extension.po 8.73 KB
Newer Older
1
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2015
2 3 4 5
# This file is distributed under the same license as the CiviCRM package.
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
# Translators:
6
# Anton Synkov <taurus84@ukr.net>, 2015
7
# Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>, 2017,2019
8
# Sergiy <shemet.s@ua.fm>, 2015
9 10 11
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
12
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
13 14
"PO-Revision-Date: 2019-03-14 12:26+0000\n"
"Last-Translator: Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>\n"
15
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/uk/)\n"
16 17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: uk\n"
20
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n % 1 == 0 && n % 10 == 1 && n % 100 != 11 ? 0 : n % 1 == 0 && n % 10 >= 2 && n % 10 <= 4 && (n % 100 < 12 || n % 100 > 14) ? 1 : n % 1 == 0 && (n % 10 ==0 || (n % 10 >=5 && n % 10 <=9) || (n % 100 >=11 && n % 100 <=14 )) ? 2: 3);\n"
21 22 23

#: CRM/Extension/Browser.php CRM/Extension/Downloader.php
msgid "Directory Unwritable"
24
msgstr "Каталог не доступний для записів"
25

26 27 28 29
#: CRM/Extension/Browser.php
msgid ""
"Your extensions cache directory (%1) is not web server writable. Please go "
"to the <a href=\"%2\">path setting page</a> and correct it.<br/>"
30
msgstr "Ваш каталог кеша розширень (%1) не доступний для записів на веб-сервері. Будь ласка, перейдіть до <a href=\"%2\">сторінки встановлення шляху</a> та виправте її.<br/>"
31

32 33 34 35
#: CRM/Extension/Browser.php
msgid ""
"The CiviCRM public extensions directory at %1 could not be contacted - "
"please check your webserver can make external HTTP requests or contact "
36 37
"CiviCRM team on <a href=\"http://forum.civicrm.org/\">CiviCRM forum</a>."
msgstr "Не вдалося зв'язатися з каталогом публічних розширень CiviCRM у %1 - будь ласка, переконайтеся, що Ваш веб-сервер може робити зовнішні HTTP запити, або зв'яжіться з командою CiviCRM за адресою: <a href=\"http://forum.civicrm.org/\">CiviCRM forum</a>."
38 39 40

#: CRM/Extension/Container/Basic.php CRM/Extension/Container/Default.php
msgid "Invalid Base Directory"
41
msgstr "Недійсний базовий каталог"
42 43 44

#: CRM/Extension/Container/Basic.php
msgid "An extension container has been defined with a blank directory."
45
msgstr "Виявлено сховище розширення із порожнім каталогом."
46

47 48
#: CRM/Extension/Container/Basic.php CRM/Extension/Container/Default.php
msgid "Invalid Base URL"
49
msgstr "Недійсна базова електронна адреса розміщення"
50

51 52
#: CRM/Extension/Container/Basic.php
msgid "An extension container has been defined with a blank URL."
53
msgstr "Виявлено сховище розширення із порожньою електронною адресою розміщення."
54

55 56 57 58
#: CRM/Extension/Container/Basic.php
msgid ""
"Failed to determine URL for extension (%1). Please update <a "
"href=\"%2\">Resource URLs</a>."
59
msgstr "Не вдалося визначити електронну адресу розміщення для розширення (%1). Будь ласка, оновіть дані про <a href=\"%2\">електронні адреси розміщення джерела</a>."
60

61 62
#: CRM/Extension/Container/Basic.php
msgid "Parse error in extension: %1"
63
msgstr "Розпізнати помилку у розширенні: 1%"
64

65 66 67 68
#: CRM/Extension/Container/Default.php
msgid ""
"The extensions directory is not properly set. Please go to the <a "
"href=\"%1\">path setting page</a> and correct it.<br/>"
69
msgstr "Каталог розширень не налаштований належним чином. Будь ласка, перейдіть до <a href=\"%1\">сторінки налаштування шляху</a> та виправте її.<br/>"
70 71 72 73 74

#: CRM/Extension/Container/Default.php
msgid ""
"The extensions URL is not properly set. Please go to the <a href=\"%1\">URL "
"setting page</a> and correct it.<br/>"
75
msgstr "Електронна адреса розміщення розширень не налаштована належним чином. Будь ласка, перейдіть до <a href=\"%1\">сторінки налаштування URL</a> та виправте її.<br/>"
76

77 78 79 80
#: CRM/Extension/Downloader.php
msgid ""
"Your extensions directory is not set or is not writable. Click <a "
"href='%1'>here</a> to set the extensions directory."
81
msgstr "Ваш каталог розширень не налаштований або не відкритий для запису. Натисніть <a href='%1'>тут</a>, щоб налаштувати каталог розширень."
82

83 84
#: CRM/Extension/Downloader.php
msgid "ZIP Support Required"
85
msgstr "Необхідна підтримка ZIP формату"
86

87 88 89 90 91
#: CRM/Extension/Downloader.php
msgid ""
"You will not be able to install extensions at this time because your "
"installation of PHP does not support ZIP archives. Please ask your system "
"administrator to install the standard PHP-ZIP extension."
92
msgstr "Зараз ви не зможете інсталювати розширення, тому що інстальована Вами версія РНР не підтримує ZIP-архіви. Будь ласка, зверніться до адміністратора Вашої системи для інсталяції стандартного PHP-ZIP розширення."
93

94 95 96 97 98 99 100
#: CRM/Extension/Downloader.php
msgid ""
"WARNING: The downloader may be unable to download files which require HTTP "
"redirection. This may be a configuration issue with PHP's open_basedir or "
"safe_mode."
msgstr "ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Програма скачування, можливо, не зможе скачати файли, які потребують переадресації HTTP. Це може бути пов'язано із проблемою налаштувань режиму PHP open_basedir or safe_mode."

101 102
#: CRM/Extension/Downloader.php
msgid "Unable to extract the extension: bad directory structure"
103
msgstr "Не вдалося екстрагувати розширення: неправильна структура каталогу"
104 105 106

#: CRM/Extension/Downloader.php
msgid "Unable to extract the extension: %1 cannot be cleared"
107
msgstr "Не вдалося екстрагувати розширення: %1 не може бути очищено"
108

109 110
#: CRM/Extension/Downloader.php
msgid "Installation Error"
111
msgstr "Помилка при інсталяції"
112

113 114
#: CRM/Extension/Downloader.php
msgid "Unable to extract the extension to %1."
115
msgstr "Не вдалося екстрагувати розширення до %1."
116

117 118
#: CRM/Extension/Downloader.php
msgid "Unable to extract the extension."
119
msgstr "Не вдалося екстрагувати розширення."
120

121 122
#: CRM/Extension/Downloader.php
msgid "Failed reading data from %1 during installation"
123
msgstr "Не вдалося прочитати дані з %1 під час інсталяції"
124

125 126
#: CRM/Extension/Manager/Payment.php
msgid "Failed to load file (%3) for payment processor (%1) while running \"%2\""
127
msgstr "Не вдалося завантажити файл (%3) для системи обробки платежів (%1) під час запуску \"%2\""
128 129 130 131 132

#: CRM/Extension/Manager/Payment.php
msgid ""
"Failed to determine file path for payment processor (%1) while running "
"\"%2\""
133
msgstr "Не вдалося визначити шлях до файлу системи обробки платежів (%1) під час запуску \"%2\""
134 135 136

#: CRM/Extension/Manager/Payment.php
msgid "Unrecognized payment hook (%1) in %2::%3"
137
msgstr "Платіжний засіб не розпізнано (%1) у %2::%3"
138

139
#: CRM/Extension/Manager.php
140
msgid ""
141 142
"A copy of the extension (%1) is in a system folder (%2). The system copy "
"will be preserved, but the new copy will be used."
143
msgstr "Копія розширення (%1) знаходиться у системній папці (%2). Системна копія буде збережена, проте використовуватися буде нова копія."
144

145 146
#: CRM/Extension/Manager.php
msgid "Selected option value has been deleted."
147
msgstr "Обране опціональне значення було видалене."
148

149 150
#: CRM/Extension/System.php
msgid "Disabled (Missing)"
151
msgstr "Вимкнено (Відсутній)"
152 153 154

#: CRM/Extension/System.php
msgid "Enabled (Missing)"
155
msgstr "Увімкнено (Відсутній)"