Commit f8f188a0 authored by khennhofer's avatar khennhofer Committed by CiviCRM Publisher
Browse files

po: update po/cs_CZ/common-components.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 780ab5ec
......@@ -4,6 +4,7 @@
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
# Translators:
# iv0 <ivo.zlabek@gmail.com>, 2011
# Karel Hennhofer <khennhofer@kam.cz>, 2019
# Marek Boček <marek.bocek@iqrs.cz>, 2014
# Nikola Cieslarová <nikola.cieslarova@gmail.com>, 2017
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011
......@@ -13,8 +14,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-11 15:26+0000\n"
"Last-Translator: Mathieu Lu <mathieu@bidon.ca>\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-03 19:52+0000\n"
"Last-Translator: Karel Hennhofer <khennhofer@kam.cz>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -70,16 +71,16 @@ msgstr "Uložit a ukončit"
#: CRM/Admin/Form/MessageTemplates.php
#: templates/CRM/Admin/Page/MessageTemplates.hlp ang/crmMailing/Templates.js
msgid "Message Templates"
msgstr ""
msgstr "Šablony zpráv"
#: CRM/Admin/Form/Navigation.php CRM/Report/Form/Instance.php
#: templates/CRM/Report/Form/Tabs/Settings.hlp
msgid "Permission"
msgstr ""
msgstr "Oprávnění"
#: CRM/Admin/Form/Navigation.php templates/CRM/Event/Page/DashBoard.tpl
msgid "Parent"
msgstr ""
msgstr "Nadřazené"
#: CRM/Admin/Form/Options.php CRM/Financial/Form/BatchTransaction.php
#: CRM/Report/Form/Mailing/Opened.php
......@@ -93,11 +94,11 @@ msgstr "Otevřeno"
#: CRM/Financial/Form/FinancialTypeAccount.php
#: templates/CRM/Financial/Page/FinancialTypeAccount.tpl
msgid "Financial Account"
msgstr ""
msgstr "Finanční účet"
#: CRM/Admin/Form/Options.php templates/CRM/Case/Audit/Audit.tpl
msgid "Incomplete"
msgstr ""
msgstr "Nedokončeno"
#: CRM/Admin/Form/Options.php CRM/Report/Form/Register.php
msgid "Selected %1 type has not been deleted."
......@@ -113,20 +114,20 @@ msgstr "URL stránky"
#: CRM/Admin/Form/PaymentProcessor.php CRM/Financial/DAO/PaymentProcessor.php
msgid "Recurring Payments URL"
msgstr ""
msgstr "URL opakovaných plateb"
#: CRM/Admin/Form/PaymentProcessor.php CRM/Financial/DAO/PaymentProcessor.php
msgid "Button URL"
msgstr ""
msgstr "Tlačítko URL"
#: CRM/Admin/Form/PaymentProcessor.php CRM/Financial/DAO/PaymentProcessor.php
msgid "API URL"
msgstr ""
msgstr "API URL"
#: CRM/Admin/Form/PaymentProcessorType.php
#: CRM/Financial/DAO/PaymentProcessorType.php
msgid "Billing Mode"
msgstr ""
msgstr "Způsob účtování"
#: CRM/Admin/Form/Preferences/Contribute.php
#: templates/CRM/Pledge/Page/Payment.tpl
......@@ -144,7 +145,7 @@ msgstr "Datum splatnosti"
msgid ""
"This may mean the loss of a substantial amount of data, and the action "
"cannot be undone."
msgstr ""
msgstr "To může znamenat ztrátu podstatného množství dat a tuto akci nebude možno vzít zpět. Prosím projděte si informace o rozšíření níže, než se konečně rozhodnete."
#: CRM/Admin/Form/RelationshipType.php
#: templates/CRM/Admin/Page/RelationshipType.tpl
......@@ -163,7 +164,7 @@ msgstr "Typ kontaktu B"
#: templates/CRM/Admin/Page/APIExplorer.tpl CRM/PCP/DAO/PCPBlock.php
#: templates/CRM/PCP/Form/Event.hlp
msgid "Entity"
msgstr ""
msgstr "Objekt"
#: CRM/Admin/Form/ScheduleReminders.php CRM/Pledge/BAO/Query.php
#: CRM/Pledge/Form/Pledge.php CRM/Pledge/Form/PledgeView.php
......@@ -196,7 +197,7 @@ msgstr "až do"
#: CRM/Admin/Form/ScheduleReminders.php CRM/Contribute/Form/Task/PDF.php
msgid "From Email"
msgstr ""
msgstr "Od emailu"
#: CRM/Admin/Form/ScheduleReminders.php ang/crmMailing/BlockMailing.html
#: ang/crmMailing/BlockReview.html ang/crmMailingAB/BlockSetup.html
......@@ -208,15 +209,15 @@ msgstr "Příjemci"
#: CRM/Admin/Form/ScheduleReminders.php
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/ScheduleReminders.php
msgid "Scheduled Reminder"
msgstr ""
msgstr "Naplánované připomenutí"
#: CRM/Admin/Form/Setting/Localization.php CRM/Report/Form/Instance.php
msgid "Add >>"
msgstr ""
msgstr "Přidat >>"
#: CRM/Admin/Form/Setting/Localization.php CRM/Report/Form/Instance.php
msgid "<< Remove"
msgstr ""
msgstr "<< Odstranit"
#: CRM/Admin/Page/Admin.php templates/CRM/Admin/Page/ConfigTaskList.tpl
#: CRM/Contribute/Info.php CRM/Contribute/Page/DashBoard.php
......@@ -226,11 +227,11 @@ msgstr "CiviPříspěvky"
#: CRM/Admin/Page/Admin.php templates/CRM/Admin/Page/ConfigTaskList.tpl
#: CRM/Member/Info.php CRM/Member/Page/DashBoard.php
msgid "CiviMember"
msgstr "CiviMember"
msgstr "CiviČlenství"
#: CRM/Admin/Page/Admin.php CRM/Report/Info.php
msgid "CiviReport"
msgstr ""
msgstr "CiviReporty"
#: CRM/Admin/Page/Admin.php templates/CRM/Admin/Page/ConfigTaskList.tpl
#: CRM/Campaign/Info.php
......@@ -239,11 +240,11 @@ msgstr "CiviKampaň"
#: CRM/Admin/Page/EventTemplate.php CRM/Event/Form/ManageEvent.php
msgid "Edit Event Template"
msgstr ""
msgstr "Upravit šablonu události"
#: CRM/Admin/Page/EventTemplate.php CRM/Event/Form/ManageEvent/Delete.php
msgid "Delete Event Template"
msgstr ""
msgstr "Smazat šablou události"
#: CRM/Admin/Page/Extensions.php CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Download"
......@@ -300,11 +301,11 @@ msgstr "Možnosti"
#: templates/CRM/Admin/Page/ConfigTaskList.tpl CRM/Pledge/Info.php
#: CRM/Pledge/Page/DashBoard.php
msgid "CiviPledge"
msgstr "CiviPledge"
msgstr "CiviZávazky"
#: templates/CRM/Admin/Page/ConfigTaskList.tpl CRM/Grant/Info.php
msgid "CiviGrant"
msgstr ""
msgstr "CiviGrant"
#: templates/CRM/Admin/Page/EventTemplate.tpl
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
......@@ -333,7 +334,7 @@ msgstr "Je aktivní?"
#: templates/CRM/Admin/Page/ExtensionDetails.tpl
#: templates/CRM/Event/Page/ICalendar.tpl
msgid "(not available)"
msgstr ""
msgstr "(není dostupné)"
#: templates/CRM/Admin/Page/Options.hlp ang/crmCaseType/edit.html
msgid "Activity Types"
......@@ -343,7 +344,7 @@ msgstr "Typy aktivit"
msgid ""
"The existing option choices for %1 group are listed below. You can add, edit"
" or delete them from this screen."
msgstr ""
msgstr "Existující možnosti výběru pro %1 skupinu nastavení najdete níže. Můžete je sem přidávat, upravovat nebo je odsud odstraňovat."
#: templates/CRM/Admin/Page/Options.tpl
#: templates/CRM/Campaign/Page/SurveyType.tpl
......@@ -363,7 +364,7 @@ msgstr "Třída"
#: CRM/Badge/Form/Layout.php CRM/Financial/DAO/PaymentToken.php
msgid "Token"
msgstr ""
msgstr "Token"
#: CRM/Badge/Form/Layout.php CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Widget.php
msgid "Save and Preview"
......@@ -372,12 +373,12 @@ msgstr "Uložit a zobrazit náhled"
#: CRM/Batch/BAO/Batch.php CRM/Financial/Form/BatchTransaction.php
#: templates/CRM/Financial/Page/BatchTransaction.tpl
msgid "Close Batch"
msgstr ""
msgstr "Zavřít dávku"
#: CRM/Batch/BAO/Batch.php CRM/Financial/Form/BatchTransaction.php
#: CRM/Financial/Form/Export.php templates/CRM/Financial/Form/Export.tpl
msgid "Export Batch"
msgstr ""
msgstr "Exportovat dávku"
#: CRM/Batch/BAO/Batch.php CRM/Financial/Form/Search.php
msgid "Re-open"
......@@ -386,7 +387,7 @@ msgstr "Znovu otevřít"
#: CRM/Batch/BAO/Batch.php templates/CRM/Financial/Form/Search.tpl
#: templates/CRM/Financial/Page/BatchTransaction.tpl
msgid "Current Total"
msgstr ""
msgstr "Aktuální součet"
#: CRM/Batch/DAO/Batch.php CRM/Batch/Form/Batch.php
#: templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
......@@ -397,13 +398,13 @@ msgstr ""
#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
msgid "Batch Name"
msgstr ""
msgstr "Jméno dávky"
#: CRM/Batch/DAO/Batch.php CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
msgid "Batch Title"
msgstr ""
msgstr "Nadpis dávky"
#: CRM/Batch/Form/Batch.php CRM/Financial/Form/Search.php
msgid "Number of Items"
......@@ -417,24 +418,24 @@ msgstr "Obnovit členství"
#: CRM/Batch/Form/Entry.php CRM/Contribute/Form/Contribution.php
#: CRM/Pledge/Form/Payment.php
msgid "Adjust Pledge Payment Schedule?"
msgstr ""
msgstr "Upravit plán úhrady závazku"
#: CRM/Batch/Form/Entry.php CRM/Contribute/Form/Contribution.php
#: CRM/Pledge/Form/Payment.php
msgid "Adjust Total Pledge Amount?"
msgstr ""
msgstr "Upravit celkovou částku příspěvku"
#: CRM/Batch/Form/Entry.php CRM/Contribute/Form/SoftCredit.php
msgid "Please enter the soft credit amount."
msgstr ""
msgstr "Prosím zadejte částku soft kreditu"
#: CRM/Batch/Page/Batch.php CRM/Financial/Page/Batch.php
msgid "Search Batches"
msgstr ""
msgstr "Hledat dávky"
#: templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl templates/CRM/Financial/Form/Search.tpl
msgid "Item Count"
msgstr ""
msgstr "Počet položek"
#: templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl
#: templates/CRM/Financial/Form/BatchTransaction.tpl
......@@ -445,7 +446,7 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Financial/Form/BatchTransaction.tpl
#: templates/CRM/Financial/Form/Search.tpl
msgid "Search:"
msgstr ""
msgstr "Hledat:"
#: CRM/Campaign/DAO/Campaign.php
#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Campaign.tpl
......@@ -455,11 +456,11 @@ msgstr "Název kampaně"
#: CRM/Campaign/DAO/Campaign.php CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Campaign Title"
msgstr ""
msgstr "Nadpis kampaně"
#: CRM/Campaign/DAO/Survey.php CRM/Contribute/DAO/ContributionPage.php
msgid "Thank-you Text"
msgstr ""
msgstr "Text poděkování"
#: CRM/Campaign/DAO/Survey.php CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Is shared through social media"
......@@ -481,7 +482,7 @@ msgstr "Zadejte prosím platnou částku (např. %1)."
#: CRM/Contribute/Form/ContributionPage/ThankYou.php
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/ThankYou.hlp
msgid "Thank-you Page Title"
msgstr ""
msgstr "Nadpis stránky s poděkováním"
#: CRM/Campaign/Form/Petition.php
#: CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Settings.php
......@@ -492,7 +493,7 @@ msgstr "Povolit sdílení skrze sociální média?"
#: CRM/Campaign/Form/Survey/Results.php
#: CRM/Report/Form/Campaign/SurveyDetails.php
msgid "Survey Responses"
msgstr ""
msgstr "Odpovědi na průzkum"
#: CRM/Campaign/Form/Survey/Results.php
#: templates/CRM/Campaign/Form/Survey/Results.tpl CRM/Report/Form.php
......@@ -501,7 +502,7 @@ msgstr "Vytvořit report"
#: CRM/Campaign/Form/Survey/Results.php CRM/Report/Form/Instance.php
msgid "Report Title"
msgstr ""
msgstr "Nadpis reportu"
#: CRM/Campaign/Form/Survey/TabHeader.php ang/crmMailingAB/ListCtrl.html
msgid "Results"
......@@ -513,19 +514,19 @@ msgstr "Uložit a Další"
#: CRM/Campaign/Form/Task/Interview.php CRM/Report/Form.php
msgid "Order by Column"
msgstr ""
msgstr "Seřazeno podle sloupce"
#: CRM/Campaign/Form/Task/Interview.php CRM/Report/Form.php
msgid "Order by Order"
msgstr ""
msgstr "Seřazeno podle pořadí"
#: CRM/Campaign/Form/Task/Interview.php CRM/Report/Form.php
msgid "Ascending"
msgstr ""
msgstr "Vzestupně"
#: CRM/Campaign/Form/Task/Interview.php CRM/Report/Form.php
msgid "Descending"
msgstr ""
msgstr "Sestupně"
#: CRM/Campaign/Form/Task/Release.php CRM/Campaign/Form/Task/Reserve.php
#: CRM/Contribute/Form/AbstractEditPayment.php
......@@ -1026,7 +1027,7 @@ msgstr "'%1' informací bylo uloženo."
#: xml/templates/message_templates/contribution_online_receipt_subject.tpl
#: xml/templates/message_templates/membership_online_receipt_subject.tpl
msgid "Receipt"
msgstr "Potvrzení platby"
msgstr "Potvrzení o platbě"
#: CRM/Contribute/Form/ContributionPage/TabHeader.php
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/TabHeader.php
......@@ -1193,7 +1194,7 @@ msgstr "pod jménem"
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/ThankYou.tpl
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/Confirm.tpl
msgid "With the personal note"
msgstr "S osobní poznímkou"
msgstr "S osobní poznámkou"
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.tpl
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/ThankYou.tpl
......@@ -1406,7 +1407,7 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/PCP.hlp
#: templates/CRM/PCP/Form/Contribute.hlp templates/CRM/PCP/Form/Event.hlp
msgid "Tell-a-Friend"
msgstr "Řekni-příteli"
msgstr "Řekni příteli"
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/PCP.hlp
#: templates/CRM/PCP/Form/Contribute.hlp
......@@ -1686,12 +1687,12 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Contribute/Page/ContributionRecur.tpl
#: templates/CRM/Pledge/Form/PledgeView.tpl
msgid "Cancelled Date"
msgstr ""
msgstr "Datum zrušení"
#: templates/CRM/Contribute/Page/ContributionRecur.tpl
#: CRM/Report/Form/Contribute/Recur.php
msgid "Failure Count"
msgstr ""
msgstr "Počet selhání"
#: templates/CRM/Contribute/Page/ContributionRecur.tpl
#: CRM/Report/Form/Contribute/Recur.php
......@@ -1712,17 +1713,17 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Contribute/Page/ContributionTotals.tpl
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
msgid "Median"
msgstr ""
msgstr "Medián"
#: templates/CRM/Contribute/Page/ContributionTotals.tpl
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
msgid "Mode"
msgstr ""
msgstr "Mód"
#: templates/CRM/Contribute/Page/ContributionTotals.tpl
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
msgid "Total Soft Credit Amount"
msgstr ""
msgstr "Celková částka soft kreditu"
#: templates/CRM/Contribute/Page/ContributionType.tpl
#: templates/CRM/Financial/Page/FinancialAccount.tpl
......@@ -1760,7 +1761,7 @@ msgstr ""
#: xml/templates/message_templates/pledge_reminder_text.tpl
#: CRM/Report/Form/Event/ParticipantListing.php
msgid "Total Paid"
msgstr ""
msgstr "Celkem zaplaceno"
#: templates/CRM/Contribute/Page/PaymentInfo.tpl
#: xml/templates/message_templates/event_offline_receipt_html.tpl
......@@ -1772,7 +1773,7 @@ msgstr "Zůstatek"
#: templates/CRM/Contribute/Page/PcpUserDashboard.tpl
#: templates/CRM/PCP/Page/PCP.tpl
msgid "ongoing"
msgstr "nadcházející"
msgstr "průběžný"
#: templates/CRM/Contribute/Page/SubscriptionStatus.tpl
#: xml/templates/message_templates/contribution_offline_receipt_html.tpl
......@@ -1883,7 +1884,7 @@ msgstr ""
#: xml/templates/message_templates/membership_offline_receipt_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/membership_offline_receipt_text.tpl
msgid "Paid By"
msgstr ""
msgstr "Zaplaceno (kým)"
#: xml/templates/message_templates/contribution_offline_receipt_text.tpl
#: xml/templates/message_templates/contribution_online_receipt_text.tpl
......@@ -1946,7 +1947,7 @@ msgstr ""
#: xml/templates/message_templates/contribution_online_receipt_text.tpl
#: xml/templates/message_templates/membership_online_receipt_text.tpl
msgid "On Behalf Of"
msgstr ""
msgstr "Jménem"
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_billing_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_billing_text.tpl
......@@ -2001,11 +2002,11 @@ msgstr ""
#: CRM/Report/Form/Event/IncomeCountSummary.php
#: CRM/Report/Form/Event/Summary.php CRM/Report/Form/Extended.php
msgid "Fee Label"
msgstr ""
msgstr "Štítek poplatku"
#: CRM/Event/DAO/Participant.php CRM/Report/Form/Event/ParticipantListing.php
msgid "Fee Currency"
msgstr ""
msgstr "Měna poplatku"
#: CRM/Event/DAO/ParticipantPayment.php CRM/Pledge/DAO/PledgePayment.php
msgid "Payment ID"
......@@ -2014,11 +2015,11 @@ msgstr "ID platby"
#: CRM/Event/Form/EventFees.php CRM/Member/Form/Membership.php
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Transaction ID already exists in Database."
msgstr ""
msgstr "ID transakce už v databázi existuje."
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php CRM/Mailing/BAO/Mailing.php
msgid "Template Title"
msgstr ""
msgstr "Nadpis šablony"
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php templates/CRM/PCP/Page/PCPInfo.tpl
msgid "Tip"
......@@ -2030,7 +2031,7 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Event/Form/ParticipantView.tpl
#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php CRM/Report/Form/Member/Summary.php
msgid "Fees"
msgstr ""
msgstr "Poplatky"
#: CRM/Event/Form/Participant.php
#: xml/templates/message_templates/event_offline_receipt_html.tpl
......@@ -2111,7 +2112,7 @@ msgstr "Částka před zdaněním:"
#: CRM/Financial/BAO/PaymentProcessor.php CRM/Mailing/Event/BAO/Bounce.php
msgid "Unknown"
msgstr ""
msgstr "Neznámý"
#: CRM/Financial/DAO/FinancialItem.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
......@@ -2124,7 +2125,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
#: CRM/Report/Form/Member/Detail.php
msgid "Payment Type"
msgstr "Typl platby"
msgstr "Typ platby"
#: CRM/Grant/BAO/Query.php CRM/Report/Form/Grant/Detail.php
msgid "Grant Decision Date"
......@@ -2213,7 +2214,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Report/Form/Mailing/Detail.php CRM/Report/Form/Mailing/Opened.php
#: CRM/Report/Form/Mailing/Summary.php
msgid "Mailing Name"
msgstr ""
msgstr "Název mailingu"
#: CRM/Mailing/Event/DAO/Bounce.php CRM/Mailing/Selector/Event.php
#: CRM/Report/Form/Mailing/Bounce.php
......@@ -2222,7 +2223,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Mailing/Selector/Browse.php CRM/Report/Form/Contribute/RecurSummary.php
msgid "Started"
msgstr ""
msgstr "Zahájeno"
#: CRM/Mailing/Selector/Event.php templates/CRM/Mailing/Page/Report.tpl
#: CRM/Report/Form/Mailing/Clicks.php CRM/Report/Form/Register.php
......@@ -2241,13 +2242,13 @@ msgstr ""
#: CRM/Report/Form/Mailing/Detail.php CRM/Report/Form/Mailing/Opened.php
#: CRM/Report/Form/Mailing/Summary.php
msgid "Mailing Subject"
msgstr ""
msgstr "Předmět mailingu"
#: CRM/Mailing/Selector/Search.php templates/CRM/Mailing/Form/Search.tpl
#: templates/CRM/Mailing/Form/Task/Print.tpl
#: CRM/Report/Form/Mailing/Summary.php
msgid "Mailing Status"
msgstr ""
msgstr "Stav mailingu"
#: ang/crmMailing/BlockReview.html
#: ang/crmMailing/EmailBodyCtrl/tokenAlert.html
......@@ -2258,7 +2259,7 @@ msgstr ""
#: ang/crmMailing/EditMailingCtrl/workflow.html
#: templates/CRM/PCP/Form/Contribute.hlp
msgid "Approval"
msgstr "Shcválení"
msgstr "Schválení"
#: templates/CRM/Mailing/Form/Upload.hlp templates/CRM/Mailing/MailingUI.hlp
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.hlp
......@@ -2290,15 +2291,15 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Mailing/Page/Report.tpl CRM/Report/Form/Mailing/Summary.php
msgid "Total Opens"
msgstr ""
msgstr "Celkem otevření"
#: templates/CRM/Mailing/Page/Report.tpl CRM/Report/Form/Mailing/Clicks.php
msgid "Clicks"
msgstr ""
msgstr "Kliky"
#: templates/CRM/Mailing/Page/Report.tpl CRM/Report/Form/Mailing/Summary.php
msgid "Unique Clicks"
msgstr ""
msgstr "Unikátní kliky"
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
#: CRM/Report/Form/Extended.php CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
......@@ -2322,7 +2323,7 @@ msgstr "Max"
#: templates/CRM/PCP/Page/PCP.tpl CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Page Title"
msgstr ""
msgstr "Nadpis stránky"
#: templates/CRM/PCP/Page/PCP.tpl
#: xml/templates/message_templates/pcp_notify_html.tpl
......@@ -2335,17 +2336,17 @@ msgstr "Podporovatel"
#: xml/templates/message_templates/pcp_notify_text.tpl
#: CRM/Report/Form/Member/Lapse.php
msgid "Current Status"
msgstr "Současný stav"
msgstr "Aktuální stav"
#: CRM/Pledge/BAO/Pledge.php CRM/Report/Form/Pledge/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Pledge/Pbnp.php
msgid "Next Payment Amount"
msgstr ""
msgstr "Částka příští platby"
#: CRM/Pledge/DAO/Pledge.php CRM/Report/Form/Pledge/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Pledge/Summary.php
msgid "Total Pledged"
msgstr "Celkový počet závazků"
msgstr "Celkem závazků"
#: CRM/Pledge/DAO/Pledge.php CRM/Pledge/DAO/PledgeBlock.php
#: CRM/Report/Form/Pledge/Detail.php CRM/Report/Form/Pledge/Summary.php
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment