batch.po 7.13 KB
Newer Older
1
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2015
bgm's avatar
bgm committed
2 3 4 5
# This file is distributed under the same license as the CiviCRM package.
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
# Translators:
6 7
# Aputsiak Niels Janussen (Skjalden) <aj@isit.gl>, 2013,2015
# Aputsiak Niels Janussen (Skjalden) <aj@isit.gl>, 2012
bgm's avatar
bgm committed
8 9 10
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
11 12
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-11 15:14+0000\n"
13
"Last-Translator: Mathieu Lu <mathieu@bidon.ca>\n"
14
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/da/)\n"
bgm's avatar
bgm committed
15 16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: da\n"
19
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
bgm's avatar
bgm committed
20

21 22
#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Batch %1"
23
msgstr "Massekørsel %1"
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Transactions"
msgstr "Transaktioner"

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "View/Add Transactions to Batch"
msgstr "Se/tilføj transaktioner til massekørsel"

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Re-open Batch"
msgstr "Genåbn massekørsel"

37 38 39 40
#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Delete Batch"
msgstr ""

41 42 43 44
#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Download Batch"
msgstr "Hent massekørsel"

45 46
#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Enter records"
47
msgstr "Angiv poster"
48

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Batch Data Entry"
msgstr "Datapost i massekørsel"

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "Expected Total"
msgstr "Forventet totalbeløb"

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "No batches were selected."
msgstr "Ingen massekørsler blev valgt."

#: CRM/Batch/BAO/Batch.php
msgid "No export format selected."
msgstr "Ingen eksportformater blev valgt."

65
#: CRM/Batch/DAO/Batch.php CRM/Batch/DAO/EntityBatch.php
66 67
msgid "Batch ID"
msgstr "ID for massekørsel"
68

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Description"
msgstr "Beskrivelse af massekørsel"

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Created By"
msgstr "Massekørsel blev oprettet af"

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Created Date"
msgstr "Oprettelsesdato for massekørsel"

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Modified By"
msgstr "Massekørsel blev ændret af"

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Modified Date"
msgstr "Ændringsdato for massekørsel"

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Smart Group"
msgstr "Smartgruppe for massekørsel"

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Total"
msgstr "Massekørsel i alt"

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Number of Items"
msgstr "Antal element for massekørsel"

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
102 103
msgid "Batch Payment Method"
msgstr ""
104 105 106 107 108 109 110 111

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Exported Date"
msgstr "Eksportdato for massekørsel"

#: CRM/Batch/DAO/Batch.php
msgid "Batch Data"
msgstr "Massekørselsdata"
112

113 114 115 116 117 118 119 120
#: CRM/Batch/DAO/EntityBatch.php
msgid "EntityBatch ID"
msgstr ""

#: CRM/Batch/DAO/EntityBatch.php
msgid "EntityBatch Table"
msgstr ""

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
#: CRM/Batch/Form/Batch.php
msgid "Batch Deleted"
msgstr "Massekørsel blev slettet"

#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Profile for bulk data entry is missing."
msgstr "Profilen for bundtet datapost mangler."

#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Batch Data Entry for Contributions"
msgstr "Datapost for massekørsel til bidrag"

#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Batch Data Entry for Memberships"
msgstr "Datapost til massekørsel for medlemskaber"

137 138 139 140
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Batch Data Entry for Pledge Payments"
msgstr "Datapost til massekørsel for betalinger af afgivne løfter"

141 142 143 144 145 146 147 148
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Ignore Mismatch & Process the Batch?"
msgstr "Ignorer uoverensstemmelse og foretag behandling af bunken?"

#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Validate & Process the Batch"
msgstr "Validér og foretag behandling af bunken"

149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Save & Continue Later"
msgstr ""

#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid ""
"File type field(s) in the selected profile are not supported for Update "
"multiple records."
msgstr ""

#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Transaction ID must be unique within the database"
msgstr ""

163 164 165 166 167 168 169 170
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Soft credit amount should not be greater than the total amount"
msgstr "Beløbet for den bløde kredit bør ikke være større end det samlede beløb"

#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Membership type is a required field."
msgstr "Medlemstype er et påkrævet felt."

171 172 173 174
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "You can not record two payments for the same pledge in a single batch."
msgstr "Du kan ikke registrere to betalinger til samme afgivne løfte i en enkelt massekørsel."

175 176 177 178 179
#: CRM/Batch/Form/Entry.php templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid ""
"Total for amounts entered below does not match the expected batch total."
msgstr "Det samlede beløb angivet nedenfor matcher ikke den forventede bunke-total."

180 181 182 183
#: CRM/Batch/Form/Entry.php
msgid "Batch Processed."
msgstr "Massekørsel blev behandlet."

184 185 186 187
#: CRM/Batch/Page/Batch.php
msgid "Batch Processing"
msgstr "Bunke-behandling"

188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
#: templates/CRM/Batch/Form/Batch.tpl
msgid "Delete Data Entry Batch"
msgstr "Slet datapost for massekørsel"

#: templates/CRM/Batch/Form/Batch.tpl
msgid "Edit Data Entry Batch"
msgstr "Redigér datapost for massekørsel"

#: templates/CRM/Batch/Form/Batch.tpl templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl
msgid "New Data Entry Batch"
msgstr "Ny datapost for massekørsel"

200 201 202 203 204 205
#: templates/CRM/Batch/Form/Batch.tpl
msgid ""
"WARNING: Deleting this batch will result in the loss of all data entered for"
" the batch."
msgstr "ADVARSEL: Sletning af denne bunke vil føre til tab af alle data angivet for denne bunke."

206 207 208
#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid ""
"Click Validate & Process below when you've entered all items for the batch. "
209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
"You can also Save & Continue Later at any time."
msgstr ""

#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid ""
"Add, remove or change the order of columns by editing the corresponding <a "
"href=\"%1\" target=\"_blank\">Bulk Entry profile</a>."
msgstr ""

#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid ""
"Custom fields and a Personal Campaign Page field can be added if needed."
msgstr ""
222

223 224 225 226 227 228 229 230
#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid "Total amount expected"
msgstr "Samlet forventet sum"

#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid "Total amount entered"
msgstr "Samlet angivne sum"

231 232 233 234
#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid "Open Pledges (Due Date - Amount)"
msgstr "Åbn afgivede løfter (forfaldsdato - beløb)"

235 236 237 238
#: templates/CRM/Batch/Form/Entry.tpl
msgid "Attached"
msgstr ""

239 240 241 242
#: templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl
msgid "Data Entry Batches"
msgstr "Datapost-massekørsler"

243 244 245 246
#: templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl
msgid "Complete OR partial batch name."
msgstr "Fuldt eller delvist navn på bunke."

247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257
#: templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl
msgid "No matching Data Entry Batches found for your search criteria."
msgstr "Ingen matchende datapost-massekørsler blev fundet for dit søgekriterie."

#: templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl
msgid "You do not have any Open Data Entry Batches."
msgstr "Du har ingen åbne datapost-massekørsler."

#: templates/CRM/Batch/Form/Search.tpl
msgid "No Data Entry Batches have been created for this site."
msgstr "Der er ikke oprettet datapost-massekørsler for dette sted."