Commit 5a44c52f authored by BohdanDmytryshyn's avatar BohdanDmytryshyn Committed by CiviCRM Publisher
Browse files

po: update po/uk_UA/common-base.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent a20ffcfb
...@@ -16,7 +16,7 @@ msgid "" ...@@ -16,7 +16,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n" "Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n" "POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-15 15:59+0000\n" "PO-Revision-Date: 2019-03-18 16:39+0000\n"
"Last-Translator: Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>\n" "Last-Translator: Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>\n"
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/uk/)\n" "Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/uk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -4288,7 +4288,7 @@ msgstr "Мітка" ...@@ -4288,7 +4288,7 @@ msgstr "Мітка"
   
#: CRM/Contact/Form/Search/Custom/Proximity.php #: CRM/Contact/Form/Search/Custom/Proximity.php
msgid "Could not determine co-ordinates for provided data" msgid "Could not determine co-ordinates for provided data"
msgstr "" msgstr "Неможливо визначити координати для наданих даних"
   
#: CRM/Contact/Form/Search/Custom/RandomSegment.php #: CRM/Contact/Form/Search/Custom/RandomSegment.php
msgid "Segment Size" msgid "Segment Size"
...@@ -4425,11 +4425,11 @@ msgstr[3] "Контакти додані до %1" ...@@ -4425,11 +4425,11 @@ msgstr[3] "Контакти додані до %1"
   
#: CRM/Contact/Form/Task/AddToParentClass.php #: CRM/Contact/Form/Task/AddToParentClass.php
msgid "Find Target %1" msgid "Find Target %1"
msgstr "" msgstr "Знайти Об'єкт %1"
   
#: CRM/Contact/Form/Task/AddToParentClass.php #: CRM/Contact/Form/Task/AddToParentClass.php
msgid "Add to %1" msgid "Add to %1"
msgstr "" msgstr "Додати до %1"
   
#: CRM/Contact/Form/Task/AddToParentClass.php #: CRM/Contact/Form/Task/AddToParentClass.php
msgid "%count %2 %3 relationship created" msgid "%count %2 %3 relationship created"
...@@ -4528,7 +4528,7 @@ msgstr "Оновити контакт (и)" ...@@ -4528,7 +4528,7 @@ msgstr "Оновити контакт (и)"
msgid "" msgid ""
"File type field(s) in the selected profile are not supported for Update " "File type field(s) in the selected profile are not supported for Update "
"multiple contacts." "multiple contacts."
msgstr "" msgstr "Поле (я) з типом ФАЙЛ не підтримуються для Оновлення декількох контактів"
   
#: CRM/Contact/Form/Task/Batch.php #: CRM/Contact/Form/Task/Batch.php
msgid "Update Contacts" msgid "Update Contacts"
...@@ -4699,7 +4699,7 @@ msgstr "Новий електронний лист" ...@@ -4699,7 +4699,7 @@ msgstr "Новий електронний лист"
msgid "" msgid ""
"Your user record does not have a valid email address and no from addresses " "Your user record does not have a valid email address and no from addresses "
"have been configured." "have been configured."
msgstr "" msgstr "Ваш зареєстрований користувач не має дійсного е-мейлу та жодну з адрес не була налаштовано"
   
#: CRM/Contact/Form/Task/EmailCommon.php #: CRM/Contact/Form/Task/EmailCommon.php
msgid "CC" msgid "CC"
...@@ -4765,7 +4765,7 @@ msgid "" ...@@ -4765,7 +4765,7 @@ msgid ""
"Please do not use this task to send a lot of emails (greater than %1). Many " "Please do not use this task to send a lot of emails (greater than %1). Many "
"countries have legal requirements when sending bulk emails and the CiviMail " "countries have legal requirements when sending bulk emails and the CiviMail "
"framework has opt out functionality and domain tokens to help meet these." "framework has opt out functionality and domain tokens to help meet these."
msgstr "" msgstr "Будь ласка, не використовуйте це завдання для надсилання великої кількості електронних повідомлень (більше 1%). Багато країн мають правові вимоги щодо масових розсилок, а система CiviMail має функцію вимкнення та маркери домену, які допомагають задовольнити ці вимоги."
   
#: CRM/Contact/Form/Task/HookSample.php #: CRM/Contact/Form/Task/HookSample.php
msgid "Back to Search" msgid "Back to Search"
...@@ -4831,19 +4831,19 @@ msgstr "Усі обрані записи повинні бути одного к ...@@ -4831,19 +4831,19 @@ msgstr "Усі обрані записи повинні бути одного к
   
#: CRM/Contact/Form/Task/PDFLetterCommon.php #: CRM/Contact/Form/Task/PDFLetterCommon.php
msgid "Do not record" msgid "Do not record"
msgstr "" msgstr "Не записувати"
   
#: CRM/Contact/Form/Task/PDFLetterCommon.php #: CRM/Contact/Form/Task/PDFLetterCommon.php
msgid "Multiple activities (one per contact)" msgid "Multiple activities (one per contact)"
msgstr "" msgstr "Кілька активностей (по одній на контакт)"
   
#: CRM/Contact/Form/Task/PDFLetterCommon.php #: CRM/Contact/Form/Task/PDFLetterCommon.php
msgid "One combined activity" msgid "One combined activity"
msgstr "" msgstr "Одна об'єднана діяльність"
   
#: CRM/Contact/Form/Task/PDFLetterCommon.php #: CRM/Contact/Form/Task/PDFLetterCommon.php
msgid "One combined activity plus one file attachment" msgid "One combined activity plus one file attachment"
msgstr "" msgstr "Одна об'єднана діяльність плюс один доданий файл"
   
#: CRM/Contact/Form/Task/PDFLetterCommon.php #: CRM/Contact/Form/Task/PDFLetterCommon.php
msgid "Print/Merge Document for %1" msgid "Print/Merge Document for %1"
...@@ -5241,7 +5241,7 @@ msgstr "Правило позбавлення повторів" ...@@ -5241,7 +5241,7 @@ msgstr "Правило позбавлення повторів"
   
#: CRM/Contact/Import/Form/DataSource.php #: CRM/Contact/Import/Form/DataSource.php
msgid "Geocode addresses during import?" msgid "Geocode addresses during import?"
msgstr "" msgstr "Геокодування адрес під час імпортування?"
   
#: CRM/Contact/Import/Form/DataSource.php CRM/Import/Form/DataSource.php #: CRM/Contact/Import/Form/DataSource.php CRM/Import/Form/DataSource.php
msgid "Import Field Separator" msgid "Import Field Separator"
...@@ -5490,7 +5490,7 @@ msgstr "Завдання Пакетного Об'єднання все ще у ...@@ -5490,7 +5490,7 @@ msgstr "Завдання Пакетного Об'єднання все ще у
   
#: CRM/Contact/Page/DedupeFind.php #: CRM/Contact/Page/DedupeFind.php
msgid "Batch Complete" msgid "Batch Complete"
msgstr "" msgstr "Пакет Повний"
   
#: CRM/Contact/Page/DedupeFind.php #: CRM/Contact/Page/DedupeFind.php
msgid "No possible duplicates were found using %1 rule." msgid "No possible duplicates were found using %1 rule."
...@@ -5547,11 +5547,11 @@ msgstr "Зміни збережено" ...@@ -5547,11 +5547,11 @@ msgstr "Зміни збережено"
   
#: CRM/Contact/Page/DedupeRules.php #: CRM/Contact/Page/DedupeRules.php
msgid "The rule '%1' has been deleted." msgid "The rule '%1' has been deleted."
msgstr "" msgstr "Правило '%1' було видалено."
   
#: CRM/Contact/Page/DedupeRules.php #: CRM/Contact/Page/DedupeRules.php
msgid "Rule Deleted" msgid "Rule Deleted"
msgstr "" msgstr "Правило видалене"
   
#: CRM/Contact/Page/SavedSearch.php #: CRM/Contact/Page/SavedSearch.php
msgid "Do you really want to remove this Smart Group?" msgid "Do you really want to remove this Smart Group?"
...@@ -5588,15 +5588,15 @@ msgstr "Примітки до" ...@@ -5588,15 +5588,15 @@ msgstr "Примітки до"
   
#: CRM/Contact/Page/View/Note.php #: CRM/Contact/Page/View/Note.php
msgid "You do not have access to add notes." msgid "You do not have access to add notes."
msgstr "" msgstr "У Вас немає доступу до додавання приміток."
   
#: CRM/Contact/Page/View/Note.php #: CRM/Contact/Page/View/Note.php
msgid "You do not have access to edit this note." msgid "You do not have access to edit this note."
msgstr "" msgstr "У Вас немає доступу до редагування цієї примітки."
   
#: CRM/Contact/Page/View/Note.php #: CRM/Contact/Page/View/Note.php
msgid "You do not have access to delete this note." msgid "You do not have access to delete this note."
msgstr "" msgstr "У Вас немає доступу до видалення цієї примітки."
   
#: CRM/Contact/Page/View/Note.php #: CRM/Contact/Page/View/Note.php
msgid "Are you sure you want to delete this note?" msgid "Are you sure you want to delete this note?"
...@@ -5733,7 +5733,7 @@ msgstr "Ви не маєте необхідного дозволу на пере ...@@ -5733,7 +5733,7 @@ msgstr "Ви не маєте необхідного дозволу на пере
   
#: CRM/Contact/Page/View.php #: CRM/Contact/Page/View.php
msgid "(This contact has been merged to <a href=\"%1\">%2</a>)" msgid "(This contact has been merged to <a href=\"%1\">%2</a>)"
msgstr "" msgstr "(Цей контакт було з'єднано з <a href=\"%1\">%2</a> )"
   
#: CRM/Contact/Selector/Custom.php CRM/Contact/Selector.php #: CRM/Contact/Selector/Custom.php CRM/Contact/Selector.php
#: templates/CRM/Contact/Form/Search/Custom/FullText.tpl #: templates/CRM/Contact/Form/Search/Custom/FullText.tpl
...@@ -5884,7 +5884,7 @@ msgstr "Оберіть Отримувача (Отримувачів)" ...@@ -5884,7 +5884,7 @@ msgstr "Оберіть Отримувача (Отримувачів)"
   
#: CRM/Core/BAO/Address.php #: CRM/Core/BAO/Address.php
msgid "You can't connect an address to itself" msgid "You can't connect an address to itself"
msgstr "" msgstr "Ви не можете підключити адресу до самої себе."
   
#: CRM/Core/BAO/Address.php #: CRM/Core/BAO/Address.php
msgid "You seem to have deleted the relationship type 'Household Member of'" msgid "You seem to have deleted the relationship type 'Household Member of'"
...@@ -6112,7 +6112,7 @@ msgstr "(привелійований)" ...@@ -6112,7 +6112,7 @@ msgstr "(привелійований)"
   
#: CRM/Core/BAO/File.php #: CRM/Core/BAO/File.php
msgid "Mime Type is now a required parameter for file upload" msgid "Mime Type is now a required parameter for file upload"
msgstr "" msgstr "Тип Mime тепер є обов'язковим параметром для завантаження файлу"
   
#: CRM/Core/BAO/File.php #: CRM/Core/BAO/File.php
msgid "Delete All Attachment(s)" msgid "Delete All Attachment(s)"
...@@ -6313,18 +6313,18 @@ msgstr "Не можна знайти подробиці поля, встанов ...@@ -6313,18 +6313,18 @@ msgstr "Не можна знайти подробиці поля, встанов
   
#: CRM/Core/BAO/Setting.php #: CRM/Core/BAO/Setting.php
msgid "Job has not been executed as it is a %1 (non-production) environment." msgid "Job has not been executed as it is a %1 (non-production) environment."
msgstr "" msgstr "Робота не виконана, оскільки вона є середовищем% 1 (не робочим)."
   
#: CRM/Core/BAO/Setting.php #: CRM/Core/BAO/Setting.php
msgid "" msgid ""
"Outbound emails have been disabled. Scheduled jobs will not run unless " "Outbound emails have been disabled. Scheduled jobs will not run unless "
"runInNonProductionEnvironment=TRUE is added as a parameter for a specific " "runInNonProductionEnvironment=TRUE is added as a parameter for a specific "
"job" "job"
msgstr "" msgstr "Вихідні електронні повідомлення вимкнено. Заплановані завдання не будуть виконуватись, якщо runInNonProductionEnvironment = TRUE не буде додано як параметр для певного завдання."
   
#: CRM/Core/BAO/Setting.php #: CRM/Core/BAO/Setting.php
msgid "Non-production environment set" msgid "Non-production environment set"
msgstr "" msgstr "Налаштування Не робочого середовища"
   
#: CRM/Core/BAO/StatusPreference.php #: CRM/Core/BAO/StatusPreference.php
msgid "You can not pass a severity level higher than 7." msgid "You can not pass a severity level higher than 7."
...@@ -6472,13 +6472,13 @@ msgstr "ID Контакту %1 відповідає користувачу %2 т ...@@ -6472,13 +6472,13 @@ msgstr "ID Контакту %1 відповідає користувачу %2 т
msgid "" msgid ""
"Calling website:create with vars other than $params is deprecated. Use " "Calling website:create with vars other than $params is deprecated. Use "
"process" "process"
msgstr "" msgstr "Виклик веб-сайту: створити з vars іншими ніж $params застаріло. Використовуйте процес"
   
#: CRM/Core/BAO/Website.php #: CRM/Core/BAO/Website.php
msgid "" msgid ""
"Calling website:create for multiple websites $params is deprecated. Use " "Calling website:create for multiple websites $params is deprecated. Use "
"process" "process"
msgstr "" msgstr "Виклик веб-сайту: створити для групи веб-сайтів $params застаріло. Використовуйте процес"
   
#: CRM/Core/Block.php #: CRM/Core/Block.php
msgid "CiviCRM Create New Record" msgid "CiviCRM Create New Record"
...@@ -7099,7 +7099,7 @@ msgstr "Зарезервована група?" ...@@ -7099,7 +7099,7 @@ msgstr "Зарезервована група?"
   
#: CRM/Core/DAO/CustomGroup.php #: CRM/Core/DAO/CustomGroup.php
msgid "Custom Group Is Public?" msgid "Custom Group Is Public?"
msgstr "" msgstr "Спеціальна група є публічною?"
   
#: CRM/Core/DAO/Dashboard.php #: CRM/Core/DAO/Dashboard.php
msgid "DashletID" msgid "DashletID"
...@@ -7299,7 +7299,7 @@ msgstr "Дата завантаження файла" ...@@ -7299,7 +7299,7 @@ msgstr "Дата завантаження файла"
   
#: CRM/Core/DAO/File.php #: CRM/Core/DAO/File.php
msgid "Created By Contact ID" msgid "Created By Contact ID"
msgstr "" msgstr "Створено Контактом з ID"
   
#: CRM/Core/DAO/IM.php #: CRM/Core/DAO/IM.php
msgid "Instant Messenger ID" msgid "Instant Messenger ID"
...@@ -7639,7 +7639,7 @@ msgstr "Приховати Навігаційний ланцюг?" ...@@ -7639,7 +7639,7 @@ msgstr "Приховати Навігаційний ланцюг?"
   
#: CRM/Core/DAO/Menu.php #: CRM/Core/DAO/Menu.php
msgid "Other menu data" msgid "Other menu data"
msgstr "" msgstr "Інші дані меню"
   
#: CRM/Core/DAO/MessageTemplate.php #: CRM/Core/DAO/MessageTemplate.php
msgid "Message Template ID" msgid "Message Template ID"
...@@ -7707,7 +7707,7 @@ msgstr "Url" ...@@ -7707,7 +7707,7 @@ msgstr "Url"
   
#: CRM/Core/DAO/Navigation.php CRM/Core/DAO/OptionValue.php #: CRM/Core/DAO/Navigation.php CRM/Core/DAO/OptionValue.php
msgid "Icon" msgid "Icon"
msgstr "" msgstr "Іконка"
   
#: CRM/Core/DAO/Navigation.php #: CRM/Core/DAO/Navigation.php
msgid "Required Permission" msgid "Required Permission"
...@@ -7852,7 +7852,7 @@ msgstr "Видимість опції" ...@@ -7852,7 +7852,7 @@ msgstr "Видимість опції"
   
#: CRM/Core/DAO/OptionValue.php CRM/Core/DAO/Tag.php CRM/Tag/Form/Edit.php #: CRM/Core/DAO/OptionValue.php CRM/Core/DAO/Tag.php CRM/Tag/Form/Edit.php
msgid "Color" msgid "Color"
msgstr "" msgstr "Колір"
   
#: CRM/Core/DAO/Persistent.php #: CRM/Core/DAO/Persistent.php
msgid "Persistent ID" msgid "Persistent ID"
...@@ -8213,7 +8213,7 @@ msgstr "Тип групи профілю" ...@@ -8213,7 +8213,7 @@ msgstr "Тип групи профілю"
   
#: CRM/Core/DAO/UFGroup.php #: CRM/Core/DAO/UFGroup.php
msgid "Frontend Title" msgid "Frontend Title"
msgstr "" msgstr "Заголовок Інтерфейсу"
   
#: CRM/Core/DAO/UFGroup.php #: CRM/Core/DAO/UFGroup.php
msgid "Profile Description" msgid "Profile Description"
...@@ -8296,16 +8296,16 @@ msgstr "Включити пошук з урахуванням відстані ...@@ -8296,16 +8296,16 @@ msgstr "Включити пошук з урахуванням відстані
#: CRM/Core/DAO/UFGroup.php CRM/UF/Form/AdvanceSetting.php js/model/crm.uf.js #: CRM/Core/DAO/UFGroup.php CRM/UF/Form/AdvanceSetting.php js/model/crm.uf.js
#: templates/CRM/UF/Form/Group.hlp #: templates/CRM/UF/Form/Group.hlp
msgid "Cancel Button Text" msgid "Cancel Button Text"
msgstr "" msgstr "Текст Кнопки \"Скасувати\""
   
#: CRM/Core/DAO/UFGroup.php CRM/UF/Form/AdvanceSetting.php js/model/crm.uf.js #: CRM/Core/DAO/UFGroup.php CRM/UF/Form/AdvanceSetting.php js/model/crm.uf.js
#: templates/CRM/UF/Form/Group.hlp #: templates/CRM/UF/Form/Group.hlp
msgid "Submit Button Text" msgid "Submit Button Text"
msgstr "" msgstr "Текст Кнопки \"Надіслати\""
   
#: CRM/Core/DAO/UFGroup.php #: CRM/Core/DAO/UFGroup.php
msgid "Include Cancel Button" msgid "Include Cancel Button"
msgstr "" msgstr "Включити Кнопку \"Скасувати\""
   
#: CRM/Core/DAO/UFJoin.php #: CRM/Core/DAO/UFJoin.php
msgid "UF Join ID" msgid "UF Join ID"
...@@ -8398,7 +8398,7 @@ msgstr "Повідомлення про помилку системи плате ...@@ -8398,7 +8398,7 @@ msgstr "Повідомлення про помилку системи плате
msgid "" msgid ""
"We experienced an unexpected error. You may have found a bug. For more " "We experienced an unexpected error. You may have found a bug. For more "
"information on how to provide a bug report, please read: %1" "information on how to provide a bug report, please read: %1"
msgstr "" msgstr "У нас виникла несподівана помилка. Можливо, ви знайшли помилку. Докладніше про те, як надати звіт про помилку, будь ласка, прочитайте:% 1"
   
#: CRM/Core/Error.php templates/CRM/Dashlet/Page/Blog.tpl #: CRM/Core/Error.php templates/CRM/Dashlet/Page/Blog.tpl
msgid "Sorry but we are not able to provide this at the moment." msgid "Sorry but we are not able to provide this at the moment."
...@@ -8617,36 +8617,36 @@ msgstr "Змінити вміст сторінки" ...@@ -8617,36 +8617,36 @@ msgstr "Змінити вміст сторінки"
   
#: CRM/Core/Form/Task/Batch.php #: CRM/Core/Form/Task/Batch.php
msgid "Update multiple %1s" msgid "Update multiple %1s"
msgstr "" msgstr "Оновити кілька %1s"
   
#: CRM/Core/Form/Task/Batch.php #: CRM/Core/Form/Task/Batch.php
msgid "" msgid ""
"File type field(s) in the selected profile are not supported for Update " "File type field(s) in the selected profile are not supported for Update "
"multiple %1s" "multiple %1s"
msgstr "" msgstr "Поле (я) типу ФАЙЛ у вибраному профілі не підтримується для декількох оновлень%1s"
   
#: CRM/Core/Form/Task/Batch.php #: CRM/Core/Form/Task/Batch.php
msgid "Unsupported Field Type" msgid "Unsupported Field Type"
msgstr "" msgstr "Непідтримуваний Тип Поля"
   
#: CRM/Core/Form/Task/Batch.php #: CRM/Core/Form/Task/Batch.php
msgid "No updates have been saved." msgid "No updates have been saved."
msgstr "" msgstr "Оновлення не збережено."
   
#: CRM/Core/Form/Task/Batch.php #: CRM/Core/Form/Task/Batch.php
msgid "Not Saved" msgid "Not Saved"
msgstr "" msgstr "Не Збережено"
   
#: CRM/Core/Form/Task/PickProfile.php #: CRM/Core/Form/Task/PickProfile.php
msgid "" msgid ""
"The maximum number of %3 you can select for Update multiple %3 is %1. You " "The maximum number of %3 you can select for Update multiple %3 is %1. You "
"have selected %2. Please select fewer %3 from your search results and try " "have selected %2. Please select fewer %3 from your search results and try "
"again." "again."
msgstr "" msgstr "Максимальне число з % 3, яке можна вибрати для групового Оновлення 3%, є 1%. Ви обрали %2. Виберіть менше %3 з результатів пошуку та повторіть спробу."
   
#: CRM/Core/Form/Task/PickProfile.php #: CRM/Core/Form/Task/PickProfile.php
msgid "Update multiple records error" msgid "Update multiple records error"
msgstr "" msgstr "Помилка групового оновлення записів"
   
#: CRM/Core/Form/Task/PickProfile.php #: CRM/Core/Form/Task/PickProfile.php
msgid "" msgid ""
...@@ -8654,11 +8654,11 @@ msgid "" ...@@ -8654,11 +8654,11 @@ msgid ""
"before you can use Update multiple %2. Navigate to Administer > Customize " "before you can use Update multiple %2. Navigate to Administer > Customize "
"Data and Screens > Profiles to configure a Profile. Consult the online " "Data and Screens > Profiles to configure a Profile. Consult the online "
"Administrator documentation for more information." "Administrator documentation for more information."
msgstr "" msgstr "Необхідно створити Профіль, що містить поля % 1, які потрібно змінити, перш ніж Ви зможете скористися груповим Оновленням% 2. Перейдіть до пункту Адміністрування> Налаштувати Дані та Екрани> Профілі, щоб налаштувати профіль. Для отримання додаткової інформації зверніться до онлайн-документації Адміністратора."
   
#: CRM/Core/Form.php #: CRM/Core/Form.php
msgid "%1 must contain a color value e.g. #ffffff." msgid "%1 must contain a color value e.g. #ffffff."
msgstr "" msgstr "% 1 має містити значення кольору, наприклад, #ffffff."
   
#: CRM/Core/Form.php #: CRM/Core/Form.php
msgid "ERROR: Title is not Set" msgid "ERROR: Title is not Set"
...@@ -8896,7 +8896,7 @@ msgstr "URL не налаштований для цієї платіжної с ...@@ -8896,7 +8896,7 @@ msgstr "URL не налаштований для цієї платіжної с
   
#: CRM/Core/Payment/Form.php #: CRM/Core/Payment/Form.php
msgid "%1 Information" msgid "%1 Information"
msgstr "" msgstr "%1 Інформація"
   
#: CRM/Core/Payment/Form.php #: CRM/Core/Payment/Form.php
msgid "Please enter a valid Card Number" msgid "Please enter a valid Card Number"
...@@ -8967,7 +8967,7 @@ msgstr "Payflow Pro" ...@@ -8967,7 +8967,7 @@ msgstr "Payflow Pro"
   
#: CRM/Core/Payment/PayflowPro.php #: CRM/Core/Payment/PayflowPro.php
msgid "Payflow Pro requires curl with SSL support" msgid "Payflow Pro requires curl with SSL support"
msgstr "" msgstr "Payflow Pro вимагає стискання з підтримкою SSL"
   
#: CRM/Core/Payment/PayflowPro.php CRM/Core/Payment/PaymentExpress.php #: CRM/Core/Payment/PayflowPro.php CRM/Core/Payment/PaymentExpress.php
msgid "This function is not implemented" msgid "This function is not implemented"
...@@ -9109,18 +9109,18 @@ msgstr "еШлях Шлюз URL не налаштований для цього ...@@ -9109,18 +9109,18 @@ msgstr "еШлях Шлюз URL не налаштований для цього
   
#: CRM/Core/Payment.php #: CRM/Core/Payment.php
msgid "Your recurring contribution will be processed automatically." msgid "Your recurring contribution will be processed automatically."
msgstr "" msgstr "Ваш періодичний внесок буде оброблено автоматично."
   
#: CRM/Core/Payment.php #: CRM/Core/Payment.php
msgid "" msgid ""
"You can specify the number of installments, or you can leave the number of " "You can specify the number of installments, or you can leave the number of "
"installments blank if you want to make an open-ended commitment. In either " "installments blank if you want to make an open-ended commitment. In either "
"case, you can choose to cancel at any time." "case, you can choose to cancel at any time."
msgstr "" msgstr "Ви можете вказати кількість розстрочок або ж залишити кількість платежів порожньою, якщо ви хочете здійснити безстрокове зобов'язання. У будь-якому випадку, у Вас завжди є можливість відміни."
   
#: CRM/Core/Payment.php #: CRM/Core/Payment.php
msgid "You will receive an email receipt for each recurring contribution." msgid "You will receive an email receipt for each recurring contribution."
msgstr "" msgstr "Ви отримуватиме електронний лист -підтвердження для кожного періодичного внеску."
   
#: CRM/Core/Payment.php #: CRM/Core/Payment.php
msgid "" msgid ""
...@@ -9192,15 +9192,15 @@ msgstr "Перевірити номер" ...@@ -9192,15 +9192,15 @@ msgstr "Перевірити номер"
   
#: CRM/Core/Payment.php #: CRM/Core/Payment.php
msgid "Last 4 digits of the card" msgid "Last 4 digits of the card"
msgstr "" msgstr "Останні 4 цифри картки."
   
#: CRM/Core/Payment.php #: CRM/Core/Payment.php
msgid "Please enter valid last 4 digit card number." msgid "Please enter valid last 4 digit card number."
msgstr "" msgstr "Будь ласка, введіть дійсні останні 4 цифри номеру картки"
   
#: CRM/Core/Payment.php #: CRM/Core/Payment.php
msgid "Authorization token" msgid "Authorization token"
msgstr "" msgstr "Авторизаційний токен"
   
#: CRM/Core/Payment.php #: CRM/Core/Payment.php
msgid "Billing First Name" msgid "Billing First Name"
...@@ -9332,7 +9332,7 @@ msgid "" ...@@ -9332,7 +9332,7 @@ msgid ""
"Warning: Give to trusted roles only; this permission has security " "Warning: Give to trusted roles only; this permission has security "
"implications. IDS system is bypassed for users with this permission. " "implications. IDS system is bypassed for users with this permission. "
"Prevents false errors for admin users." "Prevents false errors for admin users."
msgstr "" msgstr "Попередження: Надавати лише довіреним ролям; цей дозвіл має наслідки для безпеки. Система IDS обходиться для користувачів з цим дозволом. Попереджує невірні помилки для адміністративних користувачів."
   
#: CRM/Core/Permission.php #: CRM/Core/Permission.php
msgid "access uploaded files" msgid "access uploaded files"
...@@ -9351,7 +9351,7 @@ msgid "" ...@@ -9351,7 +9351,7 @@ msgid ""
"Warning: Give to trusted roles only; this permission has privacy " "Warning: Give to trusted roles only; this permission has privacy "
"implications. Add/edit data in online forms and access public searchable " "implications. Add/edit data in online forms and access public searchable "
"directories." "directories."
msgstr "" msgstr "Попередження: Надавати лише довіреним ролям; цей дозвіл має значення для конфіденційності. Додавання / редагування даних в онлайн-формах і доступ до загальнодоступних для пошуку каталогів"
   
#: CRM/Core/Permission.php #: CRM/Core/Permission.php
msgid "profile listings" msgid "profile listings"
...@@ -9361,7 +9361,7 @@ msgstr "списки профілів" ...@@ -9361,7 +9361,7 @@ msgstr "списки профілів"
msgid "" msgid ""
"Warning: Give to trusted roles only; this permission has privacy " "Warning: Give to trusted roles only; this permission has privacy "
"implications. Access public searchable directories." "implications. Access public searchable directories."
msgstr "" msgstr "Попередження: Надавати лише довіреним ролям; цей дозвіл має значення для конфіденційності. Додавання / редагування даних в онлайн-формах і доступ до загальнодоступних для пошуку директорій."
   
#: CRM/Core/Permission.php #: CRM/Core/Permission.php
msgid "profile create" msgid "profile create"
...@@ -9369,7 +9369,7 @@ msgstr "створити профіль" ...@@ -9369,7 +9369,7 @@ msgstr "створити профіль"
   
#: CRM/Core/Permission.php #: CRM/Core/Permission.php
msgid "Add data in a profile form." msgid "Add data in a profile form."
msgstr "" msgstr "Додайте дані у форму профілю."
   
#: CRM/Core/Permission.php #: CRM/Core/Permission.php
msgid "profile edit" msgid "profile edit"
...@@ -9377,7 +9377,7 @@ msgstr "редагувати профіль" ...@@ -9377,7 +9377,7 @@ msgstr "редагувати профіль"
   
#: CRM/Core/Permission.php #: CRM/Core/Permission.php
msgid "Edit data in a profile form." msgid "Edit data in a profile form."
msgstr "" msgstr "Редагувати дані у форму профілю."
   
#: CRM/Core/Permission.php #: CRM/Core/Permission.php
msgid "profile view" msgid "profile view"
...@@ -9385,7 +9385,7 @@ msgstr "переглянути профіль" ...@@ -9385,7 +9385,7 @@ msgstr "переглянути профіль"
   
#: CRM/Core/Permission.php #: CRM/Core/Permission.php
msgid "View data in a profile." msgid "View data in a profile."
msgstr "" msgstr "Перегляд даних у профілі."
   
#: CRM/Core/Permission.php #: CRM/Core/Permission.php
msgid "access all custom data" msgid "access all custom data"
...@@ -9405,33 +9405,33 @@ msgstr "Перегляд усіх діяльностей (для видимих ...@@ -9405,33 +9405,33 @@ msgstr "Перегляд усіх діяльностей (для видимих
   
#: CRM/Core/Permission.php #: CRM/Core/Permission.php
m