Commit 9abc50de authored by Anton Synkov's avatar Anton Synkov Committed by L10n scripts on biryani

po: update po/uk_UA/report.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 828cffd1
......@@ -4,11 +4,12 @@
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
# Translators:
# Anton Synkov <taurus84@ukr.net>, 2015
# Sergiy <shemet.s@ua.fm>, 2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-14 17:45-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-23 16:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-24 14:05+0000\n"
"Last-Translator: Anton Synkov <taurus84@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/projects/p/civicrm/language/uk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1884,14 +1885,14 @@ msgid ""
"Report'). You can include a logo by adding an &lt;img&gt; tag. You can also "
"modify the look and feel of the printed report by including a custom CSS "
"file (instead of print.css)."
msgstr ""
msgstr "Верхній колонтитул звіту містить HTML код, який буде відображатися на початку документу кожного разу, коли даний звіт буде роздруковуватися або скачуватися у форматі PDF. Значення, встановлені по замовчуванню, діятимуть у більшості ситуацій. Проте, можливо, Вам захочеться ввести актуальну назву звіту у тег &lt;title&gt; (замінивши таким чином назву 'CiviCRM Report'). Ви можете вставити логотип, додавши тег &lt;img&gt;. Ви також можете змінити зовнішній вигляд звіту, що роздруковується, додавши файл користувача CSS (замість файлу print.css)."
#: templates/CRM/Report/Form/Settings.hlp
msgid ""
"The Report Footer HTML code will be output at the end of the document. You "
"can add any additional footer text, replace the CiviCRM logo, or make other "
"changes as needed."
msgstr ""
msgstr "HTML код нижнього колонтитулу звіту відображатиметься у кінці документу. Ви можете вставити додатковий текст у нижній колонтитул, замінити у ньому логотип CiviCRM, а також внести інші необхідні зміни. "
#: templates/CRM/Report/Form/Settings.hlp
msgid ""
......@@ -1903,7 +1904,7 @@ msgid ""
"filters for reports by NOT giving them <em>access Report Criteria</em> "
"permission. Those users will be able to run the report - but only with the "
"criteria and filters that you've established for them."
msgstr ""
msgstr "Ви можете контролювати режим доступу до даного звіту, обравши опцію 'Дозвіл' зі списку, або обравши одну чи більшу кількість ролей. Наприклад, Ви можете надати дозвіл на <em>доступ до CiviContribute</em> для звітів про внески (наприклад, ті особи, які можуть бачити дані про внески, також матимуть доступ до звіту). Ви також можете заборонити користувачам вносити зміни до стандартних критеріїв звіту, а також стандартних фільтрів для звітів, НЕ надавши їм дозвіл на <em>доступ до Критеріїв звіту</em>. Такі користувачі зможуть запустити виконання звіту - проте, виключно з використанням тих критеріїв та фільтрів, які Ви для них встановили."
#: templates/CRM/Report/Form/Settings.hlp
msgid ""
......@@ -1916,21 +1917,21 @@ msgid ""
"dashlets (and you can choose to NOT include them in the navigation menu if "
"you want to distinguish these from the reports that users typically utilize "
"in full screen mode)."
msgstr ""
msgstr "Ви можете зробити цей екземпляр звіту доступним для користувачів, встановивши прапорець у цій клітинці, і тоді користувачі зможуть додати цей екземпляр до своїх 'Головних панелей інструментів' CiviCRM. Користувачі з відповідним рівнем дозволу зможуть побачити звіт у вікні 'Доступні елементи панелі інструментів' під час 'Налаштування' своїх панелей інструментів. Якщо Ви бажаєте зробити доступною графічну версію звіту, оберіть бажаний варіант 'Перегляду' та натисніть 'Оновити звіт'. За бажанням, Ви також можете створити набір екземплярів звіту спеціально для використання у якості елементів панелі інструментів (і Ви також можете прийняти рішення НЕ включати їх у меню навігації, якщо Ви бажаєте виділити дані звіти з-поміж тих, з якими користувачі зазвичай працюють у режимі повного екрану)."
#: templates/CRM/Report/Form/Settings.hlp
msgid ""
"If you need to make a dashlet NOT available, AND remove it from existing "
"user dashboards - you can do that from the 'Configure' screen on your "
"dashboard. Click the 'x' on the right side of the dashlet's icon."
msgstr ""
msgstr "Якщо Ви бажаєте зробити елемент панелі інструментів НЕ доступним, ТА прибрати його з існуючих панелей інструментів користувачів - Ви можете це зробити у вікні 'Налаштувати' на панелі інструментів. Натисніть 'х' з правого боку від іконки елементу панелі інструментів."
#: templates/CRM/Report/Form/Settings.hlp
msgid ""
"Users with 'administer reserved reports' permission can mark a report instance as reserved, which prevents other users from accessing or modifying Report Criteria and Report Settings.\n"
"This is particularly useful for report instances whose criteria affect the data available on non-report screens. For example, the display columns configured for the \n"
"Contact Logging Summary affect the columns shown under each contact's Change Log tab."
msgstr ""
msgstr "Користувачі із дозволом 'адмініструвати зарезервовані звіти' можуть позначати екземпляр звіту як зарезервований, що дозволить запобігти доступу або зміні критеріїв звіту та налаштувань звіту іншими користувачами.\nЦе буде особливо корисно для тих екземплярів звіту, чиї критерії впливають на дані, які є доступними під час відображення не звітньої інформації на екрані. Наприклад, налаштування колонок відображення для \nзведеної інформації щодо ведення журналу контакту впливає на колонки, що відображаються під закладкою журналу змін кожного контакту."
#: templates/CRM/Report/Page/InstanceList.tpl
msgid "View All Reports"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment