Commit fb1cb99c authored by BohdanDmytryshyn's avatar BohdanDmytryshyn Committed by CiviCRM Publisher
Browse files

po: update po/uk_UA/contribute.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 8abb7926
......@@ -15,7 +15,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-14 15:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-19 11:45+0000\n"
"Last-Translator: Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>\n"
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/uk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -3224,7 +3224,7 @@ msgid ""
"Uncheck this box if you are using this contribution page for membership "
"signup and renewal only &ndash; and you do NOT want users to select or enter"
" any additional contribution amounts."
msgstr ""
msgstr "Зніміть прапорець, якщо ви використовуєте цю сторінку внеску лише для реєстрації та оновлення членства & ndash; і ви НЕ хочете, щоб користувачі вибирали або вводили додаткові суми внесків."
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Amount.tpl
msgid ""
......@@ -3344,7 +3344,7 @@ msgid ""
" newsletter or volunteering). You might also want to collect information "
"specific to this contribution (e.g. target one or several projects or funds "
"to support with this contribution)."
msgstr ""
msgstr "Якщо ви бажаєте зібрати додаткову інформацію від вкладників, ви можете включити один або два профілі CiviCRM&mdash; що є збірками стандартних або спеціальних полів&mdash; на цій сторінці внесків. Наприклад, вам може знадобитися зібрати інформацію про особу (наприклад, ім'я та адресу, якщо вони ще не потрібні ващому платіжному процесору, зацікавленість у підписці на інформаційний бюлетень або волонтерство). Ви також можете захотіти зібрати інформацію, специфічну для цього внеску (наприклад, виділити один або кілька проектів чи фондів, що будуть підтримуватись цим внеском)."
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Custom.hlp
msgid ""
......@@ -3419,7 +3419,7 @@ msgstr "Ви не можете видалити дану сторінку вне
msgid ""
"WARNING: Are you sure you want to Delete the selected Contribution Page? A "
"Delete operation cannot be undone. Do you want to continue?"
msgstr ""
msgstr "УВАГА: Ви впевнені, що хочете Видалити вибрану Сторінку Внеску? Операцію видалення не можна скасувати. Хочете продовжити?"
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/PCP.hlp
msgid ""
......@@ -3438,7 +3438,7 @@ msgid ""
"the profile. If you don't yet have an appropriate Profile configured, you "
"will need to <a href='%1'>create one first</a>, and then return to this form"
" to select it."
msgstr ""
msgstr "Це використовується для збору або оновлення основної інформації (наприклад, імені та адреси електронної пошти) від користувачів під час створення Сторінки \"Особиста Кампанія\". Вибраний Вами профіль має бути налаштований на \"Необхідність створення облікового запису\" (у розділі \"Налаштування профілю\"&raquo; Розширені Налаштування). Потрібно включити поле&mdash \"Адреса електронної пошти\"; і Ви можете включити в профіль будь-яку кількість інших полів. Якщо Ви ще не маєте відповідно налаштованого Профілю, вам необхідно буде<a href='%1'> спершу створити його</a> , а потім повернутися до цієї форми, щоб вибрати."
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Premium.tpl
msgid ""
......@@ -3473,7 +3473,7 @@ msgid ""
" Premiums section title. You may include HTML formatting tags. You can also "
"include images, as long as they are already uploaded to a "
"server&mdash;reference them using complete URLs."
msgstr ""
msgstr "Введіть зміст вступного повідомлення. Це буде показано під заголовком розділу \"Премії\". Ви можете включити теги форматування HTML. Можна також включати зображення, якщо вони вже завантажені на сервер&mdash ; посилайтеся на них, використовуючи абсолютні URL-адреси."
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Premium.tpl
msgid ""
......@@ -3533,7 +3533,7 @@ msgid ""
"Enter content for the introductory message. This will be displayed below the"
" page title. You can include images, as long as they are already uploaded to"
" a server: click the \"Image\" button in the button bar."
msgstr ""
msgstr "Введіть зміст вступного повідомлення. Це буде показано під заголовком сторінки. Можна включати зображення, якщо вони вже завантажені на сервер: натисніть кнопку \"Зображення\" на панелі кнопок."
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Settings.hlp
msgid "Footer Content"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment