install.po 33.1 KB
Newer Older
1
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2015
2 3 4 5
# This file is distributed under the same license as the CiviCRM package.
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
# Translators:
6
# Anton Synkov <taurus84@ukr.net>, 2015
7
# Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>, 2017,2019
8 9 10
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
11
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
12 13
"PO-Revision-Date: 2019-03-14 12:16+0000\n"
"Last-Translator: Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>\n"
14
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/uk/)\n"
15 16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: uk\n"
19
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n % 1 == 0 && n % 10 == 1 && n % 100 != 11 ? 0 : n % 1 == 0 && n % 10 >= 2 && n % 10 <= 4 && (n % 100 < 12 || n % 100 > 14) ? 1 : n % 1 == 0 && (n % 10 ==0 || (n % 10 >=5 && n % 10 <=9) || (n % 100 >=11 && n % 100 <=14 )) ? 2: 3);\n"
20

21 22
#: install/index.php
msgid "Oops! Please correct your install location"
23
msgstr "Помилка! Будь ласка, виправте вказане Вами місце інсталяції"
24 25 26 27 28

#: install/index.php
msgid ""
"Please untar (uncompress) your downloaded copy of CiviCRM in the "
"<strong>%1</strong> directory below your Drupal root directory."
29
msgstr "Будь ласка, розпакуйте (розархівуйте) Вашу завантажену копію програми CiviCRM у <strong>%1</strong> каталог, розташований під Вашим кореневим каталогом Drupal."
30 31 32

#: install/index.php
msgid "Oops! CiviCRM is already installed"
33
msgstr "Помилка! Програма CiviCRM вже інстальована"
34 35 36

#: install/index.php
msgid "[your Drupal root directory]"
37
msgstr "[Ваш кореневий каталог Drupal]"
38

39 40 41 42
#: install/index.php
msgid "[your Backdrop root directory]"
msgstr "Ваш кореневий каталог Backdrop"

43 44
#: install/index.php
msgid "Installation Guide"
45
msgstr "Керівництво з інсталяції"
46 47 48 49 50 51

#: install/index.php
msgid ""
"CiviCRM has already been installed. <ul><li>To <strong>start over</strong>, "
"you must delete or rename the existing CiviCRM settings file - "
"<strong>civicrm.settings.php</strong> - from <strong>%1</strong>.</li><li>To"
52 53
" <strong>upgrade an existing installation</strong>, refer to the online "
"documentation: %2.</li></ul>"
54
msgstr "CiviCRM вже встановлено. 1  2 Щоб запустити знову\n3, потрібно видалити чи перейменувати існуючий файл налаштувань CiviCRM - 4civicrm.settings.php4 - від 5% 1  5.2 6\nДля оновлення існуючої установки7, зверніться до онлайн-документації:% 2.61"
55 56 57

#: install/index.php
msgid "Oops! Incorrect CiviCRM version"
58
msgstr "Помилка! Некоректна версія програми CiviCRM"
59 60 61

#: install/index.php
msgid "This installer can only be used for the Drupal version of CiviCRM."
62
msgstr "Цей інсталятор може бути використаний виключно для інсталяції версії Drupal програми CiviCRM."
63

64 65
#: install/index.php
msgid "You don't have permission to access this page"
66
msgstr "У Вас немає прав доступу до цієї сторінки"
67 68 69 70 71

#: install/index.php
msgid ""
"The installer can only be run by a user with the permission to administer "
"site configuration."
72
msgstr "Інсталятор може запускатись лише користувачем з наданим правом адміністрування конфігурації сайту"
73

74 75
#: install/index.php
msgid "Oops! Incorrect Drupal version"
76
msgstr "Помилка! Некоректна версія Drupal"
77 78 79 80 81

#: install/index.php
msgid ""
"This version of CiviCRM can only be used with Drupal 6.x or 7.x. Please "
"ensure that '%1' exists if you are running Drupal 7.0 and over."
82
msgstr "Дана версія програми CiviCRM може використовуватися виключно у поєднанні з версією 6.x або 7.x Drupal. Будь ласка, переконайтеся, що '%1' існує, якщо Ви використовуєте Drupal 7.0 і вище."
83

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
#: install/index.php
msgid "This installer can only be used for the Backdrop version of CiviCRM."
msgstr "Цей інсталятор можна використовувати лише в Backdrop версії CiviCRM."

#: install/index.php
msgid "Oops! Incorrect Backdrop version"
msgstr "Помилка! Неправильна версія Backdrop"

#: install/index.php
msgid ""
"This version of CiviCRM can only be used with Backdrop 1.x. Please ensure "
"that '%1' exists if you are running Backdrop 1.0 and over."
msgstr "Ця версія CiviCRM може використовуватись лише з Backdrop 1.x. Якщо ви запускаєте Backdrop версії 1.0 і далі, переконайтесь, що існує '%1'.  "

98 99
#: install/index.php
msgid "This installer can only be used for the WordPress version of CiviCRM."
100
msgstr "Даний інсталятор може використовуватися виключно для інсталяції версії WordPress програми CiviCRM."
101

102 103
#: install/index.php
msgid "PHP Configuration"
104
msgstr "Конфігурація PHP"
105 106 107

#: install/index.php
msgid "MySQL support"
108
msgstr "Підтримка MySQL"
109 110 111

#: install/index.php
msgid "MySQL support not included in PHP."
112
msgstr "Підтримка MySQL не включена у PHP."
113

114
#: install/index.php install/template.html
115
msgid "MySQL %1 Configuration"
116
msgstr "Конфігурація %1 MySQL"
117 118 119

#: install/index.php
msgid "Does the server exist?"
120
msgstr "Чи існує даний сервер?"
121 122

#: install/index.php
123
msgid "Can't find the a MySQL server on '%1'."
124
msgstr "Не вдається знайти сервер MySQL на '%1'."
125 126 127

#: install/index.php
msgid "Are the access credentials correct?"
128
msgstr "Чи вірно вказані параметри доступу?"
129 130 131

#: install/index.php
msgid "That username/password doesn't work"
132
msgstr "Це ім'я користувача/пароль не спрацьовує"
133 134 135

#: install/index.php
msgid "MySQL version at least %1"
136
msgstr "Версія MySQL щонайменше %1"
137

138 139
#: install/index.php
msgid "MySQL version %1 or higher is required, you are running MySQL %2."
140
msgstr "Потрібна версія MySQL %1 або вище, Ви використовуєте версію MySQL %2."
141 142 143

#: install/index.php
msgid "MySQL %1"
144
msgstr "MySQL %1"
145 146 147

#: install/index.php
msgid "Is auto_increment_increment set to 1"
148
msgstr "Чи встановлено auto_increment_increment на 1"
149 150 151 152 153

#: install/index.php
msgid ""
"An auto_increment_increment value greater than 1 is not currently supported."
" Please see issue CRM-7923 for further details and potential workaround."
154
msgstr "Значення auto_increment_increment, більше ніж 1, на даний момент не підтримується. Будь ласка, передивіться публікацію CRM-7923 для отримання додаткової інформації та можливого тимчасового вирішення проблеми."
155

156 157
#: install/index.php
msgid "Is the provided database name valid?"
158
msgstr "Чи дійсна дана назва бази даних?"
159 160 161

#: install/index.php
msgid ""
162 163
"The database name provided is not valid. Please use only 0-9, a-z, A-Z, _ "
"and - as characters in the name."
164
msgstr "Назва бази даних невірна. Будь ласка, використовуйте у  назві лише : 0-9, a-z, A-Z, _ та - "
165

166 167
#: install/index.php
msgid "Does MySQL thread_stack meet minimum (%1k)"
168
msgstr "Чи відповідає MySQL thread_stack мінімально допустимому значенню (%1k)"
169 170 171

#: install/index.php
msgid "Can I access/create the database?"
172
msgstr "Чи можу я увійти/створити базу даних?"
173 174 175

#: install/index.php
msgid "I can't create new databases and the database '%1' doesn't exist."
176
msgstr "Я не можу створювати нові бази даних, а база даних '%1' не існує."
177 178 179

#: install/index.php
msgid "Can I access/create InnoDB tables in the database?"
180
msgstr "Чи можу я увійти/створити таблиці InnoDB у базі даних?"
181 182 183 184 185

#: install/index.php
msgid ""
"Unable to create InnoDB tables. MySQL InnoDB support is required for CiviCRM"
" but is either not available or not enabled in this MySQL database server."
186
msgstr "Не вдалося створити таблиці InnoDB. Потрібна підтримка MySQL InnoDB для програми CiviCRM, проте вона або недоступна, або заблокована на цьому сервері бази даних MySQL."
187 188 189

#: install/index.php
msgid "Can I create temporary tables in the database?"
190
msgstr "Чи можу я створювати тимчасові таблиці у базі даних?"
191 192 193 194 195

#: install/index.php
msgid ""
"Unable to create temporary tables. This MySQL user is missing the CREATE "
"TEMPORARY TABLES privilege."
196
msgstr "Не вдалося створити тимчасові таблиці. Даний користувач MySQL не має повноваження СТВОРЮВАТИ ТИМЧАСОВІ ТАБЛИЦІ."
197 198 199

#: install/index.php
msgid "Can I create lock tables in the database?"
200
msgstr "Чи можу я створювати таблиці блокувань у базі даних?"
201 202 203 204

#: install/index.php
msgid ""
"Unable to lock tables. This MySQL user is missing the LOCK TABLES privilege."
205
msgstr "Не вдалося блокувати таблиці. Даний користувач MySQL не має повноваження створювати ТАБЛИЦІ БЛОКУВАНЬ."
206 207 208

#: install/index.php
msgid "Can I create triggers in the database?"
209
msgstr "Чи можу я створювати тригери у базі даних?"
210 211 212 213 214

#: install/index.php
msgid ""
"Unable to create triggers. This MySQL user is missing the CREATE TRIGGERS  "
"privilege."
215
msgstr "Не вдалося створити тригери. Даний користувач MySQL не має повноваження СТВОРЮВАТИ ТРИГЕРИ."
216

217 218
#: install/index.php
msgid "PHP5 installed"
219
msgstr "PHP5 інстальовано"
220 221 222

#: install/index.php
msgid "File permissions"
223
msgstr "Повноваження доступу до файлів"
224 225 226

#: install/index.php
msgid "Does the webserver know where files are stored?"
227
msgstr "Чи знає веб-сервер, де зберігаються файли?"
228 229 230

#: install/index.php
msgid "The webserver isn't letting me identify where files are stored."
231
msgstr "Веб-сервер не дозволяє мені визначити, де зберігаються файли."
232 233 234

#: install/index.php
msgid "Does the CiviCRM path contain PATH_SEPARATOR?"
235
msgstr "Чи міститься PATH_SEPARATOR у шляху до CiviCRM?"
236 237

#: install/index.php
238
msgid "The path %1 contains PATH_SEPARATOR (the %2 character)."
239
msgstr "Шлях %1 містить PATH_SEPARATOR (символ %2)."
240 241

#: install/index.php
242
msgid "Folder '%1' exists?"
243
msgstr "Чи існує папка '%1'?"
244 245

#: install/index.php
246
msgid "There is no '%1' folder."
247
msgstr "Папки '%1' не існує."
248 249 250

#: install/index.php
msgid "Is the %1 folder writeable?"
251
msgstr "Чи є папка %1 доступною для запису?"
252 253 254

#: install/index.php
msgid "I can't tell what webserver you are running"
255
msgstr "Я не можу сказати, який веб-сервер Ви використовуєте."
256

257 258
#: install/index.php
msgid "Webserver config"
259
msgstr "Налаштування веб-сервера"
260 261 262

#: install/index.php
msgid "Recognised webserver"
263
msgstr "Впізнаний веб-сервер"
264 265 266 267 268

#: install/index.php
msgid ""
"You seem to be using an unsupported webserver. The server variables "
"SCRIPT_NAME, HTTP_HOST, SCRIPT_FILENAME need to be set."
269
msgstr "Схоже на те, що Ви використовуєте веб-сервер, робота якого не підтримується. Потрібно налаштувати перемінні параметри сервера SCRIPT_NAME, HTTP_HOST, SCRIPT_FILENAME."
270

271 272
#: install/index.php
msgid "SimpleXML support"
273
msgstr "ЕлементарнаXML підтримка"
274 275 276

#: install/index.php
msgid "SimpleXML support not included in PHP."
277
msgstr "ЕлементарнаXML підтримка не входить у PHP"
278

279 280
#: install/index.php
msgid "JSON support"
281
msgstr "Підтримка JSON"
282 283 284

#: install/index.php
msgid "JSON support not included in PHP."
285
msgstr "Підтримка JSON не включена у PHP."
286

287 288
#: install/index.php
msgid "Multibyte support"
289
msgstr "Підтримка мультибайтності"
290 291 292

#: install/index.php
msgid "Multibyte support not enabled in PHP."
293
msgstr "Підтримка мультибайтності не увімкнена у PHP"
294

295 296
#: install/index.php
msgid "XCache compatibility"
297
msgstr "Сумісність XCache"
298 299 300 301 302 303

#: install/index.php
msgid ""
"XCache is installed and there are known compatibility issues between XCache "
"and CiviCRM. Consider using an alternative PHP caching mechanism or disable "
"PHP caching altogether."
304
msgstr "Інстальовано XCache, а, як відомо, існують певні проблеми сумісності між XCache та CiviCRM. Обміркуйте можливість використання альтернативного механізму кешування PHP або повністю заблокуйте механізм кешування PHP."
305

306 307
#: install/index.php
msgid "Memory allocated (PHP config option 'memory_limit')"
308
msgstr "Виділена кількість пам'яті (опція налаштування PHP 'memory_limit')"
309 310

#: install/index.php
311 312
msgid ""
"CiviCRM needs a minimum of %1 MB allocated to PHP, but recommends %2 MB."
313
msgstr "Програма CiviCRM потребує мінімум %1 МБ виділеної пам'яті для PHP, проте рекомендованою кількістю є %2 МБ."
314 315

#: install/index.php
316
msgid "You only have %1 allocated"
317
msgstr "Вами виділено лише %1 пам'яті"
318 319 320 321

#: install/index.php
msgid ""
"We can't determine how much memory you have allocated. Install only if "
322
"you're sure you've allocated at least %1 MB."
323
msgstr "Ми не можемо визначити, який обсяг пам'яті Вами виділений. Проводьте інсталяцію програми, тільки якщо Ви впевнені, що Ви виділили хоча б %1 МБ пам'яті."
324 325 326

#: install/index.php
msgid "The following problems are preventing me from installing CiviCRM:"
327
msgstr "Наступні проблеми не дозволяють мені встановити програму CiviCRM:"
328

329 330
#: install/index.php
msgid ""
331 332 333
"This webserver is running an outdated version of PHP (%1). It is strongly "
"recommended to upgrade to PHP %2 or later, as older versions can present a "
"security risk. The preferred version is %3."
334
msgstr "Цей веб-сервер працює з застарілою версією PHP (% 1). Настійно рекомендується оновити до PHP% 2 або пізнішої версії, оскільки старі версії можуть бути ризикованими з погляду безпеки. Краща версія -% 3."
335 336 337

#: install/index.php
msgid ""
338 339 340
"You need PHP version %1 or later, only %2 is installed. Please upgrade your "
"server, or ask your web-host to do so."
msgstr "Вам потрібна версія PHP %1 або новіше, при цьому зараз встановлена лише версія %2. Будь ласка, оновіть версію Вашого сервера або попросіть Вашу веб-хостінгову компанію зробити це."
341 342 343

#: install/index.php
msgid "file '%1' not found"
344
msgstr "файл '%1 не знайдено"
345 346 347

#: install/index.php
msgid "file '%1' found"
348
msgstr "файл '%1 знайдено"
349 350 351 352 353

#: install/index.php
msgid ""
"The user account used by your web-server %1 needs to be granted write access"
" to the following directory in order to configure the CiviCRM settings file:"
354
msgstr "Обліковий запис користувача, який використовується Вашим веб-сервером %1, має отримати доступ на запис інформації у нижчезазначеному каталозі, щоб здійснити конфігурацію файлу налаштувань CiviCRM:"
355 356 357 358 359

#: install/index.php
msgid ""
"Cannot determine the version of MySQL installed. Please ensure at least "
"version %1 is installed."
360
msgstr "Не вдалося визначити інстальовану версію MySQL. Будь ласка, переконайтеся, що встановлена, як мінімум, версія %1 або пізніша."
361 362 363

#: install/index.php
msgid "Could not determine if MySQL has InnoDB support. Assuming no."
364
msgstr "Не вдалося визначити, чи підтримує MySQL роботу InnoDB. Зроблено припущення, що ні."
365 366 367

#: install/index.php
msgid "MySQL server does have InnoDB support"
368
msgstr "На сервері MySQL відсутня підтримка InnoDB"
369 370 371

#: install/index.php
msgid "Could not determine if MySQL has InnoDB support. Assuming no"
372
msgstr "Не вдалося визначити, чи підтримує MySQL роботу InnoDB. Зроблено припущення, що ні"
373 374 375

#: install/index.php
msgid "Could not login to the database."
376
msgstr "Не вдалося увійти до бази даних."
377 378 379

#: install/index.php
msgid "Could not select the database."
380
msgstr "Не вдалося обрати базу даних."
381 382 383

#: install/index.php
msgid "Could not create a temp table."
384
msgstr "Не вдалося створити тимчасову таблицю."
385 386 387

#: install/index.php
msgid "Could not create a table in the database."
388
msgstr "Не вдалося створити таблицю у базі даних."
389 390 391

#: install/index.php
msgid "Could not create a database trigger."
392
msgstr "Не вдалося створити тригер бази даних."
393 394 395

#: install/index.php
msgid "Could not connect to the database server."
396
msgstr "Не вдалося з'єднатися із сервером бази даних."
397 398 399

#: install/index.php
msgid "Could not obtain a write lock for the database table."
400
msgstr "Не вдалося отримати блокування операцію запису для таблиці бази даних."
401 402 403

#: install/index.php
msgid "Could not release the lock for the database table."
404
msgstr "Не вдалося зняти блокування для таблиці бази даних."
405 406 407

#: install/index.php
msgid "Could not query database server variables."
408
msgstr "Не вдалося зробити запит на змінні параметри сервера бази даних."
409 410 411

#: install/index.php
msgid "MySQL server auto_increment_increment is 1"
412
msgstr "auto_increment_increment сервера MySQL дорівнює 1"
413 414 415

#: install/index.php
msgid "Could not get information about the thread_stack of the database."
416
msgstr "Не вдалося отримати інформацію про thread_stack бази даних."
417 418 419

#: install/index.php
msgid "MySQL \"thread_stack\" is %1 kb"
420
msgstr "MySQL \"thread_stack\" дорівнює %1 кб"
421 422 423

#: install/index.php
msgid "The database: '%1' does not exist."
424
msgstr "База даних: '%1' не існує."
425 426 427

#: install/index.php
msgid "Able to create a new database."
428
msgstr "Можу створювати нову базу даних."
429 430 431

#: install/index.php
msgid "user '%1' doesn't have CREATE DATABASE permissions."
432
msgstr "користувач '%1' не має дозволу на СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ."
433 434 435

#: install/index.php
msgid "the following PHP variables are missing: %1"
436
msgstr "відсутні наступні змінні параметри PHP: %1"
437 438 439

#: install/index.php
msgid "Oops! Could not create database %1"
440
msgstr "Помилка! Не вдалося створити базу даних %1"
441 442 443 444 445

#: install/index.php
msgid ""
"We encountered an error when attempting to create the database. Please check"
" your MySQL server permissions and the database name and try again."
446
msgstr "Ми стикнулися із помилкою при спробі створити базу даних. Будь ласка, перевірте наявні дозволи для Вашого сервера MySQL, а також перевірте правильність назви бази даних та спробуйте ще раз."
447 448 449 450 451 452 453 454 455

#: install/index.php
msgid ""
"Have you registered this site at CiviCRM.org? If not, please help strengthen"
" the CiviCRM ecosystem by taking a few minutes to <a %1>fill out the site "
"registration form</a>. The information collected will help us prioritize "
"improvements, target our communications and build the community. If you have"
" a technical role for this site, be sure to check Keep in Touch to receive "
"technical updates (a low volume mailing list)."
456
msgstr "Ви зареєстрували цей сайт на CiviCRM.org? Якщо ні, будь ласка, допоможіть зміцнити екосистему CiviCRM та витратьте декілька хвилин на <a %1>заповнення реєстраційної форми сайту</a>. Зібрана інформація допоможе нам розподілити пріоритети щодо вдосконалення системи, визначити цілі нашої комунікації та розбудовувати нашу спільноту. Якщо Ви виконуєте технічну роль на цьому сайті, обов'язково поставте прапорець в опції \"Бути на зв'язку\", щоб отримувати технічні оновлення (невелика за обсягом поштова розсилка)."
457 458 459 460 461

#: install/index.php
msgid ""
"We have integrated KCFinder with CKEditor and TinyMCE. This allows a user to"
" upload images. All uploaded images are public."
462
msgstr "Ми інтегрували KCFinder з CKEditor та TinyMCE. Це дозволяє користувачу завантажувати зображення. Усі завантажені зображення є загальнодоступними."
463 464 465

#: install/index.php
msgid "CiviCRM Installed"
466
msgstr "Програму CiviCRM інстальовано"
467 468 469

#: install/index.php
msgid "CiviCRM has been successfully installed"
470
msgstr "Програму CiviCRM було успішно інстальовано"
471 472 473 474 475 476 477

#: install/index.php
msgid ""
"Drupal user permissions have been automatically set - giving anonymous and "
"authenticated users access to public CiviCRM forms and features. We "
"recommend that you <a %1>review these permissions</a> to ensure that they "
"are appropriate for your requirements (<a %2>learn more...</a>)"
478
msgstr "Дозволи користувачів Drupal встановлені автоматично - анонімним та аутентифікованим користувачам надається доступ до публічних форм та функцій CiviCRM. Ми рекомендуємо Вам <a %1>переглянути ці дозволи</a>, щоб переконатися, що вони відповідають Вашим вимогам (<a %2>дізнатися більше...</a>)"
479 480 481 482 483

#: install/index.php
msgid ""
"Use the <a %1>Configuration Checklist</a> to review and configure settings "
"for your new site"
484
msgstr "Скористайтеся <a %1>Списком для перевірки конфігурації</a>, щоб переглянути налаштування для Вашого нового сайту та здійснити їх конфігурацію."
485

486 487 488 489 490 491 492 493
#: install/index.php
msgid ""
"Backdrop user permissions have been automatically set - giving anonymous and"
" authenticated users access to public CiviCRM forms and features. We "
"recommend that you <a %1>review these permissions</a> to ensure that they "
"are appropriate for your requirements (<a %2>learn more...</a>)"
msgstr "Дозволи користувачів Backdrop встановлені автоматично - анонімним та аутентифікованим користувачам надається доступ до публічних форм та функцій CiviCRM. Ми рекомендуємо Вам <a %1>переглянути ці дозволи</a>, щоб переконатися, що вони відповідають Вашим вимогам (<a %2>дізнатися більше...</a>)"

494 495 496 497 498 499
#: install/index.php
msgid ""
"WordPress user permissions have been automatically set - giving Anonymous "
"and Subscribers access to public CiviCRM forms and features. We recommend "
"that you <a %1>review these permissions</a> to ensure that they are "
"appropriate for your requirements (<a %2>learn more...</a>)"
500
msgstr "Дозволи користувачів Drupal встановлені автоматично - анонімним користувачам та підписникам надається доступ до публічних форм та функцій CiviCRM. Ми рекомендуємо Вам <a %1>переглянути ці дозволи</a>, щоб переконатися, що вони відповідають Вашим вимогам (<a %2>дізнатися більше...</a>)"
501 502

#: install/index.php
503
msgid "Refer to the online documentation for more information: "
504
msgstr "Додаткову інформацію можна знайти в онлайн-документації:"
505

506 507
#: install/template.html
msgid "CiviCRM Installer"
508
msgstr "Інсталятор програми CiviCRM"
509

510 511
#: install/template.html
msgid "Version %1"
512
msgstr "Версія %1"
513

514 515 516 517
#: install/template.html
msgid ""
"Thanks for choosing CiviCRM! Please follow the instructions below to install"
" CiviCRM."
518
msgstr "Дякуємо за Ваш вибір на користь програми CiviCRM! Будь ласка, слідуйте інструкціям  нижче для інсталяції програми CiviCRM."
519 520 521 522 523

#: install/template.html
msgid ""
"We are not able to install the software. Please <a "
"href=\"#requirements\">see below</a> for details."
524
msgstr "Нам не вдалося завершити інсталяцію програмного забезпечення. Будь ласка, <a href=\"#requirements\">дивіться нижче</a> для отримання більш детальної інформації."
525 526 527 528 529 530

#: install/template.html
msgid ""
"There are some issues that we recommend you look at before installing, "
"however, you are still able to install the software.  Please see below for "
"details."
531
msgstr "Існують деякі питання, які ми рекомендуємо Вам розглянути перед проведенням інсталяції, проте, Ви все одно маєте можливість інсталювати програмне забезпечення. Будь ласка, дивіться нижче для отримання більш детальної інформації."
532 533 534

#: install/template.html
msgid "You're ready to install!"
535
msgstr "Ви готові до інсталяції!"
536 537 538

#: install/template.html
msgid "Check Requirements and Install CiviCRM"
539
msgstr "Перевірте вимоги та проведіть інсталяцію програми CiviCRM"
540 541 542

#: install/template.html
msgid "Installing CiviCRM..."
543
msgstr "Інсталяція програми CiviCRM..."
544 545 546

#: install/template.html
msgid "(this will take a few minutes)"
547
msgstr "(на це знадобиться кілька хвилин)"
548 549 550

#: install/template.html
msgid "Language and Region Settings"
551
msgstr "Налаштування регіону та мови"
552 553 554 555 556 557 558 559

#: install/template.html
msgid ""
"CiviCRM has been translated to many languages, thanks to its community of "
"translators. By selecting another language, the installer may be available "
"in that language. The initial configuration of the basic data will also be "
"set to that language (ex: individual prefixes, suffixes, activity types, "
"etc.). <a href=\"%1\">Learn more about using CiviCRM in other languages.</a>"
560
msgstr "Програма CiviCRM була перекладена багатьма мовами завдяки зусиллям власної спільноти перекладачів. Обираючи іншу мову, Ви отримуєте можливість використати інсталятор програми, викладений тією ж самою мовою. Початкова конфігурація базових даних також буде переведена на цю мову (наприклад: індивідуальні префікси, суфікси, типи діяльності, тощо). <a href=\"%1\">Дізнайтеся більше про використання програми CiviCRM, викладеної іншими мовами.</a>"
561 562 563

#: install/template.html
msgid "Language of basic data:"
564
msgstr "Мова базових даних:"
565 566 567

#: install/template.html
msgid "Change language"
568
msgstr "Змінити мову"
569 570

#: install/template.html
571
msgid "Database Version and Connection Settings"
572
msgstr "Версія бази даних та налаштування з'єднання"
573 574 575 576 577 578 579

#: install/template.html
msgid ""
"CiviCRM stores its content in a MySQL database. Please provide the username "
"and password to connect to the server here.  If this account has permission "
"to create databases, then we will create the database for you; otherwise, "
"you must give the name of a database that already exists."
580
msgstr "Програма CiviCRM зберігає власний контент у базі даних MySQL. Будь ласка, вкажіть ім'я користувача та пароль, щоб з'єднатися з даним сервером. Якщо даний обліковий запис має дозвіл на створення бази даних, тоді ми створимо базу даних для Вас; в іншому випадку, Ви повинні будете надати назву вже існуючої бази даних."
581 582 583 584 585

#: install/template.html
msgid ""
"Your database settings don't appear to be correct. Please check the <a "
"href='%1'>Database Details</a> below for specific errors."
586
msgstr "Схоже, що Ваші налаштування бази даних є некоректними. Будь ласка, перевірте <a href='%1'>Детальну інформацію про базу даних</a>, зазначену нижче, для виявлення конкретних помилок."
587 588 589 590 591

#: install/template.html
msgid ""
"Database version and connection settings have been verified and look "
"correct!"
592
msgstr "Версія бази даних та налаштування з'єднання були перевірені, і схоже на те, що вони є коректними!"
593

594 595
#: install/template.html
msgid "CiviCRM Database Settings"
596
msgstr "Налаштування бази даних CiviCRM"
597

598 599
#: install/template.html
msgid "MySQL server:"
600
msgstr "Сервер MySQL:"
601

602 603 604 605
#: install/template.html
msgid ""
"If your mysql server is running on other port than default 3306, provide "
"server info as server:port (i.e. localhost:1234) "
606
msgstr "Якщо ваш сервер mysql працює на іншому порту, ніж  3306 за замовчуванням, надайте інформацію про сервер як сервер : порт (напр. localhost:1234)"
607

608 609
#: install/template.html
msgid "MySQL username:"
610
msgstr "Ім'я користувача MySQL:"
611 612 613

#: install/template.html
msgid "MySQL password:"
614
msgstr "Пароль MySQL:"
615 616 617

#: install/template.html
msgid "MySQL database:"
618
msgstr "База даних MySQL:"
619 620 621

#: install/template.html
msgid "Drupal Database Settings"
622
msgstr "Налаштування бази даних Drupal"
623

624 625 626 627
#: install/template.html
msgid "Backdrop Database Settings"
msgstr "Налаштування бази даних Backdrop"

628 629
#: install/template.html
msgid "Other Settings"
630
msgstr "Інші налаштування"
631 632 633

#: install/template.html
msgid "Re-check requirements"
634
msgstr "Повторно перевірити вимоги"
635 636 637

#: install/template.html
msgid "CiviCRM Database Details"
638
msgstr "Детальна інформація щодо бази даних CiviCRM"
639 640 641

#: install/template.html
msgid "Drupal Database Details"
642
msgstr "Детальна інформація щодо бази даних Drupal"
643

644 645
#: install/template.html
msgid "Backdrop Database Details"
646
msgstr "Інформація про базу даних Backdrop"
647 648 649 650

#: install/template.html
msgid "Requirements"
msgstr "Вимоги"