Commit 3f4ba930 authored by Sergiy's avatar Sergiy Committed by L10n scripts on biryani

po: update po/uk_UA/event.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 979b9687
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-14 17:45-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-21 07:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-22 15:11+0000\n"
"Last-Translator: Sergiy <shemet.s@ua.fm>\n"
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/projects/p/civicrm/language/uk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -24,7 +24,7 @@ msgstr "підтвердження"
#: CRM/Event/BAO/Event.php
msgid "Cannot find participant ID"
msgstr "Не можливо знайти учасника ID"
msgstr "Не можливо знайти ID учасника"
#: CRM/Event/BAO/Participant.php
msgid "This event is full!!!"
......@@ -36,12 +36,12 @@ msgstr "Це повна подія !!!"
#: CRM/Event/BAO/Participant.php
msgid "- Participant Fields -"
msgstr "- Учасник Ділянки -"
msgstr "- Поля Учасника -"
#: CRM/Event/BAO/Participant.php
msgid ""
"Participant status has been updated to '%1'. An email has been sent to %2."
msgstr "Статус учасника був оновлений до 1 %. Повідомлення було відправлено 2 %."
msgstr "Статус учасника був оновлений до '1 %'. Повідомлення було відправлено 2 %."
#: CRM/Event/BAO/Participant.php
msgid ""
......@@ -246,183 +246,183 @@ msgstr "Підтвердить текст"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Is confirm email"
msgstr ""
msgstr "Це підтверджують по електронній пошті"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Confirmation Email Text"
msgstr ""
msgstr "Підтвердження тексту електронною поштою"
#: CRM/Event/DAO/Event.php CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Confirm From Name"
msgstr ""
msgstr "Підтвердить Ім'я"
#: CRM/Event/DAO/Event.php CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Confirm From Email"
msgstr ""
msgstr "Підтвердить електронну пошту"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Cc Confirm"
msgstr ""
msgstr "Сс підтвердити"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Bcc Confirm"
msgstr ""
msgstr "Всс підтвердити"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Default Fee ID"
msgstr ""
msgstr "За замовчуванням Плата ID"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Default Discount Fee ID"
msgstr ""
msgstr "За замовчуванням Знижка Плати ID"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "ThankYou Title"
msgstr ""
msgstr "Дякуємо за назву"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "ThankYou Text"
msgstr ""
msgstr "Дякуємо за текст"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Pay Later Allowed"
msgstr ""
msgstr "Дозволено платити пізніше"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Pay Later Receipt Text"
msgstr ""
msgstr "Платити пізніше текст для квитанції"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Partial Payments Enabled"
msgstr ""
msgstr "Часткові платежі Включено"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Minimum Initial Amount"
msgstr ""
msgstr "Мінімальна початкова сума"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Allow Multiple Registrations"
msgstr ""
msgstr "Дозволити множинні реєстрації"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Does Event allow multiple registrations from same email address?"
msgstr ""
msgstr "Чи дозволяє подія багаторазову реєстрацію тій ж адреси електронної пошти?"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Waitlist Enabled"
msgstr ""
msgstr "Включено листа очікування"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Requires Approval"
msgstr ""
msgstr "Потрібне затвердження"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Expiration Time"
msgstr ""
msgstr "Час закінчення терміну дії"
#: CRM/Event/DAO/Event.php templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.hlp
msgid "Waitlist Text"
msgstr ""
msgstr "Тест листа очікування"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Approval Req Text"
msgstr ""
msgstr "Потрібно Затвердження тексту"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Is an Event Template"
msgstr ""
msgstr "Є Шаблон події"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Event Template Title"
msgstr ""
msgstr "Шаблон Назви події"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Event Created Date"
msgstr ""
msgstr " Дата створення події"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Parent Event ID"
msgstr ""
msgstr "Джерело події ID"
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Subevent Slot Label ID"
msgstr ""
msgstr "Ярлик слот підподії ID"
#: CRM/Event/DAO/Participant.php
msgid "Participant Status Id"
msgstr ""
msgstr "Статус учасника ID"
#: CRM/Event/DAO/Participant.php
msgid "Participant Role Id"
msgstr ""
msgstr "Роль учасника ID"
#: CRM/Event/DAO/Participant.php
msgid "Register date"
msgstr ""
msgstr "Зареєструвати Дату"
#: CRM/Event/DAO/Participant.php
msgid "Registered By ID"
msgstr ""
msgstr "Зареєстровано ID"
#: CRM/Event/DAO/Participant.php
msgid "Discount ID"
msgstr ""
msgstr "Знижки ID"
#: CRM/Event/DAO/Participant.php
msgid "Discount Amount"
msgstr ""
msgstr "Сума знижки"
#: CRM/Event/DAO/Participant.php
msgid "Event Cart ID"
msgstr ""
msgstr "Кошик події ID"
#: CRM/Event/DAO/Participant.php
msgid "Must Wait on List"
msgstr ""
msgstr "Повинні чекати на список"
#: CRM/Event/DAO/ParticipantStatusType.php
msgid "Positive"
msgstr ""
msgstr "Позитивний"
#: CRM/Event/DAO/ParticipantStatusType.php
msgid "Waiting"
msgstr ""
msgstr "Почекати"
#: CRM/Event/DAO/ParticipantStatusType.php
msgid "Negative"
msgstr ""
msgstr "Негативний"
#: CRM/Event/Form/EventFees.php templates/CRM/Event/Form/EventFees.tpl
#: templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.tpl
msgid "Discount Set"
msgstr ""
msgstr "Фіксована скідка"
#: CRM/Event/Form/EventFees.php
msgid "Record Payment?"
msgstr ""
msgstr "Записана оплата?"
#: CRM/Event/Form/EventFees.php CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.php
#: CRM/Event/Form/Registration/Register.php
msgid "Event Fee(s)"
msgstr ""
msgstr "Оплата(ти) події"
#: CRM/Event/Form/EventFees.php
msgid "Send Confirmation?"
msgstr ""
msgstr "Надіслати лист із підтвердженням?"
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Conference.php
msgid "Parent Event"
msgstr ""
msgstr "Джерело події"
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Conference.php
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/TabHeader.php CRM/Event/Page/ManageEvent.php
#: templates/CRM/Event/Page/EventInfo.tpl
msgid "Conference Slots"
msgstr ""
msgstr "Слоти конференцій"
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Delete.php CRM/Event/Page/ManageEvent.php
msgid "Delete Event"
msgstr ""
msgstr "Видалити подію"
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Delete.php
msgid ""
......@@ -430,49 +430,49 @@ msgid ""
" it. If you want to delete this event, you must first find the participants "
"linked to this event and delete them. You can use use <a href='%1'> "
"CiviEvent >> Find Participants page </a>."
msgstr ""
msgstr "Ця подія не може бути вилучена, бо є записи учасника пов'язані з нею. Якщо ви хочете видалити цю подію, ви повинні спочатку знайти учасників, пов'язаних з цією подією і видалити їх. Ви можете використовувати використання %1 CiviEvent Знайти сторінку учасників."
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Delete.php
msgid "'%1' has been deleted."
msgstr ""
msgstr "%1 дослідження було видалено."
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Delete.php
msgid "Template Deleted"
msgstr ""
msgstr "Шаблон видален"
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Delete.php
msgid "Event Deleted"
msgstr ""
msgstr "Подія видалена"
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
msgid "This event is currently full."
msgstr ""
msgstr "Ця подія в даний момент у повному обсязі."
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
#: CRM/Event/Form/Registration/Register.php
msgid ""
"This event is currently full. However you can register now and get added to "
"a waiting list. You will be notified if spaces become available."
msgstr ""
msgstr "Ця подія в даний момент у повному обсязі. Однак, ви можете зареєструватися зараз і бути доданим до списку очікування. Ви будете повідомлені, якщо з'явиться можливість додати."
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
msgid ""
"If you find that you are creating multiple events with similar settings, you"
" may want to use the <a href=\"%1\">Event Templates</a> feature to "
"streamline your workflow."
msgstr ""
msgstr "Якщо ви виявите, що ви створюєте кілька подій з аналогічними налаштуваннями, ви можете використовувати <a href=\"%1\"> оснащені вбудованими шаблонами Event </a> для прискорення робочого процесу."
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
msgid "From Template"
msgstr ""
msgstr "От шаблона"
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
msgid "Complete Description"
msgstr ""
msgstr "Повний опис"
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
msgid "Public Event?"
msgstr ""
msgstr "Публічна подія?"
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
msgid "Include Map to Event Location?"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment