Commit d0b61605 authored by khennhofer's avatar khennhofer Committed by CiviCRM Publisher
Browse files

po: update po/cs_CZ/menu.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 4a2ee01e
......@@ -5,6 +5,7 @@
# Translators:
# iv0 <ivo.zlabek@gmail.com>, 2011
# jakub carva <jakub.carva@seznam.cz>, 2016
# Karel Hennhofer <khennhofer@kam.cz>, 2019
# Larry Neuwirth <info@emarketo.eu>, 2014
# Luděk Kolisko <lkolisko@volny.cz>, 2012
# Marek Boček <marek.bocek@iqrs.cz>, 2014
......@@ -16,8 +17,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-11 15:11+0000\n"
"Last-Translator: Mathieu Lu <mathieu@bidon.ca>\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-03 22:31+0000\n"
"Last-Translator: Karel Hennhofer <khennhofer@kam.cz>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -77,7 +78,7 @@ msgstr "Zajistit respondenty"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Release Respondents"
msgstr "Vpustit dotazované"
msgstr "Vpustit respondenty"
msgctxt "menu"
msgid "Record Respondents Interview"
......@@ -164,7 +165,7 @@ msgstr "Detaily případu"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "CiviCase Settings"
msgstr ""
msgstr "Nastavení CiviPřípadů"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -179,11 +180,11 @@ msgstr "Pravidla úprav"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Case Statuses"
msgstr "Statusy případů"
msgstr "Stavy případů"
msgctxt "menu"
msgid "Encounter Mediums"
msgstr "Setkání s médii"
msgstr "Média setkávání"
msgctxt "menu"
msgid "CiviContribute Dashboard"
......@@ -324,7 +325,7 @@ msgstr "Aktualizovat předplatné"
msgctxt "menu"
msgid "Financial Type Accounts"
msgstr "Finanční typ účty"
msgstr "Účty finančních druhů"
msgctxt "menu"
msgid "Accounting Batch"
......@@ -358,20 +359,20 @@ msgstr "Faktura E-mailem"
msgctxt "menu"
msgid "Recurring Contribution's Payments"
msgstr ""
msgstr "Platby opakovaných příspěvků"
msgctxt "menu"
msgid "Membership Recurring Contributions"
msgstr ""
msgstr "Opakované příspěvky na členství"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Personal Campaign Pages"
msgstr "Osobní stránky kampaně"
msgstr "Stránky osobní kampaně"
msgctxt "menu"
msgid "Setup a Personal Campaign Page - Account Information"
msgstr "Nastavení osobní stránky kampaně - informace o účtu"
msgstr "Nastavit stránky osobní kampaně - informace o účtu"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -393,27 +394,27 @@ msgstr "Uživatelská data"
msgctxt "menu"
msgid "Custom Data Fields"
msgstr "Uživatelské datové položky"
msgstr "Uživatelská datová pole"
msgctxt "menu"
msgid "Custom Field - Options"
msgstr "Nastavení uživatelské položky"
msgstr "Možnosti uživatelského pole"
msgctxt "menu"
msgid "Custom Field - Add"
msgstr "Přidání uživatelské položky"
msgstr "Přidat uživatelské pole"
msgctxt "menu"
msgid "Custom Field - Edit"
msgstr "Úprava uživatelské položky"
msgstr "Upravit uživatelské pole"
msgctxt "menu"
msgid "Custom Field - Move"
msgstr "Přesun uživatelské položky"
msgstr "Přesunout uživatelské pole"
msgctxt "menu"
msgid "Custom Field - Change Type"
msgstr "Vlastní pole - změnit typ"
msgstr "Uživatelské pole - změnit druh"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -422,15 +423,15 @@ msgstr "Profily"
msgctxt "menu"
msgid "CiviCRM Profile Fields"
msgstr "Položky profilu CiviCRM"
msgstr "Pole profilu CiviCRM"
msgctxt "menu"
msgid "Add Field"
msgstr "Přidat položku"
msgstr "Přidat pole"
msgctxt "menu"
msgid "Edit Field"
msgstr "Upravit položku"
msgstr "Upravit pole"
msgctxt "menu"
msgid "New CiviCRM Profile"
......@@ -443,7 +444,7 @@ msgstr "Nastavení profilu"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Activity Types"
msgstr "Druhy činností"
msgstr "Druhy aktivit"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -478,7 +479,7 @@ msgstr "Druhy míst (domov, zaměstnání...)"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Website Types"
msgstr "Typy webů"
msgstr "Druhy webů"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -502,7 +503,7 @@ msgstr "Zobrazit předvolby"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Search Preferences"
msgstr "Hledat předvolby"
msgstr "Předvolby hledání"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -634,7 +635,7 @@ msgstr "Nastavení odchozích emailů"
msgctxt "menu"
msgid "Settings - Payment Processor"
msgstr ""
msgstr "Nastavení - Platební procesor"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -761,7 +762,7 @@ msgstr "Vzhled štítků"
msgctxt "menu"
msgid "Configure CKEditor"
msgstr ""
msgstr "Nastavit CKEditor"
msgctxt "menu"
msgid "CiviCRM"
......@@ -891,7 +892,7 @@ msgstr "CiviCRM Blog"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "CiviCRM Resources"
msgstr ""
msgstr "CiviCRM Zdroje"
msgctxt "menu"
msgid "Case Dashlet"
......@@ -913,7 +914,7 @@ msgstr "Hledat a sloučit duplicitní kontakty"
msgctxt "menu"
msgid "Batch Merge Duplicate Contacts"
msgstr ""
msgstr "Hromadné sloučení duplicitních kontaktů"
msgctxt "menu"
msgid "Dedupe Exceptions"
......@@ -969,7 +970,7 @@ msgstr "Export kontaktů"
msgctxt "menu"
msgid "Export"
msgstr ""
msgstr "Exportovat"
msgctxt "menu"
msgid "ACL Roles"
......@@ -1005,7 +1006,7 @@ msgstr "Odhlásit se"
msgctxt "menu"
msgid "CiviCRM API v3"
msgstr ""
msgstr "CiviCRM API v3"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -1026,7 +1027,7 @@ msgstr "Potvrdit data"
msgctxt "menu"
msgid "Insert CiviCRM Content"
msgstr ""
msgstr "Vložit CiviCRM Obsah"
msgctxt "menu"
msgid "CiviCRM Profile Create"
......@@ -1044,7 +1045,7 @@ msgstr "Nový štítek"
msgctxt "menu"
msgid "Merge Tags"
msgstr ""
msgstr "Sloučit štítky"
msgctxt "menu"
msgid "CiviEvent Dashboard"
......@@ -1161,11 +1162,11 @@ msgstr "Správa cenových souborů"
msgctxt "menu"
msgid "Self-service Registration Update"
msgstr ""
msgstr "Samoobslužná aktualizace registrace"
msgctxt "menu"
msgid "Self-service Registration Transfer"
msgstr ""
msgstr "Samoobslužný převod za registraci"
msgctxt "menu"
msgid "Add Event To Cart"
......@@ -1591,7 +1592,7 @@ msgstr "Administrační konzole"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "System Status"
msgstr ""
msgstr "Stav systému"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -1611,7 +1612,7 @@ msgstr "Rozevírací seznam"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Phone Types"
msgstr "Typy telefonů"
msgstr "Druhy telefonů"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -1651,7 +1652,7 @@ msgstr "Systémová nastavení"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Components"
msgstr ""
msgstr "Komponenty"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -1661,7 +1662,7 @@ msgstr "Připojení"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Extensions"
msgstr ""
msgstr "Rozšíření"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -1766,22 +1767,22 @@ msgstr "Položit otázku"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Get expert help"
msgstr ""
msgstr "Získat pomoc experta"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "About CiviCRM"
msgstr ""
msgstr "O CiviCRM"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Register your site"
msgstr ""
msgstr "Registrovat vaše stránky (site)"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Join CiviCRM"
msgstr ""
msgstr "Připojit se k CiviCRM"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -1835,7 +1836,7 @@ msgstr "Poskytuje informace o kontaktech v souvislosti s příspěvky, členstv
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Activity Details"
msgstr ""
msgstr "Detaily o aktivitě"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -1864,12 +1865,12 @@ msgstr "Dává detaily vztahu mezi dvěma kontakty."
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Activity Summary"
msgstr ""
msgstr "Souhrn aktivit"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Shows activity statistics by type / date"
msgstr ""
msgstr "Zobrazí statistiky aktivity podle druhu / data"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -1881,7 +1882,7 @@ msgctxt "menu"
msgid ""
"Groups and totals contributions by criteria including contact, time period, "
"contribution type, contributor location, etc."
msgstr "Skupiny a součty příspěvků podle kritérií včetně kontaktu, časového období, druhu příspěvku, lokality přispěvatele, atd."
msgstr "Skupiny a součty příspěvků podle kritérií včetně kontaktu, časového období, druhu příspěvku, místa přispěvatele, atd."
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -1894,7 +1895,7 @@ msgid ""
"Lists specific contributions by criteria including contact, time period, "
"contribution type, contributor location, etc. Contribution summary report "
"points to this report for contribution details."
msgstr "Seznam zvláštních příspěvků podle kritérií, včetně kontaktu, časového období, druhu příspěvku, lokality přispěvatele, atd. Report shrnutí příspěvků odkazuje na tento report kvůli podrobnosti příspěvků."
msgstr "Seznam zvláštních příspěvků podle kritérií, včetně kontaktu, časového období, druhu příspěvku, místa přispěvatele, atd. Report shrnutí příspěvků odkazuje na tento report kvůli podrobnosti příspěvků."
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -2010,14 +2011,14 @@ msgstr "Sčítá množství získaných a počet příspěvků za každou strán
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Pledge Detail"
msgstr ""
msgstr "Detail o příslibu"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid ""
"List of pledges including amount pledged, pledge status, next payment date, "
"balance due, total amount paid etc."
msgstr ""
msgstr "Souhrn příslibů, včetně přislíbené částky, stavu příslibů, data příští platby, nedoplatku, celkové zaplacené částky atd."
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -2054,7 +2055,7 @@ msgstr " Shrnutí členství"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Provides a summary of memberships by type and join date."
msgstr "Poskytuje přehled o členství podle typu a data připojení."
msgstr "Poskytuje přehled o členství podle druhu a data zahájení členství."
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -2080,7 +2081,7 @@ msgid ""
"Contribution details for any type of contribution, plus associated "
"membership information for contributions which are in payment for "
"memberships."
msgstr "Příspěvek podrobnosti pro jakýkoli typ příspěvku plus přidružené informace členství o příspěvcích, které jsou v platbě za členství."
msgstr "Podrobnosti o příspěvku pro jakýkoli druh příspěvku, plus informace o přidruženém členství pro příspěvky, které jsou v platbě za členství."
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -2122,7 +2123,7 @@ msgctxt "menu"
msgid ""
"Helps you to analyze the income generated by an event. The report can "
"include details by participant type, status and payment method."
msgstr "Pomůže vám analyzovat příjmy vzniklé z události. Report může obsahovat podrobnosti o typu účastníka, stavu a způsobu platby."
msgstr "Pomůže vám analyzovat příjmy vzniklé z události. Report může obsahovat podrobnosti podle druhu účastníka, stavu a způsobu platby."
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment