menu.po 51.8 KB
Newer Older
1
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2015
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
2 3 4
# This file is distributed under the same license as the CiviCRM package.
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
Michau's avatar
Michau committed
5
# Translators:
6
# Adam Stachowicz <saibamenppl@gmail.com>, 2015
7
# aniuafen <afurmanska@opus.org.pl>, 2011
8
# aniuafen <afurmanska@opus.org.pl>, 2011
9
# Arkhan5 <apuchala@termoorganika.com.pl>, 2014
10
# Czauderna Tomasz <tczaude@gmail.com>, 2013-2014
11
# Dariusz Koryto <nowydako@gmail.com>, 2011,2015
12
# njakub <fiilozof@gmail.com>, 2014
13
# grsadzin <grsadzin@gmail.com>, 2012
14
# grsadzin <grsadzin@gmail.com>, 2012
15
# panjarek <jsawiuk@gmail.com>, 2016
16
# kalor <karol.krzyczkowski@gmail.com>, 2014-2015
17
# Marcin Cytawa <marcin.cytawa@gmail.com>, 2012
18 19
# Marcin Lewandowski <email.marcina.lewandowskiego@gmail.com>, 2016-2018
# Michał Mach, 2013-2014
20
# Dariusz Koryto <nowydako@gmail.com>, 2011
21
# Piotr Kaczyński <www@skrzydla.lublin.pl>, 2015
22
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011
23
# Radek <d.exax@hotmail.com>, 2013
24
# Sergey <kovalski1601@gmail.com>, 2015
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
25 26 27
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
28
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
29
"PO-Revision-Date: 2018-12-14 17:33+0000\n"
30
"Last-Translator: Marcin Lewandowski <email.marcina.lewandowskiego@gmail.com>\n"
31
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/pl/)\n"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
32 33 34 35
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: pl\n"
36
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
37

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
38 39
msgctxt "menu"
msgid "Campaign Dashboard"
40
msgstr "Pulpit kampanii"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
41

42
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
43 44
msgctxt "menu"
msgid "New Campaign"
45
msgstr "Nowa kampania"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
46

47
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
48 49
msgctxt "menu"
msgid "New Survey"
50
msgstr "Nowe badanie"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
51

52
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
53 54
msgctxt "menu"
msgid "Conduct Survey"
55
msgstr "Przeprowadź badanie"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
56

57
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
58 59
msgctxt "menu"
msgid "Survey Types"
60
msgstr "Rodzaje badań"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
61

62
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
63 64
msgctxt "menu"
msgid "Campaign Types"
65
msgstr "Rodzaje kampanii"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
66

67
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
68 69
msgctxt "menu"
msgid "Campaign Status"
70
msgstr "Stan kampanii"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
71

72
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
73 74
msgctxt "menu"
msgid "Engagement Index"
75
msgstr "Indeks Zaangażowania"
76

77
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
78 79
msgctxt "menu"
msgid "CiviCampaign Component Settings"
80
msgstr "Ustawienia modułu CiviCampaign"
81

82
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
83 84
msgctxt "menu"
msgid "Reserve Respondents"
85
msgstr "Zarezerwuj respondentów"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
86

87
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
88 89
msgctxt "menu"
msgid "Release Respondents"
90
msgstr "Uwolnij respondentów"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
91 92 93

msgctxt "menu"
msgid "Record Respondents Interview"
94
msgstr "Zarejestruj wywiad z respondentami"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
95 96 97

msgctxt "menu"
msgid "GOTV (Track Voters)"
98
msgstr "GOTV (relacje z wyborcami)"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
99

100
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
msgctxt "menu"
msgid "New Petition"
msgstr "Nowa petycja"

msgctxt "menu"
msgid "Sign Petition"
msgstr "Podpisz petycję"

msgctxt "menu"
msgid "View Petition Signatures"
msgstr "Zobacz podpisy pod petycją"

msgctxt "menu"
msgid "Email address verified"
115
msgstr "Adres e-mail zweryfikowany"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
116 117 118

msgctxt "menu"
msgid "Thank You"
119
msgstr "Dziękujemy"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
120

121 122 123 124 125 126 127 128
msgctxt "menu"
msgid "Configure Survey"
msgstr "Konfiguruj badanie"

msgctxt "menu"
msgid "Delete Survey"
msgstr "Usuń badanie"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
129 130 131 132 133 134
msgctxt "menu"
msgid "CiviCase Dashboard"
msgstr "Pulpit CiviCase"

msgctxt "menu"
msgid "Open Case"
135
msgstr "Utwórz przypadek"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
136

137
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
138 139
msgctxt "menu"
msgid "Find Cases"
140
msgstr "Szukaj przypadków"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
141 142 143

msgctxt "menu"
msgid "Case Activity"
144
msgstr "Interakcje przypadku"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
145 146

msgctxt "menu"
147 148
msgid "Case Activity Audit"
msgstr "Audyt aktywności Przypadku"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
149

150 151
msgctxt "menu"
msgid "Case Custom Set"
152
msgstr "Zestaw pól dodatkowych dla przypadku"
153

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
154 155 156 157 158 159
msgctxt "menu"
msgid "Case"
msgstr "Przypadek"

msgctxt "menu"
msgid "Activity View"
160
msgstr "Zobacz interakcję"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
161 162 163 164 165 166

msgctxt "menu"
msgid "Assign to Another Client"
msgstr "Przypisz do innego klienta"

msgctxt "menu"
167 168
msgid "File on Case"
msgstr "Przypisz do przypadku"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
169 170 171

msgctxt "menu"
msgid "Case Details"
172
msgstr "Szczegóły przypadku"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
173

174 175 176
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "CiviCase Settings"
177
msgstr "Ustawienia CiviCase"
178

179
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
180 181
msgctxt "menu"
msgid "Case Types"
Michau's avatar
Michau committed
182
msgstr "Typy przypadków"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
183

184
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
185 186
msgctxt "menu"
msgid "Redaction Rules"
187
msgstr "Reguły anonimizacji"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
188

189
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
190 191
msgctxt "menu"
msgid "Case Statuses"
192
msgstr "Stany przypadku"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
193

194 195
msgctxt "menu"
msgid "Encounter Mediums"
196
msgstr "Licznik nośników"
197

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
198 199 200 201
msgctxt "menu"
msgid "CiviContribute Dashboard"
msgstr "Pulpit CiviContribute"

202
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
203 204
msgctxt "menu"
msgid "New Contribution"
205
msgstr "Nowa transakcja"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
206 207 208

msgctxt "menu"
msgid "Contribution Summary - Chart View"
209
msgstr "Podsumowanie transakcji - diagram"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
210

211
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
212 213 214 215
msgctxt "menu"
msgid "CiviContribute"
msgstr "CiviContribute"

216
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
217 218
msgctxt "menu"
msgid "Manage Contribution Pages"
219
msgstr "Zarządzaj stronami transakcyjnymi"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
220

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
221 222 223 224 225 226
msgctxt "menu"
msgid "Title and Settings"
msgstr "Tytuł i ustawienia"

msgctxt "menu"
msgid "Contribution Amounts"
227
msgstr "Kwoty transakcji"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
228 229 230

msgctxt "menu"
msgid "Membership Section"
231
msgstr "Sekcja członkowska"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
232 233 234

msgctxt "menu"
msgid "Include Profiles"
235
msgstr "Uwzględnij profile"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

msgctxt "menu"
msgid "Thank-you and Receipting"
msgstr "Podziękowania i potwierdzenia odbioru"

msgctxt "menu"
msgid "Tell a Friend"
msgstr "Powiedz znajomym"

msgctxt "menu"
msgid "Configure Widget"
247
msgstr "Skonfiguruj wtyczkę"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
248 249 250 251 252 253 254 255 256

msgctxt "menu"
msgid "Premiums"
msgstr "Premie"

msgctxt "menu"
msgid "Add Products to This Page"
msgstr "Dodaj produkty do tej strony"

257
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
258 259
msgctxt "menu"
msgid "New Contribution Page"
260
msgstr "Nowa strona transakcyjna"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
261 262 263

msgctxt "menu"
msgid "Manage Premiums"
264
msgstr "Zarządzanie premiami"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
265

266
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
267
msgctxt "menu"
268 269
msgid "Financial Types"
msgstr "Typy finansowe"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
270

271 272 273 274
msgctxt "menu"
msgid "New Payment"
msgstr "Nowa Płatność"

275 276 277 278 279 280
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Financial Accounts"
msgstr "Konta księgowe"

#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
281
msgctxt "menu"
282 283
msgid "Payment Methods"
msgstr "Metody płatności"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
284

285
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
286 287
msgctxt "menu"
msgid "Accepted Credit Cards"
288
msgstr "Akceptowane karty płatnicze"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
289

290 291 292 293 294
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Soft Credit Types"
msgstr "Rodzaje \"darowizn w imieniu”"

295
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
296 297
msgctxt "menu"
msgid "Contributions"
298
msgstr "Transakcje"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
299

300
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
301 302 303 304
msgctxt "menu"
msgid "Recurring Contributions"
msgstr "Stałe darowizny"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
305 306 307 308
msgctxt "menu"
msgid "Additional Info"
msgstr "Dodatkowe informacje"

309
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
310 311
msgctxt "menu"
msgid "Find Contributions"
312
msgstr "Szukaj transakcji"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
313

314
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
315 316
msgctxt "menu"
msgid "Import Contributions"
317
msgstr "Importuj transakcje"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
318 319 320

msgctxt "menu"
msgid "AdditionalInfo Form"
321
msgstr "Formularz dodatkowych informacji"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
322

323 324 325 326 327 328
msgctxt "menu"
msgid "Cancel Subscription"
msgstr "Anuluj subskrypcję"

msgctxt "menu"
msgid "Update Billing Details"
329
msgstr "Zmień szczegóły płatnicze"
330 331 332

msgctxt "menu"
msgid "Update Subscription"
333
msgstr "Aktualizuj subskrypcję"
334

335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351
msgctxt "menu"
msgid "Financial Type Accounts"
msgstr "Rodzaje kont księgowych"

msgctxt "menu"
msgid "Accounting Batch"
msgstr "Zestaw transakcji"

#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Accounting Batches"
msgstr "Uzgadnianie księgowe transakcji"

msgctxt "menu"
msgid "Accounting Batch Export"
msgstr "Eksport zestawu transakcji"

352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368
msgctxt "menu"
msgid "View Payment"
msgstr "Podgląd Płatności"

#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "CiviContribute Component Settings"
msgstr "Ustawienia modułu CiviContribute"

msgctxt "menu"
msgid "PDF Invoice"
msgstr "Faktura w formacie PDF"

msgctxt "menu"
msgid "Email Invoice"
msgstr "Faktura na e-mail"

369 370 371 372 373 374 375 376
msgctxt "menu"
msgid "Recurring Contribution's Payments"
msgstr ""

msgctxt "menu"
msgid "Membership Recurring Contributions"
msgstr ""

377
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
378 379
msgctxt "menu"
msgid "Personal Campaign Pages"
380
msgstr "Strony osobistych kampanii"
381

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
382 383
msgctxt "menu"
msgid "Setup a Personal Campaign Page - Account Information"
384
msgstr "Ustawienia osobistych kampanii - Dane konta"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
385

386
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
387 388
msgctxt "menu"
msgid "New Activity"
389
msgstr "Nowa interakcja"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
390 391 392

msgctxt "menu"
msgid "View Activity"
393
msgstr "Zobacz interakcję"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
394

395
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
396 397
msgctxt "menu"
msgid "Find Activities"
398
msgstr "Szukaj interakcji"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409

msgctxt "menu"
msgid "Custom Data"
msgstr "Dane dodatkowe"

msgctxt "menu"
msgid "Custom Data Fields"
msgstr "Pola danych dodatkowych"

msgctxt "menu"
msgid "Custom Field - Options"
410
msgstr "Opcje pól danych dodatkowych"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
411

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
412 413
msgctxt "menu"
msgid "Custom Field - Add"
414
msgstr "Dodaj pole danych dodatkowych"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
415 416 417

msgctxt "menu"
msgid "Custom Field - Edit"
418
msgstr "Edytuj pole danych dodatkowych"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
419

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
420 421
msgctxt "menu"
msgid "Custom Field - Move"
422
msgstr "Przenieś pole danych dodatkowych"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
423

424 425
msgctxt "menu"
msgid "Custom Field - Change Type"
426
msgstr "Pole danych dodatkowych - zmień rodzaj"
427

428
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
429
msgctxt "menu"
430
msgid "Profiles"
431
msgstr "Profile"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
432 433 434

msgctxt "menu"
msgid "CiviCRM Profile Fields"
435
msgstr "Pola profilu"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
436

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
437 438
msgctxt "menu"
msgid "Add Field"
439
msgstr "Dodaj pole"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
440 441 442

msgctxt "menu"
msgid "Edit Field"
443
msgstr "Edytuj pole"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
444 445 446

msgctxt "menu"
msgid "New CiviCRM Profile"
447
msgstr "Nowy profil CiviCRM"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
448 449 450

msgctxt "menu"
msgid "Profile Settings"
451
msgstr "Ustawienia Profilu"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
452

453
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
454
msgctxt "menu"
455
msgid "Activity Types"
456
msgstr "Rodzaje interakcji"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
457

458
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
459
msgctxt "menu"
460 461
msgid "Relationship Types"
msgstr "Rodzaje powiązań"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
462

463
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
464
msgctxt "menu"
465 466
msgid "Contact Types"
msgstr "Rodzaje kontaktów"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
467

468
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
469
msgctxt "menu"
470 471
msgid "Gender Options"
msgstr "Opcje płci"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
472

473
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
474
msgctxt "menu"
475 476
msgid "Individual Prefixes (Ms, Mr...)"
msgstr "Zwrot grzecznościowy (Pan, Pani…)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
477

478
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
479
msgctxt "menu"
480 481
msgid "Individual Suffixes (Jr, Sr...)"
msgstr "Przyrostki (Jr, Sr…)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
482

483
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
484
msgctxt "menu"
485 486
msgid "Location Types (Home, Work...)"
msgstr "Rodzaje lokalizacji (dom, praca…)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
487

488
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
489
msgctxt "menu"
490
msgid "Website Types"
491
msgstr "Rodzaj witryny"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
492

493
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
494
msgctxt "menu"
495 496
msgid "Instant Messenger Services"
msgstr "Komunikatory"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
497

498
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
499
msgctxt "menu"
500 501
msgid "Mobile Phone Providers"
msgstr "Sieci komórkowe"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
502 503

msgctxt "menu"
504
msgid "Phone Type"
505
msgstr "Rodzaj telefonu"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
506

507
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
508
msgctxt "menu"
509 510
msgid "Display Preferences"
msgstr "Opcje wyświetlania"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
511

512
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
513
msgctxt "menu"
514 515
msgid "Search Preferences"
msgstr "Opcje wyszukiwania"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
516

517 518 519 520 521
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Date Preferences"
msgstr "Preferencje daty"

522
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
523
msgctxt "menu"
524 525
msgid "Navigation Menu"
msgstr "Menu główne"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
526

527
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
528
msgctxt "menu"
529 530
msgid "Word Replacements"
msgstr "Zamiana słów"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
531

532
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
533
msgctxt "menu"
534 535
msgid "Manage Custom Searches"
msgstr "Zarządzaj niestandardowymi wyszukiwaniami"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
536

537
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
538
msgctxt "menu"
539 540
msgid "Organization Address and Contact Info"
msgstr "Adres i dane kontaktowe organizacji"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
541

542
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
543 544 545 546
msgctxt "menu"
msgid "From Email Addresses"
msgstr "Adres e-mail nadawcy"

547
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
548
msgctxt "menu"
549 550
msgid "Message Templates"
msgstr "Szablony wiadomości"
551

552
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
553 554
msgctxt "menu"
msgid "Schedule Reminders"
555
msgstr "Harmonogram przypomnień"
556

557
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
558
msgctxt "menu"
559 560
msgid "Preferred Communication Methods"
msgstr "Preferowane formy kontaktu"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
561

562
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
563
msgctxt "menu"
564 565
msgid "Label Formats"
msgstr "Formaty etykiet"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
566

567
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
568
msgctxt "menu"
569
msgid "Print Page (PDF) Formats"
570
msgstr "Formaty strony drukowania (PDF)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
571

572 573 574 575 576
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Communication Style Options"
msgstr "Opcje Stylu Komunikacji"

577
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
578
msgctxt "menu"
579
msgid "Email Greeting Formats"
580
msgstr "Formy grzecznościowe w e-mailach"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
581

582
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
583
msgctxt "menu"
584 585
msgid "Postal Greeting Formats"
msgstr "Formy grzecznościowe w korespondencji pocztowej"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
586

587
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
588
msgctxt "menu"
589
msgid "Addressee Formats"
590
msgstr "Formaty zwrotów grzecznościowych"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
591

592
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
593
msgctxt "menu"
594 595
msgid "Languages, Currency, Locations"
msgstr "Język, waluta, lokalizacja"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
596

597
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
598
msgctxt "menu"
599 600
msgid "Address Settings"
msgstr "Ustawienia adresu"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
601

602
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
603
msgctxt "menu"
604
msgid "Date Formats"
605
msgstr "Formaty dat"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
606 607

msgctxt "menu"
608 609
msgid "Preferred Languages"
msgstr "Preferowane języki"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
610 611

msgctxt "menu"
612 613
msgid "Access Control"
msgstr "Kontrola dostępu"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
614

615 616 617 618 619
msgctxt "menu"
msgid "WordPress Access Control"
msgstr "Kontrola dostępu WordPressa"

#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
620
msgctxt "menu"
621 622
msgid "Synchronize Users to Contacts"
msgstr "Synchronizuj użytkowników z kontaktami"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
623

624
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
625
msgctxt "menu"
626 627
msgid "Configuration Checklist"
msgstr "Lista kontrolna konfiguracji"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
628 629

msgctxt "menu"
630
msgid "Enable CiviCRM Components"
631
msgstr "Włącz moduły CiviCRM"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
632

633 634 635 636 637 638
msgctxt "menu"
msgid "Manage Extensions"
msgstr "Zarządzaj rozszerzeniami"

msgctxt "menu"
msgid "Database Upgrades"
639
msgstr "Aktualizacja bazy danych"
640

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
641
msgctxt "menu"
642 643
msgid "Outbound Email Settings"
msgstr "Ustawienia poczty wychodzącej"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
644 645

msgctxt "menu"
646
msgid "Settings - Payment Processor"
647
msgstr "Ustawienia - Procesor płatności"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
648

649
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
650
msgctxt "menu"
651 652 653
msgid "Mapping and Geocoding"
msgstr "Mapy i koordynaty geograficzne"

654
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
655
msgctxt "menu"
656 657
msgid "Misc (Undelete, PDFs, Limits, Logging, Captcha, etc.)"
msgstr "Różne (Kosz, PDFy, Ograniczenia, Rejestr zmian, Captcha, itd)"
658

659
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
660 661 662 663
msgctxt "menu"
msgid "Directories"
msgstr "Katalogi"

664
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
665 666
msgctxt "menu"
msgid "Resource URLs"
667
msgstr "Adresy URL zasobów"
668

669
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
670 671
msgctxt "menu"
msgid "Cleanup Caches and Update Paths"
672
msgstr "Czyszczenie pamięci podręcznej i aktualizacja ścieżek"
673

674
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
675 676 677
msgctxt "menu"
msgid "CMS Database Integration"
msgstr "Integracja bazy danych CMS"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
678 679 680 681 682

msgctxt "menu"
msgid "Safe File Extension Options"
msgstr "Opcje bezpiecznych rozszerzeń plików"

683
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
684
msgctxt "menu"
685 686
msgid "Option Groups"
msgstr "Grupy opcji"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
687

688
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
689
msgctxt "menu"
690 691 692 693 694 695 696
msgid "Import/Export Mappings"
msgstr "Mapowania importu/eksportu"

msgctxt "menu"
msgid "Debugging"
msgstr "Debugowanie"

697
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
698 699
msgctxt "menu"
msgid "Multi Site Settings"
700
msgstr "Ustawienia Multi Site"
701

702
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
703 704
msgctxt "menu"
msgid "CiviEvent Component Settings"
705
msgstr "Ustawienia modułu CiviEvent"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
706

707
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
708
msgctxt "menu"
709
msgid "CiviMail Component Settings"
710
msgstr "Ustawienia modułu CiviMail"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
711

712
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
713
msgctxt "menu"
714
msgid "CiviMember Component Settings"
715
msgstr "Ustawienia modułu CiviMember"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
716 717

msgctxt "menu"
718
msgid "View Date Preferences"
719
msgstr "Zobacz ustawienia dat"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
720

721
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
722
msgctxt "menu"
723
msgid "Scheduled Jobs"
724
msgstr "Zaplanowane zadania"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
725 726

msgctxt "menu"
727
msgid "Scheduled Jobs Log"
728
msgstr "Dziennik zaplanowanych zadań"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
729

730
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
731
msgctxt "menu"
732
msgid "Grant Types"
733
msgstr "Typy Dotacji"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
734 735

msgctxt "menu"
736 737
msgid "Payment Processor Type"
msgstr "Rodzaj procesora płatności"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
738 739 740 741 742 743 744

msgctxt "menu"
msgid "Administer CiviCRM"
msgstr "Zarządzanie CiviCRM-em"

msgctxt "menu"
msgid "Price Sets"
745
msgstr "Zestawy cen"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
746

747
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
748 749
msgctxt "menu"
msgid "New Price Set"
750
msgstr "Nowy zestaw cen"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
751 752 753 754 755 756 757

msgctxt "menu"
msgid "Price Fields"
msgstr "Pola cen"

msgctxt "menu"
msgid "Price Field Options"
Michau's avatar
Michau committed
758
msgstr "Opcje pól cen "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
759

760 761 762 763 764 765 766 767
msgctxt "menu"
msgid "Sms Providers"
msgstr "Dostawcy SMS"

msgctxt "menu"
msgid "New Mass SMS"
msgstr "Nowy wysyłka SMS"

768 769 770 771
msgctxt "menu"
msgid "Badge Layout"
msgstr "Wygląd identyfikatora"

772 773 774 775
msgctxt "menu"
msgid "Configure CKEditor"
msgstr "Konfiguracja CKEditor"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787
msgctxt "menu"
msgid "CiviCRM"
msgstr "CiviCRM"

msgctxt "menu"
msgid "CiviCRM Home"
msgstr "CiviCRM - Start"

msgctxt "menu"
msgid "CiviCRM Dashlets"
msgstr "Wtyczki pulpitu CiviCRM"

788
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
789 790
msgctxt "menu"
msgid "Find Contacts"
791
msgstr "Szukaj kontaktów"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
792 793 794

msgctxt "menu"
msgid "Process Uploaded Images"
795
msgstr "Przetwarzaj wysłane zdjęcia"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
796

797 798
msgctxt "menu"
msgid "Get Image File"
799
msgstr "Pobierz plik z obrazem"
800

801
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
802 803
msgctxt "menu"
msgid "Advanced Search"
804
msgstr "Wyszukiwanie zaawansowane"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
805

806
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
807 808 809 810
msgctxt "menu"
msgid "Search Builder"
msgstr "Budowanie wyszukiwania"

811
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
812 813
msgctxt "menu"
msgid "Custom Searches"
814
msgstr "Niestandardowe wyszukiwania"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
815 816 817 818 819

msgctxt "menu"
msgid "New Contact"
msgstr "Nowy kontakt"

820
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
821 822
msgctxt "menu"
msgid "New Individual"
823
msgstr "Nowa Osoba"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
824

825
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
826 827
msgctxt "menu"
msgid "New Household"
828
msgstr "Nowe Domostwo"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
829

830
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
831 832
msgctxt "menu"
msgid "New Organization"
833
msgstr "Nowa Organizacja"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
834 835 836

msgctxt "menu"
msgid "Edit Related Contact"
837
msgstr "Edytuj powiązany kontakt"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
838 839 840

msgctxt "menu"
msgid "Merge Contact"
841
msgstr "Złącz kontakt"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
842 843 844

msgctxt "menu"
msgid "Email a Contact"
845
msgstr "Napisz e-maila do kontaktu"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
846 847 848

msgctxt "menu"
msgid "Map Location(s)"
Michau's avatar
Michau committed
849
msgstr "Pokaż na mapie"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862

msgctxt "menu"
msgid "Map Event Location"
msgstr "Pokaż lokalizację wydarzenia na mapie"

msgctxt "menu"
msgid "Contact Summary"
msgstr "Podsumowanie"

msgctxt "menu"
msgid "Delete Contact"
msgstr "Usuń kontakt"

863
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
864 865
msgctxt "menu"
msgid "Activities"
866
msgstr "Interakcje"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
867

868
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
869 870 871 872 873 874 875 876
msgctxt "menu"
msgid "Relationships"
msgstr "Powiązania"

msgctxt "menu"
msgid "Groups"
msgstr "Grupy"

877 878 879 880
msgctxt "menu"
msgid "Smart Groups"
msgstr "Sprytna grupa"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
881 882 883 884 885 886
msgctxt "menu"
msgid "Notes"
msgstr "Notatki"

msgctxt "menu"
msgid "Tags"
887
msgstr "Tagi"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
888 889 890

msgctxt "menu"
msgid "Contact Dashboard"
891
msgstr "Pulpit kontaktu"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
892 893 894

msgctxt "menu"
msgid "Activity Dashlet"
895
msgstr "Wtyczka z interakcjami"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
896

897 898 899 900
msgctxt "menu"
msgid "CiviCRM Blog"
msgstr "CiviCRM Blog"

901
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
902
msgctxt "menu"
903 904
msgid "CiviCRM Resources"
msgstr "CiviCRM Źródła"
905

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
906 907
msgctxt "menu"
msgid "Case Dashlet"
908
msgstr "Wtyczka z przypadkami"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
909 910 911

msgctxt "menu"
msgid "All Cases Dashlet"
912
msgstr "Wtyczka z wszystkimi przypadkami"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
913

914
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
915 916
msgctxt "menu"
msgid "Case Dashboard Dashlet"
917
msgstr "Wtyczka pulpitu CiviCase"
918

919
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
920 921 922 923
msgctxt "menu"
msgid "Find and Merge Duplicate Contacts"
msgstr "Znajdź i połącz zduplikowane kontakty"

924 925 926 927
msgctxt "menu"
msgid "Batch Merge Duplicate Contacts"
msgstr "Rozpocznij scalanie zduplikowanych kontaktów"

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
928 929
msgctxt "menu"
msgid "Dedupe Exceptions"
930
msgstr "Wyjątki deduplikacji"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
931

932 933 934 935
msgctxt "menu"
msgid "Add User"
msgstr "Dodaj użytkownika"

936
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
937 938 939 940 941 942 943 944
msgctxt "menu"
msgid "Manage Groups"
msgstr "Zarządzanie grupami"

msgctxt "menu"
msgid "Group Members"
msgstr "Członkowie grupy"

945
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
946 947
msgctxt "menu"
msgid "New Group"
948
msgstr "Dodaj nową grupę"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
949 950 951 952 953

msgctxt "menu"
msgid "Import"
msgstr "Importuj"

954
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
955 956
msgctxt "menu"
msgid "Import Contacts"
957
msgstr "Importuj kontakty"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
958

959
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
960 961
msgctxt "menu"
msgid "Import Activities"
962
msgstr "Importuj interakcje"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
963

964 965 966 967
msgctxt "menu"
msgid "Import Multi-value Custom Data"
msgstr "Importuj niestandardowe dane wielowartościowe"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979
msgctxt "menu"
msgid "Upgrade CiviCRM"
msgstr "Aktualizuj CiviCRM"

msgctxt "menu"
msgid "Download Errors"
msgstr "Ściągnij błędy"

msgctxt "menu"
msgid "Export Contacts"
msgstr "Eksportuj kontakty"