member.po 138 KB
Newer Older
1
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2015
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
2 3 4
# This file is distributed under the same license as the CiviCRM package.
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
5
# Translators:
6
# Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>, 2017,2019
7
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011
8
# Sergiy <shemet.s@ua.fm>, 2015
9
# Sergiy <shemet.s@ua.fm>, 2013,2015
10
# Yevhen Barshchevskyi <ybarshchevskyi@ndi.org>, 2013
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
11 12 13
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
14
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
15
"PO-Revision-Date: 2019-03-20 10:08+0000\n"
16
"Last-Translator: Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>\n"
17
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/uk/)\n"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
18 19 20 21
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: uk\n"
22
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n % 1 == 0 && n % 10 == 1 && n % 100 != 11 ? 0 : n % 1 == 0 && n % 10 >= 2 && n % 10 <= 4 && (n % 100 < 12 || n % 100 > 14) ? 1 : n % 1 == 0 && (n % 10 ==0 || (n % 10 >=5 && n % 10 <=9) || (n % 100 >=11 && n % 100 <=14 )) ? 2: 3);\n"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
23 24 25

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "No valid membership status for given dates."
26
msgstr "Відсутній дійсний статус членства для заданих дат."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
27

28 29 30 31
#: CRM/Member/BAO/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Membership Type:"
msgstr "Тип членства:"

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
32 33
#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "do not import"
34
msgstr "не імпортувати"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
35 36 37

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "Membership Fields"
38
msgstr "Поля Членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
39 40

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
41
msgid "Invalid date \"%1\" (must have form yyyy-mm-dd)."
42
msgstr "Неправильний формат дати \"%1\" (дата повинна мати вигляд рррр-мм-дд)."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
43

44 45 46 47 48 49 50
#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid ""
"Oops, it looks like there is no valid membership status corresponding to the"
" membership start and end dates for this membership. Contact the site "
"administrator for assistance."
msgstr "Йой, здається, відсутній дійсний статус членства, який відповідає датам початку і закінчення для цього членства. Зверніться до адміністратора сайту за допомогою."

51 52 53 54
#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid ""
"Deceased Membership status is missing or not active. <a href='%1'>Click here"
" to check</a>."
55
msgstr "Проблемний статус Членства не знайдено або він не активний. <a href='%1'>Натисніть тудля перевірки</a>."
56 57

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
58 59
msgid "Processed %1 membership records. Updated %2 records."
msgstr "Оброблено %1 записів членства. Оновлено %2 записів."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
60 61

#: CRM/Member/BAO/MembershipStatus.php
62 63 64
msgid ""
"This membership status cannot be deleted as memberships exist with this "
"status"
65
msgstr "Цей статус членства не може бути видалений, оскільки існують членства з цим статусом."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
66 67 68

#: CRM/Member/BAO/MembershipType.php
msgid "This membership type cannot be deleted due to following reason(s):"
69
msgstr "Цей тип членства не можна видалити через наступну причину (причини):"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
70 71 72

#: CRM/Member/BAO/MembershipType.php
msgid ""
73 74 75 76 77 78 79
"%3. There are some contacts who have this membership type assigned to them. "
"Search for contacts with this membership type from <a href='%1'>Find "
"Members</a>. If you are still getting this message after deleting these "
"memberships, there may be contacts in the Trash (deleted) with this "
"membership type. Try using <a href=\"%2\">Advanced Search</a> and checking "
"\"Search in Trash\"."
msgstr "%3. Існують деякі контакти, які мають цей тип членства. Знайти контакти з цим типом членства можна через<a href='%1'>Пошук Членів</a>. Якщо Ви все ще отримуєте це повідомлення після видалення цих членств, можуть існувати контакти у Кошику (видалені) з цим типом членства. Спробуйте <a href=\"%2\">Розширений пошук</a> та оберіть \"Шукати в Кошику\"."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
80 81 82

#: CRM/Member/BAO/MembershipType.php
msgid ""
83 84 85
"%2. This Membership Type is used in an <a href='%1'>Online Contribution "
"page</a>. Uncheck this membership type in the Memberships tab."
msgstr "%2. Цей тип членства пов'язаний із <a href='%1'>Он-лайн Сторінкою Внесків</a>. Змініть вибір цього типу членства на вкладці Членства."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
86 87 88

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Member Since %2 %1"
89
msgstr "Член з %2 %1"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
90 91 92

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Source %2 %1"
93
msgstr "Джерело %2 %1"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
94 95

#: CRM/Member/BAO/Query.php
96
msgid "Is a current member"
97
msgstr "Є поточним членом "
98 99

#: CRM/Member/BAO/Query.php
100
msgid "Is a non-current member"
101
msgstr "Не є поточним членом"
102 103 104 105

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is a Test"
msgstr "Членство є тестовим"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
106

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
107
#: CRM/Member/BAO/Query.php
108 109
msgid "Membership is NOT Auto-Renew"
msgstr "Членство НЕ подовжується автоматично"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
110

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is Auto-Renew and In Progress"
msgstr "Автоматичне поновлення членства в процесі виконання"

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is Auto-Renew and Failed"
msgstr "Автоматичне поновлення членства завершилось невдало"

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is Auto-Renew and Cancelled"
msgstr "Автоматичне поновлення членства скасовано"

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is Auto-Renew and Ended"
msgstr "Автоматичне поновлення членства завершилось"

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is Auto-Renew"
msgstr "Членство подовжується автоматично"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
131
#: CRM/Member/BAO/Query.php
132 133
msgid "Membership is Pay Later"
msgstr "Членство буде оплачене пізніше"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
134 135

#: CRM/Member/BAO/Query.php
136 137
msgid "Membership is NOT Pay Later"
msgstr "Членство НЕ є типом, який сплачується пізніше"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
138 139 140

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Primary Members Only"
141
msgstr "Лише Основні Члени"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
142 143 144

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Related Members Only"
145
msgstr "Лише Пов'язані члени"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
146

147
#: CRM/Member/BAO/Query.php
148 149 150 151 152 153 154 155 156
msgid "Membership Status Is Overriden"
msgstr "Статус Членства перевизначено"

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership Status Is NOT Overriden"
msgstr "Статус Членства НЕ перевизначено"

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Current Member?"
157
msgstr "Поточний Член?"
158

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
159
#: CRM/Member/BAO/Query.php
160 161
msgid "Primary Member?"
msgstr "Основний член?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
162 163

#: CRM/Member/BAO/Query.php
164 165
msgid "Pay Later?"
msgstr "Сплачується пізніше?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
166 167

#: CRM/Member/BAO/Query.php
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
msgid "Auto-Renew Subscription Status?"
msgstr "Автоматичне поновлення статусу підписки"

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "- None -"
msgstr "-жоден-"

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Ended"
msgstr "Закінчився"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
178

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
179
#: CRM/Member/BAO/Query.php
180 181 182
msgid "Membership is a Test?"
msgstr "Членство є тестовим?"

183 184 185 186
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership Status Is Overriden?"
msgstr "Статус Членства перевизначено?"

187 188
#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Membership Type Id"
189
msgstr "ID Типу членства"
190 191 192 193 194 195 196

#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Membership Expiration Date"
msgstr "Дата закінчення Членства"

#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Membership Status Id"
197
msgstr "ID статусу членства"
198 199 200 201 202

#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Status Override"
msgstr "Статус Замінено"

203 204
#: CRM/Member/DAO/Membership.php CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Status Override End Date"
205
msgstr "Дата Закінчення Перевизначення Статусу"
206

207 208 209 210
#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Primary Member ID"
msgstr "ID Основного Члена"

211
#: CRM/Member/DAO/Membership.php CRM/Member/DAO/MembershipType.php
212
msgid "Max Related"
213
msgstr "Максимально пов'язане"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
214

215
#: CRM/Member/DAO/Membership.php
216 217
msgid "Membership Recurring Contribution"
msgstr "Регулярні членські внески"
218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block ID"
msgstr "ID блоку типів членства"

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block Entity Table"
msgstr "Таблиця випадків блоку типів членства"

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block Entity ID"
msgstr "ID блоку випадків типів членства"

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block Membership Types"
msgstr "Типи випадків блоку типів членства"

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block Default Type"
msgstr "Тип за умовчанням блоку типів членства"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
239
#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
240 241
msgid "Membership Block Display Minimum Fee"
msgstr "Відображення мінімальної вартості блоку типів членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
242 243

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
244 245
msgid "Membership Block Is Separate Payment"
msgstr "Блок типів членства у окремих платежах"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
246 247

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
248 249
msgid "Membership Block New Title"
msgstr "Нова назва блоку типів членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
250 251

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
252 253
msgid "Membership Block New Text"
msgstr "Новий текст блоку типів членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
254 255

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
256 257
msgid "Membership Block Renewal Title"
msgstr "Назва відновлення блоку типів членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
258 259

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
260 261
msgid "Membership Block Renewal Text"
msgstr "Текст відновлення блоку типів членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
262 263 264

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Is Required"
265
msgstr "Є обов'язковим"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
266

267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
#: CRM/Member/DAO/MembershipLog.php
msgid "Membership Log ID"
msgstr "ID членського логу"

#: CRM/Member/DAO/MembershipLog.php
msgid "Membership Log Start Date"
msgstr "Початкова дата членського логу"

#: CRM/Member/DAO/MembershipLog.php
msgid "Membership Log End Date"
msgstr "Кінцева дата членського логу"

#: CRM/Member/DAO/MembershipLog.php
msgid "Membership Log modified By"
msgstr "Членський лог змінено"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
283 284
#: CRM/Member/DAO/MembershipLog.php
msgid "Membership Change Date"
285
msgstr "Дата Зміни Членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
286

287 288 289 290 291 292 293 294
#: CRM/Member/DAO/MembershipLog.php CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type ID"
msgstr "ID типу членства"

#: CRM/Member/DAO/MembershipLog.php
msgid "Maximum Related Memberships"
msgstr "Максимальна кількість пов'язаних членств"

295 296 297 298 299 300 301 302
#: CRM/Member/DAO/MembershipPayment.php
msgid "Membership Payment ID"
msgstr "ID сплати за членство"

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Membership Status ID"
msgstr "ID статусу членства"

303 304 305
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipStatus.tpl
msgid "Start Event"
306
msgstr "Початок події"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
307 308 309

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Start Event Adjust Unit"
310
msgstr "Одиниця налаштування початку Заходу"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
311

312 313 314 315 316 317 318 319 320
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Start Event Adjust Interval"
msgstr "Зміна інтервалу початку події"

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipStatus.tpl
msgid "End Event"
msgstr "Завершення подї"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
321 322
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "End Event Adjust Unit"
323
msgstr "Одиниця налаштування завершення Заходу"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
324

325 326 327 328 329 330 331 332
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "End Event Adjust Interval"
msgstr "Зміна інтервалу завершення події"

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Current Membership?"
msgstr "Дійсний член?"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
333
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
334 335
msgid "Administrator Only?"
msgstr "Лише для адміністраторів?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
336 337 338

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Default Status?"
339
msgstr "Статус за умовчанням?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
340 341 342

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Is Reserved"
343
msgstr "Зарезервовано"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
344

345 346 347
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Domain"
msgstr "Галузь типу членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
348

349 350 351
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Description"
msgstr "Опис типу членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
352

353 354 355 356 357 358 359 360 361
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Organization"
msgstr "Організація типу членства"

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Financial Type"
msgstr "Фінансовий тип членства"

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
362
msgid "Membership Type Minimum Fee"
363
msgstr "Мінімальна Плата за Тип Членства"
364 365 366 367 368 369

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipType.tpl
#: templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
msgid "Minimum Fee"
msgstr "Мінімальний внесок"
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Duration Unit"
msgstr "Одиниця терміну типу членства"

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Duration Interval"
msgstr "Інтервал терміну типу членства"

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Plan"
msgstr "План типу членства"
382 383 384 385 386

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Fixed Period Rollover Day"
msgstr "День чергової пролонгації на фіксований період"

387 388 389 390 391 392 393 394
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Relationship"
msgstr "Зв'язки типу членства"

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Max Related Members for Type"
msgstr "Максимально пов'язані з цим типом члени"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
395 396
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Visible"
397
msgstr "Видимий"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
398 399

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
400 401
msgid "Membership Type Receipt Text"
msgstr "Текст квитанції типу членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
402 403

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
404 405
msgid "Membership Type Renewal Text"
msgstr "Текст поновлення типу членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
406

407 408 409 410
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"This Membership is linked to a contribution. You must have 'delete in "
"CiviContribute' permission in order to delete this record."
411
msgstr "Це членство пов'язане із Внеском. Ви повинні мати дозвіл \"видаляти CiviВнески\" для того, щоб видалити цей запис."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
412

413
#: CRM/Member/Form/Membership.php templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
414 415
msgid "Max related"
msgstr "Максимальне число пов'язаних"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
416

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
417 418 419
#: CRM/Member/Form/Membership.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRenewal.tpl
msgid "Membership Organization and Type"
420
msgstr "Організація та тип членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
421 422 423

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Status Override?"
424
msgstr "Змінити Статус?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
425 426 427

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Record Membership Payment?"
428
msgstr "Записати Оплату Членства?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
429

430 431 432 433 434
#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Record Payment from a Different Contact?"
msgstr "Записати до обліку платіж Іншого контакту?"

#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
435 436
msgid "Payment From"
msgstr "Платіж від"
437 438 439 440 441

#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Send Confirmation and Receipt?"
msgstr "Відправити підтвердження та чек?"

442 443
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Select at most one option associated with the same membership type."
444
msgstr "Оберіть щонайбільше одну опцію пов’язану з тим же типом членства."
445

446 447 448 449 450 451 452 453
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Select at least one membership option."
msgstr "Оберіть хоча б одну опцію членства."

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Record Membership Payment is required when you use a price set."
msgstr "Запис Членського Платежу є обов'язковим при використанні набору цін."

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
454 455
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please select a membership type."
456
msgstr "Будь ласка, оберіть тип членства."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
457

458 459 460 461
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter an integer for the number of terms."
msgstr "Будь ласка, вкажіть ціле число для кількості умов."

462 463 464
#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter the financial Type."
msgstr "Будь ласка, введіть фінансовий тип."
465 466 467 468 469

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"Please do not select more than one membership associated with the same "
"organization."
470
msgstr "Будь ласка, не обирайте більше, ніж одне членство, пов'язане з однією й тією ж організацією."
471

472 473 474 475 476 477 478 479
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please Select a Soft Credit Type"
msgstr "Будь ласка, оберіть тип пільгового кредиту"

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please select a contact"
msgstr "Будь ласка, оберіть контакт"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
480
#: CRM/Member/Form/Membership.php
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
481
msgid "Start date must be the same or later than Member since."
482
msgstr "\"Дата початку\" повинна бути такою ж або пізнішою, ніж \"Є Членом з\"."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
483 484 485

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
486 487 488 489 490
"Please enter a status that does NOT represent a current membership status."
msgstr "Будь ласка, введіть статус, який НЕ відноситься до будь-якого статусу членства."

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
491 492
"Because you set an End Date for a lifetime membership, This must be set to "
"\"Override Permanently\""
493
msgstr "Оскільки ви встановлюєте кінцеву дату для довічного членства, Це має бути встановлено як \"Перевизначати Постійно\""
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
494 495 496

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Start date must be set if end date is set."
497
msgstr "Дата початку повинна бути встановлена, якщо встановлена дата закінчення."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
498 499 500

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "End date must be the same or later than start date."
501
msgstr "Дата закінчення повинна бути така ж, або пізніше дати початку."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
502 503 504 505

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"There is no valid Membership Status available for selected membership dates."
506
msgstr "Відсутній доступний дійсний статус членства для обраних дат членства."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
507 508 509 510 511 512

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"Oops, it looks like there is no valid membership status available for the "
"given membership dates. You can <a href=\"%1\">Configure Membership Status "
"Rules</a>."
513
msgstr "Ой, здається, відсутній дійсний статус членства, який відповідає заданим датам членства. Ви можете <a href=\"%1\">Налаштувати правила статусів членства</a>."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
514 515

#: CRM/Member/Form/Membership.php
516 517 518
msgid ""
"OR You can sign up by setting Status Override? to something other than "
"\"NO\"."
519
msgstr "АБО Ви можете зареєструватися, встановивши параметр «Перевизначення статусу»? до чогось іншого, ніж \"НІ\"."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
520

521 522
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Membership Status Error"
523
msgstr "Помилка статусу членства"
524

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
525
#: CRM/Member/Form/Membership.php
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
526
msgid "Please enter the Member Since."
527
msgstr "Будь ласка, введіть \"Є Членом з\"."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
528 529

#: CRM/Member/Form/Membership.php
530
msgid "Please enter the Membership status."
531
msgstr "Введіть статус Членства"
532 533 534

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the Membership override end date."
535
msgstr "Введіть кінцеву дату перевизначення Членства."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
536

537 538 539 540 541 542
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the contribution."
msgstr "Будь ласка, введіть внесок"

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "%1 Membership: Offline signup (by %2)"
543
msgstr "Членство %1: Подання оф-лайн (від %2)"
544

545
#: CRM/Member/Form/Membership.php
546 547 548 549
msgid ""
"Contribution submitted by a staff person using member's credit card for "
"signup"
msgstr "Внесок, здійснений працівником, який використовує членську кредитну картку для реєстрації"
550

551 552
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "%1 Membership Signup: Credit card or direct debit (by %2)"
553
msgstr "Подання на членство %1: Кредитна картка або прямий внесок (від %2)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
554

555 556 557 558
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"Associated recurring contribution cannot be updated on membership type "
"change."
559
msgstr "Прив'язаний  періодичний внесок не може бути оновлений при зміні типу членства."
560 561 562

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Associated contribution is updated on membership type change."
563
msgstr "Прив'язаний внесок оновлюється при зміні типу членства"
564

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
565 566
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Membership for %1 has been updated."
567
msgstr "Членство для % 1 було оновлено."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
568 569 570

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "The membership End Date is %1."
571
msgstr "Дата Закінчення Членства становить %1"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
572 573 574

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "A confirmation and receipt has been sent to %1."
575
msgstr "Підтвердження та квитанція були відправлені на %1."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
576 577 578

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "%1 membership for %2 has been added."
579
msgstr "%1 Членство для %2 було додано."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
580

581 582 583 584
#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "The new membership End Date is %1."
msgstr "Нова дата закінчення членства становить %1."

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
585 586
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "A membership confirmation and receipt has been sent to %1."
587
msgstr "Підтвердження членства та квитанція було надіслано до %1."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
588

589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"The financial types associated with the old and new membership types are "
"different. You may want to edit the contribution associated with this "
"membership to adjust its financial type."
msgstr "Фінансові типи, пов'язані зі старими та новими типами членства, різні. Можливо, ви захочете відредагувати внесок, пов'язаний із цим членством, щоб змінити його фінансовий тип."

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"The cost of the old and new membership types are different. You may want to "
"edit the contribution associated with this membership to adjust its amount."
msgstr "Вартість старих та нових типів членства відрізняється. Ви можете відредагувати внесок, пов'язаний із цим членством, щоб змінити його суму."

602 603 604 605 606 607 608 609 610 611
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Membership Section Enabled?"
msgstr "Активовано Розділ Членства?"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Title - New Membership"
msgstr "Заголовок - Нове Членство"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Introductory Message - New Memberships"
612
msgstr "Вступне повідомлення - Нове членство"
613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Title - Renewals"
msgstr "Заголовок - Подовження"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Introductory Message - Renewals"
msgstr "Вступне повідомлення - Поновлення"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Require Membership Signup"
msgstr "Вимагає подання на Членство"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Display Membership Fee"
msgstr "Відображує членські внески"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Separate Membership Payment"
msgstr "Окрема сплата за членство"

634 635 636 637
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Membership Types Label"
msgstr "Ярлик типу членства"

638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Not offered"
msgstr "Не надається"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Give option"
msgstr "Надати опцію"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
649
#: templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665
msgid "Auto-renew"
msgstr "Автоматичне оновлення"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Membership Types Default"
msgstr "Типи членства за умовчанням"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Membership Price Set"
msgstr "Набір цін членства"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"The membership price set associated with this online contribution allows a "
"user to select BOTH an auto-renew AND a non-auto-renew membership. This "
"requires submitting multiple processor transactions, and is not supported "
666 667
"for one or more of the payment processors enabled under the Amounts tab."
msgstr "Набір цін на членство, пов'язаний з цим інтернет-внеском, дозволяє користувачу обрати ЯК автоматичне подовження, ТАК І неавтоматичне подовження членства. Це вимагає проведення множинних процесорів транзакцій, і не підтримується для одного або декількох процессорів платежів, активованих на вкладці Рахунки."
668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"You cannot enable both Membership Signup and a Contribution Price Set on the"
" same online contribution page."
msgstr "Ви не можете одночасно активувати Реєстрацію Членства та Набір Цін Внесків на одній он-лайн сторінці внесків."

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"Please select at least one Membership Type to include in the Membership "
"section of this page."
msgstr "Будь ласка, оберіть принаймні один Тип Членства для включення до розділу Членство на цій сторінці."

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"You cannot select more than %1 choices. For more complex functionality, "
"please use a Price Set."
685
msgstr "Ви не можете обирати більше, ніж %1 вибір (виборів). Для більш розвиненої функціональності, будь ласка, використовуйте Ціновий набір."
686

687 688 689 690
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"You need to enable Separate Membership Payment when online contribution page"
" is configured for both Membership and Recurring Contribution"
691
msgstr "Вам необхідно активувати Окремий платіж за членство, коли сторінка онлайн внеску налаштована як для Членства, так і для Регулярного внеску"
692 693 694 695 696

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"You cannot enable both Recurring Contributions and Auto-renew memberships on"
" the same online contribution page"
697
msgstr "Ви не можете одночасно активувати \"Регулярні внески\" та \"Автоматичне поновлення членства\" на одній сторінці онлайн внесків."
698

699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Add status rules, before configuring membership"
msgstr "Додайте правила статусів перед налаштуванням членства"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Can't set default option for an unchecked membership type."
msgstr "Неможливо встановити вибір за умовчанням для типів членства, які не обрані"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Please enable the contribution amount section to use this option."
msgstr "Будь ласка, активуйте розділ розміру внесків, щоб використовувати цю функцію."

711 712 713 714 715 716
#: CRM/Member/Form/MembershipConfig.php CRM/Member/Form.php
#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
#: templates/CRM/Member/Page/DashBoard.tpl
msgid "Renew"
msgstr "Оновити"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
717 718
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid ""
719
"Membership Renewal using a credit card requires a Membership fee. Since "
720
"there is no fee associated with the selected membership type, you can use "
721
"the normal renewal mode."
722
msgstr "Подовження членства з використанням кредитної картки потребує встанвлення Плати за членство. Оскільки з обраним типом членства не пов'язано жодної плати, Ви можете використовувати стандартний режим подовження."
723

724 725
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Includes %1 amount of %2"
726
msgstr "Містить суму %1 з %2"
727

728 729
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Renewal Membership Organization and Type"
730
msgstr "Подовження Організації та Типу Членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
731 732 733

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Date Renewal Entered"
734
msgstr "Введена дата подовження"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
735

736 737
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Extend Membership by"
738
msgstr "Розширити членство до"
739 740 741

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Please enter a whole number for how many periods to renew."
742
msgstr "Будь ласка, введіть повністю кількість термінів для подовження."
743

744 745 746 747
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Record Renewal Payment?"
msgstr "Записати оплату за подовження?"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
748 749
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Renewal Message"
750
msgstr "Повідомлення про подовження"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
751

752 753 754 755 756
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid ""
"Oops. It looks like you are trying to change the membership type while "
"renewing the membership. Please click the \"change membership type\" link, "
"and select a Membership Organization."
757
msgstr "Ой. Здається, Ви намагаєтесь змінити тип членства при подовженні членства. Будь ласка, натисніть посилання \"змінити тип членства\" і оберіть Організацію Членства."
758 759 760 761 762 763

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid ""
"Oops. It looks like you are trying to change the membership type while "
"renewing the membership. Please click the \"change membership type\" link "
"and select a Membership Type from the list."
764
msgstr "Ой. Здається, Ви намагаєтесь змінити тип членства при подовженні членства. Будь ласка, натисніть посилання \"змінити тип членства\" і оберіть Тип Членства з переліку."
765

766 767
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Renewal date must be the same or later than Member since (Join Date)."
768
msgstr "Дата оновлення повинна бути однаковою або пізнішою, ніж Учасник від(Дата Приєднання)."
769

770
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
771 772
msgid "Please select a Financial Type."
msgstr "Будь ласка, оберіть фінансовий тип."
773 774 775

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Please enter a Contribution Amount."
776
msgstr "Будь ласка, введіть суму внеску."
777

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
778 779
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "%1 membership for %2 has been renewed."
780
msgstr "%1 членство для %2 було подовжене."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
781 782 783

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "A renewal confirmation and receipt has been sent to %1."
784
msgstr "Підтвердження подовження та квитанція було надіслано до %1."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
785

786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid ""
"Contribution submitted by a staff person using member's credit card for "
"renewal"
msgstr "Внесок, здійснений працівником, який використовує членську кредитну картку для поновлення"

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStatus.tpl
msgid ""
"Display name for this Membership status (e.g. New, Current, Grace, "
"Expired...)."
msgstr "Відображає назву цього статусу Членства (наприклад, Нове, Поточне, Відкладене, Закінчилося тощо)."

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStatus.tpl
msgid ""
"Check this box if this status is for use by administrative staff only. If "
"checked, this status is never automatically assigned by CiviMember. It is "
"assigned to a contact's Membership by checking the <strong>Status "
"Override</strong> flag when adding or editing the Membership record. Start "
"and End Event settings are ignored for Administrator statuses. EXAMPLE: This"
" setting can be useful for special case statuses like 'Non-expiring', "
"'Barred' or 'Expelled', etc."
msgstr "Увімкніть цей перемикач, якщо даний статус призначений лише для адміністративного персоналу. Якщо увімкнено, цей статус не буде автоматично призначатися модулем CiviЧленство. ВІн надається Членству контакту шляхом увімкнення перемикача <strong>Змінити статус</strong> під час додавання чи редагування запису Членства. Налаштування Початку та Закінчення події ігноруються для статусів Адміністраторів. ПРИКЛАД: Це налаштування може бути корисним для спеціальних статусів \"Не має терміну закінчення\", \"Захищений\", \"Виключений\" тощо."

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid ""
"You will not be able to delete this membership status if there are existing "
"memberships with this status. You will need to check all your membership "
"status rules afterwards to ensure that a valid status will always be "
"available."
817
msgstr "Ви не зможете видалити цей статус членства, якщо є існуючі членства з цим статусом. Після цього потрібно перевірити всі правила щодо статусу членства, щоб забезпечити наявність дійсного статусу."
818

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
819 820 821 822
#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid ""
"A membership status with this label already exists. Please select another "
"label."
823
msgstr "Статус членства з цією міткою вже існує. Будь ласка, оберіть іншу мітку."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
824 825 826

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Start Event Adjustment"
827
msgstr "Налаштування початку заходу"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
828 829 830

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "End Event Adjustment"
831
msgstr "Налаштування закінчення заходу"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
832

833 834
#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Delete Failed"
835
msgstr "Не вдалося видалити"
836

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
837 838
#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Selected membership status has been deleted."
839
msgstr "Обраний статус членства був видалений."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
840 841 842

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "The membership status '%1' has been saved."
843
msgstr "Статус членства %1 був збережений."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
844

845 846 847 848
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "e.g. 'Student', 'Senior', 'Honor Society'..."
msgstr "наприклад, \"Студент\", \"Старший\", \"Почесна спілка\" тощо."

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
849 850
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid ""
851 852 853
"Description of this membership type for internal use. May include "
"eligibility, benefits, terms, etc."
msgstr "Опис цього типу членства для внутрішнього використання. Може містити вимоги до вступу, переваги, умови тощо."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
854

855
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
856 857 858 859 860 861
msgid ""
"Members assigned this membership type belong to which organization (e.g. "
"this is for membership in 'Save the Whales - Northwest Chapter'). NOTE: This"
" organization/group/chapter must exist as a CiviCRM Organization type "
"contact."
msgstr "До якої організації належать члени цього типу членства (наприклад, це члени з \"Зберегти Китів - Північне відділення\"). ПРИМІТКА: Оргагнізація/група/відділення повинні існувати як тип контакту CiviCRM."
862

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
863
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
864 865 866 867 868
msgid ""
"Minimum fee required for this membership type. For free/complimentary "
"memberships - set minimum fee to zero (0). NOTE: When using CiviCRM to "
"process sales taxes this should be the tax exclusive amount."
msgstr "Для цього типу членства потрібна мінімальна плата. Для безкоштовного/дарованого членства, встановіть мінімальну плату нуль (0). ПРИМІТКА: При використанні CiviCRM для обробки податків на продаж, цей рахунок не повинен мати оподаткування."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
869 870

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
"Select the financial type assigned to fees for this membership type (for "
"example 'Membership Fees'). This is required for all membership types - "
"including free or complimentary memberships."
msgstr "Оберіть фінансовий тип, пов’язаний з внесками для цього типу членства (наприклад, \"Членські внески\"). Це необхідно для усіх типів членства - включаючи безкоштовні та почесні членства."

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
"You will need to select and configure a supported payment processor "
"(currently Authorize.Net, PayPal Pro, or PayPal Website Standard) in order "
"to offer automatically renewing memberships."
msgstr "Вам треба обрати і налаштувати платіжну систему, яка підтримується (на даний час - Authorize.Net, PayPal Pro, або PayPal Website Standard) для автоматичного подовження членства."

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
"Duration of this membership (e.g. 30 days, 2 months, 5 years, 1 lifetime)"
msgstr "Тривалість цього членства (наприклад, 30 днів, 2 місяці, 5 років, 1 довічний)"

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
"Select 'rolling' if membership periods begin at date of signup. Select "
"'fixed' if membership periods begin on a set calendar date."
msgstr "Оберіть \"періодичний\", якщо термін членства починається з дати реєстрації. Оберіть \"фіксований\", якщо терміни членства поширюються на календарний діапазон."

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
"Month and day on which a <strong>fixed</strong> period membership or "
"subscription begins. Example: A fixed period membership with Start Day set "
"to Jan 01 means that membership periods would be 1/1/06 - 12/31/06 for "
"anyone signing up during 2006."
msgstr "Місяць та день, в який починається <strong>фіксований</strong> термін членства або підписки. Наприклад: Визначений період членства з днем початку, встановленим як 01 січня, означає, що термін членства для будь-кого хто підписався протягом 2006 року буде з 1/01/06 по 31/12/06."

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
"Membership signups on or after this date cover the following calendar year "
"as well. Example: If the rollover day is November 30, membership period for "
"signups during December will cover the following year."
msgstr "Членства, зареєстровані на цю дату або пізніше, також поширюються на наступний календарний рік. Приклад: якщо день початку нового терміну - це 30 листопада, термін членства для тих, хто зареєструвався у грудні, буде поширюватися на наступний рік."

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid "Maximum number of related memberships (leave blank for unlimited)."
msgstr "Максимальне число пов'язаних членств (залиште порожнім для необмеженого)."

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
"Can this membership type be used for self-service signups ('Public'), or is "
"it only for CiviCRM users with 'Edit Contributions' permission ('Admin')."
926
msgstr "Чи може цей тип членства використовуватиcь для самореєстрації (\"Публічний\"), або ж він лише для користувачів CiviCRM з дозволом \"Редагувати Внески\" (\"Адмін\")."
927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid ""
"WARNING: Deleting this option will result in the loss of all membership "
"records of this type."
msgstr "ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Видалення цієї опції призведе до втрати всіх записів членства цього типу."

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid ""
"A membership type with this name already exists. Please select another name."
msgstr "Тип членства з цією назвою вже існує. Будь ласка, оберіть іншу назву."

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a monetary value for the Minimum Fee."
msgstr "Будь ласка, введіть грошове значення для Мінімального внеску."

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Membership Organization"
msgstr "Організація членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
946

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
947
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
948
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipType.tpl
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
949
msgid "Auto-renew Option"
950
msgstr "Опція автоматичного подовження"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
951

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
952 953
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a membership type name."
954
msgstr "Будь ласка, введіть назву типу членства."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
955 956 957

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a duration interval."
958
msgstr "Будь ласка, введіть інтервал тривалості."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
959

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
960 961 962 963
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid ""
"Automatic renewals are not supported by the currently available payment "
"processors when the membership duration is greater than 1 year / 12 months."
964
msgstr "автоматичні подовження не підтримуються наявними на даний час платіжними системами, якщо тривалість членства перевищує 1 рік / 12 місяців."
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
965

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
966 967
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Period type should be Rolling when duration unit is Day"
968
msgstr "Тип періоду повинен бути \"Повторюваний\", якщо одиниця тривалості становить \"День\"."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
969 970 971

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a valid fixed period start day"
972
msgstr "Будь ласка, зазначте дійсний день початку фіксованого періоду"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
973 974 975

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a valid fixed period rollover day"
976
msgstr "Будь ласка, зазначте дійсний день повтору фіксованого періоду"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
977 978 979

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter valid Fixed Period Start Day"
980
msgstr "Будь ласка, зазначте дійсний день початку фіксованого періоду"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
981 982 983

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter valid Fixed Period Rollover Day"
984
msgstr "Будь ласка, зазначте дійсний день повтору фіксованого періоду"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
985

986 987
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Membership Type Not Deleted"
988
msgstr "Тип членства не видалений"
989

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
990 991
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Selected membership type has been deleted."
992
msgstr "Обраний тип членства був видалений."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
993 994 995

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "The membership type '%1' has been saved."
996
msgstr "Тип членства %1 був збережений."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
997

998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044
#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Cancel Related Membership"
msgstr "Скасувати пов'язане членство"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Create Related Membership"
msgstr "Створити пов'язане членство"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Related membership for %1 has been deleted."
msgstr "Пов'язане членство для %1 було видалене."

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Membership Deleted"
msgstr "Членство видалене"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Manual Assignment of Related Membership"
msgstr "Ручне завдання пов'язаного членства"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Related membership for %1 has been created."
msgstr "Пов'язане членство для %1 було створене."

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Membership Added"
msgstr "Членство додано"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Invalid action specified in URL"
msgstr "В URL задана неправильна дія"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Unlimited"
msgstr "Необмежене"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "None available"
msgstr "Жоден не доступний"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "%1 available"
msgstr "доступний %1"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "View Membership for"
msgstr "Переглянути Членство для"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1045 1046 1047

#: CRM/Member/Form/Search.php
msgid "Member Name or Email"
1048
msgstr "Ім'я або Е-мейл члена"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1049

1050 1051
#: CRM/Member/Form/Search.php
msgid "Member Tag(s)"
1052
msgstr "Тег(и) Членів"
1053 1054 1055

#: CRM/Member/Form/Search.php
msgid "Member Group(s)"
1056
msgstr "Членська Група (и)"
1057 1058 1059

#: CRM/Member/Form/Search.php
msgid "Member Contact Type"
1060
msgstr "Тип Контакту Члена"
1061

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1062
#: CRM/Member/Form/Search.php
1063
msgid "Find Memberships"
1064
msgstr "Знайти типи членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1065

1066 1067 1068 1069
#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php CRM/Member/Form/Task/PickProfile.php
#: CRM/Member/Task.php
msgid "Update multiple memberships"
msgstr "Оновити декілька членств"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1070 1071 1072

#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php
msgid "Update Members(s)"
1073
msgstr "Оновити члена (членів)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1074

1075 1076 1077 1078
#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php
msgid ""
"File type field(s) in the selected profile are not supported for Update "
"multiple memberships."
1079
msgstr "Поле (я) типу ФАЙЛ у вибраному профілі не підтримується для Оновлення декількох членств."
1080

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1081 1082
#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php
msgid "Update Memberships"
1083
msgstr "Оновити членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1084

1085
#: CRM/Member/Form/Task/Delete.php
1086 1087
msgid "Delete Memberships"
msgstr "Видалити членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1088 1089

#: CRM/Member/Form/Task/Delete.php
1090 1091 1092 1093 1094
msgid "%count membership deleted."
msgid_plural "%count memberships deleted."
msgstr[0] "%count членство видалене"
msgstr[1] "%count членства видалені"
msgstr[2] "%count членств видалені"
1095
msgstr[3] "%count членств видалені"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1096

1097 1098
#: CRM/Member/Form/Task/Label.php
msgid "Print one label per Membership (rather than per contact)"
1099
msgstr "Друкувати одну наліпку на Членство (а не на один контакт)"
1100 1101 1102 1103 1104

#: CRM/Member/Form/Task/Label.php
msgid ""
"As you are printing one label per membership your merge settings are being "
"ignored"
1105
msgstr "Оскільки Ви друкуєте одну наліпку на членство, Ваші налаштування щодо злиття бідуть проігноровані"
1106 1107 1108

#: CRM/Member/Form/Task/PickProfile.php
msgid ""
1109 1110 1111 1112
"The maximum number of members you can select for Update multiple memberships"
" is %1. You have selected %2. Please select fewer members from your search "
"results and try again."
msgstr "Максимальна кількість учасників, яких ви можете вибрати для Оновлення декількох членств, - %1. Ви вибрали %2. Будь ласка, виберіть менше учасників із результатів пошуку та повторіть спробу."
1113

1114 1115 1116
#: CRM/Member/Form/Task/PickProfile.php
msgid ""
"You will need to create a Profile containing the %1 fields you want to edit "
1117 1118 1119 1120
"before you can use Update multiple memberships. Navigate to Administer "
"CiviCRM >> CiviCRM Profile to configure a Profile. Consult the online "
"Administrator documentation for more information."
msgstr "Вам необхідно створити Профіль, що містить %1 полів, які Ви бажаєте редагувати, перед тим, як Ви зможете Оновити декілька членств. Перейдіть до Адмініструвати CiviCRM >> Профіль CiviCRM та налаштуйте Профіль. Зверніться до онлайн документації для Адміністратора за більш детальною інформацією."
1121

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1122 1123
#: CRM/Member/Form/Task/Print.php
msgid "Print Members"
1124
msgstr "Надрукувати членів"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1125

1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135
#: CRM/Member/Form.php
msgid ""
"There are no configured membership statuses. You cannot add this membership "
"until your membership statuses are correctly configured"
msgstr "Відсутні налаштовані статуси членства. Ви не зможете додати це членство, поки не налаштуєте потрібним чином статуси для членств."

#: CRM/Member/Form.php
msgid "Membership renewed automatically"
msgstr "Членство оновлене автоматично"

1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143
#: CRM/Member/Import/Form/DataSource.php
msgid "Insert new Membership"
msgstr "Додати нове членство"

#: CRM/Member/Import/Form/DataSource.php
msgid "Update existing Membership"
msgstr "Оновити існуюче членство"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1144 1145
#: CRM/Member/Import/Form/MapField.php
msgid "(OR Membership ID if update mode.)"
1146
msgstr "(АБО ID членства, якщо діє режим оновлення.)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1147 1148 1149

#: CRM/Member/Import/Form/MapField.php
msgid "Duplicate Import Membership Mapping Name"
1150
msgstr "Назва схеми імпорту дублікатів членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1151 1152 1153

#: CRM/Member/Import/Parser.php
msgid "View Membership URL"
1154
msgstr "Переглянути URL членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1155

1156 1157
#: CRM/Member/Info.php
msgid "CiviCRM Membership Engine"
1158
msgstr "Двигун Членства CiviCRM "
1159

1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179
#: CRM/Member/Info.php
msgid "access CiviMember"
msgstr "доступ до модулю CiviЧленство"

#: CRM/Member/Info.php
msgid "View memberships"
msgstr "Перегляд членства"

#: CRM/Member/Info.php
msgid "edit memberships"
msgstr "редагування членства"

#: CRM/Member/Info.php
msgid "Create and update memberships"
msgstr "Створення і редагування членства"

#: CRM/Member/Info.php
msgid "delete in CiviMember"
msgstr "видалити з модулю CiviЧленство"

1180
#: CRM/Member/Info.php CRM/Member/Task.php
1181 1182 1183
msgid "Delete memberships"
msgstr "Видалити членства"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1184 1185
#: CRM/Member/Info.php
msgid "Your Membership(s)"
1186
msgstr "Ваше членство (членства)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1187 1188 1189

#: CRM/Member/Page/DashBoard.php
msgid "Invalid date query \"%1\" in URL (valid syntax is yyyymm)."
1190
msgstr "Неправильний запит адреси \"%1\" в URL (правильний синтаксис - рік/місяць)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1191

1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198
#: CRM/Member/Page/DashBoard.php CRM/Member/Selector/Search.php
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipStatus.tpl
msgid "Member"
msgstr "Учасник"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1199 1200 1201
#: CRM/Member/Page/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStatus.tpl
msgid "Edit Membership Status"
1202
msgstr "Редагувати статус членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1203 1204 1205

#: CRM/Member/Page/MembershipStatus.php
msgid "Disable Membership Status"
1206
msgstr "Вимкнути статус членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1207 1208 1209

#: CRM/Member/Page/MembershipStatus.php
msgid "Enable Membership Status"
1210
msgstr "Увімкнути статус членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1211 1212 1213 1214

#: CRM/Member/Page/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStatus.tpl
msgid "Delete Membership Status"
1215
msgstr "Видалити статус членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1216

1217 1218 1219 1220
#: CRM/Member/Page/MembershipType.php CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "Edit Membership Type"
msgstr "Редагувати тип учасника"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1221 1222
#: CRM/Member/Page/MembershipType.php
msgid "Disable Membership Type"
1223
msgstr "Вимкнути тип членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1224 1225 1226

#: CRM/Member/Page/MembershipType.php
msgid "Enable Membership Type"
1227
msgstr "Увімкнути тип членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1228 1229 1230

#: CRM/Member/Page/MembershipType.php
msgid "Delete Membership Type"
1231
msgstr "Видалити тип членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1232

1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "%1 created"
msgstr "Створено %1"

#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "%1 out of %2"
msgstr "%1 з %2"

#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "N/A"
msgstr "Невідомо"

#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
msgid "View Membership"
msgstr "Переглянути учасників"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1249 1250
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "Create Membership"
1251
msgstr "Створити членство"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1252

1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268
#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
msgid "Edit Membership"
msgstr "Редагувати "

#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
msgid "Renew-Credit Card"
msgstr "Поновити - Кредитна Картка"

#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
msgid "Renew Membership Using Credit Card"
msgstr "Поновлення членства з використанням Кредитної картки"

#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
msgid "Delete Membership"
msgstr "Видалити Членство"

1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid ""
"WARNING: If you cancel the recurring contribution associated with this "
"membership, the membership will no longer be renewed automatically. However,"
" the current membership status will not be affected."
msgstr "ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо Ви відміните повторюваний внесок, пов'язаний з цим членством, членство більше не буде подовжуватися автоматично. Однак, це не вплине на поточний статус членства."

1276
#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
1277
msgid "Cancel Auto Renew Subscription"
1278
msgstr "Скасувати підписку щодо автоматичного подовження"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
1279

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1280 1281
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "Members"
1282
msgstr "Члени"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1283

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
1284 1285
#: CRM/Member/Selector/Search.php
msgid "Auto-renew?"
1286
msgstr "Подовжити автоматично?"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
1287

1288 1289
#: CRM/Member/StatusOverrideTypes.php
msgid "Override Permanently"
1290
msgstr "Перевизначати Постійно"
1291 1292 1293

#: CRM/Member/StatusOverrideTypes.php
msgid "Override Until Selected Date"
1294
msgstr "Перевизначати До Обраної Дати"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1295 1296

#: CRM/Member/Task.php
1297 1298
msgid "Export members"
msgstr "Експортувати учасників"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1299

1300
#: CRM/Member/Task.php
1301 1302
msgid "Print/merge document for memberships"
msgstr "Друкувати/об'єднати документ для членств"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1303

1304
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.hlp