Commit f136f370 authored by Piotr Szotkowski's avatar Piotr Szotkowski
Browse files

pull from Transifex

parent 4bd230e8
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://issues.civicrm.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-28 19:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-30 14:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-20 09:31+0000\n"
"Language-Team: CiviCRM Translators <civicrm-translators@lists.civicrm.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://issues.civicrm.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-28 19:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-30 14:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-20 09:22+0000\n"
"Language-Team: CiviCRM Translators <civicrm-translators@lists.civicrm.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://issues.civicrm.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-28 19:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-30 14:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-20 09:33+0000\n"
"Language-Team: CiviCRM Translators <civicrm-translators@lists.civicrm.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://issues.civicrm.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-28 19:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-30 14:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-20 09:23+0000\n"
"Language-Team: CiviCRM Translators <civicrm-translators@lists.civicrm.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://issues.civicrm.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-28 19:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-30 14:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-20 09:32+0000\n"
"Language-Team: CiviCRM Translators <civicrm-translators@lists.civicrm.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://issues.civicrm.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-29 10:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-30 14:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-20 09:24+0000\n"
"Language-Team: CiviCRM Translators <civicrm-translators@lists.civicrm.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://issues.civicrm.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-28 19:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-30 14:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-20 09:30+0000\n"
"Language-Team: CiviCRM Translators <civicrm-translators@lists.civicrm.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......
This diff is collapsed.
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://issues.civicrm.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-28 19:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-28 17:55+0000\n"
"Last-Translator: chastell <chastell@chastell.net>\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-11 16:09+0000\n"
"Last-Translator: iv0 <ivo.zlabek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <None>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -5946,7 +5946,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Core/Form.php
msgid "Processing"
msgstr ""
msgstr "Zpracovávám"
#: CRM/Core/Form.php
msgid "To:"
......@@ -12490,7 +12490,7 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Form/body.tpl
msgid "Please correct the following errors in the form fields below:"
msgstr ""
msgstr "Prosím opravte následující chyby v polích formuláře:"
#: templates/CRM/Form/label.tpl
msgid "This field is required."
......@@ -13311,7 +13311,7 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Price/Page/LineItem.tpl
msgid "Event Total"
msgstr ""
msgstr "Poplatky celkem za událost"
#: templates/CRM/Price/Page/Option.tpl
msgid ""
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://issues.civicrm.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-28 19:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-28 14:43+0000\n"
"Last-Translator: chastell <chastell@chastell.net>\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-11 15:42+0000\n"
"Last-Translator: iv0 <ivo.zlabek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <None>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -374,7 +374,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Event/Form/Registration/AdditionalParticipant.php
#: CRM/Event/Form/Registration/Confirm.php
msgid "<< Go Back"
msgstr ""
msgstr "« Zpět"
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.tpl
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://issues.civicrm.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-28 19:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-28 14:42+0000\n"
"Last-Translator: chastell <chastell@chastell.net>\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-06 17:20+0000\n"
"Last-Translator: janjirka <jan.jirka@zeleni.cz>\n"
"Language-Team: Czech <None>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -762,7 +762,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "Other Amount"
msgstr ""
msgstr "Jiná částka"
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.tpl
......@@ -776,11 +776,11 @@ msgstr ""
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "I want to make a one-time contribution."
msgstr ""
msgstr "Chci darovat jednorázově."
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "I want to contribute this amount"
msgstr ""
msgstr "Chci přispět touto částkou"
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "Frequency must be a whole number (EXAMPLE: Every 3 months)."
......@@ -849,7 +849,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "Amount is required field."
msgstr ""
msgstr "Pole \"částka\" je povinné"
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "Contribution amount must be at least %1"
......@@ -917,7 +917,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Amount.php
msgid "Allow other amounts"
msgstr ""
msgstr "Povolit jiné částky"
#: CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Amount.php
msgid "Contribution Amounts section enabled"
......@@ -1018,7 +1018,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Amount.php
msgid "Amounts"
msgstr ""
msgstr "Částky"
#: CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Custom.php
msgid "Include Profiles (%1)"
......@@ -1982,6 +1982,8 @@ msgid ""
"Please verify the information below carefully. Click <strong>Go "
"Back</strong> if you need to make changes."
msgstr ""
"Ověřte prosím pozorně následující informace. Klepněte na tlačítko "
"<strong>Zpět,</strong> pokud potřebujete provést změny."
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.tpl
msgid ""
......@@ -2028,7 +2030,7 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.tpl
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/ThankYou.tpl
msgid "I pledge to contribute this amount every %2 for %3 installments."
msgstr ""
msgstr "Slibuji, že budu přispívat tuto částku každý %2 ve %3 splátkách."
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.tpl
msgid ""
......@@ -2043,6 +2045,9 @@ msgid ""
"below. You will be able to modify or cancel future pledge payments at any "
"time by logging in to your account or contacting us at %1."
msgstr ""
"Příslib Vaší první platby bude zpracován po klepnutí na tlačítko \"%2\" "
"níže. Pro změnu nebo zrušení svého závazku se přihlašte do svého účtu nebo "
"nás kontaktujte na adrese %1."
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.tpl
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/ThankYou.tpl
......@@ -2916,6 +2921,8 @@ msgid ""
"Your transaction has been processed successfully. Please print this page for"
" your records."
msgstr ""
"Vaše transakce byla úspěšně zpracována. Prosím, vytiskněte si tuto stránku "
"pro svou potřebu."
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/ThankYou.tpl
msgid "An email receipt has also been sent to %1 and to %2"
......@@ -2977,6 +2984,8 @@ msgid ""
"or cancel future pledge payments at any time by logging in to your account "
"or contacting us at %1."
msgstr ""
"Příslib Vaší první platby byl zpracován. Pro změnu nebo zrušení svého "
"závazku se přihlašte do svého účtu nebo nás kontaktujte na adrese %1."
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/ThankYou.tpl
msgid ""
......@@ -2984,6 +2993,9 @@ msgid ""
"date. The reminder will include a link to a page where you can make your "
"payment online."
msgstr ""
"Zašleme Vám připomínku každé platby %1 dny před plánovaným datem splatnosti."
" Připomínka bude obsahovat odkaz na stránku, kde můžete provést platbu na "
"internetu."
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution.tpl
msgid "Credit Card Pledge Payment"
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://issues.civicrm.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-28 19:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-28 14:43+0000\n"
"Last-Translator: chastell <chastell@chastell.net>\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-11 16:17+0000\n"
"Last-Translator: iv0 <ivo.zlabek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <None>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -31,11 +31,11 @@ msgstr ""
#: CRM/Event/DAO/Event.php CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Registration Start Date"
msgstr ""
msgstr "Datum zahájení registrace"
#: CRM/Event/DAO/Event.php CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Registration End Date"
msgstr ""
msgstr "Datum ukončení registrace"
#: CRM/Event/DAO/Event.php CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Confirm From Name"
......@@ -73,7 +73,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Event/Form/ManageEvent.php CRM/Event/Page/ManageEvent.php
#: templates/CRM/Event/Page/DashBoard.tpl
msgid "Manage Events"
msgstr "Správa akcí"
msgstr "Správa událostí"
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php CRM/Event/Page/EventInfo.php
msgid "Register Now"
......@@ -704,7 +704,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Event/Form/Registration/AdditionalParticipant.php
msgid "Register Participant %1 of %2"
msgstr ""
msgstr "Registrovat účastníka %1 z celkem %2"
#: CRM/Event/Form/Registration/AdditionalParticipant.php
msgid ""
......@@ -752,7 +752,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Event/Form/Registration/AdditionalParticipant.php
msgid "Skip Participant >>|"
msgstr ""
msgstr "Přeskočit tohoto účastníka »|"
#: CRM/Event/Form/Registration/AdditionalParticipant.php
msgid "A person with this email address is already registered for this event."
......@@ -779,7 +779,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Event/Form/Registration/AdditionalParticipant.php
msgid "Registration information for participant %1 has been saved."
msgstr ""
msgstr "Registrace účastníka č. %1 proběhla v pořádku."
#: CRM/Event/Form/Registration/Confirm.php
msgid " (multiple participants)"
......@@ -946,7 +946,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Event/Form/Registration/Register.php
msgid "How many people are you registering?"
msgstr ""
msgstr "Kolik lidí chcete registrovat?"
#: CRM/Event/Form/Registration/Register.php
msgid ""
......@@ -1007,7 +1007,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Event/Form/Registration/Register.php
msgid "Registration information for participant 1 has been saved."
msgstr ""
msgstr "Registrace prvního účastníka proběhla v pořádku."
#: CRM/Event/Form/Registration/Register.php
msgid "You can also <a href=\"%1\">register another participant</a>."
......@@ -2013,6 +2013,10 @@ msgid ""
"becomes available you will receive an email with a link to a web page where "
"you can complete your registration."
msgstr ""
"Zkontrolujte prosím níže uvedené informace. Stiskem tlačítka „Pokračovat“ "
"odešlete registraci a budete zařazen do seznamu čekatelů. <span "
"class=\"bold\">Po schválení obdržíte e-mail s odkazem na webovou stránku, "
"kde můžete dokončit proces registrace.</span>"
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/Confirm.tpl
msgid ""
......@@ -2021,6 +2025,10 @@ msgid ""
"with a link to a web page where you can complete the registration "
"process.</span>"
msgstr ""
"Zkontrolujte prosím níže uvedené informace. Odeslání registrace proběhne po "
"stisku tlačítka „Pokračovat“. <span class=\"bold\">Po schválení obdržíte "
"e-mail s odkazem na webovou stránku, kde můžete dokončit proces "
"registrace.</span>"
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/Confirm.tpl
msgid ""
......@@ -2049,7 +2057,7 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/Confirm.tpl
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/ThankYou.tpl
msgid "Registered Email"
msgstr ""
msgstr "E-mailová adresa pro tuto registraci"
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/Confirm.tpl
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/ThankYou.tpl
......@@ -2061,6 +2069,8 @@ msgid ""
"Your registration will not be submitted until you click the "
"<strong>Continue</strong> button. Please click the button one time only."
msgstr ""
"Vaše registrace bude odeslána až po klepnutí na tlačítko "
"<strong>Pokračovat</strong>. Prosím, klikněte na tlačítko pouze jednou."
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/EventInfoBlock.tpl
msgid "View complete event information."
......@@ -2072,7 +2082,7 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/EventInfoBlock.tpl
msgid "Map this Location"
msgstr ""
msgstr "Zobrazit mapu místa"
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/PreviewHeader.tpl
msgid "Test-drive Your Event Registration Page"
......@@ -2092,7 +2102,7 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/Register.tpl
msgid "Welcome %1"
msgstr ""
msgstr "Vítejte %1"
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/Register.tpl
msgid "Click here to register a different person for this event."
......@@ -2100,11 +2110,11 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/Register.tpl
msgid "Not %1, or want to register a different person"
msgstr ""
msgstr "Nejste %1, nebo chcete zaregistrovat jinou osobu"
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/Register.tpl
msgid "including yourself"
msgstr ""
msgstr "včetně vás"
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/Register.tpl
msgid ""
......@@ -2112,6 +2122,9 @@ msgid ""
"additional people, you will be able to enter their registration information "
"after you complete this page and click &quot;Continue&quot;."
msgstr ""
"Vyplňte registrační informace na této stránce. Pokud registrujete další "
"osoby, budete moci zadat jejich registrační údaje po odeslání této stránky "
"(klikněte na tlačítko „Pokračovat“)."
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/ThankYou.tpl
msgid "You have been added to the WAIT LIST for this event."
......@@ -2125,13 +2138,15 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/ThankYou.tpl
msgid "Your registration has been submitted."
msgstr ""
msgstr "Vaše registrace byla v pořádku odeslána."
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/ThankYou.tpl
msgid ""
"Once your registration has been reviewed, you will receive an email with a "
"link to a web page where you can complete the registration process."
msgstr ""
"Jakmile zkontrolujeme vaší registraci, obdržíte e-mail s odkazem na webovou "
"stránku, kde můžete dokončit proces registrace."
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/ThankYou.tpl
msgid "An email with event details has been sent to %1."
......@@ -2165,7 +2180,7 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/ThankYou.tpl
msgid "Back to \"%1\" event information"
msgstr ""
msgstr "Zpět na informace o události „%1“"
#: templates/CRM/Event/Form/Search/EmptyResults.tpl
msgid "if you are searching by participant name, check your spelling"
......@@ -2600,7 +2615,7 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Event/Page/ManageEvent.hlp
msgid ""
"Download an iCalendar file (with a *.ics extension) to your local computer."
msgstr ""
msgstr "Stáhnout soubor iCalendar (přípona *. ics) do vašeho počítače."
#: templates/CRM/Event/Page/ManageEvent.hlp
msgid ""
......@@ -2821,7 +2836,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Event/Form/Registration/AdditionalParticipant.php
msgid "The first name and last name must be unique for each participant."
msgstr ""
msgstr "Jméno a příjmení musí být jedinečné pro každého účastníka."
#: CRM/Event/Form/Registration/AdditionalParticipant.php
msgid ""
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://issues.civicrm.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-28 19:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-28 17:56+0000\n"
"Last-Translator: chastell <chastell@chastell.net>\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-11 16:15+0000\n"
"Last-Translator: iv0 <ivo.zlabek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <None>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -902,11 +902,11 @@ msgstr ""
msgctxt "menu"
msgid "Events"
msgstr ""
msgstr "Události"
msgctxt "menu"
msgid "Register Event Participant"
msgstr ""
msgstr "Registrovat účastníka události"
msgctxt "menu"
msgid "Mailings"
......@@ -1026,7 +1026,7 @@ msgstr ""
msgctxt "menu"
msgid "CiviEvent"
msgstr ""
msgstr "Civicrm Události"
msgctxt "menu"
msgid "Participant Statuses"
......@@ -1114,15 +1114,15 @@ msgstr ""
msgctxt "menu"
msgid "Event Participant Report (List)"
msgstr ""
msgstr "Seznam účastníků události"
msgctxt "menu"
msgid "Event Income Report (Summary)"
msgstr ""
msgstr "Zpráva o příjmech z události (sumární)"
msgctxt "menu"
msgid "Event Income Report (Detail)"
msgstr ""
msgstr "Zpráva o příjmech z události (detailní)"
msgctxt "menu"
msgid "Attendee List"
......
This diff is collapsed.
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://issues.civicrm.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-28 19:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-28 14:45+0000\n"
"Last-Translator: chastell <chastell@chastell.net>\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-13 16:07+0000\n"
"Last-Translator: MichaSeidler <info@euroconsults.eu>\n"
"Language-Team: German <>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -3836,6 +3836,8 @@ msgid ""
"The Contribution Import Wizard allows you to easily upload contributions "
"from other applications into CiviCRM."
msgstr ""
"Der Contribution-Wizard erlaubt Ihnen einen einfachen Upload von Beiträgen "
"aus anderen Anwendungen in CiviCRM"
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/UploadFile.tpl
msgid ""
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://issues.civicrm.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-27 21:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-30 08:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-11 19:20+0000\n"
"Last-Translator: hholzgra <hartmut@php.net>\n"
"Language-Team: German <>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -688,7 +688,7 @@ msgstr ""
#: drupal/modules/civicrm_group_roles/civicrm_group_roles.module
msgid "There are no rules currently set."
msgstr ""
msgstr "Es sind zur Zeit keine Regeln in Verwendung."
#: drupal/modules/civicrm_group_roles/civicrm_group_roles.module
msgid "Use the 'Add Association Rule' form to add one."
......@@ -697,6 +697,8 @@ msgstr ""
#: drupal/modules/civicrm_group_roles/civicrm_group_roles.module
msgid "Choose a CiviCRM Group and a Drupal Role below."
msgstr ""
"Wählen Sie eine CiviCRM Gruppe und eine Drupal Rolle aus dem folgenden "
"Formular."
#: drupal/modules/civicrm_group_roles/civicrm_group_roles.module
msgid "CiviCRM Group"
......@@ -725,7 +727,7 @@ msgstr ""
#: drupal/modules/civicrm_group_roles/civicrm_group_roles.module
msgid "Please select CiviCRM Group and Drupal Role."
msgstr ""
msgstr "Bitte wählen Sie eine CiviCRM Gruppe und eine Drupal-Rolle."
#: drupal/modules/civicrm_group_roles/civicrm_group_roles.module
msgid ""
......@@ -747,7 +749,7 @@ msgstr ""
#: drupal/modules/civicrm_group_roles/civicrm_group_roles.module
msgid "CiviCRM contact not found for %mail"
msgstr ""
msgstr "Kein CiviCRM Kontakt für '%mail' gefunden"
#: drupal/modules/civicrm_group_roles/civicrm_group_roles.install
msgid "here"
......@@ -1042,15 +1044,15 @@ msgstr "Ist dies die Haupt-Telefonnummer des Kontakts?"
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "Is Billing Phone"
msgstr ""
msgstr "Ist Telefon an Rechnungsadresse"
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "Is this the contact's billing phone?"
msgstr ""
msgstr "Ist diese die Telefonnummer für die Rechnungsadresse des Kontakts?"
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "The Location of the Phone for the Contact"
msgstr ""
msgstr "Der Ort des Telefons für den Kontakt"
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "Phone Number"
......@@ -1316,7 +1318,7 @@ msgstr "Zuwendungs ID"
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "The numeric ID of the Contribution"
msgstr ""
msgstr "Die numerische ID dieser Zuwendung"
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "The Type of Contribution made, ie Member Dues, Event Fees etc"
......@@ -1325,7 +1327,7 @@ msgstr ""
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "The Page this Contribution came from"
msgstr ""
msgstr "Die Webseite von der diese Zuwendung kam"
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "Payment Instrument"
......@@ -1341,7 +1343,7 @@ msgstr "Eingangsdatum"
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "The Date the Contribution was received / paid"
msgstr ""
msgstr "Datum an dem die Zuwendung einging bzw. gezahlt wurde"
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "Non Deductible Amount"
......@@ -1393,7 +1395,7 @@ msgstr "Währung"
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "Currency used for the Contribution"
msgstr ""
msgstr "Für diese Zuwendung genutzte Währung"
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "Cancellation Date"
......@@ -1417,7 +1419,7 @@ msgstr "Quittungsdatum"
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "The Date a receipt for the contribution was sent."
msgstr ""
msgstr "Datum an dem eine Quittung für diese Zuwendung versandt wurde."
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "Thank You Date"
......@@ -1426,6 +1428,8 @@ msgstr ""
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "The Date a thank you to the donor for the contribution was sent."
msgstr ""
"Das Datum an dem ein Dankesschreiben an den Spender dieser Zuwendung "
"versandt wurde."
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "Where the Contribution came through."
......@@ -1433,7 +1437,7 @@ msgstr ""
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "The Status of this Contribution"
msgstr ""
msgstr "Der Status dieser Zuwendung"
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "Is Test"
......@@ -1521,7 +1525,7 @@ msgstr ""
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "The Date the recurring contribution started."
msgstr ""
msgstr "Anfangsdatum der regelmäßigen Zuwendung"
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "Create Date"
......@@ -1529,7 +1533,7 @@ msgstr "Erstellungsdatum"
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "The Date the recurring contribution was created."
msgstr ""
msgstr "Erstellungsdatum der regelmäßigen Zuwendung"
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "Modified Date"
......@@ -1537,7 +1541,7 @@ msgstr "Änderungsdatum"
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "The Date the recurring contribution was modified."
msgstr ""
msgstr "Letztes Änderungsdatum der regelmäßigen Zuwendung"
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "Cancel Date"
......@@ -1549,19 +1553,19 @@ msgstr ""
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "The Date the recurring contribution ended."
msgstr ""
msgstr "Enddatum der regelmäßigen Zuwendung"
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc
msgid "Unique Transaction ID"
msgstr ""
msgstr "Eindeutige Transaktions-ID"
#: drupal/modules/views/civicrm.views.inc