Commit ef868536 authored by bgm's avatar bgm Committed by Jenkins

po: update po/da_DK/batch.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 608896ac
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-19 13:46+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-11 15:14+0000\n"
"Last-Translator: Mathieu Lu <mathieu@bidon.ca>\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/da/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -62,7 +62,7 @@ msgstr "Ingen massekørsler blev valgt."
msgid "No export format selected."
msgstr "Ingen eksportformater blev valgt."
#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
#: CRM/Batch/DAO/Batch.php CRM/Batch/DAO/EntityBatch.php
msgid "Batch ID"
msgstr "ID for massekørsel"
......@@ -99,8 +99,8 @@ msgid "Batch Number of Items"
msgstr "Antal element for massekørsel"
#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Payment Instrument"
msgstr "Betalingsinstrument for massekørsel"
msgid "Batch Payment Method"
msgstr ""
#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Exported Date"
......@@ -110,6 +110,14 @@ msgstr "Eksportdato for massekørsel"
msgid "Batch Data"
msgstr "Massekørselsdata"
#: CRM/Batch/DAO/EntityBatch.php
msgid "EntityBatch ID"
msgstr ""
#: CRM/Batch/DAO/EntityBatch.php
msgid "EntityBatch Table"
msgstr ""
#: CRM/Batch/Form/Batch.php
msgid "Batch Deleted"
msgstr "Massekørsel blev slettet"
......@@ -138,6 +146,20 @@ msgstr "Ignorer uoverensstemmelse og foretag behandling af bunken?"
msgid "Validate & Process the Batch"
msgstr "Validér og foretag behandling af bunken"
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Save & Continue Later"
msgstr ""
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid ""
"File type field(s) in the selected profile are not supported for Update "
"multiple records."
msgstr ""
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Transaction ID must be unique within the database"
msgstr ""
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Soft credit amount should not be greater than the total amount"
msgstr "Beløbet for den bløde kredit bør ikke være større end det samlede beløb"
......@@ -184,10 +206,19 @@ msgstr "ADVARSEL: Sletning af denne bunke vil føre til tab af alle data angivet
#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid ""
"Click Validate & Process below when you've entered all items for the batch. "
"You can also Save & Continue Later at any time. Go to Administer > Customize"
" Data and Screens > Profiles > Reserved Profiles > to add, remove or change "
"the order of columns."
msgstr "Klik Validér & foretag behandling nedenfor når du har angivet alle elementer for bunken. Du kan også Gemme & fortsætte senere til enhver tid. Gå til Administrér > Tilpas data og sider > Profiler > Reserverede profiler > for at tilføje, fjerne eller ændre rækkefølgen af kolonnerne."
"You can also Save & Continue Later at any time."
msgstr ""
#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid ""
"Add, remove or change the order of columns by editing the corresponding <a "
"href=\"%1\" target=\"_blank\">Bulk Entry profile</a>."
msgstr ""
#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid ""
"Custom fields and a Personal Campaign Page field can be added if needed."
msgstr ""
#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid "Total amount expected"
......@@ -201,6 +232,10 @@ msgstr "Samlet angivne sum"
msgid "Open Pledges (Due Date - Amount)"
msgstr "Åbn afgivede løfter (forfaldsdato - beløb)"
#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid "Attached"
msgstr ""
#: templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl
msgid "Data Entry Batches"
msgstr "Datapost-massekørsler"
......@@ -220,42 +255,3 @@ msgstr "Du har ingen åbne datapost-massekørsler."
#: templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl
msgid "No Data Entry Batches have been created for this site."
msgstr "Der er ikke oprettet datapost-massekørsler for dette sted."
#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Payment Method"
msgstr ""
#: CRM/Batch/DAO/EntityBatch.php
msgid "EntityBatch ID"
msgstr ""
#: CRM/Batch/DAO/EntityBatch.php
msgid "EntityBatch Table"
msgstr ""
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid ""
"File or Autocomplete-Select type field(s) in the selected profile are not "
"supported for Update multiple records."
msgstr ""
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Transaction ID must be unique within the database"
msgstr ""
#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid ""
"Click Validate & Process below when you've entered all items for the batch. "
"You can also Save & Continue Later at any time."
msgstr ""
#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid ""
"Add, remove or change the order of columns by editing the corresponding <a "
"href=\"%1\" target=\"_blank\">Bulk Entry profile</a>."
msgstr ""
#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid ""
"Custom fields and a Personal Campaign Page field can be added if needed."
msgstr ""
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment