member.po 142 KB
Newer Older
1
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2015
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
2 3 4
# This file is distributed under the same license as the CiviCRM package.
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
5
# Translators:
6
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011
7
# Sergiy <shemet.s@ua.fm>, 2015
8
# Sergiy <shemet.s@ua.fm>, 2013,2015
9
# Yevhen Barshchevskyi <ybarshchevskyi@ndi.org>, 2013
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
10 11 12
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
13
"POT-Creation-Date: 2015-04-25 16:54-0400\n"
14
"PO-Revision-Date: 2015-06-30 09:18+0000\n"
15
"Last-Translator: Sergiy <shemet.s@ua.fm>\n"
16
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/projects/p/civicrm/language/uk/)\n"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
17 18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: uk\n"
21
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
22 23 24

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "No valid membership status for given dates."
25
msgstr "Відсутній дійсний статус членства для заданих дат."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
26 27 28

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid ""
29
"The membership cannot be saved because the status cannot be calculated."
30
msgstr "Членство не може бути збережене, оскільки не можливо розрахувати статус"
31 32 33 34 35 36 37 38

#: CRM/Member/BAO/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Membership Type:"
msgstr "Тип членства:"

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "Invalid Membership"
msgstr "Неправильне членство"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
39 40

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
41
msgid "Please select one of the memberships."
42
msgstr "Будь ласка, оберіть один з типів членства."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
43 44

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
45
msgid "Please renew my membership automatically."
46
msgstr "Оновлювати моє членство автоматично."
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
47 48 49

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "do not import"
50
msgstr "не імпортувати"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
51 52 53

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "Membership Fields"
54
msgstr "Поля Членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
55 56

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
57
msgid "Invalid date \"%1\" (must have form yyyy-mm-dd)."
58
msgstr "Неправильний формат дати \"%1\" (дата повинна мати вигляд рррр-мм-дд)."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
59

60 61
#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "Could not find a system table"
62
msgstr "Неможливо знайти системну таблицю"
63

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
64 65
#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "Online Contribution:"
66
msgstr "Внесок он-лайн:"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
67 68 69

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid ""
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
70 71
"Oops, it looks like there is no valid membership status corresponding to the"
" membership start and end dates for this membership. Contact the site "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
72
"administrator for assistance."
73 74 75 76 77 78
msgstr "Йой, здається, відсутній дійсний статус членства, який відповідає датам початку і закінчення для цього членства. Зверніться до адміністратора сайту за допомогою."

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid ""
"Deceased Membership status is missing or not active. <a href='%1'>Click here"
" to check</a>."
79
msgstr "Проблемний статус Членства не знайдено або він не активний. <a href='%1'>Натисніть тудля перевірки</a>."
80 81

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
82 83
msgid "Processed %1 membership records. Updated %2 records."
msgstr "Оброблено %1 записів членства. Оновлено %2 записів."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
84 85

#: CRM/Member/BAO/MembershipStatus.php
86 87 88
msgid ""
"This membership status cannot be deleted as memberships exist with this "
"status"
89
msgstr "Цей статус членства не може бути видалений, оскільки існують членства з цим статусом."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
90 91 92

#: CRM/Member/BAO/MembershipType.php
msgid "This membership type cannot be deleted due to following reason(s):"
93
msgstr "Цей тип членства не можна видалити через наступну причину (причини):"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
94 95 96

#: CRM/Member/BAO/MembershipType.php
msgid ""
97 98 99 100 101 102 103
"%3. There are some contacts who have this membership type assigned to them. "
"Search for contacts with this membership type from <a href='%1'>Find "
"Members</a>. If you are still getting this message after deleting these "
"memberships, there may be contacts in the Trash (deleted) with this "
"membership type. Try using <a href=\"%2\">Advanced Search</a> and checking "
"\"Search in Trash\"."
msgstr "%3. Існують деякі контакти, які мають цей тип членства. Знайти контакти з цим типом членства можна через<a href='%1'>Пошук Членів</a>. Якщо Ви все ще отримуєте це повідомлення після видалення цих членств, можуть існувати контакти у Кошику (видалені) з цим типом членства. Спробуйте <a href=\"%2\">Розширений пошук</a> та оберіть \"Шукати в Кошику\"."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
104 105 106

#: CRM/Member/BAO/MembershipType.php
msgid ""
107 108 109
"%2. This Membership Type is used in an <a href='%1'>Online Contribution "
"page</a>. Uncheck this membership type in the Memberships tab."
msgstr "%2. Цей тип членства пов'язаний із <a href='%1'>Он-лайн Сторінкою Внесків</a>. Змініть вибір цього типу членства на вкладці Членства."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
110 111 112

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Member Since %2 %1"
113
msgstr "Член з %2 %1"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
114 115 116

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Source %2 %1"
117
msgstr "Джерело %2 %1"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
118 119 120

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership Status %1"
121
msgstr "Статус членства %1"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
122 123

#: CRM/Member/BAO/Query.php
124 125 126 127 128 129
msgid "Membership is a Test"
msgstr "Членство є тестовим"

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is Auto-Renew"
msgstr "Членство подовжується автоматично"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
130

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
131
#: CRM/Member/BAO/Query.php
132 133
msgid "Membership is NOT Auto-Renew"
msgstr "Членство НЕ подовжується автоматично"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
134

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
135
#: CRM/Member/BAO/Query.php
136 137
msgid "Membership is Pay Later"
msgstr "Членство буде оплачене пізніше"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
138 139

#: CRM/Member/BAO/Query.php
140 141
msgid "Membership is NOT Pay Later"
msgstr "Членство НЕ є типом, який сплачується пізніше"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
142 143

#: CRM/Member/BAO/Query.php
144 145
msgid "Membership Type %1"
msgstr "Тип Членства %1"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
146 147 148

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Primary Members Only"
149
msgstr "Лише Основні Члени"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
150 151 152

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Related Members Only"
153
msgstr "Лише Пов'язані члени"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
154 155

#: CRM/Member/BAO/Query.php
156 157
msgid "Primary Member?"
msgstr "Основний член?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
158 159

#: CRM/Member/BAO/Query.php
160 161
msgid "Pay Later?"
msgstr "Сплачується пізніше?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
162 163

#: CRM/Member/BAO/Query.php
164 165
msgid "Auto-Renew?"
msgstr "Подовжити автоматично?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
166

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
167
#: CRM/Member/BAO/Query.php
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
msgid "Membership is a Test?"
msgstr "Членство є тестовим?"

#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Membership Type Id"
msgstr "ID Типу Членства"

#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Membership Expiration Date"
msgstr "Дата закінчення Членства"

#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Membership Status Id"
181
msgstr "ID статусу членства"
182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193

#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Status Override"
msgstr "Статус Замінено"

#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Primary Member ID"
msgstr "ID Основного Члена"

#: CRM/Member/DAO/Membership.php CRM/Member/DAO/MembershipLog.php
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Max Related"
194
msgstr "Максимально пов'язане"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
195

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
196 197
#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Type Default"
198
msgstr "Тип Членства за умовчанням"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
199 200 201

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Display Min Fee"
202
msgstr "Показати Мінімальну платню"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
203 204 205

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "New Title"
206
msgstr "Новий Заголовок"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
207 208 209

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "New Text"
210
msgstr "Новий Текст"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
211 212 213

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Renewal Title"
214
msgstr "Заголовок Подовження"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
215 216 217

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Renewal Text"
218
msgstr "Текст Подовження"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
219 220 221

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Is Required"
222
msgstr "Є обов'язковим"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
223 224 225

#: CRM/Member/DAO/MembershipLog.php
msgid "Membership Change Date"
226
msgstr "Дата Зміни Членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
227

228 229 230 231
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipStatus.tpl
msgid "Start Event"
msgstr "Розпочати подію"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
232 233 234

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Start Event Adjust Unit"
235
msgstr "Одиниця налаштування початку Заходу"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
236

237 238 239 240 241 242 243 244 245
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Start Event Adjust Interval"
msgstr "Зміна інтервалу початку події"

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipStatus.tpl
msgid "End Event"
msgstr "Завершення подї"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
246 247
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "End Event Adjust Unit"
248
msgstr "Одиниця налаштування завершення Заходу"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
249

250 251 252 253 254 255 256 257
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "End Event Adjust Interval"
msgstr "Зміна інтервалу завершення події"

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Current Membership?"
msgstr "Дійсний член?"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
258 259
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Admin Assigned Only?"
260
msgstr "Лише назначені адміністратором?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
261 262 263

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Default Status?"
264
msgstr "Статус за умовчанням?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
265 266 267

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Is Reserved"
268
msgstr "Зарезервовано"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
269 270 271

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "start_date"
272
msgstr "start_date"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
273 274 275

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "end_date"
276
msgstr "end_date"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
277 278 279

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "join_date"
280
msgstr "join_date"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
281

282 283 284 285 286 287 288 289 290 291
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php CRM/Member/Form/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipType.tpl
#: templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
msgid "Minimum Fee"
msgstr "Мінімальний внесок"

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Fixed Period Rollover Day"
msgstr "День чергової пролонгації на фіксований період"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
292 293
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Visible"
294
msgstr "Видимий"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
295 296 297

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Receipt Text Signup"
298
msgstr "Текст, який вказується при отриманні подання"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
299 300 301

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Receipt Text Renewal"
302
msgstr "Текст, який вказується при отриманні подовження"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
303

304 305 306 307
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"This Membership is linked to a contribution. You must have 'delete in "
"CiviContribute' permission in order to delete this record."
308
msgstr "Це членство пов'язане із Внеском. Ви повинні мати дозвіл \"видаляти CiviВнески\" для того, щоб видалити цей запис."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
309

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
310
#: CRM/Member/Form/Membership.php
311
msgid ""
312 313
"There are no configured membership statuses. You cannot add this membership "
"until your membership statuses are correctly configured"
314
msgstr "Відсутні налаштовані статуси членства. Ви не зможете додати це членство, поки не налаштуєте потрібним чином статуси для членств."
315 316

#: CRM/Member/Form/Membership.php
317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327
msgid "Membership for"
msgstr "Членство у"

#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Membership renewed automatically"
msgstr "Членство оновлене автоматично"

#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
msgid "Max related"
msgstr "Максимальне число пов'язаних"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
328

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
329 330 331
#: CRM/Member/Form/Membership.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRenewal.tpl
msgid "Membership Organization and Type"
332
msgstr "Організація та Тип Членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
333 334 335

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Status Override?"
336
msgstr "Змінити Статус?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
337 338 339

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Record Membership Payment?"
340
msgstr "Записати Оплату Членства?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
341

342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357
#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Record Payment from a Different Contact?"
msgstr "Записати до обліку платіж Іншого контакту?"

#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Membership payment is : "
msgstr "Членський платіж становить:"

#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "-"
msgstr "-"

#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Send Confirmation and Receipt?"
msgstr "Відправити підтвердження та чек?"

358 359
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Select at most one option associated with the same membership type."
360
msgstr "Оберіть щонайбільше одну опцію пов’язану з тим же типом членства."
361

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
362 363
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please select a membership type."
364
msgstr "Будь ласка, оберіть тип членства."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
365

366 367 368 369
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter an integer for the number of terms."
msgstr "Будь ласка, вкажіть ціле число для кількості умов."

370 371
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Select at least one membership option."
372
msgstr "Оберіть хоча б одну опцію членства."
373 374 375 376 377

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"Please do not select more than one membership associated with the same "
"organization."
378
msgstr "Будь ласка, не обирайте більше, ніж одне членство, пов'язане з однією й тією ж організацією."
379 380 381

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Record Membership Payment is required when you using price set."
382
msgstr "Запис Членського Платежу є обов'язковим при використанні набору цін."
383

384 385 386 387
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the financial Type."
msgstr "Будь ласка, введіть фінансовий тип."

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
388
#: CRM/Member/Form/Membership.php
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
389
msgid "Start date must be the same or later than Member since."
390
msgstr "\"Дата початку\" повинна бути такою ж або пізнішою, ніж \"Є Членом з\"."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
391 392 393 394 395 396

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"The selected Membership Type has a lifetime duration. You cannot specify an "
"End Date for lifetime memberships. Please clear the End Date OR select a "
"different Membership Type."
397
msgstr "Обраний Тип Членства має довічну тривалість. Ви не можете задавати кінцеву дату для довічних типів членства. "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
398 399 400

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Start date must be set if end date is set."
401
msgstr "Дата початку повинна бути встановлена, якщо встановлена дата закінчення."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
402 403 404

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "End date must be the same or later than start date."
405
msgstr "Дата закінчення повинна бути така ж, або пізніше дати початку."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
406 407 408 409

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"There is no valid Membership Status available for selected membership dates."
410
msgstr "Відсутній доступний дійсний статус членства для обраних дат членства."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
411 412 413 414 415 416

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"Oops, it looks like there is no valid membership status available for the "
"given membership dates. You can <a href=\"%1\">Configure Membership Status "
"Rules</a>."
417
msgstr "Ой, здається, відсутній дійсний статус членства, який відповідає заданим датам членства. Ви можете <a href=\"%1\">Налаштувати правила статусів членства</a>."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
418 419 420

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "OR You can sign up by setting Status Override? to true."
421
msgstr "АБО Ви можете подати заявку, встановивши \"Змінити Статус?\" на значення \"істина\"."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
422

423 424
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Membership Status Error"
425
msgstr "Помилка статусу членства"
426

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
427
#: CRM/Member/Form/Membership.php
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
428
msgid "Please enter the Member Since."
429
msgstr "Будь ласка, введіть \"Є Членом з\"."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
430 431 432

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the status."
433
msgstr "Будь ласка, введіть статус."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
434

435 436 437 438 439 440
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the contribution."
msgstr "Будь ласка, введіть внесок"

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "%1 Membership: Offline signup (by %2)"
441
msgstr "Членство %1: Подання оф-лайн (від %2)"
442

443 444
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Office Credit Card Membership Contribution"
445
msgstr "Внесок за членство офісною кредитною карткою"
446

447 448
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "%1 Membership Signup: Credit card or direct debit (by %2)"
449
msgstr "Подання на членство %1: Кредитна картка або прямий внесок (від %2)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
450 451 452

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Membership for %1 has been updated."
453
msgstr "Членство для % 1 було оновлено."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
454 455 456

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "The membership End Date is %1."
457
msgstr "Дата Закінчення Членства становить %1"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
458 459 460

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "A confirmation and receipt has been sent to %1."
461
msgstr "Підтвердження та квитанція були відправлені на %1."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
462 463 464

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "%1 membership for %2 has been added."
465
msgstr "%1 Членство для %2 було додано."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
466

467 468 469 470
#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "The new membership End Date is %1."
msgstr "Нова дата закінчення членства становить %1."

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
471 472
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "A membership confirmation and receipt has been sent to %1."
473
msgstr "Підтвердження членства та квитанція було надіслано до %1."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
474

475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Membership Section Enabled?"
msgstr "Активовано Розділ Членства?"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Title - New Membership"
msgstr "Заголовок - Нове Членство"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Introductory Message - New Memberships"
msgstr "Вступне повідомлення - Нове Членство"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Title - Renewals"
msgstr "Заголовок - Подовження"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Introductory Message - Renewals"
msgstr "Вступне повідомлення - Поновлення"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Require Membership Signup"
msgstr "Вимагає подання на Членство"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Display Membership Fee"
msgstr "Відображує членські внески"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Separate Membership Payment"
msgstr "Окрема сплата за членство"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Not offered"
msgstr "Не надається"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Give option"
msgstr "Надати опцію"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/Selector.tpl templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
msgid "Auto-renew"
msgstr "Автоматичне оновлення"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Membership Types Default"
msgstr "Типи членства за умовчанням"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Membership Price Set"
msgstr "Набір цін членства"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"The membership price set associated with this online contribution allows a "
"user to select BOTH an auto-renew AND a non-auto-renew membership. This "
"requires submitting multiple processor transactions, and is not supported "
"for one or more of the payment processors enabled under the Fees tab."
msgstr "Набір цін членства, пов'язаний з цим он-лайн внеском, дозволяє користувачам обрати ЯК членство з автоматичним подовженням, ТАК І без нього. Це потребує реєстрації декількох транзакцій платіжної системи, і не підтримується одним чи декількома платіжними системами, активованими на вкладці Внески."

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"You cannot enable both Membership Signup and a Contribution Price Set on the"
" same online contribution page."
msgstr "Ви не можете одночасно активувати Реєстрацію Членства та Набір Цін Внесків на одній он-лайн сторінці внесків."

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"You cannot use Membership Price Sets with the Contribution Amounts section. "
"However, a membership price set may include additional fields for non-"
"membership options that requires an additional fee (e.g. magazine "
"subscription) or an additional voluntary contribution."
msgstr "Ви не можете використовувати цей Набір Цін Членства разом з розділом Сума Внесків. Однак, набір цін членства може включати додаткові поля для не-членських опцій, які вимагають додаткових внесків (наприклад, підписка на журнали) або додаткові волонтерські внески."

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"Please select at least one Membership Type to include in the Membership "
"section of this page."
msgstr "Будь ласка, оберіть принаймні один Тип Членства для включення до розділу Членство на цій сторінці."

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"You cannot select more than %1 choices. For more complex functionality, "
"please use a Price Set."
562
msgstr "Ви не можете обирати більше, ніж %1 вибір (виборів). Для більш розвиненої функціональності, будь ласка, використовуйте Ціновий набір."
563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Add status rules, before configuring membership"
msgstr "Додайте правила статусів перед налаштуванням членства"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Can't set default option for an unchecked membership type."
msgstr "Неможливо встановити вибір за умовчанням для типів членства, які не обрані"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Please enable the contribution amount section to use this option."
msgstr "Будь ласка, активуйте розділ розміру внесків, щоб використовувати цю функцію."

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
576 577
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid ""
578 579 580
"Membership Renewal using a credit card requires a Membership fee. Since "
"there is no fee associated with the selected memebership type, you can use "
"the normal renewal mode."
581
msgstr "Подовження членства з використанням кредитної картки потребує наявності Членського внеску. Оскільки членські внески для обраного типу членства відсутні, ви можете використати нормальний режим подовження."
582

583 584 585 586 587
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php CRM/Member/Form/MembershipType.php
#: CRM/Member/Page/AJAX.php
msgid "Auto-renew required "
msgstr "Автоматичне подовження є необхідним"

588 589
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Renewal Membership Organization and Type"
590
msgstr "Подовження Організації та Типу Членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
591 592 593

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Date Renewal Entered"
594
msgstr "Введена дата подовження"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
595 596 597

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Record Renewal Payment?"
598
msgstr "Записати оплату за подовження?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
599

600 601
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Extend Membership by"
602
msgstr "Розширити членство до"
603 604 605

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Please enter a whole number for how many periods to renew."
606
msgstr "Будь ласка, введіть повністю кількість термінів для подовження."
607

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
608 609
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Renewal Message"
610
msgstr "Повідомлення про подовження"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
611

612 613 614 615 616
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid ""
"Oops. It looks like you are trying to change the membership type while "
"renewing the membership. Please click the \"change membership type\" link, "
"and select a Membership Organization."
617
msgstr "Ой. Здається, Ви намагаєтесь змінити тип членства при подовженні членства. Будь ласка, натисніть посилання \"змінити тип членства\" і оберіть Організацію Членства."
618 619 620 621 622 623

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid ""
"Oops. It looks like you are trying to change the membership type while "
"renewing the membership. Please click the \"change membership type\" link "
"and select a Membership Type from the list."
624
msgstr "Ой. Здається, Ви намагаєтесь змінити тип членства при подовженні членства. Будь ласка, натисніть посилання \"змінити тип членства\" і оберіть Тип Членства з переліку."
625 626

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
627 628
msgid "Please select a Financial Type."
msgstr "Будь ласка, оберіть фінансовий тип."
629 630 631

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Please enter a Contribution Amount."
632
msgstr "Будь ласка, введіть суму внеску."
633

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
634 635
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "%1 membership for %2 has been renewed."
636
msgstr "%1 членство для %2 було подовжене."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
637 638 639

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "A renewal confirmation and receipt has been sent to %1."
640
msgstr "Підтвердження подовження та квитанція було надіслано до %1."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
641 642 643 644 645

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid ""
"A membership status with this label already exists. Please select another "
"label."
646
msgstr "Статус членства з цією міткою вже існує. Будь ласка, оберіть іншу мітку."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
647 648 649

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Start Event Adjustment"
650
msgstr "Налаштування початку заходу"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
651 652 653

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "End Event Adjustment"
654
msgstr "Налаштування закінчення заходу"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
655 656 657

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Administrator Only?"
658
msgstr "Лише для адміністраторів?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
659

660 661
#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Delete Failed"
662
msgstr "Не вдалося видалити"
663

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
664 665
#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Selected membership status has been deleted."
666
msgstr "Обраний статус членства був видалений."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
667 668 669

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "The membership status '%1' has been saved."
670
msgstr "Статус членства %1 був збережений."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
671 672 673 674

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid ""
"A membership type with this name already exists. Please select another name."
675
msgstr "Тип членства з цією назвою вже існує. Будь ласка, оберіть іншу назву."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
676 677 678

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a monetary value for the Minimum Fee."
679
msgstr "Будь ласка, введіть грошове значення для Мінімального внеску."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
680 681 682

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Membership Organization"
683
msgstr "Організація членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
684

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
685
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
686
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipType.tpl
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
687
msgid "Auto-renew Option"
688
msgstr "Опція автоматичного подовження"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
689

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
690 691
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a membership type name."
692
msgstr "Будь ласка, введіть назву типу членства."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
693 694

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
695 696
msgid "Please select valid organization contact."
msgstr "Будь ласка, оберіть дійсний контакт організації."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
697 698

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
699 700
msgid "Please enter a financial type."
msgstr "Будь ласка, введіть фінансовий тип."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
701 702

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
703 704 705
msgid "Please enter the financial type."
msgstr "Будь ласка, введіть фінансовий тип."

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
706 707
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a duration unit."
708
msgstr "Будь ласка, введіть одиницю тривалості."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
709 710 711

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a duration interval."
712
msgstr "Будь ласка, введіть інтервал тривалості."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
713

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
714 715 716 717
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid ""
"Automatic renewals are not supported by the currently available payment "
"processors when the membership duration is greater than 1 year / 12 months."
718
msgstr "автоматичні подовження не підтримуються наявними на даний час платіжними системами, якщо тривалість членства перевищує 1 рік / 12 місяців."
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
719

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
720 721
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please select a period type."
722
msgstr "Будь ласка, виберіть тип періоду."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
723 724 725

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Period type should be Rolling when duration unit is Day"
726
msgstr "Тип періоду повинен бути \"Повторюваний\", якщо одиниця тривалості становить \"День\"."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
727 728 729

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a valid fixed period start day"
730
msgstr "Будь ласка, зазначте дійсний день початку фіксованого періоду"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
731 732 733

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a valid fixed period rollover day"
734
msgstr "Будь ласка, зазначте дійсний день повтору фіксованого періоду"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
735 736 737

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter valid Fixed Period Start Day"
738
msgstr "Будь ласка, зазначте дійсний день початку фіксованого періоду"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
739 740 741

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter valid Fixed Period Rollover Day"
742
msgstr "Будь ласка, зазначте дійсний день повтору фіксованого періоду"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
743

744 745
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Membership Type Not Deleted"
746
msgstr "Тип членства не видалений"
747

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
748 749
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Selected membership type has been deleted."
750
msgstr "Обраний тип членства був видалений."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
751 752 753

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "The membership type '%1' has been saved."
754
msgstr "Тип членства %1 був збережений."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
755

756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802
#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Cancel Related Membership"
msgstr "Скасувати пов'язане членство"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Create Related Membership"
msgstr "Створити пов'язане членство"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Related membership for %1 has been deleted."
msgstr "Пов'язане членство для %1 було видалене."

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Membership Deleted"
msgstr "Членство видалене"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Manual Assignment of Related Membership"
msgstr "Ручне завдання пов'язаного членства"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Related membership for %1 has been created."
msgstr "Пов'язане членство для %1 було створене."

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Membership Added"
msgstr "Членство додано"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Invalid action specified in URL"
msgstr "В URL задана неправильна дія"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Unlimited"
msgstr "Необмежене"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "None available"
msgstr "Жоден не доступний"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "%1 available"
msgstr "доступний %1"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "View Membership for"
msgstr "Переглянути Членство для"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
803 804 805

#: CRM/Member/Form/Search.php
msgid "Member Name or Email"
806
msgstr "Ім'я або Е-мейл члена"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
807 808

#: CRM/Member/Form/Search.php
809
msgid "Find Memberships"
810
msgstr "Знайти типи членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
811 812 813

#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php
msgid "Batch Update for Members"
814
msgstr "Пакетне оновлення для членів"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
815 816 817

#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php
msgid "Update Members(s)"
818
msgstr "Оновити члена (членів)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
819

820 821 822 823
#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php
msgid "Unsupport Field Type"
msgstr "Тип поля не підтримується"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
824 825
#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php
msgid "Update Memberships"
826
msgstr "Оновити членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
827

828 829 830 831
#: CRM/Member/Form/Task/Delete.php CRM/Member/Task.php
msgid "Delete Members"
msgstr "Видалити учасників"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
832
#: CRM/Member/Form/Task/Delete.php
833 834
msgid "Deleted Member(s)"
msgstr "Видалений член (члени)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
835 836 837

#: CRM/Member/Form/Task/Delete.php
msgid "Total Selected Membership(s): %1"
838
msgstr "Загальна кількість обраних членств: %1"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
839

840 841
#: CRM/Member/Form/Task/Label.php
msgid "Print one label per Membership (rather than per contact)"
842
msgstr "Друкувати одну наліпку на Членство (а не на один контакт)"
843 844 845 846 847

#: CRM/Member/Form/Task/Label.php
msgid ""
"As you are printing one label per membership your merge settings are being "
"ignored"
848
msgstr "Оскільки Ви друкуєте одну наліпку на членство, Ваші налаштування щодо злиття бідуть проігноровані"
849

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
850 851
#: CRM/Member/Form/Task/PickProfile.php
msgid "Batch Profile Update for Membership"
852
msgstr "Пакетне оновлення профілю для Членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
853

854 855 856 857 858 859 860
#: CRM/Member/Form/Task/PickProfile.php
msgid ""
"The maximum number of members you can select for Batch Update is %1. You "
"have selected %2. Please select fewer members from your search results and "
"try again."
msgstr "Максимальне число членів, яких Ви можете обрати для Пакетного оновлення, становить %1. Будь ласка, оберіть менше членів з результатів пошуку та спробуйте знову."

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
861 862
#: CRM/Member/Form/Task/Print.php
msgid "Print Members"
863
msgstr "Надрукувати членів"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
864

865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877
#: CRM/Member/Form.php CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
#: templates/CRM/Member/Page/DashBoard.tpl
msgid "Renew"
msgstr "Оновити"

#: CRM/Member/Import/Form/DataSource.php
msgid "Insert new Membership"
msgstr "Додати нове членство"

#: CRM/Member/Import/Form/DataSource.php
msgid "Update existing Membership"
msgstr "Оновити існуюче членство"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
878 879
#: CRM/Member/Import/Form/MapField.php
msgid "(OR Membership ID if update mode.)"
880
msgstr "(АБО ID членства, якщо діє режим оновлення.)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
881 882 883

#: CRM/Member/Import/Form/MapField.php
msgid "Duplicate Import Membership Mapping Name"
884
msgstr "Дублювати Ім'я Розмітки Імпортованого членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
885 886 887

#: CRM/Member/Import/Parser.php
msgid "View Membership URL"
888
msgstr "Переглянути URL членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
889 890 891

#: CRM/Member/Info.php
msgid "Your Membership(s)"
892
msgstr "Ваше членство (членства)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
893 894 895

#: CRM/Member/Page/DashBoard.php
msgid "Invalid date query \"%1\" in URL (valid syntax is yyyymm)."
896
msgstr "Неправильний запит адреси \"%1\" в URL (правильний синтаксис - рік/місяць)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
897

898 899 900 901 902 903 904
#: CRM/Member/Page/DashBoard.php CRM/Member/Selector/Search.php
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipStatus.tpl
msgid "Member"
msgstr "Учасник"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
905 906 907
#: CRM/Member/Page/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStatus.tpl
msgid "Edit Membership Status"
908
msgstr "Редагувати статус членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
909 910 911

#: CRM/Member/Page/MembershipStatus.php
msgid "Disable Membership Status"
912
msgstr "Вимкнути статус членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
913 914 915

#: CRM/Member/Page/MembershipStatus.php
msgid "Enable Membership Status"
916
msgstr "Увімкнути статус членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
917 918 919 920

#: CRM/Member/Page/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStatus.tpl
msgid "Delete Membership Status"
921
msgstr "Видалити статус членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
922

923 924 925 926 927
#: CRM/Member/Page/MembershipType.php CRM/Member/Page/Tab.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid "Edit Membership Type"
msgstr "Редагувати тип учасника"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
928 929
#: CRM/Member/Page/MembershipType.php
msgid "Disable Membership Type"
930
msgstr "Вимкнути тип членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
931 932 933

#: CRM/Member/Page/MembershipType.php
msgid "Enable Membership Type"
934
msgstr "Увімкнути тип членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
935 936 937 938

#: CRM/Member/Page/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid "Delete Membership Type"
939
msgstr "Видалити тип членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
940

941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "%1 created"
msgstr "Створено %1"

#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "%1 out of %2"
msgstr "%1 з %2"

#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "N/A"
msgstr "Невідомо"

#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
msgid "View Membership"
msgstr "Переглянути учасників"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
958 959
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "Create Membership"
960
msgstr "Створити членство"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
961

962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979
#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Edit Membership"
msgstr "Редагувати "

#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
msgid "Renew-Credit Card"
msgstr "Поновити - Кредитна Картка"

#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
msgid "Renew Membership Using Credit Card"
msgstr "Поновлення членства з використанням Кредитної картки"

#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Delete Membership"
msgstr "Видалити Членство"

980 981 982 983 984 985 986
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid ""
"WARNING: If you cancel the recurring contribution associated with this "
"membership, the membership will no longer be renewed automatically. However,"
" the current membership status will not be affected."
msgstr "ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо Ви відміните повторюваний внесок, пов'язаний з цим членством, членство більше не буде подовжуватися автоматично. Однак, це не вплине на поточний статус членства."

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
987 988
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "Cancel Auto Renew Subscription"
989
msgstr "Скасувати підписку щодо автоматичного подовження"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
990

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
991 992
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "Members"
993
msgstr "Члени"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
994

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
995 996
#: CRM/Member/Selector/Search.php
msgid "Auto-renew?"
997
msgstr "Подовжити автоматично?"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
998

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
999 1000
#: CRM/Member/Task.php
msgid "Print Memberships"
1001
msgstr "Надрукувати членів"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1002 1003 1004

#: CRM/Member/Task.php
msgid "Export Members"
1005
msgstr "Експортувати членів"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1006 1007 1008

#: CRM/Member/Task.php
msgid "Batch Update Members Via Profile"
1009
msgstr "Пакетне оновлення членства через Профіль"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1010

1011 1012
#: CRM/Member/Task.php
msgid "Print PDF Letters for Memberships"
1013
msgstr "Надрукувати PDF-листи щодо членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1014

1015
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.hlp
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1016
msgid ""
1017 1018 1019 1020
"A recurring payment (subscription) request will be submitted to the selected payment processor. If the request is\n"
"successful, this membership will be automatically renewed on the last day of the membership period until the recurring payment is\n"
"cancelled. Membership payment receipt emails will include a link for the member to cancel the auto-renewal."
msgstr "Запит на повторюваний (передплатний) платіж буде відправлено до обраної платіжної системи. Якщо запит буде \nуспішним, це членство буде автоматично подовжуватися у останній день терміну членства, доки повторюваний платіж не буде \nвідмінено. Електронні листи з квитанціями про членський внесок будуть містити посилання для членів для відміни автоматичного подовження."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1021

1022
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.hlp
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1023
msgid ""
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030
"To cancel automatic renewal ...\n"
"    <ul><li>If this recurring payment uses a processor which has support for integrated cancellation, click \"Cancel\" on this form, and use the\n"
"    \"Cancel Auto-renew Subscription\" action (click \"more\" in the membership listing row).</li>\n"
"    <li>If you do not see the \"Cancel Auto-renew Subscription\" action, you will need to cancel the associated Recurring Contribution record from the\n"
"    Contributions tab. <strong>In this case you must also manually cancel the recurring payment from the payment processor website</strong>.</li>\n"
"    </ul>"
msgstr "Для відміни автоматичного подовження...\n<ul><li>Якщо цей повторюваний платіж використовує систему, що підтримує інтегровану відміну, натисніть \"Відмінити\" на цій формі та оберіть дію \"Відмінити Автоматичне подовження підписки\" (натисніть \"Детальніше\" у рядку переліку членств). </li>\n<li>Якщо Ви не бачите дію \"Відмінити Автоматичне подовження підписки\", Вам треба відмінити пов'язаний запис Повторюваного внеску на вкладці Внески. <strong>У цьому випадку Вам також треба відмінити вручну повторюваний платіж на веб-сайті платіжної системи</strong>.</li>⏎\n</ul>"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1031

1032 1033 1034 1035
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.js
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStandalone.js
msgid "and end date of %1"
msgstr "та кінцева дата %1"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1036

1037 1038
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.js
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStandalone.js
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1039
msgid ""
1040 1041 1042 1043 1044
"This contact has an existing %1 membership record with %2 "
"status%3.<ul><li><a href=\"%4\">Renew the existing membership "
"instead</a></li><li><a href=\"%5\">View all existing and / or expired "
"memberships for this contact</a></li></ul>"
msgstr "Цей контакт має поточний запис членства %1 зі статусом %2 %3. .<ul><li><a href=\"%4\">Подовжити це членство замість створення нового запису членства</a></li><li><a href=\"%5\">Переглянути усі наявні / минулі членства даного контакту.</a></li></ul>"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1045

1046 1047 1048 1049
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.js
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStandalone.js
msgid "Duplicate Membership?"
msgstr "Повторюване членство?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1050

1051
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1052
msgid ""
1053 1054 1055 1056 1057 1058
"You will not be able to send an automatic email receipt for this Membership "
"because there is no email address recorded for this contact. If you want a "
"receipt to be sent when this Membership is recorded, click Cancel and then "
"click Edit from the Summary tab to add an email address before recording the"
" Membership."
msgstr "Ви не зможете автоматично надіслати квитанцію електронною поштою за це Членство, тому що адреса електронної пошти для цього контакту не вказана. Якщо Ви бажаєте надіслати квитанцію, коли Членство реєструється, натисніть Скасувати, а далі Редагувати у вкладці Резюме, щоб додати адресу електронної пошти перед реєстрацією Членства."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1059

1060 1061 1062
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "New Membership"
msgstr "Нове членство"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1063

1064
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1065
msgid ""
1066 1067 1068
"Use this form to submit Membership Record on behalf of %1. <strong>A %2 "
"transaction will be submitted</strong> using the selected payment processor."
msgstr "Використовуйте дану форму для реєстрації членства від імені %1. <strong>A %2 операція буде проведена</strong>, використовуючи обрану платіжну систему."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1069

1070
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1071
msgid ""
1072 1073 1074
"WARNING: Deleting this membership will also delete any related payment "
"(contribution) records."
msgstr "ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Видалення цього членства також видалить усі пов’язані записи про платежі (внески)."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1075

1076
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1077
msgid ""
1078 1079 1080 1081
"Consider modifying the membership status instead if you want to maintain an "
"audit trail and avoid losing payment data. You can set the status to "
"Cancelled by editing the membership and clicking the Status Override "
"checkbox."
1082
msgstr "Замість цього, може бути доречним змінити статус членства, якщо Ви плануєте виконати перевірочне опитування та уникнути втрат платіжних даних. Ви можете встановити статус на \"Відмінено\" при редагуванні членства і вмиканні перемикача Змінити Статус."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1083

1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Click 'Delete' if you want to continue."
msgstr "Натисніть \"Видалити\", якщо Ви бажаєте продовжити."

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRenewal.tpl
msgid "Select Membership Organization and then Membership Type."
msgstr "Оберіть Організацію Членства, а далі - Тип Членства."

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid "Maximum number of related memberships (leave blank for unlimited)."
msgstr "Максимальне число пов'язаних членств (залиште порожнім для необмеженого)."

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid ""
"Set the membership end date this many membership periods from now. Make sure"
" the appropriate corresponding fee is entered below."
msgstr "Встановлює кінцеву дату членства на дане число декількох термінів членства. Переконайтеся, що відповідна плата введена нижче."

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Source of this membership. This value is searchable."
msgstr "Джерело даного членства. Поле охоплюється пошуком."

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "When did this contact first become a member?"
msgstr "Коли цей контакт вперше отримав членство?"

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid ""
"First day of current continuous membership period. Start Date will be "
"automatically set based on Membership Type if you don't select a date."
msgstr "Перший день поточного тривалого членства. Дата Початку буде встановлена автоматично на основі Типу Членства, якщо Ви її не встановите."

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid ""
"Latest membership period expiration date. End Date will be automatically set"
" based on Membership Type if you don't select a date."
msgstr "Дата закінчення останнього періоду членства. Дата Закінчення буде встановлена автоматично на основі Типу Членства, якщо Ви її не встановите."

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid ""
"If <strong>Status Override</strong> is checked, the selected status will "
"remain in force (it will NOT be modified by the automated status update "
"script)."
msgstr "Якщо увімкнений перемикач <strong>Змінити Статус</strong>, обраний статус залишиться в силі (він НЕ буде змінений автоматичними скриптами оновлень статусів)."

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Membership payment amount."
msgstr "Сума Членського платежу."

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Update Payment Status"
msgstr "Оновити Статус Платежу"

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid ""
"Check this box to enter or update payment information. You will also be able"
" to generate a customized receipt."
msgstr "Увімкніть цей перемикач для введення або оновлення інформації щодо платежу. Ви також матимете змогу створити індивідуальну квитанцію."

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Membership Payment and Receipt"
msgstr "Сплата за членство і квитанція"

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRenewal.tpl
msgid ""
"Membership payment amount. A contribution record will be created for this "
"amount."
msgstr "Сума членського платежу. Для цієї суми буде створено запис внеску."

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRenewal.tpl
msgid "Automatically email a membership confirmation and receipt to %1?"
msgstr "Надсилати автоматично електронною поштою підтвердження членства та квитанцію на %1?"

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Automatically email a membership confirmation and receipt to "
msgstr "Автоматично надсилати підтвердження членства та квитанцію до"

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid ""
"If you need to include a special message for this member, enter it here. "
"Otherwise, the confirmation email will include the standard receipt message "
"configured under System Message Templates."
msgstr "Якщо необхідно включити спеціальне повідомлення для цього члена, введіть його тут. В іншому випадку, електронний лист-підтвердження буде містити стандартне поідомлення-підтвердження за Шаблоном системних повідомлень."

#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Manual membership and price"
msgstr "Ручний режим членства та цін"

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid "Separate Payment"
msgstr "Окремий платіж"

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
"Check this box if you are including both Membership Signup/Renewal AND a "
"Contribution Amount section, AND you want the membership fee to be handled "
"as a separate transaction."
msgstr "Увімкніть цей перемикач, якщо Ви включаєте як розділ Підпис на/Подовження Членства ТАК і розділ Сума внеску, ТА бажаєте, щоб членські внески оброблялися як окремі транзакції."

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
"With this configuration, the membership fee is automatically charged, and "
"users have an option to make an additional contribution (two separate "
"payment transactions will be generated)."
msgstr "У цій конфігурації, членські внески розраховуються автоматично, і користувачі мають змогу зробити додатковий внесок (буде створено дві окремі платіжні транзакції)."

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
"The contribution amount covering the membership fee will use the financial "
"type configured with the selected membership type (see the membership types "
"configuration tool to review those settings). Any additional contribution "
"will use the financial type configured for this online contribution page."
msgstr "Сума внеску на сплату членського внеску, буде використовувати фінансовий тип, заданий обраним типом членства (див. засоби налаштування типів членства для перегляду цих налаштувань). Будь-які додаткові внески будуть використовувати фінансові типи, налаштовані для цієї он-лайн сторінки внесків."

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
"If this option is NOT checked and you include a Contribution Amount section,"
" then a single transaction is processed for their contribution amount which "
"must at least cover the selected membership fee."
msgstr "Якщо ця функція НЕ увімкнута, а також Ви додаєте розділ Розміру Внеску, тоді єдина транзакція обробляється за розміром її внеску, який повинен, принаймні, компенсувати обраний членський внесок."

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
"NOTE: This option is NOT available for PayPal Website Payments Standard and "
"Google Checkout."
msgstr "ПРИМІТКА: Ця функція НЕ доступна для платежів через сайти PayPal Standard та "

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid "Display Fee"
msgstr "Показати платню"

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
"When this box is checked, the membership fee is included in the listing of "
"each membership option on the signup and renewal page. This is recommended "
"for most configurations."
msgstr "Коли цей перемикач увімкнено, членський внесок включається до переліку кожної опції членства на сторінці подання або продовження. Це рекомендоване для більшості конфігурацій."

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
"If the page is configured with 'Separate Membership Payment' enabled - then "
"just the fee amount is displayed:"
msgstr "Якщо для сторінки увімкнено \"Окрема Сплата за Членство\" - тоді відображається лише сума внеску."

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid "General Membership - $100.00"
msgstr "Загальне членство - $100,00"

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
"If the page 'Separate Membership Payment' is NOT enabled AND the "
"Contribution Amount is enabled so that user's can opt to give more than the "
"minimum membership fee - then the display looks like this:"
1241
msgstr "Якщо для сторінки \"Окрема сплата за членство\" НЕ увімкнено, А ТАКОЖ увімкнено Суму внеску, тобто користувач має можливість сплатити більше, ніж мінімальний членський внесок - тоді вікно виглядає наступним чином:"
1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
"General Membership (contribute at least $100.00 to be eligible for this "
"membership)"
msgstr "Загальне Членство (внесіть, як мінімум $100,00, щоб мати право на членство)"

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid ""
"Use this form to enable and configure a Membership Signup and Renewal "
"section for this Online Contribution Page. If you're not using this page for"
" membership signup, leave the <strong>Enabled</strong> box un-checked.."
msgstr "Використовуйте цю форму, щоб включити і налаштувати реєстрацію членства та секцію подовження для даної Інтернет-сторінки внесків. Якщо Ви не використовуєте дану сторінку для реєстрації членства, залиште перемикач <strong>Активувати</strong> вимкненим."

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid "Include a Membership Signup section in this Online Contribution page?"
msgstr "Включити розділ Реєстрація Членства до даної он-лайн сторінки внесків?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1259 1260 1261

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid "Membership section title - for new member signups."
1262
msgstr "Назва розділу членство - для реєстрації нових членів."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1263 1264 1265

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid "Membership section introductory text - for new member signups."
1266
msgstr "Увідний текст розділу членство - для реєстрації нових членів."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1267 1268 1269

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid "Membership section title - displayed to renewing members."
1270
msgstr "Назва розділу членство - для тих, хто подовжує членство."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1271 1272 1273

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid "Membership section introductory text - displayed to renewing members."
1274
msgstr "Увідний текст розділу членство - для тих, хто подовжує членство."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1275

1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid ""
"No Membership Price Sets have been configured / enabled for your site. Price"
" sets allow you to configure more complex membership signup and renewal "
"options, including allowing constituents to sign up for multiple memberships"
" at the same time. Click <a href='%1'>here</a> if you want to configure "
"price sets for your site."
1283
msgstr "Не було налаштовано/активовано жодного Набору цін для членства для Вашого сайту. Набори цін дозволяють Вам налаштувати більш складні опції реєстрації та подовження членства, включаючи можливість одночасно реєструвати кілька типів членства. Натисніть <a href='%1'>тут</a>, якщо Ви бажаєте налаштувати набори цін для Вашого сайту."
1284

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1285
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
1286
msgid ""
1287 1288 1289 1290
"Click <a id='memQuickconfig' href='#'>here</a> if you want to configure the "
"Membership Types below as part of a Price Set, with the added flexibility "
"and complexity that entails."
msgstr "Натисніть <a id ='memQuickconfig' href='#'>тут</a>, якщо Ви хочете налаштувати Типи Членства нижче як частину Набору Цін з відповідним збільшенням гнучкості та складності."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1291

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
1292
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
1293 1294
msgid "Include these membership types"
msgstr "Включити ці типи членства"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
1295 1296 1297

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid "(Not Available)"
1298
msgstr "(Не доступно)"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
1299

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1300 1301 1302 1303
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid ""
"If checked, user must signup for one of the displayed membership options "
"before continuing."
1304
msgstr "Якщо увімкнено, користувач повинен обрати один з відображених типів членства перед продовженням."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1305 1306 1307 1308 1309 1310

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid ""
"Check this box if you are including both Membership Signup/Renewal AND a "
"Contribution Amount section, AND you want the membership fee to be charged "
"separately from any additional contribution amount."
1311
msgstr "Увімкніть цей перемикач, якщо Ви додаєте як розділ Реєстрації/Подовження членства. ТАК І розділ Суми Внеску, А ТАКОЖ бажаєте, що членський внесок розцінювався окремо від будь-яких додаткових сум внесків."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1312 1313 1314 1315 1316

#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid ""
"Display the membership fee along with the membership name and description "
"for each membership option?"
1317
msgstr "Відображати членський внесок разом з назвою членства та описом кожної опції членства?"