Commit bc2f2c6d authored by BohdanDmytryshyn's avatar BohdanDmytryshyn Committed by CiviCRM Publisher
Browse files

po: update po/uk_UA/member.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent ebe8caa7
...@@ -3,7 +3,7 @@ ...@@ -3,7 +3,7 @@
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable, # If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0. # make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
# Translators: # Translators:
# Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>, 2017 # Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>, 2017,2019
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011 # Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011
# Sergiy <shemet.s@ua.fm>, 2015 # Sergiy <shemet.s@ua.fm>, 2015
# Sergiy <shemet.s@ua.fm>, 2013,2015 # Sergiy <shemet.s@ua.fm>, 2013,2015
...@@ -12,8 +12,8 @@ msgid "" ...@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n" "Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n" "POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-11 15:12+0000\n" "PO-Revision-Date: 2019-03-19 16:54+0000\n"
"Last-Translator: Mathieu Lu <mathieu@bidon.ca>\n" "Last-Translator: Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>\n"
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/uk/)\n" "Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/uk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
...@@ -94,11 +94,11 @@ msgstr "Джерело %2 %1" ...@@ -94,11 +94,11 @@ msgstr "Джерело %2 %1"
#: CRM/Member/BAO/Query.php #: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Is a current member" msgid "Is a current member"
msgstr "" msgstr "Є поточним членом "
#: CRM/Member/BAO/Query.php #: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Is a non-current member" msgid "Is a non-current member"
msgstr "" msgstr "Не є поточним членом"
#: CRM/Member/BAO/Query.php #: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is a Test" msgid "Membership is a Test"
...@@ -154,7 +154,7 @@ msgstr "Статус Членства НЕ перевизначено" ...@@ -154,7 +154,7 @@ msgstr "Статус Членства НЕ перевизначено"
#: CRM/Member/BAO/Query.php #: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Current Member?" msgid "Current Member?"
msgstr "" msgstr "Поточний Член?"
#: CRM/Member/BAO/Query.php #: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Primary Member?" msgid "Primary Member?"
...@@ -202,7 +202,7 @@ msgstr "Статус Замінено" ...@@ -202,7 +202,7 @@ msgstr "Статус Замінено"
#: CRM/Member/DAO/Membership.php CRM/Member/Form/Membership.php #: CRM/Member/DAO/Membership.php CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Status Override End Date" msgid "Status Override End Date"
msgstr "" msgstr "Дата Закінчення Перевизначення Статусу"
#: CRM/Member/DAO/Membership.php #: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Primary Member ID" msgid "Primary Member ID"
...@@ -360,7 +360,7 @@ msgstr "Фінансовий тип членства" ...@@ -360,7 +360,7 @@ msgstr "Фінансовий тип членства"
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php #: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Minimum Fee" msgid "Membership Type Minimum Fee"
msgstr "" msgstr "Мінімальна Плата за Тип Членства"
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php #: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipType.tpl #: templates/CRM/Member/Page/MembershipType.tpl
...@@ -490,7 +490,7 @@ msgstr "Будь ласка, введіть статус, який НЕ відн ...@@ -490,7 +490,7 @@ msgstr "Будь ласка, введіть статус, який НЕ відн
msgid "" msgid ""
"Because you set an End Date for a lifetime membership, This must be set to " "Because you set an End Date for a lifetime membership, This must be set to "
"\"Override Permanently\"" "\"Override Permanently\""
msgstr "" msgstr "Оскільки ви встановлюєте кінцеву дату для довічного членства, Це має бути встановлено як \"Перевизначати Постійно\""
#: CRM/Member/Form/Membership.php #: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Start date must be set if end date is set." msgid "Start date must be set if end date is set."
...@@ -516,7 +516,7 @@ msgstr "Ой, здається, відсутній дійсний статус ...@@ -516,7 +516,7 @@ msgstr "Ой, здається, відсутній дійсний статус
msgid "" msgid ""
"OR You can sign up by setting Status Override? to something other than " "OR You can sign up by setting Status Override? to something other than "
"\"NO\"." "\"NO\"."
msgstr "" msgstr "АБО Ви можете зареєструватися, встановивши параметр «Перевизначення статусу»? до чогось іншого, ніж \"НІ\"."
#: CRM/Member/Form/Membership.php #: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Membership Status Error" msgid "Membership Status Error"
...@@ -528,11 +528,11 @@ msgstr "Будь ласка, введіть \"Є Членом з\"." ...@@ -528,11 +528,11 @@ msgstr "Будь ласка, введіть \"Є Членом з\"."
#: CRM/Member/Form/Membership.php #: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the Membership status." msgid "Please enter the Membership status."
msgstr "" msgstr "Введіть статус Членства"
#: CRM/Member/Form/Membership.php #: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the Membership override end date." msgid "Please enter the Membership override end date."
msgstr "" msgstr "Введіть кінцеву дату перевизначення Членства."
#: CRM/Member/Form/Membership.php #: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the contribution." msgid "Please enter the contribution."
...@@ -556,11 +556,11 @@ msgstr "Подання на членство %1: Кредитна картка ...@@ -556,11 +556,11 @@ msgstr "Подання на членство %1: Кредитна картка
msgid "" msgid ""
"Associated recurring contribution cannot be updated on membership type " "Associated recurring contribution cannot be updated on membership type "
"change." "change."
msgstr "" msgstr "Прив'язаний періодичний внесок не може бути оновлений при зміні типу членства."
#: CRM/Member/Form/Membership.php #: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Associated contribution is updated on membership type change." msgid "Associated contribution is updated on membership type change."
msgstr "" msgstr "Прив'язаний внесок оновлюється при зміні типу членства"
#: CRM/Member/Form/Membership.php #: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Membership for %1 has been updated." msgid "Membership for %1 has been updated."
...@@ -765,7 +765,7 @@ msgstr "Ой. Здається, Ви намагаєтесь змінити ти ...@@ -765,7 +765,7 @@ msgstr "Ой. Здається, Ви намагаєтесь змінити ти
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php #: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Renewal date must be the same or later than Member since (Join Date)." msgid "Renewal date must be the same or later than Member since (Join Date)."
msgstr "" msgstr "Дата оновлення повинна бути однаковою або пізнішою, ніж Учасник від(Дата Приєднання)."
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php #: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Please select a Financial Type." msgid "Please select a Financial Type."
...@@ -814,7 +814,7 @@ msgid "" ...@@ -814,7 +814,7 @@ msgid ""
"memberships with this status. You will need to check all your membership " "memberships with this status. You will need to check all your membership "
"status rules afterwards to ensure that a valid status will always be " "status rules afterwards to ensure that a valid status will always be "
"available." "available."
msgstr "" msgstr "Ви не зможете видалити цей статус членства, якщо є існуючі членства з цим статусом. Після цього потрібно перевірити всі правила щодо статусу членства, щоб забезпечити наявність дійсного статусу."
#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php #: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "" msgid ""
...@@ -923,7 +923,7 @@ msgstr "Максимальне число пов'язаних членств (з ...@@ -923,7 +923,7 @@ msgstr "Максимальне число пов'язаних членств (з
msgid "" msgid ""
"Can this membership type be used for self-service signups ('Public'), or is " "Can this membership type be used for self-service signups ('Public'), or is "
"it only for CiviCRM users with 'Edit Contributions' permission ('Admin')." "it only for CiviCRM users with 'Edit Contributions' permission ('Admin')."
msgstr "" msgstr "Чи може цей тип членства використовуватиcь для самореєстрації (\"Публічний\"), або ж він лише для користувачів CiviCRM з дозволом \"Редагувати Внески\" (\"Адмін\")."
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php #: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "" msgid ""
...@@ -1049,15 +1049,15 @@ msgstr "Ім'я або Е-мейл члена" ...@@ -1049,15 +1049,15 @@ msgstr "Ім'я або Е-мейл члена"
#: CRM/Member/Form/Search.php #: CRM/Member/Form/Search.php
msgid "Member Tag(s)" msgid "Member Tag(s)"
msgstr "" msgstr "Тег(и) Членів"
#: CRM/Member/Form/Search.php #: CRM/Member/Form/Search.php
msgid "Member Group(s)" msgid "Member Group(s)"
msgstr "" msgstr "Членська Група (и)"
#: CRM/Member/Form/Search.php #: CRM/Member/Form/Search.php
msgid "Member Contact Type" msgid "Member Contact Type"
msgstr "" msgstr "Тип Контакту Члена"
#: CRM/Member/Form/Search.php #: CRM/Member/Form/Search.php
msgid "Find Memberships" msgid "Find Memberships"
...@@ -1076,7 +1076,7 @@ msgstr "Оновити члена (членів)" ...@@ -1076,7 +1076,7 @@ msgstr "Оновити члена (членів)"
msgid "" msgid ""
"File type field(s) in the selected profile are not supported for Update " "File type field(s) in the selected profile are not supported for Update "
"multiple memberships." "multiple memberships."
msgstr "" msgstr "Поле (я) типу ФАЙЛ у вибраному профілі не підтримується для Оновлення декількох членств."
#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php #: CRM/Member/Form/Task/Batch.php
msgid "Update Memberships" msgid "Update Memberships"
...@@ -1155,7 +1155,7 @@ msgstr "Переглянути URL членства" ...@@ -1155,7 +1155,7 @@ msgstr "Переглянути URL членства"
#: CRM/Member/Info.php #: CRM/Member/Info.php
msgid "CiviCRM Membership Engine" msgid "CiviCRM Membership Engine"
msgstr "" msgstr "Двигун Членства CiviCRM "
#: CRM/Member/Info.php #: CRM/Member/Info.php
msgid "access CiviMember" msgid "access CiviMember"
...@@ -1287,11 +1287,11 @@ msgstr "Подовжити автоматично?" ...@@ -1287,11 +1287,11 @@ msgstr "Подовжити автоматично?"
#: CRM/Member/StatusOverrideTypes.php #: CRM/Member/StatusOverrideTypes.php
msgid "Override Permanently" msgid "Override Permanently"
msgstr "" msgstr "Перевизначати Постійно"
#: CRM/Member/StatusOverrideTypes.php #: CRM/Member/StatusOverrideTypes.php
msgid "Override Until Selected Date" msgid "Override Until Selected Date"
msgstr "" msgstr "Перевизначати До Обраної Дати"
#: CRM/Member/Task.php #: CRM/Member/Task.php
msgid "Export members" msgid "Export members"
...@@ -1346,7 +1346,7 @@ msgstr "Використовуйте дану форму для реєстрац ...@@ -1346,7 +1346,7 @@ msgstr "Використовуйте дану форму для реєстрац
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl #: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "submit credit card membership" msgid "submit credit card membership"
msgstr "" msgstr "подати членство з кредитною карткою"
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl #: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "" msgid ""
...@@ -1406,7 +1406,7 @@ msgid "" ...@@ -1406,7 +1406,7 @@ msgid ""
"When <strong>Status Override</strong> is active, the selected status will " "When <strong>Status Override</strong> is active, the selected status will "
"remain in force (it will NOT be subject to membership status rules) until it" "remain in force (it will NOT be subject to membership status rules) until it"
" is cancelled or become inactive." " is cancelled or become inactive."
msgstr "" msgstr "Коли <strong>Перевизначити Статус </strong> активний, вибраний статус залишатиметься в силі (він НЕ буде підпадати під правила статусу членства), поки він не буде скасований або не стане неактивним"
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl #: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Update Payment Status" msgid "Update Payment Status"
...@@ -1824,7 +1824,7 @@ msgstr "Переглянути коротку інформацію Основн ...@@ -1824,7 +1824,7 @@ msgstr "Переглянути коротку інформацію Основн
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl #: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
msgid "Related Contributions and Recurring Contributions" msgid "Related Contributions and Recurring Contributions"
msgstr "" msgstr "Прив'язані Внески та Періодичні Внески"
#: templates/CRM/Member/Form/Search/EmptyResults.tpl #: templates/CRM/Member/Form/Search/EmptyResults.tpl
msgid "if you are searching by member name, check your spelling" msgid "if you are searching by member name, check your spelling"
...@@ -1916,11 +1916,11 @@ msgstr "за відносинами" ...@@ -1916,11 +1916,11 @@ msgstr "за відносинами"
#: templates/CRM/Member/Form/Selector.tpl templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl #: templates/CRM/Member/Form/Selector.tpl templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
msgid "Auto-renew active" msgid "Auto-renew active"
msgstr "" msgstr "Автоматичне оновлення активне"
#: templates/CRM/Member/Form/Selector.tpl templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl #: templates/CRM/Member/Form/Selector.tpl templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
msgid "Auto-renew error" msgid "Auto-renew error"
msgstr "" msgstr "Помилка автооновлення"
#: templates/CRM/Member/Form/Selector.tpl templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl #: templates/CRM/Member/Form/Selector.tpl templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
msgid "View Primary member record" msgid "View Primary member record"
...@@ -2346,7 +2346,7 @@ msgid "" ...@@ -2346,7 +2346,7 @@ msgid ""
"status manually and bypass automated status setting, choose either " "status manually and bypass automated status setting, choose either "
"\"Override Permanently\" or \"Override Until Selected Date\", Then you can " "\"Override Permanently\" or \"Override Until Selected Date\", Then you can "
"select from the available status options." "select from the available status options."
msgstr "" msgstr "Статус членства зазвичай призначається і оновлюється автоматично на основі налаштованих правил членства. Однак, якщо ви хочете призначити статус вручну і обходити автоматичне налаштування статусу, виберіть або \"Перевизначати Постійно\" або \"Перевизначати до Вибраної Дати\", потім можна вибрати з доступних параметрів стану."
#: templates/CRM/Member/Page/Tab.hlp #: templates/CRM/Member/Page/Tab.hlp
msgid "" msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment