member.po 111 KB
Newer Older
1
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2015
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
2
3
4
# This file is distributed under the same license as the CiviCRM package.
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
5
# Translators:
6
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011
7
# Zoltán Reizinger <zreizinger@hdsnet.hu>, 2013-2016
8
# Zoltán Reizinger <zreizinger@hdsnet.hu>, 2012-2013
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
9
10
11
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
12
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
13
"PO-Revision-Date: 2017-08-03 12:21+0000\n"
14
"Last-Translator: Zoltán Reizinger <zreizinger@hdsnet.hu>\n"
15
"Language-Team: Hungarian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/hu/)\n"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
16
17
18
19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: hu\n"
20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
21
22
23

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "No valid membership status for given dates."
24
msgstr "Az adott dátumokon nincs érvényes tagsági állalpot."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
25
26
27

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid ""
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
"The membership cannot be saved because the status cannot be calculated."
msgstr "A tagság nem menthető, mert az állapot nem kiszámítható."

#: CRM/Member/BAO/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Membership Type:"
msgstr "Tagság típusa"

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "Invalid Membership"
msgstr "Érvénytelen tagság"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
38
39

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
40
msgid "Please select one of the memberships."
41
msgstr "Kérem válasszon egy tagságot."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
42
43

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
44
msgid "Please renew my membership automatically."
45
msgstr "Kérem automatikusan hosszabbítsa meg a tagságomat."
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
46
47
48

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "do not import"
49
msgstr "nem importálható"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
50
51
52

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "Membership Fields"
53
msgstr "Tagság mezők"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
54
55

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
56
57
msgid "Invalid date \"%1\" (must have form yyyy-mm-dd)."
msgstr "Érvénytelen dátum \"%1\" (éééé-hh-nn formátumban adja meg)."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
58

59
60
61
62
63
64
65
#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid ""
"Oops, it looks like there is no valid membership status corresponding to the"
" membership start and end dates for this membership. Contact the site "
"administrator for assistance."
msgstr "Pardon, nincs érvényes tagság, a megadott tagság kezdő és vég időpontokhoz. Lépjen kapcsolatba a honlapl adminisztrátorával."

66
67
#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "Could not find a system table"
68
msgstr "Nem található a rendszer tábla."
69

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
70
71
#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "Online Contribution:"
72
msgstr "Online adomány"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
73

74
75
76
77
78
79
80
#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid ""
"Deceased Membership status is missing or not active. <a href='%1'>Click here"
" to check</a>."
msgstr "Elhunyt tagsági állapot hiányzik vagy nem aktív. <a href='%1'>kattintson ide az ellenőrzéshez</a>."

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
81
82
msgid "Processed %1 membership records. Updated %2 records."
msgstr "Feldolgozva %1 tagsági rekord. Frissítve %2 rekord."
83

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
84
#: CRM/Member/BAO/MembershipStatus.php
85
86
87
88
msgid ""
"This membership status cannot be deleted as memberships exist with this "
"status"
msgstr "Ez a tagsági állapot nem törölhető, mert ezzel az állapottal tagság létezik."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
89
90
91

#: CRM/Member/BAO/MembershipType.php
msgid "This membership type cannot be deleted due to following reason(s):"
92
msgstr "Ez a tagság típus az alábbi ok(ok) miatt nem törölhető:"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
93
94
95

#: CRM/Member/BAO/MembershipType.php
msgid ""
96
97
98
99
100
101
102
"%3. There are some contacts who have this membership type assigned to them. "
"Search for contacts with this membership type from <a href='%1'>Find "
"Members</a>. If you are still getting this message after deleting these "
"memberships, there may be contacts in the Trash (deleted) with this "
"membership type. Try using <a href=\"%2\">Advanced Search</a> and checking "
"\"Search in Trash\"."
msgstr "%3. Néhány kapcsolathoz ez a tagság típus hozzá van rendelve. Keressen kapcsolatokat ezzel a tagság típussal, <a href='%1'>Tagok keresése</a>. Ha továbbra is kapja ezt az üzenetet a tagságok törlése után, talán vannak kapcsolatok a kukában(töröltek) ezzel a tagságtípussal. Próbálja meg a <a href=\"%2\">Részletes keresést</a> a \"Kukában keresés\" megjelölésével."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
103
104
105

#: CRM/Member/BAO/MembershipType.php
msgid ""
106
107
108
"%2. This Membership Type is used in an <a href='%1'>Online Contribution "
"page</a>. Uncheck this membership type in the Memberships tab."
msgstr "%2, Ez a tagság típus használatban van a <a href='%1'>Online adományoldalon</a>. Szüntesse meg a kijelölését a tagság lapon."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
109
110
111

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Member Since %2 %1"
112
msgstr "Tag %2 %1 óta."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
113
114
115

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Source %2 %1"
116
msgstr "Forrás %2 %1"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
117
118

#: CRM/Member/BAO/Query.php
119
120
121
122
123
124
msgid "Membership is a Test"
msgstr "Teszt tagság"

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is Auto-Renew"
msgstr "Automatikusan megújuló tagság"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
125

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
126
#: CRM/Member/BAO/Query.php
127
128
msgid "Membership is NOT Auto-Renew"
msgstr "Nem automatikusan megújuló tagság"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
129

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
130
#: CRM/Member/BAO/Query.php
131
132
msgid "Membership is Pay Later"
msgstr "Később fizető tagág"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
133
134

#: CRM/Member/BAO/Query.php
135
136
msgid "Membership is NOT Pay Later"
msgstr "NEM később fizető tagság"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
137
138
139

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Primary Members Only"
140
msgstr "Csak elsődleges tagoknak"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
141
142
143

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Related Members Only"
144
msgstr "Csak kapcsolódó tagoknak"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
145

146
147
148
149
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership Type(s)"
msgstr "Tagság típus(ok)"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
150
#: CRM/Member/BAO/Query.php
151
152
msgid "Primary Member?"
msgstr "Elsődleges tag?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
153
154

#: CRM/Member/BAO/Query.php
155
156
msgid "Pay Later?"
msgstr "Később fizet?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
157
158

#: CRM/Member/BAO/Query.php
159
160
msgid "Auto-Renew?"
msgstr "Automatikusan megújít?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
161

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
162
#: CRM/Member/BAO/Query.php
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
msgid "Membership is a Test?"
msgstr "Teszt tagság?"

#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Membership Type Id"
msgstr "Tagsági típus azonosítója"

#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Membership Expiration Date"
msgstr "Tagság lejárati ideje"

#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Membership Status Id"
msgstr "Tagsági állapot azonosítója"

#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Status Override"
msgstr "Állapot felülírása"

#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Primary Member ID"
msgstr "Elsődleges tag azonosító"

#: CRM/Member/DAO/Membership.php CRM/Member/DAO/MembershipLog.php
msgid "Max Related"
188
msgstr "Max kapcsolódó"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
189

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Memberhip Recurring Contribution"
msgstr "Tagság ismétlődő adományozás"

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block ID"
msgstr "Tagság blokk azonosító"

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block Entity Table"
msgstr "Tagság blokk elem tábla"

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block Entity ID"
msgstr "Tagság blokk elem azonosító"

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block Membership Types"
msgstr "Tagság blokk tagság típusok"

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block Default Type"
msgstr "Tagság blokk alapértelmezett típus"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
214
#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
215
216
msgid "Membership Block Display Minimum Fee"
msgstr "Tagság blokk minimum díj kijelzése"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
217
218

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
219
220
msgid "Membership Block Is Separate Payment"
msgstr "Tagság blokk az különálló befizetés"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
221
222

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
223
224
msgid "Membership Block New Title"
msgstr "Tagság blokk új cím"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
225
226

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
227
228
msgid "Membership Block New Text"
msgstr "Tagság blokk új szöveg"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
229
230

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
231
232
msgid "Membership Block Renewal Title"
msgstr "Tagság blokk megújítás cím"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
233
234

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
235
236
msgid "Membership Block Renewal Text"
msgstr "Tagság blokk megújítás szöveg"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
237
238
239

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Is Required"
240
msgstr "Szükséges"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
241
242
243

#: CRM/Member/DAO/MembershipLog.php
msgid "Membership Change Date"
244
msgstr "Tagság változási dátum"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
245

246
247
248
249
250
251
252
253
#: CRM/Member/DAO/MembershipPayment.php
msgid "Membership Payment ID"
msgstr "Tagság befizetés azonosító"

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Membership Status ID"
msgstr "Tagság állapot azonosító"

254
255
256
257
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipStatus.tpl
msgid "Start Event"
msgstr "Esemény kezdete"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
258
259
260

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Start Event Adjust Unit"
261
msgstr "Esemény beállító egység kezdése"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
262

263
264
265
266
267
268
269
270
271
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Start Event Adjust Interval"
msgstr "Esemény kezdetének elintézési határideje"

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipStatus.tpl
msgid "End Event"
msgstr "Esemény vége"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
272
273
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "End Event Adjust Unit"
274
msgstr "Esemény beállító egység befejezése"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
275

276
277
278
279
280
281
282
283
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "End Event Adjust Interval"
msgstr "Esemény végének elintézési határideje"

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Current Membership?"
msgstr "Jelenlegi tagság?"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
284
285
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Admin Assigned Only?"
286
msgstr "Csak az adminisztrátorhoz rendelt feladat?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
287
288
289

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Default Status?"
290
msgstr "Alapértelmezett állapot?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
291
292
293

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Is Reserved"
294
msgstr "Fenntartva"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
295

296
297
298
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type ID"
msgstr "Tagság típus azonosító"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
299

300
301
302
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Domain"
msgstr "Tagság típus domén"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
303

304
305
306
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Description"
msgstr "Tagság típus leírás"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
307

308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Organization"
msgstr "Tagság típus szervezet"

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Financial Type"
msgstr "Tagság pénzügyi típus"

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "membership Type Minimum Fee"
msgstr "tagság típus minimális díj"

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Duration Unit"
msgstr "Tagság típus időtartam egysége"

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Duration Interval"
msgstr "Tagság típus időtartam intervallum"

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Plan"
msgstr "Tagság típus terv"
331
332
333
334
335

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Fixed Period Rollover Day"
msgstr "Fix periódus fordulónapja"

336
337
338
339
340
341
342
343
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Relationship"
msgstr "Tagság típus viszony"

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Max Related Members for Type"
msgstr "Típus max kapcsolódó tagok "

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
344
345
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Visible"
346
msgstr "Látható"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
347
348

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
349
350
msgid "Membership Type Receipt Text"
msgstr "Tagság típus nyugta szövege"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
351
352

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
353
354
msgid "Membership Type Renewal Text"
msgstr "Tagság típus megújítás szövege"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
355

356
357
358
359
360
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"This Membership is linked to a contribution. You must have 'delete in "
"CiviContribute' permission in order to delete this record."
msgstr "Ez a tagság adományhoz kapcsolódik. Ki kell 'törölnie a CiviAdományban' az engedélyezést a rekord törléséhez."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
361

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
362
#: CRM/Member/Form/Membership.php
363
msgid ""
364
365
366
"There are no configured membership statuses. You cannot add this membership "
"until your membership statuses are correctly configured"
msgstr "Nincsenek beállított tagsági állapotok. Nem adhatja hozzá ezt a tagságot addig amíg nincsenek a tagsági állapotok helyesen beállítva,"
367

368
369
370
371
372
373
374
375
#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Membership renewed automatically"
msgstr "Tagság automatikusan megújítva"

#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
msgid "Max related"
msgstr "Max kapcsolódó"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
376

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
377
378
379
#: CRM/Member/Form/Membership.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRenewal.tpl
msgid "Membership Organization and Type"
380
msgstr "Szervezeti tagság és típus"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
381
382
383

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Status Override?"
384
msgstr "Állapot felülírása?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
385
386
387

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Record Membership Payment?"
388
msgstr "Rögzítsük a tagsági befizetést?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
389

390
391
392
393
394
#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Record Payment from a Different Contact?"
msgstr "Rögzítsünk fizetést egy másik kapcsolathoz?"

#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
395
396
msgid "Payment From"
msgstr "Befizető"
397
398
399
400
401

#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Send Confirmation and Receipt?"
msgstr "Megerősítés és nyugta küldése?"

402
403
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Select at most one option associated with the same membership type."
404
msgstr "Válasszon ki legfeljebb egy opciót ami az azonos tagság típushoz van hozzárendelve."
405

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
406
407
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please select a membership type."
408
msgstr "Kérem válassza ki a tagsági típust."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
409

410
411
412
413
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter an integer for the number of terms."
msgstr "Kérem egészt adjon meg a kifejezések számának."

414
415
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Select at least one membership option."
416
msgstr "Válasszon legalább egy tagsági opciót."
417
418
419
420
421

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"Please do not select more than one membership associated with the same "
"organization."
422
msgstr "Kérem ne válasszon több mint egy tagságot egy szervezetnél. "
423
424
425

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Record Membership Payment is required when you using price set."
426
msgstr "A tagsági díj fizetés rögzítés szükséges ha árlistát használ."
427

428
#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipType.php
429
430
431
msgid "Please enter the financial Type."
msgstr "Kérem adja meg a a pénzügyi Típust."

432
433
434
435
436
437
438
439
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please Select a Soft Credit Type"
msgstr "Kérem válasszon ki egy lágy befizetés típust"

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please select a contact"
msgstr "Kérem válasszon ki egy kapcsolatot"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
440
#: CRM/Member/Form/Membership.php
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
441
msgid "Start date must be the same or later than Member since."
442
msgstr "A kezdőidőpontnak meg kell egyeznie a tagság kezdetével, vagy későbbinek kell lennie."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
443
444
445

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
446
447
448
449
450
451
452
"Please enter a status that does NOT represent a current membership status."
msgstr "Kérem adjon meg egy állapotot, ami NEM képviseli a jelenlegi tagság állapotot."

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"This must be checked because you set an End Date for a lifetime membership"
msgstr "Ennek kijelöltnek kell lennie, mert beállította a életvégéig szóló tagság végdátumát"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
453
454
455

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Start date must be set if end date is set."
456
msgstr "A kezdőidőpontot is meg kell adni, ha végidőpontot adott meg."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
457
458
459

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "End date must be the same or later than start date."
460
msgstr "A végidőpontnak a kezdőidőponttal kell megegyeznie, vagy annál későbbi időpontot kell megadni."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
461
462
463
464

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"There is no valid Membership Status available for selected membership dates."
465
msgstr "A kiválasztott tagsági időkre nincs érvényes tagsági állapot."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
466
467
468
469
470
471

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"Oops, it looks like there is no valid membership status available for the "
"given membership dates. You can <a href=\"%1\">Configure Membership Status "
"Rules</a>."
472
msgstr "Pardon, a megadott tagsági időkre nincs érvényes tagsági állapot.  A <a href=\"%1\">Tagsági állapot szabályok beállíthatók</a>."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
473
474
475

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "OR You can sign up by setting Status Override? to true."
476
msgstr "VAGY Az állapot felülírásához jelentkezzen be? állítsa be \"igaz\"-ra "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
477

478
479
480
481
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Membership Status Error"
msgstr "Tagsági állapot hiba"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
482
#: CRM/Member/Form/Membership.php
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
483
msgid "Please enter the Member Since."
484
msgstr "Adja meg a tagsága kezdetét."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
485
486
487

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the status."
488
msgstr "Kérem adja meg az állapotot. "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
489

490
491
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the contribution."
492
msgstr "Kérjük adja meg a hozzájárulást."
493
494
495

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "%1 Membership: Offline signup (by %2)"
496
msgstr "%1 tagság: offline feliratkozás (%2 által)"
497

498
#: CRM/Member/Form/Membership.php
499
500
msgid "Office Credit Card Membership Signup Contribution"
msgstr "Irodai bankkártyás tagság feliratkozási befizetés"
501

502
503
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "%1 Membership Signup: Credit card or direct debit (by %2)"
504
msgstr "%1 tagság feliratkozás: bankkártya vagy hitelkártya (%2 által)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
505
506
507

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Membership for %1 has been updated."
508
msgstr "%1 tagsága frissítésre került."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
509
510
511

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "The membership End Date is %1."
512
msgstr "A tagság lejárati dátuma %1."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
513
514
515

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "A confirmation and receipt has been sent to %1."
516
msgstr "A visszaigazolás és a nyugta elküldve %1."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
517
518
519

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "%1 membership for %2 has been added."
520
msgstr "%1 tagság a %2 részére hozzáadva."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
521

522
523
524
525
#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "The new membership End Date is %1."
msgstr "Az új tagság befejező dátuma: %1!"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
526
527
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "A membership confirmation and receipt has been sent to %1."
528
msgstr "A tagság visszaigazolása és a nyugta elküldve %1."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
529

530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Membership Section Enabled?"
msgstr "Tagsági modul engedélyezve?"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Title - New Membership"
msgstr "Cím - Új tagság"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Introductory Message - New Memberships"
msgstr "Bemutatkozó szöveg - Új tagság"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Title - Renewals"
msgstr "Cím - Megújítások"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Introductory Message - Renewals"
msgstr "Bemutatkozó szöveg - Megújítások"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Require Membership Signup"
msgstr "Tag bejelentkezés szükséges"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Display Membership Fee"
msgstr "Mutassa a tagdíj összegét"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Separate Membership Payment"
msgstr "Különálló tagdíj fizetés"

562
563
564
565
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Membership Types Label"
msgstr "Tagság típus címke"

566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Not offered"
msgstr "Nem felajánlott"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Give option"
msgstr "Adjon meg egy opciót"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/Selector.tpl templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
msgid "Auto-renew"
msgstr "Automatikus meghosszabítás "

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Membership Types Default"
msgstr "Alapértelmezett tagsági típusok"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Membership Price Set"
msgstr "Tagsági árlista"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"The membership price set associated with this online contribution allows a "
"user to select BOTH an auto-renew AND a non-auto-renew membership. This "
"requires submitting multiple processor transactions, and is not supported "
594
595
"for one or more of the payment processors enabled under the Amounts tab."
msgstr "Ehhez az online adományhoz kapcsolódó tagsági árlista megengedi a felhasználóknak, hogy MINDKETTŐT az automatikus ÉS a nem automatikus tagság megújítást kiválassza. Ehhez az kell, hogy többszálú tranzakciókat tudjon feldolgozni, és ezt a Összegek lapon engedélyezett egy vagy több fizetés feldolgozó nem támogatja."
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"You cannot enable both Membership Signup and a Contribution Price Set on the"
" same online contribution page."
msgstr "Nem engedélyezheti egy adomány oldalon a tagság feliratkozást és az adomány árlista értékének a egyidejű beállítását. "

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"You cannot use Membership Price Sets with the Contribution Amounts section. "
"However, a membership price set may include additional fields for non-"
"membership options that requires an additional fee (e.g. magazine "
"subscription) or an additional voluntary contribution."
msgstr "Nem használhatja a tagsági díj árlistákat az adomány összege szakasszal. Ugyanakkor, a tagsági díj árlista tartalmazhat kiegészítő mezőket a tagsággal nem összefüggő opciókat, amelyek kiegészítő díjakat kér (pl. magazin előfizetés) vagy kiegészítő önkéntes adomány. "

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"Please select at least one Membership Type to include in the Membership "
"section of this page."
msgstr "Válasszon ki legalább egy tagsági típust ezen oldal Tagság szakaszába történő beillesztésre."

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"You cannot select more than %1 choices. For more complex functionality, "
"please use a Price Set."
msgstr "Nem választhat több mint %1 változatot, a bonyolultabb funkciókhoz, kérem használjon egy árlistát."

623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"You need to enable Separate Membership Payment when online contribution page"
" is configured for both Membership and Recurring Contribution"
msgstr "Engedélyeznie kell a különálló tagság fizetést, amikor az online adomány oldal a tagságra és az ismétlődő fizetésre is beállított"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"You cannot enable both Recurring Contributions and Auto-renew memberships on"
" the same online contribution page"
msgstr "Nem engedélyezheti egyszerre az ismétlődő adományokat és az automatikusan megújuló tagságot egy online adomány oldalon"

635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Add status rules, before configuring membership"
msgstr "Adja hozzá az állapot szabályokat a tagság beállításához."

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Can't set default option for an unchecked membership type."
msgstr "Az alapértelmezett opció nem beállítható, a tagsági típus kiválasztása előtt."

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Please enable the contribution amount section to use this option."
msgstr "Kérem engedélyezze az adomány szakaszt, ezen opció használatához."

647
648
649
650
651
652
#: CRM/Member/Form/MembershipConfig.php CRM/Member/Form.php
#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
#: templates/CRM/Member/Page/DashBoard.tpl
msgid "Renew"
msgstr "Megújít"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
653
654
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid ""
655
"Membership Renewal using a credit card requires a Membership fee. Since "
656
"there is no fee associated with the selected membership type, you can use "
657
"the normal renewal mode."
658
msgstr "A bankkártyás tagság megújításhoz szükséges a tagsági díj megadása. Mivel nincs a kiválasztott tagság típushoz díj hozzárendelve, normál megújítási módot használhatja."
659

660
661
662
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Includes %1 amount of %2"
msgstr "Tartalmazza %1 összeget %2"
663

664
665
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Renewal Membership Organization and Type"
666
msgstr "Szervezeti tagság megújítása és típusa"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
667
668
669

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Date Renewal Entered"
670
msgstr "Megújítási dátum megadva"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
671
672
673

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Record Renewal Payment?"
674
msgstr "Megújítási befizetés rögzíthető?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
675

676
677
678
679
680
681
682
683
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Extend Membership by"
msgstr "Tagság meghosszabbítása "

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Please enter a whole number for how many periods to renew."
msgstr "Kérem adjon meg egész számot, hogy hány periódussal hosszabbítsuk meg a tagságát. "

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
684
685
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Renewal Message"
686
msgstr "Megújítási üzenet"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
687

688
689
690
691
692
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid ""
"Oops. It looks like you are trying to change the membership type while "
"renewing the membership. Please click the \"change membership type\" link, "
"and select a Membership Organization."
693
msgstr "Hoppá. Úgy tűnik ön megpróbálta a tagság típust megváltoztatni a tagság megújítás során. Kérem kattintson a \"tagsági típus megváltoztatása\" linkre, és válassza ki a szervezethez tartozó tagságot."
694
695
696
697
698
699

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid ""
"Oops. It looks like you are trying to change the membership type while "
"renewing the membership. Please click the \"change membership type\" link "
"and select a Membership Type from the list."
700
msgstr "Hoppá. Úgy tűnik ön megpróbálta a tagság típust megváltoztatni a tagság megújítás során. Kérem kattintson a \"tagsági típus megváltoztatása\" linkre, és válassza ki a a listából a tagság típust."
701
702

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
703
704
msgid "Please select a Financial Type."
msgstr "Kérem válassza ki a pénzügyi típust."
705
706
707

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Please enter a Contribution Amount."
708
msgstr "Kérem adja meg az adomány összegét."
709

710
711
712
713
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Office Credit Card Membership Renewal Contribution"
msgstr "Irodai bankkártyás tagság megújítási befizetés"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
714
715
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "%1 membership for %2 has been renewed."
716
msgstr "%1 tagság %2 részére megújítva."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
717
718
719

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "A renewal confirmation and receipt has been sent to %1."
720
msgstr "A tagság megújítás visszaigazolása és a nyugta elküldve %1."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
721
722
723
724
725

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid ""
"A membership status with this label already exists. Please select another "
"label."
726
msgstr "Tagsági állapot ezzel a címkével már létezik. kérem válasszon másik címkét."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
727
728
729

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Start Event Adjustment"
730
msgstr "Esemény beállítás megkezdése"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
731
732
733

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "End Event Adjustment"
734
msgstr "Esemény beállítás befejezése"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
735
736
737

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Administrator Only?"
738
msgstr "Csak az adminisztrátor?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
739

740
741
742
743
#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Delete Failed"
msgstr "Törlés meghiúsult."

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
744
745
#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Selected membership status has been deleted."
746
msgstr "A kiválasztott tagsági állapot törölve."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
747
748
749

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "The membership status '%1' has been saved."
750
msgstr "A '%1' tagsági állapot mentve."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
751
752
753
754

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid ""
"A membership type with this name already exists. Please select another name."
755
msgstr "Ezzel a névvel már létezik tagsági típus. Kérem válasszon másik nevet."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
756

757
758
759
760
761
762
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipType.tpl
#: templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
msgid "Minimum Fee"
msgstr "Minimális díj"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
763
764
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a monetary value for the Minimum Fee."
765
msgstr "Kérem adja meg a minimális tagdíj összegét. "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
766
767
768

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Membership Organization"
769
msgstr "Szervezeti tagság"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
770

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
771
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
772
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipType.tpl
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
773
msgid "Auto-renew Option"
774
msgstr "Automatikus meghosszabbítás opció"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
775

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
776
777
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a membership type name."
778
msgstr "Kérem adja meg a tagsági típus nevét."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
779
780
781

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a duration interval."
782
msgstr "Kérem adja meg az időtartam hosszát."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
783

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
784
785
786
787
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid ""
"Automatic renewals are not supported by the currently available payment "
"processors when the membership duration is greater than 1 year / 12 months."
788
msgstr "Az automatikus meghosszabbítás nem támogatott a rendelkezésre álló fizetési feldolgozók esetében, ha a tagság hosszabb mint 1 év / 12 hónap."
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
789

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
790
791
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Period type should be Rolling when duration unit is Day"
792
msgstr "A periódus típusának Gördülőnek kell lennie, ha a időtartam egysége Nap."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
793
794
795

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a valid fixed period start day"
796
msgstr "Kérem adjon meg valós rögzített időszak kezdőnapot. "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
797
798
799

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a valid fixed period rollover day"
800
msgstr "Kérem adjon meg valós rögzített időszak átütemezési napot. "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
801
802
803

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter valid Fixed Period Start Day"
804
msgstr "Kérem adjon meg valós rögzített időszak kezdőnapot. "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
805
806
807

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter valid Fixed Period Rollover Day"
808
msgstr "Kérem adjon meg valós rögzített időszak átütemezési napot. "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
809

810
811
812
813
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Membership Type Not Deleted"
msgstr "Tagsági típus nincs törölve"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
814
815
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Selected membership type has been deleted."
816
msgstr "A kiválasztott tagság típus törölve."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
817
818
819

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "The membership type '%1' has been saved."
820
msgstr "A '%1' tagság típus mentve."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
821

822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Cancel Related Membership"
msgstr "A kapcsolódó tagság törlése"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Create Related Membership"
msgstr "Kapcsolódó tagság létrehozása"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Related membership for %1 has been deleted."
msgstr "Kapcsolódó tagság %1 részére törölve."

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Membership Deleted"
msgstr "Tagság törölve"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Manual Assignment of Related Membership"
msgstr "Kapcsolódó tagság kézi hözzárendelése"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Related membership for %1 has been created."
msgstr "Kapcsolódó tagság %1 részére létrehozva."

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Membership Added"
msgstr "Tagság hozzáadva"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Invalid action specified in URL"
msgstr "Érvénytelen művelet megadva az URL-ben"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Unlimited"
msgstr "Korlátlan"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "None available"
msgstr "Nem áll rendelkezésre"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "%1 available"
msgstr "%1 rendelkezésre áll"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "View Membership for"
msgstr "Tagságai megtekintése"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
869
870
871

#: CRM/Member/Form/Search.php
msgid "Member Name or Email"
872
msgstr "Tag neve vagy e-mail címe."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
873
874

#: CRM/Member/Form/Search.php
875
876
msgid "Find Memberships"
msgstr "Tagság keresése"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
877
878
879

#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php
msgid "Batch Update for Members"
880
msgstr "Tömeges tagság frissítés"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
881
882
883

#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php
msgid "Update Members(s)"
884
msgstr "Tagság(ok) frissítése"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
885
886
887

#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php
msgid "Update Memberships"
888
msgstr "Tagság frissítése "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
889

890
#: CRM/Member/Form/Task/Delete.php CRM/Member/Task.php
891
892
msgid "Delete Memberships"
msgstr "Tagságok törlése"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
893
894

#: CRM/Member/Form/Task/Delete.php
895
896
897
898
msgid "%count membership deleted."
msgid_plural "%count memberships deleted."
msgstr[0] "%count tagság törölve"
msgstr[1] "%count tagságok törölve"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
899

900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
#: CRM/Member/Form/Task/Label.php
msgid "Print one label per Membership (rather than per contact)"
msgstr "Nyomtasson egy címkét tagságonként (inkább mint kapcsolatonként)"

#: CRM/Member/Form/Task/Label.php
msgid ""
"As you are printing one label per membership your merge settings are being "
"ignored"
msgstr "Mivel tagságonként egy címkét nyomtat a körlevél beállítások figyelmen kívül hagyásra kerülnek"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
910
911
#: CRM/Member/Form/Task/PickProfile.php
msgid "Batch Profile Update for Membership"
912
msgstr "Tömeges profil frissítés a tagsághoz"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
913

914
915
916
917
918
919
920
#: CRM/Member/Form/Task/PickProfile.php
msgid ""
"The maximum number of members you can select for Batch Update is %1. You "
"have selected %2. Please select fewer members from your search results and "
"try again."
msgstr "A tagok maximális a tömeges frissítésnél %1. Ön által választott %2. Kérem válasszon kevesebb tagot a keresési eredményből, és próbálja meg újra. "

921
922
923
924
925
926
927
928
#: CRM/Member/Form/Task/PickProfile.php
msgid ""
"You will need to create a Profile containing the %1 fields you want to edit "
"before you can use Batch Update via Profile. Navigate to Administer CiviCRM "
">> CiviCRM Profile to configure a Profile. Consult the online Administrator "
"documentation for more information."
msgstr "%1 mezőt tartalmazó profilt kell létrehoznia, mielőtt a profilon keresztüli tömeges frissítést alkalmazná. Menjen az Adminisztrálás >> Profilokhoz a profil beállításához. Forduljon az online adminisztrátori dokumentációhoz további információért."

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
929
930
#: CRM/Member/Form/Task/Print.php
msgid "Print Members"
931
msgstr "Tagok nyomtatása"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
932

933
934
935
936
937
938
939
940
#: CRM/Member/Import/Form/DataSource.php
msgid "Insert new Membership"
msgstr "Új tagság beillesztése"

#: CRM/Member/Import/Form/DataSource.php
msgid "Update existing Membership"
msgstr "Meglévő tagság frissítése"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
941
942
#: CRM/Member/Import/Form/MapField.php
msgid "(OR Membership ID if update mode.)"
943
msgstr "(VAGY tagsági azonosító, frissítési módban)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
944
945
946

#: CRM/Member/Import/Form/MapField.php
msgid "Duplicate Import Membership Mapping Name"
947
msgstr "Duplikált import tagsági adatillesztő név"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
948
949
950

#: CRM/Member/Import/Parser.php
msgid "View Membership URL"
951
msgstr "Tagság URL megtekintése"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
952

953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
#: CRM/Member/Info.php
msgid "access CiviMember"
msgstr "CiviTag hozzáférés"

#: CRM/Member/Info.php
msgid "View memberships"
msgstr "Tagságok megtekintése"

#: CRM/Member/Info.php
msgid "edit memberships"
msgstr "tagságok szerkesztése"

#: CRM/Member/Info.php
msgid "Create and update memberships"
msgstr "Tagságok létrehozása és frissítése"

#: CRM/Member/Info.php
msgid "delete in CiviMember"
msgstr "CiviTagban törlés"

#: CRM/Member/Info.php
msgid "Delete memberships"
msgstr "Tagságok törlése"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
977
978
#: CRM/Member/Info.php
msgid "Your Membership(s)"
979
msgstr "Az ön tagsága(i)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
980
981
982

#: CRM/Member/Page/DashBoard.php
msgid "Invalid date query \"%1\" in URL (valid syntax is yyyymm)."
983
msgstr "Érvénytelen lekérdezési dátum %1 az URL-ben (érvényes szintaxis yyyymm)."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
984

985
986
987
988
989
990
991
#: CRM/Member/Page/DashBoard.php CRM/Member/Selector/Search.php
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipStatus.tpl
msgid "Member"
msgstr "Tag"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
992
993
994
#: CRM/Member/Page/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStatus.tpl
msgid "Edit Membership Status"
995
msgstr "Tagsági állapot frissítése"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
996
997
998

#: CRM/Member/Page/MembershipStatus.php
msgid "Disable Membership Status"
999
msgstr "Tagsági állapot letiltása"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1000

For faster browsing, not all history is shown. View entire blame