report.po 76.4 KB
Newer Older
1
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2015
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
2 3 4
# This file is distributed under the same license as the CiviCRM package.
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
5
# Translators:
6
# Dariusz Bukowski <bukowski@poczta.onet.pl>, 2014
7
# Dariusz Bukowski <bukowski@poczta.onet.pl>, 2014
8
# Karolina Pomarańska <karolina@caltha.pl>, 2015
9
# Marcin Cytawa <marcin.cytawa@gmail.com>, 2012
10
# Marcin Lewandowski <email.marcina.lewandowskiego@gmail.com>, 2018-2019
11
# Michał Mach, 2012
12
# Michał Mach, 2012
13
# Radek <d.exax@hotmail.com>, 2013
14
# Piotr Kaczyński <www@skrzydla.lublin.pl>, 2015
15
# Piotr Strębski <strebski@gmail.com>, 2017
16
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011
17
# Radek <d.exax@hotmail.com>, 2013
18
# Sergey <kovalski1601@gmail.com>, 2015
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
19 20 21
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
22
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
23
"PO-Revision-Date: 2019-05-08 15:33+0000\n"
24
"Last-Translator: Marcin Lewandowski <email.marcina.lewandowskiego@gmail.com>\n"
25
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/pl/)\n"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
26 27 28 29
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: pl\n"
30
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
31

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
#: CRM/Report/BAO/ReportInstance.php
msgid "You do not have permission to Delete Report."
msgstr "Nie masz uprawnień do usuwania raportów."

#: CRM/Report/BAO/ReportInstance.php
msgid "Selected report has been deleted."
msgstr "Wybrany raport został usunięty"

#: CRM/Report/BAO/ReportInstance.php
msgid "Save a copy..."
msgstr "Zapisz kopię..."

#: CRM/Report/BAO/ReportInstance.php
msgid "(Copy) "
46
msgstr "(Kopia) "
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

#: CRM/Report/BAO/ReportInstance.php
msgid "Print to PDF"
msgstr "Drukuj do PDF"

#: CRM/Report/BAO/ReportInstance.php
msgid "Export as CSV"
msgstr "Eksportuj jako CSV"

#: CRM/Report/BAO/ReportInstance.php CRM/Report/Page/InstanceList.php
msgid "Delete report"
msgstr "Usuń raport"

#: CRM/Report/BAO/ReportInstance.php CRM/Report/Page/InstanceList.php
msgid ""
"Are you sure you want delete this report? This action cannot be undone."
msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć ten raport? Ta akcja nie może być przywrócona."

65 66
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance ID"
67
msgstr "Identyfikator instancji raportu"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
68

69 70
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance Domain ID"
71
msgstr "Identyfikator domeny instancji raportu"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
72

73 74 75
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance Title"
msgstr "Tytuł instancji raportu"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
76

77 78
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report template ID"
79 80
msgstr ""

81 82
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report instance Name"
83 84
msgstr ""

85 86
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance Arguments"
87 88
msgstr ""

89 90
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance description"
91 92
msgstr ""

93 94
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance Permissions"
95 96
msgstr ""

97 98
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance Assigned to Roles"
99 100
msgstr ""

101 102
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance is Active"
103 104
msgstr ""

105 106 107 108 109 110 111 112
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance Created By"
msgstr ""

#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance Owned By"
msgstr ""

113 114
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance email Subject"
115 116
msgstr ""

117 118
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Email Report Instance To"
119 120
msgstr ""

121 122
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "cc Email Report Instance To"
123 124
msgstr ""

125 126
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance Header"
127
msgstr "Nagłówek instancji raportu"
128

129 130
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance Footer"
131
msgstr "Stopka instancji raportu"
132

133 134
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Drilldown Report ID"
135 136
msgstr ""

137 138
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Instance is Reserved"
139 140
msgstr ""

141
#: CRM/Report/Form/Activity.php
142
msgid "Source Name"
143
msgstr "Nazwa źródła"
144

145
#: CRM/Report/Form/Activity.php
146
msgid "Assignee Name"
147
msgstr "Przypisany do"
148

149
#: CRM/Report/Form/Activity.php
150 151
msgid "Target Name"
msgstr ""
152

153 154
#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "Limit To Current User"
155
msgstr "Ograniczyć do bieżącego użytkownika"
156

157
#: CRM/Report/Form/Activity.php
158
msgid "Source Email"
159
msgstr "Źródłowy adres e-mail"
160 161 162

#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "Assignee Email"
163
msgstr "Przypisany e-mail"
164 165 166

#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "Target Email"
167
msgstr "Docelowy E-mail"
168 169 170

#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "Source Phone"
171
msgstr "Telefon źródłowy"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
172

173
#: CRM/Report/Form/Activity.php
174
msgid "Assignee Phone"
175
msgstr "Telefon przypisanego"
176

177
#: CRM/Report/Form/Activity.php
178
msgid "Target Phone"
179
msgstr "Telefon docelowy"
180

181 182
#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "Include Case Activities"
183
msgstr "Dołącz interakcje przypadków"
184

185 186
#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "Current filter criteria didn't have any target contact to add to group"
187
msgstr "Bieżące kryteria filtrowania nie miały żadnego kontaktu docelowego w celu dodania do grupy"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
188

189 190 191
#: CRM/Report/Form/Activity.php CRM/Report/Form/Contribute/TopDonor.php
#: CRM/Report/Form.php
msgid "Listed contact(s) have been added to the selected group."
192
msgstr "Wymienione kontakty zostały dodane do wybranych grup."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
193

194 195 196
#: CRM/Report/Form/Activity.php CRM/Report/Form/Contribute/TopDonor.php
#: CRM/Report/Form.php
msgid "Contacts Added"
197
msgstr "Kontakty zostały dodane"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
198

199 200
#: CRM/Report/Form/Activity.php CRM/Report/Form.php
msgid "The listed records(s) cannot be added to the group."
201
msgstr "Rekord(y) nie mogą być dodane do grupy."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
202

203 204 205
#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid ""
"Please enable 'Include Case Activities' to filter with Case Activity types."
206
msgstr "Należy włączyć \"Uwzględnij interakcje w przypadku\" aby filtrować wg. rodzajów interakcji."
207

208
#: CRM/Report/Form/Activity.php CRM/Report/Form/ActivitySummary.php
209
#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
210 211
msgid "View Contact Summary for this Contact"
msgstr "Zobacz podsumowanie dla tego kontaktu"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
212

213 214 215
#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "View Activity Record"
msgstr "Zobacz rekord interakcji"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
216

217
#: CRM/Report/Form/ActivitySummary.php
218
msgid "Total Activities"
219
msgstr "Łącznie interakcji"
220

221 222 223
#: CRM/Report/Form/ActivitySummary.php
msgid "Please do not select GroupBy 'Activity Date' with GroupBy 'Contact'"
msgstr "Proszę nie wybierać równocześnie pozycji \"Data interakcji\" oraz \"Kontakt\" w polu \"Grupuj według\""
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
224

225 226 227
#: CRM/Report/Form/ActivitySummary.php
msgid "Please do not select any Contact Fields with GroupBy 'Activity Date'"
msgstr "Proszę nie wybierać żadnych pól dotyczących kontaktu jeżeli zaznaczona jest \"Data interakcji\" w polu \"Grupuj według\""
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
228

229 230 231 232
#: CRM/Report/Form/ActivitySummary.php
msgid ""
"You cannot use \"Add Contacts to Group\" action unless contacts fields are "
"selected."
233
msgstr "Nie można użyć akcji \"Dodaj kontakty do grupy\", dopóki nie zostaną zaznaczone kontakty."
234 235 236

#: CRM/Report/Form/ActivitySummary.php
msgid "Total Types"
237
msgstr "Łączna liczba typów"
238 239 240

#: CRM/Report/Form/ActivitySummary.php
msgid "Total Number of Activities"
241
msgstr "Łączna liczba interakcji"
242 243 244

#: CRM/Report/Form/ActivitySummary.php
msgid "Total Duration (in Minutes)"
245
msgstr "Całkowity czas trwania (w minutach)"
246 247 248

#: CRM/Report/Form/ActivitySummary.php
msgid "List all activity(s) for this row."
249
msgstr "Lista wszystkich interakcji dla tego wiersza."
250

251 252
#: CRM/Report/Form/Campaign/SurveyDetails.php
msgid "Interviewed"
253
msgstr "Wywiad przeprowadzony"
254

255 256
#: CRM/Report/Form/Campaign/SurveyDetails.php
msgid "Interviewer Name"
257
msgstr "Imię prowadzącego wywiad"
258

259 260
#: CRM/Report/Form/Campaign/SurveyDetails.php
msgid "- any interviewer -"
261
msgstr "-  dowolny prowadzący wywiad -"
262

263 264
#: CRM/Report/Form/Campaign/SurveyDetails.php
msgid "Respondent Name"
265
msgstr "Imię respondenta"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
266

267 268
#: CRM/Report/Form/Campaign/SurveyDetails.php
msgid "Respondent Status"
269
msgstr "Status respondenta"
270

271 272 273
#: CRM/Report/Form/Case/Demographics.php
msgid "Birthdate"
msgstr "Data urodzenia"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
274 275 276

#: CRM/Report/Form/Case/Demographics.php
msgid "Case Start"
277
msgstr "Początek przypadku"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
278 279 280

#: CRM/Report/Form/Case/Demographics.php
msgid "Case End"
281
msgstr "Koniec przypadku"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
282

283 284
#: CRM/Report/Form/Case/Demographics.php CRM/Report/Form/Case/TimeSpent.php
msgid "Cases?"
285
msgstr "Przypadki?"
286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299

#: CRM/Report/Form/Case/Demographics.php CRM/Report/Form/Case/TimeSpent.php
msgid "Exclude non-case"
msgstr "Wyklucz zdarzenie nie będące częścią przypadków"

#: CRM/Report/Form/Case/Demographics.php CRM/Report/Form/Case/TimeSpent.php
msgid "Exclude cases"
msgstr "Wyklucz przypadki"

#: CRM/Report/Form/Case/Demographics.php CRM/Report/Form/Case/TimeSpent.php
msgid "Include Both"
msgstr "Uwzględnij oba"

#: CRM/Report/Form/Case/Demographics.php CRM/Report/Form/Contact/Log.php
300 301
#: CRM/Report/Form/Mailing/Bounce.php CRM/Report/Form/Mailing/Clicks.php
#: CRM/Report/Form/Mailing/Detail.php CRM/Report/Form/Mailing/Opened.php
302 303 304 305 306 307 308
msgid "View Contact details for this contact."
msgstr "Zobacz szczegóły kontaktu"

#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php CRM/Report/Form/Case/Summary.php
msgid "Deleted?"
msgstr "Usunąć?"

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
309 310
#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "Case Role(s)"
311
msgstr "Rola w przypadku"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
312

313 314
#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "Subject of the last activity in the case"
315
msgstr "Temat ostatniej interakcji w przypadku"
316 317 318

#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "Activity type of the last activity"
319
msgstr "Typ ostatniej aktywności"
320

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
321 322
#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "Last Action Date"
323
msgstr "Data ostatniej akcji"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
324 325 326

#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "Subject of the last completed activity in the case"
327
msgstr "Temat ostatniej ukończonej interakcji w przypadku."
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
328 329 330

#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "Activity type of the last completed activity"
331
msgstr "Typ ostatnio ukończonej interakcji"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
332

333 334
#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "Last Completed Action Date"
335
msgstr "Data ostatniej ukończonej interakcji"
336

337 338
#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "My Cases"
339
msgstr "Moje przypadki"
340

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
341 342
#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "List of all dates of activities of Type"
343
msgstr "Lista wszystkich dat typu interakcji"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
344 345 346

#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "Total Number of Cases "
347
msgstr "Łączna liczba przypadków "
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
348 349 350

#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "Total Number of Countries "
351
msgstr "Łączna liczba krajów "
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
352 353 354

#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "View Details of Case."
355
msgstr "Wyświetl szczegóły przypadku."
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
356

357
#: CRM/Report/Form/Case/Summary.php CRM/Report/Form/Extended.php
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
358
msgid "Duration (Days)"
359
msgstr "Czas trwania (dni)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
360 361 362

#: CRM/Report/Form/Case/Summary.php
msgid "Staff Member"
363
msgstr "Członek zespołu"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
364 365 366

#: CRM/Report/Form/Case/Summary.php
msgid "Staff Relationship"
367
msgstr "Powiązanie członka zespołu"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
368 369 370 371 372

#: CRM/Report/Form/Case/Summary.php
msgid ""
"Either filter on at least one relationship type, or de-select Staff Member "
"and Relationship from the list of fields."
373
msgstr "Proszę ustawić przynajmniej jeden filtr dla rodzaju powiązania albo odznaczyć \"Członek Zespołu\" i \"Powiązanie\" na liście pól."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
374 375 376 377 378

#: CRM/Report/Form/Case/Summary.php
msgid ""
"To filter on Staff Member or Relationship, please also select Staff Member "
"and Relationship from the list of fields."
379
msgstr "Aby filtrować po polach \"Członek Zespołu\" lub \"Powiązanie\", proszę zaznaczyć odpowiednie pola na liście pól."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
380 381 382

#: CRM/Report/Form/Case/TimeSpent.php
msgid "Totals Only"
383
msgstr "Tylko sumy"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
384 385 386

#: CRM/Report/Form/Case/TimeSpent.php
msgid "Month/Year"
387
msgstr "Miesiąc/Rok"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
388 389 390

#: CRM/Report/Form/Case/TimeSpent.php
msgid "# Activities"
391
msgstr "Liczba interakcji"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
392 393 394

#: CRM/Report/Form/Case/TimeSpent.php
msgid "To view totals please select all of activity id, date and duration."
395
msgstr "Aby zobaczyć sumy, proszę zaznaczyć \"ID interakcji\", \"Data\" oraz \"Czas trwania\""
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
396 397 398

#: CRM/Report/Form/Contact/CurrentEmployer.php
msgid "Employer Name"
399
msgstr "Nazwa zatrudniającego"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
400 401 402

#: CRM/Report/Form/Contact/CurrentEmployer.php
msgid "Employee Name"
403
msgstr "Nazwa zatrudnianego"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
404 405 406

#: CRM/Report/Form/Contact/CurrentEmployer.php
msgid "Employee Since"
407
msgstr "Zatrudniony od"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
408

409 410 411 412
#: CRM/Report/Form/Contact/CurrentEmployer.php
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
#: CRM/Report/Form/Contact/Summary.php
msgid "View Contact Detail Report for this contact"
413
msgstr "Wyświetl raport o szczegółach kontaktu dla tego kontaktu"
414

415 416
#: CRM/Report/Form/Contact/Detail.php CRM/Report/Form/Contact/Summary.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
417 418 419 420 421
#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php CRM/Report/Form/Contribute/Repeat.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/SoftCredit.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Sybunt.php
#: CRM/Report/Form/Event/ParticipantListCount.php
422 423 424
#: CRM/Report/Form/Event/ParticipantListing.php CRM/Report/Form/Extended.php
#: CRM/Report/Form/Member/Detail.php
msgid "Last Name, First Name"
425
msgstr "Nazwisko, Imię"
426

427 428 429
#: CRM/Report/Form/Contact/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
msgid "Membership Source"
430
msgstr "Źródło członkostwa"
431

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
432 433
#: CRM/Report/Form/Contact/Detail.php
msgid "Relationship With"
434
msgstr "Powiązanie z"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
435

436 437
#: CRM/Report/Form/Contact/Detail.php
msgid "View Contact Record"
438
msgstr "Wyświetl rekord kontaktu"
439

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
440 441
#: CRM/Report/Form/Contact/Detail.php
msgid "View Event Income details for this Event."
442
msgstr "Zobacz szczegóły przychodów dla tego wydarzenia"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
443

444 445 446 447 448 449 450 451
#: CRM/Report/Form/Contact/Log.php
msgid "Touched Contact"
msgstr "Zmodyfikowany rekord kontaktu"

#: CRM/Report/Form/Contact/Log.php
msgid "Touched Activity"
msgstr "Zmodyfikowany rekord interakcji"

452 453 454 455
#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
msgid "Extra information to control grouping"
msgstr ""

456 457
#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
msgid "Log Type"
458
msgstr "Typ dziennika"
459

460 461
#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
msgid "Altered Contact"
462
msgstr "Zmodyfikowany kontakt"
463 464 465

#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
msgid "Log Type Table"
466
msgstr "Tabela typu dziennika"
467 468

#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
469
msgid "Log Date (When)"
470
msgstr "Data dziennika (Kiedy)"
471 472

#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
473
msgid "Altered By"
474
msgstr "Zmienione przez"
475 476

#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
477
msgid "Altered by"
478
msgstr "Zmienione przez"
479 480

#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
481
msgid "Go to contact summary"
482
msgstr "Przejdź do podsumowania kontaktu"
483

484 485
#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
msgid "Contact Merge"
486
msgstr "Scalanie kontaktów"
487

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
488 489
#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
msgid "Delete (to trash)"
490
msgstr "Usuń (do kosza)"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
491

492 493
#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
msgid "View details for this update"
494
msgstr "Zobacz szczegóły tej zmiany"
495

496 497
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Contact A Full Name"
498
msgstr "Pełna nazwa kontaktu A"
499

500 501
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Contact Type (Contact A)"
502
msgstr "Typ kontaktu (Kontakt A)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
503

504
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
505
msgid "Contact Subtype (Contact A)"
506
msgstr "Podtyp kontaktu (kontakt A)"
507 508 509

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Contact B Full Name"
510
msgstr "Pełna nazwa kontaktu B"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
511 512

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
513
msgid "Contact Type (Contact B)"
514
msgstr "Typ kontaktu (Kontakt B)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
515 516

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
517
msgid "Contact Subtype (Contact B)"
518
msgstr "Podtyp kontaktu (kontakt B)"
519 520 521

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Email (Contact A)"
522
msgstr "E-mail (kontakt A)"
523 524 525

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Email (Contact B)"
526
msgstr "E-mail (kontakt B)"
527 528 529

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Phone (Contact A)"
530
msgstr "Telefon (kontakt A)"
531 532 533

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Phone Ext (Contact A)"
534
msgstr "Telefon EXT (kontakt A)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
535 536

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
537
msgid "Phone (Contact B)"
538
msgstr "Telefon (kontakt B)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
539 540

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
541
msgid "Phone Ext (Contact B)"
542
msgstr "Telefon EXT (kontakt B)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
543 544 545

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Relationship A-B "
546
msgstr "Powiązanie między A i B "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
547 548 549

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Relationship B-A "
550
msgstr "Powiązanie między B i A "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
551

552 553
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Relationship A-B"
554
msgstr "Relacja A-B"
555 556 557

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Relationship B-A"
558
msgstr "Relacja B-A"
559 560 561

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Permission A has to access B"
562
msgstr "Kontakt A ma dostęp do kontaktu B"
563 564 565

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Permission B has to access A"
566
msgstr "Kontakt B ma dostęp do kontaktu A"
567

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
568
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
569
msgid "Rel ID"
570
msgstr "Rel ID"
571 572 573

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Relationship Dates Validity"
574
msgstr "Data ważności powiązania"
575 576 577

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Not expired"
578
msgstr "Nie wygasł"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
579 580

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
581
msgid "Does contact A have permission over contact B?"
582
msgstr "Czy kontakt A ma uprawnienia do kontaktu B?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
583

584 585
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Does contact B have permission over contact A?"
586
msgstr "Czy kontakt B ma uprawnienia do kontaktu A?"
587 588 589

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Is equal to Active"
590
msgstr "Jest równa aktywne"
591 592 593

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Is equal to Inactive"
594
msgstr "Jest równa nieaktywne"
595 596 597

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php CRM/Report/Form.php
msgid "Is one of"
598
msgstr "Jest jednym z"
599 600 601 602 603 604 605

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php CRM/Report/Form.php
msgid "Is not one of"
msgstr "Nie jest jednym z"

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Edit this relationship."
606
msgstr "Edytuj tę relację."
607

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
608 609
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
msgid "Membership #"
610
msgstr "Członkostwo #"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
611 612

#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
613
msgid "Financial Account Code - Debit"
614
msgstr "Kod konta finansowego-Debet"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
615

616 617
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
msgid "Financial Account Owner - Debit"
618
msgstr "Właściciel konta finansowego-Debet"
619

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
620
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
621
msgid "Financial Account Code - Credit"
622
msgstr "Kod konta finansowego-kredyt"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
623

624 625
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
msgid "Financial Account Owner - Credit"
626
msgstr "Właściciel rachunku finansowego-kredyt"
627

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
628
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
629
msgid "Financial Account Name - Debit"
630
msgstr "Nazwa konta finansowego-Debet"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
631

632 633
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
msgid "Financial Account Name - Credit"
634
msgstr "Nazwa konta finansowego-kredyt"
635

636 637 638
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
msgid "Contribution #"
msgstr "Dotacja #"
639

640 641
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
msgid "Cheque #"
642
msgstr "Numer czeku"
643

644 645
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
msgid "Trans #"
646
msgstr "Numer transakcji"
647

648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/HouseholdSummary.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/OrganizationSummary.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php CRM/Report/Form/Contribute/Recur.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/SoftCredit.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Sybunt.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/TopDonor.php
msgid "Credit Card Type"
660
msgstr "Typ karty kredytowej"
661 662 663

#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
msgid "Financial Transaction Status"
664
msgstr "Status transakcji finansowej"
665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678

#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php CRM/Report/Form/Contribute/Repeat.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/SoftCredit.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/TopDonor.php
#: CRM/Report/Form/Event/IncomeCountSummary.php
#: CRM/Report/Form/Event/ParticipantListCount.php
#: CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
#: CRM/Report/Form/Member/Summary.php CRM/Report/Form/Pledge/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Pledge/Summary.php
msgid "Average"
msgstr "Średnia"

679 680
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
681
#: CRM/Report/Form/Contribute/Recur.php
682 683 684 685 686 687
#: CRM/Report/Form/Event/ParticipantListCount.php
#: CRM/Report/Form/Event/ParticipantListing.php
#: CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
#: CRM/Report/Form/Member/Detail.php CRM/Report/Form/Pledge/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Pledge/Summary.php
msgid "View Contact Summary for this Contact."
688
msgstr "Zobacz podsumowanie dla tego kontaktu."
689

690 691
#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Transaction"
692
msgstr "Transakcja"
693 694 695

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Transaction Amount"
696
msgstr "Kwota transakcji"
697 698 699

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Current month's revenue?"
700
msgstr "Dochody z bieżącego miesiąca?"
701 702 703

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Deferred Account"
704
msgstr "Odroczone konto"
705 706 707

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Deferred Account ID"
708
msgstr "Odroczony identyfikator konta"
709 710 711

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Deferred Accounting Code"
712
msgstr "Odroczony kod księgowania"
713 714 715

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Deferred Financial Account"
716
msgstr "Odroczone konto finansowe"
717 718 719

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Revenue Account"
720
msgstr "Konto przychodów"
721 722 723

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Revenue Account ID"
724
msgstr "Identyfikator konta przychodów"
725 726 727

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Revenue Accounting code"
728
msgstr "Kod księgowania przychodów"
729 730 731

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Deferred Transaction Amount"
732
msgstr "Kwota odroczonej transakcji"
733 734 735

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Deferred Transaction Date"
736
msgstr "Data odroczonej transakcji"
737 738 739 740

#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
msgid "Donor Email"
741
msgstr "Email Darczyńcy"
742 743 744 745

#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
msgid "Donor Phone"
746
msgstr "Telefon dawcy"
747 748 749

#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
msgid "Contribution OR Soft Credit?"
750
msgstr "Wpłata czy darowizna pośrednia?"
751 752 753 754

#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
msgid "Contribution Ordinality"
755
msgstr "Liczba porządkowa transakcji"
756

757 758 759 760 761 762
#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Sybunt.php
#: CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
msgid "Donor Name"
msgstr "Imię wpłacającego"

763
#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
764
msgid "Total Amount (Contributions)"
765
msgstr "Łączna kwota (transakcje)"
766 767 768 769

#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/SoftCredit.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php CRM/Report/Form/Member/Summary.php
770
msgid "Total Contributions"
771
msgstr "Suma transakcji"
772 773

#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
774
msgid "Net"
775
msgstr "Netto"
776 777 778

#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
msgid "Total Amount (Soft Credits)"
779
msgstr "Łączna kwota (darowizny pośrednie)"
780 781 782

#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
msgid "Average (Soft Credits)"
783
msgstr "Średnia (darowizny pośrednie)"
784 785

#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
786 787 788
msgid ""
"Is it not possible to filter on soft contribution type when not including "
"soft credits."
789
msgstr "Nie jest możliwe filtrowanie według darowizny pośredniej, gdy nie zostały wybrane darowizny pośrednie."
790 791 792

#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
msgid "View Contribution Details"
793
msgstr "Wyświetl szczegóły dotyczące transakcji"
794 795 796 797

#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
msgid "View Details of this Contribution."
798
msgstr "Zobacz szczegóły wpłaty."
799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811

#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/SoftCredit.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/TopDonor.php CRM/Report/Form/Member/Summary.php
msgid "Amount Statistics"
msgstr "Statystyka kwot"

#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/SoftCredit.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/TopDonor.php
msgid "Aggregate Amount"
msgstr "Łączna kwota"

812 813 814
#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php CRM/Report/Form/Contribute/Sybunt.php
msgid "This Year"
815
msgstr "W tym roku"
816

817 818
#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
msgid "Other Years"
819
msgstr "Inne lata"
820 821 822

#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
msgid "Up To %1 Donation"
823
msgstr "Do %1 Darowizn"
824 825 826

#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
msgid "%1 Donation"
827
msgstr "%1 Darowizn"
828 829 830

#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
msgid "Primary Contact(s) Listed"
831
msgstr "Główne kontakty wyświetlone"
832 833

#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
834
msgid "Total Primary Contact(s)"
835
msgstr "Łącznie głównych kontaktów"
836 837 838

#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
msgid "Value for filters 'This Year' and 'Other Years' can not be same."
839
msgstr "Wartość w polu 'Ten rok' i 'Inne lata' nie może być taka sama."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
840

841 842 843
#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php CRM/Report/Form/Contribute/Sybunt.php
msgid "Is Calendar Year"
844
msgstr "Jest rokiem kalendarzowym"
845 846 847 848

#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php CRM/Report/Form/Contribute/Sybunt.php
msgid "Fiscal Year Starting"
849
msgstr "Rozpoczęcie roku obrachunkowego"
850 851 852 853

#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php CRM/Report/Form/Contribute/Sybunt.php
msgid "View Contribution Details for this Contact."
854
msgstr "Zobacz szczegóły darowizn dla tego kontaktu."
855 856 857 858 859 860

#: CRM/Report/Form/Contribute/HouseholdSummary.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/OrganizationSummary.php
msgid "Amount Between"
msgstr "Kwota pomiędzy"

861 862
#: CRM/Report/Form/Contribute/HouseholdSummary.php
msgid "View contact summary for this househould"
863
msgstr "Zobacz Podsumowanie kontaktu dla tego domostwa"
864

865 866 867 868 869 870 871 872
#: CRM/Report/Form/Contribute/HouseholdSummary.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/OrganizationSummary.php
msgid "View contribution details for this individual"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contribute/HouseholdSummary.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/OrganizationSummary.php
msgid "View this contribution."
873
msgstr "Zobacz tę transakcję."
874

875 876
#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
msgid "Email on hold"
877
msgstr "E-mail wstrzymany"
878 879 880

#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php CRM/Report/Form/Contribute/Sybunt.php
msgid "contactId"
881
msgstr "ID kontaktu"
882

883 884
#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
msgid "Last Year Total"
885
msgstr "Suma w zeszłym roku"
886 887 888

#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
msgid "Lifetime Total"
889
msgstr "Suma od początku"
890 891 892

#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
msgid "Lifetime total"
893
msgstr "Suma od początku"
894 895 896

#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
msgid "Total amount last year"
897
msgstr "Łączna kwota w ubiegłym roku"
898 899 900

#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
msgid "Total for "
901
msgstr "Suma dla"
902 903 904 905 906 907 908

#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
msgid "Total for Fiscal Year "
msgstr "Łącznie w roku obrachunkowym"

#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php CRM/Report/Form/Contribute/Sybunt.php
msgid "Total LifeTime"
909
msgstr "Całkowity okres istnienia"
910

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
911 912
#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
msgid "Lybunt Report"
913
msgstr "Raport LYBUNT"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
914 915

#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
916 917
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Sybunt.php
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
918
msgid "Amount (%1)"
919
msgstr "Kwota (%1)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
920 921

#: CRM/Report/Form/Contribute/OrganizationSummary.php
922
msgid "View contact summary for this organization."
923
msgstr "Wyświetl podsumowanie kontaktów dla tej organizacji."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
924

925
#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
926
msgid "Supporter Contact Type"
927
msgstr "Typ kontaktu wspierającego"
928 929

#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
930
msgid "Supporter Contact Subtype"
931
msgstr "Podtyp kontaktu wspierającego"
932 933

#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
934
msgid "Supporter Name"
935
msgstr "Nazwa wspierającego"
936 937 938

#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Personal Campaign Title"
939
msgstr "Tytuł kampanii osobistej"
940 941 942

#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Committed Amount"
943
msgstr "Kwota zadeklarowana"
944 945 946

#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Amount Received"
947
msgstr "Kwota otrzymana"
948 949 950

#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Number of Donors"
951
msgstr "Liczba darczyńców"
952 953

#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
954
msgid "Most Recent Contribution"
955
msgstr "Najczęstsza transakcja"
956

957 958
#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Goal Total"
959
msgstr "Cel łącznie"
960 961 962

#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Total Committed"
963
msgstr "Łącznie zaangażowanych"
964 965 966

#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Total Received"
967
msgstr "Łącznie otrzymano"
968 969 970

#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Total Donors"
971
msgstr "Darczyńcy ogółem"
972