Commit 520a8cf4 authored by BohdanDmytryshyn's avatar BohdanDmytryshyn Committed by CiviCRM Publisher
Browse files

po: update po/uk_UA/contribute.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent fdc82eca
......@@ -5,7 +5,7 @@
# Translators:
# Anastasia Shemchuk <ashemchuk@ndi.org>, 2013
# Anton Synkov <taurus84@ukr.net>, 2015
# Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>, 2017
# Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>, 2017,2019
# Sergiy <shemet.s@ua.fm>, 2015
# Sergiy <shemet.s@ua.fm>, 2015
# Tetyana Bilyavska <tbilyavska@ndi.org>, 2013
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-11 15:16+0000\n"
"Last-Translator: Mathieu Lu <mathieu@bidon.ca>\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-14 15:43+0000\n"
"Last-Translator: Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>\n"
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/uk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -34,7 +34,7 @@ msgstr "Роль пільгових кредитів"
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution/Utils.php
msgid "Paid later via page ID: %1. %2"
msgstr ""
msgstr "Оплачено пізніше через сторінку з ідентифікатором: %1. %2"
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution/Utils.php
msgid "transaction already processed."
......@@ -50,11 +50,11 @@ msgstr "- Поля для внеску -"
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Soft Credit For Contribution ID"
msgstr ""
msgstr "Пільговий Кредит Для Внеску ID"
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Soft Credit For Contact ID"
msgstr ""
msgstr "Пільговий Кредит Для Контакту ID"
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Payment failed at payment processor"
......@@ -62,14 +62,14 @@ msgstr "Оплата не виконана у платіжній системі"
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Soft Credit Contact ID"
msgstr ""
msgstr "Пільговий Кредит Контакт ID"
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.php
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Tab.hlp
msgid "Online Contribution"
msgstr ""
msgstr "Онлайн Внесок"
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Recurring contribution"
......@@ -81,7 +81,7 @@ msgstr "Неможливо змінити статус внеску від %1 д
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Edit Payment"
msgstr ""
msgstr "Редагувати Оплату"
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid ""
......@@ -92,7 +92,7 @@ msgstr "Один або декілька елементів у рядку маю
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Offline Recurring Contribution"
msgstr ""
msgstr " Періодичний Внесок Офлайн"
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Membership for %1 has been Cancelled."
......@@ -266,7 +266,7 @@ msgstr "Всі регулярні внески незалежно від пла
#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid "Recurring Contribution Status %1 '%2'"
msgstr ""
msgstr "Статус Періодичного Внеску %1 '%2'"
#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid "Contribution Note %1 %2"
......@@ -286,11 +286,11 @@ msgstr "Назва пакету %1 %2"
#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid "Card Type %1 %2"
msgstr ""
msgstr "Тип Картки %1 %2"
#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid "Card Number %1 %2"
msgstr ""
msgstr "Номер Картки %1 %2"
#: CRM/Contribute/BAO/Query.php
msgid ""
......@@ -377,7 +377,7 @@ msgstr "ID сторінки внесків"
#: CRM/Contribute/DAO/Contribution.php
msgid "Payment Method ID"
msgstr ""
msgstr "Спосіб Оплати ID"
#: CRM/Contribute/DAO/Contribution.php
msgid "Cancel Reason"
......@@ -689,7 +689,7 @@ msgstr "Назва Продукту"
#: CRM/Contribute/DAO/Product.php
msgid "Image"
msgstr ""
msgstr "Зображення"
#: CRM/Contribute/DAO/Product.php
msgid "Thumbnail"
......@@ -713,7 +713,7 @@ msgstr "Тривалість"
#: CRM/Contribute/DAO/Product.php
msgid "Duration Interval"
msgstr ""
msgstr "Інтервал Тривалості"
#: CRM/Contribute/DAO/Widget.php
msgid "Widget ID"
......@@ -895,7 +895,7 @@ msgstr "Сума нетто має дорівнювати різниці між
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
msgid "Payment method is a required field"
msgstr ""
msgstr "Спосіб оплати є обов'язковим полем"
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
msgid "The payment record has been processed."
......@@ -1081,7 +1081,7 @@ msgstr "Сума внеску не може бути меншою за нуль.
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "A minimum amount of %1 should be selected from Contribution(s)."
msgstr ""
msgstr "Потрібно вибрати мінімальну суму %1 Внеску(ів)"
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "The premium you have selected requires a minimum contribution of %1"
......@@ -1135,7 +1135,7 @@ msgstr "Частотний інтервал фінансових зобов'яз
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "Returning since there is no contact attached to this contribution id."
msgstr ""
msgstr "Повернення у зв'язку з відсутністю доданого контакту до цього ID внеску"
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "Returning since contribution has already been handled."
......@@ -1204,7 +1204,7 @@ msgid ""
"Oops. The membership you're trying to renew appears to be invalid. Contact "
"your site administrator if you need assistance. If you continue, you will be"
" issued a new membership."
msgstr ""
msgstr "На жаль, членство, яке Ви намагаєтеся поновити, не є дійсним. Якщо вам потрібна допомога, зверніться до адміністратора сайту. Якщо ви продовжите, Вам буде додано нове членство."
#: CRM/Contribute/Form/ContributionBase.php
msgid "Membership Invalid"
......@@ -1227,14 +1227,14 @@ msgstr "На цій сторінці щодо внесків он-лайн бр
msgid ""
"This contribution page has been configured for contribution on behalf of "
"honoree and the selected honoree profile is either disabled or not found."
msgstr ""
msgstr "Цю сторінку внесків було налаштовано для внесків на користь одержувачів, а вибраний профіль одержувача або деактивовано, або не знайдено."
#: CRM/Contribute/Form/ContributionBase.php
msgid ""
"This contribution page has been configured for contribution on behalf of "
"honoree and the required fields of the selected honoree profile are disabled"
" or doesn't exist."
msgstr ""
msgstr "Цю сторінку внесків було налаштовано для внесків на користь одержувачів,а необхідні поля вибраного профілю одержувача деактивовані або не існують."
#: CRM/Contribute/Form/ContributionBase.php
msgid ""
......@@ -1438,7 +1438,7 @@ msgid ""
"You have listed fixed contribution options or selected a price set, but no "
"payment option has been selected. Please select at least one payment "
"processor and/or enable the pay later option."
msgstr ""
msgstr "Ви перелічили фіксовані опції внеску або вибрали встановлену ціну, однак спосіб оплати не обрано. Виберіть хоча б один з платіжних процесорів та / або увімкніть опцію оплати пізніше."
#: CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Amount.php
msgid ""
......@@ -1516,7 +1516,7 @@ msgstr "Активувати розділ щодо премій?"
#: CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Premium.php
msgid "Contact Email"
msgstr ""
msgstr "Контактна електронна пошта"
#: CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Premium.php
msgid "Contact Phone"
......@@ -1802,7 +1802,7 @@ msgstr "Будь ласка, вкажіть Мінімальну Суму Вне
#: CRM/Contribute/Form/ManagePremiums.php
msgid "A file must be selected"
msgstr ""
msgstr "Необхідно обрати файл"
#: CRM/Contribute/Form/ManagePremiums.php
msgid "Image URL is Required"
......@@ -1845,11 +1845,11 @@ msgstr "Будь ласка, зазначте Частотний Інтерва
msgid ""
"This Premium is linked to an <a href='%1'>Online Contribution page</a>. "
"Please remove it before deleting this Premium."
msgstr ""
msgstr "Ця Премія пов'язана зі сторінкою 1 Онлайн Внесок . 1 Видаліть її перш ніж видаляти цю Премію."
#: CRM/Contribute/Form/ManagePremiums.php
msgid "Cannot delete Premium"
msgstr ""
msgstr "Неможливо видалити Премію"
#: CRM/Contribute/Form/ManagePremiums.php
msgid "Selected Premium Product type has been deleted."
......@@ -1861,11 +1861,11 @@ msgstr "Преміум '%1' збережено."
#: CRM/Contribute/Form/ManagePremiums.php
msgid "The product has been configured to use a default image."
msgstr ""
msgstr "Продукт було налаштовано із зображенням за замовчуванням."
#: CRM/Contribute/Form/Search.php
msgid "Contributor Contact Type"
msgstr ""
msgstr "Тип Контакту Вкладника"
#: CRM/Contribute/Form/Search.php
msgid "Find Contributions"
......@@ -1914,7 +1914,7 @@ msgstr "Оновити Внесок(ски)"
msgid ""
"File type field(s) in the selected profile are not supported for Update "
"multiple contributions."
msgstr ""
msgstr "Тип поля (ів) ФАЙЛ в обраному профілі не підтримується для пакетного оновлення внесків."
#: CRM/Contribute/Form/Task/Batch.php
msgid "Update Contributions"
......@@ -2095,7 +2095,7 @@ msgstr "Створити листи подяки"
#: CRM/Contribute/Form/Task/PDFLetterCommon.php
msgid "Thank you letter"
msgstr ""
msgstr "Лист Подяки"
#: CRM/Contribute/Form/Task/PDFLetterCommon.php
msgid "Receipts have been emailed to %1 contributions."
......@@ -2219,7 +2219,7 @@ msgstr "Немає дійсної системи для підписки, том
#: CRM/Contribute/Form/UpdateSubscription.php
msgid "Required information missing."
msgstr ""
msgstr "Необхідна інформація відсутня."
#: CRM/Contribute/Form/UpdateSubscription.php
msgid "You do not have permission to update subscription."
......@@ -2383,7 +2383,7 @@ msgstr "Активна сторінка"
#: CRM/Contribute/Page/ContributionPage.php
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Tab.hlp
msgid "Test-drive"
msgstr ""
msgstr "Тест-драйв"
#: CRM/Contribute/Page/ContributionPage.php
#: templates/CRM/Contribute/Page/DashBoard.tpl
......@@ -2777,7 +2777,7 @@ msgstr "Ваш внесок не буде завершений, поки Ви н
msgid ""
"To display reCAPTCHA on form you must get an API key from<br /> <a "
"href='https://www.google.com/recaptcha/admin/create'>https://www.google.com/recaptcha/admin/create</a>"
msgstr ""
msgstr "Щоб відобразити reCAPTCHA на формі, потрібно отримати ключ API від 1 2 https://www.google.com/recaptcha/admin/create 2"
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.tpl
msgid "Click here to do this for a different person."
......@@ -2816,7 +2816,7 @@ msgstr "Оберіть опцію, щоб розкрити поля з інфо
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.tpl
msgid "Regular amount"
msgstr ""
msgstr "Чергова сума"
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/MembershipBlock.tpl
msgid "Your <strong>%2</strong> membership expired on %1."
......@@ -2986,13 +2986,13 @@ msgstr "Ми надішлемо Вам нагадування про сплат
msgid ""
"Use this form to edit a contribution on behalf of %1. <strong>A\n"
" %2 transaction will be submitted</strong> using the selected payment processor."
msgstr ""
msgstr "Використовуйте цю форму, щоб відредагувати внесок на користь %1. 1 %2 транзакцію буде подано використовуючи обраний платіжний процесор."
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution.tpl
msgid ""
"Use this form to submit a new contribution on behalf of %1. <strong>A\n"
" %2 transaction will be submitted</strong> using the selected payment processor."
msgstr ""
msgstr "Використовуйте цю форму, щоб подати внесок на користь %1. 1 %2 транзакцію буде подано використовуючи обраний платіжний процесор."
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution.tpl
msgid ""
......@@ -3023,7 +3023,7 @@ msgstr "Здійснити внесок кредитною карткою"
msgid ""
"<a class='action-item crm-hover-button' onclick='adjustPayment();'>adjust "
"payment amount</a>"
msgstr ""
msgstr "<a class='action-item crm-hover-button' onclick='adjustPayment();'>Налаштувати суму платежу 1"
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution.tpl
msgid ""
......@@ -3097,7 +3097,7 @@ msgstr "Сума внеску встановлена вручну"
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution.tpl
msgid "Amount with %1 :"
msgstr ""
msgstr "Сума з %1 :"
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionCharts.tpl
msgid "There were no contributions during the selected year."
......@@ -3118,7 +3118,7 @@ msgstr "Оберіть фінансовий тип, який включає об
msgid ""
"The default Financial Type is configured when creating the \"Premium\" but "
"it can be changed for each contribution page if required."
msgstr ""
msgstr " Фінансовий тип за замовчуванням налаштовується при створенні \"Премії\", але його може бути змінено для кожної сторінки внесків, якщо є необхідність."
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/AddProduct.tpl
msgid "Add Products to This Page"
......@@ -3163,7 +3163,7 @@ msgstr "Не було створено фінансових типів, які
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/AddProduct.tpl
msgid "Reset to default for selected product"
msgstr ""
msgstr "Скинути значення за замовчуванням для обраного продукту"
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/AddProduct.tpl
msgid ""
......@@ -3181,7 +3181,7 @@ msgid ""
"allow people to enter their own dollar amounts, you can also set minimum and"
" maximum values. Depending on your choice of Payment Processor, you may be "
"able to offer a recurring contribution option."
msgstr ""
msgstr "Скористайтесь цією формою для налаштування параметрів Суми Внесків. Ви можете надати вкладникам можливість вводити свої власні суми внесків і / або надавати фіксований перелік сум. Для фіксованих сум можна ввести мітку для кожного \"рівня\" внеску (наприклад, друг, утримувач тощо). Якщо ви дозволяєте людям вводити свої власні доларові суми, ви також можете встановити мінімальні та максимальні значення. В залежності від вибору платіжного процесора,ви можете запропонувати опцію періодичного внеску."
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Amount.tpl
msgid ""
......@@ -4705,11 +4705,11 @@ msgstr "Автоматичне оновлення?"
#: templates/CRM/Contribute/Page/ContributionRecurPayments.tpl
msgid "Recieved"
msgstr ""
msgstr "Отримано"
#: templates/CRM/Contribute/Page/ContributionRecurPayments.tpl
msgid "No contributions have been recorded for this recurring contribution."
msgstr ""
msgstr "Для цього переіодичного внеску не було зареєстровано жодних внесків."
#: templates/CRM/Contribute/Page/ContributionSoft.tpl
msgid "Avg Soft Credits"
......@@ -4745,7 +4745,7 @@ msgstr "Середнє значення"
#: templates/CRM/Contribute/Page/ContributionTotals.tpl
msgid "Cancelled/Refunded"
msgstr ""
msgstr "Відмінено/Повернуто"
#: templates/CRM/Contribute/Page/ContributionTotals.tpl
msgid "# Completed Soft Credits"
......@@ -4842,7 +4842,7 @@ msgstr "Міні внесок"
#: templates/CRM/Contribute/Page/ManagePremiums.tpl
#: templates/CRM/Contribute/Page/Premium.tpl
msgid "Actual Cost"
msgstr ""
msgstr "Актуальн Вартість"
#: templates/CRM/Contribute/Page/ManagePremiums.tpl
msgid "Add Premium"
......@@ -5004,11 +5004,11 @@ msgstr "Пільгові кредити"
#: templates/CRM/Contribute/Page/Tab.tpl
msgid "Active Recurring Contributions"
msgstr ""
msgstr "Активні Періодичні Внески"
#: templates/CRM/Contribute/Page/Tab.tpl
msgid "Inactive Recurring Contributions"
msgstr ""
msgstr "Неактивні періодичні внески"
#: templates/CRM/Contribute/Page/UserDashboard.tpl
msgid "Received date"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment