batch.po 8.1 KB
Newer Older
1
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2015
2 3 4 5
# This file is distributed under the same license as the CiviCRM package.
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
# Translators:
6
# Bojana Bozovic <bojana.terzic@gmail.com>, 2017
7
# Đorđe Kolaković <djordje@catalystbalkans.org>, 2016-2017
8 9 10
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
11
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
12 13
"PO-Revision-Date: 2017-08-03 12:19+0000\n"
"Last-Translator: Đorđe Kolaković <djordje@catalystbalkans.org>\n"
14
"Language-Team: Serbian (Latin) (Serbia) (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/sr_RS@latin/)\n"
15 16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sr_RS@latin\n"
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20

21 22
#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Batch %1"
23
msgstr "Grupa %1"
24 25 26

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Transactions"
27
msgstr "Transakcije"
28 29 30

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "View/Add Transactions to Batch"
31
msgstr "Vidi/dodaj transakcije u grupu"
32 33 34

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Re-open Batch"
35
msgstr "Ponovo otvori grupu"
36

37 38
#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Delete Batch"
39
msgstr "Obriši grupu"
40

41 42
#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Download Batch"
43
msgstr "Preuzmi grupu"
44 45 46

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Enter records"
47
msgstr "Unesi zapise"
48 49 50

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Batch Data Entry"
51
msgstr "Grupni unos podataka"
52 53 54

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Expected Total"
55
msgstr "Očekivano ukupno"
56 57 58

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "No batches were selected."
59
msgstr "Nema odabranih grupa"
60 61 62

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "No export format selected."
63
msgstr "Nije odabran format eksporta."
64 65

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
66
msgid "Batch ID"
67
msgstr "ID grupe"
68

69 70
#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Description"
71
msgstr "Opis grupe"
72 73 74

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Created By"
75
msgstr "Grupu kreirao/la"
76 77 78

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Created Date"
79
msgstr "Grupa kreirana datuma"
80 81 82

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Modified By"
83
msgstr "Grupu modifikovao/la"
84 85 86

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Modified Date"
87
msgstr "Grupa modifikovana datuma"
88 89 90

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Smart Group"
91
msgstr "Smart grupa ove grupe"
92 93 94

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Total"
95
msgstr "Ukupno u grupi"
96 97 98

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Number of Items"
99
msgstr "Grupa više stavki"
100 101 102

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Payment Instrument"
103
msgstr "Sredstvo plaćanja grupe"
104 105 106

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Exported Date"
107
msgstr "Datum eksportovanja grupe"
108 109 110

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Data"
111
msgstr "Grupa - podaci"
112

113 114
#: CRM/Batch/Form/Batch.php
msgid "Batch Deleted"
115
msgstr "Grupa obrisana"
116 117 118

#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Profile for bulk data entry is missing."
119
msgstr "Nedostaje profil za grupni unos podataka."
120

121
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
122
msgid "Batch Data Entry for Contributions"
123
msgstr "Grupni unos podataka za donacije"
124 125

#: CRM/Batch/Form/Entry.php
126
msgid "Batch Data Entry for Memberships"
127
msgstr "Unos podataka u seriju za članstva"
128 129

#: CRM/Batch/Form/Entry.php
130
msgid "Batch Data Entry for Pledge Payments"
131
msgstr "Unos podataka u grupu za uplate obaveza"
132 133

#: CRM/Batch/Form/Entry.php
134
msgid "Ignore Mismatch & Process the Batch?"
135
msgstr "Ignoriši neslaganje i obradi grupu?"
136

137
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
138
msgid "Validate & Process the Batch"
139
msgstr "Validacija i obrada serije"
140 141 142

#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Soft credit amount should not be greater than the total amount"
143
msgstr "Iznos zasluge ne treba da bude veći od ukupne sume"
144

145 146
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Membership type is a required field."
147
msgstr "Tip članstva je obavezno polje."
148

149 150
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "You can not record two payments for the same pledge in a single batch."
151
msgstr "Ne možete snimiti dve uplate za istu obavezu u jednoj grupi."
152

153 154 155
#: CRM/Batch/Form/Entry.php templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid ""
"Total for amounts entered below does not match the expected batch total."
156
msgstr "Ukupna vrednost svih iznosa unešena ispod se ne slaže sa očekivanom ukupnom vrednošću u grupi."
157

158 159
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Batch Processed."
160
msgstr "Grupa obrađena"
161 162 163

#: CRM/Batch/Page/Batch.php
msgid "Batch Processing"
164
msgstr "Grupna obrada"
165

166
#: templates/CRM/Batch/Form/Batch.tpl
167
msgid "Delete Data Entry Batch"
168
msgstr "Obriši grupni unos podataka"
169 170

#: templates/CRM/Batch/Form/Batch.tpl
171
msgid "Edit Data Entry Batch"
172
msgstr "Uredi grupni unos podataka"
173

174
#: templates/CRM/Batch/Form/Batch.tpl templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl
175
msgid "New Data Entry Batch"
176
msgstr "Novi grupni unos podataka"
177 178 179 180 181

#: templates/CRM/Batch/Form/Batch.tpl
msgid ""
"WARNING: Deleting this batch will result in the loss of all data entered for"
" the batch."
182
msgstr "UPOZORENJE: Brisanjem ove serije brišu se i svi podaci uneti za ovu seriju."
183 184 185 186 187

#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid ""
"Click Validate & Process below when you've entered all items for the batch. "
"You can also Save & Continue Later at any time. Go to Administer > Customize"
188 189
" Data and Screens > Profiles > Reserved Profiles > to add, remove or change "
"the order of columns."
190
msgstr "Kada unesete sve stavke za grupu, kliknite ispod na Validacija i obrada. U svakom trenutku možete i da  Sačuvate i nastavite kasnije. Idite u odeljak Administriranje > Prilagodi podatke i ekrane > Profili > Rezervisani profili > da biste dodali, uklonili ili promenili redosled kolona."
191 192 193

#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid "Total amount expected"
194
msgstr "Očekivani ukupan iznos"
195 196 197

#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid "Total amount entered"
198
msgstr "Unešen ukupan iznos"
199

200 201
#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid "Open Pledges (Due Date - Amount)"
202
msgstr "Otvorene obaveze (Krajnji rok - Iznos)"
203

204
#: templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl
205
msgid "Data Entry Batches"
206
msgstr "Grupni unosi podataka"
207 208 209

#: templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl
msgid "Complete OR partial batch name."
210
msgstr "Kompletno ILI delimično ime grupe."
211 212

#: templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl
213
msgid "No matching Data Entry Batches found for your search criteria."
214
msgstr "Nisu pronađene odgovarajuće grupe unetih podataka koje odgovaraju vašim kriterijumima za pretragu."
215 216

#: templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl
217
msgid "You do not have any Open Data Entry Batches."
218
msgstr "Nemate otvorenih grupa za unos podataka."
219 220

#: templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl
221
msgid "No Data Entry Batches have been created for this site."
222
msgstr "Nema kreiranih grupa za unos podataka za ovaj sajt."
223

224
#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
225
msgid "Batch Payment Method"
226
msgstr "Metod plaćanja grupe"
227

228 229
#: CRM/Batch/DAO/EntityBatch.php
msgid "EntityBatch ID"
230
msgstr "EntityBatch ID"
231

232 233
#: CRM/Batch/DAO/EntityBatch.php
msgid "EntityBatch Table"
234
msgstr "EntityBatch tabela"
235

236 237 238 239
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid ""
"File or Autocomplete-Select type field(s) in the selected profile are not "
"supported for Update multiple records."
240
msgstr "Tipovi polja Fajl i Automatsko dovršavanje – izbor u izabranom profilu nisu podržana za ažuriranje više zapisa."
241

242 243
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Transaction ID must be unique within the database"
244
msgstr "ID transakcije mora biti unikatan u bazi podataka."
245

246 247 248 249
#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid ""
"Click Validate & Process below when you've entered all items for the batch. "
"You can also Save & Continue Later at any time."
250
msgstr "Kada unesete sve stavke za grupu, kliknite ispod na Validacija i obrada. U svakom trenutku možete i da  Sačuvate i nastavite kasnije."
251

252 253 254 255
#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid ""
"Add, remove or change the order of columns by editing the corresponding <a "
"href=\"%1\" target=\"_blank\">Bulk Entry profile</a>."
256
msgstr "Dodajte, uklonite ili promenite redosled kolona uređivanjem odgovarajućeg <a href=\"%1\" target=\"_blank\">profila za grupni unos</a>."
257 258

#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
259 260
msgid ""
"Custom fields and a Personal Campaign Page field can be added if needed."
261
msgstr "Sopstvena polja i polje stranice lične kampanje može biti dodato, po potrebi."