Commit a199437e authored by Steinar Sødal's avatar Steinar Sødal Committed by L10n scripts on biryani
Browse files

po: update po/nb_NO/common-base.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 668c5bf2
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-25 16:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-20 20:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-04 09:46+0000\n"
"Last-Translator: Steinar Sødal <steinar@maf.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -145,7 +145,7 @@ msgstr "Alle"
 
#: CRM/ACL/DAO/ACL.php
msgid "ACL ID"
msgstr ""
msgstr "Tilgangskontroll ID"
 
#: CRM/ACL/DAO/ACL.php
msgid "ACL Name"
......@@ -474,7 +474,7 @@ msgstr "(mottakere)"
 
#: CRM/Activity/BAO/Activity.php
msgid "(%1 contacts)"
msgstr ""
msgstr "(%1 kontakter)"
 
#: CRM/Activity/BAO/Activity.php CRM/Activity/Import/Form/MapField.php
#: CRM/Activity/Import/Parser.php CRM/Contact/BAO/Contact.php
......@@ -494,7 +494,7 @@ msgstr "Medlemskap"
 
#: CRM/Activity/BAO/Activity.php
msgid "Source Contact ID"
msgstr ""
msgstr "Kildekontakt ID"
 
#: CRM/Activity/BAO/Activity.php CRM/Activity/Import/Parser/Activity.php
msgid "Source Contact"
......@@ -576,7 +576,7 @@ msgstr "Aktivitet tilordnet"
 
#: CRM/Activity/BAO/Query.php
msgid "Activity targeted to"
msgstr ""
msgstr "Aktivitetet målrettet til"
 
#: CRM/Activity/BAO/Query.php CRM/Activity/DAO/Activity.php
#: CRM/Activity/Form/Activity.php CRM/Activity/Selector/Activity.php
......@@ -621,7 +621,7 @@ msgstr "ELLER"
 
#: CRM/Activity/BAO/Query.php
msgid "Activity Result - %1"
msgstr ""
msgstr "Aktivitetssesultat - %1"
 
#: CRM/Activity/BAO/Query.php CRM/Contact/Form/Search/Criteria.php
#: CRM/Contact/Form/Task/EmailCommon.php CRM/Contact/Form/Task/SMSCommon.php
......@@ -645,7 +645,7 @@ msgstr "Tilordnet"
 
#: CRM/Activity/BAO/Query.php
msgid "Added by"
msgstr ""
msgstr "Lagt til av"
 
#: CRM/Activity/BAO/Query.php
msgid "Activity is a Test?"
......@@ -653,7 +653,7 @@ msgstr "Aktivitet er en test?"
 
#: CRM/Activity/BAO/Query.php
msgid "Survey / Petition"
msgstr ""
msgstr "Undersøkelse / Opprop"
 
#: CRM/Activity/BAO/Query.php CRM/Contact/Form/DedupeRules.php
#: CRM/Custom/Form/Field.php CRM/Price/BAO/PriceField.php
......@@ -663,11 +663,11 @@ msgstr "- ingen -"
#: CRM/Activity/BAO/Query.php CRM/Contact/Form/Search/Criteria.php
#: CRM/Core/Form/Date.php
msgid "- any -"
msgstr ""
msgstr "- alle -"
 
#: CRM/Activity/BAO/Query.php
msgid "Survey Result"
msgstr ""
msgstr "Undersøkelsesresultat"
 
#: CRM/Activity/BAO/Query.php CRM/Contact/BAO/Query.php
#: CRM/Contact/Form/Task/PickProfile.php
......@@ -681,7 +681,7 @@ msgstr "Aktivitets-ID"
 
#: CRM/Activity/DAO/Activity.php
msgid "Source Record"
msgstr ""
msgstr "Kildeoppføring"
 
#: CRM/Activity/DAO/Activity.php
msgid "Activity Type ID"
......@@ -699,11 +699,11 @@ msgstr "Sted"
 
#: CRM/Activity/DAO/Activity.php
msgid "Phone (called) ID"
msgstr ""
msgstr "Telefon (ringt) ID"
 
#: CRM/Activity/DAO/Activity.php
msgid "Phone (called) Number"
msgstr ""
msgstr "Telefon (ringt) nummer"
 
#: CRM/Activity/DAO/Activity.php CRM/Activity/Form/Activity.php
#: CRM/Contact/Form/Search/Custom/ActivitySearch.php
......@@ -723,7 +723,7 @@ msgstr "Prioritet"
 
#: CRM/Activity/DAO/Activity.php
msgid "Parent Activity Id"
msgstr ""
msgstr "Overordnet aktivitet ID"
 
#: CRM/Activity/DAO/Activity.php
msgid "Test"
......@@ -735,7 +735,7 @@ msgstr "Auto"
 
#: CRM/Activity/DAO/Activity.php
msgid "Relationship Id"
msgstr ""
msgstr "Relasjon ID"
 
#: CRM/Activity/DAO/Activity.php
msgid "Is this activity a current revision in versioning chain?"
......@@ -743,7 +743,7 @@ msgstr "Er denne aktiviteten gjeldende revisjon i versjonskjeden?"
 
#: CRM/Activity/DAO/Activity.php
msgid "Original Activity ID "
msgstr ""
msgstr "Opprinnelig aktivitet ID"
 
#: CRM/Activity/DAO/Activity.php CRM/Activity/Form/Activity.php
msgid "Result"
......@@ -756,7 +756,7 @@ msgstr "Aktiviteten er lagt i søppelbøtta"
#: CRM/Activity/DAO/Activity.php CRM/Core/BAO/UFField.php
#: CRM/UF/Form/Field.php templates/CRM/Activity/Form/ActivityView.tpl
msgid "Campaign"
msgstr "Aksjon"
msgstr "Kampanje"
 
#: CRM/Activity/DAO/Activity.php CRM/Contact/DAO/DashboardContact.php
#: CRM/Contact/Form/DedupeRules.php CRM/Core/DAO/CustomField.php
......@@ -776,7 +776,7 @@ msgstr "Vekt"
 
#: CRM/Activity/DAO/ActivityContact.php
msgid "Activity Contact ID"
msgstr ""
msgstr "Aktivitetens kontakt-ID"
 
#: CRM/Activity/DAO/ActivityContact.php
msgid "Contact ID (match to contact)"
......@@ -784,7 +784,7 @@ msgstr "Kontakt-ID (avstem til kontakt)"
 
#: CRM/Activity/DAO/ActivityContact.php
msgid "Record Type ID"
msgstr ""
msgstr "Oppføringstype ID"
 
#: CRM/Activity/Form/Activity.php CRM/Activity/Selector/Activity.php
#: CRM/Activity/Selector/Search.php CRM/Contact/DAO/SubscriptionHistory.php
......@@ -983,7 +983,7 @@ msgstr "En kopi av aktiviteten har også blitt sent til ansvarlig(e) kontakt(er)
 
#: CRM/Activity/Form/Activity.php
msgid "Activity %1 has been saved. %2 %3"
msgstr ""
msgstr "Aktivitet %1 er lagret. %2 %3"
 
#: CRM/Activity/Form/Activity.php CRM/Contact/Form/DedupeRules.php
#: CRM/Contact/Form/Domain.php CRM/Contact/Form/Relationship.php
......@@ -998,7 +998,7 @@ msgstr "Lagret"
 
#: CRM/Activity/Form/ActivityFilter.php
msgid "Include"
msgstr ""
msgstr "Inkluder"
 
#: CRM/Activity/Form/ActivityFilter.php
msgid "- all activity type(s) -"
......@@ -1066,11 +1066,11 @@ msgstr "Oppdater aktiviteter"
msgid ""
"FILE or Autocomplete Select type field(s) in the selected profile are not "
"supported for Batch Update."
msgstr ""
msgstr "FIL eller autofullfør valgfelt(er) i den valgte profilen, er ikke støttet for bunkeoppdatering."
 
#: CRM/Activity/Form/Task/Batch.php
msgid "Some fields have been excluded"
msgstr ""
msgstr "Noen felter har blitt ekskludert"
 
#: CRM/Activity/Form/Task/Batch.php CRM/Contact/Form/Task/Batch.php
msgid "Updates Saved"
......@@ -1086,7 +1086,7 @@ msgstr "Slett aktiviteter"
 
#: CRM/Activity/Form/Task/Delete.php
msgid "Deleted Activities"
msgstr ""
msgstr "Slettede aktiviteter"
 
#: CRM/Activity/Form/Task/Delete.php CRM/Activity/Form/Task/FileOnCase.php
msgid "Total Selected Activities: %1"
......@@ -1125,7 +1125,7 @@ msgstr "Ikke tillatt å logge aktivitet %1 %2."
 
#: CRM/Activity/Form/Task/FileOnCase.php
msgid "Filed Activities"
msgstr ""
msgstr "Lagrede aktiviteter"
 
#: CRM/Activity/Form/Task/PickOption.php CRM/Activity/Task.php
#: CRM/Contact/Task.php
......@@ -1137,7 +1137,7 @@ msgid ""
"The maximum number of Activities you can select to send an email is %1. You "
"have selected %2. Please select fewer Activities from your search results "
"and try again."
msgstr ""
msgstr "Det maksimale antall aktiviteter du kan velge for å sende epost er %1. Du har valgt %2. Vennligst velg færre aktiviteter fra søkeresultatet ditt, og prøv igjen."
 
#: CRM/Activity/Form/Task/PickOption.php
#: CRM/Activity/Form/Task/PickProfile.php
......@@ -1171,7 +1171,7 @@ msgid ""
"The maximum number of Activities you can select for Batch Update is %1. You "
"have selected %2. Please select fewer Activities from your search results "
"and try again."
msgstr ""
msgstr "Det maksimale antall aktiviteter du kan velge for bunkeoppdatering er %1. Du har valgt %2. Vennligst velg færre aktiviteter fra søkeresultatet ditt, og prøv igjen."
 
#: CRM/Activity/Form/Task/PickProfile.php
msgid ""
......@@ -1720,7 +1720,7 @@ msgstr "Registrer aktivitet"
 
#: CRM/Contact/BAO/Contact.php
msgid "Add Pledge"
msgstr "Legg til avtale"
msgstr "Legg til lovnad"
 
#: CRM/Contact/BAO/Contact.php
msgid "Add Membership"
......@@ -2127,7 +2127,7 @@ msgstr "Slektskap"
#: CRM/Contact/BAO/Query.php CRM/Core/SelectValues.php CRM/Dedupe/Merger.php
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Pledges"
msgstr "Avtaler"
msgstr "Lovnader"
 
#: CRM/Contact/BAO/Query.php CRM/Contact/Form/Search/Custom/FullText.php
#: CRM/Contact/Form/Search.php CRM/Contact/Page/View/Summary.php
......@@ -5366,7 +5366,7 @@ msgstr "Dine kontakter/organisasjoner"
 
#: CRM/Contact/Page/View/UserDashBoard.php xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Personal Campaign Pages"
msgstr "Personlige aksjonssider"
msgstr "Personlige kampanjesider"
 
#: CRM/Contact/Page/View/UserDashBoard.php
msgid "Your Assigned Activities"
......@@ -5983,7 +5983,7 @@ msgstr "Gave"
 
#: CRM/Core/BAO/Mapping.php
msgid "Pledge"
msgstr "Avtale"
msgstr "Lovnad"
 
#: CRM/Core/BAO/Mapping.php
msgid "Case"
......@@ -8525,7 +8525,7 @@ msgstr "Adresser"
 
#: CRM/Core/SelectValues.php
msgid "Campaigns"
msgstr "Aksjoner"
msgstr "Kampanjer"
 
#: CRM/Core/SelectValues.php
msgid "Standalone Form or Directory"
......@@ -8793,7 +8793,7 @@ msgstr "Sjekknummer"
 
#: CRM/Core/SelectValues.php
msgid "Contribution Campaign"
msgstr "Gaveaksjon"
msgstr "Gavekampanje"
 
#: CRM/Core/SelectValues.php
msgid "Checksum"
......@@ -9561,11 +9561,11 @@ msgstr "legg til ny"
 
#: CRM/Export/BAO/Export.php
msgid "Campaign Title"
msgstr "Aksjon tittel"
msgstr "Kampanje tittel"
 
#: CRM/Export/BAO/Export.php
msgid "Campaign ID"
msgstr "Aksjon ID"
msgstr "Kampanje ID"
 
#: CRM/Export/BAO/Export.php
msgid "IM Service Provider"
......@@ -9589,7 +9589,7 @@ msgstr "CiviCRM deltakersøk"
 
#: CRM/Export/BAO/Export.php
msgid "CiviCRM Pledge Search"
msgstr "CiviCRM Avtale søk"
msgstr "CiviCRM Lovnad søk"
 
#: CRM/Export/BAO/Export.php
msgid "CiviCRM Case Search"
......@@ -9766,7 +9766,7 @@ msgstr "Takk for at du sprer budskapet om dette arrangementet til dine venner."
 
#: CRM/Friend/Form.php
msgid "Tell Friend is disable for this Personal Campaign Page"
msgstr "\"Fortell en venn\" er deaktivert for denne personlige aksjonssiden."
msgstr "\"Fortell en venn\" er deaktivert for denne personlige kampanjesiden."
 
#: CRM/Friend/Form.php
msgid "page argument missing or invalid"
......@@ -9829,7 +9829,7 @@ msgstr "Takk for støtten din."
#: CRM/Friend/Form.php
msgid ""
"Thanks for supporting this campaign by spreading the word to your friends."
msgstr "Takk for at du støtter denne aksjonen ved å spre ordet til dine venner."
msgstr "Takk for at du støtter denne kampanjen ved å spre ordet til dine venner."
 
#: CRM/Group/Form/Edit.php
msgid "Manage Groups"
......@@ -13757,7 +13757,7 @@ msgid ""
"In the process of setting up CiviCRM components or configuring pages and "
"profiles, you might have created test contributions, activities, "
"participants, pledges, etc."
msgstr ""
msgstr "I prosessen med å sette opp CiviCRM-komponentere, eller å konfigurere sider og profiler, så har du kanskje opprettet test-gaver, aktiviteter, deltagere, lovnader, o.l."
 
#: templates/CRM/Contact/Form/Search/Advanced.hlp
msgid ""
......@@ -16733,7 +16733,7 @@ msgid ""
"link to a form where they can enter their friends' email addresses, along "
"with a personalized message. CiviCRM will record these solicitation "
"activities, and will add the friends to your database."
msgstr "'Fortell en venn' gir giverne dine en enkel måte å spre ordet om denne innsamlingsaksjonen. Gave-takkesiden vil inkludere en link til et skjema hvor de kan skrive inn sine venners e-postadresser, sammen med en personlig melding. CiviCRM vil registrere disse oppfordringsaktiviteteene, og vil legge vennene til databasen din."
msgstr "'Fortell en venn' gir giverne dine en enkel måte å spre ordet om denne innsamlingskampanjen. Gave-takkesiden vil inkludere en link til et skjema hvor de kan skrive inn sine venners e-postadresser, sammen med en personlig melding. CiviCRM vil registrere disse oppfordringsaktiviteteene, og vil legge vennene til databasen din."
 
#: templates/CRM/Friend/Form/Friend.tpl
msgid ""
......@@ -16751,7 +16751,7 @@ msgid ""
"to a form where they can enter their friends' email addresses, along with a "
"personalized message. CiviCRM will record these solicitation activities, and"
" will add the friends to your database."
msgstr "'Fortell en venn' gir registrerende avtalegivere en enkel måte å spre ordet om denne avtalen. Registreringens takkeside vil inkludere en link til et skjema hvor de kan skrive inn deres venners e-postadresser, sammen med en personlig melding. CiviCRM vil registrere disse anmodningsaktiviteter, og vil legge vennene til databasen din."
msgstr "'Fortell en venn' gir registrerende lovnadsgivere en enkel måte å spre ordet om denne lovnaden. Registreringens takkeside vil inkludere en link til et skjema hvor de kan skrive inn deres venners e-postadresser, sammen med en personlig melding. CiviCRM vil registrere disse anmodningsaktiviteter, og vil legge vennene til databasen din."
 
#: templates/CRM/Friend/Form/Friend.tpl
msgid ""
......@@ -19042,7 +19042,7 @@ msgstr "Medlemsbetalinger"
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Campaign Contribution"
msgstr "Aksjonsgave"
msgstr "Kampanjegave"
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Event Fee"
......@@ -19198,11 +19198,11 @@ msgstr "Personvernnivå for notater"
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Campaign Type"
msgstr "Aksjontype"
msgstr "Kampanjetype"
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Campaign Status"
msgstr "Aksjonstatus"
msgstr "Kampanjestatus"
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "CiviCRM Extensions"
......@@ -19322,23 +19322,23 @@ msgstr "Online eller offline medlemskapsfornyelse."
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Send information about a contribution campaign or event to a friend."
msgstr "Send informasjon om en gaveaksjon eller arrangement til en venn."
msgstr "Send informasjon om en gavekampanje eller arrangement til en venn."
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Pledge Acknowledgment"
msgstr "Avtale bekreftelse"
msgstr "Lovnad bekreftelse"
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Send Pledge Acknowledgment."
msgstr "Send avtale bekreftelse."
msgstr "Send lovnadsbekreftelse."
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Pledge Reminder"
msgstr "Avtale påminner"
msgstr "Lovnadspåminner"
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Send Pledge Reminder."
msgstr "Send avtalepåminner"
msgstr "Send lovnadspåminner"
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Inbound Email"
......@@ -19943,15 +19943,15 @@ msgstr "Hjelper deg å analysere inntekten generert fra et arrangement. Rapporte
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Pledge Report"
msgstr "Avtalerapport"
msgstr "Lovnadsrapport"
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Pledged But not Paid Report"
msgstr "Avtalt men ikke betalt - rapport"
msgstr "Lovet men ikke betalt - rapport"
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Pledged but not Paid Report"
msgstr "Avtalt men ikke betalt - rapport"
msgstr "Lovet men ikke betalt - rapport"
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Relationship Report"
......@@ -20126,23 +20126,23 @@ msgstr "Detaljert rapport over dør-til-død, telefongaver, gå-lister eller and
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Personal Campaign Page Report"
msgstr "Personlig aksjonsside rapport"
msgstr "Personlig kampanjeside rapport"
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid ""
"Summarizes amount raised and number of contributors for each Personal "
"Campaign Page."
msgstr "Summerer opp beløp samlet inn og antall givere for hver personlige aksjonsside."
msgstr "Summerer opp beløp samlet inn og antall givere for hver personlige kampanjeside."
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Pledge Summary Report"
msgstr "Avtaleoppsummering rapport"
msgstr "Lovnadsoppsummering rapport"
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid ""
"Summary of pledges including amount pledged, pledge status, next payment "
"date, balance due, total amount paid etc."
msgstr "Oppsummering av avtaler inkluderer avtalt beløp, avtalestatus, neste betalingsdato, forfallsbalanse, totalt beløp betalt, o.l."
msgstr "Oppsummering av lovnader inkluderer lovet beløp, lovnadsstatus, neste betalingsdato, forfallsbalanse, totalt beløp betalt, o.l."
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Contribution Aggregate by Relationship"
......@@ -20261,7 +20261,7 @@ msgstr "Eksporter deltager"
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Export Pledge"
msgstr "Eksporter avtale"
msgstr "Eksporter lovnad"
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Export Case"
......@@ -21011,7 +21011,7 @@ msgstr "Informasjonen du angir vil IKKE bli delt med noen tredjepartsorganisasjo
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Thank you for getting involved in our campaign!"
msgstr "Takk for at du involverer deg i aksjonen vår!"
msgstr "Takk for at du involverer deg i kampanjen vår!"
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Participant Status"
......@@ -21161,11 +21161,11 @@ msgstr ""
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Process Pledges"
msgstr "Behandle avtaler"
msgstr "Behandle lovnader"
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Updates pledge records and sends out reminders"
msgstr "Oppdaterer avtaleposter og send ut påminnelser"
msgstr "Oppdaterer lovnadsposter og send ut påminnelser"
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "send_reminders=[1 or 0] optional- 1 to send payment reminders"
......@@ -21341,7 +21341,7 @@ msgstr "Meldingsmal arbeidsflyt for Meta-maler"
 
#: xml/templates/civicrm_msg_template.tpl
msgid "Message Template Workflow for Pledges"
msgstr "Meldingsmal arbeidsflyt for avtaler"
msgstr "Meldingsmal arbeidsflyt for lovnader"
 
#: xml/templates/civicrm_msg_template.tpl
msgid "Message Template Workflow for Profiles"
......@@ -21385,15 +21385,15 @@ msgstr "Gaver - gjentagende oppdateringer"
 
#: xml/templates/civicrm_msg_template.tpl
msgid "Personal Campaign Pages - Admin Notification"
msgstr "Personlige aksjonssider - administratormelding"
msgstr "Personlige kampanjesider - administratormelding"
 
#: xml/templates/civicrm_msg_template.tpl
msgid "Personal Campaign Pages - Supporter Status Change Notification"
msgstr "Personlige aksjonssider - støttespiller statusendringsmelding"
msgstr "Personlige kampanjesider - støttespiller statusendringsmelding"
 
#: xml/templates/civicrm_msg_template.tpl
msgid "Personal Campaign Pages - Supporter Welcome"
msgstr "Personlige aksjonssider - støttespiller velkomst"
msgstr "Personlige kampanjesider - støttespiller velkomst"
 
#: xml/templates/civicrm_msg_template.tpl
msgid "Events - Registration Confirmation and Receipt (off-line)"
......@@ -21445,11 +21445,11 @@ msgstr "Testkjør - kvitteringstopptekst"
 
#: xml/templates/civicrm_msg_template.tpl
msgid "Pledges - Acknowledgement"
msgstr "Avtaler - bekreftelse"
msgstr "Lovnader - bekreftelse"
 
#: xml/templates/civicrm_msg_template.tpl
msgid "Pledges - Payment Reminder"
msgstr "Avtaler - Betalingspåminner"
msgstr "Lovnader - Betalingspåminner"
 
#: xml/templates/civicrm_msg_template.tpl
msgid "Profiles - Admin Notification"
......@@ -22613,7 +22613,7 @@ msgid ""
"please review the new default versions and implement updates as needed to "
"your copies (Administer > Communications > Message Templates > System "
"Workflow Messages)."
msgstr ""
msgstr "Standardversjoner av de følgende meldingsmaler for systemarbeidsflyt har blitt modifisert for å håndtere ny funksjonalitet: <ul><li>Arrangementer - Registreringsbekreftelse og kvittering (online)</li><li>Arrangementer - Registreringsbekreftelse og kvittering (off-line)</li><li>Lovnader - Anerkjennelse</li><li>Lovnader - Betalingspåminnelse</li></ul>. <li>Gaver - Kvittering (off-line)</li><li>Gaver - Kvittering (online)</li><li>Medlemskap - Påmelding og fornyelseskvitteringer (off-line)</li><li>Medlemskap - Kvittering (on-line)</li><li>Personlige kampanjesider - Admin-melding</li></ul> Hvis du har endret disse malene, vennligst se i gjennom de nye standardversjonene og implementer oppdateringer etter behov, til kopiene dine (Administrer > Kommunikasjon > Meldingsmaler > Meldinger for systemarbeidsflyt)."
 
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourThree.php
msgid ""
......@@ -25624,7 +25624,7 @@ msgstr ""
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Personal Campaign Page"
msgstr ""
msgstr "Personlig kampanjeside"
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Gift"
......@@ -25664,7 +25664,7 @@ msgid ""
"versions and implement updates as needed to your copies (Administer > "
"Communications > Message Templates > System Workflow Messages). (<a "
"href=\"%1\">learn more...</a>)"
msgstr ""
msgstr "Standardversjoner av de følgende meldingsmaler for systemarbeidsflyt har blitt modifisert for å håndtere ny funksjonalitet: <ul><li>Gaver - Kvittering (off-line)</li><li>Gaver - Kvittering (online)</li><li>Gaver - Gjentagende start og sluttdato meldinger</li><li>Gaver - Gjentagende oppdateringer</li><li>Medlemskap - Kvittering (on-line)</li><li>Medlemskap - Påmelding og fornyelseskvitteringer (off-line)</li><li>Lovnader - Anerkjennelse</li></ul> Hvis du har endret disse malene, vennligst se i gjennom de nye standardversjonene og implementer oppdateringer etter behov, til kopiene dine (Administrer > Kommunikasjon > Meldingsmaler > Meldinger for systemarbeidsflyt). (<a href=\"%1\">lær mer...</a>)"
 
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourFive.php
msgid ""
......@@ -26688,7 +26688,7 @@ msgstr ""
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Pledge Payment"
msgstr ""
msgstr "Lovet betaling"
 
#: xml/templates/civicrm_msg_template.tpl
msgid "Contributions - Invoice"
......@@ -26696,7 +26696,7 @@ msgstr ""
 
#: xml/templates/civicrm_msg_template.tpl
msgid "Personal Campaign Pages - Owner Notification"
msgstr ""
msgstr "Personlig kampanjesider - Eier melding"
 
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourSix.php
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment