Commit 9d3a2338 authored by BohdanDmytryshyn's avatar BohdanDmytryshyn Committed by CiviCRM Publisher
Browse files

po: update po/uk_UA/common-base.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 9bef7fac
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-18 16:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-21 15:59+0000\n"
"Last-Translator: Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>\n"
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/uk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -12122,7 +12122,7 @@ msgstr "Допомога з Ціновим Полем"
 
#: CRM/Price/Form/Field.php
msgid "Post Field Help"
msgstr ""
msgstr "Поле наступної допомоги"
 
#: CRM/Price/Form/Field.php templates/CRM/Price/Page/Field.tpl
#: CRM/Upgrade/Snapshot/V4p2/Price/DAO/Field.php
......@@ -12204,7 +12204,7 @@ msgstr "Поле з видимістю \"Адміністратор\" має м
 
#: CRM/Price/Form/Field.php
msgid "'Admin' field should only have 'Admin' visibility options."
msgstr ""
msgstr "Поле \"Адмін\" повинно мати лише опції видимості \"Адмін\""
 
#: CRM/Price/Form/Field.php
msgid "Price Field '%1' has been saved."
......@@ -12238,13 +12238,13 @@ msgstr "Опція наступної допомоги"
msgid ""
"All other options for this 'Public' field have 'Admin' visibility. There "
"should at least be one 'Public' option, or make the field 'Admin' only."
msgstr ""
msgstr "Усі інші опції цього \"Публічного\" поля мають видимість \"Адмін\". Повинна бути принаймі одна \"Публічна\" опція, або зробити поле лише \"Адмін\""
 
#: CRM/Price/Form/Option.php
msgid ""
"You must choose 'Admin' visibility for this price option, as it belongs to a"
" field with 'Admin' visibility."
msgstr ""
msgstr "Для цього варіанту ціни необхідно вибрати видимість \"Адмін\", оскільки вона належить до поля з видимістю \"Адмін\"."
 
#: CRM/Price/Form/Option.php
msgid "%1 option has been deleted."
......@@ -12392,7 +12392,7 @@ msgstr "Була створена копія набору цін"
 
#: CRM/Price/Page/Set.php
msgid "View Price Fields"
msgstr ""
msgstr "Переглянути цінові поля"
 
#: CRM/Profile/Form/Edit.php
msgid ""
......@@ -12501,15 +12501,15 @@ msgstr "Профіль не налаштований для вибраної д
msgid ""
"Profile is using one or more activity fields, and is missing the activity Id"
" (aid) in the URL."
msgstr ""
msgstr "Профіль використовує одне або кілька полів активності, і в URL-адресі відсутній ідентифікатор активності (допомога)."
 
#: CRM/Profile/Form.php
msgid "Invalid Activity Id (aid)."
msgstr ""
msgstr "Недійсний ідентифікатор активності (допомога)."
 
#: CRM/Profile/Form.php
msgid "This activity cannot be edited or viewed via this profile."
msgstr ""
msgstr "Цю активність не можна редагувати чи переглядати з цього профілю."
 
#: CRM/Profile/Form.php
msgid "Note: this contact may be a duplicate of an existing record."
......@@ -12827,27 +12827,27 @@ msgstr "Невідомий тег"
msgid ""
"This tag cannot be deleted. You must delete all its child tags ('%1', etc) "
"prior to deleting this tag."
msgstr ""
msgstr "Цей тег не можна видалити. Спочатку необхідно видалити всі її дочірні теги (\"% 1\" тощо)."
 
#: CRM/Tag/Form/Edit.php
msgid "You do not have sufficient permission to delete this reserved tag."
msgstr ""
msgstr "Ви не маєте потрібного дозволу на видалення цього зарезервованого тегу."
 
#: CRM/Tag/Form/Edit.php
msgid "%1 tags"
msgstr ""
msgstr "%1 теги"
 
#: CRM/Tag/Form/Edit.php
msgid "You do not have sufficient permission to edit this tagset."
msgstr ""
msgstr "У Вас немає потрібного дозволу для редагування цього набору тегів."
 
#: CRM/Tag/Form/Edit.php
msgid "You do not have sufficient permission to edit this reserved tag."
msgstr ""
msgstr "Ви не маєте потрібного дозволу для редагування цього зарезервованого тегу. "
 
#: CRM/Tag/Form/Edit.php
msgid "Selectable?"
msgstr ""
msgstr "Можна обирати?"
 
#: CRM/Tag/Form/Edit.php
msgid "Tag Set"
......@@ -12883,11 +12883,11 @@ msgstr "У вас немає дозволу на адміністрування
 
#: CRM/Tag/Form/Merge.php
msgid "Name of combined tag"
msgstr ""
msgstr "Назва комбінованого тегу"
 
#: CRM/Tag/Form/Merge.php
msgid "All records previously tagged %1 are now tagged %2."
msgstr ""
msgstr "Усі записи, що раніше мали тег \"%1\", зараз мають тег \"%2\". "
 
#: CRM/Tag/Form/Merge.php
msgid "%1 Tags Merged"
......@@ -13071,7 +13071,7 @@ msgstr "Будь ласка, оберіть назву поля"
 
#: CRM/UF/Form/Field.php
msgid "'Results Column' cannot be checked for %1 fields."
msgstr ""
msgstr "\"Стовпець Результатів\" не можна перевірити для %1 полів."
 
#: CRM/UF/Form/Field.php
msgid ""
......@@ -13369,7 +13369,7 @@ msgstr "це лише інтерфейс і не може викликатися
 
#: CRM/Utils/Check/Component/AddressParsing.php
msgid "Street address parsing"
msgstr ""
msgstr "Аналіз поштової адреси"
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Case.php
msgid "Case type \"%1\" has duplicate XML files (\"%2\" and \"%3\")"
......@@ -13395,28 +13395,28 @@ msgid ""
"updated to support two new fields, \"<em>created_date</em>\" and "
"\"<em>modified_date</em>\". For historical data, these fields may appear "
"blank. (%1 records have NULL timestamps.)"
msgstr ""
msgstr "Таблиці \"1civicrm_activity1\" і \"2civicrm_case2\" були оновлені для підтримки двох нових полів, \"<em>created_date</em>\" і \"<em>modified_date</em>\". Для історичних даних ці поля можуть бути пустими. (% 1 записів мають значення NULL.)"
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Case.php
msgid ""
"At time of writing, this is not a problem. However, future extensions and "
"improvements could rely on these fields, so it may be useful to back-fill "
"them."
msgstr ""
msgstr "На момент написання цього повідомлення, це не є проблемою. Однак, майбутні розширення та вдосконалення можуть посилатися на ці поля, тому може бути корисним їх заповнити."
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Case.php CRM/Utils/Check/Component/Timestamps.php
msgid "For further discussion, please visit %1"
msgstr ""
msgstr "Для подальшого обговорення відвідайте сторінку % ​1"
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Case.php
msgid "Timestamps for Activities and Cases"
msgstr ""
msgstr "Часові мітки для Активностей та Справ"
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid ""
"This system uses PHP version %1 which meets or exceeds the recommendation of"
" %2."
msgstr ""
msgstr "Ця система використовує PHP версію % 1, яка відповідає або перевищує рекомендацію % 2."
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid "PHP Up-to-Date"
......@@ -13426,7 +13426,7 @@ msgstr "Останній PHP"
msgid ""
"This system uses PHP version %1. This meets the minimum recommendations and "
"you do not need to upgrade immediately, but the preferred version is %2."
msgstr ""
msgstr "Ця система використовує PHP версію %1. Це відповідає мінімальним рекомендаціям і Вам не потрібно оновлювати версію негайно, проте бажаною є версія % 2."
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid "PHP Out-of-Date"
......@@ -13437,14 +13437,14 @@ msgid ""
"This system uses PHP version %1. This meets the minimum requirements for "
"CiviCRM to function but is not recommended. At least PHP version %2 is "
"recommended; the preferrred version is %3."
msgstr ""
msgstr "Ця система використовує версію PHP% 1. Вона відповідає мінімальним вимогам до функціонування CiviCRM, але не є рекомендованою. Рекомендується принаймі PHP версія %2; бажаною є версія % 3"
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid ""
"This system uses PHP version %1. To ensure the continued operation of "
"CiviCRM, upgrade your server now. At least PHP version %2 is recommended; "
"the preferrred version is %3."
msgstr ""
msgstr "Ця система використовує PHP версію %1. Щоб забезпечити безперервну роботу CiviCRM, оновіть сервер зараз. Рекомендується щонайменше версія PHP% 2; бажаною версією є% 3."
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid ""
......@@ -13464,11 +13464,11 @@ msgid ""
"from a PHP that does include these functions, your encrypted passwords will "
"not be decrypted correctly. If you are using PHP 7.0 or earlier, you "
"probably want to include the \"%1\" extension."
msgstr ""
msgstr "Ваш PHP не містить рекомендованих функцій шифрування. Деякі паролі не будуть зберігатися зашифрованими, і якщо Ви нещодавно оновили PHP, який включає ці функції, зашифровані паролі не будуть розшифровані правильно. Якщо Ви використовуєте PHP 7.0 або більш ранню версію, Ви, можливо, захочете включити розширення \"% 1\"."
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid "PHP Missing Extension \"mcrypt\""
msgstr ""
msgstr "Відсутнє PHP Розширення \"mcrypt\""
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid ""
......@@ -13513,7 +13513,7 @@ msgid ""
"Please enter your organization's <a href=\"%1\">name, primary address </a> "
"and <a href=\"%2\">default FROM Email Address </a> (for system-generated "
"emails)."
msgstr ""
msgstr "Введіть <a href=\"%1\">назву, первинну адресу</a> Вашої організації, і<a href=\"%2\">адресу електронної пошти ВІД</a> (для електронних листів, згенерованих системою)."
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid ""
......@@ -13575,11 +13575,11 @@ msgid ""
"variables. Absolute paths are more difficult to maintain. To maximize "
"portability, consider using a variable in each URL (eg "
"\"<tt>[cms.root]</tt>\" or \"<tt>[civicrm.files]</tt>\")."
msgstr ""
msgstr "<a href=\"%1\">URL-адреси ресурсів</a> можуть використовувати абсолютні шляхи, відносні шляхи або змінні. Абсолютні шляхи важче підтримувати. Щоб максимізувати портативність, розгляньте можливість використання змінної в кожному URL (наприклад, \"<tt> [cms.root] </tt>\" або \"<tt>[civicrm.files] </tt>\")."
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid "Resource URLs: Make them portable"
msgstr ""
msgstr "URL ресурсів: Зробіть їх портативними"
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid ""
......@@ -13587,11 +13587,11 @@ msgid ""
"variables. Absolute paths are more difficult to maintain. To maximize "
"portability, consider using a variable in each directory (eg "
"\"<tt>[cms.root]</tt>\" or \"<tt>[civicrm.files]</tt>\")."
msgstr ""
msgstr "<a href=\"%1\">Каталоги</a>може використовувати абсолютні шляхи, відносні шляхи або змінні. Абсолютні шляхи важче підтримувати. Щоб максимізувати портативність, розгляньте можливість використання змінної в кожному каталозі (наприклад, \"<tt> [cms.root] </tt>\" або \" <tt>[civicrm.files] </tt>\")."
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid "Directory Paths: Make them portable"
msgstr ""
msgstr "Шляхи каталогу: Зробіть їх портативними"
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid "Temporary Files Directory"
......@@ -13610,18 +13610,18 @@ msgid "The %1 is not writable. Please check your file permissions."
msgid_plural ""
"The following directories are not writable: %1. Please check your file "
"permissions."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[3] ""
msgstr[0] "%1 не для запису. Перевірти Ваші дозволи для файлу."
msgstr[1] "%1 не для запису. Перевірти Ваші дозволи для файлу."
msgstr[2] "%1 не для запису. Перевірти Ваші дозволи для файлу."
msgstr[3] "Наступні каталоги не для запису :% 1. Перевірте права доступу до файлів."
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid "Directory not writable"
msgid_plural "Directories not writable"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[3] ""
msgstr[0] "Каталог не для запису"
msgstr[1] "Каталог не для запису"
msgstr[2] "Каталог не для запису"
msgstr[3] "Каталоги не доступні для запису"
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid "Directory %1 is not writable. Please change your file permissions."
......@@ -13657,7 +13657,7 @@ msgstr "Неправильний каталог розширень"
msgid ""
"Your extensions directory (%1) is read-only. If you would like to perform "
"downloads or upgrades, then change the file permissions."
msgstr ""
msgstr "Ваш каталог розширень (% 1) доступний лише для читання. Якщо потрібно виконати завантаження або оновлення, змініть права доступу до файлів."
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid "Read-Only Extensions"
......@@ -13748,7 +13748,7 @@ msgstr "Всі оновлення є актуальними:"
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid "Extension upgrades should be run as soon as possible."
msgstr ""
msgstr "Оновлення розширень слід запускати якомога швидше."
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid "Extension Upgrades Pending"
......@@ -13830,42 +13830,42 @@ msgid ""
"Reply Auto Responder is not set to any default value in <a %1>Headers, "
"Footers, and Automated Messages</a>. This will disable the submit operation "
"on any mailing created from CiviMail."
msgstr ""
msgstr "Відповідь Автовідповідач не налаштовано для будь-якого значення за замовчуванням у <a %1>Headers, Footers і Automated Messages</a>. Це призведе до відключення операції надсилання будь-якої розсилки, створеної з CiviПошти."
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid "No Default value for Auto Responder."
msgstr ""
msgstr "Немає Значення за замовчуванням для автовідповідача."
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid ""
"The PHP Multibyte String extension is needed for CiviCRM to correctly handle"
" user input among other functionality. Ask your system administrator to "
"install it."
msgstr ""
msgstr "Розширення PHP Multibyte String необхідне для того, щоб CiviCRM правильно обробляла введення користувача серед інших функціональних можливостей. Попросіть системного адміністратора встановити його."
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid "Missing mbstring Extension"
msgstr ""
msgstr "Відсутнє розширення mbstring"
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid ""
"The environment of this CiviCRM instance is set to '%1'. Certain "
"functionality like scheduled jobs has been disabled."
msgstr ""
msgstr "Середовище цього прикладу CiviCRM має значення \"% 1\". Певні функції, такі як заплановані завдання, вимкнено"
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid "Non-Production Environment"
msgstr ""
msgstr "Не робоче Середовище"
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid ""
"The Resource URL is not set correctly. Please set the <a href=\"%1\">CiviCRM"
" Resource URL</a>."
msgstr ""
msgstr "URL-адреса ресурсу не встановлена ​​правильно. Встановіть <a href=\"%1\">URL-адресу ресурсу CiviCRM </a>."
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Env.php
msgid "Incorrect Resource URL"
msgstr ""
msgstr "Невірний URL Ресурсу"
 
#: CRM/Utils/Check/Component/FinancialTypeAcls.php
#: CRM/Upgrade/Incremental/General.php
......@@ -13873,11 +13873,11 @@ msgid ""
"CiviCRM will in the future require the extension %1 for CiviCRM Reports to "
"work correctly with the Financial Type ACLs. The extension can be downloaded"
" <a href=\"%2\">here</a>"
msgstr ""
msgstr "У майбутньому CiviCRM потребуватиме розширення% 1 для звітів CiviCRM для коректної роботи з ACL фінансового типу. Розширення можна завантажити<a href=\"%2\"> тут</a>"
 
#: CRM/Utils/Check/Component/FinancialTypeAcls.php
msgid "Extension Missing"
msgstr ""
msgstr "Відсутнє Розширення"
 
#: CRM/Utils/Check/Component/OptionGroups.php
msgid "<tr><td> \"%1\" </td><td> \"%2\" </td></tr>"
......@@ -13899,21 +13899,21 @@ msgstr "Значення опцій з проблемними значенням
 
#: CRM/Utils/Check/Component/PriceFields.php
msgid "Invalid Price Fields"
msgstr ""
msgstr "Недійсні Цінові Поля"
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Schema.php
msgid "Performance warning: Missing indices"
msgstr ""
msgstr "Попередження ппродуктивності: відсутні показники"
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Schema.php
msgid "Update Indices"
msgstr ""
msgstr "Оновити показники"
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Schema.php
msgid ""
"Update all database indices now? This may take a few minutes and cause a "
"noticeable performance lag for all users while running."
msgstr ""
msgstr "Оновити показники всіх баз даних зараз? Це може зайняти кілька хвилин і викликатиме помітне відставання в продуктивності для всіх користувачів під час роботи."
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Schema.php
msgid ""
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment