Commit 29cbe39e authored by BohdanDmytryshyn's avatar BohdanDmytryshyn Committed by CiviCRM Publisher
Browse files

po: update po/uk_UA/common-base.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 23361a2b
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-22 16:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-25 11:42+0000\n"
"Last-Translator: Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>\n"
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/uk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -15174,7 +15174,7 @@ msgid ""
"domain. And finally, if that email address has not been configured, then "
"CiviCRM will send the email from the email address associated with the "
"currently logged in user who creates this activity."
msgstr ""
msgstr "Якщо (у рідкісних випадках) цей контакт не має електронної пошти, то CiviCRM надішле електронне повідомлення з та \"Від\" адреси електронної пошти за замовчуванням, налаштованої для цього домену. І, нарешті, якщо ця адреса електронної пошти не була налаштована, то CiviCRM надішле електронну пошту з адреси, пов'язаної з поточним зареєстрованим користувачем, який створює цю діяльність."
 
#: templates/CRM/Activity/Form/Activity.tpl
msgid "Are you sure you want to delete "
......@@ -20439,7 +20439,7 @@ msgid ""
" the field via the event registration pages) or the ‘CiviContribute: edit "
"contributions’ permission (when accessing the field through a contribution "
"page)."
msgstr ""
msgstr "Виберіть між Адмін/ Публічний для кожної опції. \"Публічний\" покаже опцію для всіх користувачів, які отримують доступ до встановленої ціни. Використовуйте 'Адмін', щоб обмежити опцію для користувачів за допомогою CiviПодія: редагуйте дозвіл учасників події (при перегляді поля через сторінки реєстрації подій) або CiviВнесок: редагуйте дозвіл вкладників (при доступі до поля через сторінку внесків) ."
 
#: templates/CRM/Price/Page/Field.hlp
msgid ""
......@@ -20484,7 +20484,7 @@ msgid ""
"'Admin', but it should have at least one 'Public' option. If the parent "
"price field visibility is 'Admin', then all the price field options should "
"be set to 'Admin', including any new options added to the form."
msgstr ""
msgstr "Поля з \"Публічною\" видимістю відображатимуться на сторінці \"Інформація про подію\", І будуть доступні у формі онлайн-реєстрації (самостійної). Для деяких подій Ви можете дозволити співробітникам вибрати спеціальні опції зі спеціальними цінами та / або знижками (використовуючи негативні значення полів встановлених цін). Виберіть видимість \"Адмін\" для цих Цінових полів. Вони будуть включені лише тоді, коли співробітники або волонтери реєструють учасників з екрану бек-офісу \"Реєстрація учасників\". Якщо видимість вихідного цінового поля є \"Публічною\", тоді повинна бути можливість встановити окремі опції ціни як \"Адмін\", але вона повинна мати принаймні одну опцію \"Публічний\". Якщо видимість вихідного цінового поля \"Admin\", то усі опції цінового поля повинні бути встановлені на \"Admin\", включаючи будь-які нові опції, що додаються до форми."
 
#: templates/CRM/Price/Page/Field.hlp
msgid "Price Options"
......@@ -20990,18 +20990,18 @@ msgstr "(Як додати СМС-провайдера)"
msgid ""
"You can change the types of records which this tag can be used for by "
"editing the 'Parent' tag."
msgstr ""
msgstr "Ви можете змінити типи записів, для яких цей тег можна використовувати, редагуючи \"Вихідний\" тег."
 
#: templates/CRM/Tag/Form/Edit.tpl
msgid "What types of record(s) can this tag be used for?"
msgstr ""
msgstr "Для якого типу запису (ів) можна використовувати цей тег?"
 
#: templates/CRM/Tag/Form/Edit.tpl
msgid ""
"Reserved tags can not be deleted. Users with 'administer reserved tags' "
"permission can set or unset the reserved flag. You must uncheck 'Reserved' "
"(and delete any child tags) before you can delete a tag."
msgstr ""
msgstr "Зарезервовані теги не можуть бути видалені. Користувачі з дозволом \"адміністрування зарезервованих тегів\" можуть встановлювати або видаляти прапорець для зарезервованих. Щоб видалити тег, потрібно видалити позначку \"Зарезервовано\" (і видалити будь-які дочірні теги)."
 
#: templates/CRM/Tag/Form/Edit.tpl
msgid "Defines if you can select this tag."
......@@ -22208,7 +22208,7 @@ msgid ""
"you to join their ranks by <a href=\"%3\">becoming a member of CiviCRM "
"today</a>. There is no better way to say thanks than to support those that "
"have made CiviCRM %4 possible. <a href=\"%3\">Join today</a>."
msgstr ""
msgstr "Дякуємо за оновлення до% 4, останньої версії CiviCRM. Наповенний новими можливостями та вдосконаленнями, цей реліз став можливим завдяки <a href=\"%1\">Основній командіCiviCRM</a>та неймовірній групі з <a href=\"%2\">вкладників</a>, об'єднаних за фінансової підтримки CiviCRM Членів та Партнерів, без яких існування проекту було б неможливим. Ми запрошуємо Вас приєднатися до їхніх лав, <a href=\"%3\">ставши членом CiviCRM сьогодні</a>. Не існує кращого способу подякувати , аніж підтримати тих, хто зробив CiviCRM %4  можливим. <a href=\"%3\"> Приєднуйтесь сьогодні</a>."
 
#: templates/CRM/common/success.tpl
msgid "Important Notes"
......@@ -23728,7 +23728,7 @@ msgid ""
"Provides simple summary for each payment instrument for which there are "
"recurring contributions (e.g. Credit Card, Standing Order, Direct Debit, "
"etc., NULL), showing within a given date range."
msgstr ""
msgstr "Надає простий підсумок для кожного платіжного інструменту, для якого існують періодичні внески (наприклад, кредитна картка, регулярне замовлення, пряме дебетування, тощо , NULL), що відображаються в межах певного часового діапазону."
 
#: xml/templates/civicrm_data.tpl
msgid "Deferred Revenue Details"
......@@ -26380,7 +26380,7 @@ msgstr "Використовуйте привітання електронною
msgid ""
"A new permission, \"%1\", has been added. It is not granted by default. If "
"your users create reports, you may wish to review their permissions."
msgstr ""
msgstr "Додано новий дозвіл \"% 1\". За замовчуванням він не надається. Якщо користувачі створюють звіти, Ви можете захотіти переглянути їхні дозволи."
 
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FiveFour.php
msgid "save Report Criteria"
......@@ -26404,7 +26404,7 @@ msgstr "Уповноважений по активності за замовчу
 
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FiveFour.php
msgid "By relationship to case client"
msgstr ""
msgstr "Клієнт за зв'язком з справою"
 
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FiveFour.php
msgid "Specific contact"
......@@ -26418,7 +26418,7 @@ msgstr "Користувач, що створює справу"
msgid ""
"New granular permissions called %1 and %2 have been added for %3 permission."
" These permissions help to limit user access per template"
msgstr ""
msgstr "Нові деталізовані дозволи, під назвами % 1 і% 2, додано для дозволу% 3. Ці дозволи дозволяють обмежити доступ користувача до шаблону"
 
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourFive.php
msgid ""
......@@ -26539,13 +26539,13 @@ msgstr "Система платежу %1 більше не підтримуєт
msgid ""
"A new permission has been added called %1 This Permission is now used to "
"control access to the Manage Tags screen"
msgstr ""
msgstr "Новий дозвіл додано під назвою% 1 Цей дозвіл тепер використовується для керування доступом до екрану \"Керування тегами\""
 
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourSeven.php
msgid ""
"There appears to be an inconsistency in the configuration of \"Image Upload "
"URL\" and \"Image Upload Directory\"."
msgstr ""
msgstr "Схоже, існує невідповідність у налаштуванні \"URL-адреси для завантаження зображень\" та \"Каталозі завантажень зображень\"."
 
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourSeven.php
msgid "Further advice will be displayed at the end of the upgrade."
......@@ -26558,13 +26558,13 @@ msgid ""
"Accounting Batches tasks. If your users need to be able to Reopen or Close "
"batches you may need to give them additional permissions. <a href=%5>Read "
"more</a>"
msgstr ""
msgstr "Було додано новий набір дозволів для батчів, під назвами \"%1\", \"%2\", \"%3\"  та \"%4\". Ці дозволи тепер використовуються для доступу до завдань Облікових батчів. Якщо користувачам необхідна можливість Перевідкривати та Закривати батчі, можливо Вам знадобиться надати їм додаткові дозволи. <a href=%5>Читати більше</a>"
 
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourSeven.php
msgid ""
"A new %1 permission has been added. It is not granted by default. If you use"
" SMS, you may wish to review your permissions."
msgstr ""
msgstr "Додано новий дозвіл% 1. За замовчуванням він не надається. Якщо Ви користуєтесь SMS, то зможете переглянути Ваші дозволи."
 
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourSeven.php
msgid ""
......@@ -26611,14 +26611,14 @@ msgid ""
"CiviMail no longer forces CKEditor to add html/head/body tags to email "
"content because some sites place these in the message header/footer. This "
"was added in 4.7.5 and is now disabled by default."
msgstr ""
msgstr "CiviПошта більше не змушує CKРедактор додавати теги html / head / body до змісту електронного повідомлення, оскільки деякі сайти розміщують їх у заголовку / колонтитулі повідомлення. Це було додано в 4.7.5 і тепер відключено за замовчуванням."
 
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourSeven.php
msgid ""
"You can re-enable it by visiting the <a %1>CKEditor Config</a> screen and "
"setting \"fullPage = true\" under the Advanced Options of the CiviMail "
"preset."
msgstr ""
msgstr "Ви можете знову ввімкнути його, перейшовши на екран <a %1>CKРедактор Налашт</a> і встановивши \"fullPage = true\" у Розширених опціях налаштувань CiviПошти."
 
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourSeven.php
msgid ""
......@@ -26628,27 +26628,27 @@ msgid ""
"these templates, please review the new default versions and implement "
"updates as needed to your copies (Administer > Communications > Message "
"Templates > System Workflow Messages)."
msgstr ""
msgstr "Було змінено версію за замовчуванням наступних Шаблонів робочого циклу системи: <ul><li>Додаткова квитанція про оплату або сповіщення про повернення</li><li>Рахунок-фактура по внеску</li></ul>Якщо Ви змінювали ці шаблони, будь ласка, перегляньте нові версії за замовчуванням та застосуйте зміни належним чином до Ваших копій (Адміністрування>Комунікації>Шаблони повідомлень> Повідомлення робочого циклу системи)."
 
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourSeven.php
msgid ""
"has now had a domain id column added. As there is more than 1 domains in "
"this install you need to manually set the domain id for the providers in "
"this install"
msgstr ""
msgstr "тепер додано стовпець ідентифікатора домену. Оскільки в цій інсталяції є більше 1 домену, потрібно вручну встановити ідентифікатор домену для провайдерів у цій інсталяції"
 
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourSeven.php
msgid ""
"You may need to check that: <ul><li>(a) the path and URL match,</li><li> (b)"
" the httpd/htaccess policy allows requests for files inside this "
"folder,</li><li>and (c) the web domain matches the normal web domain.</ul>"
msgstr ""
msgstr "Можливо, Вам доведеться перевірити:<ul><li> (a) відповідність шляху та URL , </li><li> (b) чи політика httpd / htaccess дозволяє запити на файли усередині цієї папки, </li><li>(c) веб-домен відповідає звичайному веб-домену. 1 "
 
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourSeven.php
msgid ""
"(Note: Although files should be readable, it is best if they are not "
"listable or browseable.)"
msgstr ""
msgstr "(Примітка: Хоча файли мають бути доступними для читання, краще, якщо їх список та перегляд не є доступними)"
 
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourSeven.php
msgid ""
......@@ -26662,7 +26662,7 @@ msgid ""
" templates, please review the new default versions and implement updates as "
"needed to your copies (Administer > Communications > Message Templates > "
"System Workflow Messages)."
msgstr ""
msgstr "Виправлено версію за замовчуванням наступних Шаблонів повідомлень робочого циклу системи: <ul><li> Рахунок-фактура по внеску</li></ul>Якщо Ви вносили зміни у ці шаблони, будь ласка, перегляньте нові версії за замовчуванням та застосуйте оновлення як потрібно для Ваших копій (Адміністрування > Комунікації> Шаблони повідомлень>Повідомлення робочого циклу системи)."
 
#: CRM/Upgrade/Incremental/php/FourSeven.php
msgid "Migrate Settings to %1"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment