Commit fbba0154 authored by Sergiy's avatar Sergiy Committed by L10n scripts on biryani

po: update po/uk_UA/event.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent a248e062
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-14 17:45-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-21 05:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-21 07:09+0000\n"
"Last-Translator: Sergiy <shemet.s@ua.fm>\n"
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/projects/p/civicrm/language/uk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -99,150 +99,150 @@ msgstr "Учасник заплатить пізніше?"
#: CRM/Event/Cart/BAO/Cart.php
msgid "There was an error creating an event cart"
msgstr ""
msgstr "Відбулася помилка під час подій"
#: CRM/Event/Cart/BAO/Cart.php
msgid "Could not find cart matching %1"
msgstr ""
msgstr "Неможливо знайти відповідний кошик %1"
#: CRM/Event/Cart/BAO/EventInCart.php
msgid "There was an error creating an event_in_cart"
msgstr ""
msgstr "Була помилка створення події в кошику"
#: CRM/Event/Cart/BAO/MerParticipant.php
msgid "There was an error creating a cart participant"
msgstr ""
msgstr "Була помилка при створенні кошика учасника "
#: CRM/Event/Cart/Form/Cart.php
msgid "Online Registration for %1"
msgstr ""
msgstr "Онлайн реєстрація для %1"
#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/ParticipantsAndPrices.php
msgid "If you have a discount code, enter it here"
msgstr ""
msgstr "Якщо у вас є код на знижку, введіть його тут"
#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/ParticipantsAndPrices.php
msgid "Select at least one option from Price Levels."
msgstr ""
msgstr "Виберіть принаймні один варіант з цінових рівнів"
#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/ParticipantsAndPrices.php
msgid ""
"Price Levels can not be less than zero. Please select the options "
"accordingly"
msgstr ""
msgstr "Рівень ціни не може бути менше нуля. Будь ласка, виберіть потрібні параметри"
#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/ParticipantsAndPrices.php
msgid "The participant %1 is already registered for %2 (%3)."
msgstr ""
msgstr "Учасник % 1 вже зареєстрований % 2 (% 3)."
#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/Payment.php
msgid ""
"When registering for multiple events all events must use the same payment "
"processor. "
msgstr ""
msgstr "При реєстрації декількох подій всі події повинні використовувати той же процесор оплати."
#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/Payment.php CRM/Event/Form/Registration.php
msgid ""
"A payment processor must be selected for this event registration page, or "
"the event must be configured to give users the option to pay later (contact "
"the site administrator for assistance)."
msgstr ""
msgstr "Процесор оплати повинен бути обраний для цього на сторінці реєстрації подій, або подій повинні бути налаштовані, щоб дати користувачам можливість заплатити пізніше (зв'яжіться з адміністрацією сайту для отримання допомоги)."
#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/Payment.php
msgid "Payment Completed"
msgstr ""
msgstr "Оплата Завершена"
#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/Payment.php
msgid "Complete Transaction >>"
msgstr ""
msgstr "Повна угода"
#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/Payment.php
msgid "Alternative Payment Type"
msgstr ""
msgstr "Альтернативний Тип оплати"
#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/Payment.php
msgid "Check No."
msgstr ""
msgstr "Перевірка №"
#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/Payment.php
msgid "Create a pending registration"
msgstr ""
msgstr "Створення знаходиться на стадії реєстрації"
#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/Payment.php
msgid "Financial institution didn't return a transaction id."
msgstr ""
msgstr "Фінансова установа не повертає ідентифікатор транзакції."
#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/Payment.php
msgid ""
"There was an error creating a contribution record for your event. Please "
"report this error to the webmaster. Details: %1"
msgstr ""
msgstr "Була помилка при створенні запису внесків для Вашого заходу. Будь ласка, повідомте про цю помилку веб-майстрів. Детальніше: % 1"
#: CRM/Event/Cart/Page/AddToCart.php CRM/Event/Form/Registration.php
msgid "You do not have permission to register for this event"
msgstr ""
msgstr "Ви не маєте дозволу для участі у цьому заході"
#: CRM/Event/Cart/Page/AddToCart.php
msgid "You cannot register for an event you do not have permission to view"
msgstr ""
msgstr "Ви не можете зареєструватися на разі, якщо ви не маєте прав доступу для переглядуВи не маєте дозволу для участі у цьому заході"
#: CRM/Event/Cart/Page/AddToCart.php
msgid ""
"<b>%1</b> has been added to your cart. <a href='%2'>View your cart.</a>"
msgstr ""
msgstr "% 1 був доданий до кошика. %2 Дивитися кошик."
#: CRM/Event/Cart/Page/RemoveFromCart.php
msgid "<b>%1</b> has been removed from your cart."
msgstr ""
msgstr "% 1 був видалений з кошика."
#: CRM/Event/Cart/StateMachine/Checkout.php
msgid "You don't have any events in you cart. Please add some events."
msgstr ""
msgstr "Ви не маєте жодних подій у вашому кошику. Будь ласка, додайте деякі події."
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Is Event Public"
msgstr ""
msgstr "Публічна подія"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Is Online Registration"
msgstr ""
msgstr "Онлайн регистрация"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Event Registration Link Text"
msgstr ""
msgstr " Текст посилання реєстрації подій "
#: CRM/Event/DAO/Event.php CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Registration Start Date"
msgstr ""
msgstr "Дата початку реєстрації"
#: CRM/Event/DAO/Event.php CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Registration End Date"
msgstr ""
msgstr "Дата кінця реєстрації"
#: CRM/Event/DAO/Event.php templates/CRM/Event/Form/Registration/Confirm.tpl
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/ThankYou.tpl
msgid "Event Information"
msgstr ""
msgstr "Інформація про подію"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Is this a PAID event?"
msgstr ""
msgstr "Це ПЛАТНА подія?"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Map Enabled"
msgstr ""
msgstr "Мапа увімкнута"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "show location"
msgstr ""
msgstr "показати місце розташування"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Confirmation Title"
msgstr ""
msgstr "Назва підтвердження"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Confirm Text"
msgstr ""
msgstr "Підтвердить текст"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Is confirm email"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment