case.po 37.5 KB
Newer Older
1
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2015
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
2 3 4
# This file is distributed under the same license as the CiviCRM package.
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
5
# Translators:
6
# Adam Stachowicz <saibamenppl@gmail.com>, 2015
7
# Emil D <emillo@emillo.cba.pl>, 2012
8
# njakub <fiilozof@gmail.com>, 2014
9
# Jakub Karczyński <karczynski.jakub@staroflife.pl>, 2017
10
# Marcin Lewandowski <email.marcina.lewandowskiego@gmail.com>, 2017-2018
11
# Michał Mach, 2012
12
# Piotr Kaczyński <www@skrzydla.lublin.pl>, 2015
13
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011
14
# Sergey <kovalski1601@gmail.com>, 2015
15
# Wiktor Jezioro <wikjezioro@op.pl>, 2015
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
16 17 18
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
19
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
20 21
"PO-Revision-Date: 2018-10-19 22:58+0000\n"
"Last-Translator: Marcin Lewandowski <email.marcina.lewandowskiego@gmail.com>\n"
22
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/pl/)\n"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
23 24 25 26
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: pl\n"
27
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
28

29 30 31 32 33
#: CRM/Case/BAO/Case.php CRM/Case/Form/Activity/OpenCase.php
#: CRM/Case/Selector/Search.php templates/CRM/Case/Audit/Report.tpl
#: templates/CRM/Case/Form/Activity.tpl templates/CRM/Case/Form/Case.tpl
#: templates/CRM/Case/Form/Task/Print.tpl
msgid "Client"
34
msgstr "Klient"
35 36

#: CRM/Case/BAO/Case.php
37 38 39
#: xml/templates/message_templates/case_activity_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/case_activity_text.tpl
msgid "View activity"
40
msgstr "Przejrzyj interakcje"
41

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
42
#: CRM/Case/BAO/Case.php
43 44 45 46
#: xml/templates/message_templates/case_activity_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/case_activity_text.tpl
msgid "Edit activity"
msgstr "Edytuj zdarzenie"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
47 48 49

#: CRM/Case/BAO/Case.php
msgid "Move To Case"
50
msgstr "Przesuń do przypadku"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
51 52 53

#: CRM/Case/BAO/Case.php
msgid "Copy To Case"
54
msgstr "Skopiuj do przypadku"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
55 56 57

#: CRM/Case/BAO/Case.php
msgid "File %1 does not exist or is not readable"
58
msgstr "Plik %1 nie istnieje lub jest nieczytelny"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
59 60 61

#: CRM/Case/BAO/Case.php
msgid "Invalid case ID ( %1 ) in TO: field."
62
msgstr "Nieprawidłowy numer identyfikacyjny przypadku ( %1 ) w polu „DO:”."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
63 64 65 66

#: CRM/Case/BAO/Case.php
msgid ""
"FROM email contact %1 doesn't have a relationship to the referenced case."
67
msgstr "E-mail OD % 1 nie ma związku z przypadkiem."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
68 69 70

#: CRM/Case/BAO/Case.php
msgid "Role in Case"
71
msgstr "Rola w przypadku"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
72 73 74

#: CRM/Case/BAO/Case.php
msgid "View Case"
75
msgstr "Zobacz przypadek"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
76

77 78
#: CRM/Case/BAO/Case.php
msgid "Case %1 reassigned client from %2 to %3. New Case ID is %4."
79
msgstr "Przypadek %1 ponownie przepisany z %2 do %3. Nowy numer identyfikacyjny przypadku to %4."
80 81 82 83 84

#: CRM/Case/BAO/Case.php
msgid ""
"Case %1 copied from contact id %2 to contact id %3 via merge. New Case ID is"
" %4."
85
msgstr "Przypadek %1 skopiowany z kontaktu %2 do kontaktu %3 poprzez połączenie. Nowy numer identyfikacyjny przypadku to %4."
86

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
87 88
#: CRM/Case/BAO/Case.php
msgid "Case %1 merged into case %2"
89
msgstr "Przypadek %1 połączony z przypadkiem %2"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
90

91 92 93 94 95
#: CRM/Case/BAO/CaseType.php
msgid ""
"You can not delete this case type -- it is assigned to %1 existing case "
"record(s). If you do not want this case type to be used going forward, "
"consider disabling it instead."
96
msgstr "Nie można usunąć tego rodzaju przypadku - jest przypisany do % 1 istniejących spraw. Jeśli nie chcesz, aby ten typ sprawy był używany, możesz go wyłączyć."
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
97

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
98 99
#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Case %1 My Cases"
100
msgstr "Przypadki %1 Moje przypadki"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
101 102 103

#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Case %1 All Cases"
104
msgstr "Przypadek %1 wszystkich przypadków"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
105 106 107

#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Find Deleted Cases"
108
msgstr "Znajdź usunięte przypadki"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
109 110 111

#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Activity Subject %1 '%2'"
112
msgstr "Temat interakcji %1 '%2'"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
113

114 115
#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Case Subject %1 '%2'"
116
msgstr "Temat przypadku %1 '%2'"
117

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
118 119
#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Activity Reporter %1 '%2'"
120
msgstr "Interakcje raportującego %1 \"%2\""
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
121 122 123

#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Activity Actual Date %1 %2"
124
msgstr "Faktyczna data interakcji %1 %2"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
125 126 127

#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Activity Schedule Date %1 %2"
128
msgstr "Zaplanowana data interakcji %1 %2"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
129 130 131

#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Activity Type %1 %2"
132
msgstr "Rodzaj interakcji %1 %2"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
133 134 135

#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Activity Duration %1 %2"
136
msgstr "Czas trwania interakcji %1 %2"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
137 138 139

#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Activity Medium %1 %2"
140
msgstr "Nośnik interakcji %1 %2"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
141 142 143

#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Activity Details %1 '%2'"
144
msgstr "Szczegóły interakcji %1 '%2'"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
145 146 147

#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Activity Auto Genrated %1 '%2'"
148
msgstr "Wygenerowana data interakcji %1 %2'"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
149 150 151

#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Role in Case  %1 '%2'"
152
msgstr "Rola w przypadku %1 „%2”"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
153 154 155

#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Case Tags %1"
156
msgstr "Tagi przypadku %1"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
157 158

#: CRM/Case/BAO/Query.php
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
159
msgid "Search All Cases"
160
msgstr "Wyszukaj wszystkie przypadki"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
161 162 163

#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Only My Cases"
164
msgstr "Tylko moje przypadki"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
165

166 167
#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Search Cases with Upcoming Activities"
168
msgstr "Szukaj przypadków z nadchodzącymi interakcjami"
169 170 171 172 173

#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Case Tag(s)"
msgstr "Tag(i) przypadku"

174
#: CRM/Case/BAO/Query.php
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
175
msgid "Deleted Cases"
176
msgstr "Usunięte przypadki"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
177 178 179

#: CRM/Case/DAO/Case.php
msgid "Case is in the Trash"
180
msgstr "Przypadek jest w koszu"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
181

182 183 184 185 186 187 188 189
#: CRM/Case/DAO/CaseActivity.php
msgid "Case Activity ID"
msgstr "Numer identyfikacyjny interakcji"

#: CRM/Case/DAO/CaseContact.php
msgid "Case Contact ID"
msgstr "ID kontaktu przypadku"

190 191
#: CRM/Case/DAO/CaseType.php
msgid "Case Type ID"
192
msgstr "ID rodzaju przypadku"
193 194 195

#: CRM/Case/DAO/CaseType.php
msgid "Case Type Name"
196
msgstr "Nazwa rodzaju przypadku"
197 198 199

#: CRM/Case/DAO/CaseType.php
msgid "Case Type Title"
200
msgstr "Przypadek typu tytułu. "
201 202 203

#: CRM/Case/DAO/CaseType.php
msgid "Case Type Description"
204
msgstr "Opis rodzaju przypadku"
205 206 207

#: CRM/Case/DAO/CaseType.php
msgid "Case Type Is Active"
208
msgstr "Rodzaj przypadku jest aktywny"
209 210 211

#: CRM/Case/DAO/CaseType.php
msgid "Case Type Is Reserved"
212
msgstr "Rodzaj przypadku jest zarezerwowany"
213 214 215

#: CRM/Case/DAO/CaseType.php
msgid "Case Type Definition"
216
msgstr "Definicja rodzaju przypadku"
217

218 219 220 221 222 223 224
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseStartDate.php
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseStatus.php
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseType.php
#: CRM/Case/Form/Activity/LinkCases.php
msgid "Case Id not found."
msgstr "Numer identyfikacyjny przypadku nie został znaleziony."

225 226 227
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseStartDate.php
#: CRM/Case/Form/Activity/LinkCases.php
msgid "Expected one case-type"
228
msgstr "Spodziewany jeden rodzaj przypadku"
229

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
230 231
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseStartDate.php
msgid "New Start Date"
232
msgstr "Nowa data rozpoczęcia"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
233 234 235

#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseStartDate.php
msgid "Case Start Date changed successfully."
236
msgstr "Data rozpoczęcia przypadku została zmieniona pomyślnie"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
237

238 239
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseStatus.php
msgid "Case status changed from %1 to %2"
240
msgstr "Status przypadku zmieniony z %1 na %2"
241

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
242 243
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseType.php
msgid "Reset Case Timeline?"
244
msgstr "Zresetować ścieżkę czasu przypadku?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
245 246 247

#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseType.php
msgid "Reset Start Date"
248
msgstr "Zresetować datę rozpoczęcia"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
249

250 251
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseType.php
msgid "Case type changed from %1 to %2"
252
msgstr "Typ przypadku zmieniony z %1 na %2"
253

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
254 255
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseType.php
msgid "Case Type changed successfully."
256
msgstr "Zmiana typu przypadku przebiegła pomyślnie"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
257 258 259

#: CRM/Case/Form/Activity/LinkCases.php
msgid "Link To Case"
260
msgstr "Połącz do przypadku"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
261 262 263

#: CRM/Case/Form/Activity/LinkCases.php
msgid "Please select some other case to link."
264
msgstr "Proszę wybrać inny przypadek do połączenia."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
265 266

#: CRM/Case/Form/Activity/LinkCases.php
267
msgid "Selected case is already linked."
268
msgstr "Wybrany przypadek jest już połączony."
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
269

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
270 271
#: CRM/Case/Form/Activity/OpenCase.php
msgid "Case opened successfully."
272
msgstr "Przypadek został otwarty pomyślnie"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
273 274 275

#: CRM/Case/Form/Activity.php
msgid "You do not have any active Case Types"
276
msgstr "Nie masz aktywnych typów przypadków"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
277 278

#: CRM/Case/Form/Activity.php
279
msgid "You can not add another '%1' activity to this case. %2"
280
msgstr "Nie możesz dodać kolejnej '%1' interakcji do tego przypadku %2"
281

282 283
#: CRM/Case/Form/Activity.php
msgid "Do you want to <a %1>edit the existing activity</a>?"
284
msgstr "Czy chcesz <a %1>edytować istniejącą aktywność </a>?"
285

286
#: CRM/Case/Form/Activity.php CRM/Case/XMLProcessor/Report.php
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
287
msgid "Reported By"
288
msgstr "Raportowane przez"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
289

290 291 292 293
#: CRM/Case/Form/Activity.php CRM/Case/XMLProcessor/Report.php
msgid "Medium"
msgstr "Medium"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
294 295 296 297 298
#: CRM/Case/Form/Activity.php
msgid ""
"The selected activity has been moved to the Trash. You can view and / or "
"restore deleted activities by checking \"Deleted Activities\" from the Case "
"Activities search filter (under Manage Case).<br />"
299
msgstr "Wybrana czynność została przeniesiona do kosza. Możesz wyświetlić i / lub przywracać usunięte czynności, zaznaczając \"Czynności usunięte\" z filtru wyszukiwania spraw (w polu Zarządzaj przypadkiem).<br />"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
300 301 302

#: CRM/Case/Form/Activity.php
msgid "Selected Activity cannot be deleted."
303
msgstr "Wybrana interakcja nie może być usunięta"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
304 305 306

#: CRM/Case/Form/Activity.php
msgid "The selected activity has been restored.<br />"
307
msgstr "Wybrana interakcja została przywrócona<br />"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
308 309 310

#: CRM/Case/Form/Activity.php
msgid "A copy of the activity has also been sent to selected contacts(s)."
311
msgstr "Kopia interakcji wysłana do wybranego kontaktu(-ów)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
312

313
#: CRM/Case/Form/Activity.php
314
msgid "%1 Saved"
315
msgstr "%1 zapisano"
316 317 318

#: CRM/Case/Form/ActivityToCase.php CRM/Case/XMLProcessor/Report.php
msgid "With Contact(s)"
319
msgstr "Z kontaktem"
320

321 322
#: CRM/Case/Form/ActivityView.php
msgid "Activity Revision History"
323
msgstr "Rewizja historii aktywności"
324

325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
#: CRM/Case/Form/ActivityView.php CRM/Case/Page/DashBoard.php
msgid "CiviCase Dashboard"
msgstr "Pulpit CiviCase"

#: CRM/Case/Form/AddToCaseAsRole.php CRM/Case/Form/CaseView.php
msgid "- select type -"
msgstr "- wybierz typ -"

#: CRM/Case/Form/AddToCaseAsRole.php
msgid "Assign to"
335
msgstr "Przypisane do"
336

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
337
#: CRM/Case/Form/Case.php
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
338
msgid "You do not have any active %1"
339
msgstr "Nie masz żadnych aktywności %1"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
340

341 342 343 344 345
#: CRM/Case/Form/Case.php
msgid ""
"The Open Case activity type is missing or disabled. Please have your site "
"administrator check Administer > Option Lists > Activity Types for the "
"CiviCase component."
346
msgstr "Typ aktywności otwartego przypadku jest zaginiony lub wyłączony. Proszę powaiadomić administratora strony, by sprawdził: Administrator> Listy opcji> Rodzaje interakcji w CiviCase."
347

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
348 349
#: CRM/Case/Form/Case.php
msgid "Client contact does not exist: %1"
350
msgstr "Kontakt klienta nie istnieje: %1"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
351 352 353

#: CRM/Case/Form/Case.php
msgid ""
354 355 356
"You can view and / or restore deleted cases by checking the \"Deleted "
"Cases\" option under Find Cases."
msgstr ""
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
357 358

#: CRM/Case/Form/Case.php
359
msgid "Case Deleted"
360
msgstr "Przypadek usunięto"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
361

362
#: CRM/Case/Form/Case.php
363 364
msgid "The selected case has been restored."
msgstr ""
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
365 366

#: CRM/Case/Form/CaseView.php
367
msgid "Related Cases"
368
msgstr "Powiązane przypadku"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
369 370

#: CRM/Case/Form/CaseView.php
371 372
msgid "%1 Related Case"
msgid_plural "%1 Related Cases"
373 374 375 376
msgstr[0] "%1 Powiązane przypadki"
msgstr[1] "%1 Powiązane przypadki"
msgstr[2] "%1 Powiązane przypadki"
msgstr[3] "%1 Powiązane przypadki"
377 378 379 380 381 382 383 384

#: CRM/Case/Form/CaseView.php
msgid "Add Activity"
msgstr "Dodaj czynność"

#: CRM/Case/Form/CaseView.php
msgid "Activity Audit"
msgstr "Audyt aktywności"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
385 386 387

#: CRM/Case/Form/CaseView.php
msgid "Add Timeline"
388
msgstr "Dodaj oś czasu"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
389

390 391
#: CRM/Case/Form/CaseView.php
msgid "Activities from the %1 activity set have been added to this case."
392
msgstr "Aktywności z %1 zestawu aktywności zostały dodane do tego przypadku. "
393 394 395

#: CRM/Case/Form/CaseView.php
msgid " - any reporter - "
396
msgstr "- wszyscy raportujący -"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
397

398 399
#: CRM/Case/Form/CaseView.php templates/CRM/Case/Form/ActivityTab.tpl
msgid "Reporter/Role"
400
msgstr "Raportujący/rola"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
401 402

#: CRM/Case/Form/CaseView.php
403
msgid " - any status - "
404
msgstr "- każdy status -"
405 406 407

#: CRM/Case/Form/CaseView.php
msgid "Activity Dates - From"
408
msgstr "Daty interakcji – od"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
409 410

#: CRM/Case/Form/CaseView.php
411
msgid "Deleted Activities"
412
msgstr "Usunięte aktywności"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
413

414 415 416 417 418 419 420 421 422 423
#: CRM/Case/Form/CaseView.php
msgid "(opened %1)"
msgstr "(Otwarty %1)"

#: CRM/Case/Form/CaseView.php
msgid "Select Case for Merge"
msgstr "Wybierz przypadki do połączenia"

#: CRM/Case/Form/CaseView.php
msgid "- select case -"
424
msgstr "- wybierz przypadek -"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
425

426 427
#: CRM/Case/Form/EditClient.php
msgid "Reassign Case"
428
msgstr "Przepisz przypadek"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
429

430 431
#: CRM/Case/Form/EditClient.php
msgid "Please select a different contact."
432
msgstr "Proszę wybrać inny kontakt."
433

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
434
#: CRM/Case/Form/Report.php
435 436
msgid "All Activities"
msgstr "Wszystkie czynności"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
437 438

#: CRM/Case/Form/Report.php
439 440
msgid "Exclude Completed Activities"
msgstr "Wyklucz zakończone czynności"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
441 442 443

#: CRM/Case/Form/Report.php
msgid "Redact (hide) Client and Service Provider Data"
444
msgstr "Przetwórz (ukryj) dane klienta i dane dostawcy usług."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
445 446 447

#: CRM/Case/Form/Report.php
msgid "Generate Report"
448
msgstr "Generuj raport"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
449 450 451

#: CRM/Case/Form/Search.php
msgid "Client Name or Email"
452
msgstr "Nazwa lub e-mail klienta"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
453 454 455

#: CRM/Case/Form/Search.php templates/CRM/Case/Page/DashBoard.tpl
msgid "Find Cases"
456
msgstr "Wyszukaj przypadki"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
457

458
#: CRM/Case/Form/Task/Delete.php CRM/Case/Info.php CRM/Case/Task.php
459 460
msgid "Delete cases"
msgstr "Usuń przypadki"
461

462 463 464
#: CRM/Case/Form/Task/Delete.php
msgid "%count case moved to trash."
msgid_plural "%count cases moved to trash."
465 466 467 468
msgstr[0] "%count przypadku przeniesiony do kosza."
msgstr[1] "%count przypadków przeniesionych do kosza."
msgstr[2] "%count przypadków przeniesionych do kosza."
msgstr[3] "%count przypadków przeniesionych do kosza."
469 470 471 472

#: CRM/Case/Form/Task/Delete.php
msgid "%count case permanently deleted."
msgid_plural "%count cases permanently deleted."
473 474 475 476
msgstr[0] "%count przypadek permanentnie usunięty"
msgstr[1] "%count przypadków permanentnie usunięto"
msgstr[2] "%count przypadków permanentnie usunięto"
msgstr[3] "%count przypadków permanentnie usunięto"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
477 478 479

#: CRM/Case/Form/Task/Print.php
msgid "Print Case List"
480
msgstr "Drukuj listę przypadków"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
481

482
#: CRM/Case/Form/Task/Restore.php
483 484 485
msgid "Restore Cases"
msgstr "Przywróć przypadki"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
486
#: CRM/Case/Form/Task/Restore.php
487 488
msgid "%count case restored from trash."
msgid_plural "%count cases restored from trash."
489 490 491 492
msgstr[0] "%count przypadek przywrócony z kosza."
msgstr[1] "%count przypadków przywróconych z kosza."
msgstr[2] "%count przypadków przywróconych z kosza."
msgstr[3] "%count przypadków przywróconych z kosza."
493 494 495 496

#: CRM/Case/Form/Task/Restore.php
msgid "1 could not be restored."
msgid_plural "%count could not be restored."
497 498 499 500
msgstr[0] "1 nie może zostać przywrócony."
msgstr[1] "%count nie może zostać przywrócony."
msgstr[2] "%count nie może zostać przywrócony."
msgstr[3] "%count nie może zostać przywrócony."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
501 502 503

#: CRM/Case/Info.php
msgid "CiviCase Engine"
504
msgstr "CiviCase silnik"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
505

506 507
#: CRM/Case/Info.php
msgid "delete in CiviCase"
508
msgstr "Usuń w CiviCase"
509 510 511

#: CRM/Case/Info.php
msgid "administer CiviCase"
512
msgstr "zarządzaj CiviCase"
513

514 515 516 517
#: CRM/Case/Info.php
msgid "Define case types, access deleted cases"
msgstr "Określ typy przypadków, dostęp do usuniętych przypadków."

518 519
#: CRM/Case/Info.php
msgid "access my cases and activities"
520
msgstr "dostęp do moich przypadków i aktywności"
521

522 523 524 525
#: CRM/Case/Info.php
msgid "View and edit only those cases managed by this user"
msgstr "Pokaż i edytuj tylko te przypadki, którymi może zarządzać użytkownik. "

526 527
#: CRM/Case/Info.php
msgid "access all cases and activities"
528
msgstr "dostęp do wszystkich przypadków i aktywności"
529

530 531 532 533
#: CRM/Case/Info.php
msgid "View and edit all cases (for visible contacts)"
msgstr "Zobacz wszystkie przypadki (dla widocznych kontaktów)"

534 535
#: CRM/Case/Info.php
msgid "add cases"
536
msgstr "dodawanie przypadków"
537

538 539 540 541
#: CRM/Case/Info.php
msgid "Open a new case"
msgstr "Utwórz nowe przypadki"

542 543 544 545
#: CRM/Case/Info.php
msgid ""
"Could not create the MySQL views for CiviCase. Your mysql user needs to have"
" the 'CREATE VIEW' permission"
546
msgstr "Nie mogę utworzyć widoku MySQL dla CiviCase. Bieżący użytkownik nie ma uprawnień do utworzenia tych widoków."
547

548 549 550
#: CRM/Case/Info.php
msgid "Do not redact emails"
msgstr ""
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
551

552 553 554 555 556 557
#: CRM/Case/Info.php
msgid "Redact emails"
msgstr ""

#: CRM/Case/Info.php
msgid "Single client per case"
558
msgstr "Pojedynczy klient do przypadku"
559 560 561

#: CRM/Case/Info.php
msgid "Multiple client per case"
562
msgstr "Wielu klientów do przypadku"
563 564 565 566 567 568 569

#: CRM/Case/Info.php
msgid "Definition order"
msgstr ""

#: CRM/Case/Info.php
msgid "Alphabetical order"
570
msgstr "Kolejność alfabetyczna"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
571 572 573

#: CRM/Case/Page/DashBoard.php
msgid "You are not authorized to access all cases and activities."
574
msgstr "Nie masz dostępu do wszystkich przypadków i czynności"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
575

576 577
#: CRM/Case/Page/Tab.php
msgid "Are you sure you want to delete this case?"
578
msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć ten przypadek?"
579 580 581 582

#: CRM/Case/Page/Tab.php CRM/Case/Selector/Search.php
#: templates/CRM/Case/Form/Case.tpl
msgid "Delete Case"
583
msgstr "Usuń przypadek"
584

585
#: CRM/Case/Selector/Search.php templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
586
msgid "Assign to Another Client"
587
msgstr "Przypisz do innego klienta"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
588 589 590 591

#: CRM/Case/Selector/Search.php templates/CRM/Case/Form/Task/Print.tpl
#: templates/CRM/Case/Page/DashboardSelector.tpl
msgid "My Role"
592
msgstr "Moja rola"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
593 594 595

#: CRM/Case/Selector/Search.php templates/CRM/Case/Page/DashboardSelector.tpl
msgid "Most Recent"
596
msgstr "Najbardziej popularne"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
597 598 599

#: CRM/Case/Selector/Search.php templates/CRM/Case/Page/DashboardSelector.tpl
msgid "Next Sched."
600
msgstr "Następny plan"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
601 602 603

#: CRM/Case/Selector/Search.php
msgid "Case Search"
604
msgstr "Wyszukaj przypadek"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
605 606

#: CRM/Case/Task.php
607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620
msgid "Export cases"
msgstr "Eksportuj przypadki "

#: CRM/Case/Task.php
msgid "Restore cases"
msgstr "Przywróć przypadki"

#: CRM/Case/Task.php
msgid "Print/merge Document"
msgstr "Drukuj/połącz dokumenty"

#: CRM/Case/Task.php
msgid "Update multiple cases"
msgstr ""
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
621 622 623

#: CRM/Case/XMLProcessor/Process.php
msgid "Configuration file could not be retrieved for case type = '%1' %2."
624
msgstr "Nie można pobrać pliku konfiguracyjnego dla typu przypadku = '%1' %2."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
625 626 627 628

#: CRM/Case/XMLProcessor/Process.php
msgid ""
"Unable to load configuration file for the referenced case type: '%1' %2."
629
msgstr "Nie można wczytać pliku konfiguracji dla typu przypadku odwoławczego: '%1' %2."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
630

631 632 633 634
#: CRM/Case/XMLProcessor/Process.php
msgid ""
"Relationship type %1, found in case configuration file, is not present in "
"the database %2"
635
msgstr "Typ relacji %1, znaleziony w pliku konfiguracyjnym przypadku, nie istnieje w bazie danych %2"
636

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
637 638 639 640
#: CRM/Case/XMLProcessor/Process.php
msgid ""
"Activity type %1, found in case configuration file, is not present in the "
"database %2"
641
msgstr "Rodzaj przypadku %1, znaleziony w pliku konfiguracyjnym przypadku, nie istnieje w bazie danych %2"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
642

643 644 645
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Housing Support"
msgstr "Pomoc przy zakwaterowaniu"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
646

647 648 649
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Help homeless individuals obtain temporary and long-term housing"
msgstr "Pomóż bezdomnym w poszukiwaniu czasowego lub stałego mieszkania"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
650

651 652
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Adult Day Care Referral"
653
msgstr "Skierowanie do opieki dziennej."
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
654

655 656
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Arranging adult day care for senior individuals"
657
msgstr "Organizowanie indywidualnej opieki dziennej dla seniora. "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
658

659 660
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Medical evaluation"
661
msgstr "Wywiad medyczny"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
662

663 664
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Mental health evaluation"
665
msgstr "Badanie zdrowia psychicznego"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
666

667 668
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Secure temporary housing"
669
msgstr "Zabezpiecz tymczasowy nocleg. "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
670

671 672
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Income and benefits stabilization"
673
msgstr "Stabilizacja dochodów i zysków"
674

675 676
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Long-term housing plan"
677
msgstr "Długoterminowy plan noclegowy."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
678

679 680
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "ADC referral"
681
msgstr "Skierowanie do opieki dziennej."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
682

683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Homeless Services Coordinator is"
msgstr "Koordynatorem usług dla bezdomnych jest"

#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Homeless Services Coordinator"
msgstr "Koordynator usług dla bezdomnych"

#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Health Services Coordinator is"
msgstr "Koordynator usług zdrowotnych jest"

#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Health Services Coordinator"
msgstr "Koordynator usług zdrowotnych"

#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Senior Services Coordinator is"
msgstr "Starszym koordynatorem usług jest"

#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Senior Services Coordinator"
msgstr "Starszy koordynator usług"

#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Benefits Specialist is"
msgstr "Specjalistą ds. świadczeń jest"

#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Benefits Specialist"
msgstr "Specjalista ds. świadczeń"

715 716
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Case Resources"
717
msgstr "Zasoby przypadku "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
718

719 720
#: ang/crmCaseType/activityTypesTable.html
msgid "Max Instances"
721
msgstr "Maksymalnie wystąpień."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
722

723 724
#: ang/crmCaseType/activityTypesTable.html
msgid "Add activity type"
725
msgstr "Dodaj rodzaj aktywności"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
726

727 728
#: ang/crmCaseType/caseTypeDetails.html
msgid "WARNING: The case type name includes deprecated characters."
729
msgstr "OSTRZEŻENIE: Nazwa typu przypadku zawiera przestarzałe znaki."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
730

731 732 733 734
#: ang/crmCaseType/caseTypeDetails.html
msgid ""
"WARNING: If any external files or programs reference the old \"Name\", then "
"they must be updated manually."
735
msgstr "OSTRZEŻENIE: Jeśli jakieś zewnętrzne pliki lub programy odnoszą się do starej \"nazwy\", należy je aktualizować ręcznie."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
736

737 738 739 740
#: ang/crmCaseType/edit.html ang/crmCaseType/list.html
msgid "New Case Type"
msgstr "Nowy typ przypadku"

741
#: ang/crmCaseType/edit.html
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
742
msgid ""
743 744
"Use this screen to define or update the Case Roles, Activity Types, and "
"Timelines for a case type."
745
msgstr "Użyj tego ekranu, aby zdefiniować lub zaktualizować Role Przypadków, Rodzaje Przypadków, Osie Czasu dla typu przypadku."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
746

747 748
#: ang/crmCaseType/edit.html
msgid "Learn more..."
749
msgstr "Dowiedz się więcej..."
750

751 752 753 754 755 756
#: ang/crmCaseType/edit.html templates/CRM/Case/Audit/Report.tpl
msgid "Case Roles"
msgstr "Role przypadku"

#: ang/crmCaseType/edit.html
msgid "Case Statuses"
757
msgstr "Statusy przypadków"
758

759 760
#: ang/crmCaseType/edit.html
msgid "Add..."
761
msgstr "Dodaj..."
762

763 764
#: ang/crmCaseType/edit.html
msgid "Timeline"
765
msgstr "Oś czasu"
766

767 768
#: ang/crmCaseType/edit.html
msgid "Sequence"
769
msgstr "Sekwencja"
770

771 772 773 774
#: ang/crmCaseType/list.html
msgid "Case Types"
msgstr "Typy przypadków"

775 776 777
#: ang/crmCaseType/list.html
msgid ""
"A Case Type describes a group of related tasks, interactions, or processes."
778
msgstr "Typ przypadku opisuje grupę powiązanych zadań, interakcji lub procesów."
779

780 781
#: ang/crmCaseType/rolesTable.html
msgid "Assign to Creator"
782
msgstr "Przypisz do twórcy"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
783

784 785
#: ang/crmCaseType/rolesTable.html
msgid "Is Manager"
786
msgstr "Jest menadżerem"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
787

788 789
#: ang/crmCaseType/rolesTable.html
msgid "Add role"
790
msgstr "Dodaj rolę"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
791

792 793
#: ang/crmCaseType/statusTable.html
msgid "New Status"
794
msgstr "Nowy status"
795

796 797
#: ang/crmCaseType/timelineTable.html
msgid "Reference"
798
msgstr "Odniesienia"
799

800 801 802 803 804 805
#: ang/crmCaseType/timelineTable.html
msgid "Offset"
msgstr ""

#: ang/crmCaseType/timelineTable.html
msgid "Default assignee"
806
msgstr "Domyślnie przypisany"
807 808 809

#: ang/crmCaseType/timelineTable.html
msgid "Newest"
810
msgstr "Nowsze"
811 812 813

#: ang/crmCaseType/timelineTable.html
msgid "Oldest"
814
msgstr "Starsze"
815 816 817

#: ang/crmCaseType.js
msgid "new"
818
msgstr "nowy"
819

820 821 822
#: ang/crmCaseType.js
msgid ""
"The CiviCase XML file for this case-type prohibits editing the definition."
823
msgstr "Plik XML CiviCase dla tego typu przypadków zabrania edytowania definicji."
824 825 826 827 828 829 830 831

#: templates/CRM/Case/Audit/Report.tpl
msgid "Case Summary"
msgstr "Podsumowanie przypadku"

#: templates/CRM/Case/Audit/Report.tpl templates/CRM/Case/Form/Activity.tpl
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Case Role"
832
msgstr "Rola przypadku"
833 834 835

#: templates/CRM/Case/Audit/Report.tpl
msgid "(not assigned)"
836
msgstr "(nie przypisano)"
837 838 839

#: templates/CRM/Case/Audit/Report.tpl templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Client Relationship"
840
msgstr "Powiązanie klienta"
841 842 843

#: templates/CRM/Case/Audit/Report.tpl
msgid "Case Activities"
844
msgstr "Aktywności przypadku"
845 846 847

#: templates/CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseStartDate.tpl
msgid "Current Start Date"
848
msgstr "Bieżąca data rozpoczęcia"
849

850 851 852 853
#: templates/CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseStatus.tpl
msgid "Update Linked Cases Status?"
msgstr ""

854 855 856 857 858 859
#: templates/CRM/Case/Form/Activity/LinkCases.tpl
msgid "Create link between %1 - %2 (CaseID: %3) and %4 - %5 (CaseID: %6)"
msgstr "Utwórz łącza pomiędzy  %1 - %2 (CaseID: %3) i %4 - %5 (CaseID: %6)"

#: templates/CRM/Case/Form/Activity.tpl
msgid "Click Delete to move this &quot;%1&quot; activity to the Trash."
860
msgstr "Kliknij Usuń aby przesunąć %1  aktywności do kosza."
861 862 863

#: templates/CRM/Case/Form/Activity.tpl
msgid "Click Restore to retrieve this &quot;%1&quot; activity from the Trash."
864
msgstr "Kliknij Przywróć aby przywrócić %1 aktywności z kosza."
865 866 867

#: templates/CRM/Case/Form/Activity.tpl
msgid "With other contact(s)"
868
msgstr "Z innym kontaktem (kontaktami)"
869 870 871

#: templates/CRM/Case/Form/Activity.tpl
msgid "With client"
872
msgstr "Z klientem"
873 874 875

#: templates/CRM/Case/Form/Activity.tpl
msgid "With client(s)"
876
msgstr "Z klientem/klientami"
877 878 879

#: templates/CRM/Case/Form/Activity.tpl
msgid "Send a Copy"
880
msgstr "Wyślij kopię"
881 882 883 884 885

#: templates/CRM/Case/Form/Activity.tpl
msgid ""
"Email a complete copy of this activity record to other people involved with "
"the case. Click the top left box to select all."
886
msgstr "Wyślij e-mailem pełną kopię tej interakcji innym osobom zaangażowanym w przypadek. Kliknij w lewym górnym rogu, aby wybrać wszystkie."
887 888 889 890 891 892

#: templates/CRM/Case/Form/ActivityTab.tpl
msgid "Search Filters"
msgstr "Filtry poszukiwania"

#: templates/CRM/Case/Form/ActivityTab.tpl
893 894
msgid "Reporter"
msgstr "Raportujący"
895 896 897

#: templates/CRM/Case/Form/ActivityToCase.tpl
msgid "You can modify the activity subject before filing."
898
msgstr "Możesz modyfikować temat interakcji przed wypełnieniem"
899 900 901

#: templates/CRM/Case/Form/ActivityToCase.tpl
msgid "Move to Case"
902
msgstr "Przenieś do przypadku"
903 904 905 906 907 908 909

#: templates/CRM/Case/Form/ActivityToCase.tpl
msgid "Copy to Case"
msgstr "Skopiuj do przypadku"

#: templates/CRM/Case/Form/ActivityToCase.tpl
msgid "Please select a case from the list"
910
msgstr "Proszę wybrać przypadek z listy"
911 912 913

#: templates/CRM/Case/Form/ActivityToCase.tpl
msgid "Unable to file on case."
914
msgstr "Nie można przypisać do przypadku."
915 916 917

#: templates/CRM/Case/Form/ActivityToCase.tpl
msgid "Activity has been filed to %1 case."
918
msgstr "interakcja została przypisana do %1. "
919 920 921

#: templates/CRM/Case/Form/ActivityView.tpl
msgid "Created On"
922
msgstr "Stworzony"
923 924 925

#: templates/CRM/Case/Form/ActivityView.tpl
msgid "View this revision of the activity record."
926
msgstr "Pokaż tą rewizję rejestru interakcji. "
927 928 929

#: templates/CRM/Case/Form/ActivityView.tpl
msgid "List all revisions"
930
msgstr "Lista wszystkich rewizji."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
931 932 933

#: templates/CRM/Case/Form/ActivityView.tpl
msgid "(this is the current revision)"
934
msgstr "(wersja bieżąca)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
935 936 937

#: templates/CRM/Case/Form/ActivityView.tpl
msgid "View current revision"
938
msgstr "Zobacz bieżącą wersję"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
939 940 941

#: templates/CRM/Case/Form/ActivityView.tpl
msgid "(this is not the current revision)"
942
msgstr "(nie jest to bieżąca wersja)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
943 944 945

#: templates/CRM/Case/Form/ActivityView.tpl
msgid "Prompted by"
946
msgstr "Poproszone przez"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
947 948 949

#: templates/CRM/Case/Form/Case.hlp
msgid "Introduce yourself and your role within our organization."
950
msgstr "Przedstaw siebie i twoją rolę w naszej organizacji. "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
951 952 953 954 955 956

#: templates/CRM/Case/Form/Case.hlp
msgid ""
"&quot;All of the information that you provide to us or any of our "
"representatives and service providers will be held in strictest confidence. "
"It will not be used for any purpose other than to help you, and for any "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
957 958
"other purpose that you authorize in writing, or which is required by "
"law.&quot;"
959
msgstr "\"Wszystkie informacje, które przekazujesz do nas lub jakikolwiek z naszych przedstawicieli i dostawców usług, będą odbywały się w najszerszym zaufaniu. Nie będzie on wykorzystywany do celów innych niż pomoc, w dowolnym innym celu, na który zezwala się na piśmie lub wymagany przez prawo.\""
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
960 961 962

#: templates/CRM/Case/Form/Case.hlp
msgid "&quot;Please tell me what you would like to discuss.&quot;"
963
msgstr "&quot;Powiedz o czym chcesz porozmawiać&quot;"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
964 965 966

#: templates/CRM/Case/Form/Case.hlp
msgid "Reflect client's story back to them."
967
msgstr "Odzwierciedla historię klienta aż do wtedy."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
968 969 970

#: templates/CRM/Case/Form/Case.hlp
msgid "Guess client's feelings and needs."
971
msgstr "Zgadnij uczucia i potrzeby klienta"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
972 973 974

#: templates/CRM/Case/Form/Case.hlp
msgid "&quot;May I now ask you some screening questions?&quot;"
975
msgstr "&quot;Mogę się spytać o kilka rzeczy?&quot;"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
976 977 978 979 980 981 982

#: templates/CRM/Case/Form/Case.hlp
msgid "Record details about this activity here."
msgstr "Tutaj zarejestruj szczegóły zdarzenia."

#: templates/CRM/Case/Form/Case.hlp
msgid "Provide a one-line summary of what this case is about."
983
msgstr "Podaj jedno streszczenie podsumowanie tego, co dotyczy niniejszego przypadku."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
984 985 986 987 988

#: templates/CRM/Case/Form/Case.hlp
msgid ""
"Offer the appropriate service from the list. If the service requires "
"coordination, contact the Director."
989
msgstr "Zaoferuj odpowiednią usługę z listy. Jeśli usługa wymaga koordynacji, skontaktuj się z dyrektorem."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
990 991 992 993

#: templates/CRM/Case/Form/Case.tpl
msgid ""
"Click Delete to move this case and all associated activities to the Trash."
994
msgstr "Kliknij usuń, aby przenieść ten przypadek i wszystkie powiązane działania do kosza."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
995 996 997 998 999

#: templates/CRM/Case/Form/Case.tpl
msgid ""
"Click Restore to retrieve this case and all associated activities from the "
"Trash."
1000
msgstr "Kliknij przywróć aby odzyskać ten przypadek i wszystkie powiązane aktywności z kosza."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1001

1002 1003 1004 1005
#: templates/CRM/Case/Form/CaseFilter.tpl
msgid "Filter by Case"
msgstr ""

1006 1007
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.js
msgid "Add the %1 set of scheduled activities to this case?"
1008
msgstr "Dodać %1 zestawu zaplanowanych aktywności do tego przypadku?"
1009

1010 1011 1012 1013
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.js
msgid "Please select a value"
msgstr "Wybierz wartość"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1014
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
1015 1016
msgid "Clients:"
msgstr "Klienci:"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1017 1018

#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
1019 1020
msgid "Add Client"
msgstr "Dodaj klienta"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1021 1022 1023

#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "DOB"
1024
msgstr "Data urodzenia"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1025

1026
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
1027
msgid "Change case type (creates activity record)"
1028
msgstr "Zmień rodzaj przypadku (tworzy interakcję)"
1029

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1030
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
1031
msgid "Change case status (creates activity record)"
1032
msgstr "Zmień status przypadku (tworzy interakcję)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
1033

1034
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
1035
msgid "Change case start date (creates activity record)"
Marcin Lewandowski's avatar