batch.po 8.12 KB
Newer Older
1
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2015
bgm's avatar
bgm committed
2 3 4 5
# This file is distributed under the same license as the CiviCRM package.
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
# Translators:
6
# Bojana Bozovic <bojana.terzic@gmail.com>, 2017
7
# Đorđe Kolaković <djordje@catalystbalkans.org>, 2016-2017
bgm's avatar
bgm committed
8 9 10
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
11
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
12
"PO-Revision-Date: 2017-09-23 18:32+0000\n"
13
"Last-Translator: Đorđe Kolaković <djordje@catalystbalkans.org>\n"
14
"Language-Team: Serbian (Latin) (Serbia) (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/sr_RS@latin/)\n"
bgm's avatar
bgm committed
15 16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sr_RS@latin\n"
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
bgm's avatar
bgm committed
20

21 22
#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Batch %1"
23
msgstr "Grupa %1"
24 25 26

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Transactions"
27
msgstr "Transakcije"
28 29 30

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "View/Add Transactions to Batch"
31
msgstr "Vidi/dodaj transakcije u grupu"
32 33 34

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Re-open Batch"
35
msgstr "Ponovo otvori grupu"
36

37 38
#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Delete Batch"
39
msgstr "Obriši seriju"
40

41 42
#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Download Batch"
43
msgstr "Preuzmi seriju"
44 45 46

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Enter records"
47
msgstr "Unesi zapise"
48 49 50

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Batch Data Entry"
51
msgstr "Grupni unos podataka"
52 53 54

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Expected Total"
55
msgstr "Očekivano ukupno"
56 57 58

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "No batches were selected."
59
msgstr "Nema odabranih serija"
60 61 62

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "No export format selected."
63
msgstr "Nije odabran format eksporta."
64 65

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
66
msgid "Batch ID"
67
msgstr "ID serije"
68

69 70
#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Description"
71
msgstr "Opis serije"
72 73 74

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Created By"
75
msgstr "Seriju kreirao/la"
76 77 78

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Created Date"
79
msgstr "Serija kreirana datuma"
80 81 82

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Modified By"
83
msgstr "Seriju modifikovao/la"
84 85 86

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Modified Date"
87
msgstr "Serija modifikovana datuma"
88 89 90

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Smart Group"
91
msgstr "Smart grupa ove serije"
92 93 94

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Total"
95
msgstr "Ukupno u seriji"
96 97 98

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Number of Items"
99
msgstr "Serija Broj stavki"
100 101 102

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Payment Instrument"
103
msgstr "Sredstvo plaćanja serije"
104 105 106

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Exported Date"
107
msgstr "Datum eksportovanja serije"
108 109 110

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Data"
111
msgstr "Serija - podaci"
bgm's avatar
bgm committed
112

113 114
#: CRM/Batch/Form/Batch.php
msgid "Batch Deleted"
115
msgstr "Serija obrisana"
116 117 118

#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Profile for bulk data entry is missing."
119
msgstr "Nedostaje profil za grupni unos podataka."
120

bgm's avatar
bgm committed
121
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
122
msgid "Batch Data Entry for Contributions"
123
msgstr "Grupni unos podataka za donacije"
bgm's avatar
bgm committed
124 125

#: CRM/Batch/Form/Entry.php
126
msgid "Batch Data Entry for Memberships"
127
msgstr "Unos podataka u seriju za članstva"
bgm's avatar
bgm committed
128 129

#: CRM/Batch/Form/Entry.php
130
msgid "Batch Data Entry for Pledge Payments"
131
msgstr "Grupni unos podataka za uplate obaveza"
bgm's avatar
bgm committed
132 133

#: CRM/Batch/Form/Entry.php
134
msgid "Ignore Mismatch & Process the Batch?"
135
msgstr "Ignoriši neslaganje i obradi seriju?"
bgm's avatar
bgm committed
136

137
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
138
msgid "Validate & Process the Batch"
139
msgstr "Validacija i obrada serije"
140 141 142

#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Soft credit amount should not be greater than the total amount"
143
msgstr "Iznos zasluge ne treba da bude veći od ukupne sume"
144

bgm's avatar
bgm committed
145 146
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Membership type is a required field."
147
msgstr "Tip članstva je obavezno polje."
bgm's avatar
bgm committed
148

149 150
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "You can not record two payments for the same pledge in a single batch."
151
msgstr "Ne možete snimiti dve uplate za istu obavezu u jednoj seriji."
152

bgm's avatar
bgm committed
153 154 155
#: CRM/Batch/Form/Entry.php templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid ""
"Total for amounts entered below does not match the expected batch total."
156
msgstr "Ukupna vrednost svih iznosa unešena ispod se ne slaže sa očekivanom ukupnom vrednošću u seriji."
bgm's avatar
bgm committed
157

158 159
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Batch Processed."
160
msgstr "Serija obrađena"
bgm's avatar
bgm committed
161 162 163

#: CRM/Batch/Page/Batch.php
msgid "Batch Processing"
164
msgstr "Obrada serija"
bgm's avatar
bgm committed
165

166
#: templates/CRM/Batch/Form/Batch.tpl
167
msgid "Delete Data Entry Batch"
168
msgstr "Obriši grupni unos podataka"
169 170

#: templates/CRM/Batch/Form/Batch.tpl
171
msgid "Edit Data Entry Batch"
172
msgstr "Uredi grupni unos podataka"
173

bgm's avatar
bgm committed
174
#: templates/CRM/Batch/Form/Batch.tpl templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl
175
msgid "New Data Entry Batch"
176
msgstr "Novi grupni unos podataka"
bgm's avatar
bgm committed
177 178 179 180 181

#: templates/CRM/Batch/Form/Batch.tpl
msgid ""
"WARNING: Deleting this batch will result in the loss of all data entered for"
" the batch."
182
msgstr "UPOZORENJE: Brisanjem ove serije brišu se i svi podaci uneti za ovu seriju."
bgm's avatar
bgm committed
183 184 185 186 187

#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid ""
"Click Validate & Process below when you've entered all items for the batch. "
"You can also Save & Continue Later at any time. Go to Administer > Customize"
188 189
" Data and Screens > Profiles > Reserved Profiles > to add, remove or change "
"the order of columns."
190
msgstr "Kada unesete sve stavke za seriju, kliknite ispod na Validacija i obrada. U svakom trenutku možete i da  Sačuvate i nastavite kasnije. Idite u odeljak Administriranje > Prilagodi podatke i ekrane > Profili > Rezervisani profili > da biste dodali, uklonili ili promenili redosled kolona."
bgm's avatar
bgm committed
191 192 193

#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid "Total amount expected"
194
msgstr "Očekivani ukupan iznos"
bgm's avatar
bgm committed
195 196 197

#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid "Total amount entered"
198
msgstr "Unešen ukupan iznos"
bgm's avatar
bgm committed
199

200 201
#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid "Open Pledges (Due Date - Amount)"
202
msgstr "Otvorene obaveze (Krajnji rok - Iznos)"
203

bgm's avatar
bgm committed
204
#: templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl
205
msgid "Data Entry Batches"
206
msgstr "Grupni unosi podataka"
bgm's avatar
bgm committed
207 208 209

#: templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl
msgid "Complete OR partial batch name."
210
msgstr "Kompletno ILI delimično ime serije."
bgm's avatar
bgm committed
211 212

#: templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl
213
msgid "No matching Data Entry Batches found for your search criteria."
214
msgstr "Nisu pronađene odgovarajuće serije unetih podataka koje odgovaraju vašim kriterijumima za pretragu."
bgm's avatar
bgm committed
215 216

#: templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl
217
msgid "You do not have any Open Data Entry Batches."
218
msgstr "Nemate otvorenih grupa za unos podataka."
bgm's avatar
bgm committed
219 220

#: templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl
221
msgid "No Data Entry Batches have been created for this site."
222
msgstr "Nema kreiranih grupa za unos podataka za ovaj sajt."
223

224
#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
225
msgid "Batch Payment Method"
226
msgstr "Metod plaćanja serije"
227

228 229
#: CRM/Batch/DAO/EntityBatch.php
msgid "EntityBatch ID"
230
msgstr "EntityBatch ID"
231

232 233
#: CRM/Batch/DAO/EntityBatch.php
msgid "EntityBatch Table"
234
msgstr "EntityBatch tabela"
235

236 237 238 239
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid ""
"File or Autocomplete-Select type field(s) in the selected profile are not "
"supported for Update multiple records."
240
msgstr "Tipovi polja Fajl i Automatsko dovršavanje – izbor u izabranom profilu nisu podržana za ažuriranje više zapisa."
241

242 243
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Transaction ID must be unique within the database"
244
msgstr "ID transakcije mora biti unikatan u bazi podataka."
245

246 247 248 249
#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid ""
"Click Validate & Process below when you've entered all items for the batch. "
"You can also Save & Continue Later at any time."
250
msgstr "Kada unesete sve stavke za seriju, kliknite ispod na Validacija i obrada. U svakom trenutku možete i da  Sačuvate i nastavite kasnije."
251

252 253 254 255
#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid ""
"Add, remove or change the order of columns by editing the corresponding <a "
"href=\"%1\" target=\"_blank\">Bulk Entry profile</a>."
256
msgstr "Dodajte, uklonite ili promenite redosled kolona uređivanjem odgovarajućeg <a href=\"%1\" target=\"_blank\">profila za grupni unos</a>."
257 258

#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
259 260
msgid ""
"Custom fields and a Personal Campaign Page field can be added if needed."
261
msgstr "Sopstvena polja i polje stranice lične kampanje može biti dodato, po potrebi."