Commit 87b5a671 authored by bgm's avatar bgm Committed by L10n scripts on biryani

po: update po/uk_UA/report.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 308fa779
...@@ -9,10 +9,10 @@ ...@@ -9,10 +9,10 @@
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n" "Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-25 16:54-0400\n" "POT-Creation-Date: 2015-12-09 21:23-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2015-07-14 15:04+0000\n" "PO-Revision-Date: 2015-12-10 02:30+0000\n"
"Last-Translator: Sergiy <shemet.s@ua.fm>\n" "Last-Translator: Mathieu Lutfy <mathieu@bidon.ca>\n"
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/p/civicrm/language/uk/)\n" "Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/uk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
...@@ -791,10 +791,6 @@ msgstr "Ім'я кредитора на пільгових умовах" ...@@ -791,10 +791,6 @@ msgstr "Ім'я кредитора на пільгових умовах"
msgid "Soft Credit Id" msgid "Soft Credit Id"
msgstr "Id пільгового кредиту" msgstr "Id пільгового кредиту"
#: CRM/Report/Form/Contribute/SoftCredit.php
msgid "Contributor Name"
msgstr "Ім'я вкладника"
#: CRM/Report/Form/Contribute/SoftCredit.php #: CRM/Report/Form/Contribute/SoftCredit.php
msgid "Const Id" msgid "Const Id"
msgstr "Id константи" msgstr "Id константи"
...@@ -1203,6 +1199,10 @@ msgstr "Підрахунок переходів за посиланням" ...@@ -1203,6 +1199,10 @@ msgstr "Підрахунок переходів за посиланням"
msgid "Clicks: %1" msgid "Clicks: %1"
msgstr "Переходи за посиланням: %1" msgstr "Переходи за посиланням: %1"
#: CRM/Report/Form/Mailing/Detail.php
msgid "Opt-out"
msgstr ""
#: CRM/Report/Form/Mailing/Detail.php #: CRM/Report/Form/Mailing/Detail.php
msgid "Unsubscribed" msgid "Unsubscribed"
msgstr "Відписка здійснена" msgstr "Відписка здійснена"
...@@ -1313,10 +1313,6 @@ msgstr "Сума платежу (останнього на даний момен ...@@ -1313,10 +1313,6 @@ msgstr "Сума платежу (останнього на даний момен
msgid "Membership Detail Report" msgid "Membership Detail Report"
msgstr "Докладний звіт про членство" msgstr "Докладний звіт про членство"
#: CRM/Report/Form/Member/Lapse.php CRM/Report/Form/Membership/Summary.php
msgid "Member Name"
msgstr "Ім'я члена"
#: CRM/Report/Form/Member/Lapse.php #: CRM/Report/Form/Member/Lapse.php
msgid "Membership Lapse Date" msgid "Membership Lapse Date"
msgstr "Дата закінчення терміну дії членства" msgstr "Дата закінчення терміну дії членства"
...@@ -2088,6 +2084,23 @@ msgid "" ...@@ -2088,6 +2084,23 @@ msgid ""
" able to navigate through the full report using a pager." " able to navigate through the full report using a pager."
msgstr "Стандартна кількість рядків на одну сторінку для більшості звітів дорівнює 50. Проте, такої кількості рядків може виявитися забагато для звіту, який включено до \"Головної панелі інструментів\". Ви можете зменшити кількість рядків на одну сторінку, коли звіт є складовою частиною панелі інструментів, ввівши бажану кількість рядків тут. Користувачі все одно матимуть можливість оперувати повним звітом за допомогою пейджера." msgstr "Стандартна кількість рядків на одну сторінку для більшості звітів дорівнює 50. Проте, такої кількості рядків може виявитися забагато для звіту, який включено до \"Головної панелі інструментів\". Ви можете зменшити кількість рядків на одну сторінку, коли звіт є складовою частиною панелі інструментів, ввівши бажану кількість рядків тут. Користувачі все одно матимуть можливість оперувати повним звітом за допомогою пейджера."
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance Created By"
msgstr ""
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance Owned By"
msgstr ""
#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "Include Case Activities"
msgstr ""
#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid ""
"Please enable 'Include Case Activities' to filter with Case Activity types."
msgstr ""
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php #: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Contact Subtype (Contact A)" msgid "Contact Subtype (Contact A)"
msgstr "Субтип контакту (Контакт А)" msgstr "Субтип контакту (Контакт А)"
...@@ -2143,6 +2156,10 @@ msgstr "Підрахована дата завершення (або дата з ...@@ -2143,6 +2156,10 @@ msgstr "Підрахована дата завершення (або дата з
msgid "Contribution Avg" msgid "Contribution Avg"
msgstr "Середнє значення внеску" msgstr "Середнє значення внеску"
#: CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
msgid "Premium Fulfilled Date"
msgstr ""
#: CRM/Report/Form.php #: CRM/Report/Form.php
msgid "Columns" msgid "Columns"
msgstr "Колонки" msgstr "Колонки"
...@@ -2159,6 +2176,34 @@ msgstr "Опції відображення" ...@@ -2159,6 +2176,34 @@ msgstr "Опції відображення"
msgid "Sorting" msgid "Sorting"
msgstr "Сортування" msgstr "Сортування"
#: CRM/Report/Form.php
msgid "Contact Prefix"
msgstr ""
#: CRM/Report/Form.php
msgid "Nick Name"
msgstr ""
#: CRM/Report/Form.php
msgid "Contact Suffix"
msgstr ""
#: CRM/Report/Form.php
msgid "Address Greeting"
msgstr ""
#: CRM/Report/Form.php
msgid "Contact Job title"
msgstr ""
#: CRM/Report/Form.php
msgid "Contact identifier from external system"
msgstr ""
#: CRM/Report/Form.php
msgid "%1 for this %2."
msgstr ""
#: CRM/Report/Info.php #: CRM/Report/Info.php
msgid "access CiviReport" msgid "access CiviReport"
msgstr "Доступ до CiviЗвіт" msgstr "Доступ до CiviЗвіт"
...@@ -2191,6 +2236,10 @@ msgstr "адміністрування Звітів" ...@@ -2191,6 +2236,10 @@ msgstr "адміністрування Звітів"
msgid "Manage report templates" msgid "Manage report templates"
msgstr "Керування шаблонами звітів" msgstr "Керування шаблонами звітів"
#: CRM/Report/Page/Report.php
msgid "%1 - Template"
msgstr ""
#: templates/CRM/Report/Form/Fields.tpl #: templates/CRM/Report/Form/Fields.tpl
msgid "Title and Format" msgid "Title and Format"
msgstr "Заголовок та формат" msgstr "Заголовок та формат"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment