Commit eb4453b7 authored by bgm's avatar bgm
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/civicrm/l10n

parents bab269f4 c075a199
......@@ -5,6 +5,7 @@
# Translators:
# iv0 <ivo.zlabek@gmail.com>, 2011
# ludek <lkolisko@volny.cz>, 2012
# Marek012 <marek.bocek@iqrs.cz>, 2014
# madmasa <my.melody.production@gmail.com>, 2013-2014
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011
# Tass <vanatomas@fastmail.net>, 2011-2012
......@@ -12,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2013-10-08 08:14-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-21 12:40+0000\n"
"Last-Translator: madmasa <my.melody.production@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-28 15:29+0000\n"
"Last-Translator: Marek012 <marek.bocek@iqrs.cz>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/civicrm/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -55,7 +56,7 @@ msgstr "Index angažovanosti"
msgctxt "menu"
msgid "CiviCampaign Component Settings"
msgstr "Nastavení komponenty CiviCampaign"
msgstr "Nastavení komponenty CiviKampaně"
msgctxt "menu"
msgid "Reserve Respondents"
......@@ -67,7 +68,7 @@ msgstr "Vpustit dotazované"
msgctxt "menu"
msgid "Record Respondents Interview"
msgstr "Zaznamenat dotázání respondentů"
msgstr "Zaznamenat rozhovor s respondenty"
msgctxt "menu"
msgid "GOTV (Track Voters)"
......@@ -87,7 +88,7 @@ msgstr "Zobrazit podpisy petice"
msgctxt "menu"
msgid "Email address verified"
msgstr "e-mailová adresa ověřena"
msgstr "E-mailová adresa ověřena"
msgctxt "menu"
msgid "Thank You"
......@@ -115,7 +116,7 @@ msgstr "Zpráva o případu"
msgctxt "menu"
msgid "Case Custom Set"
msgstr ""
msgstr "Uživatelský soubor případu"
msgctxt "menu"
msgid "Case"
......@@ -179,7 +180,7 @@ msgstr "Nadpis a nastavení"
msgctxt "menu"
msgid "Contribution Amounts"
msgstr "Částky příspěvků"
msgstr "Množství příspěvků"
msgctxt "menu"
msgid "Membership Section"
......@@ -199,7 +200,7 @@ msgstr "Řekněte příteli"
msgctxt "menu"
msgid "Configure Widget"
msgstr "Nastavit průvodce"
msgstr "Nastavit widget"
msgctxt "menu"
msgid "Premiums"
......@@ -227,7 +228,7 @@ msgstr "Platební nástroje"
msgctxt "menu"
msgid "Accepted Credit Cards"
msgstr "Přijaté platební karty"
msgstr "Akceptované platební karty"
msgctxt "menu"
msgid "Contributions"
......@@ -299,11 +300,11 @@ msgstr "Nastavení uživatelské položky"
msgctxt "menu"
msgid "Custom Field - Add"
msgstr "Přidání uživatelská položky"
msgstr "Přidání uživatelské položky"
msgctxt "menu"
msgid "Custom Field - Edit"
msgstr "Úprava uživatelská položky"
msgstr "Úprava uživatelské položky"
msgctxt "menu"
msgid "Custom Field - Move"
......@@ -323,7 +324,7 @@ msgstr "Položky profilu CiviCRM"
msgctxt "menu"
msgid "Add Field"
msgstr "Přidat pole"
msgstr "Přidat položku"
msgctxt "menu"
msgid "Edit Field"
......@@ -331,7 +332,7 @@ msgstr "Upravit položku"
msgctxt "menu"
msgid "New CiviCRM Profile"
msgstr "Nový CiviCRM Profile"
msgstr "Nový CiviCRM profil"
msgctxt "menu"
msgid "Profile Settings"
......@@ -455,7 +456,7 @@ msgstr "Formáty adres"
msgctxt "menu"
msgid "Languages, Currency, Location"
msgstr "Jazky, měny, lokace"
msgstr "Jazky, měny, místa"
msgctxt "menu"
msgid "Address Settings"
......@@ -547,15 +548,15 @@ msgstr "Nastavení multi-site"
msgctxt "menu"
msgid "CiviEvent Component Settings"
msgstr "Nastavení komponenty CiviEvent"
msgstr "Nastavení komponenty CiviUdálosti"
msgctxt "menu"
msgid "CiviMail Component Settings"
msgstr "Nastavení komponenty CiviMail"
msgstr "Nastavení komponenty CiviKorespondence"
msgctxt "menu"
msgid "CiviMember Component Settings"
msgstr "Nastavení komponenty CiviMember"
msgstr "Nastavení komponenty CiviČlenové"
msgctxt "menu"
msgid "View Date Preferences"
......@@ -591,7 +592,7 @@ msgstr "Cenové soubory"
msgctxt "menu"
msgid "New Price Set"
msgstr "Nové nastavení cen"
msgstr "Nový cenový soubor"
msgctxt "menu"
msgid "Price Fields"
......@@ -671,7 +672,7 @@ msgstr "Sloučit kontakt"
msgctxt "menu"
msgid "Email a Contact"
msgstr "Odeslat kontakt"
msgstr "Odeslat kontakt emailem"
msgctxt "menu"
msgid "Map Location(s)"
......@@ -731,11 +732,11 @@ msgstr "Všechny případy"
msgctxt "menu"
msgid "Case Dashboard Dashlet"
msgstr ""
msgstr "Dashlet nástěnky případů"
msgctxt "menu"
msgid "Find and Merge Duplicate Contacts"
msgstr "Hledat a sloučit duplikáty v kontaktech"
msgstr "Hledat a sloučit duplicitní kontakty"
msgctxt "menu"
msgid "Dedupe Exceptions"
......@@ -883,11 +884,11 @@ msgstr "Hledat účastníky"
msgctxt "menu"
msgid "Print Event Name Badge"
msgstr "Vytisknout ocenění osobnosti události"
msgstr "Vytisknout štítky se jménem události"
msgctxt "menu"
msgid "Event Info and Settings"
msgstr "Informace a nastavení událostí"
msgstr "Informace a nastavení události"
msgctxt "menu"
msgid "Event Location"
......@@ -895,7 +896,7 @@ msgstr "Umístění události"
msgctxt "menu"
msgid "Event Fees"
msgstr "Poplatky událostí"
msgstr "Poplatky události"
msgctxt "menu"
msgid "Event Online Registration"
......@@ -975,7 +976,7 @@ msgstr "Koncepty a nenaplánovaná pošta"
msgctxt "menu"
msgid "Archived Mailings"
msgstr "Archiv odeslané pošty"
msgstr "Archiv korespondence"
msgctxt "menu"
msgid "Unsubscribe"
......@@ -1019,15 +1020,15 @@ msgstr "Korespondenční událost"
msgctxt "menu"
msgid "Schedule Mailing"
msgstr "Naplánovat poštu"
msgstr "Naplánovat korespondenci"
msgctxt "menu"
msgid "View Mailing"
msgstr "Zobrazit poštu"
msgstr "Zobrazit korespondenci"
msgctxt "menu"
msgid "Approve Mailing"
msgstr "Schválit poštu"
msgstr "Schválit korespondenci"
msgctxt "menu"
msgid "CiviMember Dashboard"
......@@ -1079,15 +1080,15 @@ msgstr "Platby závazků"
msgctxt "menu"
msgid "CiviReport"
msgstr "CiviVýkazů"
msgstr "CiviReporty"
msgctxt "menu"
msgid "CiviCRM Reports"
msgstr "Výkazy CiviCRM"
msgstr "CiviCRM reporty"
msgctxt "menu"
msgid "Create Reports from Templates"
msgstr "Vytvořit výkazy ze šablon"
msgstr "Vytvořit report ze šablony"
msgctxt "menu"
msgid "Manage Templates"
......@@ -1095,15 +1096,15 @@ msgstr "Spravovat šablony"
msgctxt "menu"
msgid "Register Report"
msgstr "Zaznamenat zprávu"
msgstr "Registrovat report"
msgctxt "menu"
msgid "Report"
msgstr "Výkazy"
msgstr "Report"
msgctxt "menu"
msgid "Reports Listing"
msgstr "Přehled výkazů"
msgstr "Přehled reportů"
msgctxt "menu"
msgid "My Cases"
......@@ -1127,7 +1128,7 @@ msgstr "Vyhledávání ve fulltextu"
msgctxt "menu"
msgid "Find Mailings"
msgstr "Hledej poštu"
msgstr "Hledej v korespondenci"
msgctxt "menu"
msgid "Contacts"
......@@ -1215,7 +1216,7 @@ msgstr "Přizpůsobit data a obrazovky"
msgctxt "menu"
msgid "Custom Fields"
msgstr "Vlastní pole"
msgstr "Vlastní položky"
msgctxt "menu"
msgid "Dropdown Options"
......@@ -1239,7 +1240,7 @@ msgstr "Lokalizace"
msgctxt "menu"
msgid "Languages, Currency, Locations"
msgstr "Jazyk, měna, lokace"
msgstr "Jazyky, měna, místa"
msgctxt "menu"
msgid "Preferred Language Options"
......@@ -1279,11 +1280,11 @@ msgstr "Poskytovatelé SMS"
msgctxt "menu"
msgid "CiviCampaign"
msgstr "CiviCampaign"
msgstr "CiviKampaně"
msgctxt "menu"
msgid "CiviCase"
msgstr "CiviCase"
msgstr "CiviPřípady"
msgctxt "menu"
msgid "Encounter Medium"
......@@ -1291,7 +1292,7 @@ msgstr "Setkání s médii"
msgctxt "menu"
msgid "CiviEvent"
msgstr "Civicrm Události"
msgstr "CiviUdálosti"
msgctxt "menu"
msgid "Participant Statuses"
......@@ -1307,15 +1308,15 @@ msgstr "Možnosti seznamu účastníků"
msgctxt "menu"
msgid "Event Badge Formats"
msgstr "Formáty ocenění události"
msgstr "Formáty štítku události"
msgctxt "menu"
msgid "CiviGrant"
msgstr "CiviGrant"
msgstr "CiviGranty"
msgctxt "menu"
msgid "CiviMember"
msgstr "CiviMember"
msgstr "CiviČlenové"
msgctxt "menu"
msgid "Help"
......@@ -1343,15 +1344,15 @@ msgstr "Reporty"
msgctxt "menu"
msgid "Constituent Report (Summary)"
msgstr "Zakládací zpráva (souhrn)"
msgstr "Zakládací report (Shrnutí)"
msgctxt "menu"
msgid "Constituent Report (Detail)"
msgstr "Zakládací zpráva (detail)"
msgstr "Zakládací report (Podrobnosti)"
msgctxt "menu"
msgid "Activity Report"
msgstr "Report aktivit"
msgstr "Report činností"
msgctxt "menu"
msgid "Current Employer Report"
......@@ -1375,11 +1376,11 @@ msgstr "Report pravidelných příspěvků"
msgctxt "menu"
msgid "SYBUNT Report"
msgstr "SYBUNT Report"
msgstr "SYBUNT report"
msgctxt "menu"
msgid "LYBUNT Report"
msgstr "LYBUNT Report"
msgstr "LYBUNT report"
msgctxt "menu"
msgid "Contributions by Organization Report"
......@@ -1403,15 +1404,15 @@ msgstr "Shrnutí osobní kampaně"
msgctxt "menu"
msgid "Pledge Summary Report"
msgstr "Souhrnný přehled závazků"
msgstr "Souhrnný report závazků"
msgctxt "menu"
msgid "Pledged But not Paid Report"
msgstr "Přehled/výkaz nezaplacených závazků"
msgstr "Report nezaplacených závazků"
msgctxt "menu"
msgid "Bookkeeping Transactions Report"
msgstr "Přehled/výkaz účetních transakcí"
msgstr "Report účetních transakcí"
msgctxt "menu"
msgid "Membership Report (Summary)"
......@@ -1431,15 +1432,15 @@ msgstr "Report členství (Neplatné)"
msgctxt "menu"
msgid "Event Participant Report (List)"
msgstr "Seznam účastníků události"
msgstr "Report účastníků události (Seznam)"
msgctxt "menu"
msgid "Event Income Report (Summary)"
msgstr "Zpráva o příjmech z události (sumární)"
msgstr "Report o příjmech z události (Shrnutí)"
msgctxt "menu"
msgid "Event Income Report (Detail)"
msgstr "Zpráva o příjmech z události (detailní)"
msgstr "Report o příjmech z události (Podrobnosti)"
msgctxt "menu"
msgid "Attendee List"
......@@ -1447,11 +1448,11 @@ msgstr "Seznam účastníků"
msgctxt "menu"
msgid "Grant Report (Detail)"
msgstr "Report grantů (podrobnosti)"
msgstr "Report grantů (Podrobnosti)"
msgctxt "menu"
msgid "Grant Report (Statistics)"
msgstr "Report grantů (statistiky)"
msgstr "Report grantů (Statistiky)"
msgctxt "menu"
msgid "Mail Bounce Report"
......@@ -1471,11 +1472,11 @@ msgstr "Report kliknutí na email"
msgctxt "menu"
msgid "Survey Report (Detail)"
msgstr "Report průzkumu (detail)"
msgstr "Report průzkumu (Detail)"
msgctxt "menu"
msgid "Mailing Detail Report"
msgstr "Přehled/výkaz podrobností o korespondenci"
msgstr "Report podrobností o korespondenci"
msgctxt "menu"
msgid "Configure Survey"
......@@ -1487,7 +1488,7 @@ msgstr "Smazat průzkum"
msgctxt "menu"
msgid "Change Activity Status"
msgstr ""
msgstr "Změnit status činnosti"
msgctxt "menu"
msgid "Financial Types"
......@@ -1503,19 +1504,19 @@ msgstr "Finanční typ účty"
msgctxt "menu"
msgid "Accounting Batch"
msgstr ""
msgstr "Účetní dávka"
msgctxt "menu"
msgid "Accounting Batches"
msgstr ""
msgstr "Účetní dávky"
msgctxt "menu"
msgid "Accounting Batch Export"
msgstr ""
msgstr "Export účetních dávek"
msgctxt "menu"
msgid "WordPress Access Control"
msgstr ""
msgstr "Ovládání přístupu přes Wordpress"
msgctxt "menu"
msgid "Smart Groups"
......@@ -1531,7 +1532,7 @@ msgstr "Smazat soubor"
msgctxt "menu"
msgid "Batch Data Entry"
msgstr ""
msgstr "Přístup k údajům dávky "
msgctxt "menu"
msgid "QUnit"
......@@ -1539,11 +1540,11 @@ msgstr ""
msgctxt "menu"
msgid "ProfileEditor"
msgstr "Editace profilu"
msgstr "Editor profilů"
msgctxt "menu"
msgid "Create New Report from Template"
msgstr "Vytvořit přehledy/výkazy ze šablon"
msgstr "Vytvořit nový report ze šablony"
msgctxt "menu"
msgid "CiviCRM News"
......@@ -1551,85 +1552,85 @@ msgstr "Novinky CiviCRM"
msgctxt "menu"
msgid "Contact Reports"
msgstr "Přehled/výkazy kontaktů"
msgstr "Report kontaktů"
msgctxt "menu"
msgid "Contribution Reports"
msgstr "Přehled/výkazy přízpěvků"
msgstr "Report příspěvků"
msgctxt "menu"
msgid "Pledge Reports"
msgstr "Přehled/výkazy závazků"
msgstr "Report závazků"
msgctxt "menu"
msgid "New Batch"
msgstr ""
msgstr "Nová dávka"
msgctxt "menu"
msgid "Open Batches"
msgstr ""
msgstr "Otevřené dávky"
msgctxt "menu"
msgid "Closed Batches"
msgstr ""
msgstr "Uzavřené dávky"
msgctxt "menu"
msgid "Exported Batches"
msgstr ""
msgstr "Exportované dávky"
msgctxt "menu"
msgid "Event Reports"
msgstr "Přehled/výkazy událostí"
msgstr "Report událostí"
msgctxt "menu"
msgid "Mailing Reports"
msgstr "Přehled/výkazy o korespondenci"
msgstr "Report korespondence"
msgctxt "menu"
msgid "Membership Reports"
msgstr "Přehled/výkazy členství"
msgstr "Report členství"
msgctxt "menu"
msgid "Campaign Reports"
msgstr "Přehled/výkazy kampaní"
msgstr "Report kampaní"
msgctxt "menu"
msgid "Case Reports"
msgstr ""
msgstr "Report případů"
msgctxt "menu"
msgid "Grant Reports"
msgstr "Přehled/výkaz grantů "
msgstr "Report grantů "
msgctxt "menu"
msgid "All Reports"
msgstr "Všechny přehledy/výkazy"
msgstr "Všechny reporty"
msgctxt "menu"
msgid "Constituent Summary"
msgstr ""
msgstr "Shrnutí příznivce"
msgctxt "menu"
msgid ""
"Provides a list of address and telephone information for constituent records"
" in your system."
msgstr ""
msgstr "Poskytuje seznam adres a telefonních čísel pro záznamy o příznivcích do vašeho systému."
msgctxt "menu"
msgid "Constituent Detail"
msgstr ""
msgstr "Detaily příznivce"
msgctxt "menu"
msgid ""
"Provides contact-related information on contributions, memberships, events "
"and activities."
msgstr "Poskytuje informace o kontaktech v souvislosti s příspěvky, členstvím, událostech a aktivitách."
msgstr "Poskytuje informace o kontaktech v souvislosti s příspěvky, členstvím, událostmi a aktivitami."
msgctxt "menu"
msgid ""
"Provides a list of constituent activity including activity statistics for "
"one/all contacts during a given date range(required)"
msgstr ""
msgstr "Poskytuje seznam aktivit příznivců včetně statistik aktivit pro jednoho/všechny kontakty v průběhu zadaného časového rozsahu (vyžadováno)"
msgctxt "menu"
msgid "Current Employers"
......@@ -1639,7 +1640,7 @@ msgctxt "menu"
msgid ""
"Provides detail list of employer employee relationships along with "
"employment details."
msgstr "Poskytuje detailní seznam zaměstnavatelských vztahů zaměstnanců spolu s detaily zaměstnanosti."
msgstr "Poskytuje detailní seznam zaměstnaneckých vztahů zaměstnavatelů spolu s detaily zaměstnanosti."
msgctxt "menu"
msgid "Gives relationship details between two contacts"
......@@ -1647,13 +1648,13 @@ msgstr "Dává detaily vztahu mezi dvěma kontakty."
msgctxt "menu"
msgid "Contribution Summary"
msgstr "Shrnutí přízpěvků"
msgstr "Shrnutí příspěvků"
msgctxt "menu"
msgid ""
"Groups and totals contributions by criteria including contact, time period, "
"contribution type, contributor location, etc."
msgstr "Skupiny a součty příspěvků podle kritérií, včetně kontaktu, časového období, druhu příspěvku, lokality přispěvatele, atd."
msgstr "Skupiny a součty příspěvků podle kritérií včetně kontaktu, časového období, druhu příspěvku, lokality přispěvatele, atd."
msgctxt "menu"
msgid "Contribution Details"
......@@ -1664,7 +1665,7 @@ msgid ""
"Lists specific contributions by criteria including contact, time period, "
"contribution type, contributor location, etc. Contribution summary report "
"points to this report for contribution details."
msgstr "Seznam zvláštních příspěvků podle kritérií, včetně kontaktu, časového období, druhu příspěvku, lokality přispěvatele, atd. Přehled/výkaz shrnutí příspěvků poukazuje na tuto zprávu kvůli podrobnosti příspěvků."
msgstr "Seznam zvláštních příspěvků podle kritérií, včetně kontaktu, časového období, druhu příspěvku, lokality přispěvatele, atd. Report shrnutí příspěvků odkazuje na tento report kvůli podrobnosti příspěvků."
msgctxt "menu"
msgid "Repeat Contributions"
......@@ -1675,7 +1676,7 @@ msgid ""
"Given two date ranges, shows contacts who contributed in both the date "
"ranges with the amount contributed in each and the percentage increase / "
"decrease."
msgstr ""
msgstr "Po zadání dvou časových rozsahů zobrazuje kontakty, které přispěli v obou časových úsecích. A to včetně výše příspěvků v každém z těchto období a procentuální nárůst/pokles."
msgctxt "menu"
msgid "SYBUNT (some year but not this year)"
......@@ -1707,7 +1708,7 @@ msgctxt "menu"
msgid ""
"Displays a detailed list of contributions grouped by organization, which "
"includes contributions made by employees for the organisation."
msgstr "Zobrazí podrobný seznam příspěvků seskupených podle organizace, která zahrnuje příspěvky ze strany zaměstnanců pro organizaci."
msgstr "Zobrazí podrobný seznam příspěvků seskupených podle organizace, který zahrnuje také příspěvky ze strany zaměstnanců pro organizaci."
msgctxt "menu"
msgid "Contributions by Household"
......@@ -1717,7 +1718,7 @@ msgctxt "menu"
msgid ""
"Displays a detailed list of contributions grouped by household which "
"includes contributions made by members of the household."
msgstr "Zobrazí podrobný seznam příspěvků seskupených domácnost, která obsahuje příspěvky ze strany členů domácnosti."
msgstr "Zobrazí podrobný seznam příspěvků seskupených podle domácností, který obsahuje také příspěvky ze strany členů domácnosti."
msgctxt "menu"
msgid "Top Donors"
......@@ -1727,7 +1728,7 @@ msgctxt "menu"
msgid ""
"Provides a list of the top donors during a time period you define. You can "
"include as many donors as you want (for example, top 100 of your donors)."
msgstr "Poskytuje seznam nejlepších dárců v časovém období, které definujete. Ty mohou obsahovat tolik dárců, jak chcete (například 100 nejlepších z vašich dárců)."
msgstr "Poskytuje seznam top dárců v časovém období, které definujete. Ty mohou obsahovat tolik dárců, kolik chcete (například 100 nejlepších z vašich dárců)."
msgctxt "menu"
msgid "Soft Credits"
......@@ -1737,33 +1738,33 @@ msgctxt "menu"
msgid ""
"Shows contributions made by contacts that have been soft-credited to other "
"contacts."
msgstr ""
msgstr "Zobrazuje příspěvky učiněné kontakty, které jsou ve vztahu \"soft-credit\" k jiným kontaktům. "
msgctxt "menu"
msgid "Contribution Aggregate by Relationship"
msgstr ""
msgstr "Soubor příspěvků podle podle vztahů"
msgctxt "menu"
msgid ""
"List contact's donation history, grouped by year, along with contributions "
"attributed to any of the contact's related contacts."
msgstr "Seznam historie darů kontaktu, seskupené podle roku, spolu s příspěvky jsou připsány některé z příbuzných kontaktů kontaktu."
msgstr "Seznam historie darů kontaktu, seskupený podle roku, včetně příspěvků přiřazených k některému z kontaktů připojených ke kontaktu. "
msgctxt "menu"
msgid ""
"Summarizes amount raised and number of contributors for each Personal "
"Campaign Page."
msgstr ""
msgstr "Sčítá množství získaných a počet příspěvků za každou stránku osobní kampaně."
msgctxt "menu"
msgid "Pledge Summary"
msgstr "Přehled závazků"
msgstr "Souhrn závazků"
msgctxt "menu"
msgid ""
"Summary of pledges including amount pledged, pledge status, next payment "
"date, balance due, total amount paid etc."
msgstr "Souhrn závazků, včetně částky přislíbené, stavu závazku, dalšího data platby, doplatku, celkové částky atd."
msgstr "Souhrn závazků, včetně částky přislíbené, stavu závazku, dalšího data platby, doplatku, celkové zaplacené částky atd."
msgctxt "menu"
msgid "Pledged But not Paid"
......@@ -1771,7 +1772,7 @@ msgstr "Nezaplacený závazek"
msgctxt "menu"
msgid "Pledged but not Paid Report"