member.po 128 KB
Newer Older
1
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2015
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
2 3 4
# This file is distributed under the same license as the CiviCRM package.
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
5
# Translators:
6
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011
7 8
# Sergiy <shemet.s@ua.fm>, 2013
# Yevhen Barshchevskyi <ybarshchevskyi@ndi.org>, 2013
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
9 10 11
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2015-03-14 17:45-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-14 21:58+0000\n"
14
"Last-Translator: Mathieu Lutfy <mathieu@bidon.ca>\n"
15
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/projects/p/civicrm/language/uk/)\n"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
16 17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: uk\n"
20
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
21 22 23

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "No valid membership status for given dates."
24
msgstr "Відсутній дійсний статус членства для заданих дат."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
25 26 27

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid ""
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
"The membership cannot be saved because the status cannot be calculated."
msgstr ""

#: CRM/Member/BAO/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Membership Type:"
msgstr "Тип членства:"

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "Invalid Membership"
msgstr "Неправильне членство"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
38 39

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
40
msgid "Please select one of the memberships."
41
msgstr "Будь ласка, оберіть один з типів членства."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
42 43

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
44
msgid "Please renew my membership automatically."
45
msgstr "Оновлювати моє членство автоматично."
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
46 47 48

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "do not import"
49
msgstr "не імпортувати"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
50 51 52

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "Membership Fields"
53
msgstr "Поля Членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
54 55

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
56 57
msgid "Invalid date \"%1\" (must have form yyyy-mm-dd)."
msgstr ""
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
58

59 60
#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "Could not find a system table"
61
msgstr "Неможливо знайти системну таблицю"
62

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
63 64
#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid "Online Contribution:"
65
msgstr "Внесок он-лайн:"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
66 67 68

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid ""
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
69 70
"Oops, it looks like there is no valid membership status corresponding to the"
" membership start and end dates for this membership. Contact the site "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
71
"administrator for assistance."
72 73 74 75 76 77
msgstr "Йой, здається, відсутній дійсний статус членства, який відповідає датам початку і закінчення для цього членства. Зверніться до адміністратора сайту за допомогою."

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
msgid ""
"Deceased Membership status is missing or not active. <a href='%1'>Click here"
" to check</a>."
78
msgstr "Проблемний статус Членства не знайдено або він не активний. <a href='%1'>Натисніть тудля перевірки</a>."
79 80

#: CRM/Member/BAO/Membership.php
81 82
msgid "Processed %1 membership records. Updated %2 records."
msgstr "Оброблено %1 записів членства. Оновлено %2 записів."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
83 84

#: CRM/Member/BAO/MembershipStatus.php
85 86 87 88
msgid ""
"This membership status cannot be deleted as memberships exist with this "
"status"
msgstr ""
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
89 90 91

#: CRM/Member/BAO/MembershipType.php
msgid "This membership type cannot be deleted due to following reason(s):"
92
msgstr "Цей тип членства не можна видалити через наступну причину (причини):"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
93 94 95

#: CRM/Member/BAO/MembershipType.php
msgid ""
96 97 98 99 100 101 102
"%3. There are some contacts who have this membership type assigned to them. "
"Search for contacts with this membership type from <a href='%1'>Find "
"Members</a>. If you are still getting this message after deleting these "
"memberships, there may be contacts in the Trash (deleted) with this "
"membership type. Try using <a href=\"%2\">Advanced Search</a> and checking "
"\"Search in Trash\"."
msgstr "%3. Існують деякі контакти, які мають цей тип членства. Знайти контакти з цим типом членства можна через<a href='%1'>Пошук Членів</a>. Якщо Ви все ще отримуєте це повідомлення після видалення цих членств, можуть існувати контакти у Кошику (видалені) з цим типом членства. Спробуйте <a href=\"%2\">Розширений пошук</a> та оберіть \"Шукати в Кошику\"."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
103 104 105

#: CRM/Member/BAO/MembershipType.php
msgid ""
106 107 108
"%2. This Membership Type is used in an <a href='%1'>Online Contribution "
"page</a>. Uncheck this membership type in the Memberships tab."
msgstr "%2. Цей тип членства пов'язаний із <a href='%1'>Он-лайн Сторінкою Внесків</a>. Змініть вибір цього типу членства на вкладці Членства."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
109 110 111

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Member Since %2 %1"
112
msgstr "Член з %2 %1"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
113 114 115

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Source %2 %1"
116
msgstr "Джерело %2 %1"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
117 118 119

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership Status %1"
120
msgstr "Статус Членства %1"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
121 122

#: CRM/Member/BAO/Query.php
123 124 125 126 127 128
msgid "Membership is a Test"
msgstr "Членство є тестовим"

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is Auto-Renew"
msgstr "Членство подовжується автоматично"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
129

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
130
#: CRM/Member/BAO/Query.php
131 132
msgid "Membership is NOT Auto-Renew"
msgstr "Членство НЕ подовжується автоматично"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
133

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
134
#: CRM/Member/BAO/Query.php
135 136
msgid "Membership is Pay Later"
msgstr "Членство буде оплачене пізніше"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
137 138

#: CRM/Member/BAO/Query.php
139 140
msgid "Membership is NOT Pay Later"
msgstr "Членство НЕ є типом, який сплачується пізніше"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
141 142

#: CRM/Member/BAO/Query.php
143 144
msgid "Membership Type %1"
msgstr "Тип Членства %1"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
145 146 147

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Primary Members Only"
148
msgstr "Лише Основні Члени"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
149 150 151

#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Related Members Only"
152
msgstr "Лише Пов'язані члени"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
153 154

#: CRM/Member/BAO/Query.php
155 156
msgid "Primary Member?"
msgstr "Основний член?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
157 158

#: CRM/Member/BAO/Query.php
159 160
msgid "Pay Later?"
msgstr "Сплачується пізніше?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
161 162

#: CRM/Member/BAO/Query.php
163 164
msgid "Auto-Renew?"
msgstr "Подовжити автоматично?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
165

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
166
#: CRM/Member/BAO/Query.php
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
msgid "Membership is a Test?"
msgstr "Членство є тестовим?"

#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Membership Type Id"
msgstr "ID Типу Членства"

#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Membership Expiration Date"
msgstr "Дата закінчення Членства"

#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Membership Status Id"
msgstr "ID статусу Членства"

#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Status Override"
msgstr "Статус Замінено"

#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Primary Member ID"
msgstr "ID Основного Члена"

#: CRM/Member/DAO/Membership.php CRM/Member/DAO/MembershipLog.php
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Max Related"
msgstr ""
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
194

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
195 196
#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Type Default"
197
msgstr "Тип Членства за умовчанням"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
198 199 200

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Display Min Fee"
201
msgstr "Показати Мінімальну платню"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
202 203 204

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "New Title"
205
msgstr "Новий Заголовок"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
206 207 208

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "New Text"
209
msgstr "Новий Текст"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
210 211 212

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Renewal Title"
213
msgstr "Заголовок Подовження"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
214 215 216

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Renewal Text"
217
msgstr "Текст Подовження"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
218 219 220

#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Is Required"
221
msgstr "Є обов'язковим"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
222 223 224

#: CRM/Member/DAO/MembershipLog.php
msgid "Membership Change Date"
225
msgstr "Дата Зміни Членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
226

227 228 229 230
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipStatus.tpl
msgid "Start Event"
msgstr "Розпочати подію"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
231 232 233

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Start Event Adjust Unit"
234
msgstr "Одиниця налаштування початку Заходу"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
235

236 237 238 239 240 241 242 243 244
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Start Event Adjust Interval"
msgstr "Зміна інтервалу початку події"

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipStatus.tpl
msgid "End Event"
msgstr "Завершення подї"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
245 246
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "End Event Adjust Unit"
247
msgstr "Одиниця налаштування завершення Заходу"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
248

249 250 251 252 253 254 255 256
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "End Event Adjust Interval"
msgstr "Зміна інтервалу завершення події"

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Current Membership?"
msgstr "Дійсний член?"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
257 258
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Admin Assigned Only?"
259
msgstr "Лише назначені адміністратором?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
260 261 262

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Default Status?"
263
msgstr "Статус за умовчанням?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
264 265 266

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Is Reserved"
267
msgstr "Зарезервовано"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
268 269 270

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "start_date"
271
msgstr "start_date"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
272 273 274

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "end_date"
275
msgstr "end_date"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
276 277 278

#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "join_date"
279
msgstr "join_date"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
280

281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php CRM/Member/Form/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipType.tpl
#: templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
msgid "Minimum Fee"
msgstr "Мінімальний внесок"

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Fixed Period Rollover Day"
msgstr "День чергової пролонгації на фіксований період"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
291 292
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Visible"
293
msgstr "Видимий"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
294 295 296

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Receipt Text Signup"
297
msgstr "Текст, який вказується при отриманні подання"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
298 299 300

#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Receipt Text Renewal"
301
msgstr "Текст, який вказується при отриманні подовження"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
302

303 304 305 306 307
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"This Membership is linked to a contribution. You must have 'delete in "
"CiviContribute' permission in order to delete this record."
msgstr "Це членство пов'язане із Внеском. Ви повинні мати дозвіл \"видаляти CiviContribute\" для того, щоб видалити цей запис."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
308

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
309
#: CRM/Member/Form/Membership.php
310
msgid ""
311 312 313
"There are no configured membership statuses. You cannot add this membership "
"until your membership statuses are correctly configured"
msgstr ""
314 315

#: CRM/Member/Form/Membership.php
316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326
msgid "Membership for"
msgstr "Членство у"

#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Membership renewed automatically"
msgstr "Членство оновлене автоматично"

#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
msgid "Max related"
msgstr "Максимальне число пов'язаних"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
327

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
328 329 330
#: CRM/Member/Form/Membership.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRenewal.tpl
msgid "Membership Organization and Type"
331
msgstr "Організація та Тип Членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
332 333 334

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Status Override?"
335
msgstr "Змінити Статус?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
336 337 338

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Record Membership Payment?"
339
msgstr "Записати Оплату Членства?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
340

341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356
#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Record Payment from a Different Contact?"
msgstr "Записати до обліку платіж Іншого контакту?"

#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Membership payment is : "
msgstr "Членський платіж становить:"

#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "-"
msgstr "-"

#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Send Confirmation and Receipt?"
msgstr "Відправити підтвердження та чек?"

357 358
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Select at most one option associated with the same membership type."
359
msgstr "Оберіть щонайбільше одну опцію пов’язану з тим же типом членства."
360

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
361 362
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please select a membership type."
363
msgstr "Будь ласка, оберіть тип членства."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
364

365 366 367 368
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter an integer for the number of terms."
msgstr "Будь ласка, вкажіть ціле число для кількості умов."

369 370
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Select at least one membership option."
371
msgstr "Оберіть хоча б одну опцію членства."
372 373 374 375 376

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"Please do not select more than one membership associated with the same "
"organization."
377
msgstr "Будь ласка, не обирайте більше, ніж одне членство, пов'язане з однією й тією ж організацією."
378 379 380

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Record Membership Payment is required when you using price set."
381
msgstr "Запис Членського Платежу є обов'язковим при використанні набору цін."
382

383 384 385 386
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the financial Type."
msgstr "Будь ласка, введіть фінансовий тип."

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
387
#: CRM/Member/Form/Membership.php
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
388
msgid "Start date must be the same or later than Member since."
389
msgstr "\"Дата початку\" повинна бути такою ж або пізнішою, ніж \"Є Членом з\"."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
390 391 392 393 394 395

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"The selected Membership Type has a lifetime duration. You cannot specify an "
"End Date for lifetime memberships. Please clear the End Date OR select a "
"different Membership Type."
396
msgstr "Обраний Тип Членства має довічну тривалість. Ви не можете задавати кінцеву дату для довічних типів членства. "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
397 398 399

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Start date must be set if end date is set."
400
msgstr "Дата початку повинна бути встановлена, якщо встановлена дата закінчення."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
401 402 403

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "End date must be the same or later than start date."
404
msgstr "Дата закінчення повинна бути така ж, або пізніше дати початку."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
405 406 407 408

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"There is no valid Membership Status available for selected membership dates."
409
msgstr "Відсутній доступний дійсний статус членства для обраних дат членства."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
410 411 412 413 414 415

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"Oops, it looks like there is no valid membership status available for the "
"given membership dates. You can <a href=\"%1\">Configure Membership Status "
"Rules</a>."
416
msgstr "Ой, здається, відсутній дійсний статус членства, який відповідає заданим датам членства. Ви можете <a href=\"%1\">Налаштувати правила статусів членства</a>."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
417 418 419

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "OR You can sign up by setting Status Override? to true."
420
msgstr "АБО Ви можете подати заявку, встановивши \"Змінити Статус?\" на значення \"істина\"."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
421

422 423 424 425
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Membership Status Error"
msgstr "Помилка Статусу Членства"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
426
#: CRM/Member/Form/Membership.php
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
427
msgid "Please enter the Member Since."
428
msgstr "Будь ласка, введіть \"Є Членом з\"."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
429 430 431

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the status."
432
msgstr "Будь ласка, введіть статус."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
433

434 435 436 437 438 439
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the contribution."
msgstr "Будь ласка, введіть внесок"

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "%1 Membership: Offline signup (by %2)"
440
msgstr "Членство %1: Подання оф-лайн (від %2)"
441

442 443 444 445
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Office Credit Card Membership Contribution"
msgstr ""

446 447
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "%1 Membership Signup: Credit card or direct debit (by %2)"
448
msgstr "Подання на членство %1: Кредитна картка або прямий внесок (від %2)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
449 450 451

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Membership for %1 has been updated."
452
msgstr "Членство для % 1 було оновлено."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
453 454 455

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "The membership End Date is %1."
456
msgstr "Дата Закінчення Членства становить %1"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
457 458 459

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "A confirmation and receipt has been sent to %1."
460
msgstr "Підтвердження та квитанція були відправлені на %1."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
461 462 463

#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "%1 membership for %2 has been added."
464
msgstr "%1 Членство для %2 було додано."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
465

466 467 468 469
#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "The new membership End Date is %1."
msgstr "Нова дата закінчення членства становить %1."

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
470 471
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "A membership confirmation and receipt has been sent to %1."
472
msgstr "Підтвердження членства та квитанція було надіслано до %1."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
473

474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Membership Section Enabled?"
msgstr "Активовано Розділ Членства?"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Title - New Membership"
msgstr "Заголовок - Нове Членство"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Introductory Message - New Memberships"
msgstr "Вступне повідомлення - Нове Членство"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Title - Renewals"
msgstr "Заголовок - Подовження"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Introductory Message - Renewals"
msgstr "Вступне повідомлення - Поновлення"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Require Membership Signup"
msgstr "Вимагає подання на Членство"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Display Membership Fee"
msgstr "Відображує членські внески"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Separate Membership Payment"
msgstr "Окрема сплата за членство"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Not offered"
msgstr "Не надається"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Give option"
msgstr "Надати опцію"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/Selector.tpl templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
msgid "Auto-renew"
msgstr "Автоматичне оновлення"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Membership Types Default"
msgstr "Типи членства за умовчанням"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Membership Price Set"
msgstr "Набір цін членства"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"The membership price set associated with this online contribution allows a "
"user to select BOTH an auto-renew AND a non-auto-renew membership. This "
"requires submitting multiple processor transactions, and is not supported "
"for one or more of the payment processors enabled under the Fees tab."
msgstr "Набір цін членства, пов'язаний з цим он-лайн внеском, дозволяє користувачам обрати ЯК членство з автоматичним подовженням, ТАК І без нього. Це потребує реєстрації декількох транзакцій платіжної системи, і не підтримується одним чи декількома платіжними системами, активованими на вкладці Внески."

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"You cannot enable both Membership Signup and a Contribution Price Set on the"
" same online contribution page."
msgstr "Ви не можете одночасно активувати Реєстрацію Членства та Набір Цін Внесків на одній он-лайн сторінці внесків."

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"You cannot use Membership Price Sets with the Contribution Amounts section. "
"However, a membership price set may include additional fields for non-"
"membership options that requires an additional fee (e.g. magazine "
"subscription) or an additional voluntary contribution."
msgstr "Ви не можете використовувати цей Набір Цін Членства разом з розділом Сума Внесків. Однак, набір цін членства може включати додаткові поля для не-членських опцій, які вимагають додаткових внесків (наприклад, підписка на журнали) або додаткові волонтерські внески."

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"Please select at least one Membership Type to include in the Membership "
"section of this page."
msgstr "Будь ласка, оберіть принаймні один Тип Членства для включення до розділу Членство на цій сторінці."

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"You cannot select more than %1 choices. For more complex functionality, "
"please use a Price Set."
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Add status rules, before configuring membership"
msgstr "Додайте правила статусів перед налаштуванням членства"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Can't set default option for an unchecked membership type."
msgstr "Неможливо встановити вибір за умовчанням для типів членства, які не обрані"

#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Please enable the contribution amount section to use this option."
msgstr "Будь ласка, активуйте розділ розміру внесків, щоб використовувати цю функцію."

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
575 576
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid ""
577 578 579
"Membership Renewal using a credit card requires a Membership fee. Since "
"there is no fee associated with the selected memebership type, you can use "
"the normal renewal mode."
580
msgstr "Подовження членства з використанням кредитної картки потребує наявності Членського внеску. Оскільки членські внески для обраного типу членства відсутні, ви можете використати нормальний режим подовження."
581

582 583 584 585 586
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php CRM/Member/Form/MembershipType.php
#: CRM/Member/Page/AJAX.php
msgid "Auto-renew required "
msgstr "Автоматичне подовження є необхідним"

587 588
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Renewal Membership Organization and Type"
589
msgstr "Подовження Організації та Типу Членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
590 591 592

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Date Renewal Entered"
593
msgstr "Введена дата подовження"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
594 595 596

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Record Renewal Payment?"
597
msgstr "Записати оплату за подовження?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
598

599 600
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Extend Membership by"
601
msgstr "Розширити членство до"
602 603 604

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Please enter a whole number for how many periods to renew."
605
msgstr "Будь ласка, введіть повністю кількість термінів для подовження."
606

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
607 608
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Renewal Message"
609
msgstr "Повідомлення про подовження"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
610

611 612 613 614 615
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid ""
"Oops. It looks like you are trying to change the membership type while "
"renewing the membership. Please click the \"change membership type\" link, "
"and select a Membership Organization."
616
msgstr "Ой. Здається, Ви намагаєтесь змінити тип членства при подовженні членства. Будь ласка, натисніть посилання \"змінити тип членства\" і оберіть Організацію Членства."
617 618 619 620 621 622

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid ""
"Oops. It looks like you are trying to change the membership type while "
"renewing the membership. Please click the \"change membership type\" link "
"and select a Membership Type from the list."
623
msgstr "Ой. Здається, Ви намагаєтесь змінити тип членства при подовженні членства. Будь ласка, натисніть посилання \"змінити тип членства\" і оберіть Тип Членства з переліку."
624 625

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
626 627
msgid "Please select a Financial Type."
msgstr "Будь ласка, оберіть фінансовий тип."
628 629 630

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Please enter a Contribution Amount."
631
msgstr "Будь ласка, введіть суму внеску."
632

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
633 634
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "%1 membership for %2 has been renewed."
635
msgstr "%1 членство для %2 було подовжене."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
636 637 638

#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "A renewal confirmation and receipt has been sent to %1."
639
msgstr "Підтвердження подовження та квитанція було надіслано до %1."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
640 641 642 643 644

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid ""
"A membership status with this label already exists. Please select another "
"label."
645
msgstr "Статус членства з цією міткою вже існує. Будь ласка, оберіть іншу мітку."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
646 647 648

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Start Event Adjustment"
649
msgstr "Налаштування початку заходу"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
650 651 652

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "End Event Adjustment"
653
msgstr "Налаштування закінчення заходу"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
654 655 656

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Administrator Only?"
657
msgstr "Лише для адміністраторів?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
658

659 660 661 662
#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Delete Failed"
msgstr ""

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
663 664
#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Selected membership status has been deleted."
665
msgstr "Обраний статус членства був видалений."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
666 667 668

#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "The membership status '%1' has been saved."
669
msgstr "Статус членства %1 був збережений."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
670 671 672 673

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid ""
"A membership type with this name already exists. Please select another name."
674
msgstr "Тип членства з цією назвою вже існує. Будь ласка, оберіть іншу назву."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
675 676 677

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a monetary value for the Minimum Fee."
678
msgstr "Будь ласка, введіть грошове значення для Мінімального внеску."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
679 680 681

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Membership Organization"
682
msgstr "Організація членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
683

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
684
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
685
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipType.tpl
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
686
msgid "Auto-renew Option"
687
msgstr "Опція автоматичного подовження"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
688

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
689 690
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a membership type name."
691
msgstr "Будь ласка, введіть назву типу членства."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
692 693

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
694 695
msgid "Please select valid organization contact."
msgstr "Будь ласка, оберіть дійсний контакт організації."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
696 697

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
698 699
msgid "Please enter a financial type."
msgstr "Будь ласка, введіть фінансовий тип."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
700 701

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
702 703 704
msgid "Please enter the financial type."
msgstr "Будь ласка, введіть фінансовий тип."

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
705 706
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a duration unit."
707
msgstr "Будь ласка, введіть одиницю тривалості."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
708 709 710

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a duration interval."
711
msgstr "Будь ласка, введіть інтервал тривалості."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
712

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
713 714 715 716
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid ""
"Automatic renewals are not supported by the currently available payment "
"processors when the membership duration is greater than 1 year / 12 months."
717
msgstr "автоматичні подовження не підтримуються наявними на даний час платіжними системами, якщо тривалість членства перевищує 1 рік / 12 місяців."
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
718

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
719 720
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please select a period type."
721
msgstr "Будь ласка, виберіть тип періоду."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
722 723 724

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Period type should be Rolling when duration unit is Day"
725
msgstr "Тип періоду повинен бути \"Повторюваний\", якщо одиниця тривалості становить \"День\"."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
726 727 728

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a valid fixed period start day"
729
msgstr "Будь ласка, зазначте дійсний день початку фіксованого періоду"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
730 731 732

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter a valid fixed period rollover day"
733
msgstr "Будь ласка, зазначте дійсний день повтору фіксованого періоду"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
734 735 736

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter valid Fixed Period Start Day"
737
msgstr "Будь ласка, зазначте дійсний день початку фіксованого періоду"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
738 739 740

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Please enter valid Fixed Period Rollover Day"
741
msgstr "Будь ласка, зазначте дійсний день повтору фіксованого періоду"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
742

743 744 745 746
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Membership Type Not Deleted"
msgstr ""

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
747 748
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Selected membership type has been deleted."
749
msgstr "Обраний тип членства був видалений."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
750 751 752

#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "The membership type '%1' has been saved."
753
msgstr "Тип членства %1 був збережений."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
754

755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801
#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Cancel Related Membership"
msgstr "Скасувати пов'язане членство"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Create Related Membership"
msgstr "Створити пов'язане членство"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Related membership for %1 has been deleted."
msgstr "Пов'язане членство для %1 було видалене."

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Membership Deleted"
msgstr "Членство видалене"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Manual Assignment of Related Membership"
msgstr "Ручне завдання пов'язаного членства"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Related membership for %1 has been created."
msgstr "Пов'язане членство для %1 було створене."

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Membership Added"
msgstr "Членство додано"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Invalid action specified in URL"
msgstr "В URL задана неправильна дія"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "Unlimited"
msgstr "Необмежене"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "None available"
msgstr "Жоден не доступний"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "%1 available"
msgstr "доступний %1"

#: CRM/Member/Form/MembershipView.php
msgid "View Membership for"
msgstr "Переглянути Членство для"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
802 803 804

#: CRM/Member/Form/Search.php
msgid "Member Name or Email"
805
msgstr "Ім'я або електронна адреса члена"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
806 807

#: CRM/Member/Form/Search.php
808
msgid "Find Memberships"
809
msgstr "Знайти членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
810 811 812

#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php
msgid "Batch Update for Members"
813
msgstr "Пакетне оновлення для членів"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
814 815 816

#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php
msgid "Update Members(s)"
817
msgstr "Оновити члена (членів)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
818

819 820 821 822
#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php
msgid "Unsupport Field Type"
msgstr "Тип поля не підтримується"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
823 824
#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php
msgid "Update Memberships"
825
msgstr "Оновити членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
826

827 828 829 830
#: CRM/Member/Form/Task/Delete.php CRM/Member/Task.php
msgid "Delete Members"
msgstr "Видалити учасників"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
831
#: CRM/Member/Form/Task/Delete.php
832 833
msgid "Deleted Member(s)"
msgstr "Видалений член (члени)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
834 835 836

#: CRM/Member/Form/Task/Delete.php
msgid "Total Selected Membership(s): %1"
837
msgstr "Загальна кількість обраних членств: %1"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
838

839 840 841 842 843 844 845 846 847 848
#: CRM/Member/Form/Task/Label.php
msgid "Print one label per Membership (rather than per contact)"
msgstr ""

#: CRM/Member/Form/Task/Label.php
msgid ""
"As you are printing one label per membership your merge settings are being "
"ignored"
msgstr ""

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
849 850
#: CRM/Member/Form/Task/PickProfile.php
msgid "Batch Profile Update for Membership"
851
msgstr "Пакетне оновлення профілю для Членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
852

853 854 855 856 857 858 859
#: CRM/Member/Form/Task/PickProfile.php
msgid ""
"The maximum number of members you can select for Batch Update is %1. You "
"have selected %2. Please select fewer members from your search results and "
"try again."
msgstr "Максимальне число членів, яких Ви можете обрати для Пакетного оновлення, становить %1. Будь ласка, оберіть менше членів з результатів пошуку та спробуйте знову."

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
860 861
#: CRM/Member/Form/Task/Print.php
msgid "Print Members"
862
msgstr "Надрукувати членів"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
863

864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876
#: CRM/Member/Form.php CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
#: templates/CRM/Member/Page/DashBoard.tpl
msgid "Renew"
msgstr "Оновити"

#: CRM/Member/Import/Form/DataSource.php
msgid "Insert new Membership"
msgstr "Додати нове членство"

#: CRM/Member/Import/Form/DataSource.php
msgid "Update existing Membership"
msgstr "Оновити існуюче членство"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
877 878
#: CRM/Member/Import/Form/MapField.php
msgid "(OR Membership ID if update mode.)"
879
msgstr "(АБО ID членства, якщо діє режим оновлення.)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
880 881 882

#: CRM/Member/Import/Form/MapField.php
msgid "Duplicate Import Membership Mapping Name"
883
msgstr "Дублювати Ім'я Розмітки Імпортованого членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
884 885 886

#: CRM/Member/Import/Parser.php
msgid "View Membership URL"
887
msgstr "Переглянути URL членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
888 889 890

#: CRM/Member/Info.php
msgid "Your Membership(s)"
891
msgstr "Ваше членство (членства)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
892 893 894

#: CRM/Member/Page/DashBoard.php
msgid "Invalid date query \"%1\" in URL (valid syntax is yyyymm)."
895
msgstr "Неправильний запит адреси \"%1\" в URL (правильний синтаксис - рік/місяць)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
896

897 898 899 900 901 902 903
#: CRM/Member/Page/DashBoard.php CRM/Member/Selector/Search.php
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipStatus.tpl
msgid "Member"
msgstr "Учасник"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
904 905 906
#: CRM/Member/Page/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStatus.tpl
msgid "Edit Membership Status"
907
msgstr "Редагувати статус членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
908 909 910

#: CRM/Member/Page/MembershipStatus.php
msgid "Disable Membership Status"
911
msgstr "Вимкнути статус членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
912 913 914

#: CRM/Member/Page/MembershipStatus.php
msgid "Enable Membership Status"
915
msgstr "Увімкнути статус членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
916 917 918 919

#: CRM/Member/Page/MembershipStatus.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStatus.tpl
msgid "Delete Membership Status"
920
msgstr "Видалити статус членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
921

922 923 924 925 926
#: CRM/Member/Page/MembershipType.php CRM/Member/Page/Tab.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid "Edit Membership Type"
msgstr "Редагувати тип учасника"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
927 928
#: CRM/Member/Page/MembershipType.php
msgid "Disable Membership Type"
929
msgstr "Вимкнути тип членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
930 931 932

#: CRM/Member/Page/MembershipType.php
msgid "Enable Membership Type"
933
msgstr "Увімкнути тип членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
934 935 936 937

#: CRM/Member/Page/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid "Delete Membership Type"
938
msgstr "Видалити тип членства"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
939

940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "%1 created"
msgstr "Створено %1"

#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "%1 out of %2"
msgstr "%1 з %2"

#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "N/A"
msgstr "Невідомо"

#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
msgid "View Membership"
msgstr "Переглянути учасників"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
957 958
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "Create Membership"
959
msgstr "Створити членство"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
960

961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978
#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Edit Membership"
msgstr "Редагувати "

#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
msgid "Renew-Credit Card"
msgstr "Поновити - Кредитна Картка"

#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
msgid "Renew Membership Using Credit Card"
msgstr "Поновлення членства з використанням Кредитної картки"

#: CRM/Member/Page/Tab.php CRM/Member/Selector/Search.php
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Delete Membership"
msgstr "Видалити Членство"

979 980 981 982 983 984 985
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid ""
"WARNING: If you cancel the recurring contribution associated with this "
"membership, the membership will no longer be renewed automatically. However,"
" the current membership status will not be affected."
msgstr "ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо Ви відміните повторюваний внесок, пов'язаний з цим членством, членство більше не буде подовжуватися автоматично. Однак, це не вплине на поточний статус членства."

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
986 987
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "Cancel Auto Renew Subscription"
988
msgstr "Відмінити підписку щодо автоматичного подовження"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
989

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
990 991
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "Members"
992
msgstr "Члени"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
993

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
994 995
#: CRM/Member/Selector/Search.php
msgid "Auto-renew?"
996
msgstr "Подовжити автоматично?"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
997

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
998 999
#: CRM/Member/Task.php
msgid "Print Memberships"
1000
msgstr "Надрукувати членів"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1001 1002 1003

#: CRM/Member/Task.php
msgid "Export Members"
1004
msgstr "Експортувати членів"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1005 1006 1007

#: CRM/Member/Task.php
msgid "Batch Update Members Via Profile"
1008
msgstr "Пакетне оновлення членства через Профіль"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1009

1010 1011 1012
#: CRM/Member/Task.php
msgid "Print PDF Letters for Memberships"
msgstr ""
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1013

1014
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.hlp
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1015
msgid ""
1016 1017 1018 1019
"A recurring payment (subscription) request will be submitted to the selected payment processor. If the request is\n"
"successful, this membership will be automatically renewed on the last day of the membership period until the recurring payment is\n"
"cancelled. Membership payment receipt emails will include a link for the member to cancel the auto-renewal."
msgstr "Запит на повторюваний (передплатний) платіж буде відправлено до обраної платіжної системи. Якщо запит буде \nуспішним, це членство буде автоматично подовжуватися у останній день терміну членства, доки повторюваний платіж не буде \nвідмінено. Електронні листи з квитанціями про членський внесок будуть містити посилання для членів для відміни автоматичного подовження."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1020

1021
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.hlp
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1022
msgid ""
1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029
"To cancel automatic renewal ...\n"
"    <ul><li>If this recurring payment uses a processor which has support for integrated cancellation, click \"Cancel\" on this form, and use the\n"
"    \"Cancel Auto-renew Subscription\" action (click \"more\" in the membership listing row).</li>\n"
"    <li>If you do not see the \"Cancel Auto-renew Subscription\" action, you will need to cancel the associated Recurring Contribution record from the\n"
"    Contributions tab. <strong>In this case you must also manually cancel the recurring payment from the payment processor website</strong>.</li>\n"
"    </ul>"
msgstr "Для відміни автоматичного подовження...\n<ul><li>Якщо цей повторюваний платіж використовує систему, що підтримує інтегровану відміну, натисніть \"Відмінити\" на цій формі та оберіть дію \"Відмінити Автоматичне подовження підписки\" (натисніть \"Детальніше\" у рядку переліку членств). </li>\n<li>Якщо Ви не бачите дію \"Відмінити Автоматичне подовження підписки\", Вам треба відмінити пов'язаний запис Повторюваного внеску на вкладці Внески. <strong>У цьому випадку Вам також треба відмінити вручну повторюваний платіж на веб-сайті платіжної системи</strong>.</li>⏎\n</ul>"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1030

1031 1032 1033 1034
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.js
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStandalone.js
msgid "and end date of %1"
msgstr "та кінцева дата %1"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1035

1036 1037
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.js
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStandalone.js
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1038
msgid ""
1039 1040 1041 1042 1043
"This contact has an existing %1 membership record with %2 "
"status%3.<ul><li><a href=\"%4\">Renew the existing membership "
"instead</a></li><li><a href=\"%5\">View all existing and / or expired "
"memberships for this contact</a></li></ul>"
msgstr "Цей контакт має поточний запис членства %1 зі статусом %2 %3. .<ul><li><a href=\"%4\">Подовжити це членство замість створення нового запису членства</a></li><li><a href=\"%5\">Переглянути усі наявні / минулі членства даного контакту.</a></li></ul>"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1044

1045 1046 1047 1048
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.js
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStandalone.js
msgid "Duplicate Membership?"
msgstr "Повторюване членство?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1049

1050
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1051
msgid ""
1052 1053 1054 1055 1056 1057
"You will not be able to send an automatic email receipt for this Membership "
"because there is no email address recorded for this contact. If you want a "
"receipt to be sent when this Membership is recorded, click Cancel and then "
"click Edit from the Summary tab to add an email address before recording the"
" Membership."
msgstr "Ви не зможете автоматично надіслати квитанцію електронною поштою за це Членство, тому що адреса електронної пошти для цього контакту не вказана. Якщо Ви бажаєте надіслати квитанцію, коли Членство реєструється, натисніть Скасувати, а далі Редагувати у вкладці Резюме, щоб додати адресу електронної пошти перед реєстрацією Членства."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1058

1059 1060 1061
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "New Membership"
msgstr "Нове членство"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1062

1063
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1064
msgid ""
1065 1066 1067
"Use this form to submit Membership Record on behalf of %1. <strong>A %2 "
"transaction will be submitted</strong> using the selected payment processor."
msgstr "Використовуйте дану форму для реєстрації членства від імені %1. <strong>A %2 операція буде проведена</strong>, використовуючи обрану платіжну систему."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1068

1069
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1070
msgid ""
1071 1072 1073
"WARNING: Deleting this membership will also delete any related payment "
"(contribution) records."
msgstr "ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Видалення цього членства також видалить усі пов’язані записи про платежі (внески)."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1074

1075
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1076
msgid ""
1077 1078 1079 1080 1081
"Consider modifying the membership status instead if you want to maintain an "
"audit trail and avoid losing payment data. You can set the status to "
"Cancelled by editing the membership and clicking the Status Override "
"checkbox."
msgstr "Замість цього, може бути доречним змінити статус членства, якщо Ви плануєте виконати перевірочне дослідження та уникнути втрат платіжних даних. Ви можете встановити статус на \"Відмінено\" при редагуванні членства і вмиканні перемикача Змінити Статус."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1082

1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 <