report.po 93.5 KB
Newer Older
1
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2015
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
2 3 4
# This file is distributed under the same license as the CiviCRM package.
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
5
# Translators:
6
# Anton Synkov <taurus84@ukr.net>, 2015
7
# Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>, 2017
8
# Sergiy <shemet.s@ua.fm>, 2015
9
# Sergiy <shemet.s@ua.fm>, 2015
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
10 11 12
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
13 14 15
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-11 15:01+0000\n"
"Last-Translator: Mathieu Lu <mathieu@bidon.ca>\n"
16
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/uk/)\n"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
17 18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: uk\n"
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n % 1 == 0 && n % 10 == 1 && n % 100 != 11 ? 0 : n % 1 == 0 && n % 10 >= 2 && n % 10 <= 4 && (n % 100 < 12 || n % 100 > 14) ? 1 : n % 1 == 0 && (n % 10 ==0 || (n % 10 >=5 && n % 10 <=9) || (n % 100 >=11 && n % 100 <=14 )) ? 2: 3);\n"

#: CRM/Report/BAO/ReportInstance.php
msgid "You do not have permission to Delete Report."
msgstr "У Вас немає дозволу на видалення звіту."

#: CRM/Report/BAO/ReportInstance.php
msgid "Selected report has been deleted."
msgstr "Обраний звіт було видалено."

#: CRM/Report/BAO/ReportInstance.php
msgid "Save a copy..."
msgstr "Зберегти копію..."

#: CRM/Report/BAO/ReportInstance.php
msgid "(Copy) "
msgstr "(Копіювати)"

#: CRM/Report/BAO/ReportInstance.php
msgid "Print to PDF"
msgstr "Друк у форматі PDF"

#: CRM/Report/BAO/ReportInstance.php
msgid "Export as CSV"
msgstr "Експортувати як CSV"

#: CRM/Report/BAO/ReportInstance.php CRM/Report/Page/InstanceList.php
msgid "Delete report"
msgstr "Видалити звіт"

#: CRM/Report/BAO/ReportInstance.php CRM/Report/Page/InstanceList.php
msgid ""
"Are you sure you want delete this report? This action cannot be undone."
msgstr "Ви впевнені, що хочете видалити даний звіт? Цю дію не можна скасувати."
55

56 57
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance ID"
58
msgstr "ID екземпляру звіту"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
59

60 61
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance Domain ID"
62
msgstr "ID домену екземпляру звіту"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
63

64 65
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance Title"
66
msgstr "Заголовок екземпляру звіту"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
67

68 69
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report template ID"
70
msgstr "ID шаблону звіту"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
71

72 73
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report instance Name"
74
msgstr "Назва екземпляру звіту"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
75

76 77
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance Arguments"
78
msgstr "Аргументи екземпляру звіту"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
79

80 81
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance description"
82
msgstr "Опис екземпляру звіту"
83

84 85
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance Permissions"
86
msgstr "Дозволи екземпляру звіту"
87

88 89
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance Assigned to Roles"
90
msgstr "Екземпляр звіту закріплений за ролями"
91

92 93
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance is Active"
94
msgstr "Екземпляр звіту є активним"
95

96 97
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance Created By"
98
msgstr "Зразок звіту створено"
99 100 101

#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance Owned By"
102
msgstr "Зразок звіту належить"
103

104 105
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance email Subject"
106
msgstr "Тема електронного листа з приводу екземпляру звіту"
107

108 109
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Email Report Instance To"
110
msgstr "Відправити екземпляр звіту електронною поштою на адресу"
111

112 113
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "cc Email Report Instance To"
114
msgstr "Відправити копію електронного листа з екземпляром звіту на адресу"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
115

116 117
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance Header"
118
msgstr "Верхній колонтитул екземпляру звіту"
119

120 121
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Report Instance Footer"
122
msgstr "Нижній колонтитул екземпляру звіту"
123

124 125
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Drilldown Report ID"
126
msgstr "ID розгорнутого звіту"
127

128 129
#: CRM/Report/DAO/ReportInstance.php
msgid "Instance is Reserved"
130
msgstr "Екземпляр зарезервовано"
131

132
#: CRM/Report/Form/Activity.php
133 134
msgid "Source Name"
msgstr "Головне Ім'я"
135

136
#: CRM/Report/Form/Activity.php
137 138
msgid "Assignee Name"
msgstr "Ім'я уповноваженого представника"
139

140
#: CRM/Report/Form/Activity.php
141 142
msgid "Target Name"
msgstr "Цільове ім'я"
143

144 145
#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "Limit To Current User"
146
msgstr "Обмеження до поточного користувача"
147

148
#: CRM/Report/Form/Activity.php
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
msgid "Source Email"
msgstr "Головна адреса електронної пошти"

#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "Assignee Email"
msgstr "Адреса електронної пошти уповноваженого представника"

#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "Target Email"
msgstr "Цільова адреса електронної пошти"

#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "Source Phone"
msgstr "Головний номер телефону"
163

164
#: CRM/Report/Form/Activity.php
165 166
msgid "Assignee Phone"
msgstr "Номер телефону уповноваженого представника "
167

168
#: CRM/Report/Form/Activity.php
169 170
msgid "Target Phone"
msgstr "Цільовий номер телефону"
171

172 173
#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "Include Case Activities"
174
msgstr "Включіть \"Активність завдань\""
175

176 177
#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "Current filter criteria didn't have any target contact to add to group"
178
msgstr "Поточні критерії фільтрування не дають жодного цільового контакту, щоб додати його до групи"
179

180 181 182
#: CRM/Report/Form/Activity.php CRM/Report/Form/Contribute/TopDonor.php
#: CRM/Report/Form.php
msgid "Listed contact(s) have been added to the selected group."
183
msgstr "Перелічений контакт (-и) був доданий до обраної групи."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
184

185 186 187
#: CRM/Report/Form/Activity.php CRM/Report/Form/Contribute/TopDonor.php
#: CRM/Report/Form.php
msgid "Contacts Added"
188
msgstr "Контакти додано"
189

190 191
#: CRM/Report/Form/Activity.php CRM/Report/Form.php
msgid "The listed records(s) cannot be added to the group."
192
msgstr "Перелічений запис (-и) не може бути доданий до групи."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
193

194 195 196
#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid ""
"Please enable 'Include Case Activities' to filter with Case Activity types."
197
msgstr "Будь ласка, активуйте \"Включіть активність завдань\", щоб фільтрувати за \"Активністю завдань\""
198

199
#: CRM/Report/Form/Activity.php CRM/Report/Form/ActivitySummary.php
200
#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
201
msgid "View Contact Summary for this Contact"
202
msgstr "Переглянути стислу контактну інформацію для даного контакту"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
203

204 205
#: CRM/Report/Form/Activity.php
msgid "View Activity Record"
206
msgstr "Переглянути записи про діяльність"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
207

208
#: CRM/Report/Form/ActivitySummary.php
209 210
msgid "Total Activities"
msgstr "Загальна кількість заходів"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
211

212 213
#: CRM/Report/Form/ActivitySummary.php
msgid "Please do not select GroupBy 'Activity Date' with GroupBy 'Contact'"
214
msgstr "Будь ласка, не обирайте групу за \"Датою діяльності\" разом із групою за \"Контактом\""
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
215

216 217
#: CRM/Report/Form/ActivitySummary.php
msgid "Please do not select any Contact Fields with GroupBy 'Activity Date'"
218
msgstr "Будь ласка, не обирайте будь-які поля контакту разом із групою за \"Датою діяльності\""
219

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
#: CRM/Report/Form/ActivitySummary.php
msgid ""
"You cannot use \"Add Contacts to Group\" action unless contacts fields are "
"selected."
msgstr "Ви не можете використовувати \"Додати контакти до групи\", якщо ви не вибрали поля контактів."

#: CRM/Report/Form/ActivitySummary.php
msgid "Total Types"
msgstr "Загальна кількість типів"

#: CRM/Report/Form/ActivitySummary.php
msgid "Total Number of Activities"
msgstr "Загальна кількість заходів"

#: CRM/Report/Form/ActivitySummary.php
msgid "Total Duration (in Minutes)"
msgstr "Загальна тривалість (у хвилинах)"

#: CRM/Report/Form/ActivitySummary.php
msgid "List all activity(s) for this row."
msgstr "Створити повний перелік заходу (заходів) для цього ряду."

242 243
#: CRM/Report/Form/Campaign/SurveyDetails.php
msgid "Interviewed"
244
msgstr "Інтерв'ю проведено"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
245

246 247
#: CRM/Report/Form/Campaign/SurveyDetails.php
msgid "Interviewer Name"
248
msgstr "Ім'я інтерв'юєра"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
249

250 251
#: CRM/Report/Form/Campaign/SurveyDetails.php
msgid "- any interviewer -"
252
msgstr "- будь-який інтерв'юєр -"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
253

254 255
#: CRM/Report/Form/Campaign/SurveyDetails.php
msgid "Respondent Name"
256
msgstr "Ім'я респондента"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
257

258 259
#: CRM/Report/Form/Campaign/SurveyDetails.php
msgid "Respondent Status"
260
msgstr "Статус респондента"
261

262 263
#: CRM/Report/Form/Case/Demographics.php
msgid "Birthdate"
264
msgstr "Дата народження"
265

266 267
#: CRM/Report/Form/Case/Demographics.php
msgid "Case Start"
268
msgstr "Початок справи"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
269

270 271
#: CRM/Report/Form/Case/Demographics.php
msgid "Case End"
272
msgstr "Кінець справи"
273

274 275
#: CRM/Report/Form/Case/Demographics.php CRM/Report/Form/Case/TimeSpent.php
msgid "Cases?"
276
msgstr "Справи?"
277

278 279
#: CRM/Report/Form/Case/Demographics.php CRM/Report/Form/Case/TimeSpent.php
msgid "Exclude non-case"
280
msgstr "Виключити не справи"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
281

282 283
#: CRM/Report/Form/Case/Demographics.php CRM/Report/Form/Case/TimeSpent.php
msgid "Exclude cases"
284
msgstr "Виключити справи"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
285

286 287
#: CRM/Report/Form/Case/Demographics.php CRM/Report/Form/Case/TimeSpent.php
msgid "Include Both"
288
msgstr "Включити обидва варіанти"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
289

290
#: CRM/Report/Form/Case/Demographics.php CRM/Report/Form/Contact/Log.php
291 292
#: CRM/Report/Form/Mailing/Bounce.php CRM/Report/Form/Mailing/Clicks.php
#: CRM/Report/Form/Mailing/Detail.php CRM/Report/Form/Mailing/Opened.php
293
msgid "View Contact details for this contact."
294
msgstr "Переглянути контактну інформацію для цього контакту"
295

296 297
#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php CRM/Report/Form/Case/Summary.php
msgid "Deleted?"
298
msgstr "Видалено?"
299

300 301
#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "Case Role(s)"
302
msgstr "Роль (-і) у справі"
303

304 305 306 307 308 309 310 311
#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "Subject of the last activity in the case"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "Activity type of the last activity"
msgstr ""

312 313
#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "Last Action Date"
314
msgstr "Дата останнього заходу"
315

316 317
#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "Subject of the last completed activity in the case"
318
msgstr "Тема останнього завершеного заходу у цій справі"
319

320 321
#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "Activity type of the last completed activity"
322
msgstr "Тип діяльності останнього завершеного заходу"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
323

324 325 326 327
#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "Last Completed Action Date"
msgstr ""

328 329
#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "My Cases"
330
msgstr "Мої справи"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
331

332 333
#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "List of all dates of activities of Type"
334
msgstr "Повний перелік дат заходів даного типу"
335

336 337
#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "Total Number of Cases "
338
msgstr "Загальна кількість справ"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
339 340 341

#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "Total Number of Countries "
342
msgstr "Загальна кількість країн"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
343 344 345

#: CRM/Report/Form/Case/Detail.php
msgid "View Details of Case."
346
msgstr "Переглянути детальну інформацію по справі"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
347

348
#: CRM/Report/Form/Case/Summary.php CRM/Report/Form/Extended.php
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
349
msgid "Duration (Days)"
350
msgstr "Тривалість (у днях)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
351 352 353

#: CRM/Report/Form/Case/Summary.php
msgid "Staff Member"
354
msgstr "Штатний співробітник"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
355 356 357

#: CRM/Report/Form/Case/Summary.php
msgid "Staff Relationship"
358
msgstr "Відношення до штату співробітників"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
359 360 361 362 363

#: CRM/Report/Form/Case/Summary.php
msgid ""
"Either filter on at least one relationship type, or de-select Staff Member "
"and Relationship from the list of fields."
364
msgstr "Або встановіть фільтр хоча б на один тип взаємовідносин, або скасуйте вибір штатного співробітника та взаємовідносини зі списку полів."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
365 366 367 368 369

#: CRM/Report/Form/Case/Summary.php
msgid ""
"To filter on Staff Member or Relationship, please also select Staff Member "
"and Relationship from the list of fields."
370
msgstr "Щоб встановити фільтр на штатного співробітника або взаємовідносини, будь ласка, також оберіть штатного співробітника та взаємовідносини зі списку полів."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
371 372 373

#: CRM/Report/Form/Case/TimeSpent.php
msgid "Totals Only"
374
msgstr "Тільки загальні суми"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
375 376 377

#: CRM/Report/Form/Case/TimeSpent.php
msgid "Month/Year"
378
msgstr "Місяць/рік"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
379 380 381

#: CRM/Report/Form/Case/TimeSpent.php
msgid "# Activities"
382
msgstr "# Заходи"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
383 384 385

#: CRM/Report/Form/Case/TimeSpent.php
msgid "To view totals please select all of activity id, date and duration."
386
msgstr "Щоб переглянути загальні суми, будь ласка, оберіть усі id заходів, дату та тривалість."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
387 388 389

#: CRM/Report/Form/Contact/CurrentEmployer.php
msgid "Employer Name"
390
msgstr "Назва роботодавця"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
391 392 393

#: CRM/Report/Form/Contact/CurrentEmployer.php
msgid "Employee Name"
394
msgstr "Ім'я працівника"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
395 396 397

#: CRM/Report/Form/Contact/CurrentEmployer.php
msgid "Employee Since"
398
msgstr "Працівник, починаючи з"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
399

400 401 402 403 404 405
#: CRM/Report/Form/Contact/CurrentEmployer.php
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
#: CRM/Report/Form/Contact/Summary.php
msgid "View Contact Detail Report for this contact"
msgstr ""

406 407
#: CRM/Report/Form/Contact/Detail.php CRM/Report/Form/Contact/Summary.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
408 409 410 411 412
#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php CRM/Report/Form/Contribute/Repeat.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/SoftCredit.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Sybunt.php
#: CRM/Report/Form/Event/ParticipantListCount.php
413 414 415
#: CRM/Report/Form/Event/ParticipantListing.php CRM/Report/Form/Extended.php
#: CRM/Report/Form/Member/Detail.php
msgid "Last Name, First Name"
416
msgstr "Прізвище, ім'я"
417

418 419 420 421 422
#: CRM/Report/Form/Contact/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
msgid "Membership Source"
msgstr "Джерело членства"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
423 424
#: CRM/Report/Form/Contact/Detail.php
msgid "Relationship With"
425
msgstr "Відносини з"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
426

427 428 429 430
#: CRM/Report/Form/Contact/Detail.php
msgid "View Contact Record"
msgstr ""

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
431 432
#: CRM/Report/Form/Contact/Detail.php
msgid "View Event Income details for this Event."
433
msgstr "Переглянути детальну інформацію про доходи за результатами даної події."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
434

435 436
#: CRM/Report/Form/Contact/Log.php
msgid "Touched Contact"
437
msgstr "Контакт, з яким було проведено обговорення"
438 439 440

#: CRM/Report/Form/Contact/Log.php
msgid "Touched Activity"
441
msgstr "Обговорений захід"
442

443 444 445 446
#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
msgid "Extra information to control grouping"
msgstr "Додаткова інформація для керування групуванням"

447 448
#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
msgid "Log Type"
449
msgstr "Тип журналу реєстрації"
450

451 452
#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
msgid "Altered Contact"
453
msgstr "Змінений контакт"
454 455 456

#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
msgid "Log Type Table"
457
msgstr "Таблиця типів журналів реєстрації"
458 459

#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
460 461 462 463
msgid "Log Date (When)"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
464
msgid "Altered By"
465
msgstr "Особа, що внесла зміни"
466 467

#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
468 469 470 471
msgid "Altered by"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
472
msgid "Go to contact summary"
473
msgstr "Перейти до перегляду стислої контактної інформації"
474

475 476 477 478
#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
msgid "Contact Merge"
msgstr "Об’єднання контакту"

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
479 480
#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
msgid "Delete (to trash)"
481
msgstr "Видалити (у смітник)"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
482

483 484 485 486
#: CRM/Report/Form/Contact/LoggingSummary.php
msgid "View details for this update"
msgstr "Переглянути детальну інформацію для даного оновлення"

487 488
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Contact A Full Name"
489
msgstr "Контакт А Повне ім'я"
490

491 492
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Contact Type (Contact A)"
493
msgstr "Тип контакту (Контакт А)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
494

495
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
496
msgid "Contact Subtype (Contact A)"
497
msgstr "Субтип контакту (Контакт А)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
498

499 500
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Contact B Full Name"
501
msgstr "Контакт В Повне ім'я"
502

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
503
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
504
msgid "Contact Type (Contact B)"
505
msgstr "Тип контакту (Контакт Б)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
506 507

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
508
msgid "Contact Subtype (Contact B)"
509
msgstr "Субтип контакту (Контакт Б)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
510 511

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529
msgid "Email (Contact A)"
msgstr "Адреса електронної пошти (Контакт А)"

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Email (Contact B)"
msgstr "Адреса електронної пошти (Контакт Б)"

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Phone (Contact A)"
msgstr "Номер телефону (Контакт А)"

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Phone Ext (Contact A)"
msgstr "Додатковий номер телефону (Контакт А)"

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Phone (Contact B)"
msgstr "Номер телефону (Контакт Б)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
530 531

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
532 533
msgid "Phone Ext (Contact B)"
msgstr "Додатковий номер телефону (Контакт Б)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
534 535 536

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Relationship A-B "
537
msgstr "Взаємовідносини А-Б"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
538 539 540

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Relationship B-A "
541
msgstr "Взаємовідносини Б-А"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
542

543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Relationship A-B"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Relationship B-A"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Permission A has to access B"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Permission B has to access A"
msgstr ""

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
559
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
560 561 562 563 564
msgid "Rel ID"
msgstr "ID зв'язку"

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Relationship Dates Validity"
565
msgstr "Правильність дати відносин"
566 567 568

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Not expired"
569
msgstr "Термін дії не завершився"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
570

571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Does contact A have permission over contact B?"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Does contact B have permission over contact A?"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Is equal to Active"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
msgid "Is equal to Inactive"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php CRM/Report/Form.php
msgid "Is one of"
msgstr "Є одним з"

#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php CRM/Report/Form.php
msgid "Is not one of"
msgstr "Не є одним з"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
595
#: CRM/Report/Form/Contact/Relationship.php
596 597
msgid "Edit this relationship."
msgstr "Редагувати дані взаємовідносини."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
598 599 600

#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
msgid "Membership #"
601
msgstr "Членський номер"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
602 603

#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
604
msgid "Financial Account Code - Debit"
605
msgstr "Код фінансового рахунку - Дебет"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
606

607 608 609 610
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
msgid "Financial Account Owner - Debit"
msgstr ""

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
611
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
612
msgid "Financial Account Code - Credit"
613
msgstr "Код фінансового рахунку - Кредит"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
614

615 616 617 618
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
msgid "Financial Account Owner - Credit"
msgstr ""

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
619
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
620
msgid "Financial Account Name - Debit"
621
msgstr "Назва фінансового рахунку - Дебет"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
622

623 624
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
msgid "Financial Account Name - Credit"
625
msgstr "Назва фінансового рахунку - Кредит"
626

627 628
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
msgid "Contribution #"
629
msgstr "Номер внеску"
630

631 632
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
msgid "Cheque #"
633
msgstr "Номер чеку"
634

635 636
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
msgid "Trans #"
637
msgstr "Номер транзакції"
638

639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/HouseholdSummary.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/OrganizationSummary.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php CRM/Report/Form/Contribute/Recur.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/SoftCredit.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Sybunt.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/TopDonor.php
msgid "Credit Card Type"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
msgid "Financial Transaction Status"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php CRM/Report/Form/Contribute/Repeat.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/SoftCredit.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/TopDonor.php
#: CRM/Report/Form/Event/IncomeCountSummary.php
#: CRM/Report/Form/Event/ParticipantListCount.php
#: CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
#: CRM/Report/Form/Member/Summary.php CRM/Report/Form/Pledge/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Pledge/Summary.php
msgid "Average"
msgstr "Середнє значення"

670 671
#: CRM/Report/Form/Contribute/Bookkeeping.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
672
#: CRM/Report/Form/Contribute/Recur.php
673 674 675 676 677 678
#: CRM/Report/Form/Event/ParticipantListCount.php
#: CRM/Report/Form/Event/ParticipantListing.php
#: CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
#: CRM/Report/Form/Member/Detail.php CRM/Report/Form/Pledge/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Pledge/Summary.php
msgid "View Contact Summary for this Contact."
679
msgstr "Переглянути стислу контактну інформацію для даного контакту."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
680

681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727
#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Transaction"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Transaction Amount"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Current month's revenue?"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Deferred Account"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Deferred Account ID"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Deferred Accounting Code"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Deferred Financial Account"
msgstr "Відкласти фінансовий рахунок"

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Revenue Account"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Revenue Account ID"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Revenue Accounting code"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Deferred Transaction Amount"
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contribute/DeferredRevenue.php
msgid "Deferred Transaction Date"
msgstr ""
728

729 730 731
#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
msgid "Donor Email"
732
msgstr "Адреса електронної пошти донора"
733 734 735 736

#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
msgid "Donor Phone"
737
msgstr "Номер телефону донора"
738 739 740

#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
msgid "Contribution OR Soft Credit?"
741
msgstr "Внесок АБО пільговий кредит?"
742 743 744 745

#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
msgid "Contribution Ordinality"
746
msgstr "Розпорядження по внеску"
747

748 749 750 751 752 753
#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Sybunt.php
#: CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
msgid "Donor Name"
msgstr "Ім'я донора"

754
#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
755 756
msgid "Total Amount (Contributions)"
msgstr "Загальна сума (Внески)"
757 758 759 760

#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/SoftCredit.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php CRM/Report/Form/Member/Summary.php
761 762
msgid "Total Contributions"
msgstr "Загальна кількість внесків"
763 764

#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
765 766
msgid "Net"
msgstr "Чистий"
767 768 769

#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
msgid "Total Amount (Soft Credits)"
770
msgstr "Загальна сума (пільгові кредити)"
771 772 773

#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
msgid "Average (Soft Credits)"
774
msgstr "Середнє значення (пільгові кредити)"
775 776

#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787
msgid ""
"Is it not possible to filter on soft contribution type when not including "
"soft credits."
msgstr ""

#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
msgid "View Contribution Details"
msgstr "Переглянути деталізовану інформацію по внесках"

#: CRM/Report/Form/Contribute/Detail.php
#: CRM/Report/Form/Member/ContributionDetail.php
788
msgid "View Details of this Contribution."
789
msgstr "Переглянути детальну інформацію щодо цього внеску."
790 791 792 793 794

#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/SoftCredit.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/TopDonor.php CRM/Report/Form/Member/Summary.php
msgid "Amount Statistics"
795
msgstr "Статистика по сумам"
796 797 798 799 800

#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/SoftCredit.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/TopDonor.php
msgid "Aggregate Amount"
801
msgstr "Підсумкова сума"
802

803 804 805 806 807
#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php CRM/Report/Form/Contribute/Sybunt.php
msgid "This Year"
msgstr ""

808 809
#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
msgid "Other Years"
810
msgstr "Інші роки"
811 812 813

#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
msgid "Up To %1 Donation"
814
msgstr "Пожертва на суму до %1"
815 816 817

#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
msgid "%1 Donation"
818
msgstr "%1 Пожертва"
819 820 821

#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
msgid "Primary Contact(s) Listed"
822
msgstr "Первинний контакт (-и) наведено у переліку"
823 824 825

#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
msgid "Total Primary Contact(s)"
826
msgstr "Загальна кількість первинного контакту (-ів)"
827 828 829

#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
msgid "Value for filters 'This Year' and 'Other Years' can not be same."
830
msgstr "Значення для фільтрів \"Цей рік\" та \"Інші роки\" не може бути однаковим."
831 832 833 834

#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php CRM/Report/Form/Contribute/Sybunt.php
msgid "Is Calendar Year"
835
msgstr "Є календарним роком"
836 837 838 839

#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php CRM/Report/Form/Contribute/Sybunt.php
msgid "Fiscal Year Starting"
840
msgstr "Початок фіскального року"
841 842 843 844

#: CRM/Report/Form/Contribute/History.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php CRM/Report/Form/Contribute/Sybunt.php
msgid "View Contribution Details for this Contact."
845
msgstr "Переглянути детальну інформацію про внески для цього контакту."
846 847 848 849

#: CRM/Report/Form/Contribute/HouseholdSummary.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/OrganizationSummary.php
msgid "Amount Between"
850
msgstr "Сума у межах"
851 852 853

#: CRM/Report/Form/Contribute/HouseholdSummary.php
msgid "View contact summary for this househould"
854
msgstr "Переглянути стислу контактну інформацію для даного домогосподарства"
855 856 857 858

#: CRM/Report/Form/Contribute/HouseholdSummary.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/OrganizationSummary.php
msgid "View contribution details for this individual"
859
msgstr "Переглянути детальну інформацію про внески для даної приватної особи"
860 861 862 863

#: CRM/Report/Form/Contribute/HouseholdSummary.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/OrganizationSummary.php
msgid "View this contribution."
864
msgstr "Переглянути даний внесок."
865

866 867 868
#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
msgid "Email on hold"
msgstr "Електронна пошта в режимі очікування"
869 870 871

#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php CRM/Report/Form/Contribute/Sybunt.php
msgid "contactId"
872
msgstr "Id контакту"
873

874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901
#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
msgid "Last Year Total"
msgstr "Всього за минулий рік"

#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
msgid "Lifetime Total"
msgstr "Всього за тривалість життя"

#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
msgid "Lifetime total"
msgstr "Всього за тривалість життя"

#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
msgid "Total amount last year"
msgstr "Загальна кількість за минулий рік"

#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
msgid "Total for "
msgstr "Всього за"

#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
msgid "Total for Fiscal Year "
msgstr "Всього за фіскальний рік"

#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php CRM/Report/Form/Contribute/Sybunt.php
msgid "Total LifeTime"
msgstr "Загальна тривалість життя"

902 903
#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
msgid "Lybunt Report"
904
msgstr "Звіт про донорів, що надали допомогу минулого року, проте, на жаль, не цього року"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
905 906

#: CRM/Report/Form/Contribute/Lybunt.php
907 908
#: CRM/Report/Form/Contribute/Summary.php
#: CRM/Report/Form/Contribute/Sybunt.php
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
909
msgid "Amount (%1)"
910
msgstr "Сума (%1)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
911 912

#: CRM/Report/Form/Contribute/OrganizationSummary.php
913
msgid "View contact summary for this organization."
914
msgstr "Переглянути стислу контактну інформацію для даної організації."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
915

916
#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
917
msgid "Supporter Contact Type"
918
msgstr "Тип контакту спонсора"
919 920

#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
921
msgid "Supporter Contact Subtype"
922
msgstr "Субтип контакту спонсора"
923 924

#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
925
msgid "Supporter Name"
926
msgstr "Ім'я спонсора"
927 928 929

#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Personal Campaign Title"
930
msgstr "Назва персональної кампанії"
931 932 933

#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Committed Amount"
934
msgstr "Внесена сума"
935 936 937

#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Amount Received"
938
msgstr "Сума надходжень"
939 940 941

#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Number of Donors"
942
msgstr "Кількість донорів"
943 944

#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
945 946
msgid "Most Recent Contribution"
msgstr "Останній на даний момент внесок"
947

948 949
#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Goal Total"
950
msgstr "Необхідна сума"
951 952 953

#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Total Committed"
954
msgstr "Загальна сума внеску"
955 956 957

#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Total Received"
958
msgstr "Загальна сума надходжень"
959 960 961

#: CRM/Report/Form/Contribute/PCP.php
msgid "Total Donors"
962
msgstr "Загальна кількість донорів"
963

964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983
#: CRM/Report/Form/Contribute/Recur.php
msgid "Last name, First name"
msgstr "Прізвище, ім'я"

#: CRM/Report/Form/Contribute/Recur.php
msgid "Amount Contributed to Date"
msgstr "Сума внесків на даний момент"

#: CRM/Report/Form/Contribute/Recur.php
msgid "Total Amount Contributed"
msgstr "Загальна сума внесків"

#: CRM/Report/Form/Contribute/Recur.php
msgid "Frequency interval"
msgstr "Інтервал частот"

#: CRM/Report/Form/Contribute/Recur.php
msgid "Frequency unit"
msgstr "Одиниця частоти"

984 985 986 987
#: CRM/Report/Form/Contribute/Recur.php
msgid "Last Contribution Processed"
msgstr "Останній внесок оброблений"

988 989 990 991 992
#: CRM/Report/Form/Contribute/Recur.php
msgid ""
"Calculated end date (either end date or date all installments will be made)"
msgstr "Підрахована дата завершення (або дата завершення, або дата, коли будуть зроблені усі регулярні внески)"

993 994
#: CRM/Report/Form/Contribute/Repeat.php
msgid "Addressee Name"
995
msgstr "Ім'я адресата"
996

997 998
#: CRM/Report/Form/Contribute/Repeat.php
msgid "Percentage Change"
999
msgstr "Зміна відсотку"
1000