grant.po 10.4 KB
Newer Older
1
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2015
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
2 3 4
# This file is distributed under the same license as the CiviCRM package.
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
5
# Translators:
6
# ayhan alkaya <alkayaayhan@yandex.com>, 2013
7
# Kaya Zeren <kayazeren@gmail.com>, 2014-2016,2018
8
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
9 10
msgid ""
msgstr ""
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
11
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-12 04:13+0000\n"
14
"Last-Translator: Kaya Zeren <kayazeren@gmail.com>\n"
15
"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/tr/)\n"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
19
"Language: tr\n"
20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
21 22 23

#: CRM/Grant/BAO/Grant.php
msgid "Grant Note"
24
msgstr "Bağış Notu"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
25 26 27

#: CRM/Grant/BAO/Query.php
msgid "Grant Money Transfer Date is NULL"
28
msgstr "Bağış Para Aktarım Tarihi NULL"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
29 30 31

#: CRM/Grant/BAO/Query.php
msgid "Grant Application Received Date is NULL"
32
msgstr "Bağış Başvuru Alınma Tarihi NULL"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
33

34 35 36 37
#: CRM/Grant/BAO/Query.php CRM/Grant/DAO/Grant.php
msgid "Grant Due Date"
msgstr "Bağış Gerçekleşme Tarihi"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
38 39
#: CRM/Grant/BAO/Query.php
msgid "Grant Due Date is NULL"
40
msgstr "Bağış Gerçekleşme Tarihi NULL"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
41 42 43

#: CRM/Grant/BAO/Query.php
msgid "Grant Decision Date is NULL"
44
msgstr "Bağış Kararı Tarihi NULL"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
45

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
#: CRM/Grant/BAO/Query.php templates/CRM/Grant/Form/Search/Common.tpl
msgid "Grant Type(s)"
msgstr "Bağış Türleri"

#: CRM/Grant/BAO/Query.php templates/CRM/Grant/Form/Search/Common.tpl
msgid "Grant Status(s)"
msgstr "Bağış Durumları"

#: CRM/Grant/BAO/Query.php
msgid "Grant Report Received = %1"
msgstr "Bağış Raporu Alındı = %1"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
58 59
#: CRM/Grant/BAO/Query.php
msgid "App. Received Date - From"
60
msgstr "Başvuru Alınma Tarihi - Başlangıç"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
61

62 63 64 65
#: CRM/Grant/BAO/Query.php
msgid "Date is not set"
msgstr "Tarih belirtilmemiş"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
66 67
#: CRM/Grant/BAO/Query.php
msgid "Money Sent Date - From"
68
msgstr "Para Gönderme Tarihi - Başlangıç"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
69 70 71

#: CRM/Grant/BAO/Query.php
msgid "Report Due Date - From"
72
msgstr "Rapor Gerçekleşme Zamanı - Başlangıç"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
73 74 75

#: CRM/Grant/BAO/Query.php
msgid "Grant Decision Date - From"
76
msgstr "Bağış Kararı Tarihi - Başlangıç"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
77 78 79 80 81 82 83

#: CRM/Grant/BAO/Query.php
msgid "Grant report received?"
msgstr "Bağış raporu alındı mı?"

#: CRM/Grant/DAO/Grant.php
msgid "Grant ID"
84
msgstr "Bağış Kodu"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
85 86 87

#: CRM/Grant/DAO/Grant.php
msgid "Application received date"
88
msgstr "Başvuru alınma tarihi"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
89 90 91

#: CRM/Grant/DAO/Grant.php
msgid "Decision date"
92
msgstr "Karar tarihi"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
93 94 95

#: CRM/Grant/DAO/Grant.php
msgid "Grant Money transfer date"
96
msgstr "Bağış para aktarımı tarihi"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
97 98 99

#: CRM/Grant/DAO/Grant.php
msgid "Grant report received"
100
msgstr "Bağış raporu alındı"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
101 102 103

#: CRM/Grant/DAO/Grant.php
msgid "Amount granted"
104
msgstr "Bağışlanan tutar"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
105

106 107
#: CRM/Grant/DAO/Grant.php
msgid "Grant Currency"
108
msgstr "Bağışın Para Birimi"
109 110 111

#: CRM/Grant/DAO/Grant.php
msgid "Grant Rationale"
112
msgstr "Bağış Gerekçesi"
113

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
114 115
#: CRM/Grant/Form/Grant.php templates/CRM/Grant/Form/GrantView.tpl
msgid "Grant Report Received?"
116
msgstr "Bağış Raporu Alındı mı?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
117 118 119

#: CRM/Grant/Form/Grant.php
msgid "Amount Requested<br />(original currency)"
120
msgstr "İstenen Tutar<br />(özgün para biriminde)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
121

122 123 124 125
#: CRM/Grant/Form/Grant.php
msgid "Applicant"
msgstr "Başvuran"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
126 127
#: CRM/Grant/Form/Search.php
msgid "Find Grants"
128
msgstr "Bağış Arama"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
129

130
#: CRM/Grant/Form/Task/Delete.php
131 132 133
msgid "Delete Grants"
msgstr "Bağışları Silin"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
134
#: CRM/Grant/Form/Task/Delete.php
135 136 137 138
msgid "%count grant deleted."
msgid_plural "%count grants deleted."
msgstr[0] "%count bağış silindi."
msgstr[1] "%count bağış silindi."
139

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
140 141
#: CRM/Grant/Form/Task/Print.php
msgid "Print Grant List"
142
msgstr "Bağış Listesini Yazdır"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
143

144
#: CRM/Grant/Form/Task/Update.php
145
msgid "Update Grants"
146
msgstr "Bağışları Güncelle"
147

148
#: CRM/Grant/Form/Task/Update.php
149 150 151 152 153 154 155 156 157
msgid "Updated Grant(s): %1 (Total Selected: %2)"
msgstr "Güncellenen Bağış: %1 (Toplam Seçilen: %2)"

#: CRM/Grant/Info.php
msgid "access CiviGrant"
msgstr "CiviGrant erişimi"

#: CRM/Grant/Info.php
msgid "View all grants"
158
msgstr "Tüm bağışları görüntüle"
159 160 161

#: CRM/Grant/Info.php
msgid "edit grants"
162
msgstr "bağışları düzenle"
163 164 165

#: CRM/Grant/Info.php
msgid "Create and update grants"
166
msgstr "Bağış ekle ve düzenle"
167 168 169

#: CRM/Grant/Info.php
msgid "delete in CiviGrant"
170
msgstr "CiviGrant üzerinden sil"
171

172
#: CRM/Grant/Info.php CRM/Grant/Task.php
173 174
msgid "Delete grants"
msgstr "Bağışları silin"
175

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
176 177
#: CRM/Grant/Page/DashBoard.php
msgid "grants"
178
msgstr "bağışlar"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
179

180
#: CRM/Grant/Selector/Search.php
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
181
msgid "View Grant"
182
msgstr "Bağışı Görüntüle"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
183

184
#: CRM/Grant/Selector/Search.php
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
185
msgid "Edit Grant"
186
msgstr "Bağışı Düzenle"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
187 188 189

#: CRM/Grant/Selector/Search.php
msgid "Delete Grant"
190
msgstr "Bağışı Silin"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
191 192 193

#: CRM/Grant/Selector/Search.php
msgid "Requested"
194
msgstr "Zorunlu"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
195

196 197
#: CRM/Grant/Selector/Search.php
msgid "Granted"
198
msgstr "Bağışlandı"
199

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
200
#: CRM/Grant/Task.php
201
msgid "Export grants"
202
msgstr "Bağışları Dışa Aktar"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
203

204 205 206 207
#: CRM/Grant/Task.php
msgid "Update grants"
msgstr "Bağışları Güncelle"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
208 209
#: templates/CRM/Grant/Form/Grant.tpl
msgid "Are you sure you want to delete this Grant?"
210
msgstr "Bu bağışı silmek istediğinize emin misiniz?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
211 212 213

#: templates/CRM/Grant/Form/Grant.tpl
msgid "Amount requested for grant in original currency (if different)."
214
msgstr "Özgün para biriminde İstenen bağış tutarı (farklı ise)."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
215

216
#: templates/CRM/Grant/Form/Grant.tpl templates/CRM/Grant/Form/Task/Update.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
217
msgid "Date on which the grant decision was finalized."
218
msgstr "Bağış kararının verildiği tarih."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
219 220 221

#: templates/CRM/Grant/Form/Grant.tpl
msgid "Date on which the grant money was transferred."
222
msgstr "Bağış parasının aktarıldığı tarih."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
223 224 225

#: templates/CRM/Grant/Form/GrantView.tpl
msgid "(original currency)"
226
msgstr "(özgün para birimi)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
227 228 229

#: templates/CRM/Grant/Form/Search/EmptyResults.tpl
msgid "if you are searching by Contact name, check your spelling"
230
msgstr "Kişi adına göre arıyorsanız, yazdığınız ifadeyi denetleyin"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
231 232 233 234 235

#: templates/CRM/Grant/Form/Search.tpl
msgid ""
"Use this form to find Grant(s) by Contact name, Grant Status, Grant Type, "
"Total Amount , etc ."
236
msgstr "Bu form kullanılarak bağışlar, kişi adı, bağış durumu, bağış türü, toplam tutar gibi bilgilere göre aranabilir."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
237 238 239

#: templates/CRM/Grant/Form/Selector.tpl
msgid "List more Grants"
240
msgstr "Diğer Bağışları Görüntüle"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
241 242 243 244 245 246

#: templates/CRM/Grant/Form/Task/Delete.tpl
msgid ""
"Are you sure you want to delete the selected Grants? This delete operation "
"cannot be undone and will delete all transactions associated with these "
"grants."
247
msgstr "Seçilmiş bağışları silmek istediğinize emin misiniz? Silme işlemi geri alınamaz ve bu bağışlar ile ilgili tüm hareketlerin yok olmasına neden olur."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
248 249 250

#: templates/CRM/Grant/Form/Task/Print.tpl
msgid "Amount Requested(orig. currency)"
251
msgstr "İstenen Tutar (özgün para birimi)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
252 253 254

#: templates/CRM/Grant/Form/Task/SearchTaskHookSample.tpl
msgid "Decision Date"
255
msgstr "Karar Tarihi"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
256

257 258 259 260
#: templates/CRM/Grant/Form/Task/Update.tpl
msgid ""
"Enter values for the fields you wish to update. Leave fields blank to "
"preserve existing values."
261
msgstr "Güncellemek istediğiniz alanlara değerleri yazın. Var olan değerleri korumak istediğiniz alanları boş bırakın."
262

263 264
#: templates/CRM/Grant/Form/Task/Update.tpl templates/CRM/Grant/Form/Task.tpl
msgid "Number of selected grants: %1"
265
msgstr "Seçilmiş bağış sayısı: %1"
266

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
267 268
#: templates/CRM/Grant/Page/DashBoard.tpl
msgid ""
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
269 270
"CiviGrant allows you to input and track grants to Organizations, Individuals"
" or Households. The grantee must first be entered as a contact in CiviCRM. "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
271 272 273 274
"Use <a href='%1'>Find Contacts</a> to see if there's already a record for "
"the grantee. Once you've located or created the contact record, click "
"<strong>View</strong> to go to their summary page, select the "
"<strong>Grants</strong> tab and click <strong>New Grant</strong>."
275
msgstr "CiviGrant, kişi ya da hane halkı tarafından kuruluşlara yapılan bağışların kaydedilerek izlenebilmesini sağlar. Önce bağışı yapacak kişi CiviCRM üzerine bir kişi olarak kaydedilmelidir. Kişi daha önceden kayıt edilip edilmediğini anlamak için <a href='%1'>Kişileri Görüntüle</a> bölümünü kullanın. Kişiyi bulduğunuzda ya da eklediğinizde, özet sayfasına gitmek için <strong>Görünüm</strong> üzerine tıklayarak <strong>Bağışlar</strong> sekmesini seçerek <strong>Bağış Ekle</strong> düğmesine tıklayın."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
276 277 278

#: templates/CRM/Grant/Page/DashBoard.tpl
msgid "Grants Summary"
279
msgstr "Bağış Özeti"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
280 281 282

#: templates/CRM/Grant/Page/DashBoard.tpl
msgid ""
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
283 284 285
"This table provides a summary of <strong>Grant Totals</strong>, and includes"
" shortcuts to view the Grant details for these commonly used search periods."
" Click the Grant Status to see a list of Contacts for that grant status. To "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
286 287 288
"run your own customized searches - click <a href='%1'>Find Grants</a>. You "
"can search by Contact Name, Amount, Grant type and a variety of other "
"criteria."
289
msgstr "Bu tabloda <strong>Bağış Toplamlarının</strong> bir özeti ve sık kullanılan dönemlere göre bağış ayrıntılarını görüntüleyen kısayollar bulunur. Bağış Durumuna tıklanarak, belirli bir bağış durumundaki kişiler görüntülenebilir. Özel aramalar yapmak için <a href='%1'>Bağış Arama</a> üzerine tıklanarak, kişi adı, tutar, bağış türü ve değişik ölçütlere göre arama yapılabilir."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
290 291 292

#: templates/CRM/Grant/Page/DashBoard.tpl
msgid "Number of grants"
293
msgstr "Bağış Sayısı"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
294 295 296

#: templates/CRM/Grant/Page/DashBoard.tpl
msgid "TOTAL"
297
msgstr "TOPLAM"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
298 299 300

#: templates/CRM/Grant/Page/DashBoard.tpl
msgid "You have no Grants registered in your database."
301
msgstr "Vertiabanına kaydedilmiş bir bağış yok."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
302 303 304

#: templates/CRM/Grant/Page/DashBoard.tpl
msgid "Recent Grants"
305
msgstr "Son Bağışlar"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
306 307 308

#: templates/CRM/Grant/Page/Tab.tpl
msgid "This page lists all grants for %1 since inception."
309
msgstr "Bu sayfada başlangıç tarihinden itibaren %1  tarafından yapılan tüm bağışlar görüntüleniyor."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
310 311

#: templates/CRM/Grant/Page/Tab.tpl
312 313
msgid "Click <a %1>Add Grant</a> to record a Grant for this contact."
msgstr "Bu kişiye bağış kaydetmek için <a %1>Bağış Ekle</a> düğmesine tıklayın."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
314 315 316

#: templates/CRM/Grant/Page/Tab.tpl
msgid "No grants have been recorded for this contact."
317
msgstr "Bu kişi adına kaydedilmiş bir bağış yok."