Commit 26dce19e authored by Steinar Sødal's avatar Steinar Sødal Committed by L10n scripts on biryani
Browse files

po: update po/nb_NO/member.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent de4da37b
......@@ -15,7 +15,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-25 16:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-02 19:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-03 14:42+0000\n"
"Last-Translator: Steinar Sødal <steinar@maf.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -104,13 +104,13 @@ msgid ""
"memberships, there may be contacts in the Trash (deleted) with this "
"membership type. Try using <a href=\"%2\">Advanced Search</a> and checking "
"\"Search in Trash\"."
msgstr ""
msgstr "%3. Det finnes noen kontakter som har denne medlemskapstypen tilknyttet seg. Søk på medlemmer av denne medlemskapstypen under <a href='%1'>Finn medlemmer</a>. Hvis du fortsatt får denne beskjeden etter å ha slettet disse medlemskapene, så kan det være kontakter i søppelkurven (slettet) som har denne medlemskapstypen. Prøv å gjøre et <a href=\"%2\">Avansert Søk</a> og kryss av for \"Søk i søppelkurven\"."
#: CRM/Member/BAO/MembershipType.php
msgid ""
"%2. This Membership Type is used in an <a href='%1'>Online Contribution "
"page</a>. Uncheck this membership type in the Memberships tab."
msgstr ""
msgstr "%2. Denne medlemskapstypen er brukt på en <a href='%1'>Online gaveside</a>. Kryss denne bort under medlemskapsfliken."
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Member Since %2 %1"
......@@ -126,23 +126,23 @@ msgstr "Medlemskapsstatus %1"
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is a Test"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapet er en test"
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is Auto-Renew"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapet autofornyes"
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is NOT Auto-Renew"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapet autofornyes ikke"
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is Pay Later"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapet skal betales senere"
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is NOT Pay Later"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapet skal ikke betales senere"
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership Type %1"
......@@ -158,19 +158,19 @@ msgstr "Kun relaterte medlemmer"
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Primary Member?"
msgstr ""
msgstr "Primært medlem?"
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Pay Later?"
msgstr ""
msgstr "Betal senere?"
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Auto-Renew?"
msgstr ""
msgstr "Autoforny?"
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is a Test?"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapet er en test?"
#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Membership Type Id"
......@@ -195,7 +195,7 @@ msgstr "Primær medlems-ID"
#: CRM/Member/DAO/Membership.php CRM/Member/DAO/MembershipLog.php
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Max Related"
msgstr ""
msgstr "Max relatert"
#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Type Default"
......@@ -265,7 +265,7 @@ msgstr "Kun tildel administrator?"
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Default Status?"
msgstr "sTANDARD STATUS?"
msgstr "Standard status?"
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Is Reserved"
......@@ -309,7 +309,7 @@ msgstr "Kvitteringstekst - Fornyelse av medlemskap"
msgid ""
"This Membership is linked to a contribution. You must have 'delete in "
"CiviContribute' permission in order to delete this record."
msgstr ""
msgstr "Dette medlemskapet er knyttet til en gave. Du må ha rettigheter til å \"slette i GiviGave\" for å kunne slette denne registreringen."
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
......@@ -319,7 +319,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Membership for"
msgstr ""
msgstr "Medlemskap for"
#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Membership renewed automatically"
......@@ -369,7 +369,7 @@ msgstr "Velg en medlemskapstype."
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter an integer for the number of terms."
msgstr ""
msgstr "Skriv inn et heltall for antall enheter."
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Select at least one membership option."
......@@ -387,7 +387,7 @@ msgstr "Registrering av medlemsskapsbetaling er påkrevd når du bruker prissett
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the financial Type."
msgstr ""
msgstr "Vennligst skriv inn regnskapstype."
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Start date must be the same or later than Member since."
......@@ -426,7 +426,7 @@ msgstr "ELLER du kan registrere deg ved å sette \"Overstyr status?\" til \"sant
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Membership Status Error"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapsstatus feil"
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the Member Since."
......@@ -446,7 +446,7 @@ msgstr "%1 Medlemskap: Frakoblet registrering (av %2)"
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Office Credit Card Membership Contribution"
msgstr ""
msgstr "Kontor kredittkort medlemskap gave"
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "%1 Membership Signup: Credit card or direct debit (by %2)"
......@@ -537,7 +537,7 @@ msgid ""
"user to select BOTH an auto-renew AND a non-auto-renew membership. This "
"requires submitting multiple processor transactions, and is not supported "
"for one or more of the payment processors enabled under the Fees tab."
msgstr ""
msgstr "Medlemskaps-prissettet som er tilknyttet denne online gaven, lar brukeren velge BÅDE et autoforny- OG et ikke-autoforny-medlemskap. Dette krever at man sender inn flere formidlertransaksjoner, og det er ikke støtte for en eller flere betalingsformidlerer aktivert under prisfliken."
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
......@@ -563,7 +563,7 @@ msgstr "Velg minst en medlemskapstype å inkludere i medlemsseksjonen på denne
msgid ""
"You cannot select more than %1 choices. For more complex functionality, "
"please use a Price Set."
msgstr ""
msgstr "Du kan ikke velge mer enn %1 valg. For mer kompleks funksjonalitet, vennligst bruk et prissett."
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Add status rules, before configuring membership"
......@@ -629,7 +629,7 @@ msgstr "Oj. Det ser ut som du prøver å endre medlemskapstype mens du fornyer m
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Please select a Financial Type."
msgstr ""
msgstr "Vennligst velg en regnskapstype."
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Please enter a Contribution Amount."
......@@ -663,7 +663,7 @@ msgstr "Kun Administrator?"
#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Delete Failed"
msgstr ""
msgstr "Sletting mislykket"
#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Selected membership status has been deleted."
......@@ -697,15 +697,15 @@ msgstr "Skriv inn navn for medlemskapstype."
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please select valid organization contact."
msgstr ""
msgstr "Vennligst velg en gyldig organisasjonskontakt."
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a financial type."
msgstr ""
msgstr "Vennligst skriv inn en regnskapstype."
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter the financial type."
msgstr ""
msgstr "Vennligst skriv inn regnskapstypen."
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a duration unit."
......@@ -747,7 +747,7 @@ msgstr "Skriv inn en gyldig fornyelsesdato for fiksert periode"
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Membership Type Not Deleted"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapstype ikke slettet"
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Selected membership type has been deleted."
......@@ -759,15 +759,15 @@ msgstr "Medlemskapstypen \"%1\" er lagret."
#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Cancel Related Membership"
msgstr ""
msgstr "Kanseller relatert medlemskap"
#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Create Related Membership"
msgstr ""
msgstr "Opprett relatert medlemskap"
#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Related membership for %1 has been deleted."
msgstr ""
msgstr "Relatert medlemskap for %1 har blitt slettet."
#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Membership Deleted"
......@@ -775,19 +775,19 @@ msgstr "Medlemskap slettet"
#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Manual Assignment of Related Membership"
msgstr ""
msgstr "Manuell tildeling av relatert medlemskap"
#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Related membership for %1 has been created."
msgstr ""
msgstr "Relatert medlemskap for %1 har blitt opprettet."
#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Membership Added"
msgstr ""
msgstr "Medlemskap lagt til"
#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Invalid action specified in URL"
msgstr ""
msgstr "Ugyldig handling spesifisert i URL"
#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Unlimited"
......@@ -823,7 +823,7 @@ msgstr "Oppdater medlem(mer)"
#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php
msgid "Unsupport Field Type"
msgstr ""
msgstr "Ikke støtt felttype"
#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php
msgid "Update Memberships"
......@@ -835,7 +835,7 @@ msgstr "Slett medlemmer"
#: CRM/Member/Form/Task/Delete.php
msgid "Deleted Member(s)"
msgstr ""
msgstr "Slett medlem(mer)"
#: CRM/Member/Form/Task/Delete.php
msgid "Total Selected Membership(s): %1"
......@@ -843,13 +843,13 @@ msgstr "Totalt antall valgte medlemskap: %1"
#: CRM/Member/Form/Task/Label.php
msgid "Print one label per Membership (rather than per contact)"
msgstr ""
msgstr "Skriv ut en etikett per medlemskap (istedenfor per kontakt)"
#: CRM/Member/Form/Task/Label.php
msgid ""
"As you are printing one label per membership your merge settings are being "
"ignored"
msgstr ""
msgstr "Siden du skriver ut en etikett per medlemskap, så vil dine fletteinnstilinger bli ignorert"
#: CRM/Member/Form/Task/PickProfile.php
msgid "Batch Profile Update for Membership"
......@@ -860,7 +860,7 @@ msgid ""
"The maximum number of members you can select for Batch Update is %1. You "
"have selected %2. Please select fewer members from your search results and "
"try again."
msgstr ""
msgstr "Det maksimale antall medlemmer du kan velge for bunkeoppdatering er %1. Du har valgt %2. Vennligst velg færre medlemmer fra søkeresultatet ditt, og prøv igjen."
#: CRM/Member/Form/Task/Print.php
msgid "Print Members"
......@@ -948,11 +948,11 @@ msgstr "%1 opprettet"
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "%1 out of %2"
msgstr ""
msgstr "%1 av %2"
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "N/A"
msgstr ""
msgstr "Ikke tilgjengelig"
#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
......@@ -1014,14 +1014,14 @@ msgstr "Oppdater alle medlemmer via profil"
#: CRM/Member/Task.php
msgid "Print PDF Letters for Memberships"
msgstr ""
msgstr "Skriv ut PDF-brev for medlemskap"
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.hlp
msgid ""
"A recurring payment (subscription) request will be submitted to the selected payment processor. If the request is\n"
"successful, this membership will be automatically renewed on the last day of the membership period until the recurring payment is\n"
"cancelled. Membership payment receipt emails will include a link for the member to cancel the auto-renewal."
msgstr ""
msgstr "En gjentagende betaling (abonnement) vil bli sendt til den valgte betalingsformidler. Hvis forespørselen lykkes,\nvil dette medlemsskapet automatisk fornyes på siste dagen i medlemsskapsperiode, fram til de gjentagende betalingene er\nkansellert. E-post-bekreftelse for medlemsskapsbetalinger vil inneholde en link som medlemmet kan bruke for å kansellere auto-fornyelsen."
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.hlp
msgid ""
......@@ -1036,7 +1036,7 @@ msgstr "For å kansellere automatisk fornyelse...⏎ <ul><li>hvis den gjentagend
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.js
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStandalone.js
msgid "and end date of %1"
msgstr ""
msgstr "og sluttdato %1"
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.js
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStandalone.js
......@@ -1045,12 +1045,12 @@ msgid ""
"status%3.<ul><li><a href=\"%4\">Renew the existing membership "
"instead</a></li><li><a href=\"%5\">View all existing and / or expired "
"memberships for this contact</a></li></ul>"
msgstr ""
msgstr "Denne kontakten har et eksisterende %1 medlemskap med %2 status %3.<ul><li><a href=\"%4\">Forny det eksisterende medlemskapet i stedet</a></li><li><a href=\"%5\">Se alle eksisterende og/eller utløpte medlemskap for denne kontakten.</a></li></ul>"
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.js
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStandalone.js
msgid "Duplicate Membership?"
msgstr ""
msgstr "Dupliser medlemskap?"
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid ""
......@@ -1097,13 +1097,13 @@ msgstr "Velg medlemskapsorganisasjon og deretter medlemskapstype."
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid "Maximum number of related memberships (leave blank for unlimited)."
msgstr ""
msgstr "Maksimalt antall relatert medlemskap (la den være tom for ubegreneset)."
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid ""
"Set the membership end date this many membership periods from now. Make sure"
" the appropriate corresponding fee is entered below."
msgstr ""
msgstr "Angi sluttdato for medlemskapet så mange medlemskapsperioder fra nå av. Forsikre deg om at korrekt pris blir ført opp nedenfor."
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Source of this membership. This value is searchable."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment