Commit 8154a34a authored by Steinar Sødal's avatar Steinar Sødal Committed by L10n scripts on biryani
Browse files

po: update po/nb_NO/report.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 61ab39df
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-25 16:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-21 00:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-02 18:38+0000\n"
"Last-Translator: Steinar Sødal <steinar@maf.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -88,7 +88,7 @@ msgstr "Navigasjons-ID"
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Drilldown Report ID"
msgstr ""
msgstr "Drilldown rapport ID"
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Instance is Reserved"
......@@ -96,15 +96,15 @@ msgstr "Rapporteksemplar er reservert"
#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "Source Contact Name"
msgstr "Kildes kontaktnavn"
msgstr "Kildekontakts navn"
#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "Assignee Contact Name"
msgstr "Oppdragstakers kontaktnavn"
msgstr "Tildelt kontakts navn"
#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "Target Contact Name"
msgstr "Målets kontaktnavn"
msgstr "Målkontakts navn"
#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "Limit To Current User"
......@@ -112,19 +112,19 @@ msgstr "Begrens til nåværende bruker"
#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "Source Contact Email"
msgstr "Kilde kontakt-e-postadresse"
msgstr "Kildekontakts e-postadresse"
#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "Assignee Contact Email"
msgstr "Oppdragstakers kontakt-e-postadresse"
msgstr "Tildelt kontakts e-postadresse"
#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "Target Contact Email"
msgstr "Målets kontakt-e-postadresse"
msgstr "Målkontakts e-postadresse"
#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "Current filter criteria didn't have any target contact to add to group"
msgstr ""
msgstr "Nåværende søkekriterier har ingen målkontakter å legge til gruppe"
#: CRM/Report/Form/Activity.php CRM/Report/Form/Contribute/TopDonor.php
#: CRM/Report/Form.php
......@@ -138,7 +138,7 @@ msgstr "Kontakter lagt til"
#: CRM/Report/Form/Activity.php CRM/Report/Form.php
msgid "The listed records(s) cannot be added to the group."
msgstr "De listede post(ene) kan ikke bli lagt til gruppen."
msgstr "De listede oppføring(ene) kan ikke bli lagt til gruppen."
#: CRM/Report/Form/Activity.php CRM/Report/Form/ActivitySummary.php
#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php CRM/Report/Form/Contact/Detail.php
......@@ -296,13 +296,13 @@ msgstr "Stab relasjon"
msgid ""
"Either filter on at least one relationship type, or de-select Staff Member "
"and Relationship from the list of fields."
msgstr "Enten filtrer på minst en medlemskapstype, eller velg bort stabs-medlem og relasjon fra feltlisten."
msgstr "Enten filtrer på minst en medlemskapstype, eller velg bort stabsmedlem og relasjon fra feltlisten."
#: CRM/Report/Form/Case/Summary.php
msgid ""
"To filter on Staff Member or Relationship, please also select Staff Member "
"and Relationship from the list of fields."
msgstr "For å filtrere på stabs-medlem og relasjon, vennligst også velg stabs-medlem og relasjon fra feltlisten."
msgstr "For å filtrere på stabsmedlem og relasjon, vennligst også velg stabsmedlem og relasjon fra feltlisten."
#: CRM/Report/Form/Case/TimeSpent.php
msgid "Totals Only"
......@@ -345,7 +345,7 @@ msgstr "Ansattes navn"
#: CRM/Report/Form/Member/Detail.php CRM/Report/Form/Member/Lapse.php
#: CRM/Report/Form/Member/Summary.php
msgid "Contact SubType"
msgstr ""
msgstr "Kontakt undertype"
#: CRM/Report/Form/Contact/CurrentEmployer.php
msgid "Employee Since"
......@@ -386,7 +386,7 @@ msgstr "Endret kontakt"
#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
msgid "Log Type Table"
msgstr ""
msgstr "Logg type tabell"
#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/LoggingSummary.php
......@@ -409,19 +409,19 @@ msgstr "Slett (til papirkurv)"
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Contact Type (Contact A)"
msgstr ""
msgstr "Kontakttype (Kontakt A)"
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Contact SubType (Contact A)"
msgstr ""
msgstr "Kontakt undertype (Kontakt A)"
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Contact Type (Contact B)"
msgstr ""
msgstr "Kontakttype (Kontakt B)"
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Contact SubType (Contact B)"
msgstr ""
msgstr "Kontakt undertype (Kontakt B)"
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Email of Contact A"
......@@ -521,7 +521,7 @@ msgstr "ID på hedret person"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
msgid "Contribution OR Soft Credit?"
msgstr ""
msgstr "Gave ELLER myk kreditt?"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
......@@ -551,11 +551,11 @@ msgstr "Gjennomsnitt"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
msgid "Total Amount (Soft Credits)"
msgstr ""
msgstr "Totalbeløp (myke kreditter)"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
msgid "Average (Soft Credits)"
msgstr ""
msgstr "Gjennomsnitt (myke kreditter)"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
......@@ -667,11 +667,11 @@ msgstr "Vis kontaktoppsummering for denne organisasjonen."
#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Supporter Contact Type"
msgstr ""
msgstr "Støttespiller kontakttype"
#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Supporter Contact SubType"
msgstr ""
msgstr "Støttespiller kontaktundertype"
#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Supporter Name"
......@@ -699,19 +699,19 @@ msgstr "Nyeste gave"
#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Goal Total"
msgstr ""
msgstr "Mål totalt"
#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Total Committed"
msgstr ""
msgstr "Totalt forpliktet"
#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Total Received"
msgstr ""
msgstr "Totalt mottatt"
#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Total Donors"
msgstr ""
msgstr "Total antall givere"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Repeat.php
msgid "Addressee Name"
......@@ -833,35 +833,35 @@ msgstr "List alle direkte gaver fra denne kontakten."
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
msgid "Contribution Amount Stats"
msgstr ""
msgstr "Gavebeløp statistikker"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
msgid "Contributions Aggregate"
msgstr ""
msgstr "Gaver aggregert"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
msgid "Contributions Avg"
msgstr ""
msgstr "Gaver snitt"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
msgid "Contributions Count"
msgstr ""
msgstr "Gaver antall"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
msgid "Soft Credit Amount Stats"
msgstr ""
msgstr "Myk kreditt beløpsstatistikk"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
msgid "Soft Credit Aggregate"
msgstr ""
msgstr "Myk kreditt aggregert"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
msgid "Soft Credit Avg"
msgstr ""
msgstr "Myk kreditt snitt"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
msgid "Soft Credits Count"
msgstr ""
msgstr "Myk kreditt antall"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
msgid "Do not use filter on Date if group by Receive Date is not used "
......@@ -873,11 +873,11 @@ msgstr "Vennlisgt velg beløpsstatistikk"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
msgid "Average Soft Credit"
msgstr ""
msgstr "Gjennomsnittlig myk kreditt"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
msgid "Contributions and Soft Credits"
msgstr ""
msgstr "Gaver og myk kreditt"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
msgid "List all contribution(s) for this date unit."
......@@ -919,7 +919,7 @@ msgstr "Inntektsstatistikk"
#: CRM/Report/Form/Event/IncomeCountSummary.php
#: CRM/Report/Form/Event/ParticipantListCount.php
msgid "Income"
msgstr ""
msgstr "Inntekt"
#: CRM/Report/Form/Event/IncomeCountSummary.php
msgid "View Event Participants For this Event"
......@@ -974,23 +974,23 @@ msgstr "Vis inntektsdetaljer for dette arrangementet"
#: CRM/Report/Form/Event/ParticipantListing.php
msgid "Age at Event"
msgstr ""
msgstr "Alder på arrangement"
#: CRM/Report/Form/Event/ParticipantListing.php
msgid "Payment Date"
msgstr ""
msgstr "Betalingsdato"
#: CRM/Report/Form/Event/ParticipantListing.php
msgid "Transaction Fee"
msgstr ""
msgstr "Transaksjonsgebyr"
#: CRM/Report/Form/Event/ParticipantListing.php
msgid "Contribution Currency"
msgstr ""
msgstr "Gavevaluta"
#: CRM/Report/Form/Event/ParticipantListing.php
msgid "View Participant Record"
msgstr "Vis deltagerpost"
msgstr "Vis deltagerregistrering"
#: CRM/Report/Form/Event/Summary.php
msgid "View Event Income For this Event"
......@@ -1152,7 +1152,7 @@ msgstr "Alle (inkludert anonyme)"
#: CRM/Report/Form/Instance.php
msgid "ACL Group/Role"
msgstr "ACL-gruppe/rolle"
msgstr "Tilgangsrettigheter-gruppe/rolle"
#: CRM/Report/Form/Instance.php
msgid "Parent Menu"
......@@ -1358,11 +1358,11 @@ msgstr "Listede rader"
#: CRM/Report/Form/Pledge/Detail.php CRM/Report/Form/Pledge/Summary.php
msgid "Pledge Made Date"
msgstr "Avtale inngått dato"
msgstr "Lovnad inngått dato"
#: CRM/Report/Form/Pledge/Detail.php CRM/Report/Form/Pledge/Summary.php
msgid "Pledged Amount"
msgstr "Avtalt beløp"
msgstr "Lovet beløp"
#: CRM/Report/Form/Pledge/Detail.php CRM/Report/Form/Pledge/Summary.php
msgid "Total Amount Paid"
......@@ -1374,7 +1374,7 @@ msgstr "Gruppe"
#: CRM/Report/Form/Pledge/Detail.php
msgid "Total Amount Pledged ("
msgstr "Avtalt totalbeløp ("
msgstr "Lovet totalbeløp ("
#: CRM/Report/Form/Pledge/Detail.php
msgid "Average ("
......@@ -1382,11 +1382,11 @@ msgstr "Gjennomsnitt ("
#: CRM/Report/Form/Pledge/Detail.php
msgid "Total No Pledges ("
msgstr "Totalt antall avtaler ("
msgstr "Totalt antall lovnader ("
#: CRM/Report/Form/Pledge/Detail.php
msgid "Total No Pledges"
msgstr "Totalt antall avtaler"
msgstr "Totalt antall lovnader"
#: CRM/Report/Form/Pledge/Pbnp.php
msgid "Constituent Name"
......@@ -1398,11 +1398,11 @@ msgstr "Neste innbetaling forfaller"
#: CRM/Report/Form/Pledge/Pbnp.php
msgid "Pledge But Not Paid Report"
msgstr "Avtalt, men ikke betalt - rapport"
msgstr "Lovet, men ikke betalt - rapport"
#: CRM/Report/Form/Pledge/Pbnp.php
msgid "View Pledge Details for this contact"
msgstr "Vis avtaledetaljer for denne kontakten."
msgstr "Vis lovnadsdetaljer for denne kontakten."
#: CRM/Report/Form/Pledge/Summary.php
msgid "email"
......@@ -1410,7 +1410,7 @@ msgstr "e-post"
#: CRM/Report/Form/Pledge/Summary.php
msgid "Aggregate Amount Pledged"
msgstr "Samlet beløp for avtaler"
msgstr "Samlet beløp for lovnader"
#: CRM/Report/Form/Register.php
msgid "Url already exists in Database."
......@@ -1674,7 +1674,7 @@ msgstr "Rapport(er) opprettet fra denne malen: %1"
#: CRM/Report/Page/InstanceList.php
msgid "%1 Reports"
msgstr ""
msgstr "%1 Rapporter"
#: CRM/Report/Page/InstanceList.php
msgid "New %1 Report"
......@@ -2008,79 +2008,79 @@ msgstr "Det er foreløpig ingen rapportmaler tilgjengelig."
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Email (Contact A)"
msgstr ""
msgstr "Epost (Kontakt A)"
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Email (Contact B)"
msgstr ""
msgstr "Epost (Kontakt B)"
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Phone (Contact A)"
msgstr ""
msgstr "Telefon (Kontakt A)"
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Phone Ext (Contact A)"
msgstr ""
msgstr "Telefon utv (Kontakt A)"
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Phone (Contact B)"
msgstr ""
msgstr "Telefon (Kontakt B)"
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Phone Ext (Contact B)"
msgstr ""
msgstr "Telefon utv (Kontakt B)"
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Rel ID"
msgstr ""
msgstr "Relasjon ID"
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Edit this relationship."
msgstr ""
msgstr "Rediger denne relasjonen."
#: CRM/Report/Form/Contribute/SoftCredit.php
msgid "view contact summary"
msgstr ""
msgstr "se kontaktoppsummeringen"
#: CRM/Report/Form/Instance.php
msgid "Limit Dashboard Results"
msgstr ""
msgstr "Begrens skrivebordsresultater"
#: CRM/Report/Form.php templates/CRM/Report/Form/Criteria.tpl
msgid "Page Break"
msgstr ""
msgstr "Sideskille"
#: templates/CRM/Report/Form/Actions.tpl
msgid "Add all contacts to %1 group?"
msgstr ""
msgstr "Legg alle kontakter til %1 gruppe?"
#: templates/CRM/Report/Form/Criteria.tpl
msgid "Display Columns"
msgstr ""
msgstr "Vis kolonner"
#: templates/CRM/Report/Form/Criteria.tpl
msgid "Group by Columns"
msgstr ""
msgstr "Gruppér etter kolonner"
#: templates/CRM/Report/Form/Criteria.tpl
msgid "Order by Columns"
msgstr ""
msgstr "Sortér etter kolonner"
#: templates/CRM/Report/Form/Criteria.tpl
msgid "Section Header / Group By"
msgstr ""
msgstr "Deloverskrift / Gruppér etter"
#: templates/CRM/Report/Form/Criteria.tpl
msgid "Other Options"
msgstr ""
msgstr "Andre valg"
#: templates/CRM/Report/Form/Criteria.tpl
msgid "Set Filters"
msgstr ""
msgstr "Velg filtre"
#: templates/CRM/Report/Form/Settings.hlp
msgid "Limit Rows per Page in Dashboard"
msgstr ""
msgstr "Begrens rader pr side på skrivebord"
#: templates/CRM/Report/Form/Settings.hlp
msgid ""
......@@ -2089,122 +2089,122 @@ msgid ""
"can reduce the number of rows included in each page when the report is part "
"of the Dashboard by entering the desired row count here. Users will still be"
" able to navigate through the full report using a pager."
msgstr ""
msgstr "Standard antall rader per side for de fleste rapporter er 50. Dette kan imidlertid være for mange for en rapport som skal vises på skrivebordet. Du kan redusere antall rader inkludert på hver side, ved å angi ønskede antall rader her. Brukerne kan fortsatt navigere gjennom hele rapporten ved å trykke neste side."
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Contact Subtype (Contact A)"
msgstr ""
msgstr "Kontakt undertype (Kontakt A)"
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Contact Subtype (Contact B)"
msgstr ""
msgstr "Kontakt undertype (Kontakt B)"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
msgid "Total Amount (Contributions)"
msgstr ""
msgstr "Totalbeløp (Gaver)"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/SoftCredit.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php CRM/Report/Form/Member/Summary.php
msgid "Total Contributions"
msgstr ""
msgstr "Antall gaver"
#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Supporter Contact Subtype"
msgstr ""
msgstr "Støttespiller kontaktundertype"
#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Most Recent Contribution"
msgstr ""
msgstr "Siste gave"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Recur.php
msgid "Last name, First name"
msgstr ""
msgstr "Etternavn, Fornavn"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Recur.php
msgid "Amount Contributed to Date"
msgstr ""
msgstr "Beløp gitt så langt"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Recur.php
msgid "Total Amount Contributed"
msgstr ""
msgstr "Totalbeløp gitt"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Recur.php
msgid "Frequency interval"
msgstr ""
msgstr "Frekvensintervall"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Recur.php
msgid "Frequency unit"
msgstr ""
msgstr "Frekvensenhet"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Recur.php
msgid ""
"Calculated end date (either end date or date all installments will be made)"
msgstr ""
msgstr "Beregnet sluttdato (enten sluttdato eller den dato hvor alle ratene er betalt)"
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
msgid "Contribution Avg"
msgstr ""
msgstr "Gave snitt"
#: CRM/Report/Form.php
msgid "Columns"
msgstr ""
msgstr "Kolonner"
#: CRM/Report/Form.php
msgid "Filters"
msgstr ""
msgstr "Filtre"
#: CRM/Report/Form.php
msgid "Display Options"
msgstr ""
msgstr "Visningsinnstillinger"
#: CRM/Report/Form.php
msgid "Sorting"
msgstr ""
msgstr "Sortering"
#: CRM/Report/Info.php
msgid "access CiviReport"
msgstr ""
msgstr "tilgang CiviRapport"
#: CRM/Report/Info.php
msgid "View reports"
msgstr ""
msgstr "Se rapporter"
#: CRM/Report/Info.php
msgid "access Report Criteria"
msgstr ""
msgstr "få tilgang til rapportkriterier"
#: CRM/Report/Info.php
msgid "Change report search criteria"
msgstr ""
msgstr "Endre rapportsøkekriterier"
#: CRM/Report/Info.php
msgid "administer reserved reports"
msgstr ""
msgstr "administrer reserverte rapporter"
#: CRM/Report/Info.php
msgid "Edit all reports that have been marked as reserved"
msgstr ""
msgstr "Rediger alle rapporter som er blitt markert som reserverte"
#: CRM/Report/Info.php
msgid "administer Reports"
msgstr ""
msgstr "administrer rapporter"
#: CRM/Report/Info.php
msgid "Manage report templates"
msgstr ""
msgstr "administrer rapporteksemplarer"
#: templates/CRM/Report/Form/Fields.tpl
msgid "Title and Format"
msgstr ""
msgstr "Tittel og format"
#: templates/CRM/Report/Form/Fields.tpl
msgid "Email Delivery"
msgstr ""
msgstr "Epostlevering"
#: templates/CRM/Report/Form/Fields.tpl
msgid "Access"
msgstr ""
msgstr "Tilgang"
#: templates/CRM/Report/Form/Tabs/Instance.tpl
msgid "(copy)"
......@@ -2217,7 +2217,7 @@ msgid ""
"Subject of the email containing the report, as well as the recipient list "
"(To and Cc fields). Separate multiple 'To' or 'CC' email addresses with "
"commas."
msgstr ""
msgstr "En kopi av denne rapporten kan bli automatisk generert og levert via epost til angitte mottakere. Bruk innstillingene i denne delen for å angi emne til eposten med denne rapporten, samt hvem som mottar eposten (Til og Kopi-felter). Skill mellom flere epostadresser med kommaer."
#: templates/CRM/Report/Form/Tabs/Settings.hlp
msgid ""
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment