Commit 5f57bf8d authored by BohdanDmytryshyn's avatar BohdanDmytryshyn Committed by CiviCRM Publisher
Browse files

po: update po/uk_UA/common-base.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 7b8d3451
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-21 15:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-22 16:09+0000\n"
"Last-Translator: Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>\n"
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/uk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -13919,19 +13919,19 @@ msgstr "Оновити показники всіх баз даних зараз?
msgid ""
"You don't have logging enabled on some tables. This may cause errors on "
"performing insert/update operation on them."
msgstr ""
msgstr "У деяких таблицях не ввімкнено реєстрацію логів. Це може призвести до помилок при виконанні операцій вставки / оновлення."
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Schema.php
msgid "Missing Log Tables"
msgstr ""
msgstr "Відсутні таблиці логів"
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Schema.php
msgid "Create Missing Log Tables"
msgstr ""
msgstr "Створити відсутні таблиці логів"
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Schema.php
msgid "Create missing log tables now? This may take few minutes."
msgstr ""
msgstr "Створити відсутні таблиці логів зараз? Це може зайняти декілька хвилин."
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Security.php
msgid "Security Warning"
......@@ -13972,18 +13972,18 @@ msgstr "Системний адміністратор вимкнув парам
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Source.php
msgid "The local system includes old files which should not exist: \"%1\""
msgstr ""
msgstr "Локальна система містить старі файли, які не повинні існувати: \"% 1\""
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Source.php
msgid "Old files"
msgstr ""
msgstr "Старі файли"
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Timestamps.php
msgid ""
"This MySQL database stores certain fields with data-type \"DATETIME\". To "
"improve timezone support, you <em>may</em> want to change these from "
"\"DATETIME\" to \"TIMESTAMP\"."
msgstr ""
msgstr "Ця база даних MySQL зберігає певні поля з типом даних \"DATETIME\". Щоб покращити підтримку часового поясу, Вам <em>можливо</em>захочете їх замінити з \"DATETIME\" на \"TIMESTAMP\"."
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Timestamps.php
msgid ""
......@@ -13991,11 +13991,11 @@ msgid ""
"timezones. However, if you do change, then you may need to re-test any "
"customizations or processes that reference these fields. Changing is "
"<em>suggested</em> but not <em>required</em>."
msgstr ""
msgstr "Зміна повинна покращити якість даних для організацій, що працюють в декількох часових поясах. Однак, якщо Ви таки зміните, то Вам може знадобитися повторне тестування будь-яких налаштувань або процесів, які посилаються на ці поля. Зміна <em>пропонована</em>, але не <em>необхідна</em>."
 
#: CRM/Utils/Check/Component/Timestamps.php
msgid "Timestamps and Timezones"
msgstr ""
msgstr "Мітки часу та часові пояси"
 
#: CRM/Utils/Check.php
msgid "View details and manage alerts"
......@@ -14071,11 +14071,11 @@ msgstr "НЕ вдалося очистити тимчасову директор
msgid ""
"Unable to resize image because the GD image library is not currently "
"compiled in your PHP installation."
msgstr ""
msgstr "Неможливо змінити розмір зображення, оскільки бібліотека зображень GD наразі не скомпільована у Вашій інсталяції PHP."
 
#: CRM/Utils/File.php
msgid "Unable to resize image because the file supplied was not an image."
msgstr ""
msgstr "Неможливо змінити розмір зображення, оскільки наданий файл не є зображенням."
 
#: CRM/Utils/Hook.php
msgid "Invalid hook invocation"
......@@ -14119,11 +14119,11 @@ msgstr "Ми не змогли виокремити тіло листа з ць
 
#: CRM/Utils/Mail/Incoming.php
msgid "CRM_Utils_Mail_Incoming: Unable to handle message part of type \"%1\"."
msgstr ""
msgstr "CRM_Utils_Mail_Incoming: Не вдається обробити частину повідомлення типу \"% 1\"."
 
#: CRM/Utils/Mail/Incoming.php
msgid "Unrecognised message part of type \"%1\"."
msgstr ""
msgstr "Нерозпізнана частина повідомлення типу \"% 1\"."
 
#: CRM/Utils/Mail/Incoming.php
msgid "%1 does not exists or is empty"
......@@ -14776,11 +14776,11 @@ msgstr "Якщо Ви використовуєте цей профіль як ф
 
#: js/model/crm.uf.js
msgid "Text to display on the cancel button when used in create or edit mode"
msgstr ""
msgstr "Текст для відображення на кнопці скасування для використання в режимі створення чи редагування"
 
#: js/model/crm.uf.js
msgid "Text to display on the submit button when used in create or edit mode"
msgstr ""
msgstr "Текст для відображення на кнопці надсилання при використанні в режимі створення або редагування"
 
#: js/model/crm.uf.js templates/CRM/UF/Form/Group.hlp
msgid "Explanatory text displayed at the end of the form."
......@@ -14909,7 +14909,7 @@ msgstr "-день-"
 
#: packages/HTML/QuickForm/date.php
msgid " day"
msgstr ""
msgstr "день"
 
#: packages/HTML/QuickForm/date.php
msgid "-month-"
......@@ -14917,7 +14917,7 @@ msgstr "-місяць-"
 
#: packages/HTML/QuickForm/date.php
msgid " month"
msgstr ""
msgstr "місяць"
 
#: packages/HTML/QuickForm/date.php
msgid "-year-"
......@@ -14925,7 +14925,7 @@ msgstr "-рік-"
 
#: packages/HTML/QuickForm/date.php
msgid " year"
msgstr ""
msgstr "рік"
 
#: packages/HTML/QuickForm/date.php
msgid "-hour-"
......@@ -14933,7 +14933,7 @@ msgstr "-година-"
 
#: packages/HTML/QuickForm/date.php
msgid " hour"
msgstr ""
msgstr "година"
 
#: packages/HTML/QuickForm/date.php
msgid "-min-"
......@@ -14941,7 +14941,7 @@ msgstr "-хвилина-"
 
#: packages/HTML/QuickForm/date.php
msgid " minute"
msgstr ""
msgstr "хвилина"
 
#: packages/HTML/QuickForm/date.php
msgid "-sec-"
......@@ -14949,15 +14949,15 @@ msgstr "-секунда-"
 
#: packages/HTML/QuickForm/date.php
msgid " second"
msgstr ""
msgstr "секунда"
 
#: packages/HTML/QuickForm/date.php
msgid " am or pm"
msgstr ""
msgstr "до обіду чи після обіду"
 
#: packages/HTML/QuickForm/date.php
msgid " AM or PM"
msgstr ""
msgstr "До Обіду чи Після Обіду"
 
#: templates/CRM/ACL/Form/ACL.tpl templates/CRM/ACL/Form/ACLBasic.tpl
msgid ""
......@@ -15147,13 +15147,13 @@ msgstr "Немає жодних призначень Ролі. Ви можете
msgid ""
"With separate activities, you can enter different activity information for "
"different contacts after creating the activities."
msgstr ""
msgstr "За допомогою окремих активностей Ви можете ввести різні відомості про активність для різних контактів після створення активностей."
 
#: templates/CRM/Activity/Form/Activity.hlp
msgid ""
"With a single activity, the activity information cannot be customized for "
"each contact."
msgstr ""
msgstr "Щодо одиночної активності, то інформацію по активності не можна налаштувати для кожного контакту."
 
#: templates/CRM/Activity/Form/Activity.hlp
msgid ""
......@@ -15165,7 +15165,7 @@ msgstr "Ви можете додатково призначити цю діял
msgid ""
"When CiviCRM emails a copy of this activity to each assignees, that email "
"will come from the contact listed under \"Added By\"."
msgstr ""
msgstr "Коли CiviCRM надсилає копію цієї активності кожному уповноваженому, ця електронна пошта надходить від контакту, зазначеного в розділі \"Додано \"."
 
#: templates/CRM/Activity/Form/Activity.hlp
msgid ""
......@@ -15763,7 +15763,7 @@ msgstr "Ви можете скористатися посиланням вище
 
#: templates/CRM/Activity/Selector/Selector.tpl
msgid "Filter by Activity"
msgstr ""
msgstr "Фільтрувати за Активністю"
 
#: templates/CRM/Block/Add.tpl
msgid "First Name:"
......@@ -16086,19 +16086,19 @@ msgstr "Знайдено подібні контакти"
msgid ""
"If the contact you were trying to add is listed below, click their name to "
"view or edit their record"
msgstr ""
msgstr "Якщо контакт, який Ви намагалися додати, вказаний нижче, натисніть його ім’я, щоб переглянути або змінити їх запис"
 
#: templates/CRM/Contact/Form/Contact.tpl
msgid "Fetching Matches"
msgstr ""
msgstr "Збір збігів"
 
#: templates/CRM/Contact/Form/Contact.tpl
msgid "Checking for similar contacts..."
msgstr ""
msgstr "Перевірити контакти на співпадіння "
 
#: templates/CRM/Contact/Form/Contact.tpl
msgid "No matches found using the default Supervised deduping rule."
msgstr ""
msgstr "Не знайдено жодного збігу за допомогою правила керування дедуптацією за замовчуванням."
 
#: templates/CRM/Contact/Form/DedupeFind.tpl
msgid ""
......@@ -16379,7 +16379,7 @@ msgstr "Видалити блок телефонів"
 
#: templates/CRM/Contact/Form/Edit/Phone.tpl
msgid "Add another phone number"
msgstr ""
msgstr "Додати інший номер телефону"
 
#: templates/CRM/Contact/Form/Edit/Website.tpl
msgid "Delete Website Block"
......@@ -16534,7 +16534,7 @@ msgstr "обраний контакт (-и)"
msgid ""
"Permission for <strong>%1</strong> to access information about "
"<strong>%2</strong>"
msgstr ""
msgstr "Дозвіл для <strong>%1</strong> на доступ до інформації про <strong>2%</strong>"
 
#: templates/CRM/Contact/Form/Relationship.tpl
msgid "- first select relationship type -"
......@@ -16642,14 +16642,14 @@ msgstr "Використовуйте цей фільтр для обмеженн
#: templates/CRM/Contact/Form/Search/Advanced.hlp
#: templates/CRM/Contact/Form/Search/Criteria/Relationship.tpl
msgid "Active Period"
msgstr ""
msgstr "Активний період"
 
#: templates/CRM/Contact/Form/Search/Advanced.hlp
msgid ""
"Use this filter to limit search results to relationships which were active "
"during the specified time period (e.g. this is useful if you need to search "
"all volunteer relationships that were active during 2014)."
msgstr ""
msgstr "Використовуйте цей фільтр для обмеження результатів пошуку до відносин, які були активними протягом вказаного періоду часу (наприклад, це зручно, якщо вам потрібно шукати всі відносини, які були активними протягом 2014 року)."
 
#: templates/CRM/Contact/Form/Search/Advanced.hlp
msgid ""
......@@ -16657,7 +16657,7 @@ msgid ""
"(1) Start Date <= Current Date <= End Date (2) Start Date <= Current Date "
"and End Date is not defined (3) Start Date is not defined and Current Date "
"<= End Date"
msgstr ""
msgstr "За визначенням, зв'язок активний, якщо виникає будь-яка з цих умов: (1) Дата початку <= Поточна дата <= Дата закінчення (2) Дата початку <= Поточна дата і Дата завершення не визначена (3) Дата початку не визначена, і Поточна дата <= Дата завершення"
 
#: templates/CRM/Contact/Form/Search/Advanced.hlp
msgid ""
......@@ -16958,7 +16958,7 @@ msgstr "Величина Два: Мін/Макс"
 
#: templates/CRM/Contact/Form/Search/Custom/ContributionAggregate.tpl
msgid "Contribution Dates"
msgstr ""
msgstr "Дати внеску"
 
#: templates/CRM/Contact/Form/Search/Custom/EmptyResults.tpl
#: templates/CRM/Contact/Form/Search/EmptyResults.tpl
......@@ -17121,19 +17121,19 @@ msgstr "Групи, що визначаються користувачем"
 
#: templates/CRM/Contact/Form/Search/Custom/Proximity.tpl
msgid "FROM..."
msgstr ""
msgstr "ВІД..."
 
#: templates/CRM/Contact/Form/Search/Custom/Proximity.tpl
msgid "OR enter lattitude and longitude if you already know it"
msgstr ""
msgstr "АБО введіть широту і довготу, якщо ви вже знаєте їх"
 
#: templates/CRM/Contact/Form/Search/Custom/Proximity.tpl
msgid "AND ..."
msgstr ""
msgstr "І.."
 
#: templates/CRM/Contact/Form/Search/Custom/Proximity.tpl
msgid "Restrict results by ..."
msgstr ""
msgstr "Обмежити результати за..."
 
#: templates/CRM/Contact/Form/Search/EmptyResults.tpl
msgid ""
......@@ -17213,7 +17213,7 @@ msgstr "Обраний контакт не має адреси. Будь лас
 
#: templates/CRM/Contact/Form/Task/AddToParentClass.tpl
msgid "Choose Relationship Type and Target %1"
msgstr ""
msgstr "Виберіть тип відносин і ціль% 1"
 
#: templates/CRM/Contact/Form/Task/AddToParentClass.tpl
msgid "Mark Target Contact(s) for this Relationship"
......@@ -17317,13 +17317,13 @@ msgid ""
"user as the From Address you will need to set the setting \"Allow mail from "
"loged in contact\" setting. Users with Administer CiviCRM can set this "
"setting in the SMTP settings."
msgstr ""
msgstr "CiviCRM наразі налаштований на використання лише визначених Від електронних адрес. Якщо Ви бажаєте використовувати адресу електронної пошти зареєстрованого користувача як Від адресу, Вам необхідно встановити параметр \"Дозволити пошту від залогованого користувача\". Користувачі з правом адміністрування CiviCRM можуть встановити це налаштування в налаштуваннях SMTP."
 
#: templates/CRM/Contact/Form/Task/Email.hlp
msgid ""
"Go to <a href='%1'>Settings - Outbound Mail</a> to enable the usage of the "
"logged in contact's email address as the from email"
msgstr ""
msgstr "Перейдіть до пункту <a href='%1'>Налаштування - Вихідна пошта</a>, щоб дозволити використання електронної адреси залогованого контакту як від електронної пошти"
 
#: templates/CRM/Contact/Form/Task/Email.hlp
msgid ""
......@@ -18911,29 +18911,29 @@ msgstr "Ці відносини відключені, або їхня кінце
 
#: templates/CRM/Contact/Page/View/RelationshipPerm.tpl
msgid "%2 can be edited by %1."
msgstr ""
msgstr "% 2 може редагуватись % 1."
 
#: templates/CRM/Contact/Page/View/RelationshipPerm.tpl
msgid "%2 can be viewed by %1."
msgstr ""
msgstr "%2 може переглядатись %1."
 
#: templates/CRM/Contact/Page/View/RelationshipPerm.tpl
msgid ""
"<strong>%1</strong> can view and update information about "
"<strong>%2</strong>."
msgstr ""
msgstr "<strong>%1</strong>може переглядати та оновлювати інформацію про <strong>%2</strong>"
 
#: templates/CRM/Contact/Page/View/RelationshipPerm.tpl
msgid "<strong>%1</strong> can view information about <strong>%2</strong>."
msgstr ""
msgstr "<strong>%1</strong>може переглядати інформацію про <strong>%2</strong>"
 
#: templates/CRM/Contact/Page/View/RelationshipPerm.tpl
msgid "This contact can be edited by the other."
msgstr ""
msgstr "Цей контакт може редагуватися іншим."
 
#: templates/CRM/Contact/Page/View/RelationshipPerm.tpl
msgid "This contact can be viewed by the other."
msgstr ""
msgstr "Цей контакт може переглядатись іншим."
 
#: templates/CRM/Contact/Page/View/RelationshipSelector.tpl
msgid "Relationship"
......@@ -19169,7 +19169,7 @@ msgid ""
" below to save all your changes. To set a field to the same value for ALL "
"rows, enter that value for the first %1 and then click the <strong>Copy "
"icon</strong> (next to the column title)."
msgstr ""
msgstr "Оновлюйте значення полів для кожного% 1 за потреби. Натисніть<strong> Оновити%2s</strong>нижче, щоб зберегти всі зміни. Щоб встановити одне значення для ВСІХ рядків, введіть це значення для першого% 1 і потім натисніть </strong>Копіювати іконку</strong> (поруч із заголовком стовпця)."
 
#: templates/CRM/Core/Page/RecurringEntityPreview.tpl
msgid ""
......@@ -19698,7 +19698,7 @@ msgstr "Показано записи від _START_ до _END_ з _TOTAL_"
 
#: templates/CRM/Custom/Page/Option.tpl
msgid "Alphabetize Options"
msgstr ""
msgstr "Розмістити опції в алфавітному порядку"
 
#: templates/CRM/Dashlet/Page/AllCases.tpl
msgid ""
......@@ -20247,11 +20247,11 @@ msgstr "Відображати кількість поряд з кожною о
 
#: templates/CRM/Price/Form/Field.tpl
msgid "Explanatory text displayed to users at the beginning of this field."
msgstr ""
msgstr "Пояснювальний текст відображається для користувачів на початку цього поля."
 
#: templates/CRM/Price/Form/Field.tpl
msgid "Explanatory text displayed to users below this field."
msgstr ""
msgstr "Пояснювальний текст відображається для користувачів під цим полем."
 
#: templates/CRM/Price/Form/Field.tpl
msgid ""
......@@ -20370,11 +20370,11 @@ msgstr "Показує поле у тому вигляді, як воно буд
 
#: templates/CRM/Price/Form/PriceSet.tpl
msgid "(includes %1 of %2)"
msgstr ""
msgstr "(включає% 1 з% 2)"
 
#: templates/CRM/Price/Form/PriceSet.tpl
msgid "Membership will renew automatically."
msgstr ""
msgstr "Членство буде оновлено автоматично."
 
#: templates/CRM/Price/Form/Set.tpl
msgid ""
......@@ -20429,7 +20429,7 @@ msgstr "Ви можете ввести від'ємне значення суми
 
#: templates/CRM/Price/Page/Field.hlp
msgid "Visibility per Option"
msgstr ""
msgstr "Видимість на опцію"
 
#: templates/CRM/Price/Page/Field.hlp
msgid ""
......@@ -20613,7 +20613,7 @@ msgstr "Ставка податку"
 
#: templates/CRM/Price/Page/LineItem.tpl
msgid "Total %1 Amount"
msgstr ""
msgstr "Всього %1 Сума"
 
#: templates/CRM/Price/Page/Option.tpl
msgid ""
......@@ -21005,181 +21005,181 @@ msgstr ""
 
#: templates/CRM/Tag/Form/Edit.tpl
msgid "Defines if you can select this tag."
msgstr ""
msgstr "Визначає, чи можна обрати цей тег."
 
#: templates/CRM/Tag/Form/Edit.tpl
msgid "Are you sure you want to delete <b>%1</b>?"
msgstr ""
msgstr "Дійсно видалити <b>1% </b>?"
 
#: templates/CRM/Tag/Form/Edit.tpl
msgid ""
"This tag will be removed from any currently tagged contacts, and users will "
"no longer be able to assign contacts to this tag."
msgstr ""
msgstr "Цей тег буде видалено з усіх контактів, які зараз позначено тегами, і користувачі більше не зможуть призначити контакти цьому тегу."
 
#: templates/CRM/Tag/Form/Merge.tpl
msgid "You are about to combine the following %1 tags into a single tag:"
msgstr ""
msgstr "Ви збираєтеся об'єднати наступні теги % 1 в єдиний тег:"
 
#: templates/CRM/Tag/Form/Tag.tpl templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Tag Tree"
msgstr ""
msgstr "Дерево тегів"
 
#: templates/CRM/Tag/Form/Tag.tpl
msgid "Tag Sets"
msgstr ""
msgstr "Набір тегів"
 
#: templates/CRM/Tag/Form/Tag.tpl templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Filter List"
msgstr ""
msgstr "Список фільтрів"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Tags are a convenient way to categorize data (%1)."
msgstr ""
msgstr "Теги - це зручний спосіб класифікувати дані (% 1) "
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid ""
"Create predefined tags in the main tree, or click the <strong>+</strong> to "
"add a set for free tagging."
msgstr ""
msgstr "Створіть попередньо визначені теги в головному дереві або клацніть <strong> + </strong>, щоб додати набір для довільного тегування."
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Main Tag List"
msgstr ""
msgstr "Головний список тегів"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Tag Set for %1"
msgstr ""
msgstr "Набір тегів для %1"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Add Tag Set"
msgstr ""
msgstr "Додати набір тегів"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid ""
"Organize the tag hierarchy by clicking and dragging. Shift-click to select "
"multiple tags to merge/move/delete."
msgstr ""
msgstr "Організуйте ієрархію тегів, натиснувши і перетягнувши. Клацніть Shift, щоб вибрати кілька тегів для об'єднання / переміщення / видалення."
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Main Tag Tree"
msgstr ""
msgstr "Головне дерево тегів"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Move to Tagset"
msgstr ""
msgstr "Перейти до набору тегів"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Select Tagset"
msgstr ""
msgstr "Вибрати набір тегів"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "None Selected"
msgstr ""
msgstr "Нічого не вибрано"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Select one or more tags for details."
msgstr ""
msgstr "Виберіть один чи більше тегів для деталей"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Empty Tag Set"
msgstr ""
msgstr "Порожній набір тегів"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "No tags have been created in this set."
msgstr ""
msgstr "Для цього набору не було створено жодного тегу."
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Add Tag"
msgstr ""
msgstr "Додати тег"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Edit Set"
msgstr ""
msgstr "Редагувати набір"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Delete Set"
msgstr ""
msgstr "Видалити набір"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Select color"
msgstr ""
msgstr "Вибрати колір"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Selectable:"
msgstr ""
msgstr "Можна обрати:"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Reserved:"
msgstr ""
msgstr "Зарезервовано:"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Used For:"
msgstr ""
msgstr "Використовується для:"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Usage Count:"
msgstr ""
msgstr "Підрахунок використання:"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Clear selection"
msgstr ""
msgstr "Очистити виділення"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Create new tag under this one"
msgstr ""
msgstr "Створити новий тег під цим"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Add Child"
msgstr ""
msgstr "Додати дитину"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Duplicate ths tag"
msgstr ""
msgstr "Дублювати ths тег"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Clone Tag"
msgstr ""
msgstr "Клонувати тег"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Move to a different tagset"
msgstr ""
msgstr "Перейти до іншого набору тегів"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Move Tag"
msgstr ""
msgstr "Перемістити тег"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "%1 Tags Selected"
msgstr ""
msgstr "%1 Теги вибрано"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "%1 reserved."
msgstr ""
msgstr "%1 зарезервовано."
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Total Usage:"
msgstr ""
msgstr "Загальне використання:"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Combine tags into one"
msgstr ""
msgstr "Об'єднати теги в один"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Merge Tags"
msgstr ""
msgstr "Об'єднати теги"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Move Tags"
msgstr ""
msgstr "Перемістити теги"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Delete All"
msgstr ""
msgstr "Видалити все"
 
#: templates/CRM/Tag/Page/Tag.tpl
msgid "Tag Set for %1 (created %2 by %3)."
msgstr ""
msgstr "Набір тегів для %1 (створено %2 %3)."
 
#: templates/CRM/UF/Form/Field.hlp
msgid "Choose the field to add to the profile."
......@@ -21405,13 +21405,13 @@ msgstr "Переадресування"
 
#: templates/CRM/UF/Form/Group.hlp
msgid "Add Cancel Button"
msgstr ""
msgstr "Додати кнопку \"Скасувати\""
 
#: templates/CRM/UF/Form/Group.hlp
msgid ""
"Enable/Disable this checkbox to add/remove cancel button on the profile "
"form."
msgstr ""
msgstr "Увімкнути / вимкнути цей перемикач, щоб додати / видалити кнопку скасування у формі профілю."
 
#: templates/CRM/UF/Form/Group.hlp
msgid "Cancel Redirect"
......@@ -21420,12 +21420,12 @@ msgstr "Скасувати переадресування"
#: templates/CRM/UF/Form/Group.hlp
msgid ""
"Override the default button text for the cancel button for this profile"
msgstr ""
msgstr "Перевизначити текст кнопки за замовчуванням для кнопки скасування для цього профілю"