Commit ebe8caa7 authored by BohdanDmytryshyn's avatar BohdanDmytryshyn Committed by CiviCRM Publisher
Browse files

po: update po/uk_UA/financial.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent ca106bb8
...@@ -3,15 +3,15 @@ ...@@ -3,15 +3,15 @@
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable, # If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0. # make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
# Translators: # Translators:
# Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>, 2017 # Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>, 2017,2019
# Sergiy <shemet.s@ua.fm>, 2015 # Sergiy <shemet.s@ua.fm>, 2015
# Sergiy <shemet.s@ua.fm>, 2015 # Sergiy <shemet.s@ua.fm>, 2015
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n" "Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n" "POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-11 15:18+0000\n" "PO-Revision-Date: 2019-03-19 10:01+0000\n"
"Last-Translator: Mathieu Lu <mathieu@bidon.ca>\n" "Last-Translator: Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>\n"
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/uk/)\n" "Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/uk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
...@@ -63,7 +63,7 @@ msgid "" ...@@ -63,7 +63,7 @@ msgid ""
"Recognition Date, select a different Financial Type with a Deferred Revenue " "Recognition Date, select a different Financial Type with a Deferred Revenue "
"account setup for it, or setup a Deferred Revenue account for this Financial" "account setup for it, or setup a Deferred Revenue account for this Financial"
" Type." " Type."
msgstr "" msgstr "Неможливо обробити Дату Розпізнавання Доходу, якщо не встановлено обліковий запис \"Відкладений Дохід\" для Фінансового Типу. Видаліть Дату Розпізнавання Доходу, виберіть інший Фінансовий Тип з налаштуванням облікового запису \"Відкладений Дохід\" або налаштуйте обліковий запис \"Відкладений Дохід\" для цього Фінансового Типу."
#: CRM/Financial/BAO/FinancialItem.php #: CRM/Financial/BAO/FinancialItem.php
msgid "" msgid ""
...@@ -118,7 +118,7 @@ msgstr "Ці фінансові облікові записи не можуть ...@@ -118,7 +118,7 @@ msgstr "Ці фінансові облікові записи не можуть
#: CRM/Financial/BAO/PaymentProcessor.php #: CRM/Financial/BAO/PaymentProcessor.php
msgid "Could not find payment processor meta information" msgid "Could not find payment processor meta information"
msgstr "" msgstr "Не вдалося знайти мета-інформацію про платіжний процесор"
#: CRM/Financial/BAO/PaymentProcessorType.php #: CRM/Financial/BAO/PaymentProcessorType.php
msgid "" msgid ""
...@@ -284,15 +284,15 @@ msgstr "ID Статусу Фінансової транзакції" ...@@ -284,15 +284,15 @@ msgstr "ID Статусу Фінансової транзакції"
#: CRM/Financial/DAO/FinancialTrxn.php #: CRM/Financial/DAO/FinancialTrxn.php
msgid "Card Type ID" msgid "Card Type ID"
msgstr "" msgstr "Іденитифікатор Типу Картки"
#: CRM/Financial/DAO/FinancialTrxn.php #: CRM/Financial/DAO/FinancialTrxn.php
msgid "Pan Truncation" msgid "Pan Truncation"
msgstr "" msgstr "Обрізання"
#: CRM/Financial/DAO/FinancialType.php #: CRM/Financial/DAO/FinancialType.php
msgid "Financial Type ID" msgid "Financial Type ID"
msgstr "" msgstr "ідентифікатор Фінансового Типу"
#: CRM/Financial/DAO/FinancialType.php #: CRM/Financial/DAO/FinancialType.php
msgid "Is Tax Deductible?" msgid "Is Tax Deductible?"
...@@ -450,19 +450,19 @@ msgstr "Пакетні фінансові операції - %1" ...@@ -450,19 +450,19 @@ msgstr "Пакетні фінансові операції - %1"
#: CRM/Financial/Form/BatchTransaction.php #: CRM/Financial/Form/BatchTransaction.php
msgid "Expected Number of Items" msgid "Expected Number of Items"
msgstr "" msgstr "Очікувана Кількість Елементів"
#: CRM/Financial/Form/BatchTransaction.php #: CRM/Financial/Form/BatchTransaction.php
msgid "Actual Number of Items" msgid "Actual Number of Items"
msgstr "" msgstr "Фактична Кількість Елементів"
#: CRM/Financial/Form/BatchTransaction.php #: CRM/Financial/Form/BatchTransaction.php
msgid "Expected Total Amount" msgid "Expected Total Amount"
msgstr "" msgstr "Очікувана Загальна Сума"
#: CRM/Financial/Form/BatchTransaction.php #: CRM/Financial/Form/BatchTransaction.php
msgid "Actual Total Amount" msgid "Actual Total Amount"
msgstr "" msgstr "Фактична Загальна Сума"
#: CRM/Financial/Form/BatchTransaction.php #: CRM/Financial/Form/BatchTransaction.php
msgid "Close & Export Batch" msgid "Close & Export Batch"
...@@ -494,7 +494,7 @@ msgstr "Призначити транзакцию" ...@@ -494,7 +494,7 @@ msgstr "Призначити транзакцию"
#: CRM/Financial/Form/Export.php #: CRM/Financial/Form/Export.php
msgid "You cannot export batches which have already been exported." msgid "You cannot export batches which have already been exported."
msgstr "" msgstr "Не можна експортувати батчі, які вже експортувалися."
#: CRM/Financial/Form/Export.php #: CRM/Financial/Form/Export.php
msgid "Export to IIF" msgid "Export to IIF"
...@@ -502,7 +502,7 @@ msgstr "Експортувати IIF" ...@@ -502,7 +502,7 @@ msgstr "Експортувати IIF"
#: CRM/Financial/Form/Export.php #: CRM/Financial/Form/Export.php
msgid "Export to CSV" msgid "Export to CSV"
msgstr "" msgstr "Експорт до CSV"
#: CRM/Financial/Form/FinancialAccount.php #: CRM/Financial/Form/FinancialAccount.php
msgid "" msgid ""
...@@ -611,7 +611,7 @@ msgstr "Видалення фінансового типу не може бут ...@@ -611,7 +611,7 @@ msgstr "Видалення фінансового типу не може бут
#: CRM/Financial/Form/FinancialType.php #: CRM/Financial/Form/FinancialType.php
msgid "Cannot Delete" msgid "Cannot Delete"
msgstr "" msgstr "Неможливо Видалити"
#: CRM/Financial/Form/FinancialType.php #: CRM/Financial/Form/FinancialType.php
msgid "Selected financial type has been deleted." msgid "Selected financial type has been deleted."
...@@ -627,7 +627,7 @@ msgid "" ...@@ -627,7 +627,7 @@ msgid ""
"income account \"%1\". That income account, along with standard financial " "income account \"%1\". That income account, along with standard financial "
"accounts \"%2\", \"%3\" and \"%4\" have been linked to the financial type. " "accounts \"%2\", \"%3\" and \"%4\" have been linked to the financial type. "
"You may edit or replace those relationships here." "You may edit or replace those relationships here."
msgstr "" msgstr "Ваш фінансовий тип \"% 1\" створено разом з відповідним прибутковим рахунком \"% 1\". Цей прибутковий рахунок, а також стандартні фінансові рахунки \"% 2\", \"% 3\" і \"% 4\" були пов'язані з фінансовим типом. Ви можете редагувати або замінювати ці зв'язки тут."
#: CRM/Financial/Form/FinancialType.php #: CRM/Financial/Form/FinancialType.php
msgid "" msgid ""
...@@ -685,11 +685,11 @@ msgstr "Ви можете додати інший тип фінансового ...@@ -685,11 +685,11 @@ msgstr "Ви можете додати інший тип фінансового
#: CRM/Financial/Form/PaymentEdit.php #: CRM/Financial/Form/PaymentEdit.php
msgid "You cannot update this payment as it is tied to a payment processor" msgid "You cannot update this payment as it is tied to a payment processor"
msgstr "" msgstr "Неможливо оновити цей платіж, оскільки він прив'язаний до платіжного процесора"
#: CRM/Financial/Form/PaymentEdit.php #: CRM/Financial/Form/PaymentEdit.php
msgid "Update Payment details" msgid "Update Payment details"
msgstr "" msgstr "Оновити реквізити Платежу"
#: CRM/Financial/Page/AJAX.php #: CRM/Financial/Page/AJAX.php
msgid "" msgid ""
...@@ -760,7 +760,7 @@ msgstr "Тип Фінансового рахунку" ...@@ -760,7 +760,7 @@ msgstr "Тип Фінансового рахунку"
#: templates/CRM/Financial/Form/BatchTransaction.tpl #: templates/CRM/Financial/Form/BatchTransaction.tpl
#: templates/CRM/Financial/Page/BatchTransaction.tpl #: templates/CRM/Financial/Page/BatchTransaction.tpl
msgid "Payment/Transaction Date" msgid "Payment/Transaction Date"
msgstr "" msgstr "Дата Платежу/Транзакції"
#: templates/CRM/Financial/Form/BatchTransaction.tpl #: templates/CRM/Financial/Form/BatchTransaction.tpl
#: templates/CRM/Financial/Page/BatchTransaction.tpl #: templates/CRM/Financial/Page/BatchTransaction.tpl
...@@ -792,7 +792,7 @@ msgid "" ...@@ -792,7 +792,7 @@ msgid ""
" accounts for groups, chapters, regions, constiuency associations or other " " accounts for groups, chapters, regions, constiuency associations or other "
"parts of the main CiviCRM organization may need to change the owner to one " "parts of the main CiviCRM organization may need to change the owner to one "
"of these sub-entities or sibling entities." "of these sub-entities or sibling entities."
msgstr "" msgstr "Зазвичай, власником фінансового рахунку є організація, що впроваджує CiviCRM, тому немає необхідності змінювати це. Деяким організаціям, які підтримують облікові записи для груп, розділів, регіонів, членів - асоціацій або інших частин основної організації CiviCRM, може знадобитися замінити власника на один з цих суб-об'єктів або суб'єктів-братів."
#: templates/CRM/Financial/Form/FinancialAccount.hlp #: templates/CRM/Financial/Form/FinancialAccount.hlp
msgid "" msgid ""
...@@ -861,11 +861,11 @@ msgstr "Видалення фінансового типу не може бут ...@@ -861,11 +861,11 @@ msgstr "Видалення фінансового типу не може бут
#: templates/CRM/Financial/Form/PaypalExpress.tpl #: templates/CRM/Financial/Form/PaypalExpress.tpl
msgid "Checkout with PayPal" msgid "Checkout with PayPal"
msgstr "" msgstr "Оформити замовлення з PayPal"
#: templates/CRM/Financial/Form/PaypalExpress.tpl #: templates/CRM/Financial/Form/PaypalExpress.tpl
msgid "Click the PayPal button to continue." msgid "Click the PayPal button to continue."
msgstr "" msgstr "Натисніть кнопку PayPal, щоб продовжити."
#: templates/CRM/Financial/Form/PaypalExpress.tpl #: templates/CRM/Financial/Form/PaypalExpress.tpl
#: templates/CRM/Financial/Form/PaypalPro.tpl #: templates/CRM/Financial/Form/PaypalPro.tpl
...@@ -877,7 +877,7 @@ msgid "" ...@@ -877,7 +877,7 @@ msgid ""
"If you have a PayPal account, you can click the PayPal button to continue. " "If you have a PayPal account, you can click the PayPal button to continue. "
"Otherwise, fill in the credit card and billing information on this form and " "Otherwise, fill in the credit card and billing information on this form and "
"click <strong>Continue</strong> at the bottom of the page." "click <strong>Continue</strong> at the bottom of the page."
msgstr "" msgstr "Якщо у вас є обліковий запис PayPal, ви можете натиснути кнопку PayPal, щоб продовжити. В іншому випадку, внесіть дані про кредитну картку та платіжну інформацію у цю форму та натисніть <strong>Продовжити</strong> внизу сторінки."
#: templates/CRM/Financial/Form/Search.tpl #: templates/CRM/Financial/Form/Search.tpl
msgid "New Accounting Batch" msgid "New Accounting Batch"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment