wpłaty cyklicznej"
580 581 582

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionRecur.php
msgid "Recurring Contribution Modified Date"
583
msgstr "Data modyfikacji wpłaty cyklicznej"
584

585
#: CRM/Contribute/DAO/ContributionRecur.php
586
#: templates/CRM/Contribute/Form/Search/ContributionRecur.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
587
msgid "Recurring Contribution Status"
588
msgstr "Status Cyklicznej Wpłaty"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
589 590

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionRecur.php
591
msgid "Number of Cycle Day"
592
msgstr "Numer dnia cyklu. "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
593 594

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionRecur.php
595
msgid "Number of Failures"
596
msgstr "Liczba błędów"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
597 598

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionRecur.php
599
msgid "Retry Failed Attempt Date"
600
msgstr "Ponów daty nieudanych prób"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
601 602

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionRecur.php
603
msgid "Send email Receipt?"
604
msgstr "Wysłać potwierdzenie mailem?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
605 606 607 608 609 610

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionSoft.php
msgid "Soft Contribution ID"
msgstr ""

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionSoft.php
611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627
msgid "Soft Contribution - Contribution"
msgstr ""

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionSoft.php
msgid "Soft Contribution Amount"
msgstr ""

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionSoft.php
msgid "Soft Contribution Currency"
msgstr ""

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionSoft.php
msgid "Soft Contribution PCP"
msgstr ""

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionSoft.php
msgid "Soft Contribution Display on PCP"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
628 629 630
msgstr ""

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionSoft.php
631
msgid "Soft Contribution PCP Nickname"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
632 633 634
msgstr ""

#: CRM/Contribute/DAO/ContributionSoft.php
635 636 637 638 639
msgid "Soft Contribution PCP Note"
msgstr ""

#: CRM/Contribute/DAO/Premium.php
msgid "Premium ID"
640
msgstr "ID prezentu"
641 642 643

#: CRM/Contribute/DAO/Premium.php
msgid "Premium Entity"
644
msgstr "Jednostka prezentu"
645 646 647

#: CRM/Contribute/DAO/Premium.php
msgid "Premium entity ID"
648
msgstr "ID jednostki prezentu"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
649 650

#: CRM/Contribute/DAO/Premium.php
651
msgid "Is Premium Active?"
652
msgstr "Prezent jest aktywny?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
653 654 655

#: CRM/Contribute/DAO/Premium.php
msgid "Title for Premiums section"
656
msgstr "Tytuł części z prezentami"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
657 658

#: CRM/Contribute/DAO/Premium.php
659
msgid "Premium Introductory Text"
660
msgstr "Wprowadzenie do prezentów"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
661 662

#: CRM/Contribute/DAO/Premium.php
663
msgid "Premium Contact Email"
664
msgstr "Kontaktowy e-mail w sprawie prezentów"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
665 666 667

#: CRM/Contribute/DAO/Premium.php
msgid "Premiums Contact Phone"
668
msgstr "Kontaktowy numer telefonu w sprawie prezentów"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
669 670

#: CRM/Contribute/DAO/Premium.php
671
msgid "Display Minimum Contribution?"
672
msgstr "Wyświetlić minimalną wpłatę?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
673

674 675
#: CRM/Contribute/DAO/Premium.php
msgid "No Thank-you Text"
676
msgstr "Bez tekstu podziękowań. "
677 678 679

#: CRM/Contribute/DAO/Premium.php
msgid "No Thank-you Position"
680
msgstr "Bez pozycji podziękowań"
681

682 683 684 685 686 687 688
#: CRM/Contribute/DAO/PremiumsProduct.php
msgid "Premium Product ID"
msgstr "ID produktu nagrody"

#: CRM/Contribute/DAO/PremiumsProduct.php
msgid "Product"
msgstr "Produkt"
689

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
690 691 692 693
#: CRM/Contribute/DAO/Product.php
msgid "Product Name"
msgstr "Nazwa produktu"

694 695 696 697
#: CRM/Contribute/DAO/Product.php
msgid "Image"
msgstr ""

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
698 699 700 701 702 703
#: CRM/Contribute/DAO/Product.php
msgid "Thumbnail"
msgstr "Miniaturka"

#: CRM/Contribute/DAO/Product.php
msgid "Minimum Contribution"
704
msgstr "Wpłata minimalna"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
705 706 707 708 709

#: CRM/Contribute/DAO/Product.php
msgid "Cost"
msgstr "Koszt"

710 711
#: CRM/Contribute/DAO/Product.php CRM/Contribute/Form/ManagePremiums.php
msgid "Period Type"
712
msgstr "Rodzaj okresu"
713 714 715

#: CRM/Contribute/DAO/Product.php CRM/Contribute/Form/ManagePremiums.php
msgid "Duration Unit"
716
msgstr "Jednostka czasu"
717

718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729
#: CRM/Contribute/DAO/Product.php
msgid "Duration Interval"
msgstr ""

#: CRM/Contribute/DAO/Widget.php
msgid "Widget ID"
msgstr "ID widgetu"

#: CRM/Contribute/DAO/Widget.php
msgid "Widget Title"
msgstr "Tytuł widgetu"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
730
#: CRM/Contribute/DAO/Widget.php
731 732
msgid "Widget Image Url"
msgstr "URL widgetu obrazka"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
733

734 735 736 737 738
#: CRM/Contribute/DAO/Widget.php
#: CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Widget.php
msgid "Button Title"
msgstr "Tytuł przycisku"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
739
#: CRM/Contribute/DAO/Widget.php
740 741
msgid "Homepage Url"
msgstr "Adres strony głównej"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
742 743

#: CRM/Contribute/DAO/Widget.php
744
msgid "Title Color"
745
msgstr "Kolor tytułu"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
746 747

#: CRM/Contribute/DAO/Widget.php
748 749
msgid "Button Colour"
msgstr "Kolor przycisków"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
750 751

#: CRM/Contribute/DAO/Widget.php
752 753
msgid "Bar Color"
msgstr "Kolor Słupków"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
754 755

#: CRM/Contribute/DAO/Widget.php
756 757
msgid "Main Text Color"
msgstr "Główny kolor tekstu."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
758 759

#: CRM/Contribute/DAO/Widget.php
760
msgid "Main Colour"
761
msgstr "Główny kolor"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
762 763

#: CRM/Contribute/DAO/Widget.php
764 765
msgid "Backgroup Color"
msgstr "Kolor tła"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
766 767

#: CRM/Contribute/DAO/Widget.php
768 769
msgid "Other Backgroun Colour"
msgstr "Inny kolor tła"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
770 771

#: CRM/Contribute/DAO/Widget.php
772 773
msgid "About Link Colour"
msgstr "Kolor linku \"Więcej\""
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
774 775

#: CRM/Contribute/DAO/Widget.php
776 777
msgid "Homepage Link Colour"
msgstr "Kolor Linku do strony głównej"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
778

779 780 781 782
#: CRM/Contribute/Form/AbstractEditPayment.php
msgid ""
"Please use the <a href=\"%1\">Record Payment</a> form if you have received "
"an additional payment for this Partially paid contribution record."
783
msgstr "Proszę użyć formularza <a href=\"%1\">rejestruj płatność </a> jeśli otrzymałeś dodatkową płatność do tej częściowo płatnej transakcji."
784

785
#: CRM/Contribute/Form/AbstractEditPayment.php
786 787 788 789
msgid ""
"You will need to configure the %1 settings for your Payment Processor before"
" you can submit a credit card transactions."
msgstr "Przed przesłaniem transakcji kartą kredytową musisz skonfigurować ustawienia %1 Twojego procesora płatności."
790 791

#: CRM/Contribute/Form/AbstractEditPayment.php
792 793
msgid "Pledge payment status should be 'Pending' or  'Overdue'."
msgstr "Status deklaracji wpłaty powinien być 'w trakcie' albo 'zaległy'."
794 795

#: CRM/Contribute/Form/AbstractEditPayment.php
796 797 798 799 800
msgid ""
"This contact has pending or overdue pledge payments. <a href=\"%1\">Click "
"here to view their Pledges tab</a> and verify whether this contribution "
"should be applied as a pledge payment."
msgstr "Kontakt ma zaległe lub oczekujące płatności. <a href=\"%1\">Kliknij tutaj, aby zobaczyć deklarację </a>i zweryfikować czy ta wpłata powinna zostać zapisany jako wpłata z deklaracji."
801 802

#: CRM/Contribute/Form/AbstractEditPayment.php
803 804 805 806
msgid ""
"This contact has a pending or overdue pledge payment of %2 which is "
"scheduled for %3. <a href=\"%1\">Click here to enter a pledge payment</a>."
msgstr "Ten kontakt ma oczekującą lub przeterminowaną deklarację wpłat z %2 który jest zaplanowany na %3. <a href=\"%1\">Naciśnij tutaj aby wejść do deklaracji wpłaty </a>."
807

808 809 810
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalInfo.php
msgid "-select product-"
msgstr "-Wybierz produkt-"
811

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
812 813 814 815 816
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalInfo.php
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionView.tpl
msgid "Fulfilled"
msgstr "Spełnione"

817 818 819
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalInfo.php
#: CRM/Contribute/Form/ManagePremiums.php
msgid "Minimum Contribution Amount"
820
msgstr "Minimalna kwota wpłaty"
821

822 823
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalInfo.php
msgid "Please enter a valid monetary value for Non-deductible Amount."
824
msgstr "Proszę wprowadzić właściwą liczbę wartość monet dla nieodliczonej kwoty."
825 826

#: CRM/Contribute/Form/AdditionalInfo.php
827
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
828
msgid "Please enter a valid monetary value for Fee Amount."
829
msgstr "Proszę wprowadzić właściwą liczbę wartość monet dla kwoty kary."
830 831

#: CRM/Contribute/Form/AdditionalInfo.php
832
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
833
msgid "Please enter a valid monetary value for Net Amount."
834
msgstr "Proszę wprowadzić właściwą liczbę wartość monet dla kwoty netto."
835

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
836 837
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalInfo.php
msgid "This Invoice ID already exists in the database."
838
msgstr "ID tej faktury istnieje już w bazie."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
839

840 841
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalInfo.php
msgid "This Credit Note ID already exists in the database."
842
msgstr "Ten ID noty kredytowej już istnieje w bazie."
843

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
844 845
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalInfo.php
msgid "Send Initial Reminder"
846
msgstr "Wyślij Przypomnienie Początkowe"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
847 848 849

#: CRM/Contribute/Form/AdditionalInfo.php
msgid "Please enter a valid reminder day."
850
msgstr "Wprowadź poprawny dzień przypomnienia."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
851

852 853 854 855 856
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalInfo.php
#: CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Amount.php
msgid "Send up to"
msgstr "Wysłać do"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
857 858
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalInfo.php
msgid "Please enter a valid No. of reminders."
859
msgstr "Wprowadź poprawną ilość przypomnień."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
860 861 862

#: CRM/Contribute/Form/AdditionalInfo.php
msgid "Please enter a valid additional reminder day."
863
msgstr "Wprowadź poprawny dodatkowy dzień przypomnienia"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
864

865 866
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
msgid "No payment information found for this record"
867
msgstr "Nie znaleziono płatności do tego rekordu."
868

869 870
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
msgid "Credit card payment is not for Refund payments use"
871
msgstr "Karta kredytowa płatności nie jest dla refundowana płatności"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
872

873 874
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
msgid "Refund Amount"
875
msgstr "Zwrot kwoty"
876

877 878 879 880
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
#: CRM/Contribute/Form/Contribution.php
msgid "Send Receipt?"
msgstr "Wysłać pokwitowanie?"
881

882 883
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
msgid "Refund Date"
884
msgstr "Data zwrotu"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
885

886 887
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
msgid "Payment amount cannot be greater than owed amount"
888
msgstr "Płatność kwoty nie może być większa niż należna kwota."
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
889

890 891
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
msgid "Refund amount must equal refund due amount."
892
msgstr "Kwota zwrotu musi równać się zwrotowi z powodu kwoty."
893

894
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
895
msgid ""
896 897
"Net amount should be equal to the difference between payment amount and fee "
"amount."
898
msgstr "Kwota netto musi być równa różnicy pomiędzy kwotą płatności a kwotą kary"
899

900 901 902 903
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
msgid "Payment method is a required field"
msgstr ""

904 905
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
msgid "The payment record has been processed."
906
msgstr "Rekord płatności został przetworzony."
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
907

908 909 910
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
#: CRM/Contribute/Form/Contribution.php
msgid "A receipt has been emailed to the contributor."
911
msgstr "Rachunek został przesłany e-mailem do współtwórcy"
912 913 914 915

#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
#: CRM/Contribute/Form/Contribution.php
msgid "Submit Credit Card Payment by: %1"
916
msgstr "<a href='%1'>Dokonaj płatności kartą kredytową</a>"
917 918 919

#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
msgid "notification"
920
msgstr "Powiadomienie"
921 922 923

#: CRM/Contribute/Form/CancelSubscription.php
msgid "The recurring contribution looks to have been cancelled already."
924
msgstr "Powtarzające się wpłaty zostały już anulowane. "
925 926 927 928 929 930 931

#: CRM/Contribute/Form/CancelSubscription.php
msgid "You do not have permission to cancel this recurring contribution."
msgstr "Nie masz uprawnień do skasowania wpłaty cyklicznej."

#: CRM/Contribute/Form/CancelSubscription.php
msgid "Send cancellation request to %1 ?"
932
msgstr "Wysłać anulowanie prośby na %1?"
933 934 935 936

#: CRM/Contribute/Form/CancelSubscription.php
#: CRM/Contribute/Form/UpdateSubscription.php
msgid "Notify Contributor?"
937
msgstr "Powiadom darczyńcę?"
938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948

#: CRM/Contribute/Form/CancelSubscription.php
msgid "Cancel Automatic Membership Renewal"
msgstr "Anuluj automatyczne odnawianie członkostwa"

#: CRM/Contribute/Form/CancelSubscription.php
msgid "Not Now"
msgstr "Nie teraz"

#: CRM/Contribute/Form/CancelSubscription.php
msgid "Auto-renewal membership cancelled"
949
msgstr "Auto odnowienie członkostwa odwołane"
950 951 952 953 954

#: CRM/Contribute/Form/CancelSubscription.php
msgid ""
"Recurring contribution was cancelled successfully by the processor, but "
"could not be marked as cancelled in the database."
955
msgstr "Powtarzające się wpłaty zostały anulowane w procesie ale nie mogą zostać oznaczone jako zakończone w bazie."
956 957 958

#: CRM/Contribute/Form/CancelSubscription.php
msgid "Recurring contribution could not be cancelled in the database."
959
msgstr "Powtarzające się wpłaty  nie mogą zostać oznaczone jako zakończone w bazie."
960 961 962

#: CRM/Contribute/Form/CancelSubscription.php
msgid "The recurring contribution could not be cancelled."
963
msgstr "Powtarzające się wpłaty nie mogą zostać  zakończone."
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
964

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
965 966
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.php
msgid "Make Contribution"
967
msgstr "dokonaj wpłaty"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
968

969 970 971 972
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.php
msgid "Anonymous"
msgstr "Anonim"

973 974 975 976 977 978 979
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.php
msgid "Online Contribution:"
msgstr "Wpłata online:"

#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.php
msgid "Payment Processor Error message :"
msgstr "Wiadomość błędu procesora płatności"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
980

981 982 983 984
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid ""
"This contribution is being made thanks to the effort of <strong>%1</strong>,"
" who supports our campaign."
985
msgstr "Ta wpłata jest dokonywana dzięki wielu wysiłkom za <strong>%1 </strong>, kto wspiera naszą kampanię. "
986 987 988 989 990

#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid ""
"You can support it as well - once you complete the donation, you will be "
"able to create your own Personal Campaign Page!"
991
msgstr "Możesz wesprzeć to również - jak tylko ukończysz wpłatę, będziesz mógł stworzyć własną stronę kampanii!"
992

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
993 994
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "Show my contribution in the public honor roll"
995
msgstr "Pokaż moją wpłatę na publicznej liście darczyńców"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
996 997 998

#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "List my contribution anonymously"
999
msgstr "Pokaż moją darowiznę anonimowo."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1000

1001 1002 1003 1004 1005 1006
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid ""
"This page does not have any price fields configured or you may not have "
"permission for them. Please contact the site administrator for more details."
msgstr "Ta strona nie ma żadnych pól cenowych skonfigurowanych lub nie masz dla nich uprawnień. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem witryny."

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1007 1008
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "Confirm Contribution"
1009
msgstr "Zatwierdź Wpłatę"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1010 1011

#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
1012
msgid "Contribute"
1013
msgstr "Wpłać"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1014

1015 1016 1017 1018
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "Confirm Payment"
msgstr "Potwierdź płatność."

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1019 1020
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "I want to contribute this amount"
1021
msgstr "Chcę wpłacić tę kwotę"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1022 1023 1024

#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "Frequency must be a whole number (EXAMPLE: Every 3 months)."
1025
msgstr "Częstotliwość musi być liczbą całkowitą (PRZYKŁAD: Co 3 miesiące)."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1026 1027 1028

#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "installments"
1029
msgstr "raty"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1030 1031 1032

#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "Number of installments must be a whole number."
1033
msgstr "Ilość rat musi być liczbą całkowitą."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1034

1035 1036 1037 1038
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "You cannot have auto-renewal on if you are paying later."
msgstr "Nie możesz ustalić auto-odnawiania jeśli wybrałeś \"zapłać później\"."

1039 1040 1041 1042 1043 1044
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "Contribution amount must be at least %1"
msgstr "Kwota dotacji musi wynosić co najmniej %1"

#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "Contribution amount cannot be more than %1."
1045
msgstr "Kwota wpłaty nie może być wyższa niż %1"
1046

1047 1048
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "Additional Contribution is required."
1049
msgstr "Dodatkowa wpłata jest wymagana."
1050

1051 1052
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "Select at least one option from Membership Type(s)."
1053
msgstr "Wybierz co najmniej jedną opcję z listy typów członkostwa."
1054

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1055 1056
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "Select at least one option from Contribution(s)."
1057
msgstr "Wybierz co najmniej jedną opcję Wpłat(y)."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1058

1059 1060
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "Amount is required field."
1061
msgstr "Kwota jest polem wymaganym."
1062

1063 1064 1065 1066
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid ""
"You already have a lifetime membership and cannot select a membership with a"
" shorter term."
1067
msgstr "Już masz dożywotnie członkostwo i nie możesz wybrać krótszego okresu. "
1068

1069 1070 1071 1072 1073
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid ""
"You have selected multiple memberships for the same organization or entity. "
"Please review your selections and choose only one membership per entity. "
"Contact the site administrator if you need assistance."
1074
msgstr "Wybrałeś różnorodne członkostwo dla tej samej organizacji albo jednostki. Proszę przejrzyj swój wybór i wybierz tylko jedno członkostwo dla jednostki. Jeżeli potrzebujesz wsparcia - skontaktuj się z administratorem."
1075 1076 1077

#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "Please select at least one membership option."
1078
msgstr "Proszę wybierz co najmniej jedną opcję członkostwa."
1079

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1080 1081
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid ""
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1082 1083
"Contribution can not be less than zero. Please select the options "
"accordingly"
1084
msgstr "Wpłata nie może być mniejsza niż zero. Wybierz odpowiednią opcję."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1085

1086 1087 1088 1089
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "A minimum amount of %1 should be selected from Contribution(s)."
msgstr ""

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1090 1091
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "The premium you have selected requires a minim