member.po 82.9 KB
Newer Older
1
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2015
2 3 4 5
# This file is distributed under the same license as the CiviCRM package.
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
# Translators:
6
# Estefanía Mediavilla <e.mediavilla@ixiam.com>, 2013
7 8 9
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2015-2016
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2013
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2012
10
# Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>, 2017-2018
11
# ixiam <info@ixiam.com>, 2016-2019
12
# Marti Prat <m.prat@ixiam.com>, 2014
13
# Marti Prat <m.prat@ixiam.com>, 2019
14
# Miriam Querol <m.querol@ixiam.com>, 2018
15 16 17
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
18
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
19
"PO-Revision-Date: 2019-03-08 17:09+0000\n"
20
"Last-Translator: Marti Prat <m.prat@ixiam.com>\n"
21
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n"
22 23 24
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25
"Language: ca\n"
26 27 28 29
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "No valid membership status for given dates."
30
msgstr "L'estat de la pertinença no és vàlid per a les dates definides."
31

32 33
#: CRM/Member/BAO/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Membership Type:"
34
msgstr "Tipus de pertinença:"
35

36 37
#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "do not import"
38
msgstr "no importis"
39 40 41

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "Membership Fields"
42
msgstr "Camps de pertinença"
43 44

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
45 46
msgid "Invalid date \"%1\" (must have form yyyy-mm-dd)."
msgstr ""
47

48 49 50 51 52 53 54
#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid ""
"Oops, it looks like there is no valid membership status corresponding to the"
" membership start and end dates for this membership. Contact the site "
"administrator for assistance."
msgstr "Vaja, sembla que l'estat de la pertinença no és vàlid basant-nos en les dates d'inici i finalització de la pertinença. Contacti amb l'administrador del lloc per a obtenir ajuda."

55 56 57 58 59 60 61
#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid ""
"Deceased Membership status is missing or not active. <a href='%1'>Click here"
" to check</a>."
msgstr ""

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
62
msgid "Processed %1 membership records. Updated %2 records."
63 64 65
msgstr ""

#: CRM/Member/BAO/MembershipStatus.php
66 67 68 69
msgid ""
"This membership status cannot be deleted as memberships exist with this "
"status"
msgstr ""
70 71 72

#: CRM/Member/BAO/MembershipType.php
msgid "This membership type cannot be deleted due to following reason(s):"
73
msgstr "Aquest tipus de pertinença no es pot eliminar degut a les següents raons:"
74 75 76

#: CRM/Member/BAO/MembershipType.php
msgid ""
77 78 79 80 81 82
"%3. There are some contacts who have this membership type assigned to them. "
"Search for contacts with this membership type from <a href='%1'>Find "
"Members</a>. If you are still getting this message after deleting these "
"memberships, there may be contacts in the Trash (deleted) with this "
"membership type. Try using <a href=\"%2\">Advanced Search</a> and checking "
"\"Search in Trash\"."
83 84 85 86
msgstr ""

#: CRM/Member/BAO/MembershipType.php
msgid ""
87 88 89
"%2. This Membership Type is used in an <a href='%1'>Online Contribution "
"page</a>. Uncheck this membership type in the Memberships tab."
msgstr ""
90 91 92

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Member Since %2 %1"
93
msgstr "Membre des de %2 %1"
94 95 96

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Source %2 %1"
97
msgstr "Font %2 %1"
98 99

#: CRM/Member/BAO/Query.php
100
msgid "Is a current member"
101
msgstr "És un membre actiu"
102 103

#: CRM/Member/BAO/Query.php
104 105 106 107 108
msgid "Is a non-current member"
msgstr ""

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is a Test"
109 110 111
msgstr ""

#: CRM/Member/BAO/Query.php
112 113
msgid "Membership is NOT Auto-Renew"
msgstr ""
114

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is Auto-Renew and In Progress"
msgstr ""

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is Auto-Renew and Failed"
msgstr ""

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is Auto-Renew and Cancelled"
msgstr ""

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is Auto-Renew and Ended"
msgstr ""

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is Auto-Renew"
msgstr ""

135
#: CRM/Member/BAO/Query.php
136 137 138 139 140 141
msgid "Membership is Pay Later"
msgstr ""

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is NOT Pay Later"
msgstr ""
142 143 144

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Primary Members Only"
145
msgstr "Només membres principals"
146 147 148

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Related Members Only"
149 150 151
msgstr "Només membres relacionats"

#: CRM/Member/BAO/Query.php
152 153 154 155 156 157 158 159 160
msgid "Membership Status Is Overriden"
msgstr ""

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership Status Is NOT Overriden"
msgstr ""

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Current Member?"
161
msgstr "Membre actiu?"
162 163

#: CRM/Member/BAO/Query.php
164
msgid "Primary Member?"
165
msgstr "Membre principal?"
166 167

#: CRM/Member/BAO/Query.php
168 169
msgid "Pay Later?"
msgstr "Pagament diferit?"
170 171

#: CRM/Member/BAO/Query.php
172 173 174 175 176
msgid "Auto-Renew Subscription Status?"
msgstr ""

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "- None -"
177
msgstr "- Cap -"
178 179 180 181

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Ended"
msgstr ""
182 183

#: CRM/Member/BAO/Query.php
184 185 186
msgid "Membership is a Test?"
msgstr ""

187 188 189 190
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership Status Is Overriden?"
msgstr ""

191 192
#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Membership Type Id"
193
msgstr "Identificador del tipus de pertinença"
194 195 196

#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Membership Expiration Date"
197
msgstr "Data de caducitat de la pertinença"
198 199 200

#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Membership Status Id"
201
msgstr "Identificador de l'estat de la pertinença"
202 203 204 205 206

#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Status Override"
msgstr "Sobreescriure l'estat"

207 208 209 210
#: CRM/Member/DAO/Membership.php CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Status Override End Date"
msgstr ""

211 212
#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Primary Member ID"
213
msgstr "Identificador del membre principal"
214

215
#: CRM/Member/DAO/Membership.php CRM/Member/DAO/MembershipType.php
216
msgid "Max Related"
217
msgstr "Màximes relacionades"
218

219
#: CRM/Member/DAO/Membership.php
220
msgid "Membership Recurring Contribution"
221
msgstr "Contribució periòdica de la pertinença"
222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block ID"
msgstr ""

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block Entity Table"
msgstr ""

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block Entity ID"
msgstr ""

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block Membership Types"
msgstr ""

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block Default Type"
msgstr ""

243
#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
244 245
msgid "Membership Block Display Minimum Fee"
msgstr ""
246 247

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
248 249
msgid "Membership Block Is Separate Payment"
msgstr ""
250 251

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
252 253
msgid "Membership Block New Title"
msgstr ""
254 255

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
256 257
msgid "Membership Block New Text"
msgstr ""
258 259

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
260 261
msgid "Membership Block Renewal Title"
msgstr ""
262 263

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
264 265
msgid "Membership Block Renewal Text"
msgstr ""
266 267 268

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Is Required"
269
msgstr "És requerit"
270

271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
#: CRM/Member/DAO/MembershipLog.php
msgid "Membership Log ID"
msgstr ""

#: CRM/Member/DAO/MembershipLog.php
msgid "Membership Log Start Date"
msgstr ""

#: CRM/Member/DAO/MembershipLog.php
msgid "Membership Log End Date"
msgstr ""

#: CRM/Member/DAO/MembershipLog.php
msgid "Membership Log modified By"
msgstr ""

287 288
#: CRM/Member/DAO/MembershipLog.php
msgid "Membership Change Date"
289 290
msgstr "Data de canvi de la pertinença"

291 292 293 294 295 296 297 298
#: CRM/Member/DAO/MembershipLog.php CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type ID"
msgstr ""

#: CRM/Member/DAO/MembershipLog.php
msgid "Maximum Related Memberships"
msgstr ""

299 300 301 302 303 304 305
#: CRM/Member/DAO/MembershipPayment.php
msgid "Membership Payment ID"
msgstr ""

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Membership Status ID"
msgstr ""
306

307 308 309
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipStatus.tpl
msgid "Start Event"
310
msgstr "Esdeveniment d'inici"
311 312 313 314 315

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Start Event Adjust Unit"
msgstr ""

316 317 318 319 320 321 322 323 324
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Start Event Adjust Interval"
msgstr "Ajust de l'interval de l'inici de l'esdeveniment"

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipStatus.tpl
msgid "End Event"
msgstr "Finalitza l'esdeveniment "

325 326 327 328
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "End Event Adjust Unit"
msgstr ""

329 330 331 332 333 334
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "End Event Adjust Interval"
msgstr "Ajust de l'interval de la finalització de l'esdeveniment"

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Current Membership?"
335
msgstr "Pertinença actual?"
336

337
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
338 339
msgid "Administrator Only?"
msgstr "Només l'adminisrador?"
340 341 342

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Default Status?"
343
msgstr "Estat per defecte?"
344 345 346

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Is Reserved"
347
msgstr "Està reservat"
348

349 350 351
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Domain"
msgstr ""
352

353 354
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Description"
355 356
msgstr ""

357 358 359 360 361 362 363 364 365
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Organization"
msgstr ""

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Financial Type"
msgstr ""

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
366
msgid "Membership Type Minimum Fee"
367 368
msgstr ""

369 370 371 372 373 374
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipType.tpl
#: templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
msgid "Minimum Fee"
msgstr "Quota mínima"

375 376
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Duration Unit"
377
msgstr "Unitat de duració del tipus de pertinença "
378 379 380 381 382 383 384

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Duration Interval"
msgstr ""

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Plan"
385
msgstr "Pla del tipus de pertinença"
386 387 388 389 390

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Fixed Period Rollover Day"
msgstr "Dia de rotació d'un període fix"

391 392 393 394 395 396 397 398
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Relationship"
msgstr ""

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Max Related Members for Type"
msgstr "Màximes membres relacionats per tipus"

399 400
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Visible"
401
msgstr "Visible"
402 403

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
404 405
msgid "Membership Type Receipt Text"
msgstr ""
406 407

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
408 409
msgid "Membership Type Renewal Text"
msgstr ""
410

411 412 413 414 415
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"This Membership is linked to a contribution. You must have 'delete in "
"CiviContribute' permission in order to delete this record."
msgstr ""
416

417
#: CRM/Member/Form/Membership.php templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
418
msgid "Max related"
419
msgstr "Màximes relacionades"
420 421 422 423

#: CRM/Member/Form/Membership.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRenewal.tpl
msgid "Membership Organization and Type"
424
msgstr "Organització de la pertinença i tipus de pertinença"
425 426 427

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Status Override?"
428
msgstr "Sobreescriure l'estat?"
429 430 431

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Record Membership Payment?"
432
msgstr "Registrar el pagament de la pertinença?"
433

434 435 436 437 438
#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Record Payment from a Different Contact?"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
439
msgid "Payment From"
440 441 442 443
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Send Confirmation and Receipt?"
444
msgstr "Envia la confirmació i el rebut?"
445

446 447 448 449
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Select at most one option associated with the same membership type."
msgstr ""

450 451 452 453 454 455 456 457
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Select at least one membership option."
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Record Membership Payment is required when you use a price set."
msgstr ""

458 459
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please select a membership type."
460
msgstr "Seleccioneu un tipus de pertinença."
461

462 463
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter an integer for the number of terms."
464
msgstr "Inseriu un enter pel nombre de terminis."
465

466 467
#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter the financial Type."
468 469 470 471 472 473 474 475
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"Please do not select more than one membership associated with the same "
"organization."
msgstr ""

476 477 478 479 480 481
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please Select a Soft Credit Type"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please select a contact"
482
msgstr "Seleccioneu un contacte"
483

484 485 486 487 488 489
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Start date must be the same or later than Member since."
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
490 491 492 493 494
"Please enter a status that does NOT represent a current membership status."
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
495 496
"Because you set an End Date for a lifetime membership, This must be set to "
"\"Override Permanently\""
497 498 499 500
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Start date must be set if end date is set."
501
msgstr "S'ha d'establir una data d'inici si la data de finalització està definida."
502 503 504

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "End date must be the same or later than start date."
505
msgstr "La data de finalització ha de ser igual o posterior a la data d'inici."
506 507 508 509

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"There is no valid Membership Status available for selected membership dates."
510
msgstr "No hi ha cap estat de pertinença vàlid per a les dates de pertinença seleccionades."
511 512 513 514 515 516

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"Oops, it looks like there is no valid membership status available for the "
"given membership dates. You can <a href=\"%1\">Configure Membership Status "
"Rules</a>."
517
msgstr "Vaja, sembla que no hi ha cap estat de pertinença vàlid disponible per a les dates de pertinença seleccionades. Podeu <a href=\"%1\">configurar les regles d'estat de pertinença</a>."
518 519

#: CRM/Member/Form/Membership.php
520 521 522
msgid ""
"OR You can sign up by setting Status Override? to something other than "
"\"NO\"."
523 524
msgstr ""

525 526 527 528
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Membership Status Error"
msgstr ""

529 530 531 532 533
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the Member Since."
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/Membership.php
534 535 536 537 538 539
msgid "Please enter the Membership status."
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the Membership override end date."
msgstr ""
540 541 542

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the contribution."
543
msgstr "Introduïu la contribució."
544 545 546 547 548

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "%1 Membership: Offline signup (by %2)"
msgstr ""

549
#: CRM/Member/Form/Membership.php
550 551 552
msgid ""
"Contribution submitted by a staff person using member's credit card for "
"signup"
553 554
msgstr ""

555 556 557 558
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "%1 Membership Signup: Credit card or direct debit (by %2)"
msgstr ""

559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"Associated recurring contribution cannot be updated on membership type "
"change."
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Associated contribution is updated on membership type change."
msgstr ""

569 570
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Membership for %1 has been updated."
571
msgstr "La pertinença de %1 ha estat actualitzada."
572 573 574

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "The membership End Date is %1."
575
msgstr "La data de finalització de la pertinença és %1."
576 577 578

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "A confirmation and receipt has been sent to %1."
579
msgstr "El rebut i la confirmació han estat enviats a %1."
580 581 582

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "%1 membership for %2 has been added."
583
msgstr "%1 membre de %2 ha estat afegit."
584

585 586
#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "The new membership End Date is %1."
587
msgstr "La nova data de finalització de la pertinença és %1."
588

589 590
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "A membership confirmation and receipt has been sent to %1."
591
msgstr "El rebut i confirmació de la pertinença han estat enviats a %1."
592

593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"The financial types associated with the old and new membership types are "
"different. You may want to edit the contribution associated with this "
"membership to adjust its financial type."
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"The cost of the old and new membership types are different. You may want to "
"edit the contribution associated with this membership to adjust its amount."
msgstr ""

606 607
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Membership Section Enabled?"
608
msgstr "Habilita la secció de pertinença?"
609 610 611

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Title - New Membership"
612
msgstr "Títol -  Nova pertinença "
613 614 615

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Introductory Message - New Memberships"
616
msgstr "Missatge d'introducció - Nous membres"
617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Title - Renewals"
msgstr "Títol - Renovacions"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Introductory Message - Renewals"
msgstr "Missatge d'introducció - Renovacions"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Require Membership Signup"
628
msgstr "Requereix registrar-se com a membre."
629 630 631

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Display Membership Fee"
632
msgstr "Mostrar quota de la pertinença"
633 634 635

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Separate Membership Payment"
636 637 638 639 640
msgstr "Pagament per separat de la pertinença"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Membership Types Label"
msgstr ""
641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Not offered"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Give option"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
653
#: templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
654
msgid "Auto-renew"
655
msgstr "Renovació automàtica"
656 657 658

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Membership Types Default"
659
msgstr "Tipus de pertinença per defecte"
660 661 662 663 664 665 666 667 668 669

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Membership Price Set"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"The membership price set associated with this online contribution allows a "
"user to select BOTH an auto-renew AND a non-auto-renew membership. This "
"requires submitting multiple processor transactions, and is not supported "
670
"for one or more of the payment processors enabled under the Amounts tab."
671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"You cannot enable both Membership Signup and a Contribution Price Set on the"
" same online contribution page."
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"Please select at least one Membership Type to include in the Membership "
"section of this page."
683
msgstr "Seleccioneu almenys un tipus de pertinença per a incloure a la secció de pertinença d'aquesta pàgina."
684 685 686 687 688 689 690

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"You cannot select more than %1 choices. For more complex functionality, "
"please use a Price Set."
msgstr ""

691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"You need to enable Separate Membership Payment when online contribution page"
" is configured for both Membership and Recurring Contribution"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"You cannot enable both Recurring Contributions and Auto-renew memberships on"
" the same online contribution page"
msgstr ""

703 704
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Add status rules, before configuring membership"
705
msgstr "Afegiu les regles d'estat abans de configurar la pertinença"
706 707 708

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Can't set default option for an unchecked membership type."
709
msgstr "No es pot establir una opció per defecte per a un tipus de pertinença sense marcar."
710 711 712 713 714

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Please enable the contribution amount section to use this option."
msgstr "Habiliteu la secció quantitat a contribuir per a utilitzar aquesta opció."

715 716 717 718 719 720
#: CRM/Member/Form/MembershipConfig.php CRM/Member/Form.php
#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
#: templates/CRM/Member/Page/DashBoard.tpl
msgid "Renew"
msgstr "Renova"

721 722 723
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid ""
"Membership Renewal using a credit card requires a Membership fee. Since "
724
"there is no fee associated with the selected membership type, you can use "
725 726 727
"the normal renewal mode."
msgstr ""

728 729
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Includes %1 amount of %2"
730 731
msgstr ""

732 733 734 735 736 737
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Renewal Membership Organization and Type"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Date Renewal Entered"
738
msgstr "Data de renovació introduïda"
739 740 741 742 743 744 745 746 747

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Extend Membership by"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Please enter a whole number for how many periods to renew."
msgstr ""

748 749 750 751
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Record Renewal Payment?"
msgstr "Registrar el pagament de la renovació?"

752 753
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Renewal Message"
754
msgstr "Missatge de renovació"
755 756 757 758 759 760

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid ""
"Oops. It looks like you are trying to change the membership type while "
"renewing the membership. Please click the \"change membership type\" link, "
"and select a Membership Organization."
761
msgstr "Vaja. Sembla que esteu intentant canviar el tipus de pertinença mentre renoveu la pertinença. Cliqueu l'enllaç \"canvia el tipus de pertinença\" i seleccioneu l'organització de la pertinença."
762 763 764 765 766 767

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid ""
"Oops. It looks like you are trying to change the membership type while "
"renewing the membership. Please click the \"change membership type\" link "
"and select a Membership Type from the list."
768
msgstr "Vaja. Sembla que esteu intentant modificar el tipus de pertinença mentre renoveu la pertinença. Cliqueu l'enllaç \"canvia el tipus de pertinença\" i seleccioneu un tipus de pertinença de la llista."
769 770

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
771
msgid "Renewal date must be the same or later than Member since (Join Date)."
772 773 774
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
775
msgid "Please select a Financial Type."
776 777
msgstr ""

778
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
779
msgid "Please enter a Contribution Amount."
780 781
msgstr ""

782 783
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "%1 membership for %2 has been renewed."
784
msgstr "%1 membre de %2 ha estat renovat."
785 786 787

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "A renewal confirmation and receipt has been sent to %1."
788
msgstr "El rebut i confirmació de la renovació han estat enviats a %1."
789

790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid ""
"Contribution submitted by a staff person using member's credit card for "
"renewal"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStatus.tpl
msgid ""
"Display name for this Membership status (e.g. New, Current, Grace, "
"Expired...)."
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStatus.tpl
msgid ""
"Check this box if this status is for use by administrative staff only. If "
"checked, this status is never automatically assigned by CiviMember. It is "
"assigned to a contact's Membership by checking the <strong>Status "
"Override</strong> flag when adding or editing the Membership record. Start "
"and End Event settings are ignored for Administrator statuses. EXAMPLE: This"
" setting can be useful for special case statuses like 'Non-expiring', "
"'Barred' or 'Expelled', etc."
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid ""
"You will not be able to delete this membership status if there are existing "
"memberships with this status. You will need to check all your membership "
"status rules afterwards to ensure that a valid status will always be "
"available."
msgstr ""

823 824 825 826
#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid ""
"A membership status with this label already exists. Please select another "
"label."
827
msgstr "Ja existeix un estat de pertinença amb aquesta etiqueta. Seleccioneu una altra etiqueta."
828 829 830 831 832 833 834 835 836

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Start Event Adjustment"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "End Event Adjustment"
msgstr ""

837 838 839 840
#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Delete Failed"
msgstr ""

841 842
#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Selected membership status has been deleted."
843
msgstr "L'estat de pertinença seleccionat ha estat eliminat."
844 845 846

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "The membership status '%1' has been saved."
847
msgstr "L'estat de pertinença '%1' ha estat desat."
848

849 850 851 852
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "e.g. 'Student', 'Senior', 'Honor Society'..."
msgstr "p. ex. 'Estudiant', 'Sènior', 'Societat d'honor'..."

853 854
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid ""
855 856 857
"Description of this membership type for internal use. May include "
"eligibility, benefits, terms, etc."
msgstr ""
858 859

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
860 861 862 863 864 865
msgid ""
"Members assigned this membership type belong to which organization (e.g. "
"this is for membership in 'Save the Whales - Northwest Chapter'). NOTE: This"
" organization/group/chapter must exist as a CiviCRM Organization type "
"contact."
msgstr "Els membres assignats en aquest tipus de pertinença pertanyen a aquesta organització (p. ex. aquesta és per pertinença a 'Salvem les balenes - Secció nordoest'). Nota: Aquesta organització/grup/secció ha d'existir com a contacte CiviCRM de tipus organització."
866 867

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
868 869 870 871 872
msgid ""
"Minimum fee required for this membership type. For free/complimentary "
"memberships - set minimum fee to zero (0). NOTE: When using CiviCRM to "
"process sales taxes this should be the tax exclusive amount."
msgstr "Tarifa mínima requerida per aquest tipus de pertinença. Per pertinences gratuïtes - fixeu la tarifa mínima a zero (0). Nota: Quan s'utilitza CiviCRM per processar impostos de vendes aquesta ha de ser una quantitat exempta d'impostos."
873 874

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
875 876 877 878 879 880
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
"Select the financial type assigned to fees for this membership type (for "
"example 'Membership Fees'). This is required for all membership types - "
"including free or complimentary memberships."
msgstr "Selecciona el tipus financer assignat a les tarifes per aquest tipus de pertinença (per exemple 'Tarifes de pertinença). Això és requerit per tots els tipus de pertinences - incloent les pertinences gratuïtes."
881 882

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
"You will need to select and configure a supported payment processor "
"(currently Authorize.Net, PayPal Pro, or PayPal Website Standard) in order "
"to offer automatically renewing memberships."
msgstr "Necessitareu seleccionar i configurar un processador de pagament compatible (actualment Authorize.Net, PayPal Pro o PayPal Website Standard) per tal d'oferir renovacions automàtiques de pertinences."

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
"Duration of this membership (e.g. 30 days, 2 months, 5 years, 1 lifetime)"
msgstr "Duració d'aquesta pertinença (p. ex. 30 dies, 2 mesos, 5 anys, 1 de per vida)"

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
"Select 'rolling' if membership periods begin at date of signup. Select "
"'fixed' if membership periods begin on a set calendar date."
msgstr "Seleccioneu 'continuat' si el període de pertinença comença en la data d'alta. Seleccioneu 'fixat' si el període de pertinença comença en una data del calendari establerta."

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
"Month and day on which a <strong>fixed</strong> period membership or "
"subscription begins. Example: A fixed period membership with Start Day set "
"to Jan 01 means that membership periods would be 1/1/06 - 12/31/06 for "
"anyone signing up during 2006."
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
"Membership signups on or after this date cover the following calendar year "
"as well. Example: If the rollover day is November 30, membership period for "
"signups during December will cover the following year."
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid "Maximum number of related memberships (leave blank for unlimited)."
msgstr "Màxim nombre de pertinences relacionades (deixeu-ho en blanc per il·limitades)."

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
"Can this membership type be used for self-service signups ('Public'), or is "
"it only for CiviCRM users with 'Edit Contributions' permission ('Admin')."
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid ""
"WARNING: Deleting this option will result in the loss of all membership "
"records of this type."
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid ""
"A membership type with this name already exists. Please select another name."
msgstr "Ja existeix un tipus de pertinença amb aquest nom. Seleccioneu un altre nom diferent."

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a monetary value for the Minimum Fee."
msgstr "Introduïu un valor monetari per a la quota mínima."

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Membership Organization"
msgstr "Organització de la pertinença"

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipType.tpl
msgid "Auto-renew Option"
msgstr "Opció de renovació automàtica"
955 956 957

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a membership type name."
958
msgstr "Introduïu un nom per al tipus de pertinença."
959 960 961

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a duration interval."
962
msgstr "Introduïu un interval de duració."
963 964 965 966 967 968 969 970 971

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid ""
"Automatic renewals are not supported by the currently available payment "
"processors when the membership duration is greater than 1 year / 12 months."
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Period type should be Rolling when duration unit is Day"
972
msgstr "El tipus de període ha de ser continuat quan la unitat de duració és dia"
973 974 975

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a valid fixed period start day"
976
msgstr "Introduïu un dia inicial vàlid per al període fixe"
977 978 979

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a valid fixed period rollover day"
980
msgstr "Introduïu un dia de rotació vàlid per al període fixe"
981 982 983 984 985 986 987 988 989

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter valid Fixed Period Start Day"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter valid Fixed Period Rollover Day"
msgstr ""

990 991 992 993
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Membership Type Not Deleted"
msgstr ""

994 995
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Selected membership type has been deleted."
996
msgstr "El tipus de pertinença seleccionat ha estat eliminat."
997 998 999

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "The membership type '%1' has been saved."
1000
msgstr "El tipus de pertinença '%1' ha estat desat."
1001

1002 1003 1004
#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Cancel Related Membership"
msgstr ""
1005

1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039
#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Create Related Membership"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Related membership for %1 has been deleted."
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Membership Deleted"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Manual Assignment of Related Membership"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Related membership for %1 has been created."
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Membership Added"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Invalid action specified in URL"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Unlimited"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "None available"
1040
msgstr "Cap disponible"
1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "%1 available"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "View Membership for"
1048
msgstr "Veure la pertinença de"
1049 1050

#: CRM/Member/Form/Search.php
1051
msgid "Member Name or Email"
1052
msgstr "Nom o correu electrònic del membre"
1053

1054 1055
#: CRM/Member/Form/Search.php
msgid "Member Tag(s)"
1056
msgstr "Etiqueta(es) de membre"
1057 1058 1059

#: CRM/Member/Form/Search.php
msgid "Member Group(s)"
1060
msgstr "Grup(s) de membres"
1061 1062 1063

#: CRM/Member/Form/Search.php
msgid "Member Contact Type"
1064
msgstr "Tipus de contacte del membre"
1065

1066 1067 1068 1069
#: CRM/Member/Form/Search.php
msgid "Find Memberships"
msgstr ""

1070 1071 1072 1073
#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php CRM/Member/Form/Task/PickProfile.php
#: CRM/Member/Task.php
msgid "Update multiple memberships"
msgstr ""
1074 1075 1076

#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php
msgid "Update Members(s)"
1077
msgstr "Actualitza membres"
1078

1079 1080 1081 1082 1083 1084
#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php
msgid ""
"File type field(s) in the selected profile are not supported for Update "
"multiple memberships."
msgstr ""

1085 1086
#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php
msgid "Update Memberships"
1087
msgstr "Actualitza les pertinences"
1088

1089
#: CRM/Member/Form/Task/Delete.php
1090
msgid "Delete Memberships"
1091
msgstr "Eliminar membres"
1092 1093

#: CRM/Member/Form/Task/Delete.php
1094 1095
msgid "%count membership deleted."
msgid_plural "%count memberships deleted."
1096 1097
msgstr[0] "%c membre eliminat."
msgstr[1] "%c membres eliminats."
1098

1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110
#: CRM/Member/Form/Task/Label.php
msgid "Print one label per Membership (rather than per contact)"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/Task/Label.php
msgid ""
"As you are printing one label per membership your merge settings are being "
"ignored"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/Task/PickProfile.php
msgid ""
1111 1112 1113
"The maximum number of members you can select for Update multiple memberships"
" is %1. You have selected %2. Please select fewer members from your search "
"results and try again."
1114 1115
msgstr ""

1116 1117 1118
#: CRM/Member/Form/Task/PickProfile.php
msgid ""
"You will need to create a Profile containing the %1 fields you want to edit "
1119 1120 1121
"before you can use Update multiple memberships. Navigate to Administer "
"CiviCRM >> CiviCRM Profile to configure a Profile. Consult the online "
"Administrator documentation for more information."
1122 1123
msgstr ""

1124 1125 1126 1127
#: CRM/Member/Form/Task/Print.php
msgid "Print Members"
msgstr ""

1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137
#: CRM/Member/Form.php
msgid ""
"There are no configured membership statuses. You cannot add this membership "
"until your membership statuses are correctly configured"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form.php
msgid "Membership renewed automatically"
msgstr ""

1138 1139
#: CRM/Member/Import/Form/DataSource.php
msgid "Insert new Membership"
1140 1141
msgstr ""

1142 1143
#: CRM/Member/Import/Form/DataSource.php
msgid "Update existing Membership"
1144 1145
msgstr ""

1146 1147
#: CRM/Member/Import/Form/MapField.php
msgid "(OR Membership ID if update mode.)"
1148 1149
msgstr ""

1150 1151
#: CRM/Member/Import/Form/MapField.php
msgid "Duplicate Import Membership Mapping Name"
1152 1153 1154 1155
msgstr ""

#: CRM/Member/Import/Parser.php
msgid "View Membership URL"
1156
msgstr "Introduïu l'estat."
1157

1158 1159 1160 1161
#: CRM/Member/Info.php
msgid "CiviCRM Membership Engine"
msgstr ""

1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181
#: CRM/Member/Info.php
msgid "access CiviMember"
msgstr ""

#: CRM/Member/Info.php
msgid "View memberships"
msgstr ""

#: CRM/Member/Info.php
msgid "edit memberships"
msgstr ""

#: CRM/Member/Info.php
msgid "Create and update memberships"
msgstr ""

#: CRM/Member/Info.php
msgid "delete in CiviMember"
msgstr ""

1182
#: CRM/Member/Info.php CRM/Member/Task.php
1183
msgid "Delete memberships"
1184
msgstr "Eliminar membres"
1185

1186 1187
#: CRM/Member/Info.php
msgid "Your Membership(s)"
1188
msgstr "Les vostres pertinences"
1189 1190 1191 1192 1193

#: CRM/Member/Page/DashBoard.php
msgid "Invalid date query \"%1\" in URL (valid syntax is yyyymm)."
msgstr ""

1194 1195 1196 1197 1198
#: CRM/Member/Page/DashBoard.php CRM/Member/Selector/Search.php
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipStatus.tpl
msgid "Member"
1199
msgstr "Membre"
1200

1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207
#: CRM/Member/Page/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStatus.tpl
msgid "Edit Membership Status"
msgstr ""

#: CRM/Member/Page/MembershipStatus.php
msgid "Disable Membership Status"
1208
msgstr "Desactiva l'estat de la pertinença"
1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218

#: CRM/Member/Page/MembershipStatus.php
msgid "Enable Membership Status"
msgstr ""

#: CRM/Member/Page/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStatus.tpl
msgid "Delete Membership Status"
msgstr ""

1219 1220
#: CRM/Member/Page/MembershipType.php CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "Edit Membership Type"
1221
msgstr "Edita el tipus de pertinença"
1222

1223 1224
#: CRM/Member/Page/MembershipType.php
msgid "Disable Membership Type"
1225
msgstr "Desactiva el tipus de pertinença"
1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234

#: CRM/Member/Page/MembershipType.php
msgid "Enable Membership Type"
msgstr ""

#: CRM/Member/Page/MembershipType.php
msgid "Delete Membership Type"
msgstr ""

1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "%1 created"
msgstr ""

#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "%1 out of %2"
msgstr ""

#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "N/A"
msgstr ""

#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
msgid "View Membership"
1249
msgstr "Visualitza la pertinença"
1250

1251 1252 1253 1254
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "Create Membership"
msgstr ""

1255 1256
#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
msgid "Edit Membership"
1257
msgstr "Edita la pertinença"
1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264

#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
msgid "Renew-Credit Card"
msgstr ""

#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
msgid "Renew Membership Using Credit Card"
1265
msgstr "Renovació de la pertinença utilitzant una targeta de crèdit"
1266 1267 1268

#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
msgid "Delete Membership"
1269
msgstr "Elimina la pertinença"
1270

1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid ""
"WARNING: If you cancel the recurring contribution associated with this "
"membership, the membership will no longer be renewed automatically. However,"
" the current membership status will not be affected."
msgstr ""

1278
#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
1279 1280 1281 1282 1283
msgid "Cancel Auto Renew Subscription"
msgstr ""

#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "Members"
1284
msgstr "Membres"
1285 1286 1287

#: CRM/Member/Selector/Search.php
msgid "Auto-renew?"
1288
msgstr "Renovació automàtica?"
1289

1290 1291 1292
#: CRM/Member/StatusOverrideTypes.php
msgid "Override Permanently"
msgstr ""
1293

1294 1295
#: CRM/Member/StatusOverrideTypes.php
msgid "Override Until Selected Date"
1296 1297
msgstr ""

1298
#: CRM/Member/Task.php
1299
msgid "Export members"
1300 1301
msgstr ""

1302 1303 1304 1305
#: CRM/Member/Task.php
msgid "Print/merge document for memberships"
msgstr "Imprimeix/combina un document per pertinences"

1306
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.hlp
1307
msgid ""
1308 1309 1310 1311 1312
"A recurring payment (subscription) request will be submitted to the selected"
" payment processor. If the request is successful, this membership will be "
"automatically renewed on the last day of the membership period until the "
"recurring payment is cancelled. Membership payment receipt emails will "
"include a link for the member to cancel the auto-renewal."
1313 1314
msgstr ""

1315
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.hlp
1316
msgid "To cancel automatic renewal:"
1317 1318
msgstr ""

1319
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.hlp
1320
msgid ""
1321 1322 1323
"If this recurring payment uses a processor which has support for integrated "
"cancellation, click \"Cancel\" on this form, and use the \"Cancel Auto-renew"
" Subscription\" action (click \"more\" in the membership listing row)."
1324 1325
msgstr ""

1326 1327 1328 1329 1330 1331
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.hlp
msgid ""
"If you do not see the \"Cancel Auto-renew Subscription\" action, you will "
"need to cancel the associated Recurring Contribution record from the "
"Contributions tab. <strong>In this case you must also manually cancel the "
"recurring payment from the payment processor website</strong>."
1332 1333
msgstr ""

1334
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
1335
msgid ""
1336 1337 1338 1339 1340
"You will not be able to send an automatic email receipt for this Membership "
"because there is no email address recorded for this contact. If you want a "
"receipt to be sent when this Membership is recorded, click Cancel and then "
"click Edit from the Summary tab to add an email address before recording the"
" Membership."
1341 1342
msgstr ""

1343
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
1344
msgid ""
1345 1346
"Use this form to submit Membership Record on behalf of %1. <strong>A %2 "
"transaction will be submitted</strong> using the selected payment processor."
1347 1348
msgstr ""

1349 1350
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "submit credit card membership"
1351
msgstr "registra una pertinença amb targeta de crèdit"
1352

1353
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
1354
msgid ""
1355 1356
"WARNING: Deleting this membership will also delete any related payment "
"(contribution) records."
1357 1358
msgstr ""

1359
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
1360
msgid ""
1361 1362 1363 1364
"Consider modifying the membership status instead if you want to maintain an "
"audit trail and avoid losing payment data. You can set the status to "
"Cancelled by editing the membership and clicking the Status Override "
"checkbox."
1365 1366
msgstr ""

1367 1368
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Click 'Delete' if you want to continue."
1369 1370
msgstr ""

1371 1372 1373
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRenewal.tpl
msgid "Select Membership Organization and then Membership Type."
1374
msgstr "Seleccioneu l'organització de la pertinença i després el tipus de pertinença."
1375

1376 1377 1378 1379
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid ""
"Set the membership end date this many membership periods from now. Make sure"
" the appropriate corresponding fee is entered below."
1380
msgstr "Calcula la data de finalització de la pertinença segons aquest nombre de períodes des de la data actual. Assegureu-vos d'assignar la quota corresponent."
1381

1382 1383
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Source of this membership. This value is searchable."
1384
msgstr "Origen de la pertinença. Aquest camp és cercable."
1385

1386 1387
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "When did this contact first become a member?"
1388
msgstr "En quina data aquest contacte va registrar la seva pertinença per primera vegada?"
1389

1390
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
1391
msgid ""
1392 1393
"First day of current continuous membership period. Start Date will be "
"automatically set based on Membership Type if you don't select a date."
1394
msgstr "Primer dia del període actual de pertinença. Si no seleccioneu una data, aquesta s'establirà de forma automàtica en funció del tipus de pertinença."
1395

1396 1397 1398 1399
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Over-ride end date"
msgstr ""

1400 1401 1402 1403
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid ""
"Latest membership period expiration date. End Date will be automatically set"
" based on Membership Type if you don't select a date."
1404
msgstr "Data de finalització del període de pertinença. Si no seleccioneu una data, aquesta s'establirà de forma automàtica segons el tipus de pertinença."
1405 1406 1407

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid ""
1408 1409 1410
"When <strong>Status Override</strong> is active, the selected status will "
"remain in force (it will NOT be subject to membership status rules) until it"
" is cancelled or become inactive."
1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Update Payment Status"
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid ""
"Check this box to enter or update payment information. You will also be able"
" to generate a customized receipt."
1421
msgstr "Seleccioneu aquesta casella per inserir o actualitzar la informació de pagament. També podreu generar un rebut personalitzat."
1422 1423 1424

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Membership Payment and Receipt"
1425
msgstr "Pagament de la pertinença i rebut"
1426 1427 1428

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid ""
1429 1430 1431
"Automatically email a membership confirmation and receipt to %1? OR if the "
"payment is from a different contact, this email will only go to them."
msgstr "Envia automàticament per correu electrònic una confirmació de la pertinença i un rebut a %1? O bé si el pagament prové d'un contacte diferent aquest correu electrònic només se li enviarà a ell."
1432 1433

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441
msgid ""
"For auto-renewing memberships the emails are sent when each payment is "
"received"
msgstr "Per les pertinences auto renovables els correus electrònics s'envien cada vegada que es rep el pagament"

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Automatically email a membership confirmation and receipt to "
msgstr "Envia automàticament per correu electrònic una confirmació de la pertinença i un rebut a"
1442 1443 1444 1445 1446

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid ""
"OR if the payment is from a different contact, this email will only go to "
"them."
1447
msgstr "O bé si el pagament prové d'un contacte diferent aquest correu electrònic només se li enviarà a ell."
1448 1449 1450 1451 1452 1453

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid ""
"If you need to include a special message for this member, enter it here. "
"Otherwise, the confirmation email will include the standard receipt message "
"configured under System Message Templates."
1454 1455 1456 1457 1458
msgstr "Exporta membres"

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
msgid "Related Soft Contributions"
1459
msgstr "Contribucions Soft relacionades"
1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStandalone.js
msgid "and end date of %1"
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStandalone.js
msgid "This contact has an existing %1 membership at %2 with %3 status%4."
1469
msgstr "Aquest contacte té una pertinença %1 existent a %2 amb estat %3 %4."
1470 1471 1472 1473

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStandalone.js
msgid "Renew the existing membership instead"
1474
msgstr "Renoveu la pertinença existent en comptes"
1475 1476 1477 1478

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStandalone.js
msgid "View all existing and / or expired memberships for this contact"
1479
msgstr "Visualitzeu totes les pertinences existents i / o expirades per aquest contacte"
1480 1481 1482 1483

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStandalone.js
msgid "Duplicate Membership?"
1484
msgstr "Pertinença duplicada?"
1485 1486 1487 1488 1489

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Manual membership and price"
msgstr ""

1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "No contacts are currently eligible to inherit this relationship."
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "One contact is currently eligible to inherit this relationship."
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "%1 contacts are currently eligible to inherit this relationship."
msgstr ""

1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid "Separate Payment"
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
"Check this box if you are including both Membership Signup/Renewal AND a "
"Contribution Amount section, AND you want the membership fee to be handled "
"as a separate transaction."
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
"With this configuration, the membership fee is automatically charged, and "
"users have an option to make an additional contribution (two separate "
"payment transactions will be generated)."
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
"The contribution amount covering the membership fee will use the financial "
"type configured with the selected membership type (see the membership types "
"configuration tool to review those settings). Any additional contribution "
"will use the financial type configured for this online contribution page."
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
"If this option is NOT checked and you include a Contribution Amount section,"
" then a single transaction is processed for their contribution amount which "
"must at least cover the selected membership fee."
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid "Display Fee"
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
"When this box is checked, the membership fee is included in the listing of "
"each membership option on the signup and renewal page. This is recommended "
"for most configurations."
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
"If the page is configured with 'Separate Membership Payment' enabled - then "
"just the fee amount is displayed:"
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid "General Membership - $100.00"
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
"If the page 'Separate Membership Payment' is NOT enabled AND the "
"Contribution Amount is enabled so that user's can opt to give more than the "
"minimum membership fee - then the display looks like this:"
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
"General Membership (contribute at least $100.00 to be eligible for this "
"membership)"
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid ""
"Use this form to enable and configure a Membership Signup and Renewal "
"section for this Online Contribution Page. If you're not using this page for"
" membership signup, leave the <strong>Enabled</strong> box un-checked.."
1574
msgstr "Utilitzeu aquest formulari per habilitar i configurar una secció de registre i renovació de pertinences per aquesta pàgina de contribucions en línia. Si no esteu utilitzant aquesta pàgina pels registres de pertinences en línia, deixeu la casella <strong>Habilita</strong> deseleccionada."
1575 1576 1577

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid "Include a Membership Signup section in this Online Contribution page?"
1578
msgstr "Inclou una secció de registre de pertinences en aquesta pàgina de contribució en línia?"
1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid "Membership section title - for new member signups."
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid "Membership section introductory text - for new member signups."
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid "Membership section title - displayed to renewing members."
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid "Membership section introductory text - displayed to renewing members."
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid ""
"No Membership Price Sets have been configured / enabled for your site. Price"
" sets allow you to configure more complex membership signup and renewal "
"options, including allowing constituents to sign up for multiple memberships"
" at the same time. Click <a href='%1'>here</a> if you want to configure "
"price sets for your site."
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid ""
"Click <a id='memQuickconfig' href='#'>here</a> if you want to configure the "
"Membership Types below as part of a Price Set, with the added flexibility "
"and complexity that entails."
1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid "Include these membership types"
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid "(Not Available)"
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid ""
"If checked, user must signup for one of the displayed membership options "
"before continuing."
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid ""
"Check this box if you are including both Membership Signup/Renewal AND a "
"Contribution Amount section, AND you want the membership fee to be charged "
"separately from any additional contribution amount."
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid ""
"Display the membership fee along with the membership name and description "
"for each membership option?"
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid ""
"You need to have at least one <a href=\"%1\">Membership Type</a> with "
"'Public' visibility in order to enable self-service Membership Signup and "
"Renewal."
msgstr ""

1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipCommon.tpl
msgid ""
"Membership payment amount. A contribution record will be created for this "
"amount."
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipCommon.tpl
msgid "Membership payment amount."
msgstr ""

1656 1657
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRelated.tpl
msgid "Related Contacts/Memberships"
1658 1659
msgstr ""

1660 1661 1662 1663 1664 1665
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRelated.tpl
msgid "Relationship Start"
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRelated.tpl
msgid "Relationship End"
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRenewal.tpl
msgid ""
"You will not be able to send an automatic email receipt for this Renew "
"Membership because there is no email address recorded for this contact. If "
"you want a receipt to be sent when this Membership is recorded, click Cancel"
" and then click Edit from the Summary tab to add an email address before "
"Renewal the Membership."
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRenewal.tpl
msgid ""
1679 1680 1681
"Use this form to Renew Membership Record on behalf of %1.\n"
"        <strong>A %2 transaction will be submitted</strong>\n"
"        using the selected payment processor."
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRenewal.tpl
msgid ""
"Renewing will add the normal membership period to the End Date of the "
"previous period for members whose status is Current or Grace. For Expired "
"memberships, renewing will create a membership period commencing from the "
"'Date Renewal Entered'. This date can be adjusted including being set to the"
" day after the previous End Date - if continuous membership is required."
msgstr ""

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRenewal.tpl
msgid "change membership type"
1695
msgstr "canvia el tipus de pertinença"
1696 1697 1698

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRenewal.tpl
msgid "Status of this membership."
1699
msgstr "Estat d'aquesta pertinença."
1700 1701 1702

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRenewal.tpl
msgid "Renewal extends membership end date by one membership period"
1703
msgstr "La renovació estén la data de finalització de la pertinença en un període."
1704 1705 1706

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRenewal.tpl
msgid "change"
1707
msgstr "canvia"